Transporten

Datum Micro-fiche Akte

Verkoper
ten Eenre

Koper
ten andere
Omschrijving
02-05-1811 114 25 Bravenboer Maaike Bekink Hendrik Verkoop huis,schuur,erf,op Dorp No.22 Ten O.Cent Niemantsverdriet Ten W.Dorpsplein,M.de Kievit,ten Z.Singel en Kievit,ten N.de Straat
02-05-1811 115 26 Bekink Hendrik Hellemondt Jacob van Belendingen zie Akte 25.
02-05-1811 115 6 Bravenboer Maaike Ellserman Antonij Verkoop huis,schuur,keet en erf N.33 opt dorp van WB.Ten O.Dijk . Ten Westen Pieter Leeuwnburg,Ten Z. De straat.Ten N.De Watering.
02-05-1811 115116 7 Elserman Mr.Kleermaker Ant. Oordt Adriaan van Schuld Fl.200.Onderp.huis,keet en erf No.33 opt Dorp WB.Ten O.Den Dijk Ten W.Pieter Leeuwenburg Ten Z De Straat.Ten N. De Watering
03-05-1811 116 8 Jagt Rookje Ingense van der Groenenboom Leendert Verkoop 3 Mergen 328 Roeden Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht.Ten O en N. Leendert Groenenboom.Ten W.Carnisseweg Ten.Z.Watering
06-05-1811 116 9 Vlieg Jan Niemantsverdriet Cent Verkoop Boumanswoning N0.76 en 4 Mergen 244 Roeden boomgaard en weiland int Buitenland van West Barendrecht.Medekoper Arij Korpelstein. Ten.O.Vrouwe.v.Carnis.Ten.W.Blom.
22-06-1811 117 10 Groenenboom Leendert Raadt Jansz Pieter de Verkoop van 5 Mergen 300 Roeden Weiland in het Binnenland van Carnisse. Ten.O. Gerrit Barendregt Ten W. Boezem. Ten. Z. De Kulk. Ten.N. Gemenelandsvliet.
27-06-1811 117 11 Jongeruiter Meeuwis Hofland Lijntje Verkoop Huis,schuur en erf No.59, in Oost Barendrecht. Ten.O.en N.Gemenelandsdijk. Ten.W.Joris v. d. Berg. Ten Z. Watering.
29-06-1811 117 12 Vrijland Tobias Koole Arij Jansz Verk.1/2 Pakhuis,opt Dorp bij Haven van Pernis.
06-07-1811 118 13 Noordzij T. Wed.v.P.den Oude Pons Dirk Hoogvliet.Twn.W.Dorpsatraat.Ten.Z.P.v.d Engel.Ten.N.C.Koppenol.
07-08-1811 124 20 Leeuwenberg Coenraad Loches Mr.Daniel Frances de Verkoop huis, No.63 schuur,boomgaard in Oost-Barendrecht.
10-08-1811 126 22 Jong Jan en Leendert de Koolen Arij Janse Hypotheek tussen Ter Eenre en Ter Andere Fl.700.- Onderp.huis,schuur te West IJsselmonde.
17-08-1811 126 23 Noordzij Jan Kok Hendrik Verkoop Huis, houtloos en erf No.92 op Pernis.Ten O.Den armen van Pernis.Ten W. Jacomijntje Oudhoofd.Ten Z. Den dijk .Ten.N.Bermsloot
21-08-1811 127 24 Jong Leendert de Salij o.a. Gerrit Veiling en verkoop.v.3 m i/d polder Van Varkensoort in div.partijen. o.a.Jacob van Helmond. Gerrit salij,Bast.Kleijne.
29-08-1811 128 27 Blijdorp Leendert Poelien Geertruida van Hypotheek Fl. 2500.-Onderpand. De helft in een Boumanswoning No.15 en 22 Mergen 403 Roeden Boomgaard en Weiland in het Binnenland van Oost, West Barendrecht en Canisse
30-10-1811 134 38 Noordzij Jan Kok Hendrik Verkoop Huis,houtloosje,erf ,No.92 onder Pernis koopprijs Fl.210.-
30-10-1811 135 40 Pors Pieter Pons Tijs Leendertse Verkoop 4 Mergen 200 Roeden int oude land van Poortugaal Ten.O. De Wed .v. Willem van Gemeren. Ten. W .Memorie land, Ten Z. Memorieland en R.v.Eijk.
02-11-1811 135/136 41 Berg Huibrecht van den Poelien Heer David van Hypotheek Fl.4000.-.Onderpand 14 Gemeten,i/d Gorsenpolder onder Langebakkersoord.Ten.O.Den Weg.Ten W.aanwassen.Ten.Z.J.Vermaat.
04-11-1811 136 42 Zevenbergen Arij Baas Huibert Hypotheek 114 Gld.Onderp.huis No.34 Carnis.Ten.O.De Dijk.Ten.W.Berm sloot.Ten.Z.Arij Barendrecht Ten.De Armen van Barendrecht.
27-12-1811 157 57 Graaf Cornelis van der Groenenboom Leendert Verkoop 4 Mergen 11 Roeden int Buitenland West Barendrecht Ten.O.en W. Jan de Roos en Cornelis .v.d.Graaf Ten Z.Arij Leeuwenburg Ten.N.Voordijk.
31-12-1811 160 60 Pors Pieter Pons Tijs Leendertse Verkoop 4 Mergen 200 Roeden int Oude Land van Poortugaal.Ten O.Wed.v.Willem van Gemeren.Ten W.Memorieland, Ten Z.Memorieland en Reijer.v.Eijk.
10-02-1812 162 3 Kranendonk Jan Sterk Arij Hypotheek Fl.1500.-Onderp.3 Mergen 200 Roeden en 1 Mergen 500 Roeden Bouwland in de Polder Binnenland onder Barendrecht.Belending: Poldersweg,Rokus Troost, Agterdijk.
12-02-1812 162 4 Noordzij Jan Vermeulen Jan Verkoop Huis schuur en dijkerf No.50 in Oost Barendrecht. Ten.O. Armen.v.Barendrecht .Ten.W. Teunis Dekker. Ten.Z. Den Dijk .Ten N.De Watering.Verkoopprijs Fl.150.-.
12-02-1812 163 5 Poel Cornelis van der Nuland Heer David.v.Poelien Hypotheek Fl.6000.-.Onderp.Boumanswoning, schuur,No.17+Boomgaard, 8 M.200 R,IN Heerjansdam.
14-02-1812 164 7 Steen Bastiaan van der Winter Jacob de Verkoop huis,schuur,boomgaard a/d Pastoriedijk te Pernis. Huis No.57, belend Ten.O.De Watering. Ten W Huig 't Hart. Ten. Z. A.v.d.Steen.
14-02-1812 165 8 Otto Kinderen.v.Johannis Sissing Jacob Verkoop Huis, zomerwoning, moestuin, boomgaard No.29 onder Carnisse Ten O. Kinderen .v. Otto, Ten W. Den Boezem,Ten.Z. Arij Barendregt. Voor Fl. 625
14-02-1812 165 9 Otto Kinderen van Johannis Johannis David Verkoop Huis,schuur,dijkerf onder Carnisse No.28.Ten.O.en Z. Den Middeldijk.Ten.W.Jacob Sissing,Ten.N.Den Voordijk. Prijs 310 GLd
10-03-1812 172/173 16 Mosselaar Antonij van de Kleijn Wed van Jan Verkoop 1 mergen 325 Roeden int Binnenland van Barendrecht No.25 Ten.O. De Koopster Ten .W en Z. Jan Oosthoek. Ten N. De Verkoper. Fl. 533.-
31-03-1812 175 21 Pons Dirk Koolen Pieter Jacobsz Verkoop 1 HA, 28 4/7 Are (1 Mergen 300 Roeden) Bouwland int Oude Land van Hoogvliet (Gemeente Poortugaal) Prijs Fl. 600.-.
31-03-1812 176 22 Koolen Pieter Jacobsz Pons Dirk Verkoop 1 Mergen 300 Roeden int Smalland onder Pernis. Ten.O.Frans Koppenol Ten.W.Wed.Rokus v.d.Gijp.Ten.Z.De Koper.Ten N.Bermsloot Fl. 600.
01-04-1812 177/178 24 Hollander Pieter den Ruiter Pieter de Verkoop 1 Mergen 550 Roeden (1 Ha,74 2/7 Are) int Buitenland van Barendrecht.Ten O. Wed .v .G.de Boer.Ten W .Armen van Barendrecht
04-04-1812 178 26 Zelfde Arij Dammisse 't Gijp Kinderen.v.Rokus v.d. Schuld Fl.2500.-Onderp.huis,woonkeet,2 schuren en Erf No 16. i/d Kleine Lint onder de Gemeente Heerjansdam en huis No.12.
21-04-1812 179 29 Lems Leendert Driesprong Cornelis Schuldig 3000.Gld.Pachtpenningen jaar1810 en 1811. Onderp.2 M,300 R,i/d Hille onder Charlois.5 M i/d Hille en 2 M onder Catendrecht.
06-05-1812 188 33 Koppenol Marrigje Dorsman Arij Verkoop huis,schuur,erf No.13 onder Carnisse Gem.Barendrecht Ten O,Z,W den Dijk, Ten N.de Watering v/h Binnenland.Prijs Fl. 270.-
08-05-1812 188 34 Gent Annetje van Koolen Arij Janse Verkoop Boomgaard in Nieuw Pernis. Verkoopprijs Fl. 400.-.
16-05-1812 189/190 37 Otto Erfenis.v.Johannis Otto Erfgn. van Johannis Openb. Verkoping o.a.huis No.29, onder Carnisse Gem.Barendrecht, plaats gehad hebbend 30-12-1811. voor Fl. 625.-.
29-05-1812 192 40 Pors Pieter Schaaberg Johan Hendrik Verk.huis,schuur,boomgaard en Griendland en Erf No.5 onder Poortugaal. Ten.O.Arij de Knegt,Ten.W.Reijer.v.Eijk. Voor Fl. 950
02-10-1812 222/223 72 Koppenol Frans Pons Dirk Verkoop helft in een Zalmschuuur en Taanketel gelegen te Carnis waarvan de wederhelft toebehoort aan Cornelis de Jong voor Fl.225.-.
19-11-1812 229 80 Manschot Herbergier Jan Sissing Kruidenier Jacob Manschot te Rotterdam schuldig aan Sissing Fl.500.-.
26-11-1812 230 82 Vries Melkboer Aart de Nugteren Frans de Vries schuldig aan Nugteren Fl.3000.- Onderpand 3 HA, 6 3/7 Are,=3 merge en 345 roe weiland i/d Ziedewij.
02-01-1813 234 1 Brugman Melkboer Pieter Hzn Brugman Wagenmaker Kornelis Lening Somma 600.-Glds. Onderp. Huis No.11 oud en No.13 nieuw i/d Albrandswaard gemeente Portugaal.Domicilie K.Brugman huisno.40b
16-01-1813 235/236 6 Zevenbergen Arbeider Arij Visser Bouman Teunis Verk. Huis en dijkerf No.22c te Barendrecht voor Fl. 250,-
21-01-1813 236/237 9 Noute Arbeider Jan Dijk Herbergier Willem van Verkoop Huis, erf No.56a en 58a, Belendingen Oost.Bermsloot.West en Zuid den dijk. Noord Leendert.v. Eijk.(58a Zuid Erfg.A.Huisken)voor Fl. 250,-
16-02-1813 241 23 Spruit Leendert Pors Pieter Verkoop 2 HA 35 5/7 are Weiland int oude land van Poortugaal voor Fl. 750,-
17-02-1813 242/243 24 Berg Familie van den Jongejan Bastiaan Openbare verkoping van Een Bouwmanswoning bestaande in Huis, schuur, zomerwoning, berg, Erf en boomgaard, wagenschuur, No. 7 en 9 Ha. 52 Aren Wei en zaailand,onder Poortugaal en Pernis voor Fl. 3100,-
18-02-1813 244 26 Spuij Jacob Boer Willem den Verkoop van huis, schuur,dijkerf, griendje,No.20,onder Pernis voor Fl. 463,-
25-02-1813 245 27 Warrenaar Hendrik Onderwater Hendrik Obligatie van Fl. 2200,- met onderpand: 3 Ha 64 2/7 are Wei en Zaailand, in het Oudeland onder Hoogvliet, gemeente Poortugaal
06-03-1813 253/254 34 Notenboom Pleun Sluis Hendrik van der Verkoop Huis schuur,vuurhuis, vuurput, en dijkerf aan de Voordijk No.58b gelegen onder West Barendrecht Ten O.Z. Den Dijk. Ten W.Klaas Leenheer,Ten N.Watering Binnenland.voor Fl. 237,-
16-03-1813 257 39 Vlugt Johannis van der Kralingen Reijer Ariense Verkoop van een Dijkerf onder Albrandswaard gemeente Poortugaal voor Fl. 100,- de hectare
  258 44 Ruiter Erfg.v.Hendrik de Ruiter Pieter de Verkoop Huis, schuur, dijkerf No.80b Ten N.O,W Den Dijk. Ten Z Vredepolder. Voor Fl.100,-
02-04-1813 261 46 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Smits Hendrik Openbare verkoping van 1/8 in Een Bezaan Visschuit genaamd "Met Gods Hulp" met diverse staande en lopende Wand voor Fl. 570,- te Pernis
02-04-1813 261 46 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Sterre Jacobus van der Openbare verkoping van 1/8 gedeelte in een Bezaan Visschuit genaamd "Niet Verwagt" met staande en lopende wand, zijnde thans ter verse visvangst voor Fl. 120,- Mede kopers zijn Teunis van Velzen en Jan Kok., alle te Pernis
02-04-1813 261 46 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Koolen Piete Janse Openbare verkoping van 1/16 gedeelte van een Bezaan Visschuit genaamd " de Zeemeermin" met staand en lopend wand, zijnde thans ter verse visvangst voor Fl. 60,- te Pernis
02-04-1813 261 46 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Verduin Wouter Openbare Verkoping van een Vissersboot voor Fl. 80,-te Pernis
02-04-1813 261 46 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Pons Dirk Openbare Verkoping van een Vissersboot voor Fl. 85,- te Pernis
02-04-1813 262 47 Ising Jan Hendrik Rodenburg Philippus verkoop van een Huis, schuur en dijkerf No.51, onder Pernis voor Fl. 600,-
20-04-1813 263 48 Kok Erfgen.v.Hendrik Janse Kok Cornelis Openbare Verkoping van Een Schokker Visschuit, genaamd "De Vlijt" , leggende in de Haven van Pernis voor Fl. 420,-
22-04-1813 274 65 Tempelaar Pieter Rodenburg Philippus Obligatie met onderpand van Een Huis, schuur en erf No. 51 onder Pernis
22-04-1813 276 67 Spuij Gerrit Aartse Kok Erfgen. v.HendrikJanse Obligatie van 344,- onderpand Huis, schuur en erf No.94 aan de Reedijk onder Pernis
27-04-1813 276/277 68 Balman Wed.v.Johannis Vogel Tabakverkoper Jan Verkoop Huis, schuur, erf No.17b Ten. O. Het Dorpsplein, Ten Z en W De Singel. Ten N A.Vijfvinkel en D.Kraaiwinkel, te Barendrecht. voor Fl. 500,-
17-06-1813 284/285 78 Borghout Arij Gerard Herman Obligatie met hypotheek van Fl 1 400,- onderpand 5 mergen Bouwland in de Molenpolder onder Rhoon
26-06-1813 285 81 Eijck Herbergier Poulis van Fortuin Wed,v,Pieter v.Eijck schuldig aan Pleuntje Notenboom Wed.v.Pieter Fortuijn 1300 gld. Onderp. huis, schuur, boomgaard No.40 onder Rhoon.
08-07-1813 286 83 Driel Pieter Cornelisz van Crena Wed.v.Samuel v.Driel schuldig 5500 glds aan Geertruida van Poelien wed van Samuel Crema.Onderpand: Land in de polders Nieuweland , het Oudeland en in de polder 68 Morgen, alles onder IJsselmonde
10-07-1813 287/288 87 Jongeruiter Wed.v.Leendert Osij Joan Carel Elisabeth Vogelaar wed.v.Leendert Jongeruiter schuldig aan Osij 1500 glds. Onderpand:2 Ha. 82 aren 3 Ca.Bouwland in de Ziedewijpolder te Barendrecht
12-07-1813 291 90 Jagt Cornelis Ariensz.v.der Leeuwenburg Jan Verkoop 4 HA ,66 5/7 are Bouwland in de Zuidpolder van Carnisse onder Barendrecht voor Fl. 2600
22-07-1813 298 96 Sissing Kruidenier Jacob Machielse Zeekapt.Klaas. Verkoop Huis, schuur, zomerwoning en erf No. 29A, genaamd Sluisvliet. Machielse woonde op de Schiedamsedijk te Rotterdam wijk C.No. 240
24-07-1813 298/299 97 Jagt Wed.v.Jan van der Zellman Broodbkr.Christiaan Obligatie van 255 gld 9 stuivers 6 penningen.
13-11-1813 325/326 118 Openbare Verkoping van Een Huis, schuur, woonkeet, verder getimmerte, boomgaard en erve, No. 25, onder IJsselmonde
07-02-1814 335/336 12 Riemsdijk Vincent van Dalm Pieter Verkoop huis, zomerhuis, loods en erve No.21b op het Dorp van Barendrecht voor Fl. 1700,-
08-03-1814 348 17 Bekink Hendrik Wingerden Jan van Verkoop huis, schuur en erve No.22b onder Barendrecht voor Fl. 800
12-04-1814 350 21 Sissing Jacob Hutschenruijter Gabredina Verkoop van huis, zomerhuis, schuur, boomgaard en erve No. 29a, onder Barendrecht voor Fl. 1600,-, waarvan Fl. 800,- hypotheek
21-04-1814 352 25 Mosselman Anthonij   Obligatie Fl. 400,- onderpand: Een mergen 62 roeden Weiland te Carnisse onder West Barendrecht
02-05-1814 357 32 Wingerden Jan van   Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, schuur en gevolgen No. 22 onder Barendrecht
05-05-1814 357 33 Pons Dirk Luijk Bastiaan van Verkoop 1 mergen 300 roeden Weiland onder Hoogvliet gemeente Poortugaal voor Fl. 1200,-
05-05-1814 357 34 Roobol Neeltje weduwe   Obligatie van Fl. 700,- onderpand: Huis, schuur en erve, No. 66 aan de rietdijk onder Pernis
25-05-1814 359 37 Hogendijk Johanna weduwe   Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Twee Mergen 558 roeden te Katendrecht gemeente Charlois
06-07-1814 364 47 Dorsman Hendrik Meulen Pieter van der Verkoop 1 mergen 240 roeden Bouwland in de Zuidpolder van Barendrecht voor Fl. 540,-
09-07-1814 364 48 Ruijter Fam.de Ruijter Adrianus de Verkoop 3/4 gedeelte vaan een huis, schuur en erve No.78 B onder Barendrecht, waarvan 1/4 deel aan de koper is behorende.
08-08-1814 371/372 55 Vries Melkboer Aart de   Obligatie van Fl. 2000,- Onderpand:Ten 1e. Een Huis, schuur, zwingelkeet en erf No.12 Cen Een Aveling No. 28, groot 223 roeden,nog een Aveling No.29, groot 480 roeden. 2. Een Boomgaard aan de Noldijk; 3.De helft van Een Griend No. 23. 4.Een Boomgaard in de hoek van de Middeldijk en Ziedewijdschepolder en Drie Mergen 345 roeden en nog Twee Mergen 400 roeden Wei en Bouwland in de Ziedewijpolder onder Oost Barendrecht
13-08-1814 373/374 59 Poel Cornelis van der Visser Teunis Verkoop van Bouwmanswoning en gevolgen met Boomgaard No.17 onder Heerjansdam voor Fl.2800.
13-08-1814 373/374 59 Poel Cornelis van der Visser Aart Verkoop van een stukje Weiland, groot 450 roeden in het Buitenland van Heerjansdam voor Fl. 700,-
13-08-1814 373/374 59 Poel Cornelis van der Meulen Aart van der Verkoop van de helft van 9 Mergen 140 roeden Bouwland in de Zuidpolder van Barendrecht voor 1708 - guldens 3 stuivers 6 penningen
31-08-1814 374/375 61 Pons Dirk Burg Aart van der Verkoop van huis schuur boomgaard en erf No.36 onder Hoogvliet, gemeente Poortugaal voor Fl. 800,-
21-11-1814 384 97 Verheij Leendert Foppe Molenaar Pieter Verkoop van 4 morgen wei en bouwland onder IJsselmonde in de polder Varkensoord voor Fl. 1900,-
17-01-1815 386 1 Dijk Willem van Vermaas Krijn Verkoop huis, schuur en erf No.58a onder Barendrecht voor Fl.70.-
19-01-1815 386 2 Koole Dirk Janse Koole Arij Janse Verkoop 3 gemeten 150 roeden bouwland in de polder van en onder Charlois voor Fl. 1000,-
19-01-1815 386 3 Koole Dirk Janse Koole Arij Janse Verkoop van een huis, schuur, en erf onder Pernis voor 1200 Glds.
20-01-1815 386 4 Zeeuw Kornelis de Boer Adriaantje den Verkoop van 3 gemeten Bouwland, in de polder Dijffel onder Pernis voor Fl. 900,-
20-01-1815 387 6 Pons Dirk Koole Arij Janse Verkoop van een schuur of Pakhuis ongenummerd staande bij de Pernisse sluis voor Fl. 450,-
20-01-1815 387 7 Pons Dirk Hart Bastiaan 't Verkoop Huis zolder en gang staande bij de Pernisser sluis getekend No.38 voor Fl. 500,-
28-01-1815 391 11 Jong Jan de Vorm Ottozoon Jan van der Verkoop van 3 merge weiland i/d polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 1600,-
30-01-1815 391 12 Tol Jan Jongenotter Maarten Verkoop 5 Mergen 270 roeden Wei en Bouwland in het Buitenland onder Barendrecht voor Fl. 3200,-
02-02-1815 392 15 Bekink Arij Molendijk Cornelis Verkoop Huis, schuur, erf No.67c onder Barendrecht . Koopprijs Fl. 400,-
03-02-1815 392 16 Jongeruijter Meeuwis Molendijk Cornelis Verkoop huis ,schuur, erf No.59c. onder Barendrecht Koopprijs Fl. 412,50
06-02-1815 393 18 Meulen Aart van der Meulen Pieter van der Verkoop van 5 Mergen 53 roeden Bouwland in de Zuidpolder van Oost Barendrecht voor Fl. 2050,-
30-03-1815 399 31 Misset Pieter Buitene Pieter van Verkoop van een schuur , dijkerf No.60a. onder Barendrecht voor Fl. 100,-
05-04-1815 399 32 Salij Arij Graaf Hendrik van der Verkoop van een huis, schuur, boomgaard en erf No.25 onder IJsselmonde voor Fl.600.-.
06-04-1815 399 33 Boer Wouter den Weij Johannis Verkoop van 5 gemeten Bouwland onder Poortugaal voor Fl. 1350,-
31-05-1815 402 43 Lagendijk en div.pers. Aart Brouwer Jacobus Verkoop van een huis ,schuur, keet, drooghuis, drooghut en erf No.196 onder Ridderkerk voor Fl. 730,-
31-05-1815 402 44 Lagendijk en div.pers. Aart Nolen Willem Verkoop 12/13 deel van een stukje boomgaard onder Ridderkerk voor Fl. 64,65
08-06-1815 402 45 Donker Hendrik Bezouwen Hendrik Leendert.v Verkoop van een huis, schuur en erf No.10 onder Heerjansdam voor Fl. 500,-
08-06-1815 403 46 Donker Hendrik Bezouwen Hendrik Leendert.v Verkoop van de helft in het huis schuur en erf No.10 voor Fl. 250,-
14-08-1815 423 66 Boer Andries den Weij Johannis Verkoop van 3 1/2 mergen of 7 gemeten Bouwland in de polder Zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1890,-
24-08-1815 425 70 Kraaijwinkel Dirk Niemansverdriet Cent Verkoop huis, schuur, boomgaard en erve No.27b gelegen op het Dorp Barendrecht voor Fl. 550,-
07-09-1815 425 71 Lems Leendert Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Negen Mergen 300 roeden Bouw en Weiland in de Polder de Hille in Catendrecht onder Charlois
07-10-1815 428 82 Jongenotter Wed.v.Pieter Poel Cornelis van der Verkoop van huis, schuur en erve No.72c onder Barendrecht voor Fl. 1100,-
20-10-1815 429 85 Dijk Pieter van Boer Pieter Verkoop van een huis, schuur en erve No.17a. gelegen onder Barendrecht voor Fl. 275,-
06-11-1815 429 86 Kuiper Wed.v.Arij de Kuiper Cornelis de Verkoop Huis, schuur en erve op den dorpe van Charlois, No. 52 en 54 voor Fl. 900,-
16-11-1815 430 92 Moerkerke Pieter Vaandrager Gerrit Verkoop van 5 mergen, 23o roeden Wei en Bouwland in de polder het Binnenland van Barendrecht voor Fl. 3000,-
00-12-1815 434 99 Ekelenburg Euwout van Berg Jacob van den Verkoop huis, schuur, en erve No.13b aan de Singel onder Barendrecht voor Fl. 480,-
21-12-1815 426 103 Jagt Wed.v.Arij van der Jagt Pieter van der Verkoop van 1 merge 200 roe bouland i/h Buitenland.v.Barenedrecht voor Fl. 600,-
25-01-1816 440 9 Westerman Familie Visser Arij Verkoop Huis, schuur en erve en dijkboomgaard No.13c en een dijkerf aan de Noldijk onder Barendrecht voor Fl. 850,-
16-02-1816 442 13 Kleijne Elisabeth Graaf Adriaantje van der Obligatie van Fl. 2500,- (geen onderpand)
29-02-1816 443/444 17 Kommijs Dirk Gent Maarten van Verkoop huis, lootsje, boomgaard en erve No.33a. onder Barendrecht voor Fl. 160,-
13-03-1816 446/447 22 Baane Erfgen. v.Adriaantje Driesprong Cornelis Verkoop Bouwmanswoning, bestaande in : Huis,schuur, woon, wagen en hout keeten, berg en erve, No. 32 B en 15 mergen 200 boomgaard, wei en zaailand in het Binnenland van Barendrecht voor Fl. 11.025,-
13-03-1816 446/447 22 Baane Adriaantje       Driesprong Cornelis Verkoop van Een Bouwmanswoning en 17 morgens 300 roeden Boomgaard Wei en Bouwland, onder Barendrecht voor Fl. 12.362,50
27-03-1816 453 29 Nieuburg Wed.v.Bastiaan Nieuburg Hendrik Verkoop Huis, schuur, keet en erve No.31b. op den dorpe van Barendrecht voor Fl. 200,-
03-04-1816 453 30 Stam Willem Huijser Willem Verkoop van een dijkerf of boomgaard a/d Hordijk onder Barendrecht voor Fl. 100,-
03-04-1816 453 31 Stam Willem Huijser Willem Verkoop 582 roeden weiland in het Binnenland van Barendrecht voor Fl. 600,-
08-04-1816 454/455 33 Gemeente Bestuur Poortugaal Vermaat Johannes Hendrikus Verkoping van 6 Gemeten Weiland, aan de Vaareweg in het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 1872,-
05-06-1816 470/471 58 Molenaar Maarten Dam Adriaantje van Hypotheek van Fl. 350,- onderpand: Een half Huis, schuur en dijkerf of boomgaard aan de droogen pastorijedijk onder Pernis
06-06-1816   60 Lengkeek Bernard Vermaat Johannis Boudewijn Verkoop 3 gemeten, 100 roeden Bouwland onder Poortugaal i/d polder het Middelijk Kijveland voor       Fl. 700,-
17-06-1816 475 68 Kranenburg Arij Koning Klaas Cornelis de Verkoop Bouwmanswoning No. 104 D. en 28 Gemeten 295 Roeden Wei en Bouwland onder Rhoon voor             Fl. 10.000,-
27-06-1816 478 72 Kruidenier Wed.v.Leendert Koster Klaas Verkoop de helft in 3 mergen 288 roeden Weiland en Boomgaard en de helft van een huisje No.282 in de polder de Plompert Charlois voor Fl.1350.-
04-07-1816 480/481 76 Hoppel Bastiaan Boer Adriaantje den Verkoop 4 Gemeten 2 Roeden weiland in de polder Dijffelbroek onder Pernis voor Fl. 2000,-
22-08-1816 493 92 Waalgaard Evert Sant Dirk van 't Hypotheek van Fl. 900,- onderpand 3 gemeten Bouwland in de polder Nieuw Engeland onder Poortugaal en 3 Gemeten Bouwland als voren en nog 3 Gemeten en 100 roeden Bouwland in de polder Rosant onder Pernis
22-08-1816 494 93 Streefkerk Cornelis Capelle Witte Arijsz. van Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 23 Mergen 165 roeden Wei en Zaailand, waaronder Een Bouwmans-woning, genaam de Zuidhoeve, Huis, schuur, keet en Boomgaard en erve No. 57 B., in de polder Binnenland onder Barendrecht
03-10-1816 499/500 105 Geer Pieter van der Louter Stijntje Verkoop 3 mergen 94 roeden weiland in het Binnenland van Rhoon voor Fl. 3200,-
08-10-1816 501 110 Timmers Gerrit Hoornweg Heijltje Obligatie groot Fl. 800,- onderpand: Een Huis, keet, erve Nr.21A en een Huis, schuur, woonkeet en erve Nr. 92/95 A, op het dorp Charlois.
25-10-1816 503 114 Barendregt Arij Leendertsz. Mastenbroek Cornelis Obligatie van Fl. 2600,- onderpand: 6 Mergen Bouwland in de polder Pendrecht onder Rhoon
25-10-1816 503/504 115 Graaf Cornelis van der Linden Wed.v.Jasper van der Verkoop Huis, schuur, woonkeet, en erve No.46b en Boomgaard in het Buitenland onder Barendrecht voor Fl. 650,-
26-10-1816 504 117 Tol Jan Arijsz. Mastenbroek Cornelis Obligatie van Fl 500,- onderpand: Een mergen 400 roeden Bouwland in de polder Oud Pendrecht onder Rhoon
30-10-1816 504/505 118 Roos Cornelis Visser Arij Verkoop Huis.schuur,boomgaard,dijkerf No.75C,a/d Ziedewijdijk in Barendrecht voor Fl. 295,-
02-11-1816 505 119 Jongenotter Cornelia Visser Teunis Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet en erve No.72c aan de Middeldijk onder Barendrecht voor Fl. 1000,-
14-12-1816 512/513 132 Verschoor Willem Klaas Kuilenburg Schot Adrianus v. Verkoping van 1 Morgen 260 roeden Weiland en de helft in ene morgen 300 roeden Kolk of Boezem en griendland in de polder van en onder Charlois samen voor Fl. 1679
07-01-1817 515 2 Koedoot Hendrik Waal Adriaantje van der Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erve No.42b onder Barendrecht voor Fl.250.- Ter andere is Wed.v.Leen Kruidenier
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Pons Jacob Verkoop van het Noordelijk gedeelte van een Huis, schuur en erve No.22B, gelegen in Albrandswaard onder Poortugaal voor Fl. 590,-
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Kalewijn Cornelis Verkoop van Een Gemet 100 roeden Boomgaard in het Binnenland van Rhoon voor Fl 250,-
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Verduin Wouter Verkoop van Twee gemeten Bouwland in de Polder Albrandswaard onder Poortugaal voor Fl. 110,-
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Vermaat Johannis Hendriksz Verkoop van Zes Gemeten Bouwland in de Polder Albrandswaard onder Poortugaal voor Fl. 1440,-
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Vermaat Johannis Hendriksz Verkoop van Drie gemeten Bouwland, in de Polder Albrandswaard onder Poortugaal
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Boer Adriaantje den Verkoop van 4 Gemeten weiland, in het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 1500,-
22-01-1817 516/517 5 Hoppel Familie Boer Adriaantje den Verkoop van 2 gemeten Bouwland in het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl .500,-
01-02-1817 521/522 11 Pons Dirk   Verkoop van een Schokker Vischschuit genaamd "de Vlijt" voor Fl. 160,- en 3/32 in de Bezaan Vischschuit "de Jonge Johanna" voor Fl. 280,- en verder scheepsmaterialen voor Fl. 1090 en 1 stuiver
05-02-1817 523 13 Kralingen wed.v.Reijer van Tolen Leendert van ter Verkoop van Een Huis, schuur, zwingelkeet en erf No. 74 En een Boomgaard aan de Albrandswaardsedijk onder Poortugaal voor Fl. 960,-
05-02-1817 524/525 14 Kralingen Dammis van   Openbare Verkoop van een Huis, schuur, wagenkeet en erve, No. 79 onder Poortugaal. Het is opgehouden en onverkocht gebleven.
12-02-1817 525 15 Boer Bastiaan Janse Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1600,- onderpand: 4 Mergen Weiland in het Munikkenland onder Westmaas
15-02-1817 527 23 Cuilenburg Adriaanis van Oosthoek Bastiaan Verkoop 1/4 in 1 Mergen 300 Roeden Kulk of Boezem en Griendland in de Hogenboezem onder Charlois voor Fl. 102,10
17-02-1817 527 24 Westerman Wed.v.Gerrit Meulen Aart van der Verkoop Oostelijk ged.v/e huis, lootsje en erve No.42 benevens een erfje te Heerjansdam voor Fl. 200,-
17-02-1817 528 25 Westerman Wed.v.Gerrit Westerman jr. Schoenm.Gert. Verkoop Westelijk ged.Huis, lootsje en erve No.42 benevens een erfje daar tegenover gelegen voor Fl. 200,-
26-03-1817 529 29 Tol Jan Arijsz. Jongentter Maarten den Obligatie van Fl. 1800,- onderpand: 2 Mergen 300 roeden Weiland in Oud Pendrecht onder Rhoon
10-05-1817 540/541 56 Nieuwburg Jan Beest en Zoon, de weduwe Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 6 onder Heerjansdam
12-05-1817 541 57 Blijdorp Gijsbert Barendregt pieter Obligatie van Fl. 343,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erve No.2 Onder Pendrecht, Gemeente Rhoon en Een Boomgaard, ca. 40 roeden in de Polder Robbenoord, onder Charlois en nog Een Huis, schuur, keten en erve onder pendrecht, gemeente Rhoon No. 1, Nog de helft in de Rheedijk met deszelfs beplanting en bepoting aan de Zuidzijde
12-05-1817 541 58 Oosthoek Jan Rotte Cornelis van de Obligatie van Fl. 1500,- onderpand: Een Bouwmans-woning, bestaande in een Huis,schuur, twee bergen, woon en wagenkeet en erve No. 23 A en 12 Morgen 368 roeden Wei en Bouwland, in het Binnenland, alles onder West Barendrecht en Carnisse
13-05-1817 542 59 Baas Arij Visser Pieter Verkoop 1 Mergen 100 Roeden Bouwland in het Buitenland Oost-Barendrecht voor Fl. 700,-
16-05-1817 542 62 Vermaat Johannis Boudewijn Groeneweg Leendert Verkoop van 5/6 van een huis schuur en erf onder Poortugaal No. 9, voor Fl. 400,-
16-05-1817 543 63 Kralingen Dammis van Scheer Pieter Lourense.v.d. Verkoop Huis,schuur en erve onder Poortugaal No.79 voor Fl. 600,-
17-05-1817 543 65 Driel Schilleman van Roos Hermen de Verkoop 2 Mergen 36 Roe weiland onder Charlois in de Polder Charlois voor Fl. 1200,-
24-05-1817 545 69 Jong Jan de Kooijman Hendrik Verkoop 2 Mergen, 300 Roe bouland i/d polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl.1600.-
17-06-1817 548 78 Graaf Marktschipper Tijs.vd Kooijman Hendrik Verkoop 300 Roe boomgaard en weiland i/d polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 550,-
27-06-1817 553 92 Jagt Frank van der Streefkerk Cornelis Obligatie van Fl. 320,- onderpand: Huis, schuur en erve No. 42 C onder Oost Barendrecht
11-07-1817 557/558 101 Vogelaar Elisabet Jongeruiter Meuwis Verkoop 4 huizen, schuren ,keet en boomgaard en erven No.27 ,28 ,29 en 29a. benevens boomgaard griend en 3 Mergen 24 Roeden in Oost Barendrecht voor Fl.4200.
01-08-1817 570 117 Ceelen Jan Kleij Dirk Obligatie van Fl. 500,- ondrpand: Een Huis, Kookhuisje, schuurtje en erve binnendijks, nog een Mattenschuurtje en erve No.62 en twee mergen Weiland, voor en in de Middelmolensche Polder te Capelle op de IJssel
28-08-1817 574 123 Outraad Elisabet Verheij Lindewever Fop Verkoop boomgaardje, 27 Roe gelegen i/h Kerkeland onder Charlois bij het dorp voor Fl. 40,-
28-08-1817 574 124 Millenaar Maria Commijs Arij Verkoop Huis, schuur, boomgaard etc. onder Charlois No.205 voor Fl. 1025,-
28-08-1817 574 125 Bravenboer Wed.v.Schalk Lagendijk Pleun Verkoop Huisje, schuurtje, boomgaard en erf No.150 onder Charlois voor Fl. 300,-
28-08-1817 574/575 126 Spruit Bastiaan Kranenburg Arij Obligatie van Fl. 1500,- onderpand: 13 gemeten 142 roeden Bouwland in de polder de kiesheid onder 's Gravenambacht
08-09-1817 575 127 Schuijer Jacob Schuijer Aart Verkoop helft van een huis, schuurtje en boomgaard en erf, No. Onbekend onder Charlois voor Fl. 100,-
17-09-1817 575 130 Notenboom Wed.v.Jan Huisken Gerrit Verkoop Schuur en erf onder WB en Carnisse ongenummerd voor Fl. 50,-
18-09-1817 578 137 Breukhoven Familie   verkoop van 3 Mergen 300 roeden Wei en Bouwland in de polder Charlois en 3 Mergen Bouw en Griendland in de Plompert onder Charlois vppr Fl. 4372,10
15-10-1817 579 143 Kuijper Wed.v.Arij Kuijper jr Arij Verk. 3 gemeten boomgaard i/d polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 1000,-
15-10-1817 580 144 Bijl Poulis Kuijper Cornelis Verkoop Huisje, schuurtje, boomgaard en erve No.9. onder Pernis voor Fl. 150,-
18-10-1817 580 145 Vermaat Johannis Boudewijn Lier Arij van Verkoop 4/5ddel van een huis, schuur ,boomgaard en erve No.39 onder Poortugaal
23-10-1817 583 150 Slotboom Leendert Slotboom Jan Harmen Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een hypotheek van Fl. 900,-
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Roos Tiemen de Verkoop van van een Huis, schuur, boomgaard en erf No.30A, op het dorp Charlois en Drie Morgen Bouw en Griendland onder Charlois voor Fl. 2160,-
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Barendregt Wouter Verkoop van 2 Morgen Bouwland onder Charlois voor Fl. 1360
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Wel Willem Dirkse van der Verkoop van 2 Morgen 200 roeden Bouwland onder Charlois voor Fl. 2613,-
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Heijningen Bastiaan van Verkoop van 4 Morgen 300 roeden Wei en Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 2700,-
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Klootwijk Leendert Verkoop van 3 Morgen 100 roeden Bouwland, in de Polder Varkenoord onder IJsselmonde voor Fl. 1836,-
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Blok Willem Verkoop van Een morgen 200 roeden Boezem en Griendland en kade, gelegen onder de Hoogen Boezem der Polder van en onder Charlois voor 633 gulden 6 stuivers en 10 penningen. Mede koper is Gijsbert Moerkerken.
13-11-1817 587/588 155 Soeteman Poulis Blok Willem Verkoop van 1 Morgen 350 roeden Boezem en Grienland en kade, gelegen onder de Hoogen Boezem der Polder van en onder Charlois voor Fl 465,-.Mede koper is Gijsbert Moerkerken.
19-11-1817 588 156 Noordzij Jan Koster Klaas Verkoop van huis,schuur en boomgaard en erve No 81 A onder Charlois voor Fl. 600.-.
19-11-1817 588 157 Breukhoven Doen en Familie Koster Klaas Verkoop van een griend van 1 mergen 300 roeden in de verdronken Plompert onder Charlois voor Fl.150.-.
13-12-1817 594 171 Visser Teunis Nugteren Frans Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf onder IJsselmonde No.142.voor Fl. 600
08-01-1818 596 5 Eenhoorn Wouter Noordzij Wed.v.Jacob Verkoop 1 mergen 400 roeden Bouwland in de polder Charlois voor Fl.1333.- 6 stuivers en 10 penningen
14-01-1818 596/597 8 Spek Trijntje van der en Fam. originele akte Verkoop van 8 Mergen 300 roeden Wei en Bouwland onder West Barendrecht en IJsselmonde voor Fl. 4900,-
14-01-1818 596/597 8 Spek Trijntje van der en Fam. Visser Willem Verkoop van 6 Morgen Bouw en Weiland of klaver, in het Buitenland van West Barendrecht en Karnisse voor Fl. 3150,-
14-01-1818 596/597 8 Spek Trijntje van der en Fam. Lijster Willem de Verkoop van Twee Morgen 300 roeden Bouwland of Boomgaard in de Polders van en onder Ijsselmonde voor Fl. 1750,-
14-01-1818 597/598 9 Jagt wed. v.Arij van der Jagt Pieter van der Verkoop Land in het Buitenland van Barendrecht voor fl.2002,-
14-01-1818 597/598 9 Jagt Wed.v.Arij van der Kranendonk Jan Verkoop Land in het Binnenland van Barendrecht voor fl. 830,-
14-01-1818 597/598 9 Jagt Wed.v.Arij van der Onderwater C. Verkoop Land in het Binnenland van Barendrecht voor fl.1950,-
22-01-1818 598 10 Verhagen Wed.v.Jan Arnout Louter Kleis Verkoop 2 Mergen 166 Roeden in de polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 2000.-
09-02-1818 600 16 Lems Leendert Koster Dirk Verkoop 1 Mergen 400 Roeden Weiland en 1 Mergen 100 Roeden Bouwland in de polder de Plompert onder Charlois Fl.1600,-
11-02-1818 601/602 21 Hilt Arij van der Soeteman Pleun Obligatie van Fl. 1600,- onderpand: Een Huis, schuur Boomgaard en erf No. 30 A onder Charlois met Borgtocht van Ludolf Diderik Kaller
12-02-1818 603 25 Molendijk Arij Kleijnjan Poulus Verk.4 mergen 95 roeden Bouwland in het Buitenland in West Barendrecht voor de somma van Fl.2162,-
19-02-1818 605 33 Jagt Arij van der Jagt jr. Arij van der Verkoop Bouwmanswoning No.60b. met 13 Mergen, 300 Roeden Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 7000.-.
25-02-1818 609 41 Niemantsverdriet Arij Hendriks Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: 6 partijen Wei en Bouwland in Robbenoord onder Charlois
26-02-1818 609/610 42 Tempelaar Pleun Kleinjan Floris Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erf No. 62 A, onder Borgtocht van Leendert Groenenboom en Gerrit Vaandrager
05-03-1818 611 46 Lee Thomas Brown Thomas Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: Een Huis, schuur No. 245 onder Charlois
11-03-1818 612 50 Ruijter Jan de Vermeulen Cornelia Obligatie van Fl. 400,- onderpand: 2 mergen Bouwland in het Buitenland van West Barendrecht
13-03-1818 612/613 52 Mosselaar Anthonij vande Jongenotter Maarten obligatie van Fl. 450,- onderpand: Een Mergen 62 roeden Weiland in het Binnenland van West Barendrecht en Karnisse
28-03-1818 618 64 Dalm Pieter Riemsdijk Vincent van Obligatie van Fl. 300,- onderpand: Een Smidswinkel, bestaande in een Huis, woonkeet, schuur en erf No. 21 B op het dorp West Barendrecht
03-04-1818 618 67 Korpelsteijn Arij Linde Dirk van der Verk.v. 1/2 in een boumans woning No.76B en de helft in 4 Mergen, 242 Roeden wei en bouland in het Buitenland van West Barendrecht voor Fl.1700.-.
09-04-1818 618 68 Millenaar Maria Sloof Aart Verkoop van 2 Mergen 420 Roeden Weiland in de polder Charlois voor Fl.1800.-.(Millenaar is weduwe van Hendrik de Raadt.)
18-04-1818 621 73 Westerman Wed.v.Gerrit Kleijn Abram Verkoop van een boomgaardje a/d Noldijk onder Oost-Barendrecht voor Fl. 250.-.
18-04-1818 621 74 Kleijn Wed.v.Jan Kleijn Abram Verkoop Huis, schuur, keeten en erve No. 8c en een huis,schuur, boomgaard en erve No.10c onder Oost Barendrecht voor Fl.1200.-.
23-04-1818 623 77 Takkebos Johanna Vermeulen Cornelia Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: 4 morgen 200 roeden Wei en Bouwland onder Charlois
23-04-1818 625 79 Barendregt Teunis Kruidenier Hendrik Verkoop Huis, boomgaard en erve No.153/156 onder Charlois in de Zuidhoek voor Fl. 300,-
12-05-1818 633 92 Kraaiwinkel Arij Bie Timmerman Antonie.v.der Verkoop Huis, schuur en erve No.36b op den dorpe van West Barendrecht voor Fl. 300,-
13-05-1818 633/634 94 Outraad Bastiaan Raadt Jan de Verkoop van twee Morgen 150 roeden Weiland in de Polder van en onder Heerjansdam
18-05-1818 635/636 97 Halteren Willemina van Visser Pieter Verkoop van 4 Morgen Bouwland in het Buitenland van Oost en West Barendrecht voor Fl. 2760,-
18-05-1818 636/637 98 Halteren Visser Pieter Verkoop van Twee Morgen 400 roeden Bouwland in de Polder Ziedewij onder Oost barendrecht voor Fl. 1600,-
18-05-1818 636/637 98 Halteren Visser Teunis Verkoop van Een Morgen 112 roeden Bouwland in de Polder Ziedewij onder Oost Barendrecht voor Fl. 712,-
18-05-1818 636/637 98 Halteren Jongenotter Maarten Verkoop van Twee Morgen 400 roeden Wei en Bouwland in het Cornelis Landeken onder Oost Barendrecht voor Fl. 1280,-
18-05-1818 636/637 98 Halteren Vermeulen Cornelia Verkoop van Drie Morgen Weiland in het Cornelis Landeken onder Oost Barendrecht voor Fl. 1060,-
18-05-1818 636/637 98 Halteren Pleijzierr Arij Verkoop van Vier Morgen Bouwland, in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 1500,-
18-05-1818 637/638 99 Alphen Abraham van Jan de Raadt Verkoop Drie Morgen 200 roeden Weiland in het Binnenland van West Barendrecht en Karnisse voor 1983 gld. 6 stuivers en 10 penningen
18-05-1818 637/638 99 Alphen Abraham van Leenheer Klaas Verkoop van Vijf Morgen 300 roeden Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht en Karnisse voor 3327 gld. 10 stuivers
18-05-1818 637/638 99 Alphen Abraham van Leenheer Klaas Verkoop van Twee Morgen 400 roeden Weiland in het Binnenland van West Barendrecht en Karnisse voor 1350 gld. 6 stuivers en 10 penningen.
18-05-1818 637/638 99 Alphen Abraham van Leijden de Baron Verkoop van Twee Morgen 100 roeden Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht en Karnisse voor 1290 gld. 6 stuivers en tien penningen
21-05-1818 638 100 Bravenboer Jan Janse Advocaat Matthijs Verkoop Huis, schuur en erf No.144/147 in de Zuidhoek van Charlois voor Fl. 425,-
18-05-1818 639 101 Barendrecht Wed.v.Arij Baas Huibert Verkoop van 6 Morgen 9 Roeden Wei en bouwland in de polder Robbenoord, onder Charlois voor Fl. 4210 en 10 stuivers
21-05-1818 639 102 Commijs Hendrik Lems Leendert Verkoop Bouwwoning en gevolgen onder Charlois No.201 en 2 Morgen Weiland in Smeetsland onder Charlois te samen voor Fl. 3000,-
23-05-1818 640 103 Notenboom Pieter Hoornweg Heijltje Obligatie van Fl. 600,- onderpand: 1 Morgen 400 roeden Weiland in het Binnenland van Barendrecht
19-06-1818 640/641 106 Hart Bastiaan 't Geen koper Veiling van een Vischschuit, welke onverkocht is gebleven.
19-06-1818 641 109 Ruijzeveld Arij Kleijne Jan Verkoop van 11 gemeten wei en bouwland in de polders Roosand, Smalland en Oostbroek onder Pernis voor Fl. 5700,-
25-06-1818 644 121 Nieuwkamp Johan Adolf Bouwman Arij Verkoop Huis, schuur , boomgaard en erve No.38a onder Charlois voor Fl. 2000,-
02-07-1818 651 133 Schoor van der Gebr. Geen koper Verkoop van Een Huis, schuur en gevolgen te Katendrecht. Het is opgehouden en onverkocht gebleven.
15-07-1818 655 140 Dijk Willem van Dorsman Krijn Verkoop Huis,schuur en erf No.56A onder W.Barendrecht voor fl.180,-
27-07-1818 663/664 153 Halteren Adrianus van Geen koper Veiling van 7 Morgen 544 roeden Wei en Bouwlandonder Oost en West Barendrecht. Onverkocht gebleven.
27-07-1818 664 154 Halteren Adrianus van Visser Teunis Verkoop van Vijf Morgen Bouwland in de Ziedewijpolder van Barendrecht Fl. 2750,-
27-07-1818 664 154 Halteren Adrianus van Hillenaar Pieter Verkoop van Drie Morgen 100 roeden Wei en Bouwland, leggende in de "68 Roeden" onder IJsselmonde voor 1646 gld.13 stuivers en 6 penningen
07-08-1818 666 157 Vries Aart de Nugteren Frans Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis , schuur, zwingelkeet en houtkeet en erve No. 12 C en een Aveling No. 28, nog een Aveling No. 29 en een Boomgaardje, aan den Noldijk en een Griend No. 23 en nog een boomgaard in de hoek van de Middeldijk en 3 Morgen 345 roeden Wei en Bouwland in de Ziedewijpolder en Twee Morgen 400 roeden Wei en Bouwland in de polder Ziedewij, alles onder Oost Barendrecht
13-08-1818 667 158 Kruidenier Adrianus Jacobsz. Taats Bernardus Obligatie van Fl. 1600,- onderpand: Een Huis, No. 64 A op het dorp Charlois en 4 Morgen 4 roeden Bouwland in de polder Robbenoord onder Charlois
29-08-1818 668 161 Hoornweg Leendert Oosthoek Pieter Verkoop Huis, stallingen en erven zijnde het logement de "Vergulde Postwagen" No. 6/7a,Nog een Huis en Erve No. 7/8a, Nog een Huis en Erve No. 8/9 A., alles onder Katendrecht voor Fl.10.000,-
29-08-1818 668/669 162 Oosthoek Pieter Kat Otto de Obligatie van Fl. 10.000,- onderpand: Een Huis,schuur, stallingen en erve, zijnde het Logement "De Vergulde Postwagen" gelegen aan het Tolhuis onder Katendrecht No. 6/7 A. en Een Huis en erve, genaamd het Overhuis No. 7/8 A.aan het Tolhuis, nog Een Huis No. 8/9 En 8 Morgen 100 roeden Wei en Bouwland, in de Hille onder Charlois
31-08-1818 669 163 Verschoor Arij Verschoor Pieter Verkoop van een oud Dam schuitje genaamd "De Jonge Pieter" met met staand en lopend want en 4 Schouwen voor Fl. 1000,-
07-09-1818 670 168 Oosthoek Pieter Oosthoek Heiltje Obligatie van Fl. 3000,-
16-09-1818 672/673 174 Esseboom Gijsbertus Bruijn de Neve de Jan Obligatie van Fl. 15.000,- onderpand: De helft in een Bouwmanswoning en gevolgen No. 5 A, te West Barendrecht en de helft in 100 Morgen 43 roeden Wei en Bouwland onder West Barendrecht en Charlois
06-10-1818 674 178 Mastenbroek Wed.v.Pieter Groeneweg Pieter Verkoop van 2 mergen 300 roeden Boomgaard en Weiland in de Molenpolder onder Rhoon voor Fl. 2000,-
26-10-1818 676 185 Schoor Jan van der Visser Teunis Verkoop Huis, schuur en erf No.68 op het dorp van Heerjansdam voor Fl. 500,-
26-10-1818 677 186 Visser Teunis Schoor Jan van der verkoop Huis, schuur en erf No.39b op het dorp van West Barendrecht voor Fl. 500,-
28-10-1818 678/679 188 Oosthoek Familie   Veiling van Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 233 en 7 Morgen 50 roeden Boomgaard en Weiland onder Charlois. Opgehouden op Fl. 1020,- per Morgen.
30-10-1818 679 189 Kievit Wed.v. Maarten de Driel Broodbakker Dirk van Verkoop Huis, schuur en erf op het dorp van West Barendrecht voor Fl. 1450,-
11-11-1818 683 195 Jagt Cornelis Ariensz.v.der Visser Willem Verkoop Huis, schuur en erf No. 7A onder West Barendrecht voor fl. 790,-
11-11-1818 683 195 Jagt Cornelis Ariensz.v.der Vermaas Krijn Verkoop Huis en Erf No. 6A onder W.Barendrecht voor fl.70,-
11-11-1818 683 195 Jagt Cornelis Ariensz.v.der Kleijnjan Poulis Verkoop van 4 mergen Weiland en boomgaard onder West Barendrecht voor fl.3240
16-11-1818 683 196 Breukhoven Doem Schoor Willem van der Verkoop Huis, schuur en erf No. 1, op het dorp van Charlois voor Fl. 260,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Leenheer Klaas verkoop van Vier Morgen 300 roeden Bouwland, in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor Fl. 2160,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Raadt Pleun de Verkoop van Drie Morgen 100 roeden Weiland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 3657 gld. 10 stuivers
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Otter Martijntje den Verkoop van Vier Morgen 500 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 2537 gld. 10 stuivers
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Leeuwenburg Jan Verkoop van Vier Morgen Bouwland, in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor Fl. 2420,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Onderwater van Brandwijk S. Verkoop van Een Morgen 400 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 866 gld. 13 stuivers 4 penningen
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Visser Willem Verkoop van Vijf Morgen 459 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 3286 glld. 1 stuiver
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Raadt Jan de Verkoop van Twee Morgen Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor Fl. 1060,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Blijdorp Leendert Verkoop van Vijf Morgen 550 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 2720 gld. 13 stuivers 6 penningen
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Raadt Jan de Verkoop van 2 Morgen 500 roeden Bouwland,in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor Fl. 1615,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Niemantsverdriet Cent Verkoop van Drie Morgen 550 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder West Barendrecht en Karnisse voor 1625 gld. 8 stuivers 6 penningen
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Otter Martijntje den Verkoop van Een Morgen 300 roeden Bouwland, in de Zuidpolder van West Barendrecht voor 990,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Raadt Pleun de Verkoop van Een Morgen 100 roeden Bouwland in de Zuidpolder van West Barendrecht voor 6740 gld. 10 stuivers
09-112-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Barendregt Jacob Verkoop van Drie Morgen twee honderd roeden Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht voor Fl.2100,-
09-12-1818 693 t/m 696 209 Esseboom Familie Galen Jan van Verkoop van Drie Morgen 357 roeden Wei en Bouwland in de Polder Kaarnemelksland, onder Charlois voor 1438 gld 10 stuivers 10 penningen
21-12-1818 696 211 Lagendijk Arij Luijk Cornelis van Verkoop van een Huis, schuur en erve No. 74 te Hoogvliet voor Fl. 600,-
24-12-1819 697 213 Kool Cornelis Geeve Jan Obligatie van Fl. 400,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 200 en een Boomgaard onder Charlois
06-01-1819 698 3 Millenaar Maria Janse Barendregt Simon Verkoop Huis, schuur en erf No.166 in de Zuidhoek onder Charlois voor Fl. 600,-
07-01-1819 699 4 Bijvank Kleermaker Jan Schuijer Arbeider Jacob Verkoop van een huis ,schuur en erf No.69/71 A bij de dorpe onder Charlois voor Fl. 400,-
14-01-1819 699 5 Kleijnjan Poulis Kleijnjan Floris Obligatie van Fl. 300,- onderpand: 4 Morgen Weiland en Boomgaard onder West Barendrecht
16-01-1819 700 9 Vermaas Krijn Leer Willem van der Verkoop Arbeidershuisje en erf N0.6a. onder West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 100,-
23-01-1819 702 13 Otter Martijntje den Kat Jenneke de Obligatie van Fl. 2600,- onderpand: 10 Morgen 400 roeden Bouwland in het Buitenland en Zuidpolder van West Barendrecht
27-01-1819 703 14 Mastrigt Huibregt van Takkebos Jan Verkoop van Ee Huis, schuur, woonkeet en erve op het dorp van Charlois No. 46/48, voor Fl. 800,-
29-01-1819 703/704 16 Tol Jan en Arij Galen Jan van Verkoop van 2 Mergen 300 Roeden Weiland in de Hillepolder onder Charlois voor Fl. 2200,-
24-03-1819 722 52 Lagendijk Jan Piek Jan Verkoop van 1 mergen 100 roeden Weiland en 2 mergen 200 roeden Weiland in de polder De Hille onder Charlois voor Fl. 2400,-
16-04-1819 725 58 Weij Johannis Koning Jacob de Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: 29 Gemeten 18 roeden Wei en Bouwland in Zwaandijk en het Oudeland onder Portugaal
16-04-1819 725/726 59 Sluis Jan Leendertse van der Sluis Gerrit van der Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 4 te Albrandswaard
19-05-1819 737 94 Barendregt Simon Roos Tiemen de Obligatie van 700,- onderpand: Een Hui, schuur en gevolgen No. 164 B onder Charlois. Onder Borgtocht van Cornelis Visser voor de helft.
28-05-1819 739 100 Kleijnjan Poulis Vermeulen Cornelia Obligatie van Fl. 1400,- onderpand: 3 Morgen 550 roeden Bouwland, in het Buitenland van West Barendrecht
01-06-1819 739 101 Bravenboer Jan Janse Broek Willem van der Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: 2 Morgen 140 roeden Weiland, in Oud Reijerwaard onder Ridderkerk
25-06-1819 746/747 117 Heijningen Wed.v Bastiaan v Visser Cornelis Verkoop van een Schuur en erf No.244 a/d Hilledijk onder Charlois voor Fl. 200,-
07-07-1819 756 128 Oosthoek Jan Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No.23 en 12 Morgen 348 roeden Wei en Bouwland onder West Barendrecht en Karnisse
07-07-1819 753 129 Oosthoek Annigje Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: 6 Morgen 350 roeden Wei en Bouwland in de Hillepolder onder Charlois.
05-08-1819 768 140 Schoor Johannis van der Schoor Gerrit en Jan van.d. Verkoop van 1/4 in een huis, schuur, boomgaard en erf No.1 op het dorp onder Charlois en 1/4 in Huis, schuur en erve onder katendrecht No. 48/52, samen voor Fl. 130,-
05-08-1819 geen akte 141 Linden Cornelis van der Linden Bastiaan van der Verkoop Huis,schuur en boomgaard en erf No.2a op den dorpe van Charlois voor Fl. 300,-
09-08-1819 769 144 Barendregt Jacob en Willem Pelt Leendert van Verkoop van Een Huis, schuur, wagenschuur, boomgaard en erve No.164 onder Charlois voor         Fl. 842,-
09-08-1819 769 144 Barendregt Jacob en Willem Kuijpers Cornelis Verkoop van Een Huis, schuur, Boomgaard en Erve No. 166 onder Charlois voor Fl. 700,-
19-08-1819 772 152 Onselen Hendrik Niemantsverdriet Gijsbert Obligatie van Fl. 1100,- ondrpand: Een Huis, schuur en erve No. 49 op het dorp van Charlois
08-09-1819 773/774 157 Niemantsverdriet famlie Raadt Jan de Verkoop van Twee Morgen 400 roeden Weiland in de Polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 2704,-
08-09-1819 773/774 157 Niemantsverdriet famlie Kranenburg Arij Verkoop van Twee Morgen 21 roeden Weiland, in de Polder en onder Charlois voor 1839 gld 12 stuivers en 10 penningen
08-09-1819 773/774 157 Niemantsverdriet famlie Driesprong Maria Verkoop van Drie Morgen 258 roeden Bouwland, Griend en Rietland in de Polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 1715,-
08-09-1819 773/774 157 Niemantsverdriet famlie Soeteman Pleun Verkoop van Een Morgen 400 roeden Boezem, Wei en Griendland, gelegen in de Hoge Boezem van de Polder Charlois onder Charlois voor 653 gld. 6 stuivers 10 penningen.
08-09-1819 773/774 157 Niemantsverdriet famlie Oosthoek Maarten Verkoop van Drie Morgen 300 roeden Bouwland, griend en rietland in de polder de plompert onder Charlois voor Fl. 1925,-
18-09-1819 776 162 Mastrigt Huibregt van Gelder Jan van Verkoop Huis, schuur, keeten, vuurhuis, droogput, boomgaard en erf No.50 A bij het dorp Charlois voor Fl. 1000,-
18-09-1819 776 163 Gelder Jan van Dura Maria Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, schuur, keten en verder Getimmerte en erve No. 50 A op het dorp Charlois.
04-10-1819 778 170 Jungerius Pieter Jungerius Nicolaas Verkoop Huis,schuur en erf No.58/60 A op den Dorpe van Charlois voor Fl. 800,-
07-10-1819 779 174 Schoor Willem en Jan .v.der Waal Wouter van der Verkoop Huis,schuur en erf No.48/52 onder de Gemeente van Katendrecht voor Fl. 1050,-
11-10-1819 780 175 Boer Japhet den Wiel Willem en Ariaantje v.d. Obligatie van Fl. 400,- onderpand: Een Huis en erve No. 43 op het dorp Poortugaal
13-10-1819 781 177 Lems Leendert Uithoven Herbergier Adr. Verkoop Huis,erf No.25 onder de Gemeente van Katendrecht voor Fl. 200,-
20-10-1819 782/783 180 Villerius Engel Koolen Pieter Janse Verkoop van 10 Gemeten 16 roeden Wei en Bouwland in Noudewij Hartsland onder 's Graven Ambacht voor Fl. 3166,- 12 stuivers 10 penningen
23-10-1819 784/785 182 Kapteijn Wed.v.Arij Pors Cornelis Verkoop van en Dubbelhuis, schuren en erf, boomgaard, Een Arbeidershuisje en land te Oost Barendrecht No. 1 C en te Heerjansdam met No. 1 voor Fl. 2320,-
27-10-1819 785 183 Kleijngeld Wed.v.Hendrik Kleijngeld Pieter Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No.93 A. op den Dorpe van Charlois voor Fl. 700,- mede koper is Arij Kruithof te Charlois
01-11-1819 786/787 185 Kleijngeld Pieter Verheij Jacobus Obligatie van Fl. 700,- Een Huis, schuur, boomgaard en erve No. 93 A. op het dorp Charlois. Mede Schuldenaar is Arij Kruithof.
13-11-1819 788 191 Weij Johannis Dreux Willem Hendrik Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: 7 Gemeten 100 roeen Bouwland, in het Oudeland en Zwaardijk onder Poortugaal
24-10-1819 789 193 Pelt Dirk van Pelt Arij van Verkoop van Huisje, schuurtje en dijkerf No.131 onder Charlois in den Zuidhoek voor Fl. 200,-
01-12-1819 794 201 Pelt Leendert van Roos Tiemen de Obligatie van Fl. 800,- onderpand: 5 Morgen118 roeden Wei en Bouwland, in Nieuw Pendrecht
22-12-1819 802 218 Eenhoorn Wouter Hoornweg Heijltje Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Morgen 100 roeen Bouwland, in de Polder van en onderCharlois
05-01-1820 803 2 Waard Bastiaan de Schouten Cornelis Obligatie van 225,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 149 A. onder Charlois.
06-01-1820 803 3 Tol Arij Geen koper Verkoop 2 Huizen, schuren, boomgaarden en erve getekend No.38A en No.39A onder West Barendrecht en Carnisse. Onverkocht gebleven.
12-01-1820 804 6 Tol Arij Wel Gerrit van der Obligatie van Fl 3600,- onderpand 3 Morgen 400 roeden Weiland in de Polder van en onder Chalois
15-01-1820 804 7 Steenhoek Arij Vries Hermanus de Obligatie van Fl. 500,- ondrpand: Een Huis, schuur en verder Getimmerte, Boomgaard en erve No. 22 A. onder West Barendrecht
20-01-1820 805 9 Kleijnjan Floris Hergemuller Ernst Verkoop Huis, schuurtje, 2 boomgaarden en erf No.10 A. op den Dorpe van Rhoon voor Fl. 1000,-
26-01-1820 806/807 12 Tol Arij Wel Gerrit van der Verkoop van 13 Morgen 208 roeden Bouw, Wei en Griendland onder Rhoon en Charlois waarvan 8 Morgen 208 roeden onder Rhoon is onverkocht gebleven en 5 Morgen Wei en Bouwland in Charlois verkocht voor Fl. 3520,-
17-02-1820 813 24 Schoor Wed.v.Jacob van der Schoor Joris van der Verkoop van het Achterste gedeelte van een Huis, bestaande in een vertrek met zolder erboven en de helft in een schuur en de helft in een erf No.3 A op het dorp van Charlois voor Fl. 200,-
08-03-1820 821 37 Vijfvinkel Abram Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 1100,- onderpand: 5 Morgen 6 roeden Bouwland in de Zuidpolder van West Barendrecht en Karnisse
15-03-1820 822 42 Wuijster Aart Roos Tiemen de Verkoop van 4 mergen 300 roeden Wei en Bouwland in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 4000,-
22-03-1820 823 46 Soeteman Wed.v.Pieter Wel Willem van der Verkoop van 2 mergen 416 roeden Weiland in de polder en onder Katendrecht voor Fl. 3000,-
04-04-1820 825 51 Pelt Klaas van Visser Louwrens Verkoop van een Huis, schuur, boomgaard en erve No.55 onder Pernis voor Fl. 500,-
04-04-1820 825 52 Visser Louwrens Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur en boomgaard en erf No. 55 onder Pernis
20-04-1820 831 68 Tromer Wed.v.Izaak Tromer Johanna Obligatie van Fl. 4000,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 19 A. en 3 Gemeten 168 roeden Weiland in het Buitenland van Rhoon
20-05-1820 842 83 Kleindier Geertje Broek Willem van den Obligatie van Fl. 550,- onderpand: 3 Morgen Bouwland in Oud Reijerwaard onder Ridderkerk
23-05-1820 843 85 Lagendijk Josina Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 3500,- onderpand: 8 Morgen 400 roeden Bouwland in de Hillepolder van Charlois en 3 Morgen Bouwland in Varkensoord onder IJsselmonde
17-06-1820 853 106 Tol Arij Janse Verhoef Notaris Hendrik Verkoop van 8 mergen 208 roeden Bouw en Weiland in het Buitenland van en onder Rhoon voor Fl. 4215,-
17-06-1820 854 108 Tol Arij Veldhoen Aart Verkoop van een Zeker aandeel in diverse percelen gebouwde en ongebouwde Eigendommen onder IJsselmonde voor Fl. 2000,-
17-06-1820 854/855 110 Spoel Cornelis van der Bijlert Antonius Gerardus.v Verkoop van zeker aandeel in diversen perceelen van de onroerende goederen, in de polder Smeetsland en Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 348,24 3/4 cent
27-06-1820 856/857 114 Vijfvinkel Cornelis Luijks Lamberten en Pieter Obligatie van Fl. 100,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 3 B. op het dorp van West Barendrecht
06-07-1820 858 116 Molendijk Pieter Walgaard Eldert Verkoop Huis, schuur, erve No.25 te Hoogvliet en een griendje voor Fl.330,-
06-07-1820 858 116 Molendijk Pieter Stoep Bastiaan van der Verkoop van een Boomgaard, onder Hoogvliet voor Fl. 515, -
21-07-1820 873/874 129 Burg Familie van der Koster Klaas Verkoop Huis No.48/4 voor Fl.252,- onder Charlois
21-07-1820 873/874 129 Burg Familie van der Kuijper Cornelis Verkoop Huis No.41/40 voor Fl.660,- onder Charlois
26-07-1820 877 135 Vaandrager Arij Kuijper Cornelis Verkoop van een Dijkboomgaard groot 40 roeden gelegen aan de Lagendijk onder Charlois voor Fl. 100,-
27-07-1820 879 137 Verschoor Wed.v.Pieter Rouw Jacob Verkoop van 1 mergen 430 roeden Weiland in de polder van Charlois voor Fl. 2000,-
01-08-1820 879 139 Barendregt Joris Eijk Aartje van Verkoop Huis, schuur, woon en houtkeet, nog een schuur No.14 en 3 gemeten Weiland, genaamd het Waterschap, onder 's Gravenambacht voor Fl.2400,-
01-08-1820 879 140 Eijk Maria van en Familie Vermeulen Cornelia Obligatie van Fl. 1400,- onderpand: Huis, schuur, woon en houtkeet, nog een schuur No.14 en 3 gemeten Weiland, genaamd het Waterschap, onder 's Gravenambacht
21-08-1820 880/881 146 Tromer Wed.v.Izaak   Veiling van Huis, schuur, Boomgaard en Erf No. 22, op het dorp van Rhoon. Het is onverkocht gebleven.
14-08-1820 881 147 Noordsij Willem Blok Arij Verkoop van Huis, schuur en erf in den Zuidhoek onder Charlois No.108/114 voor Fl. 200,-
30-08-1820 882 t/m 884 152 Buitenen Geertje van Eijk Reijer van Openbare Verkoping van Negen gemeten 150 roeden Wei en Bouwland, onder 's Gravenambacht en 4 Gemeten 200 roeen Bouw en Weiland in de polder Boudewijn Hartsland, onder Poortugaal Fl. 5084,-
30-08-1820 882 t/m 884 152 Buiten Geertje van Jong Neeltje de Verkoop van Drie gemeten 150 roeden Bouwland, in de polder Boudewijn Hartsland, onder 's Gravenambacht voor Fl. 840,-
30-08-1820 882 t/m 884 152 Buiten Geertje van Eijk Reijer van Verkoop van Drie gemeten Bouwland in de polder 't Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 912,-
30-08-1820 882 t/m 884 152 Buitenen Geertje van Vermaat Johannes Hendrik Verkoop van Een gemet 200 roeden Weiland, in de polder 't Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 800,-
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Buitenen Geertje van Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, vuurput, boomgaard en erve No. 52A aan de Buitendijk onder Carnisse, gemeente West Barendrecht voor Fl. 605,-
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Vermaas Krijn Verkoop Arbeidershuis, boomgaard en erve No. 53A, aan de Buitendijk onder Carnissse gemeente West Barendrecht voor Fl. 40,-
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Buitenen Pieter van Verkoop Arbeidershuis, boomgaard en erve No. 54A, op de Koedoot aan de Buitendijk onder Carnisse gemeente West Barendrecht voor Fl. 174,-
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Kranenburg Kleijs Verkoop van 4 gemeten 213 roeden Weiland, in de Molenpolder en nog 6 gemeten 225 roeden Bouwland, in de Molenpolder alles onder Rhoon voor Fl. 2969,60
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Vermaas Krijn Verkoop van 5 gemeten Weiland, in de Molenpolder onder Rhoon voor Fl. 2050,-
02-09-1820 884/885 154 Buitenen Geertje van Raadt Jan de Verkoop van 5 gemeten Weiland en Boomgaard in de Molenpolder aan de Buitendijk, onder Rhoon voor Fl. 2425,-
12-09-1820 886 159 Siepp Wilhelmus Boot Philippus Verkoop Huis, schuur, woonkeet en erf No.30 B. op den Dorpe van West Barendrecht voor Fl. 1000,-
14-09-1820 888/889 165 Kruidenier Adrianus Barendregt Aalbert Verkoop Huis, schuur, berg,boomgaard en erf No. 41/45 te Katendrecht voor Fl. 510,-
31-10-1820 895 174 Poel Cornelis van der Veldhoen Aart Verkoop diverse gebouwde en ongebouwde eigendommen onder IJsselmonde voor Fl. 500,-
22-11-1820 895 175 Jagt Johannis van der Roos Tiemen de Verkoop van 2 mergen 5 roeden Bouw en Rietland en kade i/d polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 900,-
02-11-1820 896 178 Koster Klaas Kuijper Cornelis Verkoop van Huis, houtloods en erve No.48/45 op den Dorpe van Charlois voor Fl. 225,-
11-11-1820 901 186 Pons Dirk Hart Bastiaan 't Verkoop van 2 gemeten weiland in de polder Madroel onder Pernis voor Fl. 800,-
16-11-1820 901 189 Lems Willem Pieterse Noordsij Willem Obligatie van Fl. 900,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erve No. 213/216 onder Charlois.Onder borgtocht van Cornelis Vermaat, Leendert Klootwijk en Willem Kranendonk.
18-11-1820 902 191 Giessen Arij van der Nieuwburg Pieter Verkoop Huisje, boomgaardje en erf No.16. onder Oost Barendrecht voor Fl. 100,-
11-12-1820 913 203 Piek Jan Vorm Jan van der Verkoop Huisje, boomgaard en erve No.17 onder IJsselmonde voor Fl. 200,-
11-11-1820 913 204 Soeteman Pleun Hilt Arij van der Verkoop van 500 roeden Griendland in den Hogen Boezem van de polder Charlois voor Fl. 300,-
15-12-1820 916 212 Hordijk Lijntje Klootwijk Arij Publieke verkoping Bouwmanswoning, bestaande in: Huis, verder getimmerten, boomgaard en erve No.24, aan de Groenendijk, onder Ijsselmonde. Een Mergen 400 roeden Weiland, in de polder Smeetsland, belend ten oosten Aart Veldhoen, ten westen de volgende partij, ten zuiden de Hr. Pieter Barendregt van Charlois en ten noorden de watering, onder Charlois. 2 mergen 300 roeden Weiland in de polder Smeetsland, belend ten oosten de vorige partij en den Hr.Pieter Barendregt van Charlois, ten westen Jacob van Heijningen, ten zuiden Mej. Dirkje van Driel, wed.v.Cornelis Zoeteman en ten noorden de Watering, onder Charlois                    
15-12-1820 916 212 Hordijk Lijntje Vorm Jan van der Ottosz. Publieke verkoping 2 Mergen 300 roeden Weiland, in de polder Varkendoord, belend ten oosten de Varkenoordseweg, ten westen P.deKoning, ten zuiden den groenendijk en ten noorden de Kruisweg onder IJsselmonde voor Fl. 1225,-
15-12-1820 916 213 Mastenbroek Lijdia Hoogenboom Jan Obligatie van Fl. 200,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 38 C. onder Oost Barendrecht
28-12-1820 918 218 Hogendijk Klaas en Familie Verschoor Aart Verkoop Huisje ,schuurtje, boomgaard en erve No.249 onder Charlois voor Fl. 250,-
30-12-1820 918 219 Verschoor Aart Klinkenberg Abram Obligatie van Fl. 250,- onderpand: Een Huisje, schuurtje, boomgaard en erve No.249 onder Charlois
03-11-1821 919 1 Buitenen Pieter van Kuivenhoven Pieter Verkoop Huisje, schuurtje, boomgaard en erve op de Koedoot No.60 A. onder W.Barendrecht, voor Fl. 150,-
04-01-1821 919 2 Uithoven Adrianus Hordijk Herbergier Arij Verkoop van huis, woonkeet en erf No.9/10 en een schuur en stallingen, houtloods en erf, No.9/11, alles onder Katendrecht voor Fl. 5000,-
04-01-1821 919 3 Hordijk Arij Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: Een Huis, woonkeet en erve No. 9/10 en een schuur, stallingen, hootloods en erf No. 9 /11 onder Katendrecht
04-01-1821 919 4 Tol Arij Wel Gerrit van der Obligatie van Fl. 8100,- ondrpand: Een Huis, schuur, verder getimmerte, Boomgaard en erve No. 173 met 3 Morgen Weiland onder Charlois en Vier Morgen 100 roeden Wei en Bouwland in Oud Pendrecht.
06-01-1821 920 5 vermaas Krijn Kleijnjan Floris Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 61 A. onder West Barendrecht en Karnisse en Vijf Gemeten Weiland in de Molenpolder onder Rhoon
17-01-1821 921 8 Lems Leendert Jungerius Fas Verkoop van 4 Bunders 52 roeden Weiland, in de Polder Katendrecht voor Fl. 1740,-
17-01-1821 921 8 Lems Leendert Smit Ruijmschotel Rubertus Verkoop van Vier Bunders 52 roeden Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1020,-
17-01-1821 921 8 Lems Leendert Lagendijk Jacob Vaszoon Verkoop van Zes Bunders 78 roeden Bouwland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl.1590,-
17-01-1821 921 8 Lems Leendert Geen koper verkoop van van 5 Bunders 65 roeden Bouwland, in de Polder de Hille onder Charlois. Dit is onverkocht gebleven.
17-01-1821 921/922 9 Klootwijk Arij Louter Kleis Openbare verkoping van Een mergen 500 roeden Bouwland in de Hillepolder onder Charlois voor Fl. 788,32 en een halve cent.
20-01-1821 923 11 Boezel Neeltje Kooijman Hendrik Obligatie van Fl. 300,- onderpand: De helft in 2 Mergen 400 roeden Weiland onder IJsselmonde
29-01-1821 924 14 Spuij Jan van der Barendregt Aalbert Verkoop boomgaard of dijkerf in den Zuidhoek onder Charlois groot 10 roeden voor Fl. 30,-
29-01-1821 924 15 Breukhoven Doen Noordsij Jan Verkoop 2 mergen weiland i/d polder Robbenoord onder Charlois voor Fl. 1900,-
30-01-1821 925 18 Streekerk Cornelis Kat Otto de obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 57 B. en 40 Morgen 395 roeden Wei en Bouwland in het Ninnen en Buitenland van Westbarendrecht
31-01-1821 926 20 Struijk Teunis Noordsij Pietertje Obligatie van Fl. 750,-
15-02-1821 931 29 Wel Bastiaan van der Bijlert Dirk Bode van Verkoop huis, schuur, zwingelkeet, vuurhuis, droogput, boomgaard en erf No.126 in de Zuidhoek van Charlois voor Fl. 1000,-
22-02-1821 931/932 31 Verschoor Neeltje Hoornweg Bastiaan Obligatie van Fl. 4300,- ondrpand: Een Huis en gevolgen No. 18 en 2 Mergen Weiland onder Katendrecht en 7/192 gedeelte in de Tienden van Charlois en Katendrecht en 4/16 in de tienden der kerkenland bloken onder Charlois.
26-02-1821 933/934 34 Lagendijk Jacob Hoogstraten Johanna Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 219, twee dijkerven en 13 Morgen 382 roeden Boomgaard, Wei en Bouwland onder Charlois
26-02-1821 934 35 Klootwijk Arij en Leendert Bijlert Antonius Gerardus Obligatie van Fl. 2600,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 24 onder Ijsselmonde en Vier Morgen 100 roeden Weiland in de polder Smeetsland onder Charlois
07-03-1821 939 45 Essen Jan van Driesprong Maria Verkoop van 1 morgen 200 roeden Bouwland, in de Polder Het Buitenland van West Barendrecht voor Fl. 625,-
07-03-1821 941 47 Jagt Frank van der Vermeulen Cornelia Verkoop Huis, schuur en erf No. 42C onder Oost Barendrecht voor fl. 522,-
09-03-1821 941 48 Driel Pieter van Bijlert Antonius Gerardus.v Verkoop een zeker aandeel in diversen percelen gebouwde en ongebouwde eigendommen onder West IJsselmonde voor Fl. 248,24 en 3/4 cent
09-03-1821 942 49 Weij Nicolaas Stolk Abraham en Zn.van obligatie van 1249,- onderpand: Een Huis en erf No. 23 op de dorpe van Poortugaal
22-03-1821 947 63 Geer Familie van der Barendregt Jan Verk..Bouwmanswoning, bestaande in Een Huis, schuur, verder getimmerte en Erve No 5 A., Boomgaard,26 mergen Boomgaard, Wei en Bouwland in de polder Binneland onder West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 10.400,-
24-03-1821 948/949 66 Barendrecht Aalbert Delfgaauw Cornelis Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, dijk en erf No.108/106 onder Zuidhoek van Charlois voor Fl. 6800,-
02-04-1821 950 68 Klootwijk Leendert Commijs Hendrik Verkoop Huis, schuur en erf No.197B a/d Lagendijk onder Charlois voor Fl. 500,-
02-04-1821 950 69 Klootwijk Leendert Commijs jan verkoop van 3 mergen 50 roeden Weiland in de polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 2158,33
02-04-1821 950 70 Commijs Jan Verheij Jacobus Obligatie van Fl. 2600,- onderpand:3 mergen 50 roeden Weiland in de polder Smeetsland onder Charlois
07-04-1821 952/953 73 Pors Pieter Eijk Reijer van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmans-woning, Paardenstal, Beestenstal, Graanschuur, Wagenschuur en verder getimmerte Letter C nr.91 en 93. En 9 Huisjes C. No. 92/94 onder Rhoon en ca. 39 Bunders 24 roeden en ca. 5 ellen Wei, Bouw en Grientland in het Binnen en Buitenland van Rhoon en Poortugaal en 's Gravenambacht en nog veel meer.
11-04-1821 953 74 Spoel Dirk van der Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: 3 Morgen 404 roeden Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht
11-04-1821 953 75 Lijster Nijs de Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 700,- onderpand: Een Huis No. 48 B en Twee Morgen 125 roeden Weiland,in het Buitenland van West Barendrecht
2-04-1821 955/956 81 Hart Familie 't Jongejan Jacob Verkoop Huis, erf ,boomgaardje onder Pernis No.66, voor Fl. 795,- uit de nalatenchap van Huig 't Hart en Neeltje Roobol
21-04-1821 956 82 Heindijk Simon Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Huis,je, schuurtje en erve No. 2/4 onder Pernis
21-04-1821 956 83 Borghout Arij Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 4000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 58 onder Rhoon en 92 Gemeten 21 roeden Wei en Bouwland onder Rhoon en 's Gravenambacht
30-04-1821 960 87 Vijfvinkel Aart Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1600,- onderpand: Een Huis, schuur, looiput en erve No. 74 nog een Huis en erve met 2 Morgen 100 roeden Boomgaard, Weiland en nog 1 Morgen 100 roeden Weiland in het Buitenland onder West en Oost Barendrecht
07-05-1821 965 92 Ederman Jan Hendrik Staaij Arij van der Verkoop Huis, schuur, verder getimmerte en erf No. 268, onder Charlois, en een boomgaard,in de Hillepolder onder Charlois voor FL.2500,-
07-05-1821 965 93 Staaij Arij van der Laan Cornelis van der Obligatie van Fl. 1700,- onderpand: Een Huis, schuur No. 268 en een Boomgaard in de Hillepolder onder Charlois
07-05-1821 965/966 94 Staaij Arij van der Dijk Arij van Obligatie van Fl 600,-
07-05-1821 966 95 Staaij Arij van der Dijk Klaas Pieter obligatie Fl. 400,-
24-05-1821 969 104 Heer Wed.v.Frans de Saars Govert Verkoop 1/2 huis, schuur,keet en erf No.256/261 op de Hillesluis onder Charlois voor Fl.190,-
29-05-1821 970 111 Jagt Frank van der Vaandrager Gerrit Verkoop van 1 morgen 44 roeden bouwland i/h Buitenland van West Barendrecht voor Fl. 460,-
29-05-1821 970 112 Vaandrager Gerrit Vermaas Krijn Verkoop van een huis, schuur en erf No.49 A.op de Koedoot onder West Barendrecht voor Fl. 150,-
29-05-1821 971 113 Gelderblom Pieter en Teunis Bagijn Pieter Hendrik Verkoop huis,schuur boomgaard en erf No.4 onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
02-06-1821 971 115 Vermaat Johannis Boudewijn Kralingen Dammis van Verkoop van 5 gemeten 150 roeden i/d polder Lange bakkersoord onder Pernis voor Fl. 1375,-
02-06-1821 971/972 116 Schee Pieter van der Schee Wijnand van der Verkoop huis,schuur en erf No.79 onder Poortugaal voor Fl. 800,-
02-06-1821 972 117 Schee Wijnand van der Koolen Leendert Bastiaansz Obligatie van Fl. 800,- onderpand: Een Huis, schuur en Erve No. 79 onder Poortugaal
21-06-1821 976 129 Beljart Jan Kleijngeld Gijsbert Verkoop van een huis,erf No.26 op den dorpe van Charlois voor de Fl. 800,-
21-06-1821 976/977 130 Beljart Jan Verschoor Arij Verkoop van een huis, schuurtje en erf nieuw gebouwd en ongenummerd onder Charlois voor Fl. 700,-
21-06-1821 977 131 Oudraat Bastiaan Cornelisz. Bijlert Wilhelmus Verkoop Twee mergen 500 roeden Weiland onder Charlois voor Fl. 2340
21-06-1821 977 132 Lems Leendert Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 400,- onderpand: Twee Mergen 300 roeden Bouwland in de Hillepolder onder Charlois
10-07-1821 980 136 Huijser Willem Driesprong Maria Obligatie vab Fl. 7000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 31 C met 8 Morgen Boomgaard, Wei en Bouwland onder Oost Barendrecht en 6 Morgen 350 kade en wei en bouwland, onder Veerenambacht en 2 Morgen 200 roeden Weiland in Smeetsland onder IJsselmonde
13-07-1821 980/981 137 Tempelaar Pleun Kuijvenhoven Pieter Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No. 62A onder West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 1200,-
05-08-1821 995 154 Perk Arij van der Noordsij Jan Obligatie van Fl. 350,- onderpand: Een Huis en erf op het dorp van Charlois No. 34/35
11-08-1821 996 160 Niemantsverdriet Famlie Niemantsverdriet Lena Verkoop van 21 Bunders 43 roeden 14 ellen Wei/Bouwland onder Charlois, in de polder Charlois, Karnemelkland en Hille, voor Fl. 1801,-
11-08-1821 996/997 161 Niemantsverdriet Lena Kat Otto de Obligatie van Fl. 11.800,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No.222 C. en 21 Bunders 43 roeden en ruim 10 ellen Wei en Bouwland onder Charlois
28-08-1821 998 166 Vries Aart de Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 312,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 1 Commijs Jan Verkoop Bouwmanswoning No. 206 C,Een Huis, schuur, zomerhuis, wagen en houtschuren, boomgaard en erf No. 207 C., aan de Grootenweg onder Charlois voor Fl. 1250,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 2 Zwaal Leendert Verkoop van Huis, schuur, boomgaard en erve No. 207 C. aan de Grootenweg onder Charlois voor Fl. 575,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 3 Hofman Cornelis Verkoop Een Huis, schuur, Boomgaard en erve, No.22 onder IJsselmonde voor Fl. 330,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 4 Commijs Jan Verkoop van Twee Bunders 55 roeden en ca. 48 ellen Weiland in de Polder en onder Charlois voor Fl. 1320,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 5 Barendegt Jacob Verkoop van Een Bunder 41 roeden ruim 92 ellen Weiland onder Charlois voor Fl. 758,33
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 6 Wel Willem van der Verkoop van Twee Bunders 98 roeden 5 ellen Bouwland onder Charlois voor Fl. 1592,50
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 7 Wel Willem van der Verkoop van Twee Bunders 98 roeden 5 ellen Bouwland onder Charlois voor Fl. 2030,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 8 en 9 Vaandrager Arij Verkoop van Vijf Bunders 97 roeden 9 ellen Bouwland onder Charlois voor Fl. 2540,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 10 en 11 Vaandrager Gerrit Verkoop van Vier Bunders 11 roeden 60 ellen Bouwland, onder Charlois voor Fl. 1615,42
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 13 Barendegt Jacob Jansz. Verkoop van Twee Bunders 55 roeden 46 ellen Wei en Bouwland in de Polder en onder Charlois voor Fl. 1290,-
29-08-1821 998 t/m 1001 167 Zwaal Familie 14 en 15 Wel Willem van der Verkoop van Twee Bunders 98 roeden 4 ellen Wei en Bouwland, in de Polder en onder Charlois voor Fl. 2192,50
19-09-1821 1004 177 Vijfvinkel Adriaan Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Vijf Morgen 60 roeden Land in de Zuidpolder van West barendrecht
11-10-1821 1007 181 Oudraat Bastiaan Cornelisz. Koole Arij Janse Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: Zes Morgen Weiland in de polder van en onder Heerjansdam
16-10-1821 1007 183 Kulk Neeltje van der Durg Pieter van der Obligatie van Fl. 5000,- onderpand: en Bouwmanswoning en gevolgen No. 149 met 17 Morgen 522 roeden Boomgaard en erve, Wei en Bouwland en nog 12 roeden onder Ridderkerk
25-10-1821 1017 t/m1019 188 Tromer Vincent Ferdinand Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 800,- onderpand: 6 Morgen en 8 roeden Weiland in Het Binnenland van Rhoon
08-11-1821 1021 193 Koole Huibrecht Koole Arij Janse Obligatie van Fl. 5000,- onderpand: 10 Gemeten Bouwland in het Binnenland van Rhoon en 5 Gemeten Bouwland in het Boudewijnshartland onder 's Graven- Ambacht
29-11-1821 1024 200 Wel Jacob van der Deutz wed.v.Pieter Cornelis Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Twee percelen Bouwland en Griend in de Polder de Plompert onder Charlois samen groot 4 Morgen en vijf roeden.
29-11-1821 1026 204 Vaandrager Gerrit Vierhout Jan Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: 4 Morgen 500 roeden Bouwland gelegen aan 2 stukken in de Polder en onder de Gemeente Charlois
01-12-1821 1026 205 Commijs Jan Driesprong Rokus Obligatie van Fl. 500,- onderpand: 2 Morgen 400 roeden Weiland, in de Polder Smeetsland onder Charlois
04-12-1821 1028 212 Zelfde Jan van 't Crena Hester Obligatie van Fl. 2500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 60 en 6 Morgen Boomgaard en Weiland en 3 Morgen 200 roeden Bouwland onder Heerjansdam
06-12-1821 1028/1029 213 Kruithof Adriaantje Mdr. Piek Jan Obligatie van Fl. 300,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No. 253 op de Hillesluis onder Charlois
08-12-1821 1029/1030 215 Dekker Maartje Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: 6 Morgen Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht
13-12-1821 1030 217 Brussaart Frans Deutz Jacob Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: 5 Morgen Wei en Bouwland in de Polder "de 140 Morgen" onder Charlois
19-12-1821 1032 225 Notenboom Aart Vaandrager Arij Obligatie van Fl. 528,- ondrpand: Een Huis, schuur en erve No. 187 A. en nog Een Boomgaard onder Charlois
11-01-1822 1035 3 Nolen Familie Zellmann Philippus Verkoop Huis, schuur, woonkeet en erf No. 4 B. op dorp West Barendrecht fl.850,-
23-01-1822 1036 6 Spoel Cornelis van der Roos Tiemen de Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 107 onder Charlois en 1 Morgen Bouwland in Nieuw Pendrecht onder Rhoon
11-02-1822 1041 14 Steen Jan Jansz. Van der Kool Arij Jansz. Verkoop van Huis, Houtloodsje, dijkerf No.91 a/d Rietdijk onder Pernis voor Fl. 240,-
20-02-1822 1046 19 Ruijter Aart.de Noordzij Willem Verkoop van Huis, schuur en erf No.32 onder Pernis voor Fl.750,-
20-02-1822 1046/1047 20 Verduijn Wouter (en andere) Pons Dirk Verkoop van 1/32 aandeel in een Bezaan Visschuit, genaamd de Jonge Johanna, met staand en lopend want, gelegen in de haven van Pernis voor FL.46,50
20-02-1822 1046/1047 20 Verduijn Wouter (en andere) Hart Bastiaan 't Verkoop van 17/32 aandeel in een Bezaan Visschuit, genaamd de Jonge Johanna, met staand en lopend want, gelegen in de haven van Pernis voor FL.1441,50
07-03-1822 1055 32 Commijs Jan Hofman Cornelis Verkoop Huis,schuur, boomgaard en erf No.202 onder Charlois voor Fl. 615,-
07-03-1822 1056 33 Commijs Jan Vaandrager Arij Verkoop van 3 Morgen Weiland i.d polder Smeetsland, genaamd de 140 morgen onder Charlois voor Fl.2100,-
07-03-1822 1056 34 Hofman Cornelis Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 500,- onderpand: 2 Morgen 300 roeden Weiland, in de Polder Smeetsland onder Charlois
07-03-1822 1056 35 Zwaal Jacob Winden Elisabeth van Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Vier Morgen Weiland, in het karnemelksland onder Charlois
09-03-1822 1057/1058 37 Vaandrager Arij Deutz Jacob Obligatie van Fl. 4000,- onderpand: 3 Morgen Weiland, in de Polder Smeetsland en 7 Morgen Bouwland in de Polder Charlois, alles onder Charlois
16-03-1822 1059 39 Koppenol Adrianus Kouwenhoven Jacob Verkoop Huis,schuur en erf No. 76/77 en boomgaard onder Rhoon voor Fl. 855,-
30-03-1822 1063 50 Barendregt Arij Leendertsz. Pons Adrianus Obligatie van Fl. 2100,- onderpand: 8 Morgen 276 roeden Weiland in Oud Pendrecht onder Rhoon
01-04-1822 1063 52 Gelder Jan van Stok Leendert Verkoop Huis,schuur en erf No. 48/50 op het dorp Charlois voor Fl.1400,-
01-04-1822 1064 53 Stok Leendert Schaumer Johannis Martinus Obligatie van Fl. 1800,- onderpand: Een Huis, schuur en verder getimmerte No. 48/50 op het dorp van Charlois
01-04-1822 1064 54 Heiningen Cornelis Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Twee Morgen Weiland in de Hillepolder onder Charlois
01-04-1822 1064 55 Ruijzeveld Simon Noordsij Hendrik Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: 3 Morgen Weiland in de Polder en onder Albrandswaard
01-04-1822 1065 56 Linden Jan van der Kat Otto de Obligatie met cautie van Fl. 200,- onderpand: 2 Morgen 403 roeden Bouwland in de Zuidpolder onder West Barendrecht en Een Bouwwoning en gevolgen No. 89 en 1 Morgen 231 roeden Wei en Bouwland onder Numansdorp. Borgen zijn Paulus van der Meulen te West Barendrecht en Hendik van der Linden te Numansdorp.
01-04-1822 1065 57 Streefkerk Cornelis Berg Pleuntje en Trijntje v.d. obligatie van Fl. 800,- onderpand: 13 Morgen 520 roeden Wei en Bouwland in het Buitenland van Oost en West Barendrecht.
04-04-1822 1067 60 Zevenbergen wed.v.Arij Zevenbergen Leendert Verkoop Arbeiderhuisje en erf No.94 en dijkboomgaard onder Poortugaal voor Fl. 200,-
06-04-1822 1068 62 Gielen Jan Dreux van Holij Willem Hendrik Obligatie van Fl. 800,- onderpand: Een Huis, No.22 en nog een schuur, onder Albrandswaard.
10-04-1822 1069 64 Zwaal Jacob Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Acht mergen 100 roeden Wei en Bouwland in het Karnemelksland onder Charlois
11-04-1822 1069/1070 65 Slotboom wed.v. Leendert Kuijper Cornelis Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No.14A op dorp van Charlois voor Fl. 1525
24-04-1822 1071 70 Koning Arie de Pleijsier Arie Verkoop van een stenen Windkorenmolen, huis, schuur, boomgaard, tuin No. 47 A wijk B en een Griendje onder Rhoon voor Fl. 7000,-. Mede koper is Pieter Zonnevelt
29-05-1822 1074/1075 82 Niemantsverdriet Arij Bastiaansz Oosthoek Maria Obligatie van Fl. 775,- onderpand: Een Huis, en gevolgen No.266 te Charlois. Een huis en gevolgen No.31 te Katendrecht en twee Morgen 300 roeden Weiland in de Polder onder Charlois.
31-05-1822 1075 84 Dekker Maartje Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Zes Morgen Bouwland in het Binnenland van Westbarendfrecht
07-06-1822 1076 88 Molenaar Simon Kooijman Hendrik Verkoop van Een Morgen 300 roeden Wei/Bouwland in Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 600,-
11-06-1822 1077 92 Hogendijk Dirk Pol Johannis van de Verkoop Huis,schuur en erf No. 82 onder Rhoon voor Fl.600,- Waarvan Fl.300,- ineens betaald, rest op custing.
19-06-1822 1080 100 Commijs Pieter Driesprong Cornelis Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Twee Morgen 200 roeden Weiland in de polder Smeetsland onder Charlois
26-06-1822 1085/1086 104 Weij Bastiaan Kat Otto de Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 146 met 22 Gemeten 291 roeden Weiland en dijk onder Spijkenisse nog 14 Gemeten 212 roeden Weiland en Grient onder Geervliet en nog 10 Gemeten 192 roeden Bouwland onder Spijkenisse
11-07-1822 1101/1102 119 Ruijter Pieter de Boer Adriaantje den Obligatie van Fl. 621,- geen onderpand
18-07-1822 1102/1103 121 Berg Huibrecht van den Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: 3 Morgen 362 roeden Wei en Bouwland, in de Polder Charlois, onder Charlois
18-07-1822 1103 122 Vaandrager Gerrit Rotte Cornelis van de Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 180/183 en 6 Morgen 203 roeden Weiland onder Charlois.
03-08-1822 1117 132 Driel Dirkje van Zoeteman Poulis Verkoop 8 Morgen 300 roeden Wei/Bouwland, onder Katendrecht en Charlois in de Polder Katendrecht en Smeetsland en 140 Morgen in Robbenoord voor FL. 5405,35
14-08-1822 1120 140 Streefkerk Cornelis Riemsdijk Vincent van Obligatie van Fl. 2000,- ondrpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 57 B. en 42 Morgen 295 roeden Boomgaard, Wei en Bouwland onder Oost en West Barendrecht.
27-08-1822 1123 144 Ruijteveld Simon Visser Mattheus Verkoop Huis, schuur en erve No. 67op het dorp van Poortugaal voor Fl. 200,-
29-08-1822 1123/1124 145 Oudraat Bastiaan Cornelisz. Visser Cornelis Verkoop van 2 Morgen 550 roeden Bouwland in de Hillepolder onder Charlois voor Fl. 1600,-
06-09-1822 1125/1126 149 Roobol Kinderen.v.Neeltje Jong Cornelis de Verkoop van een huis ,schuur en erf No.13 onder 's Graven Ambacht voor Fl. 100
10-09-1822 1128/1129 151 Steehouwer Gijsbregt Brooshoofd Bastiana Maria Obligatie van Fl. 70,- onderpand: Een woning No. 23 en 7 Morgen Wei en Bouwland onder Ridderkerk
30-09-1822 1135/1136 167 Oosthoek Heiltje Scheer Jacob Verkoop van ca. 10 Roeden Weiland in de polder en onder Katendrecht voor Fl. 40,-
30-09-1822 1136 169 Tol Arij Wel Gerrit van der Verkoop van 3 Mergen 400 roeden Weiland onder Charlois voor Fl.2200,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Geen koper Verkoop van Een Huis, schuur en erve No. 26 op het dorp Poortugaal. Niet in veiling gebracht
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Romijn Pieter Verkoop van 28 roeden en ruim 52 ellen Boomgaard, onder Albrandswaard in het Kieveland voor Fl. 705,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Gelder Jacob van Verkoop van Een Bunder 98 roeden 59 ellen Bouwland in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1773,33
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Kleijnjan Floris Verkoop van Een Bunder 34 roeden 33 ellen Bouwland in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 881,60
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Kleijnjan Floris Verkoop van Een Bunder 98 roeden 69 ellen Bouwland in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1456,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Koole Pieter Janse Verkoop van 99 roeden 30 ellen Bouwland, in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 599,67
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Tijken Pieter Johannis Verkoop van Een Bunder 84 roeden 50 ellen Bouwland,in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1274,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Gelder Jacob van Verkoop van 99 roeden 30 ellen Bouwland, in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 541,33
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Vermaat Johannis Hendriksz. Verkoop van Twee Bunders 12 roeden 89 ellen Bouwland, in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1100,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Waal Arij van der Verkoop van Een Bunder 27 roeden 73 ellen Bouwland, in de polder zwaardijk, genaamd de Bijl onder Poortugaal voor Fl. 1080,-
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Dijkshoorn Albertus van Verkoop van 94 roeden 80 ellen Weiland, in de polder zwaardijk, genaamd Jan Luijkerse, onder Poortugaal voor Fl. 1291,47
05-10-1822 1136 t/m 1138 170 Weij Johannis Boer Adriaantje den Verkoop van Een Bunder 70 roeden 31 ellen Weland, genaamd het Neutje in de polder zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1228,-
11-10-1822 1138 173 Nugteren Neeltje Allerliesten Cornelis Verkoop van Een Huis, brandloots en erveNo. 108 op het dorp van Ridderkerk voor Fl. 350,-, waarvan 250 gld op custing
19-10-1822 11411142 178 Berghout Arij   Veiling van Boumanswoning bestaande in Huis, schuur, berg, wagenschuur, erve, 38 roeden en ruim 32 ellen Boomgaard en tuin aan de Kleidijk No. 58, onder Rhoon en 93 gemeten 22 roeden Boomgaard,tuin,Wei en Bouwland onder Rhoon en 's Gravenambacht. De afslag zal plaats hebben op 26 oktober 1822.
21-10-1822 1142 179 Schroot Dirk Diederik Verheij Jacobus Obligatie van Fl. 1400,- onderpand: Een Nieuw gebouwd Huis, schuur en erve ongenummerd op het dorp van Charlois
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Noordzij Hendrik Verkoop van Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, Berg, Wagenschuur, Erve, 38 roeden 32 ellen Boomgaard en Tuin, aan de Kleidijk No. 58, met 7 Bunders 59 roeden 17 ellen Wei en bouwland in het Gijseland in de Polder Buitenland onder Rhoon N0. 90, 92 en 93 voor Fl. 3277,75
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Kleijnjan Floris Verkoop van Een Bunder 27 roeden 73 ellen Bouwland, in de polder het buitenland van Rhoon voor Fl. 150,-
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Kleijnjan Floris Verkoop van Een Bunder 15 roeden 81 ellen Bouwland in de polder het buitenland van Rhoon voor Fl. 453,-
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Kleijnjan Floris Verkoop van Drie bunders 71 roeden 85 ellen Bouwland in de polder het buitenland van Rhoon voor Fl. 1615,66 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Gelder Jacob van Verkoop van Een Bunder 47 roeden 26 ellen Bouwland in de polder het buitenland van Rhoon voor Fl. 544,13
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Noordzij Hendrik Verkoop van Een Bunder 86 roeden 77 ellen Weiland, in Kiefhoek in de Polder Binnenland onder Rhoon No. 76 voor         Fl. 1030,86 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Schepman Mattheus Marinus Verkoop van Een Bunder 57 roeden 39 ellen Weiland, in Kiefhoek in de Polder Binnenland onder Rhoon no. 78 voor      Fl. 1109,-
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Schepman Mattheus Marinus Verkoop van Een Bunder 71 roeden 16 ellen Weiland, in Kiefhoek in de Polder Binnenland onder Rhoon no. 75 voor Fl. 1005,-
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Schepman Mattheus Marinus Verkoop van Twee Bunders 40 roeden 42 ellen Weiland, in Kiefhoek in de Polder Binnenland onder Rhoon no. 85 voor Fl. 2004,56 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Dits Hendrik Verkoop van Twee Bunders 51 roeden 77 ellen Bouwland en kade, aan de Rijsdijk in het Buitenland van Rhoon No. 141 voor Fl. 1234,26 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Groenenboom Arie Verkoop vanTwee Bunders 15 roeden 73 ellen Bouwland aan de Oudeweg in het Buitenland van Rhoon No. 153 voor Fl. 810,66 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Groenewg Adriaantje Verkoop van Twee Bunders 17 roeden 71 ellen Bouwland in de Molenpolder onder Rhoon No. 33 voor Fl. 843,70
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Zeeuw Cornelis de Verkoop van Vier Bunders 45 roeden 8 ellen Bouwland, in de polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 1620,26 1/2
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Jongejan Bastiaan verkoop vanTwee Bunders 55 roeden 47 ellen Bouwland in de polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 690,-
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Groenewg Adriaantje Verkoop van Twee Bunders 10 roeden 76 ellen Bouwland No. 33, in de Molenpolder onder Rhoon voor Fl. 1336, 5
26-10-1822 1143/1144 185 Berghout Arij Noordsij Bastiaan Verkoop van 44 roeden 56 ellen Grient kade en Rietland in de polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 162,23
07-11-1822 1147 189 Boer Johannis den Kleijnjan Floris Verkoop van 7 Gemeten Bouwland in Zwaardijk, onder Poortugaal, voor Fl.2200,-
09-11-1822 1149/1150 193 Brooshooft Bastiana Maria geen koper Verkoop van een Huis, Stal, Tuin, Wandelbos en verder getimmerte No. 204 op het dorp Ridderkerk. Het is niet verkocht maar opgehouden.
09-11-1822 1150/1151 194 Bakker Famile Rijsdijk Jan Verkoop van een Bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, woon en wagenkeet en Berg No. 233 en en Boomgaard en Tuin in de polder Oud Reijerwaard aan de Molendijk onder Ridderkerk voor Fl. 620,-
09-11-1822 1150/1151 194 Bakker Famile Lagerwerff Johannes Verkoop van Drie Bunders 40 roeden 60 ellen Weiland,in de polder Oud Reijerwaard genaamd het Rondezand onder Ridderkerk voor Fl. 2460,-
09-11-1822 1150/1151 194 Bakker Famile Niemantsverdriet Cent Verkoop van Twee Bunders 55 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Oud Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 948,-
09-11-1822 1152 195 Ven Jan van der Dijkman Gerrit Nieuw gebouwde Korenmolen, aveling ,huisje en erf No. 339, aan de Waaldijk onder Ridderkerk voor      Fl. 5000,- waarvan 3000 gld. op custing.
20-11-1822 1153/1154 201 Oudijn Anna Es Pieter Eliza van Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 77 en 15 Morgen 200 roeden Boomgaard, Weien Bouwland onder Ridderkerk
20-11-1822 1155 203 Pleijsier Cornelis Visser Teunis Obligatie van Fl. 2600,- onderpand: Een Bouwmanswoning NO. 285, Een Huis No. 284 en 20 Morgen 350 roeden Wei en Bouwland onder Ridderkerk
20-11-1822 1155/1156 204 Pleijsier Cornelis Visser Pieter Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: Een Vlasserswoning No. 289, een Huis No. 288 en 7 Morgen Wei en Bouwland onder Ridderkerk
20-11-1822 1156 205 Pleijsier Cornelis Pleijsier Arie Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: Een Vlasserwoning No. 287, Een Huis No. 286 en 4 Morgen 300 roeden Bouw en Weiland onder Ridderkerk
02-12-1822 1157/1158 207 Graaf Willem van der Oudraad Adriaantje Jacobsdr. Obligatie van Fl. 1800,- onderpand: 6 Morgen 336 roeden Weiland, onder 3 percelen onder Charlois
04-12-1822 1158 208 Verlek Louwrens Blom Cornelis Obligatie van Fl. 879,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 113 op het dorp IJsselmonde
18-12-1822 1163/1164 224 Boer Adriaantje den Boer Drie gebroeders den Verkoop huis,schuur en erf No.26 op den Dorpe van Poortugaal voor Fl. 1700,-
18-12-1822 1164 226 Waal Pieter van der Vermaat Willem Johannis Verkoop van 4 gemeten 200 roeden weiland in het Kieveland onder Albrandswaard voor Fl. 1600,-
19-12-1822 1164 227 Hans Willem en Maartje Speellman Johannis Verkoop van een huis,schuur en erf No.31 onder Pernis voor Fl. 350
02-01-1823 1167 2 Lems Leendert Commijs Pieter Verkoop 2 morgen Weiland in Smeetsland onder Charlois, voor Fl.1100,-
16-01-1823 1172 13 Gent Klijs van Barendregt Wouter Obligatie van Fl. 1565,- onderpand: 3 Morgen 200 roeden weiland, in de Hillepolder onder Cahrlois
17-01-1823 1172 14 Vermaat Willem Johannisz Koolen Leendert Bastiaansz Verkoop van 5 gemeten 186 roeden bouwland in de polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 800,-
22-01-1823 1172 15 Barendregt Jan Noordzij Otto Verkoop van een huis, schuur en erf No.55 onder West Barendrecht voor Fl. 216,-
31-01-1823 1178 23 Koolen Leendert Kralingen Bastiaan van Verkoop van 1 gemet 150 roeden griendland onder Hoogvliet in Nieuw Engeland voor Fl. 150,-
01-02-1823 1178 t/m 1180 24 Verheij Kinderen v.Leendert Schee Pieter van der Verkoop van 2 huizen en erven zijnde 1 ongenummerd en de andere No.53 beiden op het dorp van Hoogvliet te samen voor Fl. 565,-
01-02-1823 1180/1181 25 Oostane Maria van   Veiling van Een Huis en gevolgen No.22 op de dorpe van Rhoon 't welk onverkocht gebleven.
06-02-1823 1183 31 Lems Leendert Geeve Anthonij Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Bouwmans-woning en gevolgen No. 201 onder Charlois
09-02-1823 1189 35 Berg Huibrecht van den Capelle Witte Arijsz. van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Veertien Gemeten 190 roeden Wei en Bouwland onder Poortugaal en in Langebakkersoord onder Pernis
19-02-1823 1194 44 Mosselaar Antonij van der Leenheer Antonij Verkoop van 1 morgen 62 roeden weiland in het Binnenland van Barendrecht voor Fl. 450,-
24-02-1823 1194 45 Oudraadt Bastiaan Kornelisz. Hoornweg Bastiaan Obligatie met Fl. 500,- onderpand: Een Morgen 200 roeden Weiland, in de Hille onder Charlois
03-03-1823 1200 65 Verheij Jan Verheij Fop Obligatie van Fl. 2200,- onderpand: Een Huis en gevolgen No. 38 en Drei Gemeten Weiland onder Hoogvliet
14-03-1823 1203 70 Zelfde Jan van 't Crena Hester Obligatie van Fl. 2500,- onderpand: Een Bouwmans-woning en gevolgen No. 60 en 15 Morgen 300 roeden Boomgaard, Wei en Bouwland onder Heerjansdam en De Lind.
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Huijser Frans Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in: Een Huis, schuur, Wagenschuur, Berg verder getimmerte en Erve No.31c, en 27 morgen 200 roeden Boomgaard, Wei en Bouwland in het Binnenland van Oost Barendrecht onder voor Fl. 9090,-
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Visser Teunis Verkoop vban Vijf Bunders 3 roeden en ruim 87 ellen Bouwland, in Verenambacht onder Ridderkerk voor Fl. 2544,16 2/3
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Huijser Frans Verkoop van 78 Roeden en ruim 6 ellen Weiland in Verenambacht onder Ridderkerk voor Fl. 475,-
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Vogel Jan Verkoop van 28 Roeden en ruim 38 ellen Boomgaard aan de Grooteweg No.7.onder Ridderkerk voor Fl. 30,-        Mede koper is Philippus Zellmann.
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Raadt Pleun de Verkoop van Een Bunder 41 roeden ruim 92 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 666,66 2/3
19-03-1823 1205 t/m 1207 75 Huijser Wed.v.Willem Raadt Pleun de Verkoop van 42 Roeden en ruim 57 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 155,-
22-03-1823 1207 t/m 1209 76 Verduijn Wouter en Familie Smit Ruijmschotel Rubertus Verkoop van Een Huis, schuur en erve aan de Kiesheidschen Zeedijk onder 's Gravenambacht No.10 voor Fl. 170,-
22-03-1823 1207 t/m 1209 76 Verduijn Wouter en Familie Bijl Willem Verkoop van een Huis, schuur, en Erve, aan de Kiesheidsche Zeedijk onder 's Gravenambacht voor Fl. 340,-
22-03-1823 1207 t/m 1209 76 Verduijn Wouter en Familie Winter Arij de Verkoop van Een Huis, schuur en erf,No.16 of 76 nabij de kerk te Pernis voor Fl. 370,-. De koper doet dit namens de Gereformeerde Diaconie Armen van Pernis.
22-03-1823 1209/1210 77 Dam Ariaantje van   Verkoop Huis,schuur en erve N.65/75 onder Pernis voor Fl.270,- (Deze akte is niet compleet)
27-03-1823 1210 79 Hollander Pieter den Koning Jacob de Obligatie van Fl. 4000,- onderpand: Een Bouwmans-woning en gevolgen No. 63 met 27 Morgen 136 roeden Tuin, Teel en Weiland onder Albrandswaard
09-04-1823 1213 88 Stehouwer Pieter Pieterse Driel Simon van Verkoop van een huis No.283 en een arbeiders huisje No.282 in 5 morgen 525 roeden Wei en Bouwland onder Ridderkerk voor Fl. 625,-
10-04-1823 1213 89 Barendregt Arij en Pieter Barendregt Jacob Verkoop van 1 morgen bouwland in de polder Charlois voor Fl. 375,-
10-04-1823 1214 90 Ruijzeveld Simon Boel Maria Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Vier Morgen Wei en Bouwland onder Poortugaal
03-05-1823 1228 114 Ruijmschotel Hubertus Smit Groenewegen Willem Verkoop Huis, schuur en erf No.10 te 's Graven-ambacht voor Fl. 250,-
03-05-1823 1228/1229 115 Bijl Willem Verduijn Annetje Obligatie van Fl. 250,- onderpand: Een Huis, schuur en gevolgen No.15 te 's Gravenambacht
03-05-1823 1229 116 Berg Japhet van den Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Zes Gemeten Weiland onder Hoogvliet
05-05-1823 1229 117 Lagendijk Josina Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 1000,- onderpand Vier Morgen Weiland in de Polder en onder Charlois
24-05-1823 1232/1233 127 Koole Huibrecht Speelman Johannis Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: Een Bouwmans- woning en gevolgen No. 53, 400 roeden Boomgaard, Twintig Gemeten Weiland,aan den Drogendijk met Een Huis en gevolgen No. 52, alles onder Rhoon, oudendijk genaamd den Hartsdijk, onder 's Gravenambacht
06-06-1823 1235 130 Hordijk Lijntje Veldhoen Aart Verkoop van 1 morgen, 100 roeden Weiland in de 68 Morgen in IJsselmonde voor Fl. 700,-
10-06-1823 1237 132 Visser Teunis Molendijk Arij Obligatie van Fl. 800,- onder verban van Een Huis, schuur en gevolgen No. 358 onder Ridderkerk
19-06-1823 1238 137 Walgaard Evert Hans Jan Verkoop een huis, schuur scheepmakers loods en erve ongenummerd op het dorp Hoogvliet voor Fl. 270,-
19-06-1823 1238/1239 139 Rodenburg Cornelia en Fam. Star Arij van der Verkoop Huis, schuur, houtkeet, boomgaard en erf No. 47 op het dorp van Hoogvliet voor Fl. 950,-
19-06-1823 1238/1239 139 Rodenburg Cornelia en Fam. Voogd Willem Willemsz. Verkoop van 85 Roeden en ruim 15 ellen Boomgaard in het Oudeland van Hoogvliet voor Fl. 1120,-
19-06-1823 1238/1239 139 Rodenburg Cornelia en Fam. Spruit Jan Verkoop van Een Bunder 13 roeden en ruim 54 ellen Weiland en kade in het Oudeland van Hoogvliet voor Fl. 1333,34
19-06-1823 1238/1239 139 Rodenburg Cornelia en Fam. Voogd Willem Willemsz. Verkoop van 97 Roeden en ruim 93 ellen Weiland in het Oudeland van Hoogvliet voor Fl. 1196,-
19-06-1823 1238/1239 139 Rodenburg Cornelia en Fam. Berg Thijs van den Verkoop van 70 Roeden 96 ellen Weiland, in het Oudeland van Hoogvliet voor Fl. 666,66
24-06-1823 1244 146 Kleijnjan Poulis Kleijnjan Floris Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: Een Huis, schuur, Boomgaard en erve No. 25 en Acht Morgen 375 roeden Wei en Bouwland met een schuur onder Westbarendrecht, Charlois en Katendrecht
05-07-1823 1251 159 Salij Fop Ariensz Driel Simon van Verkoop van 1 morgen 314 roeden weiland i/d polder Het Nieuwland onder IJselmonde voor Fl. 1200,-
15-07-1823 1256 165 Baris Adrianus Kruidenier Hendrik Jacobsz Verkoop van een huis een erf No.136 in den Zuidhoek van en onder Charlois voor Fl. 325,-
15-07-1823 1256 166 Visser Bastiaantje Boel Gijsbert Verkoop van een huis,schuur en boomgaard en erf No.187 a/den Lagendijk onder Charlois voor Fl. 600,-
19-07-1823 1264 173 Jagt Arij van der koper (zie akte 187) Veiling van een Bouwmanswoning No.60b en gevolgen met 13 morgen 445 roeden en 6 voeten Boomgaard, Tuin, Wei en Bouwland, in het Binneland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 6046,70
21-07-1823 1266 175 Gelderblom Pieter en Teunis Driesprong Maria Obligatie van Fl. 400,- onderpand: Twee Morgen 300 roeden Bouwland, in Smeetsland onder Ijsselmonde
21-07-1823 1267/1268 178 Berg Huibrecht van den Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: 34 Gemeten 88 roeden Wei en Bouwland,onder Hoogvliet, Charlois, Poortugaal en Pernis
26-07-1823 1276 187 Jagt Arij van der Visser Teunis Verkoop van een Bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, wagenschuur, drooghuis, droogput, verder getimmerte en erve No.60b met 13 morgen 445 roeden en 6 voeten Boomgaard, Tuin, Wei en Bouwland,aan de Voordijk, in het Binneland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 6046,70
28-07-1823 1276 188 Ruijzeveld Simon Vermaat Boudewijn Johannis Verkoop van 5 roeden tuinland id/ dorpe van Poortugaal voor Fl. 12,-
28-07-1823 1277 189 Allerliesten Gerrit Allerliesten Jan Verkoop van een huis,erf No.81 onder Poortugaal voor Fl. 100,-
02-08-1823 1278/1279 191 Pols Fam.v.der Ruijmschotel Rubertus Smith Verkoop van een huis No.278, woonkeet No.280 alles onder Charlois voor Fl. 466,-
09-08-1823 1279 192 Huijser Frans Molenaar Pieter Verkoop van 5 morgen 300 roeden wei en bouwland i/h Oude land van Ijsselmonde voor Fl. 2000,-
12-08-1823 1279 193 Niemantsverdriet Wed.v.Hend Niemantsverdriet Lena Verkoop van een huis,schuur en erf No.223 a/d Grotenweg No.7 onder Charlois voor Fl. 230,-
12-08-1823 1279/1280 195 Ruijter Pieter de Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Twee Morgen 200 roeden Bouwland in Robbenoord onder Charlois
13-08-1823 1280 196 Ielen Maaike van Giessen Pleuntje van der Verkoop Huis, schuurtje en erve No.37 met enige meubilaire goederen voor Fl. 100,- Huis en gevolgen onder Oost Barendrecht
21-08-1823 1280 197 Molenaar den Oudsten Dirk Molenaar den Jongsten Dirk Verkoop van de helft in een steenplaats, schuren, lootsen en ovens, erven, rietvelden, zellingen en gereetschappen en 6 Huizen, schuren, Tuinlanden en erven No. 123 t/m 127 en 157, alles onder IJsselmonde voor Fl. 5000,-
30-08-1823 1281 199 Steenis Jan van Mertens Margaretha E. Obligatie van Fl. 900,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 37 onder Charlois
01-09-1823 1282 202 Struijk Arij Boer Japhet den Verkoop 3 gemeten bouwland i/h Oude land van Poortugaal voor Fl. 750,-
01-09-1823 1282 203 Struijk Arij Boer Wouter den Verkoop van 2 gemeten 150 roeden bouwland i/h volgerland van Zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 500,-
02-09-1823 1291 205 Schoor Jan van der Bijlert Wilhelmus van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Twee Huizen en gevolgen No.3 en No.17 op het dorp van Charlois
02-09-1823 1291 206 Niemantsverdriet Arij Hzn. Kruidenier Leendert Jacobsz Verkoop huis schuurtje boomgaard en erve No.161 onder Charlois voor Fl. 600,-
09-09-1823 1292 208 Boer Japhet den Koolen Pieter Jansz Verkoop van 5 gemeten 100 roeden bouwland i/d polder Boudewijn Hartsland onder 's Gravenambacht voor Fl. 1360,-
22-09-1823 1295/1296 216 Zandijk Hugo van Hart Bastiaan 't verkoop van Een Bunder 70 roeden 31 ellen Weiland in de Polder Welhoek in het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 1060,-
22-09-1823 1295/1296 216 Zandijk Hugo van Pons Thijs Leendertsz. Verkoop van 73 roeden 86 ellen Weiland, in het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 457,50
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van   Openbare verkoping Twee Huizen,schuren, erf, boomgaard en 57 gemeten 174 roeden Wei/Bouw en Griendland onder Rhoon en Albrandswaard en 's Gravenambacht aan 12 percelen voor Fl. 9173,28
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Kouwenhoven Jacob Verkoop van Een Huis, schuur, Boomgaard en erve aan de Kleidijk onder Rhoon No. 57 B, voor Fl. 125,-
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Ent Hendrik van der Verkoop van Een Huis, schuur, keet en erve, onder Albrandswaard No. 26, voor Fl.400,-
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Niemantsverdriet Willem Verkoop van een Boomgaard aan de haven van Rhoon, voor Fl. 84,-
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Dekker Cornelis Arij Verkoop van Veertien Bunders 5 roeden 65 ellen Bouwland, in de Zegenpolder onder Rhoon voor         Fl. 4819,95
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Dekker Cornelis Arij Verkoop van Vier Bunders 5 roeden 77 ellen Bouwland in de Zegenpolder onder Rhoon voor Fl. 1191,25
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Dits Hendrik Verkoop van Twee Bunders 46 roeden 24 ellen Bouwland, in de Polder Het Binnenland onder Rhoon voor Fl. 925,33
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Schepman Mattheus Marinus Verkoop van Een Bunder 95 roeden 86 ellen Weiland, in de Kiefhoek in de polder het Binnenland onder Rhoon voor Fl. 1196,-
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van ………..Cornelis de Verkoop van 91 Roeden 82 ellen Weiland en Griend in de Polder het Binneland van Rhoon voor Fl. 323,50
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Koning Klaas Cornelis de Verkoop van Twee Bunders 19 roeden 27 ellen Bouwland, in de polder Het Buitenland van Rhoon voor Fl. 669,50
24-09-1823 1296 t/m 1299 217 Gent Maarten Abrahamsz.van Lagendijk Johannes Verkoop van Twee Bunders 98 roeden 5 ellen Bouwland, in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 630,-
25-09-1823 1299 218 Stehouwer Pieter Pieterszn Driel Simon van Verkoop van 3/8 in een derde van een huis en schuur, wagen en zwingelketen, drooghuis, droogput, boom-gaard en erve aan de Pruimendijk No.283, en 3/8 in een derde van Huis in No.282, brandloods en erve, gelegen als voren en 3/8 in een derde van Drie Bunders 60 roeden ruim 62 ellen Wei en Bouwland in de polder Oud Reijerwaard en 3/8 in een derde van een Bunder 59 roeden en ruim 62 ellen Bouwland, gelegen als voren, alles onder Ridderkerk voor Fl. 375,-
25-09-1823 1299 219 Driel Simon van Capelle Witte Arijsz. van Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis No. 283 en No.282 en Acht Morgen 125 roeden Wei en Bouwland onder Ridderkerk en IJsselmonde.
29-09-1823   225 Verschoor Leendert Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 700,- onderpand: Een Huis, loods en erve No. 44 onder Pernis
29-09-1823 1302 228 Roobol Arij Smith Ruijmschotel Rubertus Obligatie van Fl. 200,- onderpand: Een Huis en erve No. 278 onder Charlois
04-10-1823 1303 230 Staaij Arij van der Huijser Willem Verkoop van huis,schuur, zwingelkeet en erve, boomgaard.No.20 onder IJsselmonde voor Fl. 1000,-
05-11-1823 1309/1310 239 Oorschot Pieter van Geuther Johannes Verkoop van een huis, schuur en erf No.13 woonkeet No.14 op het dorp Heerjansdam voor Fl. 1275,-
13-11-1823 1311 241 Ruijzeveld Grietje,wed.v.d.Schee Koole Pieter Janse Obligatie van Fl. 800,- onderpand: Een Bunder 30 roeden 99 ellen Weiland in het Binnenland van Rhoon
12-12-1823 1323 262 Luijk Steven van Ketting Jan Verkoop door de diaconie armmeester de Herv.Gemeente Hoogvliet van een Huis No. 77 voor Fl. 430,-
17-12-1823 1324 265 Roterman Herman Johan Bijl Veearts Willem Verkoop van een huis,schuur en erf No.8b Op den dorpe van West Barendrecht voor Fl. 300,-
27-12-1823 1325/1326 267 Breukhoven Doen GreeveJacob van Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen N. 10A onder Gouwen Praat in Charlois voor Fl. 895,-
03-01-1824 1327 2 Takkebos Johanna Oosthoek Heiltje Obligatie van Fl. 2500,- onderpand: 1/16 gedeelte van het Eigendom der Tienden van Charlois en Katendrecht en 1 Bunder 99 roeden 91 ellen Weiland onder Charlois
03-01-1824 1327/1328 4 Gent Maarten Abrahmsz. Van Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: 1 Bouwwoning No. 92 C en 5 Bunders 81 roeden 59 ellen Weiland en 71 roeden en 80 ellen Boomhaard op het dorp van Rhoon
03-01-1824 1328 5 Lijster Nijs de Brugman Cornelis Verk.1 Bunder 74 Roeden 16 Ellen Weiland in de Polder Buitenland van West Barendrecht voor Fl. 980,-
03-01-1824 1328/1329 6 Spoel Cornelis en Dirk van der Driesprong Maria Verkoop van 3 Bunders 54 Roeden Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht fl.1100,-
23-01-1824 1331 14 Verschoor Martinus Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 300,- onderpand: Een Huis, houtkeet, Boomgaard en erve No. 69 A. onder Pernis
24-01-1824 1333/1334 16 Berg Huibrecht van den Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 6900,- onderpand: Een Bouwwoning No. 20, een Huis No. 21, Huis No. 33 aan de Noordzijdschendijk en een Huis No. 88, aan de Zuidzijdschendijk, onder Hoogvliet en 40 Bunders 72 roeden 23 ellen Wei en Bouwland onder Hoogvliet, Pernis, Charlois en Poortugaal
03-02-1824 1334/1335 19 Jungerius Fas Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 900,- onderpand: 5 Bunders 3 roeden 83 ellen Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht
06-02-1824 1337 22 Uitterlinde Meeuwis Kat otto de Obligatie van Fl. 9000,- onderpand: Een Bouwwoning No. 78 en 32 Bunders 9 roeden 33 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland en kade, in de Zuidpolder onder West Barendrecht
10-02-1824 1338 26 Kranendonk Wed.v.Wouter Tijken Pieter Johannis Verkoop van een Bouwmans woning, bestaande in een Huis, schuur, keet en erf No.23 onder IJsselmonde voor Fl. 1200,-
12-02-1824 1339 28 Huijser Willem Blom Cornelis Obligatie van Fl. 800,- onderpand: 4 Bunders 11 roeden 58 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmomde en Ridderkerk
12-02-1824 1339 29 Huijser Willem Vorm Jan van der Verkoop van 1 Bunder 98 roeden 69 ellen Bouwland in de polder de 68 Morgen onder IJsselmonde voor Fl.975,-
12-02-1824 1339 30 Huijser Willem Pleijsier Bastiaan Verkoop van 2 Bunders 55 roeden 47 ellen Wei en Bouwland in de Polder Nieuw Reijrwaard onder Ridderkerk voor Fl.1300,-
25-02-1824 1339 31 Hoogwerff Jan Boer Adriaantje den Obligatie van Fl. 3200,- onderpand: 8 Bunders 92 roeden 43 ellen Wei en Bouwland onder Pernis
13-03-1824 1347 t/m 1350 45 Es Familie van Diverse personen Veiling Bouwmanswoning N.35, 17 Bunder 58 roeden 19 ellen Boomgaard,Weiland,kade en Bouwland onder IJsselmonde finale verkoping zal zijn op 20-3-1824.
15-03-1824 1350 47 Schee Pieter van der Sluis Gerrit van der Obligatie van Fl. 1100,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 82 en 45 roeden 81 ellen Boomgaard onder Poortugaal
15-03-1824 1350 48 Boer Adriaantje den Struik Arij Verkoop van 2 bunders en 11 roeden en 7 ellen in drie bunders 49 roeden en 85 ellen Bouwland in de polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 750,-
17-03-1824 1352 52 Goudswaard Wed.v.Arij geen koper Veiling van een bouwmanswoning No.1b en 9 bunders 21 roeden en een Boomgaard onder West Barendrecht, het welk bij combinatie is opgehouden.
20-03-1824 13531354 53 Es Familie van Dorsman Jan Verkoping van Bouwmanswoning , bestaande in: Een Huis, Schuur, woon en Wagenkeet, berg en erve No. 35 en 62 roeden en ruim 59 ellen Boomgaard in de polder genaamd "de 68 morgen" onder IJsselmonde voor Fl. 445,-
20-03-1824 1353/1354 53 Es Familie van Kooijman Hendrik Verkoping van Twee Bunders 81 roeden en ruim 66 ellen Weiland in de polder "de 68 Morgen" onder IJselmonde voor Fl. 1182,97
20-03-1824 1353/1354 53 Es Familie van Es Jan Bastiaansz. Van Verkoping van Drie Bunders 75 roeden en ruim 50 ellen Weiland, in de polder "de 68 Morgen" onder IJsselmonde voor Fl. 1164,20
20-03-1824 1353/1354 53 Es Familie van Kooijman Hendrik Verkoping van Een Bunder 72 roeden en ruim 13 ellen Bouwland, in de polder "de 68 Morgen" onder IJsselmonde voor Fl. 585,24
20-03-1824 1353/1354 53 Es Familie van Kooijman Jan Verkoop van 2 Bunders 16 roeden en ruim 56 ellen Bouwland, in de polder de 68 Morgen onder IJsselmonde voor Fl. 801,27
20-03-1824 1353/1354 53 Es Familie van Tijken Pieter Johannis Verkoop van Twee Bunder 49 roeden en ruim 88 ellen Bouw en Weiland, in de polder de 68 Morgen onder IJsselmonde voor Fl. 1062,-
24-03-1824 1354 54 Groenenboom Willem Goudswaard Bastiaan Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Drie Bunders 63 roeden 82 ellen Wei en Bouwland in de Polder Het Binnenland van West Barendrecht
31-03-1824 1356 62 Dekker Teunis Smith v. Ruijmschotel R Ovbligatie van Fl. 400,- onderpand: Een Huis, schuur, Boomgaard en erve No. 49 C. onder Oost Barendrecht
03-04-1824 1356/1357 66 Es Jan Bastiaansz. van Nieuwkamp Johan Adolf Obligatie van Fl. 2500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 35 en Acht Bunders 91 roeden 93 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland, in de Polder "de 68 Morgen" onder IJsselmonde
05-04-1824 1358 68 Gelder Arij van Dam Adriaantje van Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: 4 Bunders 199 roeden 78 ellen Bouw en Weiland onder Hoogvliet en Pernis.
05-04-1824 1358 69 Schelling Klaas Jongejan Jacob Verkoop van 24 roeden en 98 ellen boomgaard i/d polder Madroel onder Pernis voor Fl. 450,-
05-04-1824 1358 70 Mijnkind Andries Verduijn Jan Obligatie van Fl. 1400,- onderpand: Drie Bunders 28 roeden 18 ellen Weiland en Griend onder Pernis
08-04-1824 1359 73 Keumer Volkje Rodenburg Jan Obligatie van Fl. 425, - onderpand: Een Huis en gevolgen No. 43 B. en Een Huis en gevolgen No. 41 A., beide onder West Barendrecht
08-04-1824 1359/1360 74 Staaij Arij van der Molenaar Pieter Obligatie van Fl. 2200,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 24 en 15 Bunders 9 roeden 35 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland onder IJsselmonde
20-04-1824 1365 78 Eenhoorn Wouter Hoornweg Bastiaan Transport van 7/192 gedeelte in de Tienden van Charlois en Katendrecht en 1/16 gedeelte in den Tienden van de kerk en Zandbloken onder Charlois samen voor Fl. 3800,-
27-04-1824 1368 82 Schoor Willem en Jan .v.der Oudraad Bastiaan Jacobsz. Obligatie van Fl. 350,- onderpand: Een Huis, schuur, Boomgaard en erve No. 1 A. onder Charlois.
01-05-1824 1370 86 Slikkerveer Hendrik Roodenburg Nicolaas Obligatie van Fl. 6000,- ondrpand: 27 Bunders 26 roeden 71 ellen Wei en Bouwland onder Ridderkerk en IJsselmonde
15-05-1824 1371 89 Vermeulen Gijsbert Kraaijwinkel Arij Verk.Huis,schuur en erf N 75 B onder West Barendrecht fl.140,-
15-05-1824 1374 95 Huijser Arij Pleijsier Leendert Transport Eene Hypotheekbrief van: Fl. 900,- ten behoeve van de Heer Hendrik van der Wel te IJsselmonde met als onderpand: Twee Bunders 11 roeden 25 ellen Weiland in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 900,-
01-06-1824 1383 100 Geuther Johannis Bezouwen Pieter van Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, No. 13, woonkeet No. 14, Boomgaard en erve met een daarop staande Smederij te Heerjansdam
03-06-1824 1383 101 Bekkers Pieter Lambert Rongen Helena Catharina Obligatie van Fl. 100,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erve No. 83 onder Rhoon
05-06-1824 1383 103 Millenaar Jan Adriaansz. Reus Jacobus Johannis de Obligatie van Fl. 500,- onderpand: 2 Bunders 83 roeden 11 ellen Weiland onder IJsselmonde
28-06-1824 1307 116 Commijs Pieter Jongenotter Maarten Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwwoning en gevolgen No. 217 en negen Bunders 80 roeden 55 ellen Weiland, Boomgaard en Bouwland onder Charlois
03-07-1824 1398 119 Visser Cornelis Vilten Jan Ottosz. van der Een Huis, loots en erve N.126 onder IJsselmonde voor Fl. 160,-
05-07-1824 1399/1400 121 Meulendijk Gerrit Pleijsier Familie Verkoop van 2 Bunders 81 roeden 66 ellen Wei en Bouwland, in 7 Bunders 51 roeden 66 ellen in de polder Het Binnenland onder Oost Barendrecht , voor Fl. 1000,-
13-07-1824 1403 127 Staaij Pieter van Pallandt Baronesse van Verkoop van 2 Bunders 194 roeden 39 ellen Weiland in het Cornelis Landeken onder Oost Barendrecht, in de Polder Nieuw Reijerwaard voor Fl. 950,-
22-07-1824 1424 144 Slikkerveer Hendrik Roodenburg Nicolaas Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Een Hofstede en gevolgen No. 142 en 4 Bunders 38 roeden 15 ellen Boomgaard en Weiland onder IJsselmonde
31-07-1824 1426 148 Booij Jan Verduijn Wouter Obligatie van Fl. 1680,-
06-08-1824 1427 150 Boezel Neeltje Ommen Dirk van verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en dijkerf No. 160 op het dorp van IJsselmonde voor Fl. 800,-
06-08-1824 1427 151 Boer Neeltje Kooijman Jan Verkoop van 1 Bunder 87 roeden 78 ellen Bouwland, polder Kadeland onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
08-09-1824 1434 161 Heijningen Cornelis van Kat Maria de Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Vier Bunders 22 roeden en 28 ellen Wei en Bouwland in de Polder Karnemelksland onder Charlois
08-09-1824 1434/1435 162 Kooijman Pieter Kat Maria de Obligatie van Fl. 1600,- ondrpand: Zes Bunders 56 roeden 88 ellen Wei en Bouwland in het Oudeland van en onder IJsselmonde
11-09-1824 1435/1436 165 Leenheer Hendrik Cornelisz. Meulen Arij van der Obligatie van Fl. 1000,- ondrpand: Drie Bunders 28 roeden 44 ellen Bouwland in de polder Heerjansdam onder het Volgerland onder Strevelshoek
11-09-1824 1436 166 Meulen Aart van der Meulen Arij van der Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Bunder 95 roeden 50 ellen Weiland onder Heerjansdam
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in het hoeker Buisschip, genaamd "de vrouwe Maartje" varende aan de stad Vlaardingen voor Fl. 130,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in een Hoekerschip genaamd "Het Hersteld Nederland" varende voor de stad Vlaardingen voor Fl. 25,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in het Hoekerschip, genaamd "de Jonge Maartje", varende aan de stad Vlaardingen voor Fl. 25,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in het Hoekerschip, genaamd Hugo en Pieter, varende aan de stad Vlaardingen voor Fl. 14,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 5/32 aandelen in het Hoekerschip genaamd Simon en Jan, varende van de stad Vlaardingen voor Fl. 14,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in het Buisschip genaamd Willemina, varende aan de stad Vlaardingen voor Fl. 7,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gijn Simon van Verkoop van 1/8 in het Buisschip genaamd Willemina, varende aan de stad Vlaardingen voor Fl. 7,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van /8 in het Sloepschip, genaamd Jacoba Johanna, varende van Pernis voor Fl. 550,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van 1/8 in het Sloepschip genaamd de Vrouw Annetje, varende van Pernis voor Fl. 500,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van 1/8 in het Sloepschip genaamd de Vrouwe Adriana, varende van Pernis voor Fl. 380,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van 3/16 aandelen in het Sloepschip, genaamd de Jonge Arij, varende van Pernis voor Fl. 350,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van 1/8 in het Sloepschip genaamd Johanna Philippina Geertruida, varende van Pernis voor Fl. 240,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hogendijk Dirk Verkoop van de helft in het Sloepschip genaamd Maria Liedewij, varende van Pernis voor Fl. 1310,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Verduijn Wouter Verkoop van 1/8 in het Sloepschip genaamd Francina Maria, varende van Pernis voor Fl. 115,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Pons Dirk Verkoop van 1/8 in het Sloepschip genaamd Johanna Jacoba, varende van Pernis voor Fl. 140,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Vrijland Tobias Verkoop van 1/8 in het Bezaanschip, genaamd de Jonge Adriaantje, varende van Pernis Fl. 10,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Speelman Johannis Verkoop van 3/32 aandelen in het bezaanschip genaamd Gods Hulp, varende van Pernis voor Fl. 130,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Niemantsverdriet Bastiaan Verkoop van 1/4 in het Schokkerschip, genaamd de Goede Hoop varende van Hoogvliet voor Fl. 125,-
16-09-1824 1436 t/m 1438 167 Verduijn Annetje (erfgenamen) Pons Dirk Verkoop van 1/16 in het Sloepschip genaamd Zee en Landbouw, varende van Pernis voor Fl. 185,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Verduijn Adriaantje Verkoop van een Huis, Loots en erve No.36, aan de Pernischestraat onder Pernis voor Fl. 1820,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Bennink Jan Verkoop van Een Huis ,schuur en erf No.39 op de Pernische Sluis onder Pernis voor Fl. 925,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van de Helft in Een Huis, Pakhuis en erf, ongenummerd voor Fl. 240,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Gammas Hendrik Verkoop van Een Huis, Loots, Boomgaard en Erve No. 57 A, aan de Pastoriedijk onder Pernis voor Fl. 1150,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hart Bastiaan 't Verkoop van Een Huis, Loots en 68 roeden 97 ellen Boomgaard en erve No. 57 B in de Polder Nieuw Pernis, onder Pernis voor Fl. 3600,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Kraaijenbrink Johannis Verkoop van Een Huis, Loots en erve No. 80, aan de Pastoriedijk onder Pernis voor Fl. 130,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Hogendijk Dirk Verkoop van Een Huis, Loots en Erve No. 81, aan de Pastoriedijk onder Pernis voor Fl. 220,-
16-09-1824 1438 t/m 1441 168 Verduijn Annetje (erfgenamen) Niemantsverdriet Bastiaan Verkoop van Een Huis, Loots en Erve No. 81 B, aan de Pastoriedijk onder pernis voor Fl. 235,-
23-09-1824 1442 174 Heukelom Cornelis Rolloos Thijs Verkoop Huis, koepel, afdak en erve N.99 op het dorp IJsselmonde Fl. 1400,-
29-09-1824 1443 176 Hofman Cornelis Barendregt Jacob Publieke verkoping Vier bunders 33 roeden 15 ellen Bouwland onder Charlois aan 2 percelen, voor          Fl. 288.627
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Visser Pieter Verkoop van Een Bouwmanswoning bestaande in Een Huis, schuur, woon en wagenkeet en verder getimmerte No. 54 en 21 Bunders 11 roeden 40 ellen Wei en Bouwland, Grient, Boomgaard en erve in de polder het Binnenland van Oost Barendrecht voor Fl. 8023,32
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Dekker Jan Fopz. Verkoop van Een Arbeidershuis, schuur, en erve No. 52, aan de Voordijk onder Oost Barendrecht voor       Fl. 120,-
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Leijden Augusta L.C. van Verkoop van Twee Bunders 81 roeden 52 ellen Bouwland in de polder het Binnenland onder Oost Barendrecht voor Fl. 731,95
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Leijden Augusta L.C. van Verkoop van 86 Roeden 2 ellen Bouwland in de polder het Binnenland onder Oost Barendrecht voor Fl. 220,-
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Leijden Augusta L.C. van Verkoop van 93 Roeden 84 ellen Bouwland in de polder het Binnenland onder Oost Barendrecht voor Fl. 250,-
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Leijden Augusta L.C. van Verkoop van Drie Bunders 84 Roeden 74 ellen Wei en Bouwland in de polder Binnenland van Oost Barendrecht voor Fl. 1423,53
02-10-1824 1443/1444 177 Pleijsier Leendert Visser Pieter Verkoop van Twee Bunders 81 roeden 52 ellen Wei en Bouwland in de Ziedewijpolder van Oost Barendrecht voor Fl. 778,25
09-10-1824 1444/1445 178 Koole Arij Jansz.(erfgenamen) Prooijen Jjan van Verkoop Huis, Schuur en erve N.70 op het dorp Heerjansdam voor Fl. 360,-
16-10-1824 1446 181 Oudraad Gerrit Beijlert Antonius Gerard.v. Verkoop 99 roeden en 95 ellen bouwland en 6 roeden en 66 ellen weg in de Polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 270,-
16-10-1824 1446 182 Oudraad Gerrit Bijlert Antonius Gerardus.v Verkoop van 4/5 gedeelte van het Eigendom der Gemene Tienden van Charlois en Katendrecht en 1/18 gedeelte van het Eigendom der gemene grond Tienden van de kerken landbloken onder Charlois voor Fl. 1000,-
23-10-1824 1446 183 Gelderblom Pieter en Teunis Ommen Dirk van Obligatie van Fl. 1035,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen onder Oost Barendrecht No. 36 en 4 Bunders 34 roeden 51 ellen Wei en Bouwland onder Ijsselmonde
26-10-1824 1448 185 Star Jacob van der Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Dertien Bunders 38 roeden 76 ellen Wei en Bouwland in de Polder Langebakkersoord onder Pernis.
15-11-1824 1449 188 Vermaas Krijn Kropman Jan Verkoop een huisje en erf No.53 A. aan de Buitendijk onder West Barendrecht voor Fl. 70,-
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Niemantsverdriet Jan 1 Verkoop Bouwmanswoning No.57B Zuidhoeve, bestaande in een Huis, schuur, wagenschuur, houtschuur, verder getimmerte en erf en 17 Bunders 79 roeden 5 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard en erve, in de polder Binnenland, onder West Barendrecht voor Fl. 6497,-
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Streefkerk Pieter Pietersz. 2 Verkoop van Vier Bunders 6 roeden 64 ellen Wei en Bouwland in de polder Binnenland onder West Barendrecht voor Fl. 1566,95
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Groenenboom Leendert 3 Verkoop van Vijf Bunders 48 ellen Bouwland, in de polder Binnenland onder West Barendrecht voor        Fl. 1528,05
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Groenenboom Leendert 4 Verkoop van twee Bunders 50 roeden 24 ellen Weiland, in de polder Het Buitenland onder West Barendrecht voor Fl. 978,90
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Groenenboom Leendert 5 Verkoop van Twee Bunders 52 roeden 74 ellen Bouwland, in de polder Buitenland onder West Barendrecht voor Fl. 834,90
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Leijden Augusta L.C. van 6 Verkoop van Drie Bunders 75 roeden 36 ellen Bouwland, in de polder Buitenland onder West Barendrecht voor Fl.940,-
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Raadt Pleun de 7 Verkoop van twee Bunders 83 roeden 24 ellen Bouwland, in de polder Buitenland onder West Barendrecht voor Fl.994,-
17-11-1824 1449 t/m 1452 189 Streefkerk Fam. Molendijk Cornelis Verkoop van Een Bunder 30 roeden 76 ellen Weiland in de polder Buitenland van en onder de Gemeente Oost Barendrecht voor Fl. 528,75
01-12-1824 1458 203 Commijs Arij Commijs jr. Pieter Verkoop van 2 bunders 33 roeden en 23 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 900,-
01-12-1824 1458 204 Commijs jr. Pieter Kat Jenneke de Obligatie van Fl. 900,- onderpand: Vier Bunders 33 roeden 14 ellen Weiland, in de Polder Smeetsland onder Charlois
01-12-1824 1458 205 Lems Pieter Pietersz. Noordzij Willem Obligatie van Fl. 100,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erve No. 275 onder Charlois
21-12-1824 1460 210 Boer Andries den e.a. Boer Adriaantje den Verkoop Huis, schuur en erve No.26 onder Poortugaal voor Fl. 1200,-
22-12-1824 1460 t/m 1462 211 Leeuwenburg Jan Aartsz provisionele kopers Veiling van Bouwmanswoning en gevolgen No.1 A. Een vlassershuis en verder getimmerte No 10 A. en 39 Bunders 81 roeden en 16 ellen Boomgaard, Erve, Weiland en Bouwland onder Karnisse in West Barendrecht. Zie akte 213 1486d.d. 29-12-1824 voor de definitieve kopers
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Jagt Pieter Ariensz. van der Verkoop Bouwmanswoning bestaande in Een Huis,Zomerhuis, schuur, Wagen, Kaarn en Houtschuren en getimmerten No. 1 A en 9 Bunders 85 roeden 32 ellen Boomgaard, erve, Wei en Bouwland, aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor         Fl. 4634,20
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Soeteman Pleun Verkoop van Een Bunder 40 roeden 76 ellen Bouwland, aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor          Fl. 444,15
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Groenenboom Leendert Verkoop van Een Bunder 73 roeden 4 ellen Bouwland,aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 709,30
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Groenenboom Leendert Verkoop van twee Bunders 3 roeden 32 ellen Bouwland,aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 683,40
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Smit Ruijmschotel Hubertus Verkoop van Twee Bunders 34 roeden 60 ellen Bouwland, aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 599,25
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Kranendonk Jan verkoop van Twee Bunders 34 roeden 60 ellen Weiland,aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 799,-
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Kranendonk Jan Verkoop van Een Bunder 27 roeden 68 ellen Weiland, aan de Voordijk, in de polder het Binneland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 695,60
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Visser Willem Verkoop van Drie Bunders 98 roeden 22 ellen Bouwland, in de polder het Buitenland van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1356,65
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Raadt Pleun de Verkoop van Twee Bunders 34 roeden 60 ellen Bouwland, in de Zuidpolder van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 778,50
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Raadt Pleun de verkoop van Twee Bunders 81 roeden 52 ellen Bouwland, in de Zuidpolder van Carnisse onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1325,40
29-12-1824 1462/1463 213 Leeuwenburg Jan Aartsz Fortuin Maria Verkoop van Een Huis, Schuur, Wagen en Zwingelkeet, Droog en vuurhuis en verder getimmerten No.1 en Twee Bunders 4 roeden 10 ellen Boomgaard, erve en Weiland en Zeven Bunders 3 roeden 80 ellen Wei en Bouwlandin de polder Het Binnenland van Carnisse aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht voor     Fl. 3738,89
15-01-1825 1465 tm 1467 6 Pleijsier Leendert en familie 2 Leijden Augusta L.C. van Verkoop van Drie Bunder 75 roeden 36 ellen Bouwland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 1222,-
15-01-1825 1465 tm 1467 6 Pleijsier Leendert en familie 3 Leijden Augusta L.C. van Verkoop van Drie Bunders 75 roeden 36 ellen Bouwland, in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 1278,40
15-01-1825 1465 tm 1467 6 Pleijsier Leendert en familie 4 Vorm Jan Ottoz van der Verkoop van Twee Bunders 81 roeden 52 ellen Bouwland, in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 944,70
15-01-1825 1465 tm 1467 6 Pleijsier Leendert en familie 5 Visser Cornelis Verkoop van Een Bunder 48 roeden 58 ellen Bouwland, in de polder de 68 Morgen onder Ijsselmonde voor     Fl. 394,85
15-01-1825 1465 tm 1467 6 Pleijsier Leendert en familie 6 Opgehouden en onverkocht. Verkoop van Twee Bunders 81 roeden 52 ellen in 7 Bunder 50 roeden 72 ellen Bouw en Weiland, gemeen en onverdeeld, in de polder het Binnenland van Oost Barendrecht.
18-01-1825 1467 7 Hoogendorp Dirk Verduijn Wouter Verkoop Huis, loots en erve N.81 onder Pernis voor          Fl. 220,-
26-01-1825 1469 11 Gelderblom Pieter Gelderblom de Jongste Pieter Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No.37c onder Oost Barendrecht voor Fl. 120,-
28-01-1825 1472 14 Hart Hendrik 't Hart Bastiaan 't Verkoop huis, schuur en erf No.60 onder Pernis voor de somma van Fl. 450,-
28-01-1825 1472/1473 15 Hoppel Erfg.v.Arij Struijk Willem Verkoop Hhuis ,schuur, dijkboomgaard en erf No.10/11B onder Pernis voor Fl. 590,-
01-02-1825 1478 23 Gilst Willem van Roodenburg Nicolaas Verkoop van een Hofstede of bouwmanswoning en gevolgen No.6 en 62 roeden 59 ellen 31 palmen en 20 duimen Boomgaard, Tuin en erf en 18 Bunders 15 roeden 20 ellen Bouw en Weiland, onder Sandelingen ambacht voor Fl.8900,-
02-02-1825 1480 26 Notenboom Cornelis Noordzij Willem Verkoop Huisje,schuur en erf No.5 onder Hoogvliet voor Fl. 135,-
11-02-1825 1483 33 Kruidenier Pieter Dammisz. Heijningen Jacob van Verkoop van Vier Bunders 50 roeden Wei en Bouwland in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 1899,-
11-02-1825 1483 33 Kruidenier Pieter Dammisz. Kat otto de Verkoop van Twee Bunders 50 roeden Bouwland, in de polder de Hille onder Charlois voor Fl. 975,-
23-02-1825 1485 37 Abbenbroek Hillegonda Dalen Abraham Cornelis Verkoop van Huis, schuur, woonkeet, boomgaard en erve N.1 en 1 Bunder 33 roeden 27 ellen Weiland onder Katendrecht voor Fl. 4500,-
25-02-1825 1486 41 Commijs Jan Kat Jenneke de Obligatie van Fl. 900,- onderpand: Twee Bunders 66 roeden 42 ellen Wei en Bouwland onder Charlois
28-02-1825 1487 43 Kranendonk Jan,Arij,Jannigje Zegen Lagerwerff Mattheus vd Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Zeven Bunders 59 roeden 63 ellen Weiland, onder West Barendrecht en Charlois
28-02-1825 1488 44 Jagt Pieter van der Pompe Abraham Obligatie van Fl. 6000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 1 A. en 15 Bunders 83 roeden 23 ellen Wei en Bouwland en Boomgaard onder West Barendrecht
12-03-1825 1489 49 Kunst Lambert Hendricus Linden Willem van der Verkoop Huis,schuur en erve N.11 .aan de Cingel op het dorp van W.Barendrecht voor Fl. 149,-
16-03-1825 1490 53 Hugt Johannis Louwrense Japhet denBoer Verkoop van 91 Roeden 42 ellen Weiland in het Buitenland van Poortugaal voor Fl.400,-
19-03-1825 1493 t/m 1495 60 Huibrecht Berg   Veiling van Boumanswoning en gevolgen No.80, Een Vlassershuis N.88.Een Huis N.21.Een Huis N.33 alles te Hoogvliet.Een boomgaard en 37 Bunders 13 roeden en 60 ellen Wei en Bouwlandonder Hoogvliet en Pernis. Zie akte 69 d.d.26-03-1825.
25-03-1825 1496 63 Vermaas Ingen Vermaas Huibregt Verkoop van de helft in een huis, schuur boomgaard en erf No.113 in de Zuidhoek onder Charlois voor Fl. 200,-
25-03-1825 1496/1497 64 Berg Huibregt van den Wel Dirk van der Verkoop van 3 Bunders 60 roeden 18 ellen Wei/Bouwland onder Charlois voor Fl.1624.50
25-03-1825 1497 65 Noordzij Bastiaan Ariensz. Noordzij Willem Ariensz. Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Huis, schuur en gevolgen No. 291 onder Charlois en 52 roeden 31 ellen Griend, kade en Rietveld onder 's Graven Ambacht
25-03-1825 1497 66 Rekkebos Johanna Wel Cornelis van der Verkoop 4 Bunders 31 roeden 75 ellen Bouwland onder Rhoon voor Fl.1944,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Berg Japhet van den Verkoop van Een Bouwmanswoning bestaande in: Een Huis, schuur, houtschuur, verder getimmerten, Boomgaard en Erve No.20, aan de Noordzijdschendijk onder Hoogvliet voor Fl. 2700,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Walgaard Evert Verkoop van Een Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, vuurput, verder getimmerten, boomgaard en erve No. 88 aan den Zuidzijtschendijk onder Hoogvliet voor       Fl. 850,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Verheij Arij Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erve No. 21 aan den Zuidzijtschendijk onder Hoogvliet voor       Fl. 420,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Dijk Hendrik van Verkoop van Een Huis, Loods en erve No. 33, aan de Zuidzijtschendijk onder Hoogvliet voor Fl. 225,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Berg Japhet van den (ouden) Verkoop van Een Boomgaard, zonder bekende maat in de polder het Oudeland onder Hoogvliet voor Fl. 100,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Dijk Marietje van verkoop van Vijf Bunders 33 reoden 1 el Weiland, in de polder Het Oudeland onder Hoogvliet voor Fl. 3520,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Sluis Gerrit van der Verkoop van Twee Bunders 99 roeden 87 ellen Weiland in de polder het Oudeland onder Hoogvlietvoor           Fl. 1350,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Jongejan Bastiaan Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 89 ellen Weiland in de polder het Oudeland onder Hoogvliet voor Fl. 1450,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Pons Dirk Verkoop van 49 Roeden 97 ellen Bouwland in de polder het Oudeland onder Hoogvliet voor Fl. 165,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Koole Ingetje Pietersd. Verkoop van Een Bunder 74 roeden 92 ellen Weiland, in de polder Nieuw Engeland onder Hoogvliet voor Fl. 1225,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Poelien van Nuland David van Verkoop van 6 Bunders 84 roeden Bouw en Weiland, in de polder Nieuw Engeland, onder Hoogvliet voor Fl. 2600,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Vermaat Johannes Hendriksz. Verkoop van Twee Bunders 99 roeden 87 ellen Bouwland, in de polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1500,-
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Vermaat Johannes Hendriksz. Verkoop van Een Bunder 83 roeden 9 ellen Bouwland, in de polde Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1208,09
26-03-1825 1498/1499 69 Berg Huibregt van den Sant Dirk van 't Verkoop van Twaalf Bunders 46 roeden Bpuw en Weiland, in de Gorzenpolder van Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1920,-
12-04-1825 1503 82 Louter Jacob Noordzij Pieter Verkoop Omtrent 84 Ellen Dijkboomgaard onder Charlois voor Fl. 125,-
15-04-1825 1504 85 Berg Huibregt van den Lagendijk Jacob Hypotheekbrief groot fl.800,- onder verband van: Huis en gevolgen N.215 onder Charlois
19-04-1825 1504 86 Heukelom Cornelis Vorm Jan Ottoz van der Verkoop van Twee Bunder 81 roeden 42 ellen Weiland in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl.1500,-
25-04-1825 1511 93 Dorsman Familie Blom Cornelis Verkoop Huis,Schuur en Erve N.47 op het dorp IJsselmonde voor Fl.520,-
28-04-1825 1515 97 Schee van der Wijnand Vermaat Willem Verkoop Huis, schuur ,zwingelkeet, boomgaard en erve No.79 te Poortugaal voor Fl. 1000,-  
04-05-1825 1518 101 Blok Willem /Timmers Gerrit Driel van Simon Verkoop van 4 Bunders 22 roeden 28 ellen Weiland in de polder het Heinland van IJsselmonde voor Fl. 2925,-
04-05-1825 1518 102 Blok Willem/ Timmers Gerrit Kooijman Jan Verkoop van 3 bunders 12 roeden 80 ellen Weiland en bouwland in Nieuwland onder IJsselmonde voor Fl. 2800,-
04-05-1825 1518/1519 103 Blok Willem/Timmers Gerrit Heukelkom van Cornelis Verkoop van 2 bunders, 3 roeden 22 ellen Weiland in de polder Oudeland in IJsselmonde voor Fl. 1350,-
04-05-1825 1519 104 Blok Willem/Timmers Gerrit Verreveld Cornelis Verkoop van 1 bunder 83 roeden 77 ellen weiland, in de polder Oudeland in IJsselmonde voor Fl.1100,-
05-05-1825 1519 106 Vogelensank Maria.G.C.,wed. Vogelensank Johanna C. Verkoop 1/12 gedeelte van 2 bunders, 49 roeden 65 ellen Wei/Bouwland in de polder Kiesheid,onder 's Gravenambacht voor Fl. 40,-
10-05-1825 1520 108 Valster Erfg. Zellman Philippus Verkoop Huis ,schuur, boomgaard en erf No.64c a/d Ziedewijdijk onder Oost Barendrecht voor Fl. 300,-
16-05-1825 1521 114 Star Jacob van der Koole Leendert Obligatie van Fl. 1300,- onderpand: 3 Bunders 49 roeden 85 ellen Bouwland in Nieuw Engeland onder Hoogvliet
16-05-1825 1521 115 Star Jacob van der Ruijzeveld Bastiaan Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: Drie Bunders 74 roeden 83 ellen Wei en Bouwland in 't Oudeland en Oud Engeland onder Hoogvliet
16-05-1825 1522 116 Waal Familie van der Roodenburg Nicolaas Hypotheek en Kustingbrief groot Fl.2000,- ten laste van Aart van Vugt; Onderpand Een Stenen Wind Korenmolen, zijnde een Baliemolen op het dorp van Ridderkerk
16-05-1825 1522 117 Bol Aart Hoogstraten Gerrit en Zoon Obligatie van Fl. 533,- onderpand: Een Huis,No. 17 K en 93 roeden 89 ellen Weiland in het Volgerland van Kijfhoek.
02-06-1825 1525 125 Es Jan Bastiaan van Nieuwkamp Gerrit Hendrik Verkoop bouwmans woning en gevolgen No.35 en 8 Bunder 9 roeden 93 ellen Boomgaard,Wei en Bouwland onder IJsselmonde i/d polder de 68 Morgen voor Fl. 3827.41
04-06-1825 1527 132 Eenhoorn Wouter Oosthoek Bastiaan Obligatie van Fl. 300,- onderpand: Een Bunder 9 roeden 48 ellen Bouwland in de Polder van en onder Charlois
07-06-1825 1528 133 Graaf Willem van der Zegen Lagerwerff Mattheus vd Obligatie van Fl. 1500,- onderpand: 6 Bunders 55 roeden 71 ellen Weiland in de Polder van en onder Charlois
09-06-1825 1528 135 Creewel Jacob van Boer Andries den Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, schuur en gevolgen No. 10, Boomgaard en erve in de Gouwstraat van en op het dorp Charlois
25-06-1825 1535 149 Kleijngeld Pieter Gerritse Soeteman Pleun Verkoop Twee Bunder Bouwland in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 400,-
25-06-1825 1535/1536 149 Kleijngeld Pieter Gerritse Geeve Jan Verkoop van Huis en gevolgen N.135/138 onder Charlois voor Fl. 404,-
25-06-1825 1536 150 Ruijter Pieter de Poelien v.Nuland David van Verkoop 2 Bunder 33 roeden 23 ellen Bouwland in de polder Robbenoord en Plompert onder Charlois voor FL. 954,72
05-07-1825 1541 155 Stam Willem Gilst Frans van Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: 12 Bunders 19 roeden 92 ellen Wei en Bouwland in het Cornelis Landeke, in de Polder Nieuw Riederwaard onder Oost Barendrecht
05-07-1825 1541 156 Meulendijk Gerrit Molenaar Pieter Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen No.9 en 6 Bunders 88 roeden 16 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland onder IJsselmonde en 1 Bunder 40 roeden 76 ellen Weiland onder Oost Barendrecht in het Cornelis landeken voor FL. 5000,-
06-07-1825 1542 158 Lagendijk Frank Roodenburg Nicolaas Obligatie van Fl. 4500,- onderpand: De gemenehelft van Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 151 met de gemene helft van 25 Bunders 5 4 roeden 58 ellen Bouw en Weiland in Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk
07-07-1825 1544 161 Commijs Neeltje Zegen Lagerwerff Mattheus vd Obligatie van Fl. 2000,- onderpand: 7 Bunders 51 roeden 8 ellen Wei en Bouwland in de Polder Buitenland van West Barendrecht
08-07-1825 1544 162 Sluis Erfg.van der Sluis Leendert van der Verkoop van een huis,schuur ,boomgaard en erf No.4 in de gemeente van Albrandswaard voor de somma van fl.500,-
08-07-1825 1545 163 Schilperoort Simon Boer Japhet den Verkoop van 74 roeden en 96 ellen boomgaard en tuin in het "Volgerland van Zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 1000,-
25-07-1825 1564 185 Raadt Arij de Kat otto de obligatie van Fl. 1500,- onderpand: 6 Bunders 70 roeden 33 ellen Wei en Bouwland en kade onder Heerjansdam jurisdictie van Heinoord en Oost Barendrecht
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie kopers zie hieronder Openbare veiling van een Bouwmanswoning No.233 benevens 35 bunders 58 roeden en 5 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland onder Charlois en 1/16 gedeelte en het eigendom der Tienden van Charlois en Katendrecht totaal voor Fl. 17591,45
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie geen koper Verkoop van een Bouwmanswoning, bestaande in Een Huis, schuur, twee bergen, zwingel en Houtketen verder getimmerte en erve ganaamd 't Huis Rondom, No.233 onder Charlois. Opgehouden en onverkocht gebleven.
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop van 8 roeden en 50 ellen Boomgaard, in de Oosthoek onder Charlois voor Fl. 270,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop van Een Bunder Weiland in de polder van en onder Charlois voor Fl. 890,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Poelien v.Nuland David van Verkoop van Twee Bunders Weiland in de Lagenhoek onder Charlois voor Fl.1100,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Poelien v.Nuland David van Verkoop van Een Bunder Bouwland aan de Smithoekseweg onder Charlois voor Fl. 295,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Vaandrager Arij Verkoop van Een Bunder Bouwland, aan de Smithoekseweg onder Charlois voor Fl. 275,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Soeteman Pleun Verkoop van Drie Bunders 25 roeden Bouwland, onder Charlois voor Fl. 926,25    
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie geen koper Verkoop 69 roeden 31 ellen Weiland, in de polder de Hille onder Charlois opgehouden en onverkocht gebleven.
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie geen koper Verkoop van 72 roeden 64 ellen Weiland, in de polder de Hille, onder Charlois opgehouden en onverkocht gebleven.
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Hordijk Arij Verkoop van 1 Bunder 83 roeden 26 ellen Weiland, in de polder de Hille,onder Charlois voor Fl. 708,40
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Uithoven Adrianus Verkoop van Een Bunder 66 roeden 60 ellen Bouwland, in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 584,50
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop van Een Bunder 16 roeden 62 ellen Bouwland, in de polder de Hille,onder Charlois voor Fl. 351,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Poelin van Nuland David van Verkoop van Een Bunder 66 roeden 60 ellen Bouwland, in de polder de Hille,onder Charlois voor Fl. 551,10
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Kruidenier Dirkje Verkoop van Een Bunder 50 roeden Weiland in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 1020,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie geen koper Verkoop van Een Bunder 33 roeden 28 ellen Wei en Bouwland in de polder de Hille,onder Charlois. Opgehouden en onverkocht gebleven.
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Poelin van Nuland David van Verkoop van Twee Bunders 33 roeden 24 ellen Bouwland in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 760,50
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Poelin van Nuland David van Verkoop van Drie Bunders 33 roeden 20 ellen Weiland, in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 1603,20
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Piek Jan Verkoop van Een Bunder 66 roeden 60 ellen Bouwland, in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 584,50
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Kruidenier Dirkje Verkoop van Twee Bunders Bouwland, in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 520,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Piek Jan Verkoop van Een Bunder 66 roeden 60 ellen Bouwland in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 501,
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Piek Jan Verkoop van Een Bunder 66 roeden 60 ellen Bouwland, in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 501,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Baris Willem Verkoop van Twee Bunders Boezem, Weiland en Kade in de polder de Hille, onder Charlois voor Fl. 380,-
27-07-1825 1564/1566 186 Oosthoek Familie Barones van Pallandt Verkoop van 1/16 gedeelte in de Eigendom der Gemene Tienden van de Gemeente Charlois en Katendrecht voor Fl. 5770,-
03-08-1825 1566 t/m 1569 188 Koole Wed.v.Huibregt Kleijnjan Pieter Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen N. 53 en 42 Bunders 73 roeden 71 ellen Boomgaard Wei en Bouw-land, kade en Griend, in de polder het Binnenland van Rhoon en Boudewijn Hartsland onder 'sGravenambacht voor Fl. 22652,20
08-08-1825 1569 190 Leenheer Wed.v.Klaas Maritz Guillaume Jac. Louis Verkoop van een Huis, schuur, zwingelkeet, boomgaard en erve No.53 en 42 Roeden 43 ellen Bouwland in het Binnenland van West barendrecht voor Fl.900,-
16-08-1825 1577 196 Kleijngeld Pieter Gerritse Noordzij Willem Obligatie van Fl. 417,- onderpand: Huis, schuur en erve No.44/42 op het dorp van Charlois
22-08-1825 1577/1578 198 Walgaard Evert Luijk Pieter van Verkoop van huis,schuur en erf a/d Noordzijdsendijk onder Hoogvliet N.22 voor      Fl 250,-
25-08-1825 1579 201 Berg Japhet van den Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 5000,- onderpand: Een Bouwmans-woning en gevlgen No. 20, boomgaard,tuin onder Hoogvliet en 12 Bunders 74 roeden 47 ellen Wei en Bouwland onder Hoogvliet en Pernis
25-08-1825 1580 202 Blijdorp Dirk Oosthoek Bastiaan Obligatie van Fl. 2500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 50 en Vijf Bunders 63 roeden 4 ellen Weiland, onder Heerjansdam
03-09-1825 1581 206 Pleijsier Familie Jong Jan de Verkoop van 4/5 gedeelte in 3 Bunders 2 roeden Bouwland onder Mijnsheereland van Moerkerken in de polder Oud Beierland voor Fl. 720,-
03-09-1825 1582 208 Pleijsier Leendert Hoff Maaike van 't Verkoop Huis,schuur en erve N.7 onder IJsselmonde voor Fl. 350,-
09-09-1825 1582 209 Boer Wouter den Koster Dirk Verkoop van den Kiesheidschen Zeedijk met 49 Roeden 93 ellen Griend en het daar voor liggende Rietveld onder 's Gravenambacht voor Fl. 300,-
09-09-1825 1583 210 Alderlieste Bastiaan Koole Leendert Obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Bunder 66 roeden 59 ellen Weiland in de Polder en onder Albrandswaard
26-09-1825 1588 222 Grammas Hendrik geen koper Verkoop van een Huis, loots en erve No. 1 in het Smalland onder Pernis. Het is opgehouden
08-10-1825 1594 228 Berg Japhet van den Visser Cornelis Obligatie van Fl. 900,- onderpand: Twee Bunders 51 roeden 56 ellen Weiland en Boomgaard onder Hoogvliet
08-10-1825 1594 229 Ruijmschotel Rubertus Smith Kranendonk Jan Verkoop Twee Bunders 34 roeden 50 ellen Bouwland in de Polder Binnenland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 700,-
15-10-1825 1595 230 Vermaat Klaas Cornelisz. Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 4500,- onderpand: 16 Bunders 7 roeden 5 ellen Wei en Bouwland onder Poortugaal en Albrandswaard
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van kopers zie hieronder Veiling van 9 Bunders 7 roeden 45 ellen Bouw en Weiland in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 2453,30
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van Struik Arij 1 Verkoop van Een Bunder 74 roeden 90 ellen Bouwland in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 525,-
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van Jongejan Bastiaan 2 Verkoop van Vier Bunders 13 roeden 82 ellen Bouwland in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 1449,-
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van geen koper Verkoop van Een Bunder 37 roeden 45 ellen Bouwland, in 3 Bunders 49 roeden 86 ellen, in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor      Fl. 469,20
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van Jongejan Bastiaan 4 Verkoop van Een Bunder 24 roeden 95 ellen Bouwland in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl.212,50
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van Jong Neeltje de 5 Verkoop van 79 roeden 80 ellen Weiland, genaamd Waterschijn  in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 16,-
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van Struik Arij Verkoop van Een Bunder 13 roeden 95 ellen Bouwland, in Twee Bunders 89 roeden 88 ellen, in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 250,80
26-10-1825 1596/1597 235 Segvelt Petronella van geen koper Verkoop van Twee Bunders 99 roeden 87 ellen Bouwland, in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 540,-
08-11-1825 1601 252 Linden Familie van der Hoogstraten Gerrit en Zoon Obligatie van Fl.115,- onderpand: Een Huis, schuur en erve No. 27 onder Hendrik Ido Ambacht
19-11-1825 1609 260 Schilperoort Wed.v.Teunis Geeve Jan Verkoop van 1 bunder 87 roeden en 76 ellen Weiland in de polder "Smeetsland" onder IJsselmonde voor      Fl. 655,-
28-11-1825 1611 262 Kruithof Adriaantje Mdr. Piek Jan Verkoop huis, schuur, woonkeet en erve No.253 op Hillesluis onder Charlois voor Fl. 460
28-11-1825 1611 264 Piek Jan Poelien van Nuland David van Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: 16 Bunders 90 roeden 41 ellen Wei en Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois
02-12-1825 1612 268 Boer Johannis den Barmont Johannis Verkoop van 1/3 in 32 Roeden 21 ellen Boomgaard in de Polder Nieuw Pernis onder Pernis voor Fl. 275,-
07-12-1825 1613 270 Visser Fam. Schoor Adrianus van der Verkoop huis, schuur, keet, boomgaard en erve No.7 op den dorpe van Heerjansdam voor Fl.1100,-
12-12-1825 1618 272 Warrenaar Hendrik Kat otto de Obligatie van Fl. 3000,- onderpand: 11 Bunders 84 roeden 72 roeden Wei en Bouwland, onder Poortugaal en Pernis en Hoogvliet
12-12-1825 1618 274 Schoor Adrianus van der Boogaart Hendrikus F. van der Obligatie van Fl. 1300,- onderpand:Huis, schuur, keet, boomgaard en erve No. 7 op het dorp van Heerjansdam
28-12-1825 1620/1621 277 Noordzij Klaas Pompe Adriana Verkoop van Zes Bunders 32 Roeden 42 ellen Wei/Bouwland in de Polder Robbenoord onder Charlois voor Fl. 2000,-
02-01-1826 1622 1 Croonen Petrus Andreas de Struik Arij Verkoop van 1 bunder, 37 roeden en 45 ellen Bouwland in 9 Bunders 49 roeden 86 ellen in de polder "De Kiesheid" onder 's Gravenambacht voor Fl. 494,20
02-01-1826 1622 2 Croonen Petrus Andreas de Lems Jacob Verkoop 2 bunders 99 roeden en 87 ellen Bouwland in de polder "De Kiesheid" onder 's Gravenambacht voor Fl. 570.-
20-01-1826 1626/1627 14 Heuvel Arij van den Gent Pieter van Obligatie van Fl. 600,- onderpand: Een Huis en gevolgen No. 122 aan de Binnelandlandsche Zeedijk onder Rhoon
27-02-1826 1634/1635 30 Rolloos Maria Kooijman Jan Verkoop van 1 bunder 99 roeden en 84 ellen Bouwland in de polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl.625,-
02-03-1826 1635 31 Blom Pleun Louter Stijntje Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis, Boomgaard en erve No. 380, aan de Waaldijk, onder Ridderkerk
04-03-1826 1636 32 Bosson Familie Kooijman Hendrik Openbare verkoping 2 Bunder 34 roeden 70 ellen Bouwland in de polder de 68 Morgen onder IJsselmonde voor Fl. 752,-
15-03-1826 1637 38 Buizer Maartje Sluis Gerrit van der Obligatie van fl.600,-
04-04-1826 1647 53 Rijsoort Jacob Leonardus.v. Blok Arij Verkoop van 1 boomgaard onder Charlois bij Smitshoek voor Fl. 200,-
07-04-1826 1650 57 Rolloos Sara Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis en gevolgen No. 64 en een Bunder 16 roeden 57 ellen Bouwland IJsselmonde
08-04-1826 1650 58 Zwaal Gerrit Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand: Een Huis, No. 37 nog een Huis No. 38, beide op het dorp Ijsselmonde
08-04-1826 1650/1651 59 Mosselaar Erfg.v.Antonij.v. o.a Jacob Barendregt Verkoop van een Huis, 2 schuren, boomgaard en erf No.186 en een Huis, schuur en erf No. 185 onder Charlois voor Fl. 955,-
26-04-1826 1659 67 Horman Aalbertus Fijnaard Leendert van de Verkoop v.d. gemene helft in een huis, schuur, boomgaard en erve No. 3 onder IJsselmonde in Lombardije voor Fl. 150,-
26-04-1826 1659 68 Klootwijk Arij Klootwijk Leendert Verkoop van een huis,schuur en erf No.255 i/h Zwanegat onder Charlois voor Fl. 300,-
11-05-1826 1663 74 Vrijlandt Isaak Vrijlandt Pieter Verkoop een Huis, 2 schuren, boomgaard en erf No.53 en 54 en 1 Bunder Weiland gelegen in Nieuw Pernis voor Fl. 1000,-
24-05-1826 1664 t/m 1666 79 Takkebos Familie   Veiling van Huis, woonkeet, boomgaard en erve No.3, een arbeidershuis, paardenstal No.4B onder katendrecht.Een schuur en erve No.244.Een huis, schuur en zwingelkeet, boomgaard en erve No.249 onder Charlois. 28 Bunder 69 roeden .. El Wei/Bouw en Griendland onder Katendrecht, Charlois en IJsselmonde,de afslag is op 31 mei 1826.
25-05-1826 1666 80 Fonkert Arie Koning Arij de Verkoop van afbraak, huis,schuur,erf en boomgaard en erf N.43 te Rhoon Fl.150,-
25-05-1826 1666 81 Mijnlieff Japhet Jongejan Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1215,- onderpand: Zes Bunders 98 roeden 11 ellen Blouw en Weiland onder Pernis
25-05-1826 1667 82 Mijnlieff Japhet Tempelaar Jaapje Obligatie met hypotheek van Fl. 1465,- onderpand: 17 Bunders 95 roeden 61 ellen Bouw en Weiland en dijk onder Pernis
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Oosthoek Heiltje Verkoop van Een Huis, woonkeet, verder getimmerte, boomgaard en erve, No.3, Een Arbeidershuis, No.4A, met een Paardenstal ernaast No. 4B en Erve, Een Koeijenstal en Erve No.5B, op het Tolhuis en Een Bunder 66 roeden 53 ellen Weiland, en Twee Bunder 33 roeden 14 ellen Weiland, in de polder Katendrecht, onder de Gemeente Katendrecht voor Fl. 6241,20
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Takkebos Jan Verkoop van Een Schuur en erve No. 244 en Een tot de Vlasserij ingericht Huis, schuur, zwingelkeet verder getimmerte, boomgaard en Erve, No. 249 aan de Hilledijk onder Charlois voor Fl. 740,-
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Poelien van Nuland David van Verkoop van Een Bunder 74 roeden 86 ellen Weiland en Een Bunder 74 roeden 87 ellen Weiland, in de polder Katendrecht on der Gemeente Katendrecht voor Fl. 2432,50
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Oosthoek Heiltje Verkoop van Een Bunder 99 roeden 84 ellen Weiland, in de polder de Hille onder Charlois voor Fl. 2080,-
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Driesprong Maria Verkoop van Twee Bunders 33 roeden 14 ellen Weiland,in de polder Hille onder Charlois voor Fl. 1872,-
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Kloot Severijn van der Verkoop van Een Bunder 37 roeden 38 ellen Bouwland, in de polder Hille onder Charlois voor Fl. 669,30
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Kloot Severijn van der Verkoop van Een Bunder 54 roeden 4 ellen Bouwland, in de polder Hille onder Charlois voor Fl.891,25
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Brugman Pieter Verkoop van Vijf Bunders 49 roeden 65 ellen Weiland, in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 3129,70
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Poelien van Nuland David van Verkoop van Drie Bunders 99 roeden 68 ellen Bouwland, Griend en Rietveld in de polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 1500,-
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie   Verkoop van Twee Bunders 58 roeden 13 ellen Weiland in de polder de Honderd en Veertig Morgen van Smeetsland onder Charlois. Dit perceel is onverkocht gebleven.
25-05-1826 1667/1668 83 Takkebos Familie Klootwijk Arij Verkoop van Een Bunder 87 roeden 76 ellen Bouwland, in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 940,-
05-06-1826 1669 86 Leenheer Antonie Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 750,- onderpand: Huis, schuur en erf No. 185 onder Charlois en Een Bunder 3 roeden 56 ellen Weiland onder West Barendrecht
05-06-1826 1669 87 Barendregt Pieter Ariensz. Burg Johanna van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Drie Bunders 99 roeden 77 ellen Wei en Bouwland in de Stee van Pendrecht onder Rhoon in de polder het Buitenland
20-06-1826 1670/1671 94 Sloof Adriaantje Verduijn Francina Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwwoning met gevolgen No. 34 en Drie Bunders 66 roeden en 37 ellen Boomgaard en Weiland onder Poortugaal
22-06-1826 1672 96 Raadt Arij de Kat otto de Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Zes Bunders 57 roeden 16 ellen Weiland in de :Polder van en onder Heerjansdam
23-06-1826 1672 97 Kooijman Pleun Jagt Maria van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand:Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 14 onder IJsselmondde
17-07-1826 1691/1692 119 Slikkerveer Hendrik Reus Jacobus Johannis de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 142 en 64 Bunders 36 roeden 14 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland onder IJssselmonde en Ridderkerk
29-07-1826 1697/1698 128 Wuijster Dirk Onderwater Boudewijn Verkoop van 7 Bunders 1 Roede 70 ellen Wei en Bouwland, gelegen in de polder Binnenland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl.2368,43
31-07-1826 1698 129 Oosthoek Pieter Kat Otto de Obligatie met Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand:Een Huis No. 6/7 nog een huis No. 8/9 onder Katendrecht. Een Bouwmanswoning en gevolgen No. 233 en 72 Roeden 64 ellen Weiland onder Charlois en Arij Oosthoek als borg: Twee Bunders 69 roeden 31 ellen Weiland onder Charlois.
01-08-1826 1698/1699 130 Brugman Pieter Speelman Machiel Obligatie met Hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Vijf Bunders 49 roeden 65 ellen Weiland, gelegen in de polder en onder Charlois
10-08-1826 1700/1701 137 Niemantsverdriet Cent Zellmann Philippus Verkoop met kusting van een Huis, schuur, verdere getimmerten, tuin, boomgaard en erve No. 6 b, op het dorp van West Barendrecht voor Fl. 1000,-
15-08-1826 1702 140 Heijningen Cornelis van Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 1700,- onderpand: 6 Bunders 49 roeden 48 ellen Wei en Bouwland onder Charlois
14-09-1826 1707 155 Ruijzeveld Arij en Cornelis Verduijn Wouter Verkoop van 1 Bunder 150 roeden Bouwland in de Polder Nieuw Pernis voor Fl.1500,-
20-09-1826 1711 159 Gent Wed.v.Aart van Ruijmschotel Rubertus Smith Verkoop van een huis,schuur,zwingelkeet en erve No.29 te Katendrecht voor Fl. 1600,-
21-09-1826 1712 160 Koole Pieter Jacobse Koole Leendert Bastiaans. Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Vier Bunders 24 roeden Bouw en Weiland onder Hoogvliet
23-10-1826 1713 169 Driel Pieter Adriaansz. van Reus Jacobus Johannis de Obligatie met hypotheek van Fl. 220,- onderpand: 2 Bunders 81 roeden 66 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmonde
30-10-1826 1713/1714 170 Hordijk Wed.Lijntje Vurm Jan Otto van der Verkoop 1 bunder 87 roeden en 76 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
31-10-1826 1714 172 Ruijmschotel Rubertus Smith Oosthoek Arij Verkoop met kusting van: Huis,schuur,boomgaard en erve No.36 onder Katendrecht voor Fl.1600,-. Waarvan 900 gld. Contant en 700 gld.
08-11-1826 1714/1715 173 Gelderblom Teunis Vurm Jan Ottoz. van der Verkoop van Een Bunder 99 roeden 84 ellen Weiland, in de polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 1120,-
08-11-1826 1714/1715 173 Gelderblom Teunis Klootwijk Arij Verkoop van Twee Bunders 34 roeden 70 ellen Bouwland, in de Polder Smeetsland onderIJjsslmonde voor Fl. 869,50
25-11-1826 1717 177 Wilt Hendrik van der Blom Willem Frank's kinderen Obligatie met cautie van Fl. 800,- onderpand: 2 Bunders 11 roeden 23 ellen Weiland, in de polder Smeetsland onder IJsselmonde
06-12-1826 1718/1719 179 Onderwater Boudewijn Kranendonk Arij Verkoop van een Boumanswoning No.5 benevens 16 bunders en 30 roeden Boomgaard, erf, Wei en Bouwland in de polder Dirk Smeetsland voor Fl. 7282,98
16-12-1826 1727 184 Vermaat Johannis Hendriksz. Vermaat J.H. zijn kleinkinderen Obligatie van Fl.1240,- onderpand: Twee Bunders 24 roeden 82 ellen Bouwland, in het Oudeland onder Poortugaal
22-12-1826 1728 188 Mijnlief Klaasje Gent Pieter van Obligatie van Fl. 250,- ondrpand: De helft van Twee Bunders 19 roeden 68 ellen Weiland in de Polder Het Buitenland onder Rhoon
23-12-1826 1729 192 Boer Wed van Pieter Boer Aart Verkoop v/d helft i/e huis schuur en erven No.17a onder West Barendrecht voor Fl. 1400,-
22-02-1827 1738 15 Kolenbrander Willem Visser Elisabeth Verkoop van Een Boomgaard, aan de binnenzijde van de Westdijk, onder IJsselmonde voor Fl.425,-
06-03-1827 1745 27 Baris Willem Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop Boomgaardje en griendje aan de Hilledijk onder Charlois, groot 12 roeden voor Fl. 75,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Zeeuw Jr. Cornelis de Verkoop van 2 Bunders 75 roeden Weiland, in de Polder het Oudeland, aan de Hil, onder Poortugaal voor Fl. 935,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Vermaat Johannis Hendriksz. Verkoop van Twee Bunders, genaamd de Hoge Wei in de Polder van en onder Hoogvliet voor Fl. 840,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Star Arij Jacobsz. Van der Verkoop van Twee Bunders 75 roeden Wei en Bouwland bij de Middelmolen in de Polder van en onder Hoogvliet voor Fl.880,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Blijdorp Jan Verkoop van Een Bunder 12 roeden 50 ellen Bouwland in de polder Zwaardijk onder Poortugaal voor Fl. 791,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Sluis Gerrit van der Verkop van Twee Bunders 75 roeden Wei en Bouwland in de polder Het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 1375,-
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Boer Wouter den Verkoop van Twee Bunders 25 roeden Bouwland, aan de Hefweg in de polder het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 1147,50
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Sluis Gerrit van der Verkoop van Twee Bunders 66 roeden 50 ellen Weiland, in de polder het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 1201,50
07-03-1827 1745/1746 29 Mijnlieff Cornelis Voogt Willem Verkoop van Een Bunder 75 roeden Bouwland, aan de Hoogvlietschekerkweg in de polder het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 717,50
10-03-1827 1748 33 Kranendonk Jannigje Kranendonk Arij Verkoop van de gemene helft in 5 percelen Weiland in de Polder Binnenland van West Barendrecht te samen 9 Bunders 70 roeden 10 ellen voor Fl. 2000,-
10-03-1827 1748 34 Kranendonk Arij en Jannigje Kranendonk Jan Willemsz Verkoop van een huis, schuur en erf No.43 A.nog een Boomgaard, Wagenkeet, Berg onder West Barendrecht en 5 Bunders 97 roeden 63 ellen Wei en Bouwland onder Charlois en West Barendrecht voor Fl. 4000,-
10-03-1827 1749 36 Kranendonk Arij en Jannigje Groenenboom Leendert Verkoop van 93 roeden en 88 ellen boomgaard in de polder Het Binnenland onder West Barendrecht voor Fl. 450,-  
10-03-1827 1749 37 Bezouwen Hendrik Leendert.v Visser Pieter Teunisz Verkoop van 3 bunders 35 roeden en 66 ellen Weiland in de polder de Ziedewij, onder Oost Barendrecht voor Fl. 2502,50
10-03-1827 1749/1750 38 Kranendonk Arij Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 8000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen No.5 Genaamd de Goude Leeuw en 16 Bunders 30 roeden Erf, Boomgaard, Wei en Bouwland onder IJsselmonde en 9 Bunders 70 roeden 10 ellen Bouw en Weiland onder West Barendrecht
10-03-1827 1750 39 Kranendonk Jan Willemsz. Nieuwenhofh Dingena Jansdr. Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis en gevolgen en Boomgaard No. 43 A., nog een Boomgaard, Wagenkeet en Berg onder West Barendrecht en Vijf Bunders 97 roeden 63 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmonde en West Barendrecht
13-03-1827 1750 40 Otto Jan Rolloos Thijs Verkoop van een loods en erf No.99 op het dorp van IJsselmonde voor Fl.800,-
28-03-1827 1750/1751 42 Salij Simon Vorm Jan Ottoz van der Verkoop van 1 bunder 66 roeden en 47 ellen Bouwland in de polder de 68 morgen onder IJsselmonde voor Fl.600,-
02-04-1827 1751 43 Dronkert Arij Cornelis Bijl Cornelis Verkoop van een huis, schuur en erf No.35 benevens 5 roeden 63 ellen Boomgaard in het Cornelis Landeke onder Oost Barendrecht voor Fl. 340,-
02-04-1827 1751 44 Bijl Cornelis Leeuw Leendert de Obligatie met Hypotheek van Fl. 540,- onderpand: Huis,schuur,erf No.35 benevens 5 roeden 63 ellen Boomgaard in het Cornelis Landeke onder Oost Barendrecht
07-04-1827 1751/1752 45 Vermaas Erfg.v.Stijntje Steenbergen Bastiaan Verkoop van een Huis,schuur boomgaard en erf No.35c onder Oost Barendrecht voor Fl.325,-
09-04-1827 1752 46 Warrenaar Hendrik Jongenotter Maarten Obligatie met Hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis,schuur,erf No.62 en 1 Bunder 58 roeden 20 ellen Boomgaard onder Hoogtvliet.
11-04-1827 1752 47 Gelderblom Pieter en Teunis Teepe Johannis Verkoop van een huis,schuur,boomgaard er erve No.36c aan de Hordijk, onder Oost Barendrecht voor Fl. 650,-
11-04-1827 1752 48 Vermaat Klaas Poelien v.Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 2 Bunders 49 roeden 80 ellen Bouwland en Drie Bunders 89 roeden 90 ellen Bouwland, in de polder de Binnen Kijvelanden onder Albrandswaard
21-04-1827 1752/1753 49 Brussaard Frans Vaandrager Arij Verkoop van 4 bunders 99 roeden en 60 ellen Wei/Bouwland, gelegen in de Honderdveertig Morgen van de polder Smeetsland onder Charlois voor          Fl. 3000,-
30-04-1827 1753/1754 52 Boer Wouter den Struijk Arij Verkoop 4 Bunders 57 roeden 96 ellen Bouw/Weiland in Polder Kiesheid onder 's Gravenambacht voor       Fl. 1600,-
07-05-1827 1754 54 Noordzij Willem Struijk Pleun Verkoop 1 Huisje, schuur en erf N.5 onder Hoogvliet voor fl. 250,- waarvan Fl. 150,- op het verkochte gevestigd blijft.
07-05-1827 1754 55 Groen Gerrit Noordzij Willem Verkoop van het Westelijke gedeelte v/e huis No.287 onder Charlois voor Fl. 128,-
07-05-1827 1754/1755 56 Groen Gerrit Noordzij Pieter Ariesz Verkoop het Oostelijke gedeelte v/e huis No.287 onder Charlois voor Fl. 100,-
07-05-1827 1755/1756 60 Hoogwerff Jan Dam Adriaantje van Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 4 Bunders 11 roeden 68 ellen Bouwland in de polder Nieuw Engeland onder Hoogvliet
07-05-1827 1756 61 Hoogwerff Jan Boer Adriaantje den Obligatie met hypotheek van Fl. 380,- onderpand: Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Bouwland in de polder Lombardijen onder Pernis
07-05-1827 1756 62 Hoogwerff Jan Fonkert Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Twee Bunders 33 roeden 14 ellen Weiland, in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet
07-05-1827 1756 63 Vlugt Johannis van der Vermaat Johannis Boudewijnz Verkoop v.d gemene helft in 74 roeden en 94 ellen bouwland in het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 225,-
07-05-1827 1756 64 Mijnlieff Cornelis Tempelaar Jaapje Obligatie met hypotheek van Fl. 10.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning met gevolgen No. 94 en Erve en 24 Bunders 44 roeden 45 ellen Boomgaard, Bouw en Weiland onder Poortugaal.
16-05-1827 1758 72 Vlugt Jan van der Zikkenhijmer Willem Verkoop van een huis en erf No.44 0p het dorp van Poortugaal voor Fl.300,-
02-06-1827 1761 77 Nieuwkamp Johan Adolf Piek Jan Verkoop van 1 bunder,99 roeden en 84 ellen bouwland in de polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 900,-
08-06-1827 1764 82 Meulen Poulis van der Onderwater Boudewijn Verkoop van 6 bunders 41 roeden en 70 ellen Bouwland en Griend in de Zuidpolder van Oost Barendrecht voor Fl. 2800,-
08-06-1827 1764 83 Meulen Poulis van der Pallandt Augusta van Verkoop van 6 bunders 37 roeden en 35 ellen Bouwland in de Zuidpolder van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 3000,-
20-06-1827 1767/1768 91 Boer Japhet den Berg kinderen van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Drie Bunders 9 roeden 62 ellen Bouwland, Weiland, Boomgaard en Tuin onder Poortugaal
04-08-1827 1783/1784 111 Langstraat Cornelis Boer Andries den Obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis, schuur, verder Getimmerte en Boomgaard en erve No. 9 onder Albrandswaard
15-08-1827 1787 118 Zwart Gerrit Ommen Dirk van Obligatie van Fl 250,- onderpand: Een Huis No. 37 nog een Huis No. 38 en Tuin en erf onder IJsselmonde
18-08-1827 1792/1793 138 Oosthoek Jan Ouden Simon den Verkoop Bouwmanswoning bestaande in Een Huis, schuur, woon en wagenketen, berg, verder getimmerte en erf, No.23 A benevens 11 bunders 84 roeden en 13 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland in de polder het Binnenland van Carnisse onder West Barendrecht voor Fl. 4014,52
06-09-1827 1797 143 Vermaat Huijbregt Stolk en Zonen Abraham van Obligatie van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis, schuur en erve, de schuur is omgebouwd tot Timmermanswinkel No. 72 A. op het dorp Poortugaal
15-09-1827 1798 148 Fijnaard Elisabethvan de Grandia Mattheus Verkoop van de gemene helft in een arbeidershuisje, brandloods, boomgaard en erve N0.30 C. onder Oost Barendrecht en meubelen, kleding, goud en zilver voor Fl. 50,-
27-09-1827 1802 151 Lijster Sara de Blom Cornelis Obligatie met hypothek van Fl. 650,- onderpand: Twee Bunders 18 roeden 23 ellen Bouwland in de polder het Oudeland onder IJsselmonde
27-09-1827 1802 153 Ouden Simon den Dam Adriaantje van Obligatie met hypotheek als onderpand: Bouwmanswoning No.23a enz. zie akte 138 d.d. 18-08-1827.
08-10-1827 1803/1804 158 Fijnaard Leendert van de Rolloos Jan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 200,-onderpand is: Het westelijk gedeelte in een huis No.3 schuur,boomgaard en erf, in Lombardije onder IJsselmonde
17-10-1827 1804 159 Koelewijn Cornelis Berg Jacob van den Verkoop v/e huis,schuur,boomgaard en erf No.29B op de dorpe van West Barendrecht voor Fl. 1400,-
17-10-1827 1804/1805 160 Berg Jacob van den Koelewijn Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand is: Huis,schuur No. 29 B.enz. zie akte 159 d.d.17-10-1829.
18-10-1827 1805 161 Boer Andries den Hart Bastiaan 't Verkoop 99 roe 92 ellen Weiland in de Polder het Oudeland te Poortugaal voor Fl 650,-
17-11-1827 1809 166 Heijningen Cornelis van Kulk Willem van der Verkoop 2 Bunders 66 Weiland in de polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1680,-
17-11-1827 1809 166 Heijningen Cornelis van Kranendonk Arij Jansz. Verkoop van Een Bunder 66 roeden 37 ellen Weiland, in de polder Karnemelksland onder Charlois voor      Fl. 1466,66 1/2
24-11-1827 1811 169 Tromer Jan (als voogd) Kleijnjan Jan Verkoop van een Zer aanzienlijke solide Huis, schuur, tuin en erf No.19 A en 1 bunder 77 roeden en 75 ellen Weiland onder Rhoon voor Fl. 2700,-
12-12-1827 1815 176 Lagendijk Willem Klootwijk Arij Verkoop van een Huis, schuur, boomgaard en erf No.215 in de Oosthoek onder Charlois voor Fl. 200,-
12-12-1827 1815 177 Oosthoek Jan Oosthoek Arij, Pieter en Heiltje Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,-
22-12-1827 1815 179 Kranendonk Jan en Familie Kranendonk Willem Verkoop 3/8 ste gedeelte in een Huis, schuur en berg boomgaard en erf No.44 A en 3/8 van 4 Bunder 85 roeden 5 ellen Bouw/Weiland onder West Barendrecht en IJsselmonde voor Fl. 1000,-
24-12-1827 1816 180 Kranendonk Willem Poelien v. Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand Een Bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, Wagenschuur, berg, verder getimmerte, boomgaard en erve No. 44 A. aan de Achterdijk en 93 Roeden 88 ellen Bouwland in de polder het Binnenland onder West Barendrecht en Karnisse.
04-01-1828 1817/1818 5 Pons Tijs Leendertsz. Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: 7 Bunders 75 roeden Bouw en Weiland onder Pernis
18-01-1828 1819/1820 9 Groen Anna wed. Klootwijk Poelien van Nuland van David Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Een Bouwwoning N.254, Een Huis N.255 en omtrent 9 Bunders Wei en Bouwland onder Charlois
18-01-1828 1820/1821 12 Kulk Willem van der Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 850,- onderpand: 2 Bunders Weiland in de polder de Hille onder Charlois
18-01-1828 1821 13 Kranendonk Arie Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 1 Bunder 66 roeden 37 ellen Weiland onder Charlois, Een Bouwmanswoning N.5 en 16 Bunders 30 roeden erf,boomgaard, wei en bouwland onder IJsselmonde en 9 Bunders 70 roeden 10 ellen Bouw en weiland onder West Barendrecht
05-02-1828 1824 17 Piek Jan Poelien van Nuland van David Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: 29 Bunders 59 roeden 63 ellen Bouw en Weiland onder Charlois en IJsselmonde.
25-02-1828 1832 28 Driel Pieter van Brugman Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 350,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf N.54B onder West Barendrecht
04-03-1828 1833 31 Galen Marijnus van Vermeulen Cornelia, wed Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Bouwmanswoning N.210 en 1 Bunder 66 roeden 57 ellen Tuin,Boomgaard,weiland en Griend onder Charlois
10-03-1828 1834 34 Bruist Maria en Familie Kleijne Jan Verkoop van 33 roeden en 30 ellen Weiland in de Polder het Vrijland onder Pernis voor Fl. 760,-
10-03-1828 1834 34 Bruist Maria en Familie Vrijland Izaak Verkoop van 49 roeden 96 ellen Bouwland in de Polder Nieuw Pernis voor Fl. 220,-
10-03-1828 1834 34 Bruist Maria en Familie Jongejan Bastiaan Verkoop van 1 Bunder 99 roeden 84 ellen Bouwland, in de Polder Lombardijen onder Pernis voor Fl. 1320,-
10-03-1828 1834 34 Bruist Maria en Familie   Verkoop van Twee Bunders 42 roeden 97 ellen Weiland, in het Volgerland van en onder Rhoon voor Fl. 2065,50
13-03-1828 1836 35 Driesprong Maria Noordzij Pieter Verkoop 2 Bunders 2 roeden en 51 ellen Boezem, weiland, griend en kaden in de Lagen Boezem van de polder Charlois voor Fl. 1114,66
13-03-1828 1836/1837 36 Schelling Klaas Kleijne Japhet Verkoop 3 bunders 99 roeden, 68 ellen Bouwland en dijk in de polder Smalland en Nieuw Pernis voor         Fl. 2225,-
13-03-1828 1837 37 Schelling Klaas Vermaat Johannis Hendriksz Verkoop 1 bunder 49 roeden en 88 ellen weiland in de Polder het Oude land van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 725,-
22-03-1828 1838/1839 41 Dam Adriaantje van Hart Bastiaan 't Openbare verkoping van Huis,schuur en dijkerf No. 126 onder Pernis voor Fl. 1010,-
19-04-1828 1844 50 Trope Johannes Visser Cornelis Boudewijnsz. Verkoop Boomgaard en erve, aan de Hordijk onder Oost Barendrecht aan de Hordijk voor fl.120,-
21-04-1828 1844 51 Blijdorp Jan Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 3 Bunders 24 roeden 86 ellen Weiland onder Poortugaal
26-04-1828 1846/1847 58 Pigeaud Johanna Anthonia Sloof Hendrik Aartsz. Verkoop van 4 Bunders 32 roeden 98 ellen Weiland, genaamd de Kievit, in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 1900,-
26-04-1828 1846/1847 58 Pigeaud Johanna Anthonia Blok Arij Verkoop van Een Bunder 99 roeden 84 ellen Bouwland in de Polder Robbenoord en Plompert onder Charlois voor Fl. 850,-
30-04-1828 1847 59 Hagers Klaas Taselaar Jan/Aart Schipper Verkoop van 1/2 huis en erf No.72 op den dorpe van IJsselmonde voor Fl. 400,-
30-04-1828 1847 60 Leeuwenburg Pieter Cohen Levi Isaak Verkoop v/e huis,schuur en erf No.34 B. op den dorpe van West Barendrecht voor Fl. 310,-
30-04-1828 1847 61 Taselaar Jan Blom Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en erf No.72; Nog een Huis en erf No. 94, beide op het dorp IJsselmonde
16-05-1828 1848 63 Koolen Jan Barendregt Jan Verkoop 1/4 van een huis,schuur en erve No.6 onder IJsselmonde en een 1/4 Boomgaard en 1/4 in de Meubelen en inboedel onder Oost Barendrecht van wijle Willemijntje Leenheer Fl. 500,-
16-05-1828 1848 64 Barendregt jan Vermeulen Cornelia, wed Obligatie met hypotheek van Fl. 600,-onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf N.6 onder Ijsselmonde en Dijkboomgaard onder Oost Barendrecht
17-05-1828 1848/1849 66 Niemantsverdriet Bastiaan Koolen Jan Verkoop v/e huis,loods en erf No.81B onder Pernis voor de somma van Fl. 200,-
17-05-1828 1849 67 Pons Dirk Berg Annetje van den Verkoop van 33 roeden en 30 ellen Weiland in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 100,-
20-05-1828 1849 68 Raadt Arij de Kat otto de Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: 13 Bunders 27 roeden 49 ellen Bouw en Weiland onder Heinenoord, Oost Barendrecht en Heerjansdam
22-05-1828 1850 71 Gaag Jan van der Sluis Gerrit van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis,schuur en erf N.60 op dorp Poortugaal
02-06-1828 1850 73 Verbeek Jan Stolk en Zonen Abraham van Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand: Huis, en erf N.51,Timmermanswinkel, de helft in een schuur en erf N.51 onder Pernis
02-06-1828 1851 75 Visser Cornelis Boudewijnsz Haarlammer Willem Verkoop van een deel van een boomgaard met daarop staande Zwingelkeet aan de Hordijk onder Oost Barendrecht voor Fl. 50,-
03-06-1828 1851 76 Roobol Arij Ruijmschotel Rubertus Smith Obligatie en hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis,schuur en erf No.278 aan de Hijdschendijk onder Charlois
05-06-1828 1852 78 Lagerwerf Johannis Reus Jacobus Johannis de Verkoop van 78 roeden 24 ellen en 14 palmen Weiland in de polder Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 1125,-
10-06-1828 1852 80 Valster Jan Vermeulen Cornelia, wed Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: 3 Bunders 99 roeden 68 ellen Bouwland in de polder de Plompert onder Charlois
19-06-1828 1855/1856 87 Lagendijk Josina Oosthoek Bastiaan Openbare verkoping 1 Bunder 27 roeden Bouwland in de polder Robbenoord onder Charlois aan de Oosthoek voor Fl.889,-
16-07-1828 1868/1869 101 Raadt Arij de Jongenotter Maarten Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand:18 Bunders 99 roeden 77 ellen Wei en Bouwland onder Oost Barendrecht,Heerjansdam en Heinenoord
28-07-1828 1871/1872 107 Sloof Hendrik Aartsz. Driesprong Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 4 Bunder 32 roeden 98 ellen Weiland genaamd de Kievit in de polder Charlois onder Charlois
11-08-1828 1872 109 Gunther Johannis Bezouwen Hendrik Leendert.v Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur,boomgaard en erf No.13, woonkeet No.14, en een daarop staande smederij op het dorp Heerjansdam
29-08-1828 1875 115 Commijs Familie Schouten wed.v.Jan Obligatie met hyotheek van Fl. 1300,- onderpand: 4 Bunder 66 roeden 28 ellen Wei en Bouwland onder Charlois in de Polder Smeetsland en Charlois
29-08-1828 1875 116 Ruijzeveld Simon Poelien v.Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 2800,- onderpand:7 Bunders 49 roeden 56 ellen Wei/Bouwland en Boomgaard onder Albrandswaard en Poortugaal
29-08-1828 1875 117 Huijsken Familie Bezouwen wed.v. Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand:Huis N.43B;een Huis N.41A onder W.Barendrecht en Carnisse
03-09-1828 1876 120 Jongenotter Meeuwis Vissser Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 4 Huizen, Boomgaard en erven No.27, 28, 29 en 30C nieuw gebouwd met een aveling en 2 Bunders 93 roeden 57 ellen Wei/Bouwland onder Oost Barendrecht
09-09-1828 1876 121 Leeuwenburg Bastiaan Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Bunder 84 roeden 76 ellen Bouwland in de Zuidpolder van West Barendrecht.
13-09-1828 1877 123 Niemantsverdriet Leendert Driesprong Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 5 Bunders 76 roeden 54 ellen Bouwland in de polder Robbenoord en Plompert onder Charlois
08-10-1828   134 Boer Wouter den Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 1 Bunder 99 roeden 84 ellen Weiland in het Oudeland van en onder Poortugaal
30-10-1828 1881 135 Heijndijk Simon Gelder Adrianus van Verkoop van een huis,schuurtje en erve No.22/24 onder Pernis voor Fl. 500,-
30-10-1828   136 Gelder Adrianus van Dam Adriaantje van Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis,schuur en erf No.22/24 onder Pernis
12-11-1828 1885/1886 143 Groenendijk Willem en Fam. Molendijk Willem Verkoop Huis,schuurtje en dijkboomgaard. Aan den Voordijk onder West Barendrecht No.49 B.voor         Fl. 190,-
12-11-1828 1886 144 Visser Arij Zelfde Arij van 't Verkoop Dijkerf of Boomgaardje aan de Noldijk onder Oost Barendrecht voor fl.50,-
12-11-1828 1886 145 Vorm Hendrik van der Vorm Jan van der Verkoop van de helft in een Vlasstelling, bestaande uit een Huis,schuur No.38 S onder Sandelinge Ambacht en de helft van een Arbeidershuis No.73 onder Grote Lindt voor Fl. 500,-
26-11-1828 1886/1887 147 Quispel Cornelis Matthijsz Quispel Matthijs Cornelisz Verkoop van een stenen Windkorenmolen en tuin en erve No.44 C. Nog een Huis, boomgaard en erf No. 43 C. onder Oost Barendrecht voor Fl. 8000,-
26-11-1828 1887 148 Quispel Cornelis Matthijsz Piek Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 4800,- onderpand: Stenen Windkorenmolen enz. zie akte 147 d.d.26-11-1828
29-11-1828 1889/1890 151 Sluis Bastiaan van der Sluis Gerrit van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en gevolgen No.41 op het dorp Poortugaal
24-12-1828 1892 160 Bijl Cornelis Gent Hilletje van Verkoop van een huis,schuur en boomgaard en erve No.35C, boomgaard ca. 5 roeden 63 ellen groot onder Oost Barendrecht voor Fl.400,-
27-12-1828 1893/1894 163 Tromer Johanna Catharina geen koper Veiling van 2 Bunder 50 roeden Weiland en oude klaver in de polder Kiesheid onder 's Gravenambacht, het welk onverkocht is gebleven.
15-01-1829 1895 2 Fortuijn den Hollander Corn. Onderwater Adriaan Obligatie met hypotheek van Fl. 8000,-onderpand:Een Bouwmanswoning No.114 met 25 Bunders 55 roeden Bouw en Weiland, Boomgaard,erf onder Rhoon in de polder het Buitenland.
19-01-1829 1897/1898 5 Meijer Dirk Noordzij Lijsbeth Obligatie van Fl. 200,-
04-02-1829 1902 14 Streefkerk Pieter Jansz Reus Jacobus Johannis de Verkoop van 4 bunders, 69 roeden en 45 ellen Weiland in het Volgerland in de polder Hendrik Ido Ambacht, aan de Langeweg onder Zwijndrecht voor Fl. 1300,-
19-02-1829 1903 19 Louter Lena Kleijnjan Arij Verkoop huis,schuur,wagenkeet, drooghuis, vuurput, Boomgaard en erf No.61/37A aan de Middeldijk en een Huis,schuur, boomgaard en erf No.56/17A op de Koedood Nog een Huis, Boomgaard en erf No. 58/20A, op de koedood onder West Barendrecht en 2 Bunders 49 roeden 80 ellen Weiland in de Molenpolder te Rhoon voor Fl. 2300,-
19-02-1829   21 Klootwijk Arij Wal Leonardus van der Verkoop met kusting van een Huis,schuur, boomgaard en erf, No.215 en gevolgenonder Charlois fl.656,- met termijnen van betaling, onder verband van het getransporteerde.
21-02-1829 1904 22 Leeuwenburg Pieter Vermaat Krijntje Verkoop van 4 bunder weiland in het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 2400,- Weduwe van Jacob de Koning.
25-02-1829 1905/1906 23 Meulen Paulus van der Linden Arij van der Verkoop van een bouwmanswoning No.34/68 B. en 9 bunders 28 roeden en 47 ellen Weiland, Boomgaard, tuin en erf in het Buitenland onder West Barendrecht voor Fl. 5918,50
25-02-1829 1905/1906 23 Meulen Paulus van der Leeuwenburg Pieter Verkoop van Een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, wagen en houtschuren en verder getimmerte No. 34/68 B.en 78 roeden 23 ellen Boomgaard, Tuin en erve, aan de Middeldijk in de Poldet Het Buitenland van Westbarendrecht voor Fl. 818,50
25-02-1829 1905/1906 23 Meulen Paulus van der Poelien v.Nuland David van Verkoop van Acht Bunders 50 roeden 24 ellen Weiland in de Polder Het Buitenland van West barendrecht voor Fl. 5100,-
28-02-1829 1906 t/m 1908 26 Jungerius wed.v.Pieter Verheij Abram Verkoop Huis,tuin en erve op het dorp Charlois No.29 voor Fl.1700,-
04-03-1829 1908 28 Jungerius fas Vaandrager Arij Verkoop van 5 bunders 55 roeden en 46 ellen Bouw en Weiland in het Binnenland van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 2000,-
05-03-1829 1909 29 Jong Jan de Molenaar en Zonen Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand: Huis en gevolgen No.25/26 B onder IJsselmonde
11-03-1829 1911/1912 35 Verduijn Wouter Pons Dirk Verkoop van een Bezaan Vischschuit genaamd de Jonge Adriana gelegen in de haven van Pernis, met bijbehorende inventaris vor Fl.797,75
11-03-1829 1912 36 Jongejan Arij Hart Bastiaan 't Verkoop van een Schokker Vischschuit genaamd de Jonge Leendert, gelegen in de haven van Pernis voor Fl.340,-
13-03-1829 1912 39 Pas Krijn Blom Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis en twee Scheepstimermansloodsen en erf N.97/152 op het dorp van IJsselmonde
26-03-1829 1914/1915 45 Niemantsverdriet Cent Pallant Vrouwe Augusta van Verkoop van 2 bunders 87 roeden Bouwland en griend in de polder Oud Reijerwaard, onder Ridderkerk voor Fl. 1200,-
07-04-1829 1915/1916 48 Kranendonk Jan Willemsz Poelin van Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 2800,- onderpand: Een Huis, schuur en boomgaard en erf 43/43A onder West Barendrecht en karnisse. Nog een Boomgaard met daarop staande een Wagenkeet en Berg. Omtrent 50 roeden Weiland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde. Drie Bunders 75 roeden 52 ellen Wei en Bouwland in de Polder Het Binnenland van West barendrecht en Karnisse en 1 Bunder 72 roeden 11 ellen Bouwland, gelegen als voren.
07-04-1829 1916 49 Booij Jan Poelin van Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 4800,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgenNo.203/3 met 10 Bunder 50 roeden Weiland onder Charlois
17-04-1829 1921 58 Wiel Adrianus van der Blanken Jan Obligatie met hypotheek als onderpand: Huis N.195 onder Charlois
18-04-1829 1921/1922 59 Voorbergen Arij Koolen Pieter Jansz Verkoop van 42 Roeden Weiland in de polder het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 160,-
18-04-1829 1921/1922 59 Voorbergen Arij Koolen Pieter Jansz Verkoop van 38 Roeden Bouwland in de polder het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl.200,-
18-04-1829 1921/1922 59 Voorbergen Arij Jongejan Jacob Verkoop van Een Bunder 25 roeden Weiland, in de polder Nieuw Pernis onder Pernis voor Fl. 1250,-
18-04-1829 1921/1922 59 Voorbergen Arij Jongejan Bastiaan Verkoop van 67 Roeden Bouwland, in de Polder Deijffel onder Pernis voor Fl. 415,40
21-04-1829 1922 60 Hoog Arij van der Verduijn Wouter Verk oop van 49 Roeden 96 ellen Griendland in het Oudeland van en onder Poortugaal fl. 322,-
28-04-1829 1929/1930 64 Kuijper Willem Pallant Vrouwe van Verkoop 2 bunders 3 roeden en 41 ellen bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk voor        Fl. 975,-
29-04-1829 1930 65 Dortmont Hendrik Jacob van geen koper Veiling van 2 Huizen en gevolgen N. 18 en 19 A op het dorp Charlois. Dit is onverkocht gebleven.
06-05-1829 1931/1932 69 Driesprong Maria Noordzij Pieter Verkoop de gemene helft in 3 bunders, 99 roeden en 68 ellen Weiland in de polder Robbenoord onder Charlois voor Fl. 2000,-
11-05-1829 1932 70 Kranendonk Arij Hogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 1 Bunder 66 roeden 34 ellen Weiland onder Charlois, Bouwmanswoning No.5 en 16 Bunders 30 roeden Erf, Boomgaard, Wei en Bouwland onder IJsselmonde, 9 Bunders 78 roeden 10 ellen Bouw en Weiland onder West Barendrecht
13-05-1829 1932 71 Zwaal Jacob Driesprong Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 8 Bunders 16 roeden Weiland en Boomgaard in het karnemelksland onder Charlois
14-05-1829 1932 72 Vogel Willem Vermeulen Cornelia, wed Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: Huis, schuur en erf N.22/35 op dorp van West Barendrecht
14-05-1829 1933 73 Niemantsverdriet Lena, wed. Hoek Arij Verkoop een huisje, schuurtje, boomgaard en erve No.223 aan de Grotenweg No. 7 onder Charlois voor Fl. 400,-
18-05-1829 1933 75 Ouden Francina den Nuland David van Poelien.v. Verkoop van 1 bunder, 33 roeden en 22 ellen Bouwland in de polder Lokhorst onder Hoogvliet voor Fl. 575,-
18-05-1829 1933/1934 76 Oosthoek Heiltje Scheer Jacob Verkoop van een schuur en erve No.5 B.te Katendrecht voor Fl. 400,-
20-05-1829 1934 77 Bolt Gijsbert Vermeulen Cornelia, wed Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis No.85, Nog een Huis No.85A op het dorp Charlois
23-05-1829 1934 79 Dijk Cornelis van Vrijlandt Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 2 Bunder 49 roeden 80 ellen Weiland in de Laadjespolder onder Pernis
30-05-1829 1935/1936 84 Leenheer Mels Dekker Willem Verkoop van een huis, schuur, woonkeet en dijkerf No.32/70 B. aan de Middeldijk, onder West Barendrecht voor Fl. 450,-
30-05-1829 1936 85 Dekker Willem Ameijden van Duijm van Aart Obligatie met hypotheek van fl. 450,- onderpand: huis, schuur, woonkeet en dijkerf No.32/70 B. aan de Middeldijk, onder West Barendrecht
03-06-1829 1936 86 Dortmont Hendrik Jacob van Schinkel Klaas Verkoop van een Herenhuis, koetshuis, paarden stalling, tuin en erven op het dorp van Charlois No. A. 18 en 19 voor Fl. 2850,-
19-06-1829 1940 96 Pors Cornelis Simons Jan Verkoop van een huis, getimmerten en erven No.1 C. Erf aan de buitenkant der dijk en een akker onder Oost Barendrecht voor Fl. 1550,-
04-07-1829 1943 106 Piek Jan en Hendrik Poelien van Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 5 Bunders 17 roeden Weiland onder Katendrecht
18-07-1829 1954/1955 117 Kleijn Abraham Wolts Laurens van   Obligatie met hypotheek van Fl. 836,- onderpand: 2 Huizen en gevolgen N0.8 en 10 C. onder Oost Barendrecht
18-07-1829 1956 120 Leenheer Anthonie Waal Jan van der Verkoop van 1 bunder 9 roeden en 50 ellen weiland onder West Barendrecht in het Binnenland voor Fl.950,-
07-08-1829 1964/1965 131 Raadt Arij de Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 18 Bunder 99 roeden 77 ellen Wei/Bouwland onder Oost Barendrecht, Heerjansdam en Heinenoord
15-08-1829 1966 136 Tol Lijntje Wel Cornelis van der Verkoop van 4 bunders bouwland i/d polder de Plompert onder Charlois voor Fl. 2200,-
03-09-1829 1968/1969 142 Zonneveld Pieter Holst Eeuwout van Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Stenen Windkorenmolen, Huis, Houtschuur, Boomgaard en Tuin aan de Molendijk No.47A wijk C. Een Griendje onder Rhoon
05-09-1829 1969 143 Eijk Hendrik van Jong Neeltje de Verkoop van 2 bunders, 5 roeden weiland i/d polder Deijffelbroek onder Pernis voor Fl. 1107,-
19-09-1829 1977 160 Visser Samuel Visser Bastiaan Verkoop van een binnendijksen boomgaard a/d Noldijk onder Oost Barendrecht voor Fl.20,-
30-09-1829 1979 165 Vogel Jan Driesprong Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur en erf No. 136/17 B. te West Barendrecht
10-10-1829 1980 166 Ruijseveld Cornelis Ouden Cornelis de Zeeuw den Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen No.3 A. en 5 bunders, 74 roeden 62 ellen Boomgaard, Erve en Weiland onder Pernis voor Fl. 5000,-
10-10-1829 1980 t/m 1982 167 Eijk Hendrik van Eijk Willem van Verkoop vann huis,schuur en erf onder 's Gravenambacht voor Fl.105.-
17-10-1829 1983 170 Visser Hendrik Poelien van Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: 16 Bunders 62 roeden 40 ellen Bouw en Weiland onder Oost Barendrecht
26-10-1829 1984 173 Schee Boudewijn en P.v.der Nuland David.v.Poelien van Verkoop van 2 bunders. 54 roeden bouwland onder Rhoon voor Fl. 736,60
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop 7/32 ste gedeelte in 2 Bouwmanswoningen bestaande in een Huis, schuur, Woon en Wagenkeet No.20/17 C., erf en boomgaard en Acht Bunders 44 roeden en 92 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Een Bouwmanswoning, genaamd De Smeer, bestaande in Huis, schuur, woon en zwingelkeet oudno. 18 nieuw no.13/14 C. met 7 Bunders 51 roeden 4 ellen Wei en Zaailand, erf, boomgaard in de polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Twee Bunders 19 roeden en 6 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Drie Bunders 12 roeden 94 ellen Wei en Zaailand in de polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Een Arbeidershuis, Boomgaard en erf aan de Smeetlandsche Nieuwendijk in de polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop 7/32 gedeelte in Een Dijkboomgaard in de polder Smeetsland onder West Ijsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop 7/32 gedeelte in Een Bunder 25 roeden 18 ellen Weiland in de Polder De Acht en Zestig Morgen onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in 70 roeden 41 ellen Weiland in de Polder De Acht en Zestig Morgen onder West Ijsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Een Boomgaard aan de buitenzijde van de dijk van de Polder Smeetsland
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Drie Bunders 99 roeden 68 ellen Wei en Zaailand in de polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Zaailand in de polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/32 gedeelte in Een Bunder 99 roeden 84 ellen Zaailand in de polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeelte in Twee Bunders 34 roeden Zaailand in de Polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeelte in 93 roeden 88 ellen Weiland, in de Polder Smeetsland onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeelte in 70 Roeden 41 ellen Weiland, in de Polder De Acht en Zestig Morgen onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeelte in Drie Bunders 99 roeden 68 ellen Bouw en Weiland in de Polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeeelte in Drie Bunders 99 roeden 68 ellen Zaailand in de Polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1985/1986 177 Rijs Fam.v. Veldhoen Aart Verkoop van 7/64 gedeelte in Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Wei en Zaailand, in de Polder Varkensoord onder West IJsselmonde
14-11-1829 1986 178 Veldhoen Aart Poelien van Nuland David van Obligatie met hypotheek als onderpand: zie akte 177 d.d.14-11-1829
25-11-1829 1987 180 Driel Dirk van Vijfvinkel Abram Verkoop van een huis en gevolgen No.79/151 te West Barendrecht voor Fl.950.-
26-11-1829 1989 182 Jong Neeltje de, wed. Holst Eeuwout van Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: 9 Bunders 39 roeden 40 ellen Wei en Bouwland onder Pernis
16-12-1829 1993/1994 192 Spruijt familie Kooijman Hendrik Pieter Verkoop Boomgaard onder IJsselmonde voor Fl.600,- met termijnen van betaling onder verband van het getransporteerde.
28-12-1829 1997 194 Vermaat Klaas Hendriksz. Poelien van Nuland David van Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 3 Bunders 99 roeden 68 ellen Wei en Bouwland onder Poortugaal
02-01-1830 1999 1 Pad Cornelis van der Offermans Govert Verkoop huis,schuur,brandloods,boomgaard en erve No.34 aan de Hordijk onder Oost Barendrecht voor Fl. 80,-
13-01-1830 2004/2005 14 Vijfvinkel Abram Pallandt Vrouwe van Verkoop van 4 bunders, 70 roeden en 34 ellen Bouw/weiland i/d Zuidpolder van West Barendrecht en Carnisse voor Fl. 2550,-
15-01-1830 2005 16 Dijkshoorn Erfg.v.Albertus Hoogwerf Andries Verkoop van 7 bunders bouwland in het Oude land van Poortugaal voor Fl. 4480,-
21-01-1830 2008 18 Visser Arij Niemantsverdriet Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: 4 Bunders 6 roeden 82 ellen Wei en Bouwland in het Buitenland van Oost Barendrecht
30-01-1830 2010 22 Tijken Hubertus Pieter Ant. Onderwater Boudewijn Verkoop van Bouwmanswoning en gevolgen, boomgaard erve No.17C. benevens 34 bunders 7 roeden en 17 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmonde en een erfpacht van Fl. 12,70 perjaar te samen voor Fl. 19.000,-
09-02-1830 2014/2015 29 Dijkshoorn Franicina van Vermaat Johannis Boudewijnz Verkoop van 1 bunder ,58 roeden en 21 ellen Bouwland i/h Oude land onder Poortugaal voor Fl. 825,-
20-02-1830 2018 33 Rolloos Sara Molenaar Dirk Verkoop Huis en erf N.116 op het dorp IJsselmonde voor Fl. 1000,-
10-03-1830 2025/2026 44 Boender Klaartje Fonkert Bastiaan en Arij Verkoop van Boumanswoning en gevolgen No.91, een gedeeltelijk daaraan staand arbeiders huisje No.92 en 4 Bunder 99 roeden 60 ellen Weiland onder Rhoon in de polder Binnenland voor Fl.5000,-
10-03-1830 2025 t/m 2027 45 Boender Klaartje Pallandt Vrouwe van Verkoop van 44 Bunders 85 roeden 61 ellen Weiland, Bouwland en Griend, in de Polder Het Binnenland en Buitenland onder Rhoon voor Fl. 18.000,-
10-03-1830 2025 t/m 2027 45 Boender Klaartje Speelman Pieter Verkoop van Twee Bunders 74 roeden 78 ellen Weiland, in de Polder Het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 907,40
10-03-1830 2025 t/m 2027 45 Boender Klaartje Blijdorp Jan Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Weiland in de Polder Boudewijn hartsland onder 's Gravenambacht voor Fl. 625,-
11-03-1830 2027 46 Raadt o.a.Arij de Veldhoen Aart Verkoop van 5/64 gedeelte in Twee Bouwmanswoningen N.20/17 en N.18/13 en 14, Arbeidershuis,boomgaard en erven en 31 Bunders 72 roeden 87 ellen Wei en Bouwland en 5/128 in 14 bunders 47 roeden 45 ellen Wei/Bouwland onder IJsselmonde voor Fl. 1940,25
13-03-1830 2027 t/m 2029 48 Schilperoort Neeltje Swart Arij Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No.27 C, aan de groenendijk onder IJsselmonde voor Fl. 240,-
13-03-1830 2027 t/m 2029 48 Schilperoort Neeltje Slavenburg Johannis Verkoop van een Huis,schuur, boomgaard en erf No.31 C, aan de groenendijk onder IJsselmonde voor Fl. 150,-
13-03-1830 2027 t/m 2029 48 Schilperoort Neeltje Vurm Jan van der Verkoop van 2 Bunders Wei en Bouwland in de Polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 1060,-
13-03-1830 2029/2030 49 Slavenburg Johannis Glavimans Pieter Jansz. Verkoop van 7 Bunders 83 roeden 10 ellen Bouw en Weiland in de polder Varkensoord en in de 68 morgen onder IJsselmonde voor Fl. 3931,66
14-03-1830 2030 50 Moerkerke Izaak Driesprong Maria Obligatie met hypotheek van Fl. 340,- onderpand: Huis en erf N. 120/39 B. op het dorp West Barendrecht
20-03-1830 2031 52 Boer Maria den Struijk Arij Verkoop van Vijf Bunders 139 roeden 73 ellen Bouwland in de polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 2300,-
20-03-1830 2031 53 Boer Adriaantje den Struijk Arij Verkoop van 2 bunders 49 roeden en 80 ellen Bouwland in de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor Fl. 1000,-
20-03-1830 2031 54 Dijkshoorn Francina van Dijkshoorn Ferena Verkoop van 74 roeden en 94 ellen bouwland onder Albrandswaard voor Fl.400,-
20-03-1830 2032/2033 56 Dijkshoorn Francina van Zikkenheimer Willem Verkoop van Een Bunder 16 roeden 57 ellen Weiland in de polder het Oudeland, aan de Pernisseweg onder Poortugaal voor fl. 571,20
20-03-1830 2032/2033 56 Dijkshoorn Francina van Hoogwerf Willem Verkoop van Een Bunder 83 roeden 19 ellen Weiland, genaamd de Klop, in de polder het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 1377,59
20-03-1830 2032/2033 56 Dijkshoorn Francina van Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop van Een Bunder 49 roeden 88 ellen Weiland, aan de Albrandswaardscheweg, onder Albrandswaard voor Fl. 827,45
20-03-1830 2032/2033 56 Dijkshoorn Francina van Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop van Een Bunder 40 roeden 88 ellen Bouwland, in de polder het Binnenkijveland onder Albrandswaard voor Fl. 887,29
02-04-1830 2035 60 Vermaat Johannis Boudewijn Hoek Simon Verkoop 1 bunder, 99 roeden en 84 ellen Weiland in het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 790,-
02-04-1830 2035 61 Hoek Simon Koster Arij Verkoop van een huis,schuur en erf No. 61 op den dorpe van Poortugaal voor Fl. 700,-
02-04-1830 2035 62 Koster Arij Pons Huibrecht Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis,schuur en erf op het dorp Poortugaal
07-04-1830 2036 64 Buiten Marijgje Slavenburg Pieter Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in Huis, schuur, berg, boomgaard en erf No.38/62A onder West Barendrecht voor Fl. 1000,-
08-04-1830 2036/2037 65 Dijkshoorn Ferena geen koper Veiling van Bouwmanswoning en gevolgen N. 49 met 83 roeden 27 ellen Weiland onder Poortugaal, is opgehouden
09-04-1830 2038 67 Leenheer Anthonij Zuidam Rokus Een Huis,schuur,Boomgaard en erve aan de Lagendijk No. 185 onder Charlois voor Fl. 260,-
13-04-1830 2039 68 Blijdorp Dirk Sandra Johanna Digna Obligatie met hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: 9 Bunders 13 roeden 62 ellen Bouwland in de Zuidpolder van Oost Barendrecht
13-04-1830 2039 69 Kranendonk Jan Willemsz Armen van Barendrecht Verkoop van 3 bunders, 75 roeden en 52 ellen land Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht voor Fl. 1920,-
13-04-1830 2039 70 Kranendonk Jan Willemsz Barendregt Jacob Verkoop van 1 bunder 72 roeden en 11 ellen Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht voor Fl. 880,-
13-04-1830 2039 71 Kranendonk Willem Onderwater Boudewijn Verkoop van 4 bunders, 85 roeden en 5 ellen Bouw en Weiland in West Barendrecht en IJsselmonde voor Fl. 2310,-
14-04-1830 2040 73 Visser Mels Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen N. 18/16 en ontrent 2 Bunders Bouwland onder Albrantswaard
14-04-1830 2040 74 Zelfde Pieter Gerritsz.v.'t Blijdorp Dirk Verkoop van 4 bunders, 22 roeden en 46 ellen land i/d polder en onder Heerjansdam voor Fl. 3000,-
15-04-1830 2041 76 Dijk Arij van Molenaar Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis eno gevolgen N.116 op het dorp IJsselmonde
17-04-1830 2043 80 Kranendonk Jan Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en gevolgen, boomgaard No. 43/43 A. met nog een boomgaard onder West Barendrecht en 50 roeden Weiland onder IJsselmonde
19-04-1830 2044 82 Kruidenier Dirkje Bijllert Antonius Gerardus van Obligatie van Fl. 430,-
21-04-1830 2045 83 Driel Simon van Molenaar Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 3 Bunders 81 roeden 75 ellen Bouw en Weiland in het Nieuweland van IJsselmonde
29-04-1830 2050 93 Moor Gillis Vermaat Willem Johannisz. Verkoop van een huis en gevolgen No.78 op de dorpe van Poortugaal voor Fl. 350,-
29-04-1830 2050/2051 94 Alderliefsten Gerrit Vermaat Johannes Boudewijnsz. Verkoping Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, Wagenschuur, verder getimmerte en erf N.34, boomgaard en 1 Bunders 5 roeden 92 ellen Boomgaard in de Polder Het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 700,-
29-04-1830 2050/2051 94 Alderliefsten Gerrit KleinjanJan Verkoop van 2 Bunders 59 roeden 96 ellen Weiland en Boomgaard in de Polder Het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 2115,-
03-05-1830 2051 95 Mastenbroek Simon Niemantsverdriet Leendert Verkoop van Bouwmanswoning en gevolgen No. 121/14, genaamd Waalburg met 2 Bunders 33 roeden 20 ellen Bouw en Weiland te Charlois voor Fl. 2000,-
04-05-1830 2052 100 Koster Dirk Leenheer Anthonij Verkoop van een huis, schuur, boomgaard en erve No.276 op de Hijdischendijk onder Charlois voor        Fl. 275,-
04-05-1830 2052/2053 102 Waal Wouter van der Waal Pietertje Cornelisdr. v.d. Verkoop van een huis,schuur, boomgaard en erf onder Katendrecht voor somma van Fl. 1475,-
05-05-1830 2053/2054 105 Gramsijs Gijsbert Verveer Pieter Verkoop van een huis,schuurtje en erve No74. onder Oost Barendrecht voor Fl. 150,-
10-05-1830 2054 106 Fonkert Bastiaan en Arie Poelien Geertruida van Obligatie met hypotheek van Fl. 9000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen N.91, Arbeidershuis N.92,dijk en 44 Bunders 22 roeden 30 ellen Boomgaard Wei en Bouwland en Griend onder Rhoon en 's Gravenambacht
12-05-1830 2054 107 Schee Cornelis van der Hoek Jan Verkoop van 90 roeden en 60 ellen Bouwland in het Oude land van Poortugaal voor Fl. 413,-
19-05-1830 2054/2055 108 Berg Jacob van den Pons Huibrecht Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: 3 gemeten Weiland onder Hoogvliet
17-05-1830 2056 115 Tuijl Huijg van Roodenburg Nicolaas Verkoop van 18 bunders, 46 roeden en 49 ellen Wei en Bouwland onder Ridderkerk in de polders Oud en Nieuw Reijerwaard voor Fl. 10.100,-
28-05-1830 2059 120 Offermans Govert Force Francois de la Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis en gevolgen,No.34 C West Barendrecht
08-06-1830 2064 129 Slooter Familie Piek Jan Verkoop van 1 bunder, 66 roeden en 53 ellen Weiland in de Hillepolder onder Charlois voor Fl. 800,-
08-06-1830 2064/2065 130 Galen Marijnus van Piek Hendrik Verkoop van een Bouwmans woning No.210 benevens 1 bunder 66 roedenen 57 ellen Tuin, Boomgaard, Weiland en Griend in de polder van en onder Charlois voor Fl. 1100,-
09-06-1830 2065 131 Bos Willempje Poel Willem van der Verkoop van een huis en gevolgen No.68 te Heerjansdam voor Fl. 775,-
21-07-1830 2086 166 Raadt Neeltje de Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 4200,- onderpand: Bouwwoning en gevolgen No.6 onder Pernis en 26 Bunders 47 roeden 88 ellen land onder Poortugaal, Pernis en Hoogvliet
22-07-1830 2090 172 Boer Neeltje den Hoogendijk Dirk Verkoop van 2 bunders 49 roeden en 80 ellen bouwland i/d Polder Rosand onder Pernis voor Fl.2000,-
02-08-1830 2091 175 Commijs wed. v.Pieter Onderwater Boudewijn Verkoop van 1 bunder 49 roeden bouwland onder IJsselmonde in de polder Varkensoord voor Fl. 740,-
02-08-1830 2091 176 Kranendonk Lijntje en Familie Kranendonk Adrianus Verkoop van 3/4 gedeelte in een huis en gevolgen No.14 A. onder West Barendrecht voor Fl. 150,-
14-08-1830 2093/2094 182 Groen Anna Stoel Aart van der Verkoop van een Huis, schuur, woonkeet, verder getimmerte, Boomgaard en Erve No.255 aan de Hillesluis onder Charlois voor de somma van Fl.460.-
14-08-1830 2093/2094 182 Groen Anna geen koper en van 7 Bunders Wei en Bouwland in de Hillepolder onder Charlois. Welke zijn opgehouden en onverkocht gebleven.
21-08-1830 2094 183 Stoel Aart van der Geerling Johan Christiaan Obligatie met hypotheek van Fl. 550,- onderpand: Huis van akte 182 d.d. 14-08-1830
28-08-1830 2096 187 Gaag Erfgen. Jan van der Bodde Stephanus Verkoop Huis, schuur en erf No.60 op het dorp Poortu-gaal voor Fl. 405,-
08-09-1830 2097/2098 192 Bezemer Bastiaantje Crena Adriana wed.v.Poelien Verkoop van 3 bunders weiland in de polder Robbenoord onder Charlois voor Fl. 1365,-
09-09-1830 2098 195 Groen Anna Crena Adriana we.v.Poelien Verkoop van 7 bunders in de polder de Hille onder Charlois voor Fl.3300,-
11-09-1830 2099 200 Kleijnjan Paulus Kleijnjan Floris Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Huis,schuur en erf N.61/25 en 3 Bunders 75 roeden 52 ellen Wei en Bouwland onder West Barendrecht
11-09-1830 2099/2100 201 Groenenboom Willem Kleijnjan Floris Obligatie met hypotheek van Fl. 4600,- onderpand: Een Schuur No.62 onder West Barendrecht en 11 Bunders 50 roeden 42 ellen Wei en Bouwland onder West Barendrecht,Katendrecht en Charlois
11-09-1830 2100 202 Groeneboom Huibrecht Kleijnjan Floris Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 3 Bunders 90 roeden 36 ellen Wei/Bouwland onder West Baren-drecht
15-09-1830 2101 205 Bondt Cornelis de Hoogstraten en Zoon Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Een stuk Tuinland groot 18 roeden en 77 ellen onder Zwijndrecht
30-09-1830 2104 213 Lijster Sara de Kooijman Hendrik Verkoop van 2 bunders 11 roeden en 23 ellen Bouwland in het Oudeland van de polder Oost IJsselmonde voor Fl. 1000,-
09-10-1830 2104/2105 215 Raadt Arij de Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen No.44, Boomgaard en 6 Bunders 57 roeden 16 ellen Weiland onder Heerjansdam
09-10-1830 2105 216 Raadt Arij de Jongenotter Wed.v.Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen No.44, Boomgaard en 6 Bunders 57 roeden 16 ellen Weiland onder Heerjansdam
01-12-1830 2111t/m2113 229 Verschoor Neeltje Hordijk Arij Verkoop van een huis schuur en erf No.18 aan het Tolhuis te Katendrecht voor Fl.855.-.
01-12-1830 2111t/m2113 229 Verschoor Wed.Neeltje Heijningen Jacob van Verkoop van 2 bunders 8 roeden Weiland onder Katendrecht voor Fl.1185,60
02-12-1830 2113 230 Driel Arij en Lena van Veldhoen Aart Verkoop van enig aandeel in div. percelen onroerende goederen onder IJsselmonde voor Fl. 388,50
02-12-1830 2114 232 Berg Japhet van den Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, verder getimmerte en Erve No.87/100 en 2 Bunders 57 roeden 47 ellen Weiland en Boomgaard in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet
15-12-1830 2124/2115 235 Slavenburg Pieter Visser Cornelis Verkoop v/e huis,schuur erf en boomgaard aan de Kerkendijk No.118/51 en 52 B.onder IJsselmonde voor Fl. 900,-
16-12-1830 2115 236 Koppenol Familie Koppenol Gerrit Verkoop van een huis,schuur binnen en buitenerf No.71 op den dorpe van Hoogvliet voor Fl. 450,-
12-01-1831 2122 7 Ruijter Maartje de Verhoeff Eldert Verkoop van 4 Bunders Weiland Jonge klaver in de Polder van en onder Albrandswaard voor Fl. 1600,-
12-01-1831 2122 8 Verhoeff Eldert Koole Leendert Obligatie met hypotheek als onderpand: zie akte 7 d.d.12-01-1831
14-01-1831 2124 11 Commijs Jan Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 7 Bunders 32 roeden 93 ellen Wei en Bouwland onder Charlois
26-01-1831 2127/2128 18 Jong Neeltje de Kleijnjan Jan Verkoop van Drie Bunders 45 roeden 90 ellen Bouw en Weiland of Aveling in de Polder Het Oudeland van en onder Poortugaal; Twee Bunders 12 Roeden 34 ellen Bouwland in de Polder Boudewijhartsland onder 's Gravenambacht; Twee Bunders 66 roeden 45 ellen Bouwland en Drie Bunders 50 roeden Bouwland in de Polder Robbenoord onder Charlois voor Fl. 5725
26-01-1831 2127/2128 18 Jong Neeltje de Kleijnjan Floris Verkoop van 1 Bunder 50 roeden Bouwland in de Polder Deijffel onder Pernis; Twee Bunders 40 roeden 63 ellen Bouwland in de Polder Deijffelbroek onder Pernis en Drie Bunders 43 roeden 89 ellen Bouw en Weiland en Dijk in de Polder Deijffelbroek onder Pernis voor Fl. 3290
26-01-1831 2127/2128 18 Jong Neeltje de Kleijnjan Pieter Verkoop van 1 Bunder 74 roeden 87 ellen Bouwland in de Polder Boudewijnhartsland onder 's Gravenambacht en Vijf Bunders 44 roeden 57eelen Bouw en Weiland in de Polder de Kiesheid onder 's Gravenambacht voor        Fl. 4135,-
26-01-1831 2128/2129 19 Koning Klaas Cornelis de geen koper Verkoop van Twee Bunders 25 roeden Weiland, kade en Griend onder 's Gravenambacht. Het welk onverkocht is gebleven.
27-01-1831 2130 21 Lijster Sara de Kooijman Jan Verkoop van 4 bunders 22 roeden en 46 ellen Bouwl/weiland i/d polder het Oude Land van en onder IJsselmonde voor Fl.1900,-.
28-01-1831 2130/2131 22 Slikkerveer Familie Kat Mej.Jenneke de Obligatie met 2 hypotheken samen gtoot Fl.8000,- onderpand: 29/32 aandelen in een Bouwwoning en gevolgen en 10 percelen Bouw en Weiland en Griend onder IJsselmonde en Ridderkerk
04-02-1831 2133 26 Molendijk Willem Molendijk Huijg Verkoop huisje,schuurtje en dijkboomgaard No.79 B. onder West Barendrecht voor Fl.200,-
19-02-1831 2135/2136 33 Ruijzeveld Simon Holst Eeuwout van Obligatie met hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen N.20 onder Poortugaal, 9 Bunders 8 roeden 56 ellen Bouw en Weiland en Boomgaard onder Poortugaal en Albrantswaard
26-02-1831 2139 40 Nieuwlant Gerrit Strijken Wilhelm Verkoping Huis en gevolgen N.27 te Heerjansdam voor Fl.320
02-03-1831 2141 43 Lijster Erfgen.van Nijs de Otter Jacob den Verkoping Huis, schuur, woonkeet, Boomgaard en erve No.109/48 B. aan de Voordijk onder West Barendrecht voor Fl.330,-
02-03-1831 2141/2142 44 Driel Pieter van(en kinderen) Brugman Cornelis Verkoping Huis, schuur, verder Getimmerte, Boomgaard en Erve No. 102/54 B. in het Binnenland aan de Voordijk onder West Barendrecht voor Fl. 330,-
02-03-1831 2142 45 Dijk Willem van Monster Adrianus Verkoop van een dijkboomgaard onder West Barendrecht a/d Voordijk voor Fl.240,-
17-03-1831 2145 52 Otter Saartje en zussen Roos Harmen Verkoop v/d westelijke helft in een huis en de zuidelijke helft in een schuur N.116/42B onder West Barendrecht voor Fl.75,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Hordijk Leendert Verkoop van Drie Bunders Bouwland, in de Polder Nieuw Engeland ondr Hoogvliet voor Fl. 1320,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop van Een Bunder 50 roeden Bouwland in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 510,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Hoogendijk Dirk Verkoop van Een Bunder 25 roeen Bouwland in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 687,50
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Hoogendijk Dirk erkoop van Twee Bunders 50 roeden Bouwland in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1325,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Pons Huibrecht Verkoop van Twee Bunders 50 roeden Bouwland genaamd de Hoogewei in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 1350,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop van Een Bunder 50 roeden Bouwland, genaamd de Hoogewei in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 750,-
19-03-1831 2145/2146 53 Koolen Familie Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop van Drie Bunders 50 roeden Wei en Bouwland, waarvan Twee Bunders Weiland, in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 2035,-
21-04-1831 2154 70 Vermaat Klaas Capelle Erfrenten van Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: 13 Bunders 10 roeden 78 ellen Bouw en Weiland onder Poortugaal
28-04-1831 2157 75 Pors Hendrik Struijk Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis en gevolgen N0.180 en 1 Bunder 45 roeden 72 ellen dijk onder Pernis
30-04-1831 2158 77 Spoel Cornelis van der Onderwater Boudewijn Verkoop van 11 bunders 97 roeden bouwland in Nieuw Pendrecht onder Rhoon voor Fl.5400,-
04-05-1831 2159 80 Romeijn Abraham Vaandrager Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, schuurtje en eerf N.40/46 onder West Barendrecht
06-05-1831 2160 81 Piek Hendrik Piek Klaas Verkoop van een Bouwmans woning No.210 en 1 Bunder 66 roeden en 57 ellen Tuin,boomgaard, Weiland en Griend onder Charlois voor Fl.1500
06-05-1831 2160 82 Krimpen Hermanus van Piek Hendrik Verkoop van 1 Bunder 87 roeden 76 ellen Weiland en Bouwland in de Hillepolder onder Charlois voor Fl.1300,-
07-05-1831 2160 83 Bie Anthonij van der Huijgen Hendrik Verkoop van een huis, schuur en erf No.124 en 36 B op het dorp van West barendrechtvoor de somma van Fl. 450,-
16-05-1831 2162 90 Boer Japhet den Kleijnjan Jan Verkoop van 1 bunder circa 50 roeden weiland genaamd het Neutje in het oudeland van Poortugaal voor Fl.1425,-
18-05-1831 2162 t/m 2164 92 Louter Erfg.v.Stijntje Gent Pieter van Verkoop van Een Huis en Schuur No. 31 en omtrent 20 roeden Erf en Boomgaard op het Dorp van Rhoon voor Fl. 1560,-
18-05-1831 2162 t/m 2164 92 Louter Erfg.v.Stijntje Gent Aart van Verkoop van Drie Bunders 15 roeden 42 ellen Weiland in de polder Het Binnenland van Rhoon voor Fl. 3943,-
18-05-1831 2162 t/m 2164 92 Louter Erfg.v.Stijntje Heuvel Arij van den Verkoop van Twee Bunders 38 roeden 80 ellen Weiland in de polder Het Buitenland onder Rhoon voor Fl. 800,-
20-05-1831 2165 95 Raadt Neeltje en Hendrik Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 3400,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen N.76/14A en 19 Bunders 8 roeden 90 ellen Boomgaard, erf,bouw en weiland onder West Barendrecht
30-05-1831 2167 99 Kleijnjan Paulus Groenenboom Willem Verkoop Huis, schuur en boomgaard en erf No.25/61A te West Barendrecht voor Fl.800,-
08-06-1831 2168 103 Commijs Pieter Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop Een Bunder Weiland in de Een Honderd en Veertig Morgen van de polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 660,-
08-06-1831 2168 103 Commijs Pieter Galen Jan van Verkoop van Wwn Bunder Weiland inde Een Honderd en Veertig Morgen van de polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 430,-
11-06-1831 2169 104 Leenheer Hendrik Kat Mej.Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: 3 Bunders 12 roeden 94 ellen Bouwland in de Ziedewijpolder van Oost Barendrecht
14-07-1831 2191 135 Schee Louwrens van der Vermaat Johannis Boudewijn Verkoop van 62 roeden en 46 ellen weiland in het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 500,-
22-07-1831 2193 138 Raadt Pieter de Poelien Geertruida van Obligatie met hypotheek van Fl. 2400,- onderpand: 7 Bunders 51 roeden 4 ellen Wei en Bouwland in het Buitenland van West Barendrecht
27-07-1831 2193 139 Leeuwenburg Bastiaan Kat Mej.Jenneke de Obligatie met borgtocht en hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 2 Bunders 8 roeden 72 ellen Bouwland in de Zuidpolder van West Barendrecht
11-08-1831 2194 141 Meulen Pieter van der Kat Mej.Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 6 Bunders 2 roeden 40 ellen Bouw en Weiland en kade in de Zuidpolder van Oost Barendrecht
16-09-1831 2199 157 Koning Arie de Poelien Geertruida van Obligatie met hypotheek van Fl. 10.000,- onderpand: 39 Bunders 20 roeden 66 ellen Wei en Bouwland onder Rhoon
26-09-1831 2200 165 Koolen Jacob,Corn,Jan&Franc Berg Annetje van den Verkoop van 1/2 in 4 bunders en 20 roeden bouwland in de polder Nieuw Engeland onder Hoogvliet voor Fl.900,-
09-11-1831 2202 170 Noordzij Willem Koster Dirk Verkoop van 1 bunder 12 roeden en 42 ellen griendland, kade en Rietveld in de polder De Plompert onder Charlois voor Fl. 325,-
  2202 171 Ruijmschotel Rubertus Smith Piek Hendrik Verkoop van 1 bunder 83 roeden en 19 ellen Bouwland i/d Hillepolder onder Charlois voor Fl. 800,-
23-11-1831 2202 172 Koning Arij de Lengkeek Arie 2 Bunders 49 roeden 80 ellen Weiland in het Oudeland onder Poortugaal en Hoogvliet voor Fl.1600,-. Waarvan 1100 guldens zijn betaald en de overige 500 guldens op het getransporteerde met het recht vanpreferentie gevstigd blijven à 5 percent 's jaars.
28-11-1831 2204 178 Heijningen wed.v Cornelis v Kat Mej.Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 3 Bunders 83 roeden 3 ellen Bouw/Weiland in het karnemelksland onder Charlois
04-01-1832 2216 1 Warendorp Damis van Niemantsverdriet Jan Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No.102/54 B. te West Barendrecht voor Fl.350,-
05-01-1832 2216 2 Hordijk Arij Noordzij Pieter Verkoop van een huis,stalling en erf No 9 en10 A.en nog een schuur en Stalling en erf No.9 en 11B., gelegen op het Tolhuis onder Katendrecht voor Fl.13000,-
11-01-1832 2217 4 Boender Cornelis Velgersdijk Arij Verkoop van 99 roeden en 92 ellen bouwland in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 555,-
19-01-1832 2221 10 Verheij Ingen Adrianus Spruijt Leendert en Paulus Verkoop van een dijkboomgaard gelegen aan den Westdijk onder IJsselmonde voor Fl.80,-
17-02-1832 2224/2225 17 Molenaar Pieter Molenaar Dirk Verkoop v/d gemene helft in een steenplaats met schuur, loodsen en ovens, erven en in vijf huizen, schuren en verder getimmerte met de No's. 123,124,125,126,127 aan het westeinde van de Dorpsstraat van het dorp IJsselmonde en nog een 1/2 in een Huis, verder getimmerte, tuin en erve No.157 en nog een Huis,stalling en erf No.122 onder IJsselmonde voor Fl. 7000,-  
20-02-1832 2225 19 Kulk Willem van der Horsting Bernardus Cornelis Verkoop van 2 bunders weiland in de Hille polder onder Charlois voor Fl.1680,-
07-03-1832 2228 25 Hoogwerff Jan Hordijk Leendert Verkoop van 66 roeden en 61 ellen Bouwland in het oude land van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 300,-
08-03-1832 2229 26 Alderlieste Jannigje Vermaat Johannis Boudewijnsz Verkoop Een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur en Erve No.21 en 83 roeden 27 ellen Weiland en Boomgaard in de polder Het Oudeland onder Poortugaal voor Fl.705,-
10-03-1832 2230 29 Blijdorp Jan Henkemuis wed.v.Hendrik T.S Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: 3 Bunders 62 roeden 30 ellen Wei/Bouwland onder 's Gravenambacht en Poortugaal
10-03-1832 2230 30 Velgersdijk Cornelis Henkemuis wed.v.Hendrik T.S Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: 3 Bunders 24 roeden 74 ellen Weiland onder Charlois en Katendrecht.
10-03-1832 2230 31 Millenaar Jan Henkemuis wed.v.Hendrik T.S Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 3 Bunders 16 roeden 66 ellen Weiland onder IJsselmonde
10-03-1832 2230/2231 32 Hagendoorn Huijg Henkemuis wed.v.Hendrik T.S Obligatie met hypotheek van Fl. onderpand: 2 Bunders 78 roeden Weiland onder IJsselmonde
10-03-1832 2231 33 Star Arij van der Henkemuis wed.v.Hendrik T.S Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 2 Bunders 75 roeden Weiland onder Hoogvliet
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Raadt Pieter Pietersz.de Verkoop van Een Bouwmanswoning en gevolgen bestaande in een Huis, schuur, wagenschuur, varkensschuur, kaarnkeet en verder getimmerte No. 15 en Een Bunder Boomgaard en erve, in de Polder Roozand onder Pernis voor Fl. 1600,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Koolen Leendert Verkoop van Een Bunder 50 roeden Weiland, in de Polder Roozand onder Pernis voor Fl. 2280,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Jongejan Jacob Verkoop van Drie Bunders 16 roeden 41 ellen Weiland, in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 1963,33 1/2 cent
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Vermaat Willem Verkoop van Twee Bunders 32 roeden 14 ellen Weiland in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 606,60 2/3 cent
21-03-1832 22372238 38 Hoogwerff Jan Kollen Leendert Verkoop van Twee Bunders 16 roeden 49 ellen Bouwland en Griend in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 780,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Jongejan Bastiaan Verkoop van Een Bunder 16 roeden 57 ellen Bouwland, in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 770,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Pons Leendert Verkoop van Twee Bunders 79 roeden 29 ellen Weiland en Griend in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1677,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Pons Dirk Verkoop van Drie Bunders Weiland, in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 1020,-
21-03-1832 2237/2238 38 Hoogwerff Jan Jongejan Jacob Verkoop van Vier Bunders 12 roeden 52 ellen Bouwland in de Polder Nieuw Engeland onder Hoogvliet voor Fl. 1528,-
22-03-1832 2238 39 Vaandrager Arij geen koper Veiling van 3 Bunders 50 roeden Weiland onder IJssel-monde, die onverkocht is gebleven
09-04-1832 2244 49 Boer Wouter den Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 5 Bunders 99 roeden 56 ellen Bouw en Weiland onder Poortugaal
09-04-1832 2244 50 Uijterlinde Willem Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 5 Bunders 95 roeden 20 ellen Weiland in de Zuidpolder van West Barendrecht
17-04-1832 2246 55 Slavenburg Adriana Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 4 Bunders 16 roeden 33 ellen Wei en Bouwland onder IJsselmonde
17-04-1832 2246 56 Molendijk Cornelis Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 5 Bunders 79 roeden Bouwland in het Binnenland van Oost Barendrecht
18-04-1832 2246 57 Eijk Hendrik van Struijk Arij Verkoop van een schuurtje,boomgaard en erve onder 's Gravenambacht voor Fl.150,-
24-04-1832 2248 60 Bos Neeltje en zussen Punt Jan Verkoop van een Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, bakkeet en erf No.24 en Een Zwingelkeet, drooghuis, vuurput en erve onder de gemeente Kleine Lind voor Fl.235,-
28-04-1832 2251 63 Es Arij van Broekhuijzen Cornelis Verkoop met kusting van een Huis, brandschuur en erf No.58/59 op de dorpe van IJsselmonde voor Fl.800,-. Waarvan 500 gld. Zijn betaald en 300 gld. Op kusting verblijven.
28-04-1832 2251/2252 64 Dijkshoorn Ferena van Vermaat Klaas Cornelisz. Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur en erve No. 49 op het dorp Poortugaal voor Fl. 550,-
28-04-1832 2251/2252 64 Hoogwerff Willem Zikkenheimer Willem Verkoop van 83 Roeden en 27 ellen Weiland met getimmerte daarop staande in de Polder Het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 700,-
10-05-1832 2255 71 Meulen Aart van der Pallandt Catharina van Verkoop 4 bunders 69 roeden 40 ellen Bouwland in de Zuidpolder van Oost Barendrecht voor Fl. 1800,-
18-05-1832 2255/2256 72 Lagendijk Josina Crena Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 6 Bunders Weiland onder Poortugaal en Hoogvliet
19-05-1832 2258/2259 83 Hoogwerff Jan Hoogendijk Dirk Verkoop van 2 bunders,50 roeden bouwland i/d polder Lombardije en onder Pernis voor Fl. 2250,-
25-05-1832 2259 85 Berg Elias van den Pons Dirk Verkoop van een huis en gevolgen No. 48 te Pernis aan de haven voor Fl.800,-
04-06-1832 2262 91 Hagendoorn Huijg Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: 2 Bunders 78 roeden Weiland onder IJsselmonde
04-06-1832 2262 92 Slavenburg Arie Kooijman Jan Verkoop van 1 bunder, 99 roeden en 84 ellen bouwland en boomgaard in varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 1600,-
05-06-1832 2262 93 Pons Dirk Berg Japhet van den Verkoop van circa 4 bunders bouwland i/h Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 2000,-
05-06-1832 2262/2263 94 Berg Japhet van den Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 7 Bunders 66 roeden 13 ellen Bouw en Weiland onder Hoogvliet en Poortugaal
20-06-1832 2265 99 Voogd Willem Lengkeek Arie Verkoop van een dijkboomgaard zonder bekende maat onder Hoogvliet voor Fl.100.-
20-06-1832 2265 100 Mastenbroek Simon Geltelder Lena Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, wagenkeet en verder Getimmerte No.3 benevens 72 roeden 79 ellen Erf en Boomgaard in de Polder het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl.530,-
20-06-1832 2265 100 Mastenbroek Simon Verduijn Wouter Verkoop van 1 Bunder 33 roeden 26 ellen Weiland in de Polder het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 600,-
20-06-1832 2267 104 Luijk Erfg.v.Thijs van Luijk Steven van Verkoop van een Huis en erf No.32 te Hoogvliet voor de somma van Fl.95,-
20-06-1832 2267/2268 105 Kralingen Erfg.v.Reijer van Voorbergen Jan Verkoop van een huis,schuur en erf No.37 onder Hoogvliet voor Fl.104,-
29-06-1832 2275 t/m 2277 115 Niemantsverdriet Fam. Barendregt Joost Verkoop van Een Hecht, Sterk en Welonderhouden Huis, Schuur, Stalling, Tuin en Erve No. 20.138 B. op het dorp West Barendrecht voor Fl. 1500,-
29-06-1832 2275 t/m 2277 115 Niemantsverdriet Fam. Niemantsverdriet Maria Verkoop van een Huis, Schuur, Boomgaard en Erve, No. 27/132 B. aan de Singel op het dorp West Barendrecht voor Fl. 495,-
29-06-1832 2275 t/m 2277 115 Niemantsverdriet Fam. Niemantsverdriet Leendert Verkoop van Een Huis, Schuur, Tuin en Erve No. 12/154 B. op het dorp West Barendrecht voor Fl. 330,-
29-06-1832 2275 t/m 2277 115 Niemantsverdriet Fam. Niemantsverdrtiet Jan Verkoop van een Arbeidershuis, Boomgaard, tuin en Erf, No. 45/118 B. aan de Voordijk op het dorp West Barendrecht voor Fl. 110,-
29-06-1832 2275 t/m 2277 115 Niemantsverdriet Fam. geen koper Verkoop van Een Arbeiderhuis, schuur, boomgaard en Erf, No. 21/68 A. onder West Barendrecht. Dit Perceel is onverkocht gebleven.
06-07-1832 2278 118 Niemantsverdriet Hendrik Leijendekker Johannis Petrus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: omtrent 5 Bunders Wei en Bouwland in het Binnenland van West Barendrecht
10-07-1832 2279/2280 119 Notenboom Pieter Barendregt Jacob Verkoop van 10 roeden en 63 ellen boomgaard i/h Binnenland van West Barendrecht voor Fl.100,-
12-07-1832 2283 123 Hoogwerff Willem Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 5 Bunders 11 roeden 32 ellen Wei/Bouwland onder Poortugaal en Albrantswaard
01-08-1832 2297 145 Otterspoor Bastiaan Reus Jacobus Johannis de Verkoop van een huis,schuur en erf onder Ridderkerk a/d Waaldijk No.334 voor Fl.450,-
16-08-1832 2298t/m2300 150 Hofman Jacob en Helena Galen Jan van Verkoop van een huis, schuur, boomgaard en erf No.202 onder Charlois en een stukje Tuinland in de polder Smeetsland voor Fl. 260,-
24-08-1832 2303 155 Saars Cornelis Piek Hendrik Verkoop van 1 bunder,9 roeden en 53 ellen weiland i/d polder De Hille onder Charlois voor Fl. 1600,-
24-08-1832 2303/2304 156 Saars Cornelis Zwaal Jacob Verkoop van 1 bunder,72 roeden en 11 ellen i/d Polder De Hille onder Charlois voor Fl. 800,-
22-09-1832 2311 172 Vaandrager Arij Kranendonk Arij Verkoop van 3 bunders,50 roeden weiland in Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 400,-
28-09-1832 2316 182 Kersseboom Gijsbert Reus Jacobus Johannis de Verkoop van 1 bunder, 40 roeden en 25 ellen bouwland en kade in Oud Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 500,-
10-10-1832 2319 189 Brugman Willempje Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: een aantal onroerende goederen
26-01-1832 2321 194 Piek Hendrik Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 4 Bunders 30 roeden 43 ellen Bouwland onder Charlois
29-10-1832 2321 195 Jong Neeltje de Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: 4 Bunders 70 roeden 30 ellen Weiland onder Poortugaal en 's Gravenambacht
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr.   Verkoping 13 Bunders 8 ellen Wei/Bouwland onder IJsselmonde in Varkensoord en Smeetsland in de polder de 68 morgen voor Fl.2944,16
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Vorm Jan van der Verkoop van Twee Bunders Bouwland in de Polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 770,-
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Klootwijk Arij Verkoop van Twee Bunders Bouwland, in de Polder Varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 260,-
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Verzeveld Cornelis Verkoop van de helft in Vier Bunders Bouw en Weiland in de Polder varkensoord onder IJsselmonde voor Fl. 420,-
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Vorm Jan van der Verkoop van Twee Bunders Weiland in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 850,-
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Vorm Jan van der Verkoop van Twee Bunders 84 roeden Weiland in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 297,-
21-11-1832 2321/2322 196 Slavenburg Gebr. Kooijman Hendrik Verkoop van Twee Bunders 16 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in de Polder de Acht en Zestig Morgen onder IJsselmonde voor Fl. 346,66
21-11-1832 2322 197 Visser Cornelis Slavenburg Johannis Verkoping 1 Bunder 58 roeden 40 ellen Bouwland in polder de 68 morgen onder IJsselmonde voor Fl 277,80
01-12-1832 2324 202 Koolen Jan Ariesz. Jongejan Bastiaan Verkoop van 2 Bunders 67 roeden Wei in de Polder het Oudeland onder Hoogvliet en Pernis voor Fl. 1226,67
01-12-1832 2324 202 Koolen Jan Ariesz. Jongejan Bastiaan Verkoop van Een Bunder 50 roeden Bouw en Weiland, in de Polder Deijffelbroek onder Pernis voor Fl. 345,-
01-12-1832 2325 203 Struijk Willem Struijk Arij Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No.13 onder Pernis voor Fl. 300,-
15-12-1832 2328/2309 206 Zwart Lodewijk Driel Cornelis van Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No.27 onder IJsselmonde voor Fl. 200,-
04-01-1833 2330 1 Molendijk Cornelis Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 4 Bunders 85 roeden 5 ellen Wei en Bouwland onder Oost Barendrecht
11-01-1833 2331 8 Leeuwenburg Pieter Dekker Cornelis Arij Verkoop van 6 bunders,64 roeden en 98 ellen bouwland in het Buitenland van en onder Rhoon voor Fl. 2950,-
17-01-1833 2331/2332 10 Kleijnjan Lena Kleijnjan Floris Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 3 Huizen en gevolgen, 2 Bunders ontrent 50 roeden Weiland onder West Barendrecht en Rhoon
25-01-1833 2335 15 Quispel Matthijs Kooijman Lodewijk Verkoop van enen Steenen Windkorenmolen, huis,en gevolgen en erf, No. 44/43 onder Oost Barendrecht voor Fl. 8000,-
25-01-1833 2335 16 Kooijman Lodewijk Braat Reijna Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: enen Steenen Windkorenmolen, huis,en gevolgen en erf, No. 44/43 onder Oost Barendrecht
25-01-1833 2335/2336 17 Brugman Neeltje Schee Wijnand van der Verkoop van een huijs,schuur, en dijkerf No.11/13 onder Albrandswaard voor Fl. 400,-
25-01-1833 2336 18 Schee Wijnand van Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 200 onderpand: een Huijs,schuur, en dijkerf No.11/13 onder Albrandswaard
29-01-1833 2336/2337 20 Verschoor Familie Pols Pieter Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaaard en Erve No. 29, aan de Grotenweg No.7 onder Katendrecht en Een Bunder 49 roeden 38 ellen Weiland en Een Bunder 33 roeden 20 ellen Weiland en Een Bunder 99 roeden 84 ellen Bouwland alles in de polder de Hille onder Charlois voor Fl. 3575,-
29-01-1833 2336/2337 20 Verschoor Familie Baars Willem verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erve, No. 30, aan de Grotenweg onder Katendrecht voor Fl. 355,-
29-01-1833 2336/2337 20 Verschoor Familie Verschoor Gerrit Verkoop van Een Huis en Erve, No. 15, aan de Grotenweg onder Katendrecht voor Fl. 880,-
06-02-1833 2338 24 Slavenburg Johannis en Piet Slavenburg Arij Verkoop van 3/4 gedeelte in een huis en erf No.154 onder IJsselmonde voor Fl. 600,-
14-02-1833 2341/2342 29 Graaf Familie van der geen koper Veiling van Een Huis, schuur en erf N.79D op het dorp van IJsselmonde. Het is onverkocht gebleven
23-02-1833 2343 33 Driel Simon van Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 2 Bunders 84 roeden 21 ellen Bouw en Weiland onder Ridderkerk en IJsselmonde
27-02-1833 2343/2344 35 Gilst Willem van Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwwoning en diverse landerijen
27-02-1833 2344 36 Leeuwenburg Pieter geen koper Verkoop van 5 Bunders 84 roeden Weiland in Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk. Welke onverkocht gebleven zijn.
01-03-1833 2345/2346 38 Mijnlieff Cornelis Dekker Cornelis Arij Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen N.93, bestaande in een Huis, schuur, woon, werk en varkensketen en verder Getimmerte en 20 roen 70 ellen Erf, aan de Westhoekschendijk onder Poortugaal Kadaster Sectie A. No. 664 en een Boomgaard van 9 roeden 70 ellen waarop een wagenschuur, kadaster Sectie A. No. 642 en 92 Roeden Boomgaard, Sectie A. No. 639 t/m 641 en Twee Bunders 75 roeden 80 ellen Weiland kadaster sectie A No. 661 en 662 en Twee Bunders 49 roeden 60 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 636 en Twee Bunders 2 roeden 20 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 634 en 635, alles in de Polder Het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 7500,-mede koper is Jan Kleijnjan
01-03-1833 2345/2346 38 Mijnlieff Cornelis Barendregt Jacob Verkoop van Een Bunder 41 roeden 90 ellen Bouwland,kadaster Sectie A. No. 618 in de Polder het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 624,80
01-03-1833 2345/2346 38 Mijnlieff Cornelis Lengkeek Bernardus 11 verkoop van Twee Bunders 17 roeden 90 ellen Bouwland, in de polder Het Oudeland onder Poortugaal voor Fl. 1199,-
01-03-1833 2345/2346 38 Mijnlieff Cornelis Barendregt Jacob 13 Verkoop van Een Bunder 98 roeden Bouwland, in de Polder het Oudeland, kadaster Sectie A. No. 564 onder Poortugaal voor Fl. 950,40
01-03-1833 2345/2346 38 Mijnlieff Cornelis Hoogwerf Marietje 14 Verkoop van Twee Bunders 53 roeden 10 ellen Bouwland in de Polder het Oudeland, kadaster Sectie A. No. 645 onder Poortugaal voor Fl. 787,40
08-03-1833 2345/2346 48 Hoek Arij Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: 6 Bunders 32 roeden 82 ellen Wei/Bouwland onder Poortugaal
08-03-1833 2351 49 Piek Familie Hoijnck van Papendrecht P.C Verkoop van 5 bunders en 17 roeden Wei en Bouwland onder Katendrecht in de Polder Katendrecht voor Fl. 4000,-
08-03-1833 2352 50 Geerling Christiaan Hoijnck van Papendrecht P.C Verkoop van een huis,schuur en erve Ongenummerd te Katendrecht voor Fl. 400,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob geen koper Veiling van een Bouwmanswoning No.222, bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, wagenkeet, berg verder getimmerte en Boomgaard en erve, aan de groteweg No. 7 onder Charlois. Deze is opgehouden
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Twee Bunder 66 roeden 45 ellen Bouwland in de Polder Charlois onder Charlois voor Fl. 1201,50
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van 83 Roeden 27 ellen Bouwland, in de Polder Charlois onder Charlois voor Fl. 475,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 50 ellen Weiland en Kade in de Polder Karnemelksland onder Charlois voor Fl. 1250,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Groenenboom Huibregt Verkoop van Twee Bunders Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1220,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Jong Jan de Verkoop van Een Bunder Weiland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 635,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Groenenboom Huibregt Verkoop van Twee Bunders Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1250,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Twee Bunders 74 roeden 78 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 907,50
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Speelman Machiel Verkoop van Twee Bunders 74 roeden 78 ellen Weiland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1182,50
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1087,50
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Een Bunder 16 roeden 57 ellen Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 596,70
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van verkoop van Een Bunder 33 roeden 22 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 603,-
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Geeve Jan Verkoop van Een Bunder 13 roeden 57 ellen Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 326,10
16-03-1833 2356 t/m 2358 58 Zwaal Jacob Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Bouw en Weiland in de polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1050,-
18-03-1833 2358 59 Groot Adriana de Reus Jacobus Johannis de Verkoop van 4 bunders,22 roeden en 50 ellen Wei en Bouwland in Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 2800,-
20-03-1833 2359 63 Warnaar Jacob Voogt Frans Obigatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en gevolgen No.63 te Hoogvliet
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Piek Hendrik Verkoop van Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, wagenkeet en verder Getimmerte No.219 en 1 Bunder 33 roeden 22 ellen Boomgaard, aan de Groteweg No. 7 in de polder Charlois voor Fl. 1090,80
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Bruijn Jan Daniel de Verkoop van Een Dijkboomgaard, aan de Groteweg No. 7 onder Charlois voor Fl. 35,-
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Piek Hendrik Verkoop van Een Dijk Boomgaard aan de groteweg No. 7 onder Charlois voor Fl. 100,-
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Kranenburg Arij Verkoop van Vier Bunders Weiland met daarop een varkenschuur onder Charlois voor Fl. 1960,-
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Marst Jacobus Nicolaas Verkoop van Drie Bunders 55 roeden 22 ellen Weiland, in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 2403,-
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Walters Wouter Verkoop van Drie Bunders 49 roeden 72 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 1540,-
24-03-1833 2361/2362 68 Lagendijk Jacob Marst Jacobus Nicolaas Verkoop vanDrie Bunders Bouwland, in de Polder de Hille onder Charlois voor Fl. 3125,-
29-03-1833 2362 70 Piek Klaas Groenenboom Huibrecht Verkoop met kusting van een Bouwmanswoning No.210 en 1 Bunder,66 roeden en 57ellen Tuin, Boomgaard, Weiland en Griend te Charlois voor Fl. 1600,-. Welke op het getransporteerde gevestigd blijven.
01-04-1833 2364 72 Salij Pieter Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 7 Bunders 51 roeden 4 ellen Wei en Bouwland in Oud Reijerwaard onder Ridderkerk
04-04-1833 2365 77 Pols Pieter Rouw Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Huis en gevolgen No.29 te Katendrecht en 4 Bunders 82 roeden 44 ellen Wei/Bouwland in de Hillepolder onder Charlois
04-04-1833 2365 78 Verschoor Gerrit Rouw Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en gevolgen No.15 te Katendrecht
10-04-1833 2367 83 Blijdorp Jan Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: 7 Bunders 17 roeden 71 ellen Wei en Bouwland en boomgaard onder' 's Gravenambacht en Poortugaal
10-04-1833 2367 84 Hoogwerff Willem Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 8 Bunders 98 roeden 52 ellen Wei en Bouwland onder Poortugaal en Albrantswaard
10-04-1833 2367/2368 85 Tijken Hubertus Pieter Anthony Nievervaart Johanna G.D. van Verkoop 28 Bunders 27 roeden 13 ellen Bouw en Wei-land onder Albrantswaard voor Fl. 14000,-
23-04-1833 2371 90 Groenenboom Huijbrecht Crena Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 9 Bunders 82 roeden 82 ellen Wei, Bouw en tuinland onder Charlois
24-04-1833 2371/2372 92 Noordzij Magdalena Hoogendijk Dirk Verkoop van 2 bunders,53 roeden en 96 ellen bouwland in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet voor Fl. 1300,-
24-04-1833 2372 93 Voogd Arij Pons Huibrecht Verkoop van 4 bunders, 42 roeden en 99 ellen weij en bouwland en griend onder Hoogvliet voor Fl. 2300,-
24-04-1833 2374 96 Hoogwerf Andries Hoogwerf Willem Verkoop van enen steenen Windkorenmolen No.16. en erve te Poortugaal voor Fl. 3000,-. Welke op kusting er op gevestigd blijven.
27-04-1833 2374 97 Jong Neeltje de Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: 8 Bunders Bouw en Weiland onder Pernis en 's Gravenambacht
27-04-1833 2376 103 Leenheer Anthonij Koster Dirk Verkoop van een huis,schuur boogaard en erve No.276 onder Charlois voor Fl. 200,-
29-04-1833 2376/2377 104 Pleijsier Leendert Bongers Helena Obligatie met hypotheek en brogtocht van Fl. 600,- onderpand: Bouwwoning N0.76/14 en 19 Bunders 8 roeden 90 ellen Boomgaard,Wei en Bouwland onder West Barendrecht
07-05-1833 2378 110 Niemantsverdriet Lena Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Bouw-manswoning No.222 onder Charlois
09-05-1833 2378/2379 112 Ruijzeveld Simon Vermaat Johannis Boudewijnz Verkoop de gemene helft in 1 bunder,81 roeden en 50 ellen onder Poortugaal in het Oudeland voor Fl. 450,-
18-05-1833 2381/2382 124 Loopuijt Jan Vrijlandt Tobias Verkoop van 2 Schuren en erven No.156 onder Pernis voor fl. 300,-
03-06-1833 2383 130 Klootwijk Arij Piek Hendrik Verkoop van 2 bunders,16 roeden en 49 ellen bouwland i/d Hillepolder onder Charlois voor Fl. 950,-
03-06-1833 2383 131 Hagendoorn Huijg Klootwijk Arij Verkoop van 2 bunders,78 roeden weiland i/h oude land van IJsselmonde onder IJsselmonde voor Fl.1300. Klaasje v.d.Graaf vrouw van Hujig Hagendoorn
29-06-1833 2389 151 Voogt Frans Lier Adrianus van Verkoop van een huis,schuurtje en erf No.65 onder Hoogvliet voor Fl. 150,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Bennink Jan Verkoop van Een Huis en verder Getimmerte en erf No. 87 aan de Rietdijk onder Pernis voor Fl. 400,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Pons Heiltje Verkoop van Een Huis, schuur en erf No.111 onder Pernis voor Fl. 300,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Aalbers Hermanus Verkoop van Een Huis en verder Getimmerte en erf, No. 135 aan de Rietdijk onder Pernis voor Fl. 520,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Hoogendijk Adrianus Verkoop van Een Huis, schuur en erf, No. 27 aan de Rietdijk onder Pernis voor Fl. 150,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Vrijlandt Pieter Verkoop van Een Bunder Boomgaard in de Polder Nieuw Pernis onder Pernis voor Fl. 1360,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Speelman Elias Verkoop van 50 Roeden Boomgaard, in de Polder Nieuw Pernis onder Pernis voor Fl.580,-
29-06-1833 2389/2390 153 Loopuijt Jan en kinderen Speelman Elias Verkoop van 17 Roeden Boomgaard in de Polder Nieuw Pernis onder Pernis voor Fl. 290,-
26-07-1833 2407/2408 175 Verschoor Leendert Jong Sier de Verkoop van een huis,schuur en 40 roeden en 60 ellen erf No.14 onder Katendrecht voor Fl. 1400,-
26-07-1833 2408 177 Dalm Teunis Gent Hilletje van Verkoop van een huis,smederij en gevolgen en erve te West Barendrecht No.21b, voor Fl. 650,-
15-08-1833 2416 188 Blanken Jan dirksz Leukering Christoffel Verkoop van een huis,koetshuis, en schuur No.2 A. benevens 28 roeden en 30 ellen Boomgaard en erf kadaster Sectie 72 en 73 volgnummer 8, onder Katendrecht voor Fl. 1260,-
14-09-1833 2421 195 Kleijnjan Paulus Pallandt Catharina van Verkoop van 3 bunders 59 roeden en 80 ellen watering, boomgaard en Bouwland, kadaster Sectie A. No. 277 t/m 280, in het Binnenland van West Barendrecht voor Fl. 1880,-
20-09-1833 2421/2422 197 Zwart Gerrit Salij Aart en Pieter Verkoop van Een Huis, schuurtje en Drie Roeden Tuin en Erve aan de Benedenstraat No.59 Kadaster Sectie B. No.313 volgnummer 133 en Een Huis, en 19 ellen Erf, No. 62 Kadaster Sectie B No. 314 volgnummer 134 op het dorp IJsselmonde voor Fl. 555,-
03-10-1833 2429/2430 212 Omman Dirk erfgen.van Stempels Pieter Verkoop van Een Dubbel Herenhuis No. 114, bestaande in diverse woonvertrekken, sommige met tuin en erf, kadaster Sectie B. No. 195 en 196 volgnummer 50, op het dorp van Ijsselmonde voor Fl. 1610,-
03-10-1833 2429/2430 212 Omman Dirk erfgen.van Blom Cornelis Cornelisz. verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erve, aan de Rietdijk onder IJsselmonde No. 53 en 54, kadaster Sectie B. No. 390 t/m 393 volgnummer 172. voor Fl. 600,-
19-10-1833 2433 215 Niemantsverdriet Krijn Scheer Jacob Verkoop van Huis,schuur, boomgaard en erf No. 78, kadaster 208 en 209 volgnummer 58 te Katendrecht voor Fl. 800,-. Mede koper Pieter Pols
01-11-1833 2434 217 Dorsman Maarten Ommen erfgen. van Dirk van Obligatie met hyportheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en schuur en gevolgen No.109, kadaste Sectie B. No. 184 en 186 volgnummer 45, te IJsselmonde
07-11-1833 2435 219 Barendregt Maarten Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 3 Bunders 75 roeden 80 ellen Bouwland in de Plompert , kadaster Sectie A. No. 328 t/.m 330 en 420, onder Charlois
07-11-1833 2435 220 Reus Jacobus Johannis de Waal Cornelis van der Verkoop van een huis,schuur en erve No.334 onder Ridderkerk a/d Waaldijk, kadaster Sectie C. No. 583 en 584, voor de somma van Fl.450.-.
08-11-1833 2435 221 Verschoor Leendert Lucardie Antonie Verkoop van 2 bunders,55 roeden bouwland gelegen i/d polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 365 en 366, onder IJsselmonde voor Fl.1000.-
13-11-1833 2435/2436 222 Zwart Dirkje Barendregt Maarten Jansz. Verkoop van een huis,schuur,woonkeet, houtloods, zwingelkeet, drooghuis, boomgaard en erf aan de Hordijk No.18, kadaster sectie B. No. 965 volgnummer 237, onder IJsselmonde voor Fl.600.-.
21-11-1833 2436/2437 224 Visser Mattheus Vermaat Willem Verkoop van 1 roe en 82 ellen tuin of boomgaard aan de Achterweg, kadaster Sectie A. No. 450, onder Poortugaal voor Fl. 40,-
30-11-1833 2438/2439 227 Dekker Erfgn.v.Jan Boer Gerrit den Verkoop van een huis, schuur, tuin en erf No.52 C.aan de Voordijk, kadaster No. 314 en 315 te Oost Barendrecht voor Fl.160.-
05-12-1833 2440 231 Montfrooij Christiaan Molenaar Pieter Verkoop van een Huis,schuur zwingelkeet, boomgaard en erf No.16 in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde, kadaster sectie C. No. 306 en 307 voor Fl. 600,- Mede koper is zijn zoon Jan Molenaar.
23-12-1833 2442 236 Jagt Frank van der Barendregt Joost Verkoop van een Huis,schuur,en verder getimmerten, No. 30 en 72 B. en 50 roeden 55 ellen Boomgaard, Tuin en erf, aan de Middeldijk, in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B No. 319 t/m 322 volgnummer 19, onder West Barendrecht voor Fl. 290,-
24-12-1833 2442 237 Bruijn Jan Daniel de Piek Hendrik Verkoop van Dijkboomgaard groot 11 roeden en 60 ellen aan de Grootenweg No.7, kadaster Sectie B. No. 501,onder Charlois voor Fl. 35,-
30-12-1833 2443 239 Zwaal Maaike Crena Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 3 Bunders 31 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie B. No. 519 en Sectie D. No.420, onder Charlois
17-01-1834 2446 10 Hoogwerff Willem Hoogendijk Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: een Stenen Windkorenmolen No. 16 te Poortugaal
22-01-1834 244 t/m /2449 12 Vermaat Fam. Vermaat J.J. Verkoop van Een Bouwmanswoning en gevolgen bestaande in Een Huis, schuur, woonkeet verder getimmerte No. 4, en Twee Bunders 13 roeden 70 ellen Boomgaard en erf en Dijk, kadaster Sectie B. No. 54, 56 t/m 61onder Hoogvliet en Een Bunder 74 roeden 70 ellen Dijk, genaamd de Lombardijschendijk kadaster Sectie A. No. 487, onder Pernis voor Fl. 6350,-
22-01-1834 2447 t/m 24489 12 Vermaat Fam. Hoogendijk Dirk Verkoop van twee Bunders 55 roeden 40 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 206 en Drie Bunders 23 roeden 30 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 198, alles in de Polder Langebakkersoord onder Pernis voor Fl. 3300,-
22-01-1834 2447 t/m 24489 12 Vermaat Fam. Jongejan Jacob Verkoop van 98 Roeden Bouwland in de Polder Rozand, kadaster Sectie A. 381 onder Pernis voor Fl. 705,60
22-01-1834 2447 t/m 24489 12 Vermaat Fam. Koolen Leendert Verkoop van Een Bunder 39 roeden 30 ellen Bouwland, in de Polder Oud Pernis kadaster Sectie B. No. 560 onder Pernis voor Fl. 1288,-
22-01-1834 2447 t/m 24489 12 Vermaat Fam. Vermaat J.J. Verkoop van Vier Bunders 5 roeden 70 ellen Weiland, in de Polder Het Oudeland Poortugaal, kadaster Sectie B. No. 114, 115, 122, 123, 125 onder Hooglviet voor Fl. 1624,-
22-01-1834 2447 t/m 24489 12 Vermaat Fam. Vermaat J.J. Verkoop van Een Bunder 87 roeden 30 ellen Bouwland en Kade in de Hoogen Gorzen Polder, kadaster Sectie A. No. 21 en 25 onder pernis en Een Bunder 74 Roeden 40 ellen Bouwland, Griend, Weiland en Kade in de lagen Gorzen Polder kadaster Sectie A. No.56 t/m 59 onder Pernis voor Fl. 650,-
25-01-1834 2450 13 Zevenbergen Willem Barendregt Pieter Verkoop van een huisje,schuurtje en erf No. 34, kadaster Sectie A. No.14 t/m 16 volgnummer5 onder West Barendrecht voor de FL. 100,-
31-01-1834 2450 18 Ruijter Jan de Lange Pieter de Verkoop van Een erf met de daarbij liggende afbraak onder West Barendrecht fl.30,-
15-02-1834 2455 28 Huijsken Fam. Boer Gerrit den Verkoop van een huis, schuur en erf No.160/3 B. kadaster Sectie A. No. 677 en 678, onder West Barendrecht voor Fl. 320,-
19-02-1834 2456 29 Slavenburg Johannis geen koper Verkoop van een Huis, schuur, tuin en erf op het dorp van IJsselmonde N.154, welk is opgehouden
22-02-1834 2456 30 Eijk Hendrik van Struijk Arij Verkoop van een huis,schuur,zwingelkeet en verder getimmerten en erf No.3, kadaster Sectie C. No. 221, onder 's Gravenambacht voor Fl.190,-
22/02/1834 2456/2457 32 Raadt Adrianus de Reus Jacobus Johannis de Obligatie met hypotheek als onderpand: 6 Bunders 91 roeden 80 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmonde
08-03-1834 2459 37 Spoel Cornelis van der Onderwater Boudewijn Verkoop van 2 bunders 4 roeden en 40 ellen Bouwland en Weiland in Nieuw Pendrecht, kadaster Sectie B. No. 213 en 219, onder Rhoon voor Fl. 900,-
22-03-1834 2460 41 Tol Gerritje Wel Cornelis van der Verkoop van 1 bunder 28 roeden en 80 ellen bouwland in de polderRobbenoord en Plompert, kadaster Sectie A. No.470, onder Charlois voor Fl. 750,-
22-03-1834 2460/2461 42 Klootwijk Arij Barendregt Maarten Verkoop van 2 bunders, 68 roeden weiland, kadaster Sectie B. No.113 en 115, onder IJsselmonde in het Oudeland voor Fl. 1600,-
22-03-1834 2461 43 Barendregt Maarten Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Huis, schuur en gevolgen No.18, kadaster Sectie B. No. 965 en 2 Bunders 68 Roeden Weiland, kadaster SectieB. No.113 en 115, onder IJsselmonde
26-03-1834 2462 46 Zwaal Driesje geen koper Veiling van 4 Bunders 39 roeden 90 ellen Bouwland, Boezemland, kade en watering in de polder karne-melkland onder Charlois, is opgehouden en onverkocht gebleven.
28-03-1834 2462/2463 47 Bijl Willem Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 125,- onderpand: Huis en gevolgen No.159/8B aan de Cingel te West Barendrecht
16-04-1834 2466 55 Molendijk Gerrit en Jan Lagendijk Josina Verkoop van 4/5 gedeelte in een huis en gevolgen op het dorp, kadaster Sectie B. No. 384, onder Hoogvliet voor Fl. 160,-. Zijnde het huisongenummerd.
23-04-1834 2468 59 Groen Anna Klootwijk Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur en erf No.254, kadaster Sectie D. No. 192 en 193 volgnummer 39 en Twee Bunders 2 roeden 89 ellen Weiland, kadaster Sectie D. No. 199 t/m 203 onder Charlois
24-04-1834 2468 60 Liefaart Cornelis Piek Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur, keet No.45, kadaster sectie 360 t/m 366 onder Charlois
28-04-1834 2468/2469 62 Speelman Maartje Hordijk Leendert Verkoop van een boomgaard 4 roeden 70 ellen i/h Oudeland van Poortugaal, kadaster Sectie B. No. 157, onder Hoogvliet voor Fl. 52,-
03-05-1834 2469 63 Piek Hendrik Huijser Cornelis Willemsz Verkoop van 6 bunders,92 roeden bouw en weiland in de Polder De Hille, kadaster Sectie D. No. 220, onder Charlois voor Fl. 3000,-
03-05-1834 2469 64 Onderwater Boudewijn Klootwijk Arij Verkoop van een Bouwmanswoning en boomgaard en erve No.17,aan de Hoogendijk, kadaster sectie C. No. 149 en 150, onder IJsslmonde voor Fl. 1650,-
03-05-1834 2469/2470 65 Slavenburg Johannis en Piet Sparreboom Arij Verkoop van een huis,schuur boomgaard en erven No.35, kadaster Sectie C. No. 263 t/m 268, onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
09-05-1834 2470 66 Linden Klaartje van der Linden Arij van der Verkoop van 1/5 gedeelte in een huis No.111/46B, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 737 en 738 benevens 8 Bunders 57 roeden en 77 ellen Boomgaard, Griend en Bouwland in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 280 en 281,In de Zuidpolder Sectie C. No. 73 en 227 en 228, onder West Barendrecht voor Fl. 900,-
09-05-1834 2470 67 Ottevanger Willem Leenheer Mels Verkoop van een huis en erf No.140/25 B. te West Barendrecht voor Fl.50.-.
17-05-1834 2470 69 Hoogwerff Willem Kluit Petrus Cornelius Verkoop van een huis tuin en erf No.48 , kadaster Sectie A. No. 638, op de dorpe van Poortugaal Fl. 2000,-
24-05-1834 2472 75 Vermaat Johannis Johannisz Barendregt Jacob Verkoop van 4 bunders 5 roeden en 70 ellen weiland onder Hoogvliet in het Oudeland, kadaster sectie B. No.114, 115, 122, 123 en 125, voor Fl. 1624,-
24-05-1834 2472/2473 76 Bakker Maarten Jong Antonetta de Obligatie met hypotheek van Fl. 1600, onderpand: Een Huis en schuur ingericht tot bakkerij en Winkel, tuin en erf. NO. 114, kadaster SectieC. No. 31 t/m 34 onder Ridderkerk.
06-06-1834 2473 78 Zwaal Driesje Brandt Franciscus Josephus Verkoop van 4 bunders, 39 roeden en 90 ellen Bouwland, boezem en kade i/d Polder Karnemelksland, kadaster sectie D. No. 385, 386 en 390 t/ 392 onder Charlois voor Fl. 950,-
09-06-1834 2473 79 Jong Hendrik de Molenaar Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, Boomgaard en erf, aan de Kerkedijk, kadaster No. 387 t/m 389, onder IJsselmonde
03-07-1834 2477 90 Dura Wed.v.Job Cock Nicolaas Josephus de Verkoop van een huis,schuur,woonkeet en erf met een stukje tuin onder Katendrecht No. 11/13, kadasterno. 242 volgnummer 78, voor Fl. 2300,-
24-07-1834 2489 102 Booij Jan Hooning Frederik Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, woonkeet No.10 met weiland, boomgaard, tuin en erve, kadasterplan no. 755, 756, 764 t/m 767, onder Charlois
24-07-1834 2489 103 Booij Jan Driesprong Pleuntje Obligatie met hypotheek van F. 600,- onderpand: zie akte 102 d.d.24-07-1834
31-07-1834 2490 107 Streefkerk Niesje Koning Hendrik de Verkoop van een 1/4 in 1 bunder,39 roeden en 26 ellen weiland i/d polder en onder de Gemeente Rijsoord, kadaster No. 64 en 65 voor Fl. 65,-
26-09-1834 2497 122 Zwaal Maaike Pallandt Vrouwe Augusta van Verkoop 17 bunders,73 roeden en 40 ellen Bouw en Weiland en Kade onder Charlois i/d polders Charlois,kadaster Sectie B. No. 518 en Kadaster Sectie C. No. 592, in de polder Smeetsland,kadaster Sectie C. No. 749, in de Polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 250, 298, 300, 313 en in de Polder Karnemelkland kadaster Sectie D. No. 387, 420, 430, 431, 448, voor Fl. 7400,-
30-0-1834 2498 126 Jong Annetje de Nootenboom Pieter Verkoop van een huis,schuur en verder getimmerteNo.66 en 67 en 22 A.benevens 84 roeden en 70 ellen Weiland, boomgaard, tuin en erf in de polder Binnenland,kadaster Sectie A. No. 214 t/m 218 volgnummer 49, onder West Barendrecht voor Fl. 400,-
30-10-1834 2499 127 Driel Pleun en Familie Vurm Jan van der Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erf, No. 29, kadaster Sectie B. No.999 t/m 1002, 1006 en 1007 volgnummer 244 en en Huis, schuurtje, boomgaard en erf, No. 32, kadaster Sectie C. No.273 en 274 volgnummer 37, en een Boomgaard, kadaster sectie C. No. 272, aan de dijk onder IJsselmonde voor Fl. 550,-
30-10-1834 2499 128 Sparreboom Arij Vorm Otto van der Verkoop van een huis,schuur, boomgaard en erf, kadaster sectie C. No. 263 t/m 268 volgnummer 35 en nog een Boomgaard in de Polder het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1014, alles onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
09-12-1834 2501 134 Waal Pieter en Leendert.v.d Kooijman Jan Pietersz. Verkoop van een vlassersstelling, bestaande in een Huis, schuur, woonkeet No.42 en 43 B. Boomgaard en erve, aan de noordzijde van de kerkedijk, kadaster Sectie B. No. 1019 en 1020 volgnummer 248 en Een Zwingelkeet met Drooghuis en Vuurput. boomgaard, tuin en erve, aan de Zuidzijde van de kerkedijk, kadaster Sectie B. No. 1021 t/m 1023 volgnummer 249 onder IJsselmonde te samen voor Fl. 500,-
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Blom Cornelis Cornelisz. Verkoop ban Een Huis en Erf, No. 46, kadaster sectie B. No. 332, op het dorp van IJsselmonde voor Fl. 295,-
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Koopman Amelia Verkoop van 92 Roeden 30 ellen Bouwland in de Polder het Nieuwland, kadaster Sectie B. No.844 onder IJsselmonde voor Fl. 265,-
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Kooijman Jan Verkoop van Twee Bunders 7 roeden 60 ellen Bouw en Weiland, in de Polder het Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 797, 798, onder IJsselmonde voor Fl. 551,20
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Kooijman Pleun verkoop van Een Bunder 5 roeden 40 ellen Bouwland, in de Polder de Acht en Zestig Morgen, kadaster Sectie C. No. 114 onder IJsselmonde voor Fl. 492,90
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Vorm Otto van der verkoop van Twee Bunders 81 roeden 80 ellen Bouwland, in de Polder de Acht en Zestig Morgen, kadaster Sectie C. No. 112 en 113, onder IJsselmonde voor Fl. 719,10
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Kooijman Pleun Verkoop van Drie Bunders 4 roeden Bouw en Weiland, in de Polder de Acht en Zestig Morgen, kadaster Sectie C. No. 94 en 96, onder IJsselmonde voor Fl. 1383,20
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Kooijman Jan Verkoop van Een Bunder 88 roeden 80 ellen Weiland, in de Polder het Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 673 en 674, onder IJsselmonde voor Fl. 1559,25
10-01-1835 2502/2503 5 Driel Pieter van Driel Simon van Verkoop van Een Bunder 80 roeden 60 ellen Weiland, in de Polder het Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 669 en 670, onder IJsselmonde voor Fl. 1303,20
04-03-1835 2512 21 Niemantsverdriet Leendert Niemantsverdriet Jan Verkoop van 4 bunders 33 roeden en 62 ellen bouwland en watering in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 157 t/m 161, van West Barendrecht voor Fl. 2800,-
14-03-1835 2515 30 Linden Laurens van der Taselaar Marinus Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No.16, kadaster No. 32 t/m 34 onder Rijsoord voor Fl. 400,-
23-03-1835 2517 36 Leenheer Hendrik Cornelisz. Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: 3 Bunders 76 roeden 67 ellen Weiland en Boomgaard onder Heerjansdam
23-03-1835 2518 37 Linden Dirk van der Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Boumanswoning en gevolgen No. 76 B.en 4 Bunders 31 roeden 78 ellen Wei en Bouwland ,Boomgaard, tuin, aan de Middeldijk in de Polder Het Buitenland, Kadaster Sectie B. No. 353 t/m 359 volgnummer 26, onder West Barendrecht.
25-03-1835 2518 39 Groen Anna Klootwijk Arij Verkoop van een vlassersstelling No.254 met 5 roeden 94 ellen Boomgaard en erf, aan de Hillndijk, kadaster sectie D 192, 193 volgnummer 39 en 2 Bunders 2 roeden 89 ellen Weiland in de Hillepolder, kadaster sectie D. No. 199 t/m 203, onder Charlois voor Fl. 1500,-
31-03-1835 2519 42 Plomp Johannis Eenhoorn Fas Verkoop van de gemene en onverdeelde helft in 32 roeden en 10 ellen Boomgaard, Boschhakhout of dijk aan de Grootenweg No. 7,kadaster No. 40 en 41, onder Oost Barendrecht voor Fl. 25,-
06-04-1835 2520 46 Molendijk Dirk Lagendijk Josina Verkoop van 1/5 gedeelte in een huis en erf, nabij de haven, kadaster Sectie B. No. 384, op het dorp Hoogvliet Fl. 40,-
08-04-1835 2520 47 Dorsman Crijn Barendregt Cornelis Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf N.13/75, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 56 t/m 60, volnummers 25 en 76 Carnisse onder West Barendrecht voor Fl. 460,-
09-04-1835 2521 48 Boer Gerrit den Vermeulen Cornelia Verkoop van 6 roeden en 25 ellen weiland gelegen in de Polder Binnenland, kadaster No. 89, van Oost Barendrecht voor Fl. 100,-
18-04-1835 2526/2527 56 Moerkerke Izaak Sijs Bastiaan van der Verkoop van een huis en erf No.120/39 B., kadaster Sectie A. No. 270 volgnummer 119, op den dorpe van West Barendrecht voor Fl. 400,-
22-04-1835 2528 60 Rijsdijk Jacob Verschoor Trijntje Verkoop van een huis en erf No.13 B., kadaster Sectie C. No.330 volgnummer43, onder IJsselmonde voor Fl. 150,-
22-04-1835 2530 65 Vermaat Johannis Boudewijnz Gemeente Poortugaal Verkoop van een huis tuin en erve No.22 , kadaster Sectie A. No. 433 en 434, op het dorp Poortugaal Fl. 1600,- Dit Huis zal worden gebruikt als Een Schoollokaal en Onderwijzerswoning.
05-05-1835 2530 67 Sijs Jan van der Bennink Jan Verkoop van 3/8 gedeelte in een Huis,schuur,smederij, tuin en erve No.88 en 50 roeden Boezemland,kadaster Sectie B. No. 211, 244 t/m 247, 442 volgnummer 100, en Een Huis en erf No. 87, kadaster Sectie B. No. 247 Bis volgnummer 101 en Een Huis en schuur, tuin, boomgaard en erf No. 47, kadaster sectie B. No. 327 en 328, 421 en 422 en Een Smederij No. 124, kadaster Sectie B. NO. 154, volgnummer 35 onder Pernis voor Fl. 1800,-
06-05-1835 2531 68 Heijman v.Blankenstein S. Dijk Leendert van Verkoop van gedeelte van een huis en erf No.161, kadaster Sectie B. No. 157 volgnummer 88 op het dorp IJsselmonde voor Fl.500,-
23-05-1835 2532 73 Uijthoven Adrianus Piek Hendrik Verkoop van 3 bunders 49 roeden en 70 ellen Bouwland in de polder De Hille, kadaster Sectie D. No. 294, 295 en 305, onder Charlois voor Fl. 1800,-
23-05-1835 2532 74 Piek Hendrik Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwwoning, bestaande in Een Huis, schuur, Boomgaard en erve,kadaster sectie B. No. 499 t/m 501 en 520 en 521en 3 Bunders 49 roeden 70 ellen Bouwland, kadaster Sectie D. No. 294 en 295 en 305 onder Charlois in de polder Hille en Charlois.
25-05-1835 2533/2534 76 Dits Hendrik Bongers Helena Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Zes Bunders 67 roeden 12 ellen Bouw en Weiland onder Rhoon in de Kiesheid
01-06-1835 2534 78 Raadt Adrianus de Reus Jacobus Johannis de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Twee Bouwmanswoningen en 37 bunders 56 roeden 88 ellen Bouw en Weiland onder IJsselmonde
29-06-1835 2539 92 Labrijn Willem Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, bestaande in Een Huis, schuur, woonkeet verder Getimmerte No.68 C en 7 Bunders 43 roeden erf, boomgaard, griend, Wei en Bouwland, aan de Ziedewijdsedijk in de Polder Ziedewij, kadaster No. 377 t/m 381 , 402 t/m 407, 412 t/m 415, onder Oost Barendrecht
14-07-1835 2545 t/m 2547 100 Driel Cornelia van   Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen genaamd de Driemansstee en 3 Bunders 60 roeden 42 ellen dijk, watering, Bouwland en Boomgaard onder Charlois en Rhoon voor Fl. 2450,-
14-07-1835 2547 t/m 2549 101 Kranenburg erfgen.v.Arij Pallandt Baronesse van Verkoop 4 Bunders 81 roeden 70 ellen Bouw en Wei-land onder Rhoon in de Molenpolder, kadaster sectie C. No. 180 en 181, 212, 217 en 218, voor Fl. 2800,-
14-07-1835 2550 103 Lagendijk Josina Lengkeek Arij Verkoop van 1 bunder 42 roeden en 60 ellen boomgaard onder Hoogvliet in het Oudeland van Poortugaal, kadaster sectie B. No. 291 , voor Fl. 3000,-
05-08-1835 2556 113 Labrijn Willem Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: 6 Bunders 62 roeden 47 ellen Wei/Bouwland, kadaster No. 998 t/m 2002, 960, 961, 1010, 898, onder Oost Barendrecht
14-08-1835 2556 114 Sijs familie van der Haan Hendrik den Verkoop van een huis schuur woonkeet boomgaard tuin en erf No.35 C, kadaster No. 27 t/m 31 volgnummers 1,2 en 3,aan de Hordijk onder Oost Barendrecht voor Fl. 400,-
31-08-1835 2557 116 Hordijk Jan Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning,bestaande in Een Huis, schuur, tuin en erf aan de Dorpsstraat No. 19, Kadaster sectie A. No. 435 en 436; Een Boomgaard en daarop staande Woonkeet in de Polder Zwaardijk, kadaster sectie B. No. 65 en 66; Twee Bunders 50 roeden 90 ellen Weiland, in de Polder Het oudeland, kadaster sectieA. No. 61; Twee Bunders 20 roeden 50 ellen Weiland,in de Polder Het oudeland, kadaster Sectie A. No. 644, alles onder Poortugaal
05-10-1835 2560 125 Driel Adriana van Barendregt Rokus Verkoop van 4 bunders 41 roeden en 60 ellen Bouwland in de polder De Lage Nesse, kadaster No. 461 t/m 463 onder Heerjansdam voor Fl. 3450,-
08-10-1835 2561 126 Tromer Fam. Vrijlandt Pieter Verkoop van 1 bunder, 49 roeden weiland i/d polder Deijffelbroek, kadaster Sectie B. No. 600 en 607, onder Pernis voor Fl. 1013,20
11-11-1835 2565 133 Hagendoorn Huig Graaf Cornelis van der Verkoop van het gemene en onverdeelde 1/3 gedeelte in een Huis,schuurtje, tuin en erf No. 79 A., aan de Benedenstraat, op het dorp van Ijsselmonde, kadaster Sectie B. No. 328 t/m 330 volgnummers 147 en 148 voor Fl. 230,-
18-11-1835 2567 136 Kleijberg Geertrui Sijs Arij van der Verkoop van een gedeelte van een tuin op den dorpe van West Barendrecht, kadaster Sectie A. No. 715, voor Fl. 30,-
21-11-1835 2568 138 Huijsken Gerrit Barendregt Jan Verkoop van 1 Huis,schuur,Boomgaard, tuin en erve No. 115/43 B, aan de Voordijk kadaster sectie A. No. 729 tm 732 volgnummers 124 en 125; Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf No. 45/41 A., aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 2 t/m 5 volgnummer 1, onder West Barendrecht voor Fl. 975,-
26-11-1835 2569 140 Slavenburg Johannis Kooijman Hendrik Jansz. Verkoop Huis, schuur, tuin en erf No.154 op het dorp van Ijsselmonde, kadaster Sectie B. No. 240 en 241 voor Fl. 880,-
02-12-1835 2569/2570 141 Vermaat Johannis Boudewijnz Kluit Petrus Cornelis Verkoop van 2 bunders 43 roeden en 70 ellen weiland in het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet, kadaster sectie B. No. 247, voor Fl. 1300,-
09-12-1835 2570 143 Notenboom Willempje Gent Maarten van Verkoop van een huis, boomgaard en erf No.35A onder West Barendrecht op Smitshoek, kadaster Sectie A. No. 111 en 112 voor Fl. 185,-
10-12-1835 2570 144 Pelt Fam.v. Onderwater Boudewijn Verkoop van 4 bunders 89 roeden en 20 ellen boomgaard en wei en bouwland in de polder Nieuw Pendrecht onder Rhoon, kadaster sectie B. No.247 t/m 253, voor Fl. 2500,-
10-12-1835 2570 145 Pelt Fam.v. Pelt Wijnand van Verkoop 3/4 gedeelte van Een Huis, schuur, verder Getimmerte, boomgaard en erf No.162, in de Zuidhoek onder Charlois, kadaster Sectie C. No. 21 t/m 23, voor Fl. 375,-
10-12-1835 2571 147 Ruijmschotel Rubertus Smith Gelderen Leendert van Verkoop van 1 bunder, 1 roede Weiland i/d polder Smeetsland onder Charlois, kadaster sectie C. No. 771 voor Fl. 700,-
01-02-1836 2574/2575 8 Graaf Paulus van der Kooijman Arij Pietersz Verkoop van een huis, schuur, woonkeet en erf No. 36, in de Kreek, Kadaster Sectie C. No. 48; 22 Roeden 70 ellen Boomgaard, in de Polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 237 en Nog 5 roeden 10 ellen Boomgaard aan de dijk van de Polder de 68 Morgen, kadaster Sectie C. No. 52, onder IJsselmonde voor Fl. 500,-
02-03-1836 2577 16 Groenenboom Huibrecht Crena Adriana Verkoop van 1 bunder 42 roeden wei en bouwland i/d Plompert, kadaster Sectie A. No. 139, onder Charlois voor Fl. 600,-
11-03-1836 2582 23 Onderwater Boudewijn Hilt Arij van der Verkoop van een bouwwoning en gevolgen, bestaande in Een Huis, schuur, verder Getimmerte en erf No.164 / 166, genaamd de Driemansstee met een tuintje,alles gelegen aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 75 onder Charlois voor Fl. 400,- Mede koper is Ludolf Diderik Keller.
06-04-1836 2586 29 Eenhoorn Fas Rijsdijk Jacob Verkoop van een stukje dijk, gelegen aan de Hordijk, onder Oost Barendrecht groot 12 roeden en 30 ellen, kadaster No. 41, voor Fl. 32,-
06-04-1836 2586 30 Struijk Arij Jongejan Bastiaan Verkoop van een huis, schuur, Boomgaard en erf, aan de Ring No.13, kadaster Sectie B. No. 470, onder Pernis voor Fl.500.-
06-04-1836 2586 31 Barendregt Jan.Gz. Jongejan Jacob Verkoop van 5 bunders en 30 roeden Weiland in de polder Deijffelbroek, kadaster sectie B. No. 681 t/m 684, onder Pernis voor Fl. 2833,33
06-04-1836 2586/2587 32 Barendregt Jan Gz. Jongejan Bastiaan Verkoop van 1 bunder 99 roeden en 20 ellen Weiland, onder in het Oudeland, kadaster Sectie A. No. 3, 4 en 5, onder Poortugaal voor Fl. 1000,-
11-04-1836 2587 34 Stoker Elizabeth Berg Bastiaan van den Verkoop van een schuur, huis en erf No.159/8 B te West Barendrecht aan den Singel voor Fl.425,-
12-04-1836 2587 36 Barendregt Jan Gz. Gijp Trijntje van der Verkoop van 1 bunder 58 roeden en 50 ellen Bouwland en Dijk in de polder Oud Smalland, kadaster A. No. 298 en 299, onder Pernis voor Fl. 825,-
13-04-1836 2587/2588 37 Vijfvinkel Aart,Willem,Leen Barendregt Joost Verkoop van een Huis,schuur, verder Getimmerte No.28/74 B. met 1 bunder 94 roeden en 26 ellen Weiland, Boomgaard en erf in de polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 341 t/m 348 volgnummers 21 t/m 23, onder West Barendrecht voor Fl. 2150,-
27-04-1836 2588 40 Leeuwenburg Maria en Pieter Mastenbroek Jan Verkoop van 45 roeden en 80 ellen Weiland in Smeetsland kadaster sectie C. No. 438, onder IJsselmonde voor Fl. 160,-
30-04-1836 2588/2589 42 Poel Fam.van der Visser Bastiaan Verkoop van 2 bunders 64 roeden en 50 ellen Weiland in de Ziedewijpolder onder Oost Barendrecht Kadaster No.497 en 498 voor Fl. 1920,-
05-1836 2590 43 Leeuwenburg Fam. Barendregt Joost Verkoop van Bouwmanswoning bestaande in Een Huis, schuur, woonkeet, wagenkeet, varkenskeet No.24.25/77 B. en 4 bunders 59 roeden en 44 ellen Weiland, Boomgaard, Tuin en Erf. in de polder Buitenland van West Barendrecht en karnisse, kadaster sectie B. No. 669, 370 t/m 374 volgnummer 27, voor Fl. 6000,-
07-05-1836 2590 44 Poel Fam. van der Vries Cornelis de Verkoop van een huis, schuur, tuin en erve en een daarbij staande woonkeet, No.11, kadaster No. 683 t/m 686 volgnummer 90 en 91, onder Oost Barendrecht aan den Noldijk voor Fl. 200,-
07-05-1836 2590 45 Poel Fam. van der Vries Aart de Verkoop van een Huis,tuin boschhakhout en erf No.11 onder Oost Barendrecht aan de Noldijk, kadaster No. 687 t/m 689 volgnummer 92, voor Fl. 100,-
11-05-1836 2591 46 Niemantsverdriet Frans Onderwater Boudewijn Verkoop van 4 bunders,92 roeden, Bouwland, boomgaard en watering in het Buitenland, kadaster No. 972 t/m 975, Oost Barendrecht voor Fl. 2000,-
11-05-1836 2591 47 Niemantsverdriet Frans Barendregt Joost Verkoop van 2 Bunder 41 roeden Weiland, boomgaard en tuin in de polder Buitenland van West Barendrecht en karnisse, kadaster Sectie B. No. 360, 361, 363 en 264, voor Fl. 2000,-
11-05-1836 2591 48 Niemantsverdriet Frans Nolen Johannis Verkoop van 14 roeden en 80 ellen boomgaard in het Buitenland van West Barendrecht, kadaster Sectie B. No. 362, voor Fl. 200,-
20-05-1836 2595/2596 51 Grootendorst Jacob Poel Fam.van der Verkoop van een onverdeeld 1/4 deel in 4 bunders,14 roeden en 60 ellen weiland i/d polder van Heerjansdam, kadaster No. 176 t/m 178, voor Fl.960-.
31-05-1836 2596/2597 54 Zwaal Jacob en Annigje Pallandt Baronesse van Verkoop van 6 bunders,92 roeden wei en bouwland i/d polder Karnemelksland, kadaster Sectie D. No.415 en 416,437 t/m 439, 402, 404 en 408, onder Charlois voor Fl.3600.-.
22-07-1836 2612 77 Huijsken Arij Jong Jan de Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Een nieuw gebouwd huis met een erf aan de Voordijk, nog ongenummerd, te West Barendrecht
22-07-1836 2612 78 Barendregt Joost Barendregt Pieter Verkoop van 4 bunders,46 roeden en 40 ellen Bouwland in de polder Nieuw Pendrecht onder Rhoon, kadaster Sectie B No. 176 voor Fl. 2426,66.
22-07-1836 2612 79 Barendregt Pieter Gijp Trijntje van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2400,- onderpand: 7 Bunders 46 roeden 40 ellen Bouwland en dijk onder Rhoon, zowel in Nieuw als Oud Pendrecht.
01-08-1836 2616 84 Otter Martijntje den Jong Jan de Obligatie groot Fl. 936,-
01-08-1836 2616 85 Molendijk Huig Leeuwenburg Lijntje Verkoop van een huis,boomgaard en erf No.107/49b aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 742 volgnummer 129, te West Barendrecht voor Fl. 340,-
14-08-1836 2618 93 Oosthoek Arij Jong Jan de Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: 1 Bunder 33 roeden 29 ellen Weiland in de Hillepolder onder Charlois
26-08-1836 2618 95 Jong Jan de Dorsman Crijn Verkoop van een huis,schuur,boomgaard, tuin en erf No.40 C., kadaster No. 335 t/m 337 volgnummer 36, onder Oost Barendrecht voor Fl. 700,-
08-10-1836 2621 105 Eijk Gerrit en Familie van Onderwater Boudewijn Verkoop 6 Bunders 12 roeden 30 ellen Bouw en Wei-land, in de Polder Oudeland onder Poortugaal, kadaster Sectie A. No. 189 en 192,No.190 en 191 en 235 voor Fl. 3220,-
12-10-1836 2622 107 Berg Jacob van den Boer Gerrit den Verkoop van een Huis, schuur, tuin en erf N.153/13B aan de Dorpscingel onder West Barendrecht, kadaster Sectie A. No. 692, 693 volgnummer 105, voor Fl.800,-
25-10-1836 2622 108 Berg Joris van den Huijser Willem Verkoop van een Huis, tuin en erf te Oost Barendrecht aan de Gebroken dijk No.61, kadaster No. 293 en 294 volgnummer 17, voor Fl.220,-
22-11-1836 2623 115 Eijk Familie van Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2200,- onderpand: Een Bouwmanswoning bestaande in Een Huis, schuur, keet, boomgaard, griend en erf, No. 4, aan de Hilleweg onder Poortugaal; Een Huis, schuur, keet, boomgaard en erf, No. 100, onder Pernis; Een Arbeiderswoning, boomgaard en erf, No. 12, onder Pernis; Omtrent 3 Bunders Bouwland in de Polder Boudewijnhartsland onder Pernis; Omtrent 84 Roeden Bouwland in de Polder Deijffel onder Pernis, omtrent 50 Roeden Boomgaard onder Pernis
24-12-1836 2625 120 Liefaart Cornelis Deursen Jacob van Verkoop van een huis, schuur, woonkeet, tuin, boomgaard en erf, in de polder Hillesluis onder Charlois, kadaster Sectie D. No. 360, 361, 364, 365, 367 volgnummer 45 voor Fl. 400,-
02-01-1837 2628 1 Pors Hendrik Koster Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erve No. 180 en 1 Bunder 45 roeden 72 ellen Dijk, in de Polder het Laadje onder Pernis
05-01-1837 2628 6 Jacobs Elisabeth Niemantsverdriet Jan Verkoop van een huis ,tuin,erf en woonkeet No.129/130B op den dorpe van Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie A. No. 641 en 647 volgnummer 79 en 82, voor Fl. 1100,-
17-01-1837 2629 9 Booij Leendert Booij Jan Verkoop van een huis, boomgaard ,tuin en erf No.55C te Oost en West Barendrecht, kadaster No. 308, 309, 310 volgnummer 23, voor Fl. 300,-
21-01-1837 2631 14 Millenaar Pieter Rolloos Jan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1600,- onderpand: 1 Bunder 90 roeden 84 ellen Bouwland, in de Polder Varkensoord en Een Bunder 87 roeden 76 ellen Bouwland in de Polder het Nieuwland, onder IJsselmonde
28-01-1837 2632 17 Kraak Johanna Catharina Schaap Jan Verk.Bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, woonkeet en verder getimmerte No.203 en 1 Bunder 52 roeden erf, Boomgaard, Tuin en Weiland, in de polder Smeetsland, kadaster sectie C. No. 755, 756, 764 t/m 767, onder Charlois voor Fl. 2620,-
30-01-1837 2632/2633 18 Berg Bastiaan van den Hartog Abraham Simonsz den Verkoop van een huis,schuur en erf No.159/8B te Oost en West Barendrecht aan de Cingel, Kadaster Sectie A. No. 679 volgnummer 98, voor Fl. 400,-
10-02-1837 2634 21 Leenheer Fam. Leenheer Jan Verkoop van een Huis,schuur,boomgaard en erve No.59/97 B.aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie A. No. 757 en 758 volgnummer 136 en 137 voor Fl. 500,-
15-02-1837 2635 23 Barendregt Maarten Jansz Molendijk Huijg Verkoop van 2 bunders 68 roeden Weiland in de Polder het Oudeland van Ijsselmomde, kadaster Sectie B. No. 113 en 115, voor Fl. 1600,-
15-02-1837 2635 24 Barendregt Maarten Jansz Lems Dirk Verkoop van Een Huis, schuur, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis,boomgaard en erf, aan de Hordijk N.18 , kadaster Sectie B. No. 965 volgnummer 237,onder IJsselmonde fl.1600,-
15-02-1837 2635 25 Lems Dirk Hammes David Obligatie met hypotheek als onderpand: Huis, schuur, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis, boomgaard en erf, aan de Hordijk No.18,kadaster Sectie B. No. 965 volgnummer 237, te IJsselmonde
11-03-1837 2638 32 Blom Cornelis Driel Simon van Verkoop van 87 roeden en 38 ellen Weiland in de Polder het Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 46, 48, 806 en 822, van IJsselmonde voor Fl. 410,-
15-03-1837 2639 33 Dijk Appolonia van Niemantsverdriet Hendrik Verkoop van een Huis,schuur boomgaard en erf No.95/64B aan den Voordijk, kadaster Sectie A. No. 760 t/m 763 volgnummer 138 t/m 140, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
15-03-1837 2639 34 Huijser Fam. Visser Bastiaan Verkoop van 4 bunders 97 roeden en 50 ellen bouwland in de polder Ziedewij, kadaster No. 486 t/m 490, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3190,-
25-03-1837 2639 35 Snaaijer Adrianus Snaaijer Pieter Verkoop van de gemene Helft in een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erve No.3 C, aan het einde van de Buitendijk, kadasterNo. 724 t/m 728 volgnummer 102, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 50,-
29-03-1837 2640 36 Lems Leendert Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en tuin en erf, in de Oosthoek, aan de Grootenweg nummer 7, kadaster Sectie B. No. 504 en 504 volgnummer 198 en1 Bunder 83 roeden en 90 ellen Weiland, in de polder Charlois, kadaster sectie B. No. 519, onder Charlois
09-04-1837 2642 43 Kooijman Pleun Klootwijk Arij Verkoop 1 bunder 45 roeden en 30 ellen Bouwland in de polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 355 onder IJsselmonde voor Fl. 550,-
26-04-1837 2647 51 Ruijter Fam de Linden Arij van der Verkoop van 1 bunder 91 roeden 62 ellen Bouwland in het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 213 en 214 van Oost en West Barendrecht voor Fl. 175,-
06-05-1837 2648/2649 54 Barendregt Joost Gijp Trijntje van der Verkoop van 3 bunders,12 roeden en 90 ellen bouwland in de polder Rijsoort en Strevelshoek, kadaster No. 108 en 113, onder Strevelshoek voor Fl. 1400,-
08-05-1837 2649 55 Brouwslof Jacob Bie Anthonie van der Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Een Nieuw gebouwd Huis en schuur, ongenummerd,nog geen kadastraal nummer, te Oost en West Barendrecht
13-05-1837 2649 56 Leenheer Mels Barendrecht Joost Verkoop van een Huis,schuur, boenloods en boomgaard en erf No.140/25 B.,kadaster Sectie A. No. 638 en 770, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
20-05-1837 2649 57 Driel Lena van Driel Arij van Verkoop van 1/4 gedeelte in een Huis, schuur, boomgaard tuin en erf No.62 C, kadaster No. 295 t/m 300, volgnummer 18 t/m 20, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
02-06-1837 2650 62 Lagendijk Fam. Lagendijk Klaas Verkoop van 37/40 gedeelte in een Huis,schuur boomgaard tuin en erf, No.9, kadaster Sectie C. No.214 t/m 217 volgnummer 27 onder IJsselmonde voor Fl. 400,-
05-06-1837 2651 63 Berg Joris van den Jong Jan de Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Een nieuw gebouwd Huis en schuur, ongenummerd,aan de Voordijk, te Oost en West Barendrecht
08-06-1837 2651 64 Bekink Arij Otter Martijntje den Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 2 Bunders 80 roeden Weiland in het Buitenland, kadaster No. 996, 997 en 1003 en 995, van Oost en West Barendrecht
27-06-1837 2655 73 Slavenburg Johannis Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning N.29 C., een Arbeidershuis No.30 C. en 88 roeden 28 ellen Boomgaard, tuin en erf aan de Groenendijk, kadaster sectie C. No. 125 t/m 133 volgnummer 12 en 13 en 1 Bunder 72 roeden 90 ellen Bouwland, in de polder de 68 Morgen, kadaster Sectie C. No. 115, alles onder IJsselmonde
27-06-1837 2655 74 Wal Johannes van de Piek Klaas Verkoop van een Huis,schuur,boomgaard, tuin en erf, kadaster sectie D 141 t/m 145 onder Charlois op de Hillesluis voor Fl. 1000,-
30-06-1837 2656 78 Lengkeek Arij Vermeulen Cornelia Obligatie met kusting van Fl. 800,- onderpand: 2 Bunders 49 roeden 80 ellen Weiland, in de polder het Oudeland van Poortugaal onder Hoogvliet
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Jong Jan de Verkoop Bouwmanswoning bestaande in een Huis,schuur, zomerhuis, wagenschuur en verder Getimmerte No. 7 en 35 roeden 90 ellen Boomgaard en Erf, kadasdter sectie C. No. 386 en 387, genaamd de Gouden Leeuw, aan de Grootenweg No. 7 onder IJsselmonde
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Jong Jan de Verkoop van Drie Bunders 12 roeden 90 ellen Weiland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 357 en 357bis, onder IJsselmonde, voor Fl. 2891
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Jong Jan de Verkoop van Twee Bunders 67 roeden 70 ellen Bouwland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 341, onder IJsselmonde voor Fl. 1420,40
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Molenaar Pieter Verkoop van Vijf Bunders 18 roeden 70 ellen Bouwland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 340, 360 t/m 362, onder IJsselmonde voor Fl. 2595,
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Pallandt Barones A.L.C van Verkoop van Drie Bunders 45 roeden 60 ellen Bouw en Weiland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 364 en 365, onder IJsselmonde, voor Fl. 1712,70
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Lucardie Antonie Verkoop van Een Bunder 53 roeden 90 ellen Bouw en Weiland in de Polder Karnemelsland,, kadaster Sectie D. No. 440 en 441, onder Charlois voor Fl. 1040,-
21-07-1837 2665/2666 90 Kranendonk Arij Meij v.Alkemade Jacob E. de Verkoop van twee Bunders 20 roeden 70 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 393 en Twee Bunders 14 roeden 60 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 392 en Twee Bunders 22 roeden 50 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie A. No. 390 en 391 en Drie Bunders 16 roeden 30 ellen Bouwland en Watering, kadaster Sectie A. No. 387 en 388, in de Polder het Binnenland,alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6760,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Schepman Mattheus Marinus Verkoop van Een Bouwmanswoning No. 124 bestaande in een Huis, schuur, keeten en verder getimmerte en 10 Bunders 61 roeden 60 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard, Tuin, Giend, Rietland, Watering, Laning en erve in de polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No.48 t/m 51, 79, 80, 87 tm 89, 102 t/m 106, van Rhoon voor Fl. 4248,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Soeteman Pleun Verkoop van 2 Bunders 24 roeden 40 ellen Weiland in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 81 voor Fl. 967,50. Mede koper is Jacob van Heijningen.
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Kleijnjan Floris en Jan Verkoop van 3 Bunders 65 roeden en 10 ellen Weiland en Tuin in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 90, 91, 92 en 93 voor Fl. 1464,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Gent Aart van Verkoop van 4 Bunders 51 roeden en 90 ellen Weiland en Griend in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 100, 101, 107 en 108 voor Fl. 2079,20
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Hoboken Anthonij van Verkoop van 1 Bunder 27 roeden en 40 ellen Bouwland in de polder Het Buitenland Sectie B. 82 onder Rhoon voor Fl. 435,20
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Kleinjan Floris en Jan Verkoop van 3 Bunders 44 roeden 20 ellen Bouwland in de Molenpolder onder Rhoon Sectie C. No. 208 en 209 voor Fl. 1449,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Gent Aart van Verkoop van 2 Bunders 91 roeden en 40 ellen Bouwland in de Molenpolder onder Rhoon Sectie C. No. 207 voor Fl. 1343,20
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Dekker Cornelis Arij Verkoop van 3 Bunders 89 roeden 20 ellen Bouwland in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 95 voor Fl. 1677. Mede koper is Arij de Koning
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Vrouwe van Pallandt Verkoop van 2 Bunders 6 roeden Bouwland in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B No. 99, voor Fl. 906,40
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Gent Aart van Verkoop van 2 Bunders 99 roeden en 20 ellen Bouwland in de polder Molendijk onder Rhoon Sectie C. No. 206 voor Fl. 1380,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Dekker Cornelis Arij Verkoop van Een Bouwmanswoning No. 123 bestaande in Huis, schuur, Wagenkeet en verder getimmerten en 8 Bunders 55 roeden 84 ellen Erve,Tuin, Boomgaard, Bouwland en Weiland in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 68 t/m 75, 94 en 97 voor Fl. 3852,- . Mede koper is Arij de Koning
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Kleinjan Floris en Jan Verkoop van 3 Bunders 39 roeden 40 ellen Weiland en Waterng in de Polder het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No.57, 58 en 59 voor Fl. 1564,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Kleinjan Floris en Jan Verkoop van 4 Bunders 48 roeden 45 ellen Bouwland en Watering in de polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No.514, 515 en 516 voor Fl. 1616,40
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Hoboken Anthonij van Verkoop van 4 Bunders 27 roeden Bouwland in de Polder Het Buitenland onder Rhoon Sectie B. No. 96 en 98 voor Fl. 1451,80
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Gent Aart van Verkoop van 5 Bunders 36 roeden Bouwland in de Molenpolder Sectie C. No. 202 onder Rhoon voor Fl. 2465,60
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Kleinjan Floris en Jan Verkoop van 3 Bunders 86 roeden en 50 ellen Bouwland in de Molenpolder Sectie C. No. 201 onder Rhoon voor Fl. 1741,-
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Vrouwe van Pallandt Verkoop van 4 Bunders 24 roeden Bouwland in de Molenpolder Sectie C. No. 200 en 203 onder Rhoon voor Fl. 1568,80
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Hoboken Anthonij van Verkoop van 2 Bunders 22 roeden 50 ellen Bouwland in de Molenpolder Sectie C. 204 en 205 onder Rhoon voor Fl. 713,60
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Vrouwe van Pallandt Verkoop van 5 Bunders 45 roeden 20 ellen Bouwland, Weiland en Watering in de Zuidpolder onder Oost en West Barendrecht Sectie C. No. 83, 84 en 85
26-07-1837 2671 t/m 2673 97 Kranenburg Arij en Familie Verduijn Wouter Verkoop van 1 Bunder 68 roeden 40 ellen Weiland in de polder Het Oudeland onder Poortugaal Sectie A. No. 337en 338 voor Fl. 725,-
27-06-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Cock Nicolaas Josephe de Openbare Verkoping van 8 Bunders 52 roeden 50 ellen Hooi en Rietland, zijnde een Plaat in de Rivier de Maas kadaster sectie A. No. 193 t/m 197, genaamd " de Groene Plaat" en Een Bunder 86 roeden 20 ellen Bies en Rietland, zijnde een Plaat in de Rivier de Maas, kadaster Sectie A. No. 192, voor het dorp, genaamd de Westplaat en Vier Bunders 40 roeden 70 ellen Bies en Rietland, zijnde een plaat in de Rivier de Maas voor het dorp kadaster Sectie A. No. 198 genaamd de Hilleplaat, alles onder IJselmonde voor Fl. 5100,-
21-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Heijningen Jacob van Verkoop van Twee Bunders 13 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in de Polder de 68 Morgen, onder IJsselmonde kadaster Sectie A. No. 97 t/m 99, voor Fl. 946,-
26-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Lucardie Antonie Verkoop van Een Bunder 95 roeden 70 ellen Bouwland, kadaster sectie A. No. 336 en Drie Bunders 79 roeden 90 ellen Bouwland, in de Polder Varkensoord onder IJsselmonde kadaster sectie A. No.298 en 299 voor Fl. 3400,-
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Geen koper Verkoop van Een Huis, schuur en erf, op Hillesluis onder Charlois kadaster sectie D. No. 136 t/m 138.Dit perceel is opgehouden en onverkocht gebleven.
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Crena Adriana Verkoop van Drie Bunders 49 roeden 20 ellen Bouwland, in de Polder de Hille, onder Charlois kadaster Sectie D. No. 131 voor Fl. 2257,50
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Crena Adriana Verkoop van Twee Bunders 96 roeden 30 ellen Bouwland, in de Polder de Hille, onder Charlois, kadaster sectie De No. 215 voor Fl. 1900,80
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Molenaar Dirk Verkoop van Twee Bunders 2 roeden 90 ellen Bouwland, in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D. No.207, voor Fl. 1268,75
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Klootwijk Arij Verkoop van Twee Bunders 45 roeden 20 ellen Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D. No. 211 t/m 213 voor Fl. 885,60 Dit perceel is opgehouden
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Pols Pieter Verkoop van Een Bunder 64 roeden 40 ellen Weiland, kadaster Sectie D. No.239 en 240 en Drie Bunders 22 roeden 10 ellen Bouwland,kadaster Sectie D. No. 236 t/m 238, allesin de Polder de Hille onder Charlois , voor Fl. 2600,-
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Hoijnch v.Papendrecht P.C. Verkoop van Een Bunder 55 roeden 90 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois, kadaster sectie D. 339 en 340 voor Fl. 842,40
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Smith Ruijmschotel Rubertus Verkoop van Een Bunder 51 roeden 70 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D. No. 338 voor Fl. 805,60
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Hegge Simon van der Verkoop van Een Bunder 48 roeden 50 ellen Bouwland in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D. No. 248, voor Fl. 908,90
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie geen koper Verkoop van Twee Bunder 14 roeden 90 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D.No. 327 t/m 329. Dit perceel is opgehouden
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Barendregt Wouter Verkoop van Twee Bunders 41 roeden 30 ellen Weiland in de Polder de Hille onder Charlois kadaster Sectie D. No.320, voor Fl. 1718,20
29-07-1837 2677 98 Piek Hendrik en Familie Geen koper Verkoop van Een Bunder 20 roeden 40 ellen Weiland, in de Polder de Hille onder Charlois, kadaster Sectie D. No. 316. Dit perceel is opgehouden en onverkocht gebleven.
29-07-1837 2677/2678 99 Hendrik Piek en Familie Piek Klaas en Jan Verkoop van Een Huis en Erf, op de Hillesluis, kadaster Sectie D. No. 146 t/m 150 onder Charlois voor Fl. 3100,-
29-07-1837 2677/2678 99 Hendrik Piek en Familie Hoboken Jacobus van Verkoop van een Opstal van EenHuis en Koepel, bevattende 84 woonplaatsen, staande op het Eiland Feijenoord tegenover de Stad Rotterdam onder de Gemeente IJsselmonde kadaster Sectie A No. 47 t/m 59 voor Fl. 11900,-
04-08-1837 2678/2679 100 Vaandrager Fam Soeteman Pleun Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, No. 183 en 15 C. en een Een Huis, schuur en erve No. 21 en 189 en nog een Huis,schuur en erve, No. 14 en 182 onder Charlois en Een Huis,schuur en erf, No. 55/31 A en Een uis, schuur en erf No. 27/57A. en Huis, schuur en erve No. 26/60 A en Huis, schuur en erve No. 63/24 A, en Huis, schuur en erve No. 59/28A., onder Oost en West Barendrecht en enige percelen in de polder Charlois en de Polder Het Binnenland, Buitenland en Zuidpolder onder Barendrecht
26-08-1837 2680 104 Montfrooij Pieter Hoek Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Een Nieuw gebouwd Huisje en erf, aan de Hordijk onder IJsselmonde
18-10-1837 2685 115 Hofman Willem Romeijn Johannis Verkoop van een overdekte Hengstschuit, zonder naam voor de somma Fl. 150,-
25-10-1837 2686 121 Kool Fam. Kool Cornelis Verkoop van 5/6 in een huis,schuur,boomgaard en erf No.197/200 i/d polder Smeetsland, aan de lagendijk,kadaster Sectie C. No. 698 t/m 700, onder Charlois voor Fl. 550,-
28-10-1837 2686 122 Oosthoek Arij Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis en gevolgen No.36 te Katendrecht en 3 Bunders 99 roeden 67 ellen Weiland in de Hillepolder onder Charlois
30-10-1837 2686/2687 125 Bagijn Pieter Hendrik Kranendonk Arij Verkoop van een huis,schuur,boomgaard tuin en erf No.4, kadaster Sectie C. No. 388 t/m 390 en 390bis volgnummer 49 onder IJsselmonde voor Fl.600,-
23-11-1837 2692/2693 147 Kooijman Jan Pietersz Vorm Jacob van der Verkoop van Een Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, woonkeet en Zwingelkeet N.42 en 43B. met 2 Boomgaarden en erven tezamen groot 19 roeden en 24 ellen, aan de noordzijde van de kerkendijk, kadaster sectie B No. 1019 en 1020 volgnummer 248 onder IJsselmonde voor           Fl. 1150,-
25-11-1837 2693 148 Piek Klaas Piek Jan Verkoop van de gemene en onverdeelde helft in een Huis,schuur, erf en boomgaard met tuin Sectie D N.141 t/m 145 op de Hillesluis onder Charlois voor Fl.500,-
11-12-1837 2693 149 Verschoor Leendert   Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis en gevolgen No. 14 te Katendrecht
23-11-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk geen koper Openbare verkoping van Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, Berg, Wagenkeet, Varkenskeet en verder getimmerte No. 168 en No. 133 en een Boomgaard en Erf in de polder Rozand onder Pernis Kadaster Sectie A. No. 374 en 375 is opgehouden
25-11-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Hoogendijk Dirk Verkoping van Een Bunder 83 roeden 30 ellen Bouwland, in de polder Rozand onder Pernis Kadaster Sectie A. No.376 voor Fl. 1288,-
11-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Koole Leendert Verkoping van Een Bunder 58 roeden 10 ellen Bouwland in de Polder Rozand onder Pernis kadaster Sectie A. 371 voor Fl. 1462,80
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Hoogendijk Dirk Verkoping van Een Bunder 41 roeden Bouwland in de polder Rozand onder Pernis kadaster Sectie A. No.363 voor Fl. 1043,40
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Koole Leendert Verkoping van Een Bunder 75 roeden 40 ellen Bouwland in de Polder Rozand onder Pernis Kadaster Sectie A. No. 361 voor Fl. 1408,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Koole Leendert Verkoping van Twee Bunders 94 roeden 80 ellen Bouwland in de polder Rozand onder Pernis kadaster Sectie A. No.360 voor Fl. 2979,50
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Hoogendijk Dirk Verkoping van Een Bunder 64 roeden 70 ellen Bouwland in de polder het Oudeland onder Hoogvliet kadaster Sectie B. No. 150 voor Fl. 841,50
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Velgersdijk Arij Verkoping van Een Bunder 20 roeden Weiland in de Polder het Oudeland onder Hoogvliet kadaster Sectie B. No. 146 en No. 151 voor Fl. 648,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Pons Huibrecht Verkoping van Eeen Bunder 16 roeden 60 ellen Weiland, genaamd Het Okkertje, in de Polder Het Oudeland onder Hoogvliet kadaste Sectie B. No. 121 voor Fl. 666,90
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Jongejan Bastiaan Verkoping van Twee Bunders 5 roeden 30 ellen Weiland in de Polder Het Oudeland onder Hoogvliet kadaster Sectie B. No. 117 voor Fl.1112,40
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Kleijne Japhet Verkoping van 63 Roeden 20 ellen Weiland, in de Polder Het Oudeland onder Hoogvliet kadaster Sectie B 116 voor Fl. 332.80
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Vermaat Hendrik Verkoping van 85 roeden 90 ellen Weiland in de Polder Het Oudeland onder Hoogvliet kadaster Sectie B No. 108 voor Fl.430,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Verduijn Wouter Verkoping van Een Bunder 79 roeden 30 ellen Bouwland in de Polder Langrbakkersoord onder Pernis kadaster Sectie A. No. 115 voor Fl.900,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Verduijn Wouter Verkoping van Een Bunder 75 roeden 80 ellen Bouwland, in de Polder Langebakkersoord onder Pernis kadaster Sectie A. No. 116 voor Fl. 932,80
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Jongejan Jacob Verkoping van Drie Bunders 50 ellen Bouwland, zijnde thans Klaver in de Polder Langebakkersoord onder Pernis kadaster Sectie A. No. 168 voor Fl. 963,20
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Speelman Pieter Verkoping van Twee Bunders 49 roeden 20 ellen Weiland, Bouwland en Dijk, in de polder Oud Smalland onder Pernis, kadaster Sectie A. No. 271 voor Fl. 1250,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk geen koper Verkoping van Twee Bunders 40 roeden Weiland en Dijk in de Polder Oud Smalland onder Pernis kadaster Sectie A. No. 300 t/m 302 . Dit perceel is opgehouden.
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Pons Leendert Thijsz. Verkoping van Een Bunder 12 roeden 50 ellen Weiland en Dijk, in de Polder Oud Smalland onder Pernis, kadaster Sectie A. No. 323 en No. 324 voor Fl. 678,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Pons Leendert Thijsz. Verkoping van een Bunder 36 roeden 70 ellen Weiland, in de Polder OudSmalland onder Pernis kadaster Sectie A. No.325 voor Fl. 863,-
14-12-1837 2693 t/m 2695 150 Pons Dirk Velgersdijk Arij Verkoping van Twee Bunders 6 roeden Bouwland, in de Polder Rozand onder Pernis kadaster Sectie A. No. 391 en No. 392 voor Fl.1236,-
04-01-1838 2696 4 Lange Pieter de Romeijn Johannis Verkoop van een huis,schuur en erf No.79/7b aan de Buitendijk, kadaster sectie C. 251 volgnummer 16, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 700,-
05-01-1838 2696/2697 5 Sloof Gerrit Nolen Johannis Verkoop van 1 bunder 66 roeden Weiland, genaamd de Noord, in de Polder Het Zand, kadaster Sectie B. No. 311 onder Ridderkerk voor Fl. 900,-
18-01-1838 2698/2699 8 Leenheer Fam. Leenheer Jan Verkoop van 29/32 in Bouwmans woning, bestaande in een Huis, schuur, wagenkeet, zwingelkeet, drooghuis en vuurput No.44/114B en 7 Bunders 54 roeden 33 ellen Wei, Bouwland Boomgaard, Tuin, erf en watering in de Polder het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 525, 529 en 530 t/m 546, volgnummer 66, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4600,-
02-02-1838 2700 14 Jong Jan de Kooijman Jan Pietersz Verkoop van een Bouwmanswoning No.7 genaamd de Gouden Leeuw met 35 roeden 90 ellen Boomgaard en erf,aan de Grote Straatweg, kadaster sectie C. No. 386 en 387, onder IJsselmonde voor Fl. 2600,- op kusting, onbetaald gebleven is.
14-02-1838 2701 17 Pleijsier Leendert Capelle Erfrenten van Jacob Verkoop van 8 bunders 93 roeden en 90 ellen wei/bouwland, boomgaard, tuin en watering, in de Polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 98 t/m 103 en 105, 106, 112 en 113 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6175,-
28-02-1838 2703 25 Kooijman Pleun Vorm Jacob van der Verk.1 Bunder 35 roeden 10 ellen Bouwland in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 320 en 321, onder IJsselmonde voor Fl. 625
28-02-1838 2703/2704 26 Schaap Jan Stehouwer Teunis Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen No. 203 en 1 Bunder 52 roeden Erf, Boomgaard, Bouw en Weiland, kadaster Sectie C. No. 765 t/ m 767 volgnummer 102, 755, 756, 764 onder Charlois voor Fl. 3200,-
14-02-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 1 Kruidenier Leendert leensertsz. Verkoop van Huis, schuur en verder Getimmerten, Boomgaard en Erf No. 205 onder Charlois kadaster Sectie C No. 690, 692 en 693 voor Fl. 810,-
28-02-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 2 Barendregt Cornelis Gerritsz. Verkoop van Twee Bunders 20 ellen Bouwland, zijnde thans jonge klaver in de Polder Het Buitenland van Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie B. No. 121, 123 voor Fl.1386,66
28-02-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 3 Soeteman Pleun Verkoop van Een Bunder 233 Roeden 10 ellen Bouwland in de Polder Het Buitenland van Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie B. No. 124 voor Fl. 800,-
03-03-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 4 Niemantsverdriet Jan Verkoop van 48 roeden 60 ellen Boomgaard, in de Polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 104 en Twee Bunders 26 roeden 20 ellen Weiland, in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 94 en 95, alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl.2710,-
03-03-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 5 Soetman Adrianus Verkoop van Een Bunder 66 roeden Bouwland en Watering, in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 96 en 97 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1016,66
03-03-1838 2705/2706 29 Raadt Hendrik de 6 Leeuwenburg Pieter Verkoop van Een Bunder 54 roeden 30 ellen Bouwland in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 92, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1050,-
03-03-1838 2706 30 Raadt Pieter de Geen koper Veiling van 2 Bunders 73 roeden 80 ellen Bouwland in de Zuidpolder van Oost en West Barendrecht. Die onverkocht is gebleven
17-03-1838 2708 34 Raadt Pieter Hendriksz de Onderwater Boudewijn Verkoop van 7 bunders 13 roeden en 10 ellen bouwland en watering in de Polder Buitenland van, kadaster Sectie B. No. 72 t/m 76, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5600,-
17-03-1838 2708 35 Leenheer Fam. Warendorp Damis van Verkoop van 4 bunders 8 roeden en 40 ellen bouwland in het Buitenland van Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie B. No. 282 t/m 284 voor Fl. 2200,-
31-03-1838 2709 39 Linden Dirk van der Onderwater Boudewijn Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, woonkeet en verder getimmerte No.77 en No.26 B en 4 Bunders 31 roeden 78 ellen Wei/Bouwland, Boomgaard, Tuin, Boschhakhout en erf, aan de Middeldijk in de Polder het Buitenland van Oost en West Barendrecht.
05-04-1838 271035 40 Berg Jacob van den Weda Cornelis Verkoop een gedeelte Boomgaard, zonder bekende maat, aan de Singel, Sectie A. No.746 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 750,-
19-04-1838 2713/2714 48 Pons Dirk Wal Pieter Hendrik ban de Obligatie met hypotheek van Fl. 10.000 onderpand: Diverse Huizen, erven,kadaster Sectie B No. 148 t/m 150, 152, 143 t/m 145, 146 en 147, 159 en 160, 163, 339, 501 t/m 504, 120 en 121 ,449 t/m 453, 791 t/m 794, kadaster Sectie A. No. 374 en 375, en een aantal percelen Wei/Bouwland en Boomgaard,kadaster Sectie B. No. 592 t/m 594, Sectie A. No. 300 t/m 302, Sectie B.No. 479 en 480, 25 t/m 27, onder Pernis
25-04-1838 2715 51 Molendijk Cornelis Hartog Simon Benjamin de Verkoop van een gedeelte boomgaard op het dorp van Oost en West Barendrecht, zonder bekende maat, Sectie A. No.780, voor Fl. 150,-
27-04-1838 2716/2717 54 Kramer Herbert Put Cornelis Verkoop van een huis,schuur en erf No.94, kadaster Sectie A. No. 802, onder Ridderkerk voor Fl. 600,-
27-04-1838 2717 55 Driel Simon van Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: 6 Bunders 73 roeden 10 ellen Bouw en Weiland in het Nieuwland,kadaster Sectie B.No. 724 en 725,No. 408, 485 t/m 488, 46, 806, 822, onder IJsselmonde
03-05-1838 2718 57 Niemantsverdriet Frans Kuijk Aart van Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No.27/132B, kadaster Sectie A. No. 648 en 649 volgnummer 84, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
05-05-1838 2718/1719 59 Graaf Arij van der Driel Ewout van Verkoop Huis,schuur, erf met boomgaard No. 27/28 A.,kadaster Sectie B. No. 750 en 751 en 712 onder IJsselmonde voor Fl. 1065,-
23-05-1838 2719 63 Kooijman Jan Hordijk Arij Verkoop van een dijkerf onder de Kleine Lind groot 4 roeden en 80 ellen, kadaster No. 720, voor Fl. 140,-
26-06-1838 2728 74 Hartog Simon Benjamin den Jong Jan de Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een nieuw gebouwd Huis en erf te Oost en West Barendrecht
31-07-1838 2745 91 Kooijman Lodewijk Langeweg Willem Verkoop van een Paviljoen Poonschuit genaamd Mijn Wensch Vervuld, met staand en lopend want voor Fl. 1800,-
03-08-1838 2745 92 Dekker Willem Duijm v.Ameijde Aart van Obligatie met hypotheek van Fl. 862,- onderpand: Huis, schuur en erf N.32/70B aan de Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 403 en 404, te Oost en West Barendrecht
10-08-1838 2746 96 Gelder Fam. van Gelder Arij van Verkoop van 7/8 gedeelte in een bouwmanswoning met 10 bunders,14 roeden 20 ellen Wei/Bouwland, Boomgaard, kadaster Sectie No. 95 en 99, 96 tm 98, Sectie A. No. 79, 78, 50, 179 t/m 183, onder Hoogvliet en Pernis voor Fl. 5000,-
10-08-1838 2747 97 Gelder Arie van Crena Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen met 10 Bunders 14 roeden 20 ellen Bouw en Weiland en Boomgaard, kadaster B. No. 95 en 99, 96 t/m 98, Sectie A. No. 79,78, 50, 179 t/m 183 onder Hoogvliet en Pernis
20-09-1838 2751 112 Kalkman Jan Rolloos Jan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis, schuur en erf No.140 en 115, kadaster Sectie B No. 244 t/m 246; Nog een Huis en erf No.121, kadaster Sectie B. No. 256, alles op het dorp van IJsselmonde.
24-09-1838 2752 116 Gelder Arie van Noordzij Magdalena Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouwmanwoning en gevolgen met 10 Bunders 14 roeden 20 ellen Bouw, Weiland en Boomgaard, kadaster B. No. 95 en 99, 96 t/m 98, Sectie A. No. 79,78, 50, 179 t/m 183 onder Hoogvliet en Pernis
09-10-1838 2752 119 Zeeuw Arij de Crena Adriana Verkoop van 3 Bunders 20 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie A No.84 in de Polder Nieuw Engeland onder Hoogvliet; Nog 4 Bunders 14 Roeden 80 ellen Bouw en Weiland kadaster Sectie A. No.74 t/m 76 en Sectie A No. 31en nog 1 Bunder 39 roeden 30 ellen Bouwland kadaster Sectie B No. 54 in de Polder Oudeland onder Hoogvlietvoor Fl. 4375,-
09-10-1838 2752/2753 120 Zeeuw Arij de Hoogendijk Dirk Verkoop van 2 bunders,86 roeden en 50 ellen weiland in het Oudeland, kadaster 140, 141, 143 onder Hoogvliet voor Fl. 1600,-
12-10-1838 2753 121 Kuijk Aart van Vijfvinkel Abram Verkoop gedeelte boomgaard zonder bekende maat gelegen a/d dorps Singel onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 130,-
26-10-1838 2753 122 Lems Leendert Groenenboom Huibrecht Openbare Verkoping van Een Bouwmanswoning Bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, berg, verder getimmerte No. 270 en 18 roeden 50 ellen Tuin en Erf, in de oosthoek aan de grootenweg No. 7, kadaster Sectie B. No. 504 onder Charlois voor Fl. 1000,-
26-10-1838 2753 122 Lems Leendert Barendregt Wouter Openbare verkoping van Een Bunder 83 roeden 90 ellen Weiland, met wagenkeet in de Polder van en onder Charlois, kadaster Sectie B. No. 519 voor Fl.1980,20
26-10-1838 2753 122 Lems Leendert Kruidenier Leendert leensertsz. Openbare Verkoping van Een Huis, schuur No. 196 en 12 roeden 62 ellen Boomgaard en Erf aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. 709, onder Charlois voor Fl. 550,-
08-11-1838 2755 124 Kooijman Lodewijk Kunst Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Een Stenen Windkorenmolen met Huizinge en 12 roeden 44 ellen tuin en erf, No. 43 en 44 C, kadaster No. 341, 342, 343 onder Oost en West Barendrecht
21-11-1838 2755/2756 125 Vermaat Willem Crena Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 18.000,- onderpand: 46 Bunders 53 roeden 10 ellen Wei en Bouwland en Boomgaard, kadaster Sectie B. No. 136 192, 213, 113, 155, 147, 71, 72 Sectie A. No. 603, 631, 611, 608, 572, 287, 507, 571, 660, 567, 577, Sectie B. No. 28,, 29, 107, 236, 240, 250, 155, 222, 256,onder Hoogvliet, Pernis, Poortugaal en Albrantswaard
28-11-1838 2757/2758 128 Driel Pieter van Ven Jan van der Verkoop van 16 Bunders 77 roeden en 30 ellen Bouw en Weiland in de polder Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 843,842 ,732, 733, 734, 727, 663, 664,1073,1074, onder IJsselmonde voor Fl. 5457,55
19-12-1838 2758 129 Driel Simon van Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl 1400,- onderpand: 3 Bunders 74 roeden 30 ellen Bouw en Weiland in het Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 801 en 802, 47, 50, 72, 807,698, 818, 821, onder IJsselmonde
22-12-1838 2758 130 Barendregt Leendert Barendregt Jan Verkoop van 1 bunder,46 roeden en 90 ellen weiland gelegen i/d polder Het Buitenland van Oost en West BarendrechtNo. 57, kadaster Sectie B. voor Fl. 825,-
20-02-1839 2767 17 Oosthoek Heiltje Wijk Dirk van Verkoop van een huis en pakhuis en erf onder Katendrecht, kadaster No. 251 volgnummer 85, 252 volgnummer 86, 253 volgnummer 87, voor Fl. 800,-
21-02-1839 2767 18 Lange Pieter de Millenaar Ingetje Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand:Huis en erf aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 341, onder Oost en West Barendrecht
05-03-1839 2773 28 Velgersdijk Cornelis Kat Jenneke de Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 1 Bunder 61 roeden 60 ellen Bouwland in Nieuw Engeland, kadaster Sectie A. No. 66, onder Hoogvliet
06-03-1839 2773 29 Kooijman Arij Pietersz Wild Gerrit van der Verkoop van een Huis, gebouw en erf, in de Kreek,kadaster Sectie C. No. 48 volgnummer 5 en een boomgaard,in de polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 237,en een boomgaard, kadaster Sectie C. No. 52 aan de dijk van de polder de 68 Morgen, onder IJsselmonde voor Fl. 1000,-
06-03-1839 2773 30 Hagendoorn Huijg Kooijman Arij Verkoop van een huisje boomgaard en erf No. 41 C, kadaster Sectie C. No. 4 volgnummer 1 en kadaster Sectie C. No. 5onder IJsselmonde voor Fl. 125,-
15-03-1839 2776 37 Nieuwkamp Gerrit Hendrik Berg Jan van den Verkoop met kusting en cautie van 2 huizen No.33 en 34 benevens 8 bunders 41 roeden en 7 ellen Boomgaard, Wei en Bouwland in de polder Nieuwland, kadaster Sectie B No. 448 volgnummer 183, 449, 450, 451, 452, 453, 482, 489, 490, 491, 446 volgnummer 182, 447 onder IJsselmonde voor Fl.6500,- Als borgen Simon van Driel en zijn huisvrouw Maria van Nes
16-03-1839 2776/2777 38 Commijs Pieter en Familie Noordzij Jacob Verkoop van Een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, verder Getimmerte, Boomgaard en Erf, No. 206 aan de grootenweg No. 7 , kadaster Sectie C. No. 687 t/m 689 en Twee Bunders 75 roeden 53 ellen Weiland en Tuin, kadaster Sectie C. No. 659, 660, 661,662, 663, in de polder Charlois onder Charloisvoor Fl. 3357,60
16-03-1839 2776/2777 38 Commijs Pieter en Familie Crena Adriana Verkoop van Drie Bunders 91 roeden 70 ellen Wei en Bouwland,in de Polder Charlois, kadaster Sectie C. No. 583, 584 en 586 onder Charlois voor Fl. 2430,-
16-03-1839 2776/2777 38 Commijs Pieter en Familie Gameren Jillis Verkoop van Twee Bunders 38 roeden 80 ellen Weiland,in de Een Honder en Veertig Morgen van de Polder Smeetsland, kadaster Sectie 743 tm 746, onder Charlois voor Fl. 1649,10
16-03-1839 2776/2777 38 Commijs Pieter en Familie Geeve Jan Verkoop van Twee Bunders 41 roeden 40 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie C. No. 783 en 784, in de Een Honder en Veertig Morgen van de Polder Smeetsland onder Charlois voor Fl. 2355,20
21-03-1839 2780 42 Leenheer Hendrik Cornelisz. Zeeuw Mattheus de Verkoop van Drie Bunders 84 roeden 85 ellen Bouwland, Boschhakhout en watering, kadaster No. 130 t/m 133, in de polder Rijsoort en Strevelshoek onder Strevelshoek voor Fl. 885,50
21-03-1839 2780 42 Leenheer Hendrik Cornelisz. Nugteren Pieter Verkoop van Twee Bunders 13 roeden 52 ellen Bouwen Weiland en Rietland, kadaster No. 126 t/m 129, in de polder Rijsoort en Strevelshoek onder Strevelshoek voor Fl.834,60
21-03-1839 2780 42 Leenheer Hendrik Cornelisz. Haan Jacob de Verkoop van Een Bunder 60 roeden 70 ellen Bouwland, kadaster No. 114, in de polder Rijsoort en Strevelshoek onder Strevelshoek voor Fl. 378,35
14-04-1839 2781 44 Wolters Wouter Wijck Adolphine W.A. v.d. Verkoop van 3 bunders 42 roeden en 10 ellen weiland i/d Hillepolder Onder Charlois voor Fl. 2100,-
06-04-1839 2785 48 Lems Fam. Huijser Cornelis Willemsz Verkoop van 2 bunders 23 roeden en 20 ellen bouwland i/d polder Den Hille, kadaster Sectie D. No. 216 t/m 218 onder Charlois voor Fl. 1300,-
13-04-1839 2787 52 Star Arie van der Klootwijk Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis en gevolgen No. 47, kadaster Sectie B. No. 411 en 412 en boomgaard, kadaster Sectie B No. 233 op het dorp onder Hoogvliet
18-04-1839 2787t/m2789 53 Piek Hendrik 1,2,3 Hegge Simon Johannisz.v.d. Verkoop van Een Bouwmanswoning, schuur verder Getimmerte, Koepel, Boomgaard en Erf aan de Grootenweg 7, kadaster Sectie B. No.500 en 501, 520 en 521, 590 en 591, 5 Roeden 76 ellen Boomgaard, kadaster sectie B. 589 in de polder Charlois en Drie Bunders 49 roeden 70 ellen Bouwland, in de Polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 294 en 295 en 305, onder Charlois voor Fl. 4655,-
18-04-1839 2787t/m2789 53 Piek Hendrik 4 Leeman Dirk Verkoop van Een Huis No. 43, kadaster Sectie A. No. 3, op het Feijenoord, aan de dijk bij het Zwanegat, onder IJsselmonde voor Fl. 960,-
18-04-1839 2787t/m2789 53 Piek Hendrik Frisch Anthonij Verkoop van de onverdeelde helft van Een Huis en Erf, ongenummerd, bij het kadaster nog niet bekend, op het Eiland Feijenoord onder IJsselmonde voor Fl. 400,-
18-04-1839 2789 54 Piek Hendrik Piek Joost Verkoop van Een Huis, schuur en Erf, zonder huisnummer, aan de Varkenoordschekade, kadaster Sectie A. No. 440 t/m 442, onder IJsselmonde voor Fl. 1740,-
18-04-1839 2789 54 Piek Hendrik Geen koper Verkoop van Een Huis van Hout gebouwd met erf, zonder huisnummer, aan de Varkenoordschekade, kadaster Sectie A. No. 392, onder IJsselmonde. Het is onverkocht gebleven.
18-04-1839 2789 54 Piek Hendrik Piek Joost Verkoop van Een Huis, schuur en boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 160 t/m 166, op de Hillesluis onder Charlois voor Fl. 1850,-
18-04-1839 2789 54 Piek Hendrik Geen koper Verkoop van Een Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 162 op de Hillesluis onder Charlois. Het is onverkocht gebleven.
07-05-1839 2790   Begin van Notaris Jan Jacob de Raadt  
08-05-1839 2790/2791 2 Kooijman Arij Pietersz Kooijman Jan Hendriksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, boomgaard en erf No.41 C, kadaster Sectie C. No. 4 volgnummer 1 en 5 onder IJsselmonde
11-05-1839 2791 5 Kool Cornelis Geeve Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf N.197/200,kadaster Sectie C. No. 698 t/m 700 en 41 Roeden Boomgaard, kadaster Sectie C. 791, in de Polder Smeetsland, onder Charlois
14-05-1839 2791 6 Niemantsverdriet Leendert Verhoef Reinier Verkoop van Een Huis, schuur en erf op het dorp Charlois, kadaster Sectie B. No. 39, 42, 45voor Fl. 600,-
22-05-1839 2792 10 Kalkman Jan Rolloos Jan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf N. 114/115, kadaster sectie B. No. 244 en 245, Een Huis N. 120, een Huis,schuur en erf,aan de rivierzijde kadaster Sectie B. No. 256 en nog een schuur, aan de Benedenstraat, kadaster Sectie B. No. 205 en 331, onder IJsselmonde
10-06-1839 2795 17 Oosthoek Heiltje Piek Hendrik Verkoop van een huis,stal, boschhakhout en erf No.9/10 A., kadaster No. 239 t/m 241, en een stalling en erf No.9/11B, kadaster No. 246 volgnummer 80, onder Katendrecht voor Fl. 14000,-
10-06-1839 2795 18 Piek Hendrik Oosthoek Heiltje Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Huis van hout gebouwd en erf , aan de Varkenoordschekade, kadaster Sectie A. No. 392,onder IJsselmonde en een Huis en erf,, bij het kadaster bekend als boomgaard onder Sectie D. No. 162, op de Hillesluis, onder Charlois
11-06-1839 2795/2796 19 Sparreboom Wed.v.Abraham Molendijk Huig Verkoop van 46 roeden en 30 ellen weiland a/d Hordijk, kadaster No. 24, onder Oost en Barendrecht voor Fl. 175,-
18-07-1839 2814 46 Heindijk Familie Burg Cornelis van der Verkoop van een huis, en erf , kadaster Sectie C. No.115 t/m 117 en een Boomgaard, kadaster Sectie C. No. 117, alles gelegen in de Zuidhoek onder Charlois voor Fl. 140,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie   Verkoop 4 Huizen en gevolgen 14 Bunders 31 roeden 27 ellen Bouw, Weiland en watering onder Charlois en Oost en West Barendrecht Fl. 10201,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Alderliesten Gerrit Verkoop van Een Huis, schuur, verder Getimmerte, boomgaard en erve, kadaster Sectie C. No. 505 t/m 507, onder Charlois voor Fl. 395,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Vermaas Kleijs Verkoop van Een Huis, schuur, verder getimmerte, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 88 t/m 92, aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 540,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Jagt Adrianus Cornelisz. v.d. Verkoop van Een Huis, schuur, verder Getimmerte, boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 96 t/m 100, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 790,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Geen koper Verkoop van Een Huis, schuur, verder getimmerte, tuin, boomgaard en erve, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 101 t/m 104, onder Oost en West Barendrecht. Het is opgehouden en onverkocht gebleven.
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Geen koper Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 105 t/m 107, onder Oost en West Barendrecht . Het is opgehouden en onverkocht gebleven.
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Vaandrager Pieter Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaarden erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie B. No. 9 t/m 11,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 580,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie Wijck Adolphine W.A. v.d. Verkoop van Zes Bunders 37 roeden 20 ellen Wei en Bouwland en Watering, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 281 t/m 287, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3180,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie 8 Jongebreur Leendert Verkoop van Twee Bunders 46 roeden 97 ellen Wei en Bouwland, Watering, in de Polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 46 t/m 49, en Drie Bunders 16 roeden 60 ellen Bouwland en Watering,aan de Middeldijk, in de Polder Buitenlandkadaster Sectie B. No. 43, 50 en 51onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3369,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie 10 Heijningen Jacob van Verkoop van 98 Roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie B No. 82 gelegen in de polder Het Buitenland van Oost en West Barendrecht fl. 537,-
31-07-1839 2815 tm 2818 50 Vaandrager Familie 11 Raadt Pleun de Verkoop van Een Bunder 31 roeden 60 ellen Bouwland,, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 81 en 82, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 810,-
03-08-1839 2818 51 Vliegenthart Cornelis Huijser Frans Verkoop van een Bouwmanswoning No. D88,bestaande in een Huis, schuur, woon en wagenkeet benevens 9 Bunders 12 roeden en 50 ellen Bouw en Weiland, Boomgaard, Tuin en erf en Wateringin de Cornelis Laadjes van de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 15 t/m 23, onder Ridderkerk voor Fl. 6000,-
05-08-1839 2818 52 Kleijne Familie Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 11.000,- onderpand: Bouwmanswonnig en gevolgen, nog een Huis en 67 Bunders 63 roeden 40 ellen Bouw en Weiland etc.onder Pernis, Hoogvliet en Poortugaal
29-08-1839 2822 56 Linden Cornelis van der Huijser Willem Cornelisz Verkoop met kusting van een Bouwmanswoning No. 54c, bestaande in Een Huis, schuur, woonkeet, wagenkeet, drooghuis, drooghut en 22 bunders 11 roeden en 29 ellen Weiland, Bouwland, Boomgaard, Soschhakhout,tuin, erf en watering, kadaster Sectie D. No.100 t/m 113, 117 t/m 120, 122 en 123, in Polder Het Binnenland, en in de Polder Het Buitenland 1 Bunder 11 roeden 60 ellen Bouwland, kadaster Sectie D. No. 982,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 16493,-
06-09-1839 2824 59 Oosthoek Heiltje Grondheerlijkheid Katendrecht Verkoop van 22 roeden en 80 ellen rietland, aan de oever en in de rivier de Maas, kadaster No. 238 onder Katendrecht voor Fl. 20,-
19-09-1839 2826 65 Zellmann Philippus Jong Jan de Hypotheek van Fl. 1200,- onderpand:Huis, schuur, boomgaard en erf No. 5/145 B, kadaster Sectie A. 672 t/m 674, op het dorp van Oost en West Barendrecht
19-09-1839 2826 66 Koning Jan Arijz.de Klootwijk Arij Verkoop van 1 bunder 89 roeden bouw en weiland in Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 165 en 166, onder IJsselmonde voor Fl. 900,-
10-10-1839 2827 68 Piek Herbergier Hendrik Piek Joost Verkoop van 1 Huis en erf,kadaster Sectie D. No. 162, op Hillesluis, onder Charlois voor Fl. 1500,- en Een Huis van Hout gebouwd met erf, aan de varkenoordschekade kadaster Sectie A. No. 392,onder IJsselmonde voor Fl. 280,-
07-11-1839 2829 75 Vogel Willem Leenheer Simon Verkoop van een Huis, schuur en erf,kadaster sectie A. No. 718 volgnummer 117 ,op het dorp van Oost en West Barendrecht fl.2000
07-11-1839 2830 77 Vaandrager Fam Barendregt Cornelis Verkoop van een Huis,schuur tuin, boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 101 t/m 104, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 375,-
07-11-1839 2830 78 Alderliesten Gerrit Ielen Jan Abraham van Verkoop Huis, schuur, Boomgaard en erf, kadaster Sectie C. No. 505 t/m 507 onder Charlois voor Fl. 395,-
21-11-1839 2831 81 Zellman Philippus Vijfvinkel Cornelis Verkoop van een huis,schuur getimmerten en erf, kadaster Sectie A. No. 671 volgnummer 94, No.783, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
21-11-1839 2831 82 Zellmann Philippus Molendijk Cornelis Verkoop van een huis,schuur boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 390 en 391, aan de Ziedewijdijk onder O0st en West Barendrecht voor Fl. 525,-
25-11-1839 2832 84 Leenheer Mels Leenheer Jan Hypotheek van Fl. 260,- onderpand: Huis, schuur en erf, No. 110/47B, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 740, 741 volgnummer 128 onder Oost en West Barendrecht
23-12-1839 2834 92 Kranendonk Arij Vorm Otto van den Verkoop van 2 bunders 35 roeden en 40 ellen weiland in Smeetsland, kadaster sectie C. No. 220 en 221, onder IJsselmonde voor Fl. 2500,-
23-12-1839 2834 93 Kranendonk Arij Vorm Jacob van den Verkoop van 1 bunder 36 roeden en 20 ellen weiland in Smeetsland, kadaster sectie C. No. 318 onder Ijsselmonde voor Fl. 1500,-
10-01-1840 2837 6 Bijlert Willem van Leenheer Anthonie Verkoop van 1 bunder 35 roeden en 90 ellen Weiland i/d Lagenhoek, kadaster Sectie C. No. 277, van den polder Charlois voor Fl. 1000,-
10-01-1840 2837/2838 7 Leenheer Anthonij Geeve Jan Hypotheek van Fl. 800,- onderpand: 1 bunder, 35 roeden en 90 ellen weiland i/d Lagenhoek, kadaster Sectie C. No. 277, van den polder Charlois
23-01-1840 2839 12 Vermaas Kleijs Kruidenier Adrianus Jacobsz. Hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 88 t/m 92, onder Oost en West Barendrecht              
01-02-1840 2840/2841 15 Dekker Willem Linden Arij van der Verkoop van Huis, schuur, verder getimmerte, drooghuis, vuurput en erf No. 27/70 B, aan de Middeldijk, kadaster sectie B. No. 403 en 404, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 860,-
11-02-1840 2841/2842 19 Brugman Pieter Noort Pieter van Verkoop met kusting van een Huis,schuur 2 keeten en dijkerf, kadaster sectie C. No. 846 en 847, gelegen in de Zuidhoek,en 24 roeden 90 ellen Weiland en Boomgaard met schuurtje, kadaster sectie A. No. 457 en 458,in de Polder Robbenoord, onder Charlois voor Fl. 850,-
15-02-1840 2842/2843 21 Kramer Pieter Staai Arij Johz.van der Verkoop van een Huis,schuur,woonkeet zwingelkeet, drooghuis vuurput en erf No.105 A, kadaster sectie A. No. 820 t/m 822, onder Ridderkerk voor Fl. 1316,-
14-03-1840 2848 36 Kleijnjan Jan Kleijsz. Koning Jan Arijsz. de Verkoop van 4 Bunders 60 roeden 10 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 178 en 179, inde Molenpolder, te Rhoon voor Fl.2550,-
20-03-1840 2850 39 Molendijk familie Wel Dirk Willemsz van der Verkoop van Een Bunder 49 roeden en 90 ellen Bouwland,in de Polder van Charlois, kadaster Sectie C. No. 411, onder Charlois voor Fl. 1612,50
20-03-1840 2850 39 Molendijk familie Wel Gijsbert van der Verkoop van 4 Bunders 15 roeden 70 ellen Bouwland, Boezemland, Boschhakhout, kade, weg als weiland in de Polder de Plompert, kadaster Sectie A. No. 337 t/m 342, onder Charlois voor Fl. 2745,60
20-03-1840 2850 39 Molendijk familie Wel Gijsbert van der Verkoop van Een Bunder 97 roeden 40 ellen Weiland in de Polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 432 t/m 434, onder Charlois voor Fl. 1425,60
20-03-1840 2850 39 Molendijk familie Noordzij Pieter Ariensz. Verkoop van Vier Bunders 51 roeden 70 ellen Weiland, in de Polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 525 t/m 528, onder Charlois voor Fl. 3932,40
21-03-1840 2851 40 Loon Louwrens Eduard van Versluis Wed.v.Johannis Verkoop van de gemene helft in een Huis en erf, kadaster sectie B. No. 299 tm 301, volgnummer 122,123, onder IJsselmonde voor Fl. 500,-
23-03-1840 2851 41 Loon Christina Anna van Rolloos Jan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie B. No. 299 t/m 301 volgnummers 122 en 123, op het dorp IJsselmonde
30-03-1840 2853 46 Es Arij van Blom Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis, genaamd het Veerhuis en erf No. 172A, kadaster Sectie B No.177 onder IJsselmonde
11-04-1840 2855t/m2857 51 Haan Fam. de Vliegenthart Cornelis Verkoop van een huis, woonkeet, boomgaard, tuin en erf aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 28 t/m 31, onder Barendrecht voor Fl. 445,-
11-04-1840 2855t/m2857 51 Haan Fam. de Hartog Cornelis den Verkoop van Twee Bunders 49 roeden 80 ellen Wei en Bouwland, in de Polder Trekdam, kadaster Sectie C. No. 286 en 287 en 292, onder 's Gravendeel voor Fl. 1625,-
18-04-1840 2859t/m2861 55 Vermaat Willem Johannisz Hoboken Anthonij van Verkoop van een Bouwmanswoning, kadaster Sectie A. No. 693 (die onverkocht is gebleven) en 39 bunder,82 roeden en 10 ellen Bouw en Weiland onder Hoogvliet,kadaster Sectie B. No. 136, 213, 113, 155, 147 en 148, 71 en 73 en in Poortugaal, kadaster Sectie A. No. 602 en 603, 631, 611, 608, 572, 567, 568, 575 en 576 Sectie B. No. 28, 29 en in Albrantswaard, kadaster No. 107, 236, 244, 250, 155, 222 voor Fl. 23650,-
29-04-1840 2863 59 Linden Cornelis van der Linden Pieter Jansz. van der Verkoop Huis,schuur,tuin en erf No. 56 C. aan de Voordijk, Kadaster sectie D No. 305 t/m 307,onder Oost Barendrecht voor Fl. 640,-
07-05-1840 2865 62 Molenaar Pieter Blom Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 6 Bunders 41 roeden en 80 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard, tuin en erf en Een Bouwmanswoning met gevolgen No.32 en 31 C , kadaster Sectie C. No. 51, 80 t/m 89, onder IJsselmonde
09-05-1840 2865 64 Burg Jacob van den Roobol Arij Verkoop van 1 bunder 86 roeden en 40 ellen land in de Plompert, kadaster Sectie A. No. 11 t/m 113 onder Charlois voor Fl. 500,-
25-05-1840 2866 70 Sijs Jacob van der Sijs Bastiaan van der Verkoop van 4 roeden en 10 ellen weiland en gedeelte boomgaard en watering, kadaster sectie A. No. 573, 774, 775, in het Binnenland van Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
30-05-1840 2866/2867 71 Romeijn Johannis Ven Dirk van der Verkoop van een overdekte hengstschuit zonder naam groot 7 tonnen, in de haven van West Barendrecht, voor Fl. 150,-
05-06-1840 2868 73 Eenhoorn Fas Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2400,-als onderpand: 5 Bunder 92 roeden 70 ellen Bouw, Griend en Rietland in de polder de Plompert, kadaster Sectie Sectie A. No. 276 t/m 281 onder Charlois
16-06-1840 2870 76 Huijser Cornelis Willemsz. Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Diverse Landerijen in de Hillepolder, kadaster Sectie D. No. 319, 358, 216 t/m 218, onder Charlois
29-06-1840 2873 85 Jagt Adrianus Cornelis v.der Galen Jan van Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijkkadaster sectie A. No. 96 t/m 100, onder Oost en West Barendrecht
02-07-1840 2874 88 Eenhoorn Fas Vermeulen Cornelia Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 5 Bunder 40 roeden Weiland, kadaster Sectie A. No. 141 t/m 144,in de Polder het Oudeland onder Poortugaal
08-07-1840 2877 92 Leenheer Anthonij Geeve Jan Verkoop van Een Bunder 35 roeden 90 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 277 gelegen in de Lagenhoek van den Polder en onder Charlois voor Fl. 1165,-
25-07-1840 2888 104 Leenheer Abraham Niemantsverdriet Leendert Verkoop Huis en erf,boomgaard, kadaster Sectie B. No. 285 t/m 287 onder Rhoon en een Boomgaard, kadaster Sectie C. No. 38 onder Charlois voor Fl. 500,-
25-07-1840 2888 105 Niemantsverdriet Leendert Galen Jan van Obligatie met hypotheek van Fl. 550,- onderpand: Huis en erf,boomgaard, kadaster Sectie B. No. 285 t/m 287 onder Rhoon en een Boomgaard, kadaster Sectie C. No. 38 en Tuin, kadaster Sectie B. No. 90, Huis en erf, genaamd Waalburg, kadaster Sectie 91 en Boezem-land,Tuin, boschhakhout,kadaster Sectie B. No. 305 t/m 314, in de Lage Boezem van de Polder Charlois en 1 Bunder 20 roeden 40 ellen Bouwland in de Polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 203 en 4 Bunder 89 roeden Bouwland, Boschhakhout, kade weg als Weiland, in de Polder de Plompert, kadaster Sectie A. No. 268 t/m 275 en 94 roeden 90 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 506 in de Polder Robbenoord, onder Charlois
29-08-1840 2894 109 Eijk Familie van Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis, schuur,, Tuin en erf No. 9, kadaster Sectie C. No. 61 en 62 en een wagenschuur en boomgaard Sectie C. No. 53 en 54onder 's Gravenambacht, gemeente Pernis en Een Bouwmanswoning met gevolgen No. 4, kadaster Sectie A. No. 183 t/m 188 aan de Hilleweg onder Poortugaal en Een Huis, schuur, dijk, weg en erf No. 100, kadaster Sectie B. No. 582 t/m 584 en 722 en 4 Roeden 40 ellen Huis en erf, No. 12, kadaster Sectie C. No. 220 en Twee Bunders 90 roeden 20 ellen Bouwland, in de Boudwijnshartland, kadaster Sectie C. No. 202 en 203 en 49 Roeden Boomgaard, kadaster Sectie B. No. 713, onder Pernis.
03-09-1840 2894 111 Vermaas Jacob Willemsz. Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 6 Bunders 27 roeden 90 ellen Weiland, kade, Rietland en watering, kadaster Sectie C. No. 120 t/m 125, in de Polder de Kiesheid onder Pernis
16-09-1840 2895 112 Hofland Adriaantje Grandia Jilles Verkoop van een vlassersstelling bestaande uit een huis, schuur, woonkeet, Zwingel en Wagenkeet, houtschuur, boomgaard, tuin en erf,No. 27/218 C., aan de Noldijk kadaster No. 540 t/m 544 en nog een Boomgaard of Griend, aan de oostzijde van de Noldijk kadaster No. 637, Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf No. 28/217 C. aan de Noldijk, kadaster No. 536 t/m 539 en Een Dijboomgaard, kadaster No. 593 met daarop een Drooghuis en vuurput, aan de Noldijk en een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, No. 29/215 C, ook aan de Oostzijde van de Noldijk kadaster No. 597 t/m 600, alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2500,-
24-09-1840 2898 119 Lems Dirk Pietersz Blijdorp Arij Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf No. 72/9 A. aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 49 t/m 51, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
02-10-1840 2899 122 Koole Magdaleentje Giessen Cornelis van der Verkoop van 7/8 gedeelte in een huis, schuur, boomgaard en erf No. 98/51 B, aan de Voordijk Kadaster Sectie A. No. 748 en 749, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 250,-
06-10-1840 2899 123 Niemantsverdriet Leendert.A Niemantsverdriet Arij Bastz Verkoop van een Huis,schuur ,boomgaard en erf, aan het Sluisje, kadaster Sectie A. No. 632 onder Charlois voor Fl.250.-.
10-10-1840 2899/2900 124 Blijdorp Leendert Barendregt o.a.Cornelis Azn Veiling van een Bouwmanswoning en gevolgen met 24 bunders,62 roeden 30 ellen Bouw en Weiland onder Oost en West Barendrecht, het welk onverkocht is gebleven
09-11-1840 2903 130 Blijdorp Leendert Oosthoek Bastiaan Verkoop v/d gemene en onverdeelde helft i/e Bouwmanswoning met 21 Bunders 4 roeden 40 ellen Bouw en Weiland, Boomgaard, Tuin en erf en watering, kadaster Sectie A. No. 293 t/m 311 en 3 Bunders 57 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie A. No. 200 t/m 203, in de polder Het Buitenland,onder Oost en West Barendrecht Fl. 6500,-
11-11-1840 2903 131 Soetenman Adrianus Zelfde Arij van 't Verkoop van een Herberg met gevolgen, genaamd Het Wapen van Oost Barendrecht en 1 Bunder,72 roeden en 35 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard, Tuin, Griend en erf, kadaster Sectie D. No. 710 en 711, 733 t/m 736, 760 t/m 764, 790 t/m 794,in de Ziedewijpolder en Zuidpolder, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7000,-
11-11-1840 2904 132 Labrijn Willem Willemsteijn Bastiaan Verkoop van een Vlasserstelling,bestaande uit Huis, schuur, tuin en erf No. 17a, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 581 en 582, onder Oost en West Barendrecht Fl. 800,-
18-11-1840 2904/2905 134 Lagendijk Familie Lagendijk Jacob Verkoop van diverse Huizen en gevolgen, deze zijn allen onverkocht gebleven behalve het laatste perceel: Een Huis, kadaster sectie C. No. 67, onder Charlois voor Fl. 190,-
11-12-1840 2906 137 Waal Jan Pietersz. van der Nieuwenhoff Dingena Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Het bloten eigendom van 6 Bunders 35 roeden 80 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 453, 545 t/m 547, in de Polder Charlois onder Charlois
16-12-1840 2906 138 Barendregt Maarten Jansz Kulk Joris van der Verkoop van 2/3 gedeelte in een huis,schuur en erf No. 9, kadaster Sectie C. No. 348, 493,onder IJsselmonde en 2/3 deel in een dijk boomgaard,onder de Hordijk, Kadaster Sectie D. 39 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
23-12-1840 2906 140 Barendrecht Cornelis Aalbertsz Hoften   de Kock Otto van Verkoop 1 Bunder 41 roeden 40 ellen Weiland, kadaster Sectie B. No. 407 in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 1420,-
30-12-1840 2907 142 Beekink Arij Molendijk Gerrit Verkoop 2 Bunders 89 roeden Weiland, kadaster Sectie D. No. 995t/ 997 en 1003 in de Polder Het Buitenland van Oost en West Barendrecht voor Fl.2614,-
09-01-1841 2908 1 Baris Willem Huijser Cornelis Willemsz Verkoop van 1 bunder 43 roeden 90 ellen Weiland en Weg thans Bouwland en weg, in de Hillepolder, kadaster Sectie D. No. 117 t/m 119, onder Charlois voor Fl. 900,-
10-02-1841 2910 7 Schoor van der Familie Haan Jacob de Verkoop Huis, schuur, woonkeet en erf, kadaster No. 510 t/m 512, onder Heerjansdam voor Fl. 2250,-
17-02-1841 2913 10 Scheer Familie Geen koper Veiling van Huis, woonkeet, kadaster Sectie A. No 695, pakhuis en erf,Sectie A. No. 694, aan de Rietdijk, onder Charlois, het is onverkocht gebleven
17-02-1841 2913/2914 11 Zwaal Familie St. Martin Steven en Corneille Verkoop Huis, schuur, woon en kaarnkeet, hout en wagenschuur, Boomgaard en erf, aan de Grooten Straatweg Zeven, kadaster Sectie 715 t/m 717, onder Charlois voor Fl. 1800,-
06-03-1841 2917 19 Zelfde Arij van 't Willemsteijn Bastiaan Verkoop van het noordelijk deel van een boomgaard groot 9 roeden en 30 ellen, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 660 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 25,-
06-03-1841 2917 20 Zelfde Arij van 't Prenger Jan de Verkoop v/h zuidelijk deel van een boomgaard groot 9 roeden en 30 ellen,aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 660 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 15,-
02-04-1841 2919 26 Visser Cornelis Jansz Vliegenthart Cornelis Verkoop van 38 roeden en 10 ellen boomgaard en watering, aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 57 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 330,-
24-04-1841 2927/2928 41 Visser Leendert en Familie Galen Jan van Verkoop van 10 Bunder 79 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in het Binnenland, kadaster sectie A. No. 219, 232 t/m 235 en 212, 213, 220 en 221,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6943,80
06-05-1841 2928 43 Jagt Cornelis van der Jagt Arij van der Verkoop 3/4 gedeelte i/e huis,schuur en gevolgen, aan de Voordijkkadaster Sectie A. No. 770, 771, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.225.-.
22-05-1841 2930 47 Jagt Arij van der Cornelisz. Andeweg Joost Hypotheek van Fl.250,- onderpand: Huis, schuur, Boomgaard en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 770, 771, onder Oost en West Barendrecht
25-05-1841 2930 48 Lagendijk Jacob Vermaas Neeltje Verkoop van een woonhuis, kadaster Sectie C. No. 67 onder Charlois voor Fl.190,-
26-05-1841 2930 49 Kool Familie Barendregt Cornelis Gerritsz. Verkoop Huis en woonkeet en ,aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 83 t/m 86, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 160,-
26-05-1841 2930 49 Kool Familie Onderwater Boudewijn verkoop van 3 Bunders 48 roeden 60 ellen Bouwland en Watering in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 27 t/m 30, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1670,-
28-05-1841 2931 50 Graaf Willem van der Onderwater Boudewijn Verkoop van Drie Bunders 27 roeden 50 ellen Wei en Bouwland en Tuinkadaster Sectie C. No. 219 in de Polder Charlois van en onder Charlois voor Fl. 2100,-
28-05-1841 2931 50 Graaf Willem van der geen koper Verkoop van Een Bunder 11 roeden 40 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 363 in de polder van en onder Charlois is onverkocht gebleven
28-05-1841 2931 50 Graaf Willem van der Eck Huibert Willem van Verkoop van Twee Bunders 29 roeden 30 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 250, in de polder van en onder Charlois voor Fl. 1380,-
12-06-1841 2932 53 Barendregt Maarten en Jan Kuehlen Jan Hendrik van der Verkoop van 1 Bouwmanswoning en 2 huizen,schuren en erven met 28 bunders, 45 roeden 59 ellen Wei, Bouw en Boezemland, Boomgaard, kadaster Sectie B. No. 438 t/m 443, 479, 474 t/m 478, 444 en 445, 437, kadaster Sectie C. No. 238, Kadaster Sectie D. No. 274 en 275, 263, 129 en 130, 132, 206, 228, kadaster Sectie B. No. 436, Sectie D. No. 284, 285, 288, 282 en 283,, 264, 265,423, 427 t/m 429, sectie B. No. 480, 481 onder Charlois voor Fl. 19.400,-
25-06-1841 2937 66 Pons Jan Paulusz Onderwater Boudewijn Verkoop van 2 bunder 84 roeden en 60 ellen Bouwland i/d polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 557 onder Charlois voor Fl. 2100,-
10-07-1841 2949 81 Visser Bastiaan Willemsz. Visser Bastiaan Pietersz. Hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Bouwmans-woning en gevolgen en 6 Bunders 27 roeden 12 ellen Boomgaard, Weiland en Tuin en erf, kadaster Sectie B. No. 129 t/m 133, 137 t/m 146, in de polder Het Buitenland van Oost en West Barendrecht
14-07-1841 2949 82 Jagt Pieter Ariensz van der Kranendonk Arij Verkoop van 2 bunders 30 roeden en 84 ellen weiland in Smeetsland, kadaster Sectie D. No. 452, 453, 496 t/m 498, onder IJsselmonde voor Fl. 1110,-
23-07-1842 2952 85 Pons Baaltje Erfrente van Capelle Jacob Hypotheek van Fl. 1600,- onderpand: Een Bouwmanswoning, huis en diverse landerijen, onder Hoogvliet, Pernis en Poortugaal, kadaster sectie A. No. 399 t/m 401, 316, 317, Sectie B. No.51, 52, 124, 250, 309 t/m 311, 400, 401, 116, Sectie A. No. 39 t/m 41, 45, 72, 316, 319, 320, 172, 200 t/m 202, 303, 304, 330 t/m 332, 369, 383, 384, 394 t/m 398, 430, 449, Sectie B. No. 9 t/m 16, 623 t/m 626, 644 t/m 649, 662, 664 t/m 670, Sectie C. No. 112 t/m 116.
30-07-1841 2952 91 Graaf Willem van der Graaf Leendert van der Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen No. 243, kadaster Sectie C. No.354 t/m 357, onder Charlois voor Fl. 2000,-
30-07-1841 2952 92 Graaf Leendert van der Soeteman Adrianus Hyptheek van Fl. 2300,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen Huis, schuur, Boomgaard en erf, No. 243 en 2 Bunders 75 roeden Wei en Bouwland, kadaster Sectie C. No. 354 t/m 357, onder Charlois
06-08-1841 2953 93 Lange Pieter de Andeweg Joost Verkoop van een huis en erf, aan de Zuidpoldersche Zeedijkkadaster Sectie C. No. 341 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500.-
11-08-1841 2953/2954 96 Linden Cornelis van der Jong Jan de Verkoop van de helft in 4 bunders 98 roeden weiland, Kadaster Sectie A. No. 213 t/m 216 gelegen i/h Oudeland van Strijen voor Fl. 1200,-
16-08-1841 2954 98 Zelfde Arij van 't Rouw Petrus Johannes Hypotheek van Fl.2200,- onderpand: Huis en gevolgen en 63 roeden 28 ellen Bouwland, kadastertieSectie D. No. 711, 733 t/m 736, 760 t/m 764, 789 t/m 794, onder Barendrecht
20-08-1841 2955 103 Visser Leendert Willemsz. Kok Arij Hypotheek van Fl. 2200,- onderpand: 3 Bunders 76 roeden 10 ellen Bouwland en watering, een Huis, erf en tuin, kadaster Sectie B. 134, 150, kadaster Sectie A.No. 53 en 54, aan de Voordijk, onder Oost en West Barendrecht
28--08-1841 2956 106 Linden Arij van den Jagt Pieter Ariensz van der Verkoop van een gedeelte van een stuk weiland 1 bunder,120 roeden en 40 ellen, in de polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 236 onder Barendrecht voor Fl. 100,-
28-08-1841 2956 107 Visser Pieter Willemszoon Linden Arij van der Verkoop van een 1/4 gedeelte in een Vlassersstelling No. 46 B. en in 8 Bunders 70 roeden 87 ellen Bouwland, Boomgaard, Boschhakhout, watering, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 737 en 738, kadaster Sectie B. 280 en 281, sectie C. No. 73, 227 en 228 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.915,-
04-09-1841 2956 108 Lange Pieter de Andeweg Joost Verkoop van een huis schuur en erf, aan de Achterzeedijk bij het Barendrechtseveer, kadaster Sectie C. No. 343, onder Barendrecht voor Fl. 500.-.
09-09-1841 2957 110 Linden Arij van der Jagt Pieter Arijsz. van der Verkoop van een gedeelte van een stuk weiland 1 bunder 12 roeden 40 ellen in het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 236,onder Barendrecht voor Fl. 600,-
11-09-1841 2957 111 Smeenk Aalbert Bol Johannis Verkoop van Een Huis, schuur en dijkerf,kadaster No. 389, onder Heerjansdam
16-09-1841 2959 118 Snaaijer Adriaan Molenaar Cornelia Verkoop van de 1/2 in een huis, schuur, tuin, boomgaard en erf No. 3/247 C. aan het einde van de Buitendijk, kadaster Sectie D. No. 724 t/m 728, onder Barendrecht voor Fl. 100,-
25-09-1841 2961 122 Beverloo Teunis en Familie Bakker Jan Verkoop van een huis,schuurtje en dijkerf, kadaster No. 223, onder de gemeente Katendrecht voor Fl. 300,-
07-10-1841 2962 124 Hordijk Arij Wevels Barend Jansz. Verkoop van een huis,schuur en erf, kadaster No. 720, onder de gemeente Kleine Lindt voor Fl. 2500,- Laatste originele akte No.105 d.d.28-08-1841
11-11-1841 2965 133 Cohen Levi Isaac Jagt Arij Jansz van der Verkoop van een huis,schuur en erf, No. 120/34 B., kadaster Sectie A. No. 717, op het dorp van Oost en West Barendrecht, voor de somma van Fl. 1100,-
17-11-1841 2967 135 Driel Pieter van   Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf No.28A.,aan de grootenstraatweg No.7, na bij het Tolhuis, , kadaster No. 320 en 321 op Katendrecht voor Fl.2500,-
07-01-1842 2973 1 Haan Hendrikje de Bruin Kinderen.v.Cornelis Verkoop van 5/8 gedeelte in een huis schuur en erf, No. 47 A.,aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 28 t/m 30, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 115,-
08-01-1842 2973 2 Slavenburg Johannis Jong Jan de Hypotheek van Fl.700,- onderpand: Bouwmanswoning, No. 29, kadaster sectie C. No. 128 t/m 133, 524, aan de groenendijk, Arbeiderswoning No. 30 en boomgaard en erf, kadaster sectie C. 125, 1 Bunder 72 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie Co. No. 115 in de Polder de Achten Zestig Morgen onder IJsselmonde en de helft in een Bouwmanswoning, Schuren, erve, paardenstalling, dorschvloer, kadaster Sectie B. No. 301, onder Pijnakker
27-01-1842 2975 6 Lagendijk weduwe PLeun Graaf Willem van der Verkoop van Vlassers stelling, bestaande in een Huis, schuur, boomgaard en erf , kadaster Setie C. No. 61 t/m 63, onder Charlois Fl. 1700,-
09-02-1842 2976 8 Kranendonk Arij Geen koper Veiling van Huis, schuur, Tuin, Boomgaard en erf, kadaster Sectie C. NO. 388, 531 t/m 534 onder IJsselmonde. Dit is onverkocht gebleven.
23-02-1842 2979/2980 16 Ruijzeveld Neeltje Barendregt Jacob Jansz Verkoop van een vlassersstelling bestaande in een huis, woonkeet, zwingelkeet, vuurput, drooghuis, Boomgaard en erf, kadaster Sectie C. No. 289 t/m 293 onder Charlois en 1 bunder 58 roeden 8 ellen Weiland en Watering, in de polder het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 150 t/m 152, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1800,-
01--03-1842 2981 22 Dits Hendrik Erfrente van Capelle Jacob Hypotheek van Fl.400,- onderpand: 7 Bunders 53 roeden 30 ellen Bouwland,kadaster sectie A. No. 199 en 200, Boschhakhout, kadaster sectie A. No. 207, Weiland, kadaster Sectie A. No. 208, 209, 210, 211 in de Polder de Kiesheid van 's Gravenambacht onder Rhoon
07-03-1842 2987 31 Heijnoord Jacob Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Verkoop van huis,tuin en erf No. 92,onder Ridderkerk voor de somma van Fl. 3800,-
12-03-1842 2988 33 Slavenburg Johannis Quartel Gerrit Verkoop van een bouwmanswoning No. 29 en arbeiderswoning met boomgaard en erf met 1 Bunder 72 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 128 t/m 133 en 524, aan de Groenendijk, onder IJsselmonde voor Fl. 1800,-
16-03-1842 2988/2989 34 Uijterlinde Meeuwis en Familie Hooft Petronella Maria 't Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 2 Bunders 22 roeden 60 ellen Weiland, kadaster sectie C. No. 166 en 2 Bunders 83 roeden Bouwland, kadaster Sectie C. No. 199, alles in de Zuidpolder van Oost en West Barendrecht
19-04-1842 2995 44 Niemantsverdriet Fam. Kuhlen Jan Hendrik van der Verkoop van 1 bunder,98 roeden bouwland i/d polder De Hille, kadaster Sectie D. No. 214 onder onder Charlois voor Fl. 1300,-
03-05-1842 2997/2998 50 Graaf Willem van der Vermaas Neeltje Hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Vlassers-stelling bestaande uit: Huis, schuur, boomgaard, Tuin en erf, kadaster Sectie C. No. 61 t/m 63 onder Charlois
22-06-1842 3002 68 Boer Maartje den geen koper Veiling van Huis en gevolgen en 61 roeden 10 ellen Weiland, kadaster Sectie B. No. 80 en 81 onder Charlois. Dit is onverkocht gebleven.
22-06-1842 3002/3003 69 Lagendijk Pleun Pleunsz. Sijs Bastiaan van der Hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 2 Bunders 108 roeden 60 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster sectie D. No. 127 en 128, onder Ridderkerk
30-06-1842 3003/3004 71 Piek wed.v.Hendrik Buiteweg Jan Verkoop van Herberg en Uitspanning No. 9/10 A met stallingen No. 9/11B en Erven , kadaster No. 239 t/m 241, 246 onder katendrecht voor Fl. 8050,-
20-07-1842 3012 85 Kalkman Jan Rolloos Jan Adrianus Hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Huizen, Schuren, Tuin en Erven, kadaster sectie B. No. 244 t/m 246, 256, 205, 331, onder IJsselmonde
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Zikkenheimer Willem Verkoop Huis, Erf en Boomgaard No. 85, kadaster sectie A. No. 685 en 686 en onder Poortugaal,
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Schepman Anthonij Marinus H. Verkoop van een Boomgaard en Tuin, kadaster Sectie A.No.45, aan de Achterweg in Poortugaal voor Fl. 95,-
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Barendregt Jacob Jansz. Verkoop van 74 Roeden Bouwland thans Weiland, kadaster Sectie C. No. 287, in de Polder het Buitenland in Poortugaal voor Fl. 599,40
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Barendregt Jacob Jansz. Verkoop van Een Bunder 31 roeden 30 ellen Bouwland, thans Weiland, Kadaster sectie A. No. 570 in de Polder Het Oudeland van en onder Poortugaal voor Fl. 990,-
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Klapwijk Bastiaan Verkoop van Een Bunder 15 roeden 80 ellen Bouwland, thans Weiland, kadaster Sectie A. NO. 571 in de Polder Het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 835,20
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Goudsmit Samuel Verkoop van 82 Roeden 10 ellen Bouwland, thans Weiland, kadaster Sectie A. No. 616, in de Polder Het Oudeland van Poortugaal voor Fl. 564,40
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Pons Huibrecht Verkoop van Twee Bunder 38 roeden 10 ellen Weiland, kadaster Sectie B. No. 191 t/m 193, in de Polder het Oudeland van en onder Hoogvliet voor Fl. 2031,50
28-07-1842 3013/3014 90 Vermaat Willem Johannisz Hoboken Jacobus van Verkoop van 29 Roeden 70 ellen Boomgaard, kadaster No. 256, in de Polder het Buiten Kijveland onder Albrandswaard voor Fl. 280,-
03-08-1842 3015 91 Oosthoek Arij Kuhlen Jan Hendrik van der Hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 3 Bunders 27 roeden 70 ellen Weiland thans Bouwland in Nieuw Reijerwaard,kadaster Sectie D. No. 168 en 169, onder Ridderkerk
17-08-1842 3016 94 Labrijn Willem Raadt Pleun de Verkoop van Twee Bunders 98 roeden 60 ellen Bouwland, gelegen in de Ziedewijpolder, kadaster sectie D. No. 424 en 425,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1270,-
17-08-1842 3016 94 Labrijn Willem Raadt Pleun de Verkoop van Vier Bunders 81 roeden 10 ellen Bouwland en Watering, kadaster sectie D. No. 428, 829 t/m 831, gelegen in de Zuidpolder, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3000,-
20-09-1842 3019 101 Koning Jan Arijzn de Labrijn Willem Verkoop van 7 bunders,39 roeden en 70 ellen wei en bouwland, kadaster Sectie D. No. 416 en 417, 423, 900, 902, in de polder Ziedewij en Zuidpolder, onder oost en West Barendrecht voor Fl. 5050,-
20-09-1842 3019 102 Labrijn Willem Hoogendijk Dirk Hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 7 bunders,39 roeden en 70 ellen wei en bouwland,kadaster Sectie D. No. 416 en 417, 423, 900, 902, in de polder Ziedewij en Zuidpolder onder Oost en West Barendrecht
01-11-1842 3022 112 Driel Cornelis van Klootwijk Arij Hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, schuur, Boomgaard en Erf, kadaster sectie C. No. 142, onder IJsselmonde
07-01-1843 3029 2 Andeweg Joost Spui Jan van der Verkoop van een huis,schuur en erf onder Barendrecht gelegen op de Zuid of Achter Zeedijk bij het Barendrechtseveer, kadaster Sectie C. No. 344, voor Fl. 600,- die als hypotheek gevestigd blijft.
13-02-1843 3034 12 Sparreboom Susanna Sparreboom Maarten 2/3 gedeelten van een Vlassersstellingen en gevolgen en 2/3 gedeelte van 37 roeden 40 ellen Griend, kadaster Sectie C.No. 42 en 44, 257 t/m 259 aan de Lagendijk, onder IJsselmonde voor Fl. 900,-
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den geen koper Verkoop van Huis, schuur, tuin en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. 692 en 693, onder Oost en West Barendrecht. Dit is onverkocht gebleven
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Romeijn Johannis Verkoop van Een Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 677 en 678, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Geen koper Verkoop van Huis, schuurtje, tuin en erve, aan de Voordijk, kadaster Sectie D No. 315. Dit is onverkocht gebleven.
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Visser Aart Wiekertsz. Verkoop van Twee Bunders 19 roeden 40 ellen Weiland,kadaster Sectie C. No. 160, in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 1425,-
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Klootwijk Arij Verkoop van Een Bunder 31 roeden 40 ellen Bouwland, voorheen Weiland, kadaster Sectie C. No. 167 in de polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 720,-
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Deugd Marijgje de Verkoop van Drie Bunder 31 roeden 40 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie D. No. 118 t/m 120, in de polder Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 1000,-
23-02-1843 3035/3036 14 Boer Gerrit den Molenaar Dirk Verkoop van Zes Bunders 16 roeden 10 ellen Wei en Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 1 t/m 4, onder Ridderkerk voor Fl.3580,41
27-02-1843 3037 17 Oosthoek Arij Kuhlen Jan Hendrik van der Hypotheek Fl. 600,- onderpand: 3 Bunders 27 roeden 70 ellen Bouwland in Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk
08-03-1843 3038/3039 22 Huijser Pieter Kat Herman de Verkoop van 5 bunders 42 roeden en 43 ellen Bouw en Weiland, weg en watering en Boschhakhout, kadaster No. 211 t/m 217 onder Kijfhoek voor Fl. 3350,-
23-03-1843 3039 24 Verhoeve Pieter Thesing Maria Hypotheek Fl. 600,- onderpand: Huis. Schuur, Boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 390 en 391,aan de Ziedewijdijk onder Oost en West Barendrecht
28-03-1843 3039/3040 25 Boer Gerrit den Vogel Aaltje Verkoop van een huis,schuur, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 692 en 693, aan de Dorpssingel, onder Oost en West.Barendrecht voor Fl.515.-.
28-03-1843 3040 26 Vogel Aaltje Jong Jan de Hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 692 en 693, aan de Dorpssingel onder Oost en West Barendrecht
08-04-1843 3041 28 Hoek Arij Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van 5 bunders,84 roeden en 30 ellen wei en bouw land in het Oudeland van Poortugaal, kadaster Sectie A. No. 112, 270, 272, voor Fl. 2500,-
20-04-1843 3044 37 Verseveld Cornelis Visser Bastiaan Pieterszn. Verkoop van 2 bunders 24 roeden en 25 ellen weiland en watering, kadaster Sectie D. No. 520 t/m 522, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
27-04-1843 3045 42 Oosthoek Arij Sijs Bastiaan van der Hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: 3 Bunders 24 roeden 70 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 320 en 321, in de Polder van en onder Charlois
08-05-1843 3046 47 Visser Bastiaan Willemsz. Kok Arij Hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Bouwmanswo-ning en gevolgen met 6 Bunders 27 roeden 12 ellen Boomgaard en tuin en boschhakhout, kadaster Sectie B. No. 129 t/m 133, 137 t/m 146, in de Polder Het Buitenland, onder Oost en West Barendrecht
26-05-1843 3047 50 Ruiter Adriana de Bie Arij de Verkoop van een timmermanswinkel en gevolgen, op het dorp, kadaster Sectie 812 en 813 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1600,-
10-06-1843 3047 54 Pols Pieter Erfrente van Capelle Jacob Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 9 Bunders 87 roeden 72 ellen Bouw en Weiland, kadaster sectie D. No. 120, 235, 258, 261, 236 t/m 240, inde Polder de Hille onder Charlois
01-07-1843 3053 65 Theijlingen Arnout Jacob van Vaandrager Arij Verkoop van 2 bunders en 40 ellen bouwland, kadaster Sectie C. No. 828 t/m 830, in de Polder Smeetsland, onder Charlois voor Fl. 150,-
01-07-1843 3053 66 Theijlingen Arnout Jacob van Kuijper Cornelis Verkoop van 1 bunder 81 roeden en 60 ellen bouwland, kadaster sectie C. No. 369 en 370, in de Polder Smeetsland, onder IJsselmonde voor 950,-
01-07-1843 3053 67 Theijlingen Arnout Jacob van Onderwater Wed.v.Boudewijn Verkoop van een onverdeeld 1/7 deel in 3 bunders 21 roeden en 20 ellen weiland in Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 439, 442 t/m 445, onder IJsselmonde voor Fl. 125,-
01-07-1843 3053 68 Theijlingen Arnout Jacob van Vurm Jan van der Verkoop van een onverdeeld 1/7 gedeelte in 3 bunders,34 roeden en 90 ellen Weiland in Smeetsland, kadaster sectie C. No. 446 t/m 448, onder IJsselmondevoor Fl. 125,-
14-07-1843 3060 77 Molendijk Gerrit Koelman Johannis Hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 2 Bunders 89 roeden Weiland en Watering, kadaster sectie D. No. 995 t/m 997, 1003, in de Polder het Buitenland onder Oost en West Barendrecht
17-07-1843 3060 78 Visser Leendert Kok Arie Verkoop van een huis erf en tuin en 3 bunders,76 roeden en 10 ellen Bouwland en watering, kadaster Sectie A. No. 53 en 54, aan de Voordijk, kadaster sectie B. No. 134 en 150, in de Polder het Buitenland onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2900,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Vaandrager Pieter Verkoop Bouwanswoning bestaande in een Huis, schuren, verder getimmerte, erf, werf, boomgaard en Weiland, kadaster sectie C. No. 481 t/m 484, 541 t/m 543, aan de Lagendijk onderCharlois voor Fl. 1800,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Jagt Abraham van der Verkoop van Een Hui, schuur, boomgaard en erf, kadaster sectieC. No. 477 t/m 480, aan de lagendijk onder Charlois voor Fl. 510,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Wagener Jan hendrik Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf kadaster sectie A. No. 105 t/m 107, aan Smeetshoek, onder Oost en West Barendrcht voor Fl. 720,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Kuhlen Jan Hendrik van der Verkoop van Vier Bunders 77 roeden 40 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. 593 en 594, in de Polder van en onder Charlois voor Fl. 3100,50
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Lamme Arie Johannes Verkoop van Vier Bunders 67 roeden 18 ellen Bouw en Weiland, Boomgaard, Boschhakhout en watering, in de Polder Het Bunnenland, kadaster Sectie A. No. 223, 227 t/m 231, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3276,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Meij v.Alkemade Jacob E. de Verkoop van Vijf Bunders 63 roeden 50 ellen Wei en Bouwland, Tuin en Watering, in de Polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 153 t/m 159, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3611,10
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Lamme Arie Johannes Verkoop van 70 roeden 50 ellen Bouwland, in de polder Het Binneland, kadaster sectie A. No. 147, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Kuhlen Jan Hendrik van der Verkoop van Twee Bunders 30 roeden 10 ellen Weiland, in de Polder van en onder Charlois kadaster sectie C. No. 544, voor Fl. 1871,10
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Vaandrager Arij Verkoop van Drie Bunders 45 roeden 60 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 551 t/m 553 in de Polder van en onder Charlois voor Fl. 3148,60
27-09-1843 3066 95 Vaandrager Arij en Familie Kuhlen Jan Hendrik van der Verkoop van Drie Bunders 12 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 548 t/m 550, in de Polder van en onder Charlois voor Fl. 2191,-
17-11-1843 3068 100 Hordijk Fam. Graaf Pietertje van der Verkoop van 3/8 gedeelte in een huis,woonkeet schuur en erf, kadaster No. 613 t/m 616, op het dorp Heerjansdam voor Fl. 900,-
01-12-1843 3068 101 Zijl Pieter van Erfrente van Capelle Jacob Hypotheek van Fl. 1400,- onderpand: 3 Bunders 9 roeden 78 ellen Weiland, watering en weg, kadaster No. 135 t/m 142, in de polder Grote en Kleine Lind onder Kleine Lindt
31-01-1844 3072/3073 6 Es Arij van Geen koper Veiling van het Logement en Uitspanning, genaamd "het Veerhuis" met erf No. 172 kadaster sectie B. No. 177 en een Huis en erf en een schuur en erf, kadaster Sectie B. No. 173,174, 166 en 167,op het dorp IJsselmonde, het is onverkocht gebleven
12-02-1844 3073 7 Niemantsverdriet Leendert Cohen Levi Isaac Verkoop met kusting van een Huis,schuur en erf , aan de Singel, kadaster sectie A. No. 686 t/m 691,onder Oost en West Barendrecht voor Fl.600.-.Waarvan Fl. 300,- op kusting zijn gebleven.
06-03-1844 3077/3078 18 Kranendonk Arij Vorm Otto van den Verkoop van Twee Bunders 3 roeden Weiland, in de Polder Smeetsland, kadaster sectie C. No. 373, onder IJsselmonde voor Fl. 2827, -
06-03-1844 3077/3078 18 Kranendonk Arij Groenenboom Huibrecht Verkoop van 1Bunder 80 roeden 60 ellen Weiland, in de Polder de Hille en Charlois, kadaster sectie D. No. 302, kadaster Sectie C. No. 679 onder de Gemeente Charlois voor Fl. 1810,-
06-03-1844 3078 19 Es Arij van Dorsman Jan Verkoop van een schuur en erf, kadaster Sectie B. No. 166 en 167, op de dorpe van IJsselmonde voor Fl. 370,-
14-03-1844 3078 20 Willemsteijn Bastiaan Willemsteijn Willem Verkoop van een stuk dijk erf of boomgaard, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1042, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 48,-
03-04-1844 3080 26 Graaf Jannigje van der Kooijman Jan Hendriksz. Verkoop 1 Bunder 80 roeden 60 ellen Wei en Bouw-land, erf in de polder Nes en Nieuwland, kadaster Sectie B. No. 480, 498, onder IJsselmonde voor       Fl. 1384,65
05-04-1844 3080 27 Bie Pieter van der Bakker Maarten Verkoop van een Huis en erf met loods No. 131A, op het dorp, kadaster Sectie A. No. 702 en 703 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 950,-
05-04-1844 3080 28 Linden Klaas van der Linden Arij van der Verkoop van 1/5 gedeelte in Vlassersstelling, bestaande in Een Huis, schuur, woonkeet met boomgaard en erf, No. 111/46B aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 737 en 738, Een Boomgaard en Watering in de Polder Het Buiten land, kadaster Sectie B. No.280 en 281 benevens 8 bunders,49 roeden 30 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 73 en 228, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 950,-
11-04-1844 3081 29 Oosthoek Arij geen koper Veiling van 3 Bunders 47 roeden 70 ellen Bouwland , kadaster Sectie D. No. 168 en 169onder Ridderkerk. Is onverkocht gebleven
18-04-1844 3083 35 Hoep Willem van der Kuhlen Jan Hendrik van der Hypotheek van Fl.2200,- onderpand:4 Bunders 47 roeden 70 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie B. No. 194 en 195, kadaster Sectie A. No. 88, 54 onder Hoogvliet en 1 Bunder 17 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 170 in de Polder Langebakkersoord onder Pernis
01-05-1844 3085 41 Bastiaan Willemsteijn Labrijn Willem Hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Vlassersstelling en gevolgen, No. 17A, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 581 en 582, onder Oost en West Barendrecht
06-05-1844 3086 43 Stehouwer Teunis Oosthoek Arij Verkoop van een Bouwmanswoning, staande in een Huis, schuur, erf, boomgaard en Weiland, kadaster Sectie C. No. 755, 756, 764, 767, 858 en 859, in de Polder Smeetsland onder Charlois voor Fl.3000.-.
06-05-1844 3086 44 Oosthoek Arij Kuhlen Jan Hendrik van der Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouwmanswo-ning en gevolgen, kadaster Sectie C. No. 755, 756, 764, 767, 858 en 859, in de Polder Smeetsland onder Charlois
06-05-1844 3086/3087 45 Oosthoek Arij Barendregt Jacob Jansz Verkoop van 3 bunders 24 roeden en 70 ellen weiland, kadaster sectie C. No. 320 en 321,in de Polder van en onder Charlois voor Fl. 3200,-
25-05-1844 3087 48 Kranendonk Arij Sijs Bastiaan van der Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 8 Bunders 107 Roeden 74 ellen Weiland en Boschhakhout , kadaster sectie C. No. 449 t/m 451, 380, 452, 453, 496, 497, 498 in de Polder Smeetsland, onder IJsselmonde
17-06-1844 3087 52 Sloof Hendrik Erfrente van Capelle Jacob Hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 4 Bunders 24 roeden 40 ellen Weiland, kadaster Sectie B. No. 556 t/m 559, onder Charlois
22-06-1844 3089 59 Molenaar Cornelia Noteboom Jacobus Verkoop van een Huis,schuur,tuin, boomgaard en erf, No. 3/247C, kadaster sectie D. No. 724 t/m 728, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
20-07-1844 4012 68 Pleijsier Leendert Niemantsverdriet Cent Verkoop van Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, wagenkeet, varkensschuur, berg, put en vuurhuis, tuin en boomgaard,aan de Voordijk, kadaster Sectie B. No. 107 t/m 111, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
28-08-1844 3099 76 Slavenburg Johannis   Verkoop van 1 Bunder 75 roeden 90 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 123 en 124, in de Polder de Acht en Zestig Morgen, onder IJsselmonde
07-09-1844 4000 81 Waijfort Reinier Hendrik Soeteman Leendert Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, Loods en erf, aan Bolnes buitendijks kadaster sectie A. No. 31 en daarachter gelegen 12 roeden kadaster Sectie A. No. 32, en Kadaste Sectie A. No. 91 en 1308, onder Ridderkerk
23-10-1844 4005 t/m 4007 89  
07-11-1844 4007/4008 91 Penning Jan Waijfort Reinier Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, schuur, en daar achter staand schuurtje, Boomgaard, tuin en Erf No. 15, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 1671 t/m 1673, onder Ridderkerk
28-11-1844 4009 97 Niemantsverdriet Arij Bastiaansz Niemantsverdriet Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 200.- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, aan het Sluisje, kadaster Sectie A. No. 632, onder Charlois
15-01-1845 4011 3 Kranendonk Arij geen koper Veiling van een Huis, schuur, tuin, boomgaard en erf, kadaster Sectie C. No. 388, 534, 532, 533, aan de Hordijk bij den Grooten Straatwegnumero 7, onder IJsselmonde. Onverkocht gebleven.
21-01-1845 4012 5 Visser Neeltje Dorsman Crijn Verkoop van Huis, schuur en boomgaard en erf, No. 173 en 174/49 C., kadaster Sectie D. No. 321 t/m 323, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
07-02-1845 4018 15 Blijdorp Leendert Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van 5 bunders 26 roeden en 80 ellen Bouwland en watering, kadaster sectie B. No. 84 t/m 88, in de Polder het Buitenland onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3800,-
14-02-1845 4020 20 Duinsen Jacob van Hammes David Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- als onderpand: Huis, Boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 360, 364 t/m 366 en 478, in de Polder De Hille onder Charlois
15-02-1845 4020 21 Kranendonk Jan Kuijper Cornelis Verkoop van een Boomgaard met een schuur, wagenkeet, zwingelkeet, aan de Molendijk,kadaster Sectie C. 464, met 39 roeden en 40 ellen Weiland,in de polder Smeetsland kadaster Sectie C. 463 onder IJsselmonde voor Fl. 600,-
15-02-1845 4021 22 Kranendonk Jan Kuhlen Jan Hendrik van der Obligatie met hypotheekvan Fl. 600,- onderpand: Huis, erf, boomgaard en tui, n, kadaster Sectie C. No. 466 t/m 469 onder IJsselmonde
24-02-1845 4023 26 Ruijmschotel Rubertus Smith v.   Hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 8 Bunders 81 roeden 30 ellen Bouw en Weiland, Boschhakhout, Liesland en kade in de Polder dePlompert , kadaster Sectie A. No. t/m 122, in de Polder Robbenoord 196, 180 en 181,in de Polder de Plompert kadaster Sectie A. No. 144, onder Charlois
10-03-1845 4024 31 Bakker Maarten Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- met onderpand: Huis, erf en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 668, 672 t/m 674 op het dorp van Oost en West Barendrecht
12-03-1845 4024 33 Zellmann Philippus Hammens David Obligatie met hypotheek van Fl.500,- onderpand: Huis en erf, keet en loods No. 131 A., kadaster Sectie A. 702 en 703 onder Oost en West Barendrecht
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Reus Jacobus Johannis de Verkoop van Een Bouwmanswoning, bestaande in Een Huis, schuur,Boomgaard, tuin en erf, No.142/17A,in de Polder het oudeland, aan het kerkedijkje, kadaster Sectie B. No. 955, 1130 t/m 1133, en Twee Bunders 12 roeden Weiland, aan het Kerkedijkje, kadaster Sectie B. No. 1134 en 1135 en Twee Bunders 16 roeden 50 ellen Weiland, gelegen in het Oudeland aan het Kerkedijkje, kadaster Sectie B. No. 1136 en 1137 onder IJsselmonde voor Fl. 5857,85
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Kooijman Hendrik Janszoon Verkoop van Twee Bunders 18 roeden 80 ellen Weiland, in de polder het Oudeland aan het Kerkedijkje, kadaster Sectie B. No. 1126, 1127 en 1129, onder Ijsselmonde voor Fl. 1412,55
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Molenaar Dirk Verkoop van Twee Bunders 10 roeden 90 ellen Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 129 en 130, onder Ridderkerk voor Fl. 1171,05
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Niemantsverdriet Pieter Verkoop van Vijf Bunders 3 roeden 40 ellen Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 156 t/m 159, onder Ridderkerk voor Fl. 2167,20
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Ven Jan van der Verkoop van Twee Bunders 28 roeden 60 ellen Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 58, onder Ridderkerk voor Fl. 1465,60
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Molenaar Dirk Verkoop van Twee Bunders 4 roeden 30 ellen Wei en Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D No.45 en 46, onder Ridderkerk voor Fl. 738,-
22-03-1845 4028/4029 41/42 Slikkerveer Leendert Molenaar Dirk Verkoop van Een Huis, schuur, erf en tuin, No. 258, kadaster Sectie B. No. 240 en 241, op het dorp IJsselmonde voor Fl. 745,-
23-05-1845 4037 59 Jagt Arij van der Jansz. Nepes Arij Verkoop van een huis,schuur en erf,No. 120/34B,op het dorp, kadaster Sectie A. No. 717, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
26-05-1845 4037/4037/438 61 Oosthoek Arij Kuhlen Jan Hendrik van der Hypotheek van Fl. 400,- onderpand: 3 Bunders 27 roeden 70 ellen Weiland (thans Bouwland), in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 168 en 169, onder Ridderkek en een Bouwmanswoning, bestaan de in Een Huis, schuur, erf, boomgaard en Weiland, in de Polder Smeetsland,kadaster Sectie C.No. 755, 756, 764, 767, 858 en 859, onder Charlois
29-05-1845 4038 62 Lagendijk Pleun Pleunsz. Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van 2 bunders 10 roeden en 60 ellen Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster sectie D. No. 127 en 128, onder Ridderkerk voor Fl. 1100,-
04-06-1845 4038 66 Sijs Jacob van der Sijs Arij van der Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand: Huis, schuur, erf, boomgaard en watering, No. 118/37B, kadaster Sectie A. No. 710, 719, 805 en 806 op het dorp Oost en West Barendrecht
05-06-1845 4038 67 Stehouwer Pieter Zwaal Cornelis Verkoop van een Huis, boomgaard en erf, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 710 en 711 onder Charlois voor Fl.250.-.
09-06-1845 4038 69 Huijsken Fam. Gent Maarten van Verkoop van een schuur en erf 41 A, kadaster Sectie A. No. 113 en 114, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.90.-
31-07-1845 4051 96 Vogel Jan Blijdorp Bastiaan Verkoop van een Huis,erf en tuin, kadaster Sectie A. No. 637 en 638 op het dorp te Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Visser Aart Wiekertsz. Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen en Huis en dijkerf, schuur, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis en droogput , kadaster No. 308 t/m 311, buitendijks onder Heerjansdam
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Visser Aart Wiekertsz. Verkoop van een Boomgaard en Tuin, gelegen buitendijks, kadaster No. 307,429 en 430 onder Heerjansdam voor Fl. 324,-
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Visser Aart Wiekertsz. Verkoop van 2 Bunders 22 roeden 50 ellen Weiland, kadaster No. 198, onder Heerjansdam voor Fl. 2007,-
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Visser Aart Wiekertsz. Verkoop van Twee Bunders 14 roeden 80 ellen Weiland, kadaster No. 200, onder Heerjansdam voor Fl. 1720,-
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Visser Aart Wiekertsz. Verkoop van Twee Bunders 21 roeden 80 ellen Weiland, kadaster No.201, onder Heerjansdam voor Fl. 1831,50
06-08-1845 4051/4052 98 Kranendonk Arij Slikkerveer Leendert Verkoop van een Huis, schuur, tuin,boomgaard en erf, aan de Hordijk bij den Grootenstraatweg, kadaster Sectie C. No. 388, 534, 532, 533 en 534, aan de Hordijk,onder IJsselmonde voor Fl. 800,-
14-09-1845 4053 101 Molenaar Jacoba Molenaar Jan Verkoop van een Huis en verdere getimmerten, tuin en erve,wijk A. No. 277 vroeger No. 229 kadaster Sectie B. No. 264 en 265 volgnummer 91, te IJsselmonde voor Fl. 1500,-
18-09-1845 4055 107 Wall Margretha Elisabeth v.d. Kranendonk Arij Verkoop van een boomgaard,tuin en watering groot 29 roeden en 24 ellen, kadaster Sectie A. No. 597 t/m 599, 604 en 605, in de Polder Het Buitenland, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
01-10-1845 4057 115 Vijfvinkel Fam. Sijs Bastiaan van der Verkoop van 1 bunder 5 roeden en 30 ellen weiland, kadaster Sectie D. No. 994 in de polder Het Buitenland, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 850,-
01-10-1845 4058 116 Vijfvinkel Fam. Vijfvinkel Leendert Verkoop van een Huis, schuur en erf, tuin en boomgaard No. 16/132 B, kadaster Sectie A. No. 698, 699 en 801, aan de Dorpsstraat te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
01-10-1845 4058 117 Vijfvinkel Leendert Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis, schuur, erf, tuin en Boomgaard, kadaster Sectie A. No. 698, 699 en 801, aan de Dorpsstraat onder Oost en West Barendrecht
22-10-1845 4059 123 Buitenen Gezusters van Kievit Dirk Verkoop van een huis,schuur,boomgaarden erf, kadaster Sectie B. No. 122 t/m 124, Sectie C. No.219 en 220, onder Rhoon voor Fl. 480,-
08-11-1845 4060 129 Kranendonk Arij Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van enige percelen weiland en boschhakhout, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 3566, 449 t/m 451, 380, 417, 452, 453, 496 t/m 498, onder IJsselmonde voor Fl. 6000,-
03-12-1845 4061 131 Kranendonk Arij Leenheer Hendrik Verkoop van een dijkerf onder Heerjansdam, gedeeltelijk kadaster No. 307 en 310 voor Fl. 40,-
23-03-1846 4068/4069 10 Uijterlinde Familie Hooft Petronella Maria 't Hypotheek van Fl.3000,- onderpand: Bouwmanswoning No. 78/12B bestaande in: Huis, schuur, erf, tuin, boomgaard en enige percelen Bouw, Weiland en watering, kadaster Sectie C.No.138 t/m 155, 179 t/m 183, 185 t/m 192, in de Zuidpolder onder Oost en West Barendrecht
08-05-1846 4072 22 Vaandrager Pieter en Familie Vaandrager Arij Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, getimmerte, erf, werf, boomgaard en Weiland, kadaster Sectie C. No. 481 t/m 484, 541 t/m 543, aan de Lagendijk onder Charlois voor Fl. 1200,-
15-05-1846 4072 24 Griend Dionisius van der Huijzer Willem's kinderen Hypotheek van Fl. 5500,- onderpand: 9 Bunders 97 roeden 28 ellen Bouw en Weiland, Boschhakhout en watering, kadaster Sectie D. No. 982 in de Polder Het Buitenland onder Oost en West Barendrecht, kadaster No. 40 t/m 43, 61 en 62 in de polder en gemeente Kijfhoek en kadaster No. 72 t/m 75 onder Rijsoort en Strevelshoek en in Heer Oudelandsambacht, kadaster No. 34 t/m 37.
23-05-1846 4073 26 Buitenen Fam.van Linden IJsbrand van der Verkoop van een huis,erf en boomgaard, kadaster Sectie B. 635, 686, 687 onder Rhoon voor Fl. 100,-
04-06-1846 4074 28 Graaf Leendert van der Huijser Frans Verkoop van een Arbeiderswoning, kadaster Sectie D. No. 5, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
29-07-1846 4087 50 Sluis Magdalena van der Diverse personen Verkoop van Onroerende goederen onder Ijsselmonde voor Fl. 665,-
29-07-1846 4087 50 Sluis Magdalena van der Adrichem Cornelis van Verkoop van Een Huis, erf, tuin, Boomgaard en Boschhakhout, kadaster Sectie C. No. 408 t/m 412, aan de dijk in de gemeente IJsselmonde voor Fl. 242,-
29-07-1846 4087 50 Sluis Magdalena van der Ree Jacobus van Verkoop van Een Huis, erf, boomgaard en Boschhakhout, kadaster Sectie 413 t/m 416, aan de dijk onder de Gemeente IJsselmonde voor Fl. 260,- Mede koper is Jacob onder de Linden
29-07-1846 4087 50 Sluis Magdalena van der Lagendijk Lijntje Verkoop van 45 roeden 80 ellen Weiland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 438, onder IJsselmonde voor Fl. 163,-
19-08-1846 4088/4089 53 Ruijmschotel Rubertus Smits Heer Hendrik Nicolaas de Verkoop van een gedeelte van een perceel boomgaard, kadaster No. 191, onder Katendrecht voor Fl. 400,-
26-08-1846 4089/4090 55 Ketting Maarten Klaasse Hans Pieter Verkoop Huis, keet, schuur en dijkerf No. 125, aan de Nieuwe Pernischedijk, kadaster Sectie B. No. 106 en 107 onder Pernis voor Fl. 410,-
15-09-1846 4090 58 Ree Jacobus van Grondelle Johannis van Verkoop van een huis,erf,boomgaard en bos hakhout, kadaster Sectie C. No. 412, 414, 415 en 416, onder IJsselmonde voor Fl. 250,-
18-09-1846 4090 59 Adrichem Cornelis van Sijs Bastiaan van der Verkoop van een huis,erf,tuin,boomgaard en boschhakhout, kadaster Sectie C, No. 408 t/m 412 onder IJsselmonde voor Fl. 242,-
26-09-1846 4092 65 Jansen Johanna geen koper Veiling van Huis, schuur, woonkeet, tuin, erf, boom-gaard onder Rhoon. Het is onverkocht gebleven
01-02-1847 4097 3 Hartog Simon Benjamin den Hartog Salomon Simon den Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis en Erf No. 148 Nieuw, op het dorp van Oost en West Barendrecht
03-03-1847 5000/5001 11 Uijterlinde Familie kopers zie Akte No. 13 Veiling v/e bouwmanswoning benevens 49 bunders 84 roeden en 50 ellen erf, werf, boomgaard, kade, Wei en Bouwland in de Zuidpolder nog 1 Bunder 94 roeden 60 ellen Bouwland in de polder het Buitenland. 2 Huizen en gevolgen onder Oost en West Barendrecht en 2 Bunders 80 roeden 60 ellen Weiland in de polder Smeetsland onder IJsselmonde
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie geen koper Verkoop van Een Bouwmanswoning, verder getimmerte, schuur No. 12/78B met 18 Bunders 40 roeden 10 ellen Watering, Bouwland, Weiland, boomgaard, huis, schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 138 t/m 146, No. 185 t/m 195,In de Zuidpolder van Oost en West Barendrecht. Dit perceel is opgehouden.
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Fortuin de Raadt Marius Verkoop van Vijf Bunders 96 roeden 90 ellen Weiland, bouwland en kade in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 179 t/m 183, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3850,65
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Raadt Gerrit Adrianus de Verkoop van Vier Bunders 51 roeden Wei en Bouwland en kade, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 147 t/m 152, onder Oost en West barendrecht voor Fl. 1804,-
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Raadt Gerrit Adrianus de Verkoop van Vier Bunders 32 roeden 40 ellen Wei en Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster SectieC. No. 153 t/m 155, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2392,50
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Raadt Pleun de Verkoop van Twee Bunders 22 roeden 60 ellen Weiland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 166, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1048,10
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Raadt Pleun de Verkoop van Twee Bunders 37 roeden 80 ellen Bouwland, in de Zuidpolder kadaster Sectie D. No. 815 en 816, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1428,-
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Soetman Adrianus Verkoop van Twee Bunders 48 roeden 80 ellen Weiland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 817 en 818, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1743,-
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van Twee Bunders 83 roeden Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. NO. 199, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1867,80
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Raadt Gerrit Adrianus de Verkoop van Drie Bunders 22 roeden70 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 200, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2196,40
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Jongebroer Leendert Verkoop van Drie Bunders 47 roeden 20 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 213, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2436,-
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Barendregt Joost Verkoop van Een Bunder 94 roeden 60 ellen Bouwland in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 376, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1199,25
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie geen koper Verkoop van Een Huis, schuurtje, Boomgaard en erf No. 16/83B,aan den Buitendijk, kadaster Sectie C. 252, 254 en 255, onder Oost en West Barendrecht. Dit perceel is opgehouden.
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie geen koper Verkoop van Een Huis,erf en Boomgaard, No. 15/82B. kadaster Sectie C No. 256 t/m 258, onder Oost en West Barendrecht. Dit perceel is opgehouden
10-03-1847 5001/5002 13 Uijterlinde Familie Vorm Krijn van den verkoop van Twee Bunders 80 roeden 60 ellen, kadaster Sectie C. No. 190, in de Polder Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 3203,40
12-03-1847 5002 14 Zijl Pieter van geen koper Veiling vann 3 Bunders 9 roeden 78 ellen Wei en Bouwland, kadaster No. 136 t/m 142, onder Kleine Lindt. Onverkocht gebleven
18-03-1847 5003 16 Raadt Familie de Groenenboom Willem Verkoop van Vier Bunders 98 roeden 20 ellen Wei en Bouwland in de Polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 142 t/m 145, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2994,-
18-03-1847 5003 16 Raadt Familie de Warendorp Damis van Verkoop van Twee Bunders 29 roeden Bouwland, kadaster Sectie C. No. 76 in de Polder Het Binnenland onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1305,30
18-03-1847 5003 16 Raadt Familie de Lamme Arie Johannes Verkoop van Drie Bunders 57 roeden 30 ellen Wei-Bouw en Rietland, kadaster Sectie B. 44 en 147 t/m 149, in de boezem genaamd de Koedood in Nieuw Pendrecht of wel de Polder Het Buitenland van Rhoon voor Fl. 2148,-
22-03-1847 5004 18 Zijl Pieter van Capelle Erfrenten van Verkoop van 3 bunders 9 roeden en 78 ellen Weiland, Watering en Weg, Bouwland, watering en weg als Weiland, kadaster No. 135 t/m 142, gelegen onder Kleine Lindt voor Fl. 1798,-
22-03-1847 5004 19 Gameren Maarten van Hoogendijk Janna Adriana Obligatie met hypotheek van Fl.800,- onderpand: 2 Bunders 38 roeden 80 Ellen Weiland, in de 140 Morgen van den Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 743 t/m 746, onder Charlois
15-04-1847 5007 26 Hordijk Cornelis en Familie Hooghart Abraham Verkoop van een huis,woonkeet,schuur en erf No. 88/90, kadaster No. 613 t/m 616, op het dorp Heerjansdam voor Fl. 800,-
21-04-1847 5010 34 Jong Cornelis de Familie Vermaat Hendrik Gerritsz. Verkoop van Huis, schuur No. 9 en 10A en Boomgaard en Erf, kadaster No. 234 en 325, onder Katendrecht voor Fl. 1450,-
03-05-1847 5012 38 Roos Harmen Visser Bastiaan Willemsz Verkoop van de gemene en onverdeelde helft i/e huis,schuur en erf, No.111/42B, kadaster Sectie A. No. 726 t/m 728, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 150,-
08-05-1847 5012 39 Kooijman Lodewijk Lagendijk Willem Verkoop van een Stenen Windkorenmolen en toebehoren met huis,tuin en erf,No. 166/43 en 161/44C., kadaster Sectie D. No. 340 t/m 343, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 12000,-
08-05-1847 5012 40 Vijfvinkel Abraham Kooijman Lodewijk Verkoop van een huis,schuur,woonkeet verdere getimmerten tuin en erve No. 151/19B, kadaster Sectie A. No. 659 en 660, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 2600,-
14-05-1847 5012 41 Millenaar Jan Kat Maria de Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 2 Bunders 64 roeden 17 ellen Weiland, Boschhakhout, in de Polder Het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1097 t/m 1099, onder IJsselmonde
26-05-1847 5013 42 Niemantsverdriet Gebrs. Wall Margretha Elisabeth v.d. Verkoop van 3 bunders,3 roeden en 70 ellen Wei en Bouwland en watering, in de Poder het Buitenland, kadaster Sectie D. No. 980, 981 en 983 en 1004, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2100,-
26-05-1847 5013 43 Niemantsverdriet Gebrs. Barendregt Joost Verkoop van 1 bunder 70 roeden en 40 ellen bouwland, kadaster Sectie B. No. 375 in de Polder Het Buitenland, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1100,-
07-06-1847 5013/5014 45 Uijterlinde Adrianus Hooft Petronella Maria 't Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Bouwmanswoning, getimmerte, schuur en gevolgen, No. 12/78 B met 18 Bunders 40 roeden 10 ellen Watering, Bouw en Weiland, boomgaard, tuin, schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 139 t/m 146, No. 185 t/m 195, in de Zuidpolder van enonder Oost en West Barendrecht
18-06-1847 5015 52 Visser Bastiaan Willemsz. Kuhlen Peter Gerhard van der Obligatie van met hypotheek Fl. 2200,- onderpand: 4 Bunders 90 roeden 90 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie A. No. 251 t/m 255, onder Oost en West Barendrecht
23-06-1847 5016 55 Meijer Dirk Prooijen Adrianus van Verkoop Bouwmanswoning bestaande in Huis, schuur, getimmerte, boomgaard, tuin en erve, aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 11 en 12 onder Oost en West Barendrecht met nog een stuk boomgaard, erf en tuin, annex aan het bovengenoemde erf, kadaster Sectie . o. 236, onder Rhoon voor Fl. 600,-
28-06-1847 5016/5017 57 Prooijen Adrianus van Andeweg Joost Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: zie akte 55 d.d. 23-06-1847
03-07-1847 5017/5018 60 Piek Joost Sprang Willem van Verkoop 2 Huizen verder getimmerte, erf en boschhakhout, kadaster Sectie D. No. 163 t/m 165, 167, 510 t/m 514 onder Charlois en IJsselmonde voor Fl. 1395,-Mede koper is Leendert van Gelder
03-07-1847 5017/5018 60 Piek Joost Zanger Willem de Verkoop van 2 Huizen, verder getimmerte het ene huis is gebouwd van hout, met erf, aan de Varkenoordsche Kade, kadaster Sectie A. No. 440 t/m 442, onder IJsselmonde nabij Feijenoord voor Fl. 1285,-
21-07-1847 5026 70 Poel Familie van der Barendregt Rokus Verkoop 4 Bunders 14 roeden 60 ellen Weiland, kadaster 176 t/m 178 in de polder van en onder Heerjansdam voor Fl. 3652,-
05-08-1847 5028 74 Huijser Joost Kievit Mensje de Verkoop van 1 Huis, schuur en verder getimmerte,kadaster Sectie D. No. 312 en 313, op het dorp Oost en West Barendrecht voor Fl. 640,-
05-08-1847 5028 74 Huijser Joost Moekestorm Arij Verkoop van Een Huis, Boomgaard en Tuin, kadaster Sectie D. No. 327 t/m 329, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 210,-
05-08-1847 5028 74 Huijser Joost Zwang Jacob Verkoop van Een Huis, Tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 344, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 250,-
11-08-1847 5028 75 Oosthoek Fam. Kranendonk Bastiaan Verkoop van 2 bunders 33 roeden en 60 ellen Weiland, kadaster Sectie D. No. 89 t/m 100, in de Hillepolder, onder Charlois voor Fl. 1600,-
31-08-1847 5029 77 Vaandrager Pieter Lamme Johannes Hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur, Boomgaard en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie B. No. 9 t/m 11, onder Oost en West Barendrecht
13-10-1847 5032 87 Uijterlinde Jan Jagt Cornelis Pietersz.v.d. Verkoop van een huis boomgaard en erf aan de buitendijk, kadaster Sectie C. No. 256 t/m 258, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
03-11-1847 5032 88 Noordt Jan van Kooijman Jan Verkoop van een huis, schuur en erf en 14 Roeden Boomgaard en tuin aan de Groteweg No.7, kadaster Sectie A. No. 597 en 598 en 824, 604, en 605 in de polder het Binnenland van Oost en West Barendrecht voor Fl. 601,-
21-12-1847 5033 91 Lagendijk Willem Wel Gijsbert van der Verkoop van 2 bunders 86 roeden en 50 ellen bouw en weiland in de polder Robbenoord onder Charlois voor F. 2700,-
22-12-1847 5033 92 Lagendijk Willem Wel Dirk Willemsz van der Verkoop van 2 bunders 70 roeden en 70 ellen weiland, kadaster Sectie C. No. 169 en 170 en 2 bunders 32 roeden 30 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 171 in de polder van en onder Charlois voor Fl. 5000,-
24-12-1847 5034 95 Wel Dirk Willemsz. van der Lamme Arnoldus Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: 11 Bunders 21 roeden 50 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie C. No. 411, 434, 589, 193, 194, 169 en 170,171, in de polder van en onder Charlois
12-01-1848 5036 4 Linden Cornelis van der Kooijman Lodewijk Verkoop Huis, schuur, tuin en erf aan de Voordijk No. 183/56C., kadaster Sectie D. No. 306 en 307, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 380,-
02-02-1848 5037 7 Niemantsverdriet Fam. Bie Pieter van der Verkoop van een huis,woonkeet,tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 641 t/m 647 op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
09-02-1848 5038 9 Willemsteijn Bastiaan Linden Trijntje van der Hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Een Vlassers-stelling bestaande in Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 581 en 582 en 1043, aan de Noldijk, onder Oost en West Barendrecht
16-02-1848 5039 11 Prooijen Adrianus van Leeuwenburg Arij Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande uit een Huis, schuur, verder getimmerte, Boomgaard of tuin en erve,aan de Buitendijk,kadaster Sectie C. No. 11 en 12, 236, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.600,-
25-02-1848 5041 17 Kraaijwinkel Maaijke Kooijman Lodewijk Verkoop Huis, schuur en erf onder Oost en West Barendrecht aan de Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 351 en 352 voor Fl. 230,-
02-03-1848 5042 20 Leeuwenburg Familie Sijs Bastiaan van der Hypotheek van Fl.300,- onderpand: Huis, schuren, Weiland, Boomgaard, tuin, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 483 t/m 491, onder Oost en West Barendrecht
03-03-1848 5042 21 Andeweg Maria Andeweg Joost Verkoop van een huis en erf, No. 48/72 C, kadaster Sectie D. No. 346 t/ 348, op Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
14-04-1848 5045 32 Bosman Elias Hoff Maarten van 't Verkoop van een gedeelte boomgaard, kadaster No. 320, onder de Katendrecht voor Fl. 50,-
14-04-1848 5045 33 Bosman Elias Hoff Lucas van 't Verkoop van het Zuidelijke gedeelte boomgaard,aan de Oudenweg, kadaster No. 320, onder de Katendrecht voor Fl. 50,-
02-05-1848 5049/5050 42 Nolen Johannis Hugo Huijser Jan Verkoop van een huis,schuur,tuin en erf aan de dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 682 en 683, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
28-09-1848 5066 68 Graaf Leendert van der Kuhlen Jan Hendrik van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen, schuur, boomgaard, en erf, kadaster Sectie C. No. 354 t/m 357 en 1/4 in 2 Bunders 75 roeden Wei en Bouwland, kadaster Sectie C. No.352 en 360, onder Charlois
19-10-1848 5068 72 Schouten Dirkje Knegt Cornelis Willemsz de Verkoop van een huis,boomgaard, tuin en erf,kadaster Sectie C. No. 18 t/m 20, in de Polder van enonder Charlois voor Fl. 300,-
24-10-1848 5068 73 Vogel Jan Vijfvinkel Abraham Verkoop van de onverdeelde helft in een stuk dijkerf, aan de Groten Straatweg No. 7. genaamd Cornelis Landeke,kadaster Sectie D. No. 1051,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 50,-
04-11-1848 5069 77 Zwaal Marietje en Lena Wall Johannis van de Verkoop van een schuur en erf, aan de Hillesluis, kadaster Sectie D. No. 196 en 195onder Charlois voor Fl. 350,-
08-11-1848 5069/5070 78 Pelt Wijnand van Schoor Willem van der Verkoop Huis, verder getimmerte, boomgaard en erf No. 162 in de Zuidhoek onder Charlois, kadaster Sectie C. No. 21 en 22, voor Fl. 220,-
15-11-1848 5070 81 Zwaal Marietje en Lena Kuhlen Jan Hendrik van der Verkoop van 65 Roeden 40 ellen boezemland, Watering en kade, kadaster sectie D. No. 368 t/m 370 en 1 Bunder 35 roeden 30 ellen Weiland, thans Bouwland, kadaster Sectie D. No.371 en 372, in de polder Kanrenmelksland, onder Charlois voor fl. 850,-
08-12-1848 5076 89 Berghout Dirk Kluit Petrus Cornelius Obligatie met hypotheek van Fl.350,- onderpand: Huis en erf , aan de westzijde van de Dorpsstraat, kadaster sectie B. No. 541, op het dorp Hoogvliet.
09-12-1848 5077 92 Lems Willem Vrijhof Job Verkoop van een huis,schuur ,boomgaard en erf a/d Kromme Zandweg, kadaster Sectie B. No. 513 een 514, onder Charlois voor Fl. 300,-
03-02-1849 5080 5 Bredius Jan Pieter Pos   Krijn Verkoop Huis Gebouw en erf, kadaster Sectie C. No. 48 in de Kreek en Een Boomgaard kadaster Sectie A. No. 237 als weiland en een Boomgaard, kadaster sectie C. No. 52 aan de dijk van de Polder de 68 Morgen, onder IJsselmonde voor Fl. 300,-
09-02-1849 5081 7 Graaf Willem van der Graaf Leendert van der Verkoop van 3 bunders,50 roeden en 20 ellen bouwland gelegen i/d polder van en onder Charlois voor Fl. 2800,-
10-02-1849 5081/5082 8 Graaf Leendert van der Kuehlen Jan Hendrik van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- zie akte 7 d.d. 09-02-1849
17-02-1849 5082/5083 10 Visser Bastiaan Willemsz. Sijs Jacon van der Obligatie met hypotheek van Fl. 160,- onderpand: De westelijke helft in een Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 726 t/m 728 onder Oost en West Barendrecht
08-03-1849 5085/5086 17 Leenheer Simon Duits Jacob Verkoop van 1 huis,schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 718, staande op den dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1600 ,-
08-03-1849 5085/5086 17 Leenheer Simon Sijs Jacob van der verkoop van Een Huis, erf en tuin NO. 12/154 en 155 B, kadaster sectie A. No. 708 en 709, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
08-03-1849 5086 18 Cohen Levi Isaac Kuijl Otto Verkoop van een huis,schuur en erf, kadaster sectie A. No. 686 t/m 690 staande aan de Singel, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
10-03-1849 5087 20 Visser Bastiaan Willemszn Barendregt Jan Gerritszn Verkoop van de overblijfselen ener afgebrande Bouwmans woning en gevolgen benevens 6 bunders 27 roeden 12 ellen in de polder het Buitenland, kadaster sectie B. No. 139 t/m 146 en 137 en 138, 129 t/m 133,onder Oost en West Barendrecht vor Fl. 9360,-
07-04-1849 5091 26 Zellmann Philipus Vijfvinkel Abraham Verkoop van de onverdeelde helft i/e stuk dijkerf, kadaster sectie D. No. 1051 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 50,-
12-03-1849 5091 27 Vogel Jan Cohen Levie Isaac Verkoop van een Huis,schuur,tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 692 en 693,aan de Dorpssingel op den dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 560,-
14-04-1849 5091/5092 29 Noordzij Arij Leendertsz. Kluit Cornelis Obligatie met hypotheek en borgtocht Fl. 100,- onder verband: Huis, schuur, keet en erf Noordzijdschedijk, kadaster Sectie B. No. 461, onder Hoogvliet
30-04-1849 5094 38 Kleijnjan Leendert Kuehlen Jan Hendrik van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- als onderpand: De oostelijke helft in 1 Bunder 1 roede Weiland en Tuin, kadaster Sectie D. No. 379, in de Polder Karnemelksland, onder Charlois
02-05-1849 5094/5095 40 Jagt Cornelis Pietersz. v.d Onderwater Wed.v.Boudewijn Obligatie met hypotheek van Fl. 4500,- onderpand: Diverse landerijen, kadaster Sectie B. No.89 en 90, 45, 192, 208 tm 210, 264 en 265, onder Oost en West Barendrecht
02-05-1849 5095 41 Jagt Arij Pietersz. v.d. Wall Margretha Elisabeth v.d. Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand:Bouwmanswoning met gevolgen en 9 Bunders 82 roeden 88 ellen Boomgaard, Bouw en Weiland, Tuin en erf en watering, kadaster Sectie A. No. 378 t/m 384 en 397 t/m 403 onder Oost en West Barendrecht
02-06-1849 5096/5097 55 Visser Bastiaan Willemsz. Barendregt Jan Gerritszn Verkoop 4 Bunders 90 roeden 90 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie A. No. 251 t/m 255, in de polder het Binnenland van Oost en est Barendrecht voor Fl. 3517,21
14-06-1849 5099 67 Raadt Fennigje de en Familie Hoogendijk Janna Adriana Obligatie met hypotheek van Fl. 7600,- als onderpand: Bouwmanswoning met gevolgen, genaamd de Zuidhoeve en 17 Bunder 12 roeden 60 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard en erve in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 458 t/m 469 en 477 t/m 481 en 496 en in de polder Buitenland nog 4 Bunders 22 roeden 60 ellen Bouwland en watering, kadaster Sectie B. No. 157 t/m 161, alles onder Oost en West Barendrecht
07-07-1849 6002/6003 77 Leeuwenburg Willem Sijs Arij van der Obligatie met hypotheek Fl. 300,- als onderpand: de westelijk helft in 1 Bunder 1 roede Weiland , tuin en erf kadaster Sectie D. No.379, in de polder Karnemelksland onder Charlois
11-07-1849 6003 78 Blijdorp Arij Blijdorp Bastiaan Obligatie met hypotheek Fl. 700,- als onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 49 t/m 51, onder Oost en West Barendrecht
18-07-1849 6007/6008 83 Graaf Maria van der Molendijk Maaike Verkoop Bouwmanswoning getimmerte en gevolgen, Arbeidershuis met tuin en erf en 5 Bunders 32 roeden 96 ellen Wei/Bouwland en watering, kadaster Sectie D. No. 393 t/m 399, 1022 t/m 1024, aan de Ziedewijdijk, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6097,35
13-08-1849 6010/6011 90 Zellmann Philippus Barendregt Joost Verkoop van een Huis en erf met loods No. 131A, kadaster Sectie A. No. 812 en 813, staande op den dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
07-09-1849 6013 96 Niemantsverdriet Cent Nugteren Simon Hypotheek van Fl. 2598,94 als onderpand: 4 Bunder 95 roeden 50 ellen Bouwland en watering in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 53 en 54, onder Oost en West Barendrecht
03-10-1849 6014/6015 105 Kulk Joris van der Wal Johannes van de Verkoop van Huis, schuur, erf, boomgaard, kadaster Sectie C. No. 348 en 493 onder IJsselmonde voor        Fl. 980,- Mede koper is zijn broeder Jacob van de Wal
03-10-1849 6014/6015 105 Kulk Joris van der geen koper Verkoop van 14 Roeden 90 ellen Boomgaard, kadaster Sectie D. No. 39 aan de Hordijk onder Oost en West Barendrecht is niet geveild.
14-11-1849 6015/6016 107 Visser Jilles Visser Pieter Teunisz. Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen en nog een Huisje, zomer werf, erf , tuin en boomgaard, dijk, griend, boezemland en rietland, kadaster Sectie D. No. 558 t/m 565 en 579, 648 t/m 657 en 14 Bunders 16 roeden 95 ellen gelegen aan de Noldijk in de Ziedewijdsepolder, kadaster Sectie D. No. 469, 470, 472 t/m 477, 467 en 468, 438 t/m 441, onder Oost en West Barendrecht
04-12-1849 6017 111 Moekestorm Arij Andeweg Joost Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, boomgaard en tuin,kadaster Sectie D.No. 327 t/m 329, onder Oost en West Barendrecht
17-01-1850 6019 3 Wal Johannis van de Hoeneveld Simon Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis, boomgaard en erf nabij de Hillendijk, kadaster Sectie D. No. 71 en 72 en een Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 59 en 61 genaamd de Buitengorzen, onder Charlois. Nog een Huis, schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 348 en 493, onder IJsselmonde
18-02-1850 6023 11 Huijgen Hendrik Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 707, onder Oost en West Barendrecht
19-02-1850 6023 12 Jongebreur Leendert Jungerius Bastiaan Verkoop van 1 bunder 29 roeden en 50 ellen bouwland, kadaster Sectie D. No. 422, in de Polder Karnemelksland, onder Charlois voor Fl. 600,-
21-03-1850 6027 22 Linden Arij van der Groenenboom Jan Verkoop van een Bouwmanswoning, No. 35/46 B met een arbeiders huisje No. 36/66B,aan de Middeldijk in de Polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 223 t/m 232 en 1 Bunder 85 roeden 4 ellen onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1700,-
22-06-1850 6032 41 Niemantsverdriet Arij Lzn. Overgouw Pieter Verkoop van 45 roeden en 10 ellen boezemland, kadaster Sectie B. No. 314, onder Charlois voor Fl. 330,-
25-06-1850 6032 42 Leeuwenburg Willem Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 572 aan de Hillendijk onder Charlois en de westelijke helft in 1 Bunder 1 roede weiland, thans tuinland,kadaster Sectie D. No. 379, in de polder karnemelksland onder Charlois
27-06-1850 6032/6033 44 Verheij Fop Kluit Petrus Cornelius Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis en erf aan de Noordzijdschedijk, kadaster Sectie B. No. 480, onder Hoogvliet
16-07-1850 6038 53 Braat Klaas Jongenbreur Leendert Verkoop 3 Bunders 53 roeden 70 ellen Bouw en Weiland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 390 t/m 392 en 2 Bunder 26 roeden 70 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadster Sectie C. No. 74, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4000,-
23-10-1850 6044 69 Eijk Willem van Roobol Arij Verkoop van een huis,erf en tuin, kadaster Sectie . No. 59 en 60, onder 's Gravenambacht gemeente Pernis voor Fl. 60,-
23-10-1850 6044/6045 70 Niemantsverdriet Familie zie akte 70 Veiling van Bouwmanswoning en 2 Huizen en erven en 17 Bunders 31 roeden 21 ellen Wei/Bouwland en Boomgaard, Boshakhout, tuin, erf en watering onder Oost en West Barendrecht
30-10-1850 6045/6046 71 Niemantsverdriet Familie Linden Jasper van der Verkoop van Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, Wagenschuur, verder getimmerte No. 89/60B, erf en tuin, watering in de polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 441 t/m 443, en Een Bunder Zeventien roeden 30 ellen Boomgaard en Boschhakhout, in de Polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 444 t/m 446, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3200,-
30-10-1850 6045/6046 71 Niemantsverdriet Familie Lamme Arie Johannes Verkoop van Vier Bunders 9 roeden 50 ellen Wei en Bouwland, in de polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 455 t/m 457, en Drie Bunders 33 roeden 70 ellen Weiland en Watering, in de polder het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 447, 450, 451, 453 en 454, en Vier Bunders 10 roeden 20 ellen Bouwland, in de polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 448, 449, 452,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 9257,90
30-10-1850 6045/6046 71 Niemantsverdriet Familie Villerius Ergenam. vJacob Jan Verkoop van Drie Bunders 91 roeden 30 ellen Wei en Bouwland, kadaster sectie A. No. 273 t/m 276 in het Binnenland van Oost en West Barendrecht voor         Fl. 2970,-
30-10-1850 6045/6046 71 Niemantsverdriet Familie Nugteren Johannis Verkoop van Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Noldijk,No. 24/221 C,kadaster Sectie D. No.585 t/m 587, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 340,-
30-10-1850 6045/6046 71 Niemantsverdriet Familie Jagt Arij Pietersz. van der Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erf,No. 61/88 B,aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 760 t/m 763, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 530,-
04-12-1850 6048 77 Grondelle Johanis van Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onder pand: Huis, erf en Boomgaard, Boschhakhout , kadaster Sectie C. No. 413 t/m 416, onder IJsselmonde
07-12-1850 6048 78 Linden Jasper van der Linden Arij van der Verkoop van 1/5 gedeelte in div. onroerende goederen waaronder:1. Een Vlassersstelling bestaande in Huis, schuur, woonkeet, boomgaard en erf, No. 111/46B aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 737 en 738. en 18 roeden 37 ellen Boomgaard en watering, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. 280 en 281 en 3 Bunders 20 roeden 50 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 73 en 5 Bunders 28 roeden 80 ellen Bouwland en Boschhakhout, kadaster Sectie C. No. 227 en 228, in de Zuidpolder, alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 950,-               
28-12-1850 6048 79 Nugteren Johannis Dijl Barentdvan Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Noldijk kadaster Sectie D. No. 585 t/m 587, onder Oost en West Barendrecht
24-01-1851 6051 6 Willemsteijn Bastiaan Elzerman Teunis Verkoop Vlassersstelling bestaande in Huis, wagen-schuur, erf en tuin aan de Noldijk No. 229/17C, kadaster sectie D.No. 581 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 430,-
18-02-1851 6055 14 Kuehlen Jan Hendrik Barendrecht Jan Gerritsz. Verkoop van Huis, erf, boomgaard en tuin, kadaster Sectie C. No. 466 t/m 469, onder IJsselmonde voor Fl. 600,-
07-03-1851 6057 19 Leenheer Adrianus Overgouw Pieter Verkoop van 4 bunders 89 roeden Bouwland, kade, boezemland, boschhakhout en weiland i/d polder De Plompert, kadaster Sectie A. No. 268 t/m 275, onder Charlois voor Fl. 3000,-
29-03-1851 6062 29 Koning Jaapje de Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 8000,- onderpand: 27 Bunders 27 roeden 72 ellen Bouw en Weiland in de Zegenpolder, kadaster Sectie C. No. 95 t/m 105 en 90 t/m 92, onder Rhoon
18-04-1851 6064/6065 36 Hart Pietertje 't en Meinsje Verschoor Martinus Verkoop Huis en erf met schuurtje aan de pastoriedijk, kadaster sectie B. No. 514 en 515 onder Pernis voor Fl. 315,-
01-05-1851 6067/6068 46 Dekker Klaas Cornelis Erfrente van Capelle Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 13.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, bestaande in Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, Boomgaard en erve, aan de Dorpsstraat, kadaster sectie A. No. 837, 796 t/m 798 en een Huis, keet, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No.  ,   en 794 nog een Huis, kadaster Sectie 823, Twee Bunders 23 roeden 38 ellen Weiland, kadaster Sectie A. 508, 803, 866 en Vijf Bunders 28 roeden 70 ellen Weiland,kadaster Sectie A. No. 506 en 507 en Vier Bunders 36 roeden 80 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 501 en Elf Bunders 27 roeden 10 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 503 t/m 505, alles,onder Rhoon
01-05-1851 6068 47 Jagt Cornelis Pietersz. v.d Vos Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 4500,- onderpand: 10 Bunder 6 roeden 50 ellen Bouw/weiland en watering, kadaster Sectie B. No. 89 t/m 91, 185 en 192, 208 t/m 212, 264 en 265 in de Polder het Buitenland, onder Oost en West Barendrecht
01-05-1851 6068 48 Jagt Arij Pietersz. v.d. Vos Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en 9 Bunders 82 roeden 88 ellen Boomgaard, Bouw en Weiland, tuin, erf en watering onder, in de Polder Het Binnenland, kadaster Sectie A. No. 378 t/m 381, 383 en 384, 397 t/m 403, Oost en West Barendrecht
02-05-1851 6069 49 Driesprong Pieter Sijs Arij van der Verkoop van een huis,schuur en erf a/d Dorpssingel, kadster Sectie A. No. 680 en 681 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 450,-
26-05-1851 6069 52 Leeuwenburg Willem Kleinjan Leendert Verkoop van de helft in Boezemland, watering, kade, Bouwland enz. in de polder Karnemelksland, kadaster Sectie D. No. 368 t/m 371, onder Charlois voor Fl. 200,-                                    
28-05-1851 6070 54 Kleijnjan Leendert Kuhlen Jan Hendrik van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Twee percelen onroerende goed, kadaster Sectie D. No. 573 en 574 en 368 t/m 371 onder Charlois
06-06-1851 6071/6072 57 Waal Maarten van der Leenheer Adrianus Verkoop van een huis,schuur, boomgaard en erf met 13 roeden en 60 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 89 en 90 en kadaster Sectie A. No.463, onder Charlois voor Fl. 400,-
10-06-1851 6072 58 Visser Pieter Willemsz. Kok Arij Verkoop van 4 bunders 57 roeden en 10 ellen bouw en weiland in de polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 147 t/m 149, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 4000,-
14-06-1851 6073 63 Vries Aart de Dorsman Krijn Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bunder 16 roeden 55 ellen Boezemland, Rietland, Boschhakhout een Huis, schuur en erf, Tuin, en Boomgaard, kadaster Sectie D. No. 670 t/m 678, aan de Noldijk, onder Oost en West Barendrecht
01-07-1851 6075 71 Oosthoek Arie Oosthoek Adrianus en Leijgje Hypotheek van Fl. 1060,90 onderpand: Bouwmans-woning en 1 Bunder 52 roeden Erf, Boomgaard en Weiland, kadaster Sectie C. No. 755, 756, 761, 850 en 859, in de polder Smeetsland onder Charlois
06-08-1851 6086/6087 88 Jongejan Annetje en familie geen koper Verkoop Huis, Boomgaard en erf.aan de Ring, kadaster sectie kadaster Sectie A. No. 454 t/m 457,gelegen onder Pernis. Onverkocht gebleven
06-08-1851 6086/6087 88 Jongejan Annetje en familie Pons leendet Thijsz. Verkoop een Huis, schuur, boomgaard en Boschhak-hout, in de Polder Nieuw Pernis, kadaster Sectie B. No. 467 t/m 470,onder Pernis voor Fl. 440,-
18-10-1851 6094 107 Visser Bastiaan Willemsz. Vrijhof Cornelis Verkoop van de gemenen onverdeelde helft in een Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 726 t/m 728, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 250,-
15-11-1851 6097 114 Gelderblom Teunis,Magcheltje Netten Adriaan Verkoop v/d gemene en onverdeelde helft in een Huis,erf en boomgaard, kadaster Sectie B. No. 959 en 960, onder IJsselmonde voor Fl. 40,-
10-01-1852 6099 2 Oosthoek Arij en Familie Kranendonk Bastiaan Verkoop van 79 roeden en 20 ellen weiland en weg in de Hillepolder,kadaster Sectie D. No. 88, 561 onder Charlois voor       Fl. 540,-
29-01-1852 7001 7 Berg Joris van den Warendorp Damis van Verkoop van een Huis en erf, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 797, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 750,-
01-03-1852 7005 14 Ruijmschotel Robertus Smith Niemantsverdriet Arij Mzn Verkoop Vlasserstelling bestaande in een Huis, schuur, zwingelkeet, vuurput, droogkeet en dijkerf,No. 46 en 50 A, aan de lagendijk, kadaster Sectie 147 onder Katendrecht voor Fl. 1100,-
02-04-1852 7009 25 Jong Jan en Neeltje de Barendregt Wouter Verkoop van Een bunder,18 roeden en 60 ellen bouwland gelegen in de polder Charlois, kadaster Sectie C. No. 581,onder Charlois voor Fl. 706,-
22-04-1852 7012 34 Leer Gerrit van der Lems Dirk Verkoop van een arbeiders huis,loods,tuin en erf, aan de Hordijk No. 34B, kadaster Sectie B. No. 1202, onder IJsselmonde voor Fl. 150,-
22-04-1852 7012 35 Bakker Maarten Huijser Jan Verkoop van een huis erf en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 668, 672 t/m 674, op de dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1400,-
27-04-1852 7012 36 Vries Aart de Vries Cornelis de Verkoop: 1. Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, Boezemland, Rietland, kadaster Sectie D. No. 670 t/m 677,groot 1 Bunder 16 roeden 55 ellen, aan de Noldijk. 2. 19 roeden 30 ellen Boomgaard, kadaster Sectie D. No. 909. 3. De gemene en onverdeelde helft in 1 Bunder 41 roeden 90 ellen Rietland en Boschhakhout, zijnde de waalgrond aan de Noldij, kadaster Sectie D. No. 644 en 645, onder de gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 1300,-
12-06-1852 7015 44 Barendregt Cornelis Gzn. Koning Hendrik de Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen, Rietland, Boomgaard, Tuin, erf en Weiland in de polder Rijsoord en Strevelshoek , kadaster No. 88 en 89, 101 t/m 104, onder Rijsoort voor Fl. 2000,-
15-06-1852 7015 45 Linden Klaas van der Raadt Hendrik en Familie Verkoop van 1/6 gedeelte in 2 bunders 73 roeden en 80 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 61 en 62, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
25-06-1852 7016/7017 48 Niemantsverdriet Arij Heijningen Jacob van Obligatie met hypotheek van Fl. 1000, -onderpand: Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, en dijkerf, aan de Lagendijk No. 46 en 50, kadaster Sectie A. 147onder Katendrecht
28-06-1852 7017 49 Jagt Arij Pietersz. v.d. Visser Arij Willemsz. en fam. Hypotheek van Fl. 9000,- onderpand: Diverse landerijen,2 huizen, een Bouwmanswoning etc.kadaster Sectie B. No. 172 t/m 178,alles onder Oost en West Barendrecht
28-06-1852 7017 50 Visser Bastiaan Arijsz. Niemantsverdriet Arij als voogd Hypotheek van Fl. 2089,56 onderpand:1. de helft van 2 Huis, erf, tuin en dijk, kadaster Sectie D. No. 358 t/m 362. en 1/4 van Huis,schuur, tuin boomgaard en erf kadaster Sectie D. No. 663 t/m 669 en 1/4 gedeelte in een Huis, schuur, tuin, boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 594 t/m 596 en 637 2 Bunders 71 roeden 40 ellen Weiland, kadaster Sectie D. No. 507 t/m 509, alles aan de Noldijk onder Oost en West Barendrecht.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Heerenhuis, tuin en erf aan de Dorpsstraat No. 92B, kadaster Sectie C. No. 91 en 92 onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van een Vlassersstelling, bestaande in een Huis, schuur, woon en zwingelkeet No. 139 B, genaamde "De oude Stee", Boomgaard, Tuin en erf, aan de Molendijk in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1080 t/m 1086, B., onder Ridderkerk
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Een Bunder 88 roeden Weiland, in de Polder Oud reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1087 onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 74 roeden Weiland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1077, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Drie Bunders 79 roeden 60 ellen Weiland en watering in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1071 t/m 1074, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Drie Bunders 36 roeden 90 ellen Weiland in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1063 en 1064, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Drie Bunders 25 roeden 50 ellen Bouwland, en Watering in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1075 en 1076, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Een Bouwmanswoning No. 63 B, genaamd "de Griend" bestaande in een Huis, schuur, woon en wagenkeeten, boomgaard, tuin, aveling en erf,in de Polder Oud Reijerwaard aan den Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 397 t/m 405, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 28 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 454, 457, 458 en 461, onder Ridderkerk
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 12 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 455, 456, 459, 460, onder Ridderkerk
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Twee Bunders 11 roeden 10 ellen Bouwland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 463 en 464, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 50 roeden 91 ellen Wei en Bouwland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 449 t/m 453 en 406 en 405, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Twee Bunders 10 roeden 80 ellen, Weiland en watering in de Geer, kadaster Sectie C. No. 260 en 261, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 83 roeden 80 ellen Wei en Bouwalnd, en Watering in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 260 t/m 263, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van 63 Roeden 20 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 298, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Twee Bunders 81 roeden Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwward, kadaster Sectie D. No. 283 t/m 285, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Vier Bunders 94 roeden 40 ellen Wei en Bouwland in de Polder Nieuw Reijerwaard. Kadaster Sectie D. 204 t/m 207, onder Ridderkerk.
01-07-1852 7017/7018 51 Heinoordt Willem en Familie koper zie akte 56 Veiling van Twee Bunders 63 roeden 30 ellen Bouwland in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 208 en 209, onder Ridderkerk.
07-07-1852 7019 54 Oosthoek Arij en Lena Oosthoek Willem Verkoop van 2/3 gedeelte in een huis,erf en boomgaard, kadaster No. 190 en 191, onder Katendrecht voor Fl. 400,-
07-07-1852 7019 55 Oosthoek Willem en Lena Oosthoek Arij Verkoop van 2/3 gedeelte in 1 bunder,26 roeden en 20 ellen weiland in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 255 en 256, onder Charlois voor Fl. 540,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Melman Willem Verkoop van Een Herenhuis, Tuin en erve, in de Dorpsstraat B. No. 92 ,kadaster Sectie C. No. 91 onder Ridderkerk voor Fl. 3455,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Straaten Cornelis van der Verkoop van Een Vlassersstelling bestaande in Huis, schuur, woon en Zwingelketen No. B. 139 genaamd de Oude Stee, Boomgaard, Tuin en erf aan de Molendijk in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1080 t/m 1086 en Een Bunder 88 roeden Weiland, kadaster Sectie C. No. 1087 en Twee Bunders 74 roeden Weiland, kadaster Sectie C. No. 1077 en Drie Bunders 79 roeden 60 ellen Weiland en Watering, kadaster Sectie C. No. 1071 t/m 1074 en Drie Bunders 36 roeden 90 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 1063 en 1064 en Drie Bunders 25 roeden 50 ellen Bouwland en Watering, kadaster Sectie C. No. 1075 en 1076 onder Ridderkerk voor Fl. 18.392,93
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Heer Jan de Verkoop van Een Bouwmanswoning, getekend B. No.63 genaamd de Griend, bestaande in Huis, schuur, woon en wagenketen, boomgaard, tuin, aveling en erf, in de polder Oud Reijerwaard aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 397 t/m 405 onder Ridderkerk voor Fl. 1400,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Roodenburg Elisabeth Maria Verkoop van Vier Bunders 28 roeden 80 ellen Wei en Bouwland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 454 en 457 en 458 onder Ridderkerk voor Fl. 3216,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Roodenburg Elisabeth Maria Verkoop van Vier Bunders 12 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 455, 456, 459 en 460 onder Ridderkerk voor Fl. 2787, 07 en halve cent
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Zeeuw Mattheus de Verkoop van Twee Bunders 11 roeden 10 ellen Bouwland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 463 en 464 onder Ridderkerk voor Fl. 1541,03
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Roodenburg Elisabeth Maria Verkoop van Vier Bunders 50 roeden 91 ellen Wei en Bouwland en Uitpad, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 449 t/m 453 en 406 onder Ridderkerk voor Fl. 2976,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Waal Cornelis van der Verkoop van Twee Bunders 10 roeden 80 ellen Weiland en Watering, in de Geer, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 260 en 261 onder Ridderkerk voor Fl. 2150,16
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Roodenburg Elisabeth Maria Verkoop van Vier Bunders 83 roeden 80 ellen Wei en Bouwland en Watering in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D.No. 260 t/m 264 onder Ridderkerk voor Fl. 3580,12
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Heinoordt Willem Verkoop van 63 Roeden 20 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D.No. 298 onder Ridderkerk voor Fl. 450,-
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Roodenburg Elisabeth Maria Verkoop van Twee Bunders 81 roeden Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D.No. 283 t/m 285 onder Ridderkerk voor Fl. 1784,35
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Vos Adrianus Verkoop van 4 Bunders 94 roeden 40 ellen Wei en Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D.No.204 t/m 207 onder Ridderkerk voor Fl. 3312,48
08-07-1852 7020/7021 56 Heinoordt Willem en Familie Vos Adrianus Verkoop van Twee bunders 63 roeden 30 ellen Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D.No.208 en 209 onder Ridderkerk voor Fl. 1579,80
12-07-1852 7023 59 Niemantsverdriet Familie   Veiling van Een Bouwmanswoning en gevolgen, genaamde Zuidhoeve,met 2 huizen en erven en 28 Bunders 52 roeden en 61 ellen Wei en Bouwland, Boomgaarden, tuin, erf en watering onder Oost en West Barendrecht (zie akte 66)
19-07-1852 70227/7028 66 Niemantsverdriet Fam. Niemantsverdriet Cent Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen genaamd "Zuidhoeve" bestaande in Huis, Schuur, wagenschuur en verder getimmerten No. 92/57 B en 17 Bunders 12 roeden 60 ellen Erf, Boomgaard, tuin, Wei en Bouwland, watering in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 458 t/m 469, 477 t/m 481 en 496 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 15.160,05
19-07-1852 70227/7028 66 Niemantsverdriet Fam. Raadt Plonius Jan de Verkoop van Twee Bunders 79 roeden 80 ellen Bouwland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 94, 95 en 104. En Vier Bunders 22 roeden 60 ellen Bouwland en Watering, aan de Karnisseweg, kadaster Sectie B. No. 157 t/m 165. Vier Bunders 13 roeden 40 ellen Weiland, Bouwland en Watering in de polder Het Buitenland, aan de Vliet bij het dorp, kadaster Sectie B. No. 365 t/m 367, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1147,95
19-07-1852 70227/7028 66 Niemantsverdriet Fam. Smith Rubertus Gerardus Verkoop van Een Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, verder getimmerte, Tuin, Boomgaard, erf en Watering in de polder Binnenland onder Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473 voor Fl. 680,-
19-07-1852 70227/7028 66 Niemantsverdriet Fam. Leenheer Jan Verkoop van Een Huis, Boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 734 en 735, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 360,-
11-09-1852 7034 78 Bredius Klaas Huijser Frans Obligatie met hypotheek van Fl. 160,- onderpand: Een nieuwgebouwd Huis, schuur en erf onder Oost en West Barendrecht
14-10-1852 7036 83 Elzerman Teunis Hop Willem Matthijs Verkoop Vlassersstelling bestaande i/e huis, schuur,tuin en erf, aan de Voordijk No. 229/17C, kadaster Sectie D. No. 581 en 582, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
18-10-1852 7037 86 Kranenburg Kleis Lamme Johannes Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, genaamd Zuidhoeve, bestaande in een Huis, schuur, wagenschuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 458, 465 t/m 469, in de polder het Binnenland van Barendrecht
09-11-1852 7040 91 Pelt Fam. van Hilten Willem van Verkoop van een huisje,schuurtje en dijkerf in de Zuidhoek, kadaster Sectie C. No. 102 en 103, onder Charlois voor Fl. 400,-
22-11-1852 7041 95 Moekestorm Arij Huijser Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, boomgaard en tuin, kadaster Sectie D. No. 328 en 329, onder Oost en West Barendrecht
27-11-1852 7042 97 Koster Dirk Koster Maarten Verkoop van 1 bunder, 7 roeden en 30 ellen weiland in de Polder de Plompert , kadaster sectie A. No. 127, onder Charlois voor Fl. 700,-
27-11-1852 7042 98 Koster Dirk Niemantsverdriet Arij Mzn. Verkoop van 1 bunder,1 roede en 90 ellen weiland i/d polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 169, onder Charlois voor Fl. 900,-
07-12-1852 7043 102 Dam Jan van Hop Willem Matthijs Verkoop van een Bouwmanswoning met woonhuis en annex schuur, afzonderlijk woonhuisje, droog huis met vuurput en afzonderlijk schuur en boomgaard, tuin en erf. No. 231/15 C, kadaster Sectie D. No. 569 t/m 572. Nog een Huis,brandloods en erf, No. 228/18 C. staande bij elkander aan den Noldijk, kadaster Sectie D. 566 t/m 568 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1775,-
02-02-1853 7046 5 Pleijsier Arij Barendregt Hendrik Marinus Verkoop van de onverdeelde helft in 2 bunders 81 roeden 66 ellen liggende voet onder voet met andere eigenaren in 7 Bunders 25 roeden 16 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie D. No. 70, 71, 91 t/m 95,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1225,-
08-02-1853 7046 7 Leenheer Jan Elzerman Albert en Teunis Verkoop van een huis, boomgaard en erf No. 106/45B, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 734 en 735, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
01-08-1853 7070 61 Linden Jasper van der Lamme Arnoldus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis schuur en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 759, onder Oost en West Barendrecht
28-09-1853 7073/7074 75 Man Arij de Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 319 en 320, onder Oost en West Barendrecht
06-10-1853 7074/7075 78 Vaandrager Arij Gent weduw v. Maarten van Verkoop van een Bouwmanswoning of Vlasserstelling, bestaande uit Een Huis, schuur en verder Getimmerte, erf, werf, boomgaard en weiland, a/d Lagendijk, kadaster Secyie C. No. 481 t/m 484, 541 t/m 543, onder Charlois voor Fl. 2220,-
30-01-1854 7086 11 Poel Cornelis van der Poel Johannis van der Verkoop van een Huis, schuur, erf, tuin en boomgaard, kadaster Sectie D. No. 578, 578 bis, 580, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
15-02-1854 7088 17 Leenheer Mels Leenheer Klaas Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No.740 en 741 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
15-02-1854 7088 18 Ooms Mattheus Heinoordt Rookje Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf in de Dorpsstraat B. No. 108, kadaster Sectie C. No.57 t/m 59 onder Ridderkerk
23-02-1854 7089 21 Visser Bastiaan Willemszn Elzerman Teunis Verkoop van schuldbekentenis met recht van hypotheekop de helft v/e huis,schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 32 t/m 34, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 130,- ten laste van Neeltje den Otter wed. van Jan Koedood
06-03-1854 7090 24 Roobol Arij Dicke Bernhard Heinrich Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: 1 Bunder 61 roeden 90 ellen Weiland en kade gelegen in de polder de Plompert, kadaster Sectie A. No. 121 en 122, onder Charlois
12-04-1854 7097/7098 42 Koedoot Cornelis en Familie Barendregt Jan Verkoop Huis, tuin en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No.32 t/m 34 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 630,-
24-04-1854 8001 51 Nieuwburg Hendrik Jong Jan de Verkoop van een huis,schuur,tuin en erf, kadaster Sectie A. 639 en 640, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
10-05-1854 8002 58 Groenenboom Jan Dekker Arij Verkoop van een Bouwmanswoning en 8 Bunders 15 roeden en 95 ellen Wei en Bouwland, Boomgaard, tuin, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 416, 421 t/m 424, 424 bis, 425 t/m 430 en een gedeelte van 419, in de polder het Binnenland van Oost en West Barendrecht voor Fl. 10.000,-
10-05-1854 8002 59 Groenenboom Maria Groenenboom Cornelis Verkoop van 3 Bunder 66 roeden en 60 ellen Weiland in de polder het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 276 t/m 279, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 3000,- Maria Groenenboom gehuwd met Meeuwis Visser
22-05-1854 8002/8003 61 Booij Pleun Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie B. No. 1083, onder Oost en West Barendrecht
04-11-1854 8018 92 Hagendijk Jacobus Koedood Jacobus Verkoop van 2/3 gedeelte i/e huis,schuur en erf en boomgaard a/d Hordijk D. No. 37 en 38, kadaster Sectie onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 75,-
24-11-1854 8020 95 Gelder Leendert Janszn van Gelder Pleun Leendertszn.v. Verkoop van een huis,schuur, zwingelkeet, erf en boomgaard, aan de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 685 en 686, onder Charlois voor Fl. 1500,-
30-11-1854 8020 98 Pistorius Herman Westerman Jan Pieter Verkoop van 55 roeden en 60 ellen weiland i/d Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 901, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 470,-
06-02-1855 8023 6 Vijfvinkel Maaike Vijfvinkel Cornelis en Lijntje Verkoop van 1/3 gedeelte in 27 roeden en 90 ellen dijkerf,aan de Grootenstraatweg No. 7 in het Cornelis landeke, kadaster Sectie D. No. 1051onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 35,-
07-02-1855 8023 7 Soeteman Pleun Blijdorp Dirk Verkoop van 1 bunder 6 roeden en 30 ellen Weiland i/h Buitenland, kadaster No. 428 onder Heerjansdam voor Fl. 1100,-
10-02-1855 8023 8 Kleijnjan Floris Janszn Roobol Arij Verkoop van 7 roeden 70 ellen boomgaard en erf in de polder de Kiesheid, kadaster Sectie C. No. 51 en 52, onder Pernis voor Fl. 16,-
23-02-1855 8025 12 Stok Lijntje Simons Adrianus Koenraad Obligatie met hypotheek van Fl. 120,- onderpand: 5/8 gedeelte in een Huis, boomgaard en erf, kadaster Sectie D. 355 t/m 357, onder Oost en West Barendrecht
07-03-1855 8026 14 Grondell Johannis van Bie Trijntje van der Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, erf, boomgaard, Boschhakhout, kadaster Sectie C. No. 413 t/m 416, onder IJsselmonde
21-03-1855 8020 19 Coert Helena Sebilla Eenhoorn Krijn Verkoop 70 ellen 3 Bunders 54 roeden Weiland in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 475 t/m 477, onder Ridderkerk voor Fl. 4469,22
02-04-1855 8029 21 Vogel Neeltje Breukhoven Hugo Verkoop van Een Huis, schuur, boomgaard en erve, op de Nieuwe Koedood, kadaster Sectie C. No. 34 en 35, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
02-04-1855 8029 21 Vogel Neeltje Bruijn Joost de Verkoop van Een Huis, schuur, tuin en erve, op de Nieuwe Koedood, kadaster sectie C. No. 31 t/m 33, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 105,-
06-04-1855 8030/8031 23 Zevenbergen Pieter Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Het onverdeelde 14/32 gedeelte in een Huis, schuur en erf aan den groenendijk, kadaster sectie D. No. 311 en 312, onder Charlois
14-04-1855 8033 31 Zwang Jacob Adrianuszn Dekker Arij Verkoop van 8 roeden en 50 ellen erf, kadaster Sectie D. No. 344 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
18-04-1855 8033/8034 33 Barendregt Hendrik Marinus Swank Hendrik Verkoop van een Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 841 en 842, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 3650,-
18-04-1855 8033/8034 33 Barendregt Hendrik Marinus Huijser Jan Verkoop van Een Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 629, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 305,-
18-04-1855 8033/8034 33 Barendregt Hendrik Marinus Huijser Jan Verkoop van Een Huis en erf, kadaster SectieA. No. 840, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1100,-
05-05-1855 8035 36 Leer Willem van der Bie Trijntje van der Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: De helft in een Huis, erf en tuin, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 43 en 44, onder Oost en West Barendrecht
06-06-1855 8036 40 Grondelle Johanis van Chabot Charles Henrie Verkoop Huis,boomgaard,tuin en erf, in Lombardijen, kadaster Sectie C. No. 413 t/m 416, onder IJsselmonde voor Fl. 875,-
13-06-1855 8037 42 Wuijster Pieter Barendregt Jacob Janszn Verkoop van een huis en diverse landerijen, kadaster Sectie A. No. 348, 512, Sectie B. No. 7 te Poortugaal en land in de Hooge Gorzenpolder onder Pernis, kadaster Sectie A. 18 t/m 20 voor Fl. 5000,-
06-09-1855 8050 69 Graaf Fam. van der Graaf Cornelis van der Verkoop van 1 bunder 10 roeden en 50 ellen bouwland i/h Oude land, kadaster Sectie B. No. 1142, onder IJsselmonde voor Fl. 1200,-
26-09-1855 8051 75 Man Arij de Bie Trijntje van der Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, erf en tuin, kadaster sectie D. No. 319 en 320, onder Oost en West Barendrecht
22-10-1855 8052 79 Stolk Arij Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en erf, kadaster sectie A. 885, onder Oost en West Barendrecht
08-12-1855 8055 88 Kooijman Lodewijk Leenheer Jan Verkoop van een huis,schuur,tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 305 t/m 307, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
12-12-1855 8055 90 Leer Fam.van der Leer Arij van der Verkoop van 4/5 gedeelte i/e arbeiders huisje en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 43 en 44, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
17-12-1855 8055 92 Leer Arij van der Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, erf en tuin, kadaster Sectie A. No. 43 en 44, aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht
04-01-1856 8056 1 Westerlaken Aart Barendregt Rokus Verkoop van een huis,schuur,boomgaard ,tuin en erf, onder Heerjansdam, kadaster No. 357 t/m 361, voor Fl. 900,-
09-01-1856 8056 2 Visser Wiekert Aartszn Barendregt Jan Gerritszn Verkoop van 2 bunders 19 roeden en 40 ellen Weiland, kadaster Sectie C. No. 160, in Smeetsland onder IJsselmonde voor Fl. 2084,30
17-02-3218 8057/8058 6 Leeuwenburg Lijntje Raadt Aplonius Jan de Verkoop van 1 Bunder 35 roeden 20 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 55 onder Oost en West barendrecht voor Fl. 1650,-
23-01-1856 8058 8 Nouwen Willem Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, schuur en erf, aan de |Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 291 onder Oost en West Barendrecht
04-02-1856 8060 13 Moekestorm Arij Huijser Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, boomgaard en tuin, kadaster Sectie D. 327 t/m 329, onder Oost en West Barendrecht
18-02-1856 8063 20 Dorsman Crijn Koopman Winandus Verkoop van 1 roede, 86 ellen tuin, kadaster Sectie D. No. 1077, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 50,-
03-03-1856 8064 22 Hof Johanna van 't Barendregt Jan Gerritszn Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie A.No. 880 onder Oost en West Barendrecht
10-03-1856 8064 24 Klapwijk Simon Poest Clement Antonie.v.der Verkoop van een Heerenhuis met koetshuis, paardenstal, moestuin, bleekveld en gevolgen aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 777 t/m 779 op het dorp Poortugaal en 5 percelen Wei en Bouwgrond groot 5 Bunders 57 roeden 80 ellen, in de poder het Oudeland onder Hoogvliet, kadaster Sectie B. No. 133 voor Fl. 9000,-
13-03-1856 8064 25 Meulen Japethje van der Jongebreur Wed.v.Leendert Verkoop van 3 bunders 90 roeden en 90 ellen bouwland i/d Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 896 t/m 899, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 4290,-
22-03-1856 8067 28 Sijs Bastiaan van der Chabot Charles Henri Verkoop van een gedeelte boomgaard, kadaster Sectie C. No. 412 en 411, onder IJsselmonde voor Fl.330.-.
22-03-1856 8067/8068 29 Molenaar Adriaantje Dekker Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 175,- onderpand: Huis, schuur en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 755onder Oost en West Barendrecht
26-03-1856 8068 30 Armbestuur van Barendrecht Dekker Jacob Willemszn Verkoop van een huis erf, boomgaard en tuin, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 20 t/m 24, onder Oost en West Barendecht voor Fl. 284,- en
26-03-1856 8068 30 Armbestuur van Barendrecht Zuidam Jannigje Verkoop van een Loods en 51 ellen erf, kadaster Sectie A. No. 115,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6,-
07-04-1856 8068 31 Bestuur v/d Hervormde Kerk Gem. O. en W. Barendrecht Verkoop van een schoolhuis met onderwijzerswoning erf en tuin, kadaster Sectie A. No. 588 t/m 590, op het dorp Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
09-04-1856 8068 32 Graaf Fam.van der Graaf Leendert van der Verkoop van 3/4 gedeelte in 1 bunder 43 roeden en 80 ellen bouwland, kadaster Sectie C. No. 353 onder Charlois voor Fl. 1500,-
05-05-1856 8073 44 Hartog Fam.den Moerkerken Jacobus Verkoop van een huis en erf, kadaster Sectie A. No. 790 en 791, op den dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
10-05-1856 8073 45 Visser Heiltje Visser Arij Willemsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en tuin, kadaster Sectie D. No. 324 t/m 326, onder Oost en West Barendrecht
24-05-1856 8073 46 Elzerman Fam. Elzerman Albert Verkoop van een huis,schuur en erf en tuin, kadaster Sectie A. No. 716 en 779, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
04-06-1856 8073/8074 47 Kulk Wouter van der en Fam. zie akte 48 Veiling van Een Heerenhuis, Bouwmanswoning, Wei en Bouwland, Boomgaard alles groot 17 Bunders 25 roeden 58 ellen en 2 Arbeidershuizenen 4 zogenaamde 12 roeden onder Ridderkerk
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Eenhoorn Krijn Verkoop van Een Bouwmanswoning en Vlassersstelling bestaande in een Huis, ,schuur, nog een schuur, woon-wagen en zwingelketen, drooghuis, drooghut, twee bergen, boomgaard, tuin en erf No.B 41, , kadaster Sectie A. No. 950 t/m 953, aan de Lagendijk onder Ridderkerk voor Fl. 3400,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Goedhart Maarten Verkoop van Heerenhuis met annex koetshuis, tuin en erf, aan de Molendijk B.No. 113, kadaster Sectie C. No. 353 en 354, onder Ridderkerk voor Fl. 3450,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Eenhoorn Bastiaan Verkoop van Een Bunder 12 roeden 10 ellen Weiland en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 947 t/m 949 en Een Bunder 39 roeden 80 ellen Weiland en Watering, kadaster Sectie A. No. 945 en 946 en Een Bunder 26 roeden 70 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No.944 en Een Bunder 35 roeden 90 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 942 en 943 en Twee Bunders 6 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 940 en 941, aan de Lagendijk in de polder Nieuw Reijerwaard onder Ridderkerk voor Fl. 8.432,71
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Waal Cornelis van der Verkoop van Twee Bunders 38 roeden 70 ellen Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 928 en 929, onder Ridderkerk voor Fl. 2387,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Waal Cornelis van der Verkoop van Een Bunder 46 roeden 40 ellen Weiland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 938 en 939, onder Ridderkerk voor Fl. 1493,28
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Waal Cornelis van der Verkoop van Twee Bunders 28 roeden 10 ellen Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 936 en 937, onder Ridderkerk voor Fl. 2326,62
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Waal Cornelis van der Verkoop Drie Bunders 27 roeden 20 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 933 t/m 935, onder Ridderkerk voor Fl. 3599,20
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Heinoordt Neeltje Verkoop van een Arbeidershuis bevattende 4 woningen en nog een afzonderlijk staande Arbeiderswoning, loodsen, tuin en erf, aan de Lagendijk No. B82, kadaster Sectie C No. 187, 1553 t/m 1556, 1769 en 1770 onder Riderkerk voor Fl. 2240,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Schagen Pieter van Verkoop van Een Arbeidershuis bevattende twee woningen, loodsen en erf, aan het eind van de Dorpsstraat Nr. B 1, kadaster Sectie C. No. 13 t/m 15, onder Ridderkerk voor Fl. 950,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Groeninx van Zoelen Baron Verkoop de "12 roeden",gelgen voor de polder Nieuw Reijerwaard, nabij het Huis Ten Donck No. 67, kadaster SectieA. No. 416, onder Ridderkerk voor Fl. 1200,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Boele Pieter en Cornelis Verkoop van de "12 roeden", gelegen voor de polder Nieuw Reijrwaard aan het Slikkerveer No. 83, kadaster Sectie A. No. 443, onder Ridderkerk voor Fl. 30,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Smit Jan Fopszoon Verkoop van de "12 roeden", gelegen voor de polder Nieuw Reijerwaard aan het Slikkerveer, kadaster Sectie A. No. 538, onder Ridderkerk voor Fl. 400,-
11-06-1856 8075/8076 48 Kulk Wouter van der en Fam. Groeninx van Zoelen Baron 14 Verkoop van de "12 roeden", gelegen in de gorsen, kadaster Sectie B. No. 1,onder Ridderkerk voor Fl. 345,-
12-06-1856 8076 49 Cohen Levie Izak Elzerman Teunis Verkoop van een huis,schuur ,tuin en erf, aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 692 en 693, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
14-06-1856 8076 50 Niemantsverdriet Arij Lzn. Vaandrager Bastiaan Verkoop van een gedeelte erf a/d Schulpweg kadaster Sectie B. No.91,onder Charlois voor Fl. 100,-
26-06-1856 8077/8078 56 Lems Dirk Pietersz Meulendijk Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 800, -onderpand: 2 Huizen, gebouw en erven, kadaster Sectie B. No. 1202 en 965, onder IJsselmonde
16-08-1856 8086 70 Jagt Cornelis van der Uijterlinde Adrianus Verkoop van een huis,schuur ,boomgaard en erf, aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 252, 254 en 255, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
27-08-1856 8086 71 Visser Wed.v.Meeuwis Dekker Arij Verkoop van 5 bunders 22 roeden en 20 ellen bouwland en watering, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 497 t/m 501, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 4440,-
28-08-1856 8086 72 Dekker Jacob Willemsz. Visser Arij Willemsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, erf, boomgaard en tuin onder Oost en West Barendrecht
31-08-1856 8086/8087 73 Slikkerveer Hendrik Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- Onderpand: Een Arbeidershuis,No. 47 bestaande uit Twee vertrekken, schuurtje, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie A. en 161 t/m 163, te Ridderkerk
13-09-1856 8087 76 Sluis Arie van der Burg Cornelis van der Verkoop van de onverdeelde helft in een Huis, boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 755 en 756, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 238,-
17-09-1856 8088 78 Burg Cornelis van der Linden Jasper v.der Pleunsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 435,- onderpand: Huis, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 755 en 756 onder Oost en West Barendrecht
15-10-1856 8090 84 Kruidenier Elisabeth geen koper Veiling van een Huis, boomgaard en erf, aan de Charloisedijk, kadaster Sectie C. No. 28 en 29, onder Charlois. Is onverkocht gebleven.
15-10-1856 8090 84 Kruidenier Elisabeth geen koper Veiling van Een Huis, schuur, boomgaard en erf, aan den Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 489 t/m 491, onder Charlois. Onverkocht gebleven.
15-10-1856 8090 84 Kruidenier Elisabeth geen koper Veiling van een Huis, schuur, boomgaard, en erf, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 708 en 709, onder Charlois. Onverkocht gebleven.
16-10-1856 8090/8091 85 Lagendijk Willem Kooijman Lodewijk Verkoop Een Stenen Windkorenmolen en Huis, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 340 t/m 343, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 12.200,-
06-11-1856 8091 86 Elzerman Albert en Teunis Leenheer Jan Verkoop van een Huis, woonkeet ,boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 734, 863 t/m 865, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
24-12-1856 8092 90 Niemantsverdriet Arij Niemantsverdriet Jan Verkoop Huis, schuur, erf, boomgaard en tuin, kadaster Sectie C. No. 388, 609 t/m 611, onder IJsselmonde voor Fl. 2910,-
31-12-1856 8092 91 Kooijman Lodewijk Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 15.650,- onderpand: zie akte 85 d.d. 16-10-1856
10-02-1857 8095 9 Weijers Adrianus Heijningen Jacob van Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand:Een nieuw gebouwd Huis en erf, kadaster No. 490, onder Katendrecht
02-03-1857 8097/8098 14 Linden Gebr.van der Pleijsier Arij Verkoop van 7/8 gedeetel in een Huis,schuur boomgaard tuin en erf, aan de Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 353 t/m 355, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
20-03-1857 9002 22 Ruijter Wed.v.Jan de Barendregt Jacob Jansz Verkoop van een huis,schuur,boomgaard en erf, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 245 t/m 248, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1050,-
20-04-1857 9004 25 Warendorp Damis van Linden Cornelis van der Verkoop van een gedeelte bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 282 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 125,-
20-04-1857 9004 26 Dekker Arij geen koper Veiling met afslag van 4 Bunders 70 roeden 55 ellen Bouwland onder Heer Oudelands Ambacht, kadaster No. 204, 205, 212 t/m 214. Het is onverkocht gebleven.
22-07-1857 9018 57 Jong Jan en Neeltje de Creewel Philippus van Verkoop van een huis,koetshuis en erf, aan het Tolhuis of Veer op de Stad Rotterdam, kadaster No. 338 te Katendrecht voor Fl.4000.-
05-10-1857 9022 70 Verveer Fam. Kaptein Kleis Verkoop van een huis.boomgaard,tuin en erf, aan de Ziedewijdijk, kadaster Sectie D. No. 354 t/m 357, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 485,-
11-11-1857 9024 77 Huijser Jan Pelt Leendert van Verkoop van een huis,schuur, tuin en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 682 en 683,onder Oost en West Barendrecht Fl. 1000,-
06-01-1858 9027 1 Brouwhof Jacob Koster Bastiaan Verkoop van een huis, tuin en erf a/d Voordijk, kadaster Sectie A. No. 799 en 800, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
14-01-1858 9027 2 Koedood Arij Blijdorp Bastiaan Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- Huis en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 917 onder Oost en West Barendrecht
16-01-1858 9027 3 Barendregt Cornelis Aalbertsz Blijdorp Bastiaan Obligatie met hypotheek van Fl 300,- onderpand: Huis en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 908 onder Oost en West Barendrecht
16-01-1858 9027/9028 5 Elzerman Pieter Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie 918, onder Oost en West Barendrecht
03-02-1858 9031/9032 17 Wayfort Reinier Hendrik Wel Pieter van der Veiling van een windkorenmolen met een huis,tuin en erf op het dorp, kadaster Sectie D. No. 340 t/m 343 te Oost en West Barendrecht. Veiling 16-10-1856 van W.Lagendijk naar Lodewijk Kooijman
05-02-1858 9032 18 Vaandrager Pieter Meulen Jan van der Verkoop van een huis erf en boomgaard, kadaster Sectie B. No. 9 t/m 11, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
10-02-1858 9033/9034 23 Wayfort Reinier Hendrik geen koper Procesverbaal van verkoop met afslag van een Wind-korenmolen en gevolgen zie akte 17 d.d. 03-02-1858. deze is onverkocht gebleven
03-03-1858 9036 31 Wayfort Reinier Hendrik Vliegenthart Johannes Verkoop van Een Windkorenmolen zie ook akte 17 d.d. 3-2-1858 en akte 23 d.d. 10-02-1858 voor de somma van Fl. 10.000,-
13-03-1858 9037 33 Meulen Jan van der Ouden Maarten den Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis en Erf en boomgaard, kadaster Sectie . No. 9 t/m 11, onder Oost en West Barendrecht
23-03-1858 9037 34 Visser Heiltje Hagendoorn Jan Huigzn Verkoop van een gedeelte tuin te Oost en West Barendrecht voor Fl. 350,-
01-04-1858 9037 36 Linden Frans van der Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Huis, erf en tuin op het dorp kadaster Sectie A. No. 794 en 795, Oost en West Barendrecht
09-04-1858 9037 37 Man Arij de Koopmann Wijnand Verkoop van een gedeelte tuin, kadaster Sectie D. No. 320, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 50,-
23-04-1858 9040 48 Gent Aart van Linden Hendrik van der Verkoop van 2 bunders,91 roeden en 40 ellen bouwland gelegen in de Molendpolder,kadaster Sectie C. No. 207, onder Rhoon voor Fl. 3000,-
22-05-1858 9041 52 Vliegenthart Johannis Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 8000,- onderpand: Een Stenen Windkorenmolen en huis, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 340 t/m 343 onder Oost en West Barendrecht. Zie ook akte 31 d.d.3-3-1858.
31-05-1858 9042 55 Blankenstein Heiman van Blankenstein Philips van Verkoop van een huis en erf, kadaster Sectie B. No. 1204, op de dorpe van IJsselmonde voor FL. 250,-
16-07-1858 9049/9050 72 Molenaar Pieter Vorm Otto van den Verkoop van 5 Bunder 18 roeden 70 ellen Bouwland in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 340, 360 t/m 362, onder IJsselmonde voor Fl. 5601,96
30-07-1858 9052 79 Koster Bastiaan Leenheer Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 799 en 800, onder Oost en West Barendrecht
11-08-1858 9053/9054 82 Hop Willem Matthijs Visser Jillis Verkoop van Een Vlassersstelling en gevolgen, kadaster Sectie D. No. 566 t/m 572, voor Fl. 2425,- en nog een Vlassersstelling en gevolgen, kadaster Sectie D. No. 581 en 582, allebei aan de Noldijk,onder Oost en West barendrecht. Waarvan de laatste onverkocht is gebleven.
28-09-1858 9055 89 Jagt Arij van der Jagt Arij Pieterszn van der Verkoop van een Huis,schuur,boomgaard en erf a/d Voordijk, kadaster Sectie A. No. 770 en 771, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
20-10-1858 9055 91 Meijer Johannis Coert Johan Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis en erf, aan den Oostendam te Hendrik Ido Amacht, kadaster Sectie B. No. 1140.
13-11-1858 9059/9060 95 Haarlemmer Gezusters Meulendijk Jan Verkoop van 4 roeden 90 ellen Tuin a/d Hordijk, kadaster Sectie D. No. 1073, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 21,-
20-11-1858 9060 96 Leen Cornelis van Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, erf en boomgaard aande Hoogendijk, kadaster Sectie C. No. 933 t/m 935, onder Charlois
24-11-1858 9060 97 Zijl Willem van Driel Arij van Verkoop van een huis,schuur en dijk erf tuin en weiland onder Heerjansdam voor Fl. 500,-
01-12-1858 9061 101 Man Arij de Huijser Willem Willemszn Verkoop van een huis,schuur en erf, kadaster sectie D. No. 319 en 1126 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
08-12-1858 9062 104 Meulen Jan Van der Molenaar Bastiaan Verkoop van een gedeelte van een huis,schuur, erf en boomgaard, kadaster sectie B. No.9 t/m 11, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 250,-
08-12-1858 9062 105 Romeijn Johannis Zelfde Adrianus van 't Verkoop van een huis en boomgaard, aan de Charloisedijk, kadaster Sectie C. No. 28 en 29, onder Charlois voor Fl.600.-.
08-12-1858 9062 106 Huijser Willem Willemsz. Mijl Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf, kadaster sectie D. No. 319 en 1126, onder Oost en West Barendrecht
12-01-1859 906656 2 Pons Leendert Dekker Arij Verkoop van 8 bunders 36 roeden 85 ellen bouwland, weiland en watering in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 413, 414, 431 t/m 433 en 874, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6276,37
27-01-1859 9068 9 Linden Krijn van der Pleijsier Wed.v.Arij Verkoop van 1/8 gedeelte in een Huis, schuur, Boomgaard, tuin en erf aan de Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 353 t/m 355, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 150,-
27-01-1859 9068 10 Moekestorm Arij Huijser Jan Verkoop van een Huis,boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 327 t/m 329, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
25-02-1859 9073 21 Heijermans Hendrik Hermanus Valat Frans Verkoop van een Huis, erf en tuin, kadaster sectie D. No. 1027 t/m 1029, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
25-02-1859 9075/9076 28 Hof Maaijke van 't Linden Johanna van der Verkoop van een 1/8 gedeelte in een huis,schuur, boomgaard, tuin en erf aan de Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 353 t/m 355, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 162,50
16-03-1859 9076 30 Linden Arij van der Blijdorp Bastiaan Verkoop van 73 roeden bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 881, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 850,-
21-03-1859 9076 31 Hilten Dirk van Molendijk Aart Verkoop van een stukje dijkerf 19 roe en 80 ellen groot, aan de Straatweg in Cornelisland Hordijk kadaster Sectie D. No. 40, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 150,-
24-03-1859 9076/9077 32 Pas Krijn Knoop Hendrik Verkoop van een Windkorenmolen genaamd de Hoop met een Huis en gevolgen aan de Hoogen Zeedijk, kadaster sectie B. No. 957 te Capelle op de IJssel voor Fl. 5200,-
24-03-1859 9077 33 Bohré Frederik Hendrik   Veiling van een Huis en erf met daar achter gelegen genaamd: "de Twaalf roeden" aan Bolnes aan Ridderkerk, kadaster Sectie A. No. 1339, 1702 en 1703. Het is opgehouden.
07-04-1859 9078/9079 38 Kooijman Pleun Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 2800,- onderpand: Huis, schuur en erf, in de Dorpsstraat A.172 onder IJsselmonde
07-04-1859 9079 39 Hoed Aart den en Familie Klerk Jillis de Verkoop van Een Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, woon, wagen en zwingelketen, boomgaard, tuin en erf aan de Molendijk, kadaster Sectie C. No. 376, sectie B. No. 281 t/m 284,onder Ridderkerk voor Fl. 1660,-
07-04-1859 9079 39 Hoed Aart den en Familie Klerk Jillis de Verkoop van Een Boomgaard 20 roeden 80 ellen in de polder het Ronde Zand, kadaster Sectie B. No. 280, onder Ridderkerk voor Fl. 530,-
07-04-1859 9079 39 Hoed Aart den en Familie Hoen Jan Adriaansz. 't Verkoop van de zogenaamde "Twaalf Roeden", in de polder het Ronde Zand, aan de Molendijk, kadaster Sectie B. No. 330, onder Ridderkerk voor Fl. 350,-
07-04-1859 9079 39 Hoed Aart den en Familie Hoog Bastiaan den Verkoop van de Onverdeelde helft in een Huis en erf, aan de Molendijk, kadaster Sectie C. No. 1131 en 1132, onder Ridderkerk voor Fl. 210,-
26-04-1859 9085 55 Raadt Fam. De Barendregt Jan Verkoop van 2 bunders 73 roeden en 80 ellen bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 61 en 62 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2600,-
01-08-1859 10.000 94 Barendregt Joost Leeuwenburg Adrianus Jansz. Borgtocht met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 1 Bunder 94 roeden 60 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 376 Oost en West Barendrecht
01-08-1859 10.000 95 Barendregt Joost Leeuwenburg Adrianus Jansz. Borgtocht met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: 6 Bunder 54 roeden 40 ellen Weiland, Bouwland, Boomgaard en tuin in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 360, 36, 363 en 364, 366, 367, 434 t/m 436. onder Oost en West Barendrecht.
31-08-1859 10.001 99 Uijterlinde wed. v.Adrianus Kat Herman de Verkoop van 6 Bunders 87 roeden en 30 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No.138 en 139, 140, 141,142,143 145, 146, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7115,62 ½
19-10-1859 10.004 110 Eck Jacob Marinus van Kat Herman de Verkoop van 3 Bunders 92 roeden 30 ellen Bouwland in de Zuidpolder , kadaster Sectie C. No. 75, onder Oost en West Barendrechtvoor Fl. 4511,45
21-10-1859 10004 112 Linden Arij van der Groenenboom Jan Verkoop van 8 bunders 86 roeden en 60 ellen Weiland i/h Buitenland, kadaster sectie B. No. 221, 222, 233 t/m 235, 237 en 408, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7600,-
01-11-1859 10005 114 Niemantsverdriet Wed.v.Jan Zelfde Arij Dammes van 't Verkoop van een Huis, schuur, getimmerten, tuin boomgaard, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 975,-
07-11-1859 10005 116 Zelfde Arij Dammis van 't Huijser Hendrik Willemsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 975,- onderpand: Huis, schuur, tuin, boomgaard, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 470 t.m 473, onder Oost en West Barendrecht
30-11-1859 10006/100007 118 Andeweg Kinderen Spruit Karel Verkoop van een 2Huizen met schuur en erf op het dorp van Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie D. No. 346 t/m 348 voor Fl. 3290
14-12-1859 10008 120 Gelder Leendert van Gelder Arij van Verkoop van een Huis,schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 926, onder Charlois voor Fl.500.-.
15-12-1859 10008 121 Berg Joris van den Raadt Fennigje de Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 845 onder Oost en West Barendrecht
28-12-1859 10009 123 Romeijn Johannis Hartog Abraham den Verkoop van een Huis,schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 784 en 785 op de dorpe van Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
10-01-1860 10010 2 Burg Cornelis van der Kuijl Otto Verkoop van een Huis,boomgaard en erf, kadaster sectie A. No. 755 bis en 756, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
18-01-1860 10011 6 Gelder Jan van Gelder Stijntje van Obligatie van hypotheek van FL. 1200,- onderpand: Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 339 bis en 370, gelegen buitendijks onder Puttershoek
01-02-1860 10014 14 Giessen Katelina Hubertina v.d. Jagt Arij van der Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 3/4 gedeelte in een Huis, erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 1152 en 1153, op het dorp van Oost en West Barendrecht
02-02-1860 10014 15 Giessen Cornelis van der Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 748 en 749 onder Oost en West Barendrecht
16-02-1860 10016 22 Kruidenier Jacobus Ouden Simon den Verkoop van een Schuldbekentenis met recht van hypotheek op Een Huis, schuur, verder getimmerte, boomgaard, tuin en erve,aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 88 t/m 92 voor Fl. 500,- ten laste van Kleijs Vermaas onder Oost en West Barendrecht.
01-03-1860 10020 31 Dam Jan en familie Vlasblom Barendregt Cornelis Gerritsz. Verkoop van een huis,schuur,tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 62 t/m 65, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
13-03-1860 10021 35 Molenaar Adriaantje Kuijl Otto Verkoop van een Huis en erf aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 755, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 270,-
16-04-1860 10026 50 Bosman Martinus Leenheer Klaas Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis. Schuur, boomgaard en erf, kadaster sectie A. NO. 896 en 898, onder Rhoon
19-04-1860 10031 64 Duijvendijk Cornelis van Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Een Scheepstimmerwerf bestaande in een Huis,loods met twee woonvertrekken en erf en twee hellingen en een kraan, kadaster Sectie B. No. 1419, 1537 t/m 1539. Een Arbeidershuis met twee woonvertrekken, loodsen en erf, kadaster sectie B. No.1417 en 1418. Nog een Arbeidershuis met vier woonvertrekken, loodsen, en erf, met de twaalf roeden, zijnde tuinland, kadaster Sectie B. No. 1380 t/m 1383, 1379. Nog een Arbeidershuis met drie vertrekken, loodsen en erf, kadaster Sectie B. No. 1472 en 1524.alles Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Een Scheepstimmerwerf bestaande in een Huis,loods met twee woonvertrekken en erf en twee hellingen en een kraan, aan de Veerschedijk, kadaster Sectie B. No. 1419, 1537 t/m 1539. Een Arbeidershuis met twee woonvertrekken, loodsen en erf, kadaster sectie B. No.1417 en 1418. Nog een Arbeidershuis met vier woonvertrekken, loodsen, en erf, met de twaalf roeden, zijnde tuinland, kadaster Sectie B. No. 1380 t/m 1383, 1379. Nog een Arbeidershuis met drie vertrekken, loodsen en erf, kadaster Sectie B. No. 1472 en 1524, alles aan de Veerschedijk, onder Hendrik Ido Ambacht
08-05-1860 10031 67 Vlegaard Klaas Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Huis en schuur, kadaster sectie A. No. 919, onder Oost en West Barendrecht
29-06-1860 10034 77 Vorm Jan van der Vorm Jacob van der Verkoop van 1 bunder 35 roeden en 10 ellen Weiland in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 320 en 321,onder IJsselmonde voor       Fl. 1325,-
16-07-1860 10036 82 Otter wed.v. Jacob den Barendregt Gerrit Cornelisz. Obligatie van Hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 3/4 gedeelte in een Huis, schuur, woonkeet, boomgaard en erf, kadaster Sectie B. No. 288 t/m 290 onder Oost en West Barendrecht.
01-09-1860 10043 94 Hartig Adrianus de Elzerman Teunis Obligatie van hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, schuur, erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 302 en 303, onder Oost en West Barendrecht
31-01-1861 10048 5 Jong Arie de Jagt Arie van der Obligatie van hypotheek van Fl. 250,- onderpand: 3/4 gedeelte in een Huis, erf en tuin, kadaster sectie D. No. 1152 en 1153, onder Oost en West Barendrecht
05-02-1861 10049 7 Huijser Frans Huijser Frans Verkoop van Huis en het erfpachtsrecht van een stuk grond waarop dat huis is gebouwd, aan de Grooten Weg No.7, kadaster Sectie D. No. 1062 en 1063 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 340,-
06-03-1861 10056 21 Westerman Hendrikus Raadt Fennigje de Verkoop van Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 717, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 980,-
06-03-1861 10057 24 Vliegenthart Johannis Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 2300,- onderpand: Een Stenen Windkorenmolen, huis tuin en erf, kadaster Sectie D. No.340, 342 en 343, onder Oost en West Barendrecht en Nog een Huis, en erf,aan de Zusterstraat te Gorinchem kadaster Sectie D No. 1234.
25-03-1861 10057 25 Huijser Jan Leenheer Mels Verkoop van 2 huizen en erven, kadaster Sectie A. No. 629 en 840, te Oosteen West Barendrecht voor Fl. 1000,-
15-04-1861 10059 32 Bosman Martinus Leenheer Klaas Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 896 en 898, onder Rhoon
26-04-1861 10064 46 Leeden Marinus Gerardus v.d. Wayfort Reijnier Hendrik.v.d Obligatie met hypotheek van Fl. 3100,- onderpand: Huis, schuur, stalling, boomgaard, tuin en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie C No. 493, 567 Sectie C. No. 493 onder IJsselmonde en 1/9 aandeel in een Kapitaal groot Fl. 12000,-
02-05-1861 10065 48 Leenheer Jan Leenheer Mels Verkoop van een Bouwmanswoning bestaande in een huis, schuur, wagenschuur, zwingelkeet en gevolgen boomgaard, tuin en erf,in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 810, 811 en 621, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5.000,-
15-05-1861 10065 50 Barendregt Catharina Barendregt Joost Verkoop van 4 bunders 7 roeden 50 ellen Bouwland,in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 246 en 247; 5 Bunders 22 roeden 30 ellen Bouw, Weiland en watering,Kadaster Sectie D. No.956 t/m 959 en 1011, onder Oost en West Barendrecht en 2 Bunders 58 roeden 30 ellen Weiland in Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 816, onder Charlois voor Fl. 13.000,-
15-05-1861 10065 51 Barendregt Catharina Barendregt Nicolaas Rocus Verkoop van 4 bunders 51 roeden 60 ellen Bouw en Weiland i/d polder Nieuw Pendrecht onder Rhoon voor Fl. 4000,-
01-06-1861 10068 65 Erfrenten van Jonkheer J.N.J Heijningen Bastiaan A.van Verkoop van een oliemolen genaamd "De Valk" en huis, tuin, bleekveld, haven, erf en rietland in de Zuidpolder, kadaster Sectie H. No. 13,13bis,14 t/m 20 onder Dubbeldam voor Fl. 8000,-
08-07-1861 10068 66 Kelkhuijzen Jannigje Jagt Pieter Cornelisz. Verkoop van Huis met annex schuur en het eeuwig durende erfpacht van een stuk grond met waarop een Huis en schuur zijn gebouwd aan den Voordijk, kadaster Sectie A. No. 845 te Barendrecht voor Fl. 670,-
31-07-1861 10075 78 Linden Klaas van der en Familie Tiene   Dirk Janszoon v. Verkoop van 7 Bunders 64 roeden 90 ellen Weiland in de polder het Oudeland van Strijen, kadaster Sectie B. No. 18 t/m 20 voor Fl. 12.314,89
31-07-1861 10075 78 Linden Klaas van der en Familie Vries Cornelis de Verkoop van Een bunder 85 roeden 60 ellen Bouwland en watering, in de Polder Ziedewij, kadaster Sectie D. 435 t/m 437, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2431,36
01-10-1861 10079 92 Heijningen Bastiaan van Thaden Bernard Antoine.L. Verkoop van 1 bunder 91 roeden 30 ellen Weiland in de polder van en onder Katendrecht, kadaster No. 70 en 71, voor Fl. 3500,-
04-10-1861 10079 95 Andeweg Arie Gelder Stijntje van Verkoop van een arbeiders huis,brandloods,tuin en erf, aan de Gebrokendijk, kadaster sectie D. No. 285 en 286 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
05-10-1861 10079/10080 96 Visser Wed.Heiltje Koopmans Winandus Verkoop van een stuk tuingrond, kadaster Sectie D. No. 1123, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 350,-
30-10-1861 10082 102 Koster Daniel Bosman Martinus Verkoop van een boomgaard te Rhoon a/h Rhoonsche veer, kadaster Sectie A. No. 899, voor Fl. 200,-. Mede verkopers zijn Pieter Baris en Willem Hoogstad.
30-10-1861 10082 103 Bosman Martinus Ent Jurrianus van der Verkoop van een akkertje, aan het Rhoonsche veer, kadaster Sectie C. No. 21 onder Rhoon voor Fl.60.-. mede verkopers Pieter Baris en Daniel Koster te Rhoon en Willem Hoogstad te Charlois
06-11-1861 10083 107 Hartog Adrianus den Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 302 en 303, onder Oost en West Barendrecht
23-11-1861 10084 110 Kulk Willem van der Heinoordt Willem Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis, schuur, en erf met Griendland, kadaster Sectie C. No. 1731 en Sectie B. No. 57 en 58 in de Dorpsstraat onder Ridderkerk
16-01-1862 10087 5 Vijfvinkel Cornelis en Lijntje Huijser Frans Verkoop van een stuk dijkerf, zonder bekende maat, kadaster Sectie D. No. 1051, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 60,-
29-01-1862 10090 13 Kuijl Otto geen koper Veiling met afslag van een Vlassersstelling en gevolgen, tuin, boomgaard en erf onder Ridderkerk, deze is onverkocht gebleven.
10-02-1862 10093 17 Kuijl Otto Sloof Bastiaan Hendriksz. Verkoop van een Vlasserstellingbestaande in een Huis, met annex schuur, afzonderlijk staande een woonkeet, boomgaard, tuin en erf, aan de Straat weg, kadaster Sectie D. No. 77, 79, 745 en 746 onder Ridderkerk voor Fl.1200.-.(zie ook akte 13)
22-02-1862 10094 25 Boer Huibrecht den Molenaar Jacoba Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 1 Bunder 76 roeden 50 ellen Bouwland, in de Polder Zwaandijk, kadaster sectie B. No. 3; Een Bunder 43 roeden 10 ellen Bouwland, in de Polder Albranrswaard, kadaster sectie C. No, 131, alles onder Poortugaal
24-02-1862 10095/10096 28 Verboom Jacobus Leenheer Adrianus Verkoop van 1 Bunder 99 roeden en 71 ellen weiland en watering in de polder Nieuw Pendrecht, kadaster sectie B. No. 276 en 277, onder Rhoon voor Fl. 2200,-
25-02-1862 10096 29 Linden Frans van der Sijs Bastiaan van der Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis staande aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1009 onder Oost en West Barendrecht
31-03-1862 10100 44 Meulendijk Jan Meulendijk Pieter Verkoop van een Huis, boomgaard en erf, kadaster Sectie C. No. 313 , 315 en 316, onder IJsselmonde voor F. 700,-
03-04-1862 10100 46 Visser Pieter Willemsz. Visser Pieter Willemsz. Verkoop met Borgtocht en hypotheek van Fl. 1358,65 onderpand: 5 Bunders 28 roeden 80 ellen Bouwland en boschhakhout in de polder Zuidpolder, kadaster sectie C. No. 227 en 228, van Oost en West Barendrecht
09-04-1862 10101 48 Dorsman Krijn Kat Herman de Verkoop van 4 Bunders 30 roeden en 40 ellen Weiland in het Cornelis Landeken, kadaster sectie D. No. 13 t/m 15 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6624,-
09-04-1862 10101 48 Dorsman Krijn Raadt Arij de Verkoop van Een Huis, erf en boomgaard aan de Ziedewijdijk, kadaster Sectie D. No. 385 en 386, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 720,-
09-04-1862 10101 48 Dorsman Krijn Labrijn Willem Pietersz. Verkoop Huis, erf, boomgaard en watering, kadaster sectie D. No. 368 t/m 371 en een gedeelte van No. 365 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 935,-
09-04-1862 10101 48 Dorsman Krijn Driel Jacob van Verkoop Huis, erf, boomgaard en watering, kadaster Sectie D. No. 366 en 367 en een gedeelte van No. 365, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
30-04-1862 10105 61 Meulendijk Pieter Visser Arie Willemsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, boomgaard en erf, kadaster sectie C. No. 343, 345 en 346 onder Ijsselmonde
28-05-1862 10107 66 Driel Willem van Huijgen Hendrik Verkoop Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf,aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 295 t/m 300, onder Oost en West Barendrecht voor F. 1050,-
07-06-1862 10109 69 Dronk Fam. Nugteren Bastiaan Verkoop van een Huis,erf en tuin gelegen a/d Ziedewijdijk, kadaster Sectie D.No. 1141 t/m 1144, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 350,-
01-07-1862 10112 79 Oosthoek Maria Eenhoorn Fas Verkoop van een Bouwmans woning, boomgaard, werf en erf onder Charlois en 3 roeden 10 ellen boomgaard, kadaster Sectie B. No. 422 t/m 424, 182 te Katendrecht voor Fl. 4000,-
21-07-1862 10118 89 Suijdam Jannigje Gent Maarten van Verkoop van een Bouwmanwoning en gevolgen,aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 481 t/m 484, 541 t/m 543,onder Charlois voor Fl. 2000,-
21-07-1862 10118 90 Zeeuw Jan de Wayfort Reijnier Hendrk.v.d Hypotheek van Fl. 2100,- onderpand: Bouwmans-woning en gevolgen, een arbeidershuis, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. N. 546 t/m 550, onder Oost en West Barendrecht
15-10-1862 10123 103 Wevels Barend jansz. Vrijhof Bastiaan Verkoop van Huis, schuur en erf, kadaster Sectie B. No. 796 en 264, te Heerjansdam voor Fl. 1510,-
24-10-1862 10123/10324 104 Ielen Maarten van Ielen Maria van Verkoop van 5/8 gedeelte in een huis met schuur en erfpachtregt van een stuk grond, kadaster Sectie A. No. 817 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
29-10-1862 10124 105 Leenheer Jan Linden Jasper van der Verkoop Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 757 en 758, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
20-11-1862 10124 107 Koopmann Winandus Mijl Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis en erf, onder Oost en West Barendrecht .Het huis is nieuw gebouwd komt nog niet voor bij het kadaster.Het erf waarop het huis is gebouwd is kadaster Sectie D. No.1242.
14-01-1863 10126 2 Andeweg Leendert Kalis Cornelis Verkoop van 1 Bunder 75 roeden 88 ellen Weiland, kadaster No. 126 en 127 en 131, onder Katendrecht voor Fl. 3271,37
21-01-1863 10127/10128 7 Molenaar Pieter Rokuszn. Jagt Bastiaan van der Verkoop v/e huis,erf,boomgaard en tuin, kadaster Sectie A. No. 461 t/m 463, onder de gemeente Rhoon voor Fl. 190,-
31-01-1863 10129 10 Erve Wouter van de Barendregt Simon Verkoop v/e huis en het Erfpachtrecht van een stuk grond waarop het huis is gebouwd, kadaster Sectie C. No. 680 en 681, onder IJsselmonde voor Fl. 700,-
04-02-1863 10130 14 Andeweg Leendert Andeweg Louwrens en Adriaan Verkoop v/e 1/3 gedeelte in een huis en boomgaard, kadaster Sectie C. No. 69, onder Charlois voor Fl. 300,- en 1/3 gedeelte in 3 hypotheken voor Fl. 418,-
05-02-1863 10130 15 Hilleman Cornelis Andeweg Louwrens en Adriaan Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, woon en zwingelkeet, tuin en erf, kadaster Sectie C. No. 347, onder IJsselmonde
07-02-1863 10130 16 Barendregt Simon Mijl Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis en het erfpachtsrecht van een stuk grond waarop het huis staat, kadaster Sectie C. No. 680, onder IJsselmonde
23-02-1863 10133/10134 23 Zelfde Arij Dammis van 't Niemantsverdriet Leendert Verkoop v/e Huis, schuur, verder getimmerten, boomgaard,tuin,erf en watering,in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 950,-
04-03-1863 10136 28 Hortentius Lambertus Kooijman Pieter Janszn Verkoop van een Huis,schuur,boomgaard en erve, aan de kerkendijk, kadaster Sectie B. No. 1492 t/m 1496, onder IJsselmonde voor Fl. 1100,-
05-03-1863 10136 31 Dekker Arij Leenheer Mels Verkoop Huis,erf en tuin aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 1093 t/m 1095, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
04-04-1863 10144 49 Linden Cent van der Driel Willem van Verkoop v/e huis,schuur,erf en boomgaard aan de Ziedewijdijk kadaster Sectie D. No. 382 t/m 384 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 700,-
13-04-1863 10144 50 Poel Pieter van der Dura Job Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, No. 355, onder Katendrecht voor Fl. 600,-
27-04-1863 10159 90 Hartog Adrianus den Mijl Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf, aan de gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 302 en 303 en een nieuw gebouwd huis bij het voorgaande onder Oost en West Barendrecht
02-05-1863 10159 91 Barendregt Jacob Janszn Trigt Leendert Janszn van Verkoop Huis, erf, tuin en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 2 t/m 5 en 13 roeden 90 ellen boomgaard, kadaster Sectie A. No. 119, onder Oost en West |Barendrecht voor Fl. 1600,-
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Kat Herman de Verkoop 11 Bunders 4 roeden en 60 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie B. No. 1076 en 1077, 1114, 1141, 1101, 1142 Sectie A. No. 246 t/m 248 onder Ijsselmonde voor Fl. 15149,91
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Schravensande Teunis 1 Verkoop van Twee Bunders 72 roeden 30 ellen Bouwland in de Polder Oudeland kadaster Sectie B. No. 1076 en 1077, oder IJsselmonde voor Fl. 2777,46
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Spui Klazina van der 2 Verkoop van Een Bunder 8 roeden 30 ellen Weiland, in de polder het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1114,onder IJsselmonde voor Fl. 1689,48
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Kat Herman de Verkoop van Een Bunder 16 roeden 80 ellen Weiland, in de polder Het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1141 en Een Bunder 10 roeden 50 ellen, Bouwland in de polder het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1142 onder IJsselmonde voor Fl. 2918,92
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Klootwijk Pieter 4 Verkoop van Drie Bunders 24 roeden 10 ellen Bouw en Weiland, in de polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 246 t/m 248, onder IJsselmonde voor Fl. 5347,65
20-05-1863 10159 93 Graaf Pieter van der en Fam. Spui Klazina van der 5 Verkoop van Een Bunder 72 roeden 60 ellen Weiland in de polder het Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1101, onder IJsselmonde voor Fl. 2416,40
21-05-1863 10160 94 Vermaas Cornelis Zuid-Polder.v.O. en W.B. Verkoop van een stuk grond, kadaster Sectie C. No. 24, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
21-05-1863 10160 95 Romeijn Johannes Gent Maarten van Verkoop Huis,schuur,boomgaard en erve, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 489 t/m 491, onder Charlois voor Fl. 600,-
15-06-1863 10163 101 Dura Job Heijningen Jacob van Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een stuk grond, kadaster No. 355 met huis en annex timmermanswinkel, staat nog niet op kadaster, te Katendrecht
03-07-1863 10167 110 Huijser Fam. Stehouwer Willem Verkoop van 3/8 deel in 2 bunders 39 roede n en 21 ellen Bouwland, Boschhakhout en watering, in de polders Rijsoort en Strevelshoek, kadaster Sectie F. 27 t/m 29, onder Ridderkerk en 3/8 deel in 6 roeden 2 ellen dijk als weiland en rietland, aan dee Ringdijk, kadaster Sectie A. No. 390, 1353 en 1354, onder Grote Lindt voor Fl. 802,80
09-07-1863 10170 115 Niemantsverdriet Leendert Nugteren Aart Woutersz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1100, onderpand: Huis, schuur, verder getimmerte, tuin, boomgaard, erf en watering in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473, onder Oost en West Barendrecht
11-07-1863 10171 118 Nieuwland Geertje Overwater Jacobus Verkoop van 4 Bunder 4 roeden en 50 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 57 en 77, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 5663,-
27-07-1863 10174 125 Lems Dirksje Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 2200,- onderpand:     2 Bunders 64 roeden en 17 ellen Weiland en Bosch-hakhout in de polder Oudeland, kadaster Sectie B. No. 1097 t/m 1099, onder IJsselmonde. Een Huis en erf in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 347, onder IJsselmonde
26-08-1863 10176 130 Huijsken Arij Warendorp Damis van Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Huis en het recht van erfpacht op 1 roede en 85 ellen dijkgrond, kadaster Sectie A. No. 786, onder Oost en West Barendrecht
10-09-1863 10176 132 Westerman Johanna & Adriana Visser Arij Willemszn Verkoop van 2 Bunder 48 roeden en 80 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 817 en 818, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2985,60
17-09-1863 10177 135 Spoel Familie van der Jagt Arij Pieterszn van der Verkoop van Huis en het erfpachtsrecht van een stuk grond waarop dat huis is gebouwd aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 857 en 858, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
30-09-1863 10177 137 Vijfvinkel Maaijke Vijfvinkel Cornelis Verkoop van 1/4 deel in 23 roeden en 75 ellen Hakhout en Dijkweiland, aan de Groteweg No.7, kadaster Sectie D. No. 1215 en 1216, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 25,-
30-09-1863 10177/10178 138 Vijfvinkel Maaijke en Corn. Elzerman Albert Verkoop van een huis,schuur,boomgaard,tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 654 t/m 656 en 802, op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 2450,-
11-11-1863 10179 141 Kuijper Elisabeth Linden Cornelis van der Verkoop Huis, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 746 en een gedeelte van 745 en 747, aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1185,-
11-11-1863 10179 141 Kuijper Elisabeth Linden Willem van der Verkoop Huis, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 748 en 749, aan de Voordijk op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 610,-
11-11-1863 10179 141 Kuijper Elisabeth Koedood Jacobus Verkoop van Huis, boomgaard en erf, aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 35 en 36, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 425,-
12-11-1863 10179 142 Barendregt Joost Essen Pieter van Verkoop Huisen erf aan de Singel, kadaster Sectie A. No. 878, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1000.-.
26-11-1863 10181 147 Sederel Lodewijk Visser Jilles Verkoop v/e stuk grond, zonder bekende maat,, langs de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 575, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.70.-
02-02-1864 10185 8 Gelder Stijntje van Haan Mattheus Jacobsz. de Verkoop van een huis,erf en tuin,langs de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 663 t/m 669, onder de gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 900,-
02-02-1864 10185/10186 9 Gelder Stijntje van Andeweg Arij Verkoop van 10 Roedne 84 ellen Boomgaard, langs de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 573 en 574, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
02-02-1864 10186 10 Visser Arij Willemszn Jagt Arij Pieterszn van der Verkoop van een stuk grond in de polder Het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 127, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
02-02-1864 10186 11 Blijdorp Arij Jagt Arij Pieterszn van der Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 49 t/m 51 onder Oost en West barendrecht voor Fl. 1000,-
19-02-1864 10189 18 Molenaar Bastiaan Ouden Jan Mol en Simon den Verkoop van een stuk grond, zonder bekende maat, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 442, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 185
19-02-1864 10189 19 Winter Huijg Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 750,- onderpand: Huis, schuur, drooghuis, boomgaard, tuin en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 548 t/m 552, onder Ridderkerk
27-02-1864 10190/10191 23 Barendregt Jan Gerritszn Barendregt Gerrit Verkoop v/e stuk grond, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 958, onder de gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 20,-
03-03-1864 10192 30 Huijgen Jan Diederik Overwater Jacobus Verkoop van Huis, schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 707, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1350,-
10-03-1864 10193 34 Vat Jan Andeweg Adrianus en Lourens Obligatie met hypotheek van Fl. 1186,- onderpand: Huis, schuur en erf onder Oost en West Barendrecht
16-03-1864 10194/10195 37 Huijgen Hendrik Huijgen Adrianus Verkoop v/e Huis,schuur,boomgaard,tuin en erf a/d Gebroken dijk, kadaster Sectie D. No. 1085, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
01-04-1864 10195 41 Jagt Bastiaan van der Vurm Jacob van der Verkoop van 2 Bunders 45 roeden 90 ellen Wei en bouwland i/d polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No.229 en 230, onder IJsselmonde voor Fl. 3000,-
28-04-1864 10212 87 Leeuwenburg Lijntje Zelfde Arij Dammis van 't Verkoop v/e stuk grond aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 744, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.25.-.
02-05-1864 10212 88 Spruit Karel Huijser Willem Willemszn Verkoop v/e huis en erf, kadaster Sectie D. No. 346 en 347, te Oost en West Barendrecht voor Fl.900.-.
13-05-1864 10212 91 Groenenboom Gijsbert Huijser Frans Verkoop van 1 Bunder 57 roeden Weiland gelegen in Verenambacht, kadaster Sectie D. No. 72 en 73, onder Ridderkerk voor Fl. 1500,-
09-06-1864 10214 97 Vaandrager Bastiaan Niemantsverdriet Arij Marinusz. Verkoop van een huis,schuur en erf,aan de Lagendijk, kadaster No. 572, gemeente Katendrecht voor Fl. 1200,-
16-06-1864 10214/10215 99 Leenheer Paulus Leenheer Hendrik Verkoop an 2 Bunders 17 roeden 10 ellen Weiland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 975 en 976, onder Ridderkerk voor Fl. 3375,90
06-07-1864 10215/10216 103 Linden Klaas van der Huijser Willem Hendrikszn Verkoop van een Huis, tuin en erf, in de Polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 351 en 352, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 700,-
27-07-1864 10223 115 Huijser Willem Hendriksz. Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, tuin en erf, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 351 en 352, onder Oost en West Barendrecht
31-08-1864 10224 122 Huijser Frans en Familie kopers zie akte 123 Veiling van 23 Bunder 49 roeden en 88 ellen Bouw en Weiland, Rietland en watering onder Oost en West Barendrecht, Heerjansdam en Groote Lindt
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Kat Herman de Verkoop van Een Bunder 46 roeden 26 ellen Weiland en Watering in de Polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 63 en 64, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2588,80
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Leenheer Mels Verkoop van ongeveer Drie Bunders 35 roeden 4 ellen Bouwland en Watering, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 64 en 60, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4724,06
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Overwater Jacobus Verkoop van ongeveer Drie Bunders 9 roeden 15 ellen Bouwland en Watering, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 143 en 144 en 169, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3539,77
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Leenheer Mels Verkoop van ongeveer Twee Bunders 16 roeden13 ellen Bouwland en Watering, in de polder Binnenland, kadaster Sectie D.No. 145 en 169, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2593,56
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Kat Herman de Verkoop van ongeveer Drie Bunders 62 roeden 12 ellen Bouwland en Watering, in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 167,168 en 169, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4490,29
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Dam Wiekert Verkoop van Een Bunder 99 roeden 50 ellen Bouwland en weg als bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie A. No. 475 en 476, onder Heerjansdam voor Fl. 2493,75
14-09-1864 10225 123 Huijser Frans en Familie Nugteren Leendert Verkoop van Een Bunder 78 roeden 45 ellen Weiland, in de Polder Groote en Kleine Lindt, kadaster Sectie B. No. 208 t/m 212, onder Heerjansdam voor Fl. 2685,67
14-09-1864 10225 123 Huiser Frans en Familie Barendreght Jan Gerritsz. Verkoop van Zes Bunders 3 roeden 23 ellen Weiland, rietland en watering, in de Polder Groote en Kleine Lindt, kadaster Sectie A. No. 492 t/m 496, 501 t/m 505, onder de Gemeente Groote Lindt voor Fl. 8626,19
26-10-1864 10229/10230 133 Nugteren Willem Gerrit Hdrsz. Goud Antonie Verkoop van 3/8 gedeelte i/e huis schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 2174, te Ridderkerk voor Fl. 375,-
30-11-1864 10232 140 Barendregt Jan Gerritszn Vrijhof Arij Verkoop v/e huis,schuur en erf en tuin, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 729, 1016 t/m 1019, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
14-12-1864 10233 142 Huigen Adrianus Leeuwenburg Arij Pieterszn Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie D. No. 295, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 140,-
20-12-1864 10233 143 Warendorp Damis van Warendorp Cornelis van Verkoop van een Huis,schuur tuin en erf en een afzonderlijke schuur, kadaster Sectie A. No. 837, 869 en 870 en10 roeden 94 ellen Boomgaard en watering in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 572 en 773, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1600,-
22-12-1864 10233 144 Barth Gerrit Vries Cornelis de Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis en erfpachtrecht van een stuk grond of erf, kadaster Sectie B. No. 793 onder Heerjansdam
11-01-1865 10235 1 Vijfvinkel Cornelis Huijser Frans Verkoop v/e stuk dijkerf zonder bekende maat, kadaster Sectie D. No. 1215, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 45,-
12-01-1865 10235 2 Huijser Jan Leenheer Mels Verkoop van Een huis, erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 1149 en 1150; Een Huis en erf, Sectie D. No. 1151 en Een Huis en tuin Sectie D. No. 1239 t/m 1241, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1800,-
25-01-1865 10236 7 Jansen Jan Willem Andeweg Leendert Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie C. No. 317, onder de gemeente IJsselmonde voor Fl. 40,-
10-02-1865 10239 13 Taselaar Cornelis Molenaar Jacoba Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis, pakhuis en erf , kadaster Sectie B. No. 1579 t/m 1581,onder IJsselmonde
09-03-1865 10242 21 Niemantsverdriet Leendert Nugteren Aart Woutersz. Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, schuur verder getimmerte, tuin, boomgaard, erf en watering in de Polder Binnenland kadaster Sectie A. No.470 t/m 473 onder Oost en West Barendrecht
08-04-1865 10249 35 Leenheer Jan Leenheer Mels Verkoop v/e Huis,schuur, tuin en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 305 t/m 307, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 700,-
27-05-1865 10269 87 Kranendonk Adriaantje Driel Gerrit van Verkoop van een huis, schuur, erf aan de Ziedewijdschedijk, kadaster Sectie D. No. 391 en 390, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1150,-
01-05-1865 10269 88 Meulendijk Pieter Grondelle Johannes van Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie C. No.343, onder IJsselmonde voor Fl. 40,-
10-05-1865 10269 89 Jansen Jan Willem Commijs Pieter Hendrik Verkoop v/e huis,schuur,woon en zwingelkeet, tuin en erf aan de Hordijk kadaster Sectie C. No. 347 met 2 Bunders 64 roeden 17 ellen Weiland en Griend, kadaster Sectie B. No. 1097 t/m 1099, onder IJsselmonde voor Fl. 5000,-
29-06-1865 10273 99 Jagt Cornelis en Fam.van der Visser Pieter Willemszn Verkoop v/e Huis, boomgaard en erf, aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 256 t/m 258, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
11-07-1865 10273 103 Visser Pieter Willemsz. Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 1000,- onderpand: Huis, boomgaard en erf aan de Buitendijk kadaster Sectie C. No. 256 t/m 258, onder Oost en West Barendrecht
11-07-1865 10273/10274 104 Driel Gerrit van Elzerman Teunis Hypothecaire obligatie van Fl. 1000,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erfaan de Ziedewijdschedijk, kadaster Sectie D. No. 391 en 390, onder Oost en West Barendrecht
15-07-1865 10277 110 Romeijn Johannes Kruidenier Leendert Hendrikzn. Verkoop v/e Huis en erf, aan de Rietdijk, kadaster Sectie A. No. 688, te Charlois voor Fl.2500.-.
17-07-1865 10278 112 Leer Willem van der Elzerman Teunis Hypothecaire obligatie van Fl. 750,- onderpand: Twee Huizen met schuren, tuin, boomgaard en erve, aan de Hordijk, kadaster sectie B. No. 963 en 1455, onder IJsselmonde
24-08-1865 10283 125 Graaff Willem van der Onsenoord Johannis M. van Verkoop v/e Huis, schuur en erf, in de Polder Oost Ijsselmonde, kadaster Sectie B. No. 444 en 445 onder de gemeente IJsselmonde voor Fl. 600,-
30-08-1865 10283/10284 127 Groenenboom Jan en Fam. Groenenboom Gijsbert Verkoop v/d onverdeelde 3/4 gedeelte i/e huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 893 en 894, onder Rhoon voor Fl. 2200,-
31-08-1865 10284 128 Ven Leendert van der Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur en het erfpachtrecht op een stuk grond, aan de Zuidzijde van de Voordijk aan de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 339, onder Oost en West Barendrecht
28-09-1865 10286 136 Grondelle Johannis van Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 550,- onderpand: Huis en erf, aan de Hordijk, kadaster Sectie C. No.699, onder IJsselmonde
11-10-1865 10287 138 Groenenboom Gijsbert Groenenboom Jan Arijsz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 890 en 894, onder Rhoon
11-10-1865 10287 139 Slavenburg Pieter Slavenburg Arij Verkoop v/e Huis, erf en tuin, aan de Middeldijk, kadaster Sectie A. No. 13 en 14, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 250,-
  het repertoir van Leonardus Apollonius de Raadt per 01-11-1865  
15-11-1865 10288 2 Zuidam Cornelis Zuidam Jannigje Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Vlasserstelling en gevolgen, kadaster Sectie A. No. 174 t/m 176 en Een Huis, erf en boomgaard, kadaster sectie A. No. 205 en 206,in de Polder Nieuw Reijerwaard, onder Ridderkerk
25-11-1865 10289 8 Gelder Stijntje van Visser Arij Bastiaanzn Verkoop v/e Huis, brandloods, tuin en erf, aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 285 en 286, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
30-11-1865 10289 10 Jong Krijn de Salie Pieter Verkoop v/e Huis, erf en boomgaard, kadaster Sectie C. No. 510 en 511, onder IJsselmonde voor Fl.700.-
30-11-1865 10289 11 Jong Krijn de Sliedrecht Pieter Verkoop v/e Huis, erf en boomgaard, kadaster Sectie C. No. 508 en 509, onder IJsselmonde voor Fl.700.-.
06-12-1865 10290 12 Niemantsverdriet Arij.Lzn. Kleijnjan Jan Verkoop.v/e stuk grond zonder bekende maat, langs de Schulpweg kadaster Sectie B. No. 991 t/m 993, onder Charlois voor Fl. 850,-
14-12-1865 10291 16 Roobol Leendert Leenheer Adrianus Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, aan de Schulpweg, kadaster Sectie C. No. 44, onder Charlois voor Fl. 250,-
10-01-1866 10292/10293 2 Sijs Fam.van der Luik Dirk van Verkoop van Huis met Timmermanswinkel en erf langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 1247onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3300,-
10-01-1866 10292/10293 2 Sijs Fam.van der Jagt Arij Jansz. Van der Verkoop van Huis en erf, langs de Singel, kadaster sectie A No. 922, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1020,-
10-01-1866 10292/10293 2 Sijs Fam.van der Barendregt Joost Verkoop van een Huis met annex schuurtje, tuin en erf, langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 1043, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1375,-
26-01-1866 10294 6 Kuijl Otto Saringen Frederik W.N. Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 2 Huizen met schuren, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027, onder Oost en West Barendrecht
12-02-1866 10297 12 Vermaat Cornelis Klaaszn Barendregt Jan Jaccobszn Verkoop v/h vruchtgebruik van Een perceel bouwwland, gelegen in de polder Buitenkijveland, kadaster Sectie C. No. 258 en Een perceel Bouwland, aan de Hoogvlietsche Kerkweg in de polder Welhoek, kadaster Sectie A. No. 566, onder Portugaal voor Fl. 350,-
14-02-1866 10297 13 Driel Cornelis Ewoutzoon van Kooijman Hendrik Janszn Verkoop van een Huis met annex schuur en stalling verdere getimmerten, tuin en erf , aan het Oosteinde nabij de kom van het dorp, kadaster Sectie B. No. 107, 108 en 1181,onder IJsselmonde voor Fl. 3700,-
15-02-1866 10298 17 Labrijn Pieter Willemsz. Leenheer Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl, 1100,- onderpand: Huis en erf en een buitendijks dijkerf met daarop een loodsje, kadaster Sectie A. No. 556, 557, 626, 627, 680 t/m 682, onder Heerjansdam, Cornelis Leenheer heeft samen met Adrianus van der Poel dit geld geleend.
28-02-1866 10300 23 Visser Pieter Willemsz. Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1025,- onderpand: Huis met annex loods en verder getimmerte, wagenschuur, boomgaard en erf aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 256 t/m 258,onder Oost en West Barendrecht
01-03-1866 10300 25 Romeijn Johannes Gelder Arij Leendertzn. van Verkoop v/e huis en boomgaard,aan de Lagendijk, kadaster sectie C. No. 708 en 709, onder Charlois voor Fl.700.-.
07-03-1866 10301 29 Commijs Pieter Hendrik Stumphius Jan Carel Verkoop van 4 Bunders 30 roeden en 50 ellen Bouwland, Boezemland, kade en weg als weiland in de polder de Plompert, kadaster Sectie A. No. 376 t/m 381, onder Charlois voor Fl. 4009,87
16-03-1866 10306 37 Stok Cornelis Timmermans Maatje Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Huis en erf te Rijsoord, in de zogenaamde Nieuwe Buurt, kadaster Sectie E. No.204 en 205, onder de gemeente Ridderkerk
23-03-1866 10306 39 Renaud Antonie Berg Jacob Hermanus van den Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en erfpacht op een stuk grond waarop het huis staat,, kadaster Sectie D. No. 1314 onder Oost en West Barendrecht
28-03-1866 10307 41 Pols Pieter (senior) Vaandrager Arij verkoop van 4 Bunders 17 roeden Bouwland in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 222 en 223 onder Charlois voor Fl. 5416,25
31-03-1866 10308 42 Jagt Adrianus Cornelisz. v.d. Ouden Magdalena den Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 06 t/m 100, onder Oost en West Barendrecht
04-04-1866 10308 43 Otter Grietje en kinderen den Petrie Christiaan Verkoop v/e Huis, schuur, boomgaard en erf i/d polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 288, 289, 452 en 453, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1390,-
16-04-1866 10338 105 Sijs Jacob van der Sijs Leendert en Bast.v.der Verkoop v/h onverdeeld 1/6 gedeelte in Huis, schuur, boomgaard, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 719, 805 en 806. Nog een Huis en erf kadaster Sectie A. No. 877 en een stukje grond, kaaster Sectie A. No. 1043, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 685,-
26-04-1866 10340 112 Broekhuizen Pieter Fijnaard Philippus.L.v.den Verkoop v/e Huis,schuur, boomgaard tuin en erf, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 604 t/m 608, onder IJsselmonde voor Fl. 1100,-
26-04-1866 10340/10341 113 Huijser Frans en Familie Blijdorp Dirk Verkoop v/e huis en het recht van Erfpacht op een erf en tuin waarop het huis gebouwd is langs de Dorpsstraat kadaster Sectie A. No. 1032 en 1033, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2600,-
27-04-1866 10341 114 Telleman Johannes Rank Adrianus Jacobus Verkoop v/e Huis en het recht van erfpacht op een stuk grond waarop het huis is gebouwd, aan het eind der Dorpsstraat, kadaster Sectie C. No. 2142 t/m 2144, onder Ridderkerk voor Fl.1300.-.
05-05-1866 10341 117 Birkhoff Ruth Geris Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand:Huis met annex Timmermanswinkel en erfstaande buitendijks kadaster Sectie A. No. 642 en 641, onder Heerjansdam
02-05-1866 10346 130 Dorsman Krijn Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 2120,- onderpand: Een Vlassersstelling, kadaster Sectie D. No. 1017 t/m 1019; een perceel Weiland, kadaster sectie D. No. 944 t/ 946 en 950 en 3 Arbeidershuizen met boomgaard, erf en tuin, kadaster Sectie D.. No. 335, 1193 en 1194, 1020, 1021,, 1097 en1079 onder Oost en West Barendrecht
02-07-1866 10346 131 Jagt Cornelis Pietersz. v.d Crena de Jong Samuel Obligatie met hypotheek van Fl. 3600,- onderpand: Een Bouwmanswoning,Weiland, Boomgaard, erf en watering kadaster Sectie B. No. 238, 239, 243,412 en 409, in de polder Buitenland en Twee Bunders 29 roeden Wei en Bouwland in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 503 t/m 505. Nog Twee Bunders 93 roeden 92 ellen Bonenland en watering, kadaster Sectie B. No. 89 t/m 91 en Een Bunder 25 roeden Bouwland, kadaster Sectie B. No. 185 nog Een Bunder 18 roeden 10 ellen Bouwland, kadaster Sectie B. No. 192 en Drie Bunders 25 roeden 18 ellen Bouwland, Weiland en Watering, kadaster Sectie B. No. 208 t/m 212. Nog Een Bunder 44 roeden 30 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie B. No. 264 en 265, alles onder Oost en West Barendrecht
11-07-1866 10347 134 Fijnaart Philippus.L.van de Ouden Magdalena den Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 604 t/m 608, onder IJsselmonde
01-10-1866 10362 167 Rank Adrianus Jacobus Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand:Huis en recht van erfpacht op een stuk grond waarop het huis gebouwd is, kadaster Sectie C. No. 2142 t/m 2144, onder Ridderkerk
06-10-1866 10363 169 Bakker Arij Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 1350,- onderpand: Huis en recht van erfpacht op een stuk grond waarop het huis gebouwd is, kadaster Sectie B. No. 1636, onder IJsselmonde
06-10-1866 10363 170 Quaadsteniet Adrianus de Wagtendonk Adrianus C. Obligatie met hypotheek van Fl. 1950,- onderpand: 5 akkers Griendland, kadaster Sectie A. No. 1539, 1702, 1703, gelegen onder Ridderkerk
10-10-1866 10363 171 Hoedt Gerrit den Nugeteren Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand:Huis, twee schuren, zwingelkeet, drooghuis, droogput, boomgaard en erf, aan de Straatweg, kadaster sectie D. No. 744, te Ridderkerk
10-10-1866 10364 173 Nolen Fam. Barendregt Pieter Verkoop van 1 Bunder 53 roeden 90 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No.266 en 267, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2169,99
15-10-1866 10365 175 Hogendijk Maarten Wagtendonk Johannes C. Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis, erf en tuin, kadaster Sectie A. No.1896 en 1897, te Ridderkerk
17-10-1866 10365/10366 180 Poel Adrianus van der Kat Otto Adriaan Verkoop van 5 Bunders 33 roeden 13 ellen Weiland, Bouwland, weg als weiland, Boschhakhout en watering onder Heerjansdam, Ridderkerk en Oost en West Barendrecht voor de gezamelijke somma van Fl. 19750,29. Ook koper zijn: Wiekert Visser enJoost Barendregt.
17-10-1866 10365/10366 180 Poel Adrianus van der Kat Otto Adriaan Verkoop van Drie Bunders 84 roeden 10 ellen Weiland en weg in de polder van en onder Heerjansdam, kadaster Sectie A.No. 115 t/m 117 voor Fl. 4686,02
17-10-1866 10365/10366 180 Poel Adrianus van der Visser Wiekert Aartsz. Verkoop van Twee Bunders 67 roeden 59 ellen Bouwland, boschhakhout, watering in de Polder Rijsoort en Strevelshoek, kadaster Sectie A. No. 54 t/m 56, onder Ridderkerk voor Fl. 2354,79
17-10-1866 10365/10366 180 Poel Adrianus van der Barendregt Joost Verkoop van Drie Bunders 66 roeden 64 ellen Weiland, Bouwland en watering, kadaster Sectie D. No. 870 t/m 873 en Vier Bunders 14 roeden 80 ellen Bouwland en watering in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 874 t/m 877, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 12709,48
24-10-1866 10367 183 Labrijn Jan geen koper Veiling met afslag van een Huis met het erfpachtrecht, kadaster Sectie A. No. 1036 t/m 1038 en een stuk grond waar het huis op is gebouwd en een Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 716 en 779 onder Oost en West Barendrecht. Dit is alebei door de verkopers opgehouden.
03-11-1866 10368 186 Lems Dirk Jansen Jan Willem Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Huis, schuur en erf, aan de Hordijk, kadaster Sectie B. No. 1421 en nog een huis en het recht van erfpacht op een stuk grond waarop het huis is gebouwd, aan de Hordijk kadaster sectie B. No. 1202, onder IJsselmonde
19-12-1866 10369 188 Trigt Leendert Jansz.van Mol Jan Verkoop van Huis, No. B 133 met annex een Wagenmakerswinkel, erf, tuin en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 2 t/m 5, 119, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1580,-
20-12-1866 10369/10370 189 Leer Willem van der Kooijman Maarten Adrianus Verkoop van Huis, schuur en erf en het recht van erfpacht op een stuk grond groot 29 roeden 30 ellen, kadaster Sectie B. No. 1455 en 1694,966 aan de Hordijk, onder IJsselmonde voor Fl. 1055,-
20-12-1866 10369/10370 189 Leer Willem van der Leer Willem van der Verkoop van Huis met annex schuurtje en erf, aan de Hordijk, kadaster Sectie B. No. 1694, onder IJsselmonde voor Fl. 680,-
20-12-1866 10370/10371 190 Staaij Fam.van der Vorm Hendrik Krijnsz. van der Verkoop v/e vlassersstelling bestaande in Huis, schuur en erf met arbeiderwoning en een boomgaard, tuin en erf met daarop staande schuren, drooghuis en droogkeet, kadaster Sectie B.1346 en 1347, 462 t/m 464, onder IJsselmonde voor Fl.3055.-. Mede koper is Philippus Barend Blankenstein
02-01-1867 10373 1 Leenheer Fam. Meijere Jan Dirk de Verkoop v/e huis, koetshuis, schuur, tuinen, weiland en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 489, 1760 t/m 1763, onder Ridderkerk voor Fl.5625.-.
23-01-1867 10374 10 Zanten Huibert van Gemeente IJsselmonde Verkoop Huis,erf aan de Dorpsstraat, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie B. No. 1308 en 1309 en een gedeelte van 1307,onder IJsselmonde voor Fl. 2520,-
11-02-1867 10377 20 Plaisier Adrianus Jonckheere Johan M.P. Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 3 Bunders 92 roeden 5 ellen Weiland en waterin eng, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 357 t/m 359, 651 en 735, onder Ridderkerk
13-02-1867 10377 21 Groenenboom Huibrecht geen koper Veiling met afslag van 1 Bunder 38 roeden 90 ellen Bouwland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 62 en 63, onder Oost en West Barendrecht. Dit is onverkocht gebleven.
21-02-1867 10379 25 Barendregt Simon Kooijman Jan Pieterszn. Verkoop v/e huis en het erfpacht recht op een stuk grond waarop het huis staat, kadaster sectie C. No. 680 en 681,onder IJsselmonde voor Fl. 700,-
25-02-1867 10380 29 Groenenboom Huibrecht Gent Maarten van Verkoop van 1 Bunder 38 roeden 90 ellen Bouwland in het Buitenland, kadaster Sectie B. No. 62 en 63, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1800,-
28-02-1867 10380/10381 33 Kooijman Jan Pietersz Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis en het recht van erfpacht op een stuk grond waar het huis op staat, kadaster Sectie C. No. 680 en 681, onder IJsselmonde
06-03-1867 10382 38 Dorsman Krijn geen koper Veiling met afslag van Vlassersstelling bestaande in een Huis,schuur, erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 1017 t/m 1019 en Een Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie D. 1020 en 1021 en Een Bunder 70 roeden 48 ellen Weiland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie D. No. 944 t/m 946 en 950, onder Oost en West Barendrecht. Het is onverkocht gebleven.
09-03-1867 10382 39 Klootwijk Jan Molenaar Jacoba Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 1 Bunder 31 roeden 40 ellen Weiland, in de polder Smeetsland, kadaster sectie C. No. 167 onder IJsselmonde
20-03-1867 10389 52 Spui Hendrik v.d. en Familie Nieuwkoop Cornelis Verkoop van Huis, schuur en erf, bij het Barendrechtsche Veer, kadaster Sectie C. No. 344, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 830,-
21-03-1867 10390 53 Barendregt Hendrik Marinus Gent Hendrik van Verkoop v/e Huis,boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 25 t/m 27, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
23-03-1867 10390 54 Meulendijk Pieter Lijster Josinus de Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie C. No. 700, onder IJsselmonde voor Fl. 50,-
25-03-1867 10390/10391 57 Vrijhof Arij Meulen Maria van der Verkoop v/e stuk grond afmetingen onbekend, kadaster Sectie A. No. 1016, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
03-04-1867 10392 62 Andeweg Leendert Jagt Arij van der Verkoop v/e 1/4 gedeelte in een huis, boomgaard, kadaster sectie C. No.69 en 70, te Charlois voor Fl. 250,- en 2 schuldbekentenissen
10-04-1867 10400 84 Niemantsverdriet Leendert Huijser Aart Verkoop Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf en watering in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473, van Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
12-04-1867 10410 110 Linden Pieter van der Heijningen Jacob van Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, tuin en erf aan de Waaldijk, kadaster sectie C. No. 1816 t/m 1820, onder Ridderkerk
15-04-1867 10419 134 Blankenstein Philippus Barend v. Staaij kinderen van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Vlassersstelling bestaande in Huis, schuur en erf met arbeiderswoning nog een boomgaard, tuin en erf met daarop een schuur, drooghuis en droogput,kadaster sectie B. NO. 1346 en 1347, alles onder IJsselmonde
17-04-1867 10419 135 Wagener Johan Hendrik Neut Jan Hendrik van der Verkoop Huis, schuur, tuin, boomgaard, erf en watering, genaamd "Schaapje", kadaster Sectie B. No. 3 t/m 8, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3200,-
17-04-1867 10420 136 Huijser Joost Hagendoorn Klaas Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur en erf langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 344, onder Oost en West Barendrecht
24-04-1867 10422 143 Broekhuijzen Albertus Spruijt Leendert Jansz. Verkoop v/e huis,schuur en erf aan het Westeinde van het dorp , kadaster Sectie B. No. 191 t/m 194, te IJsselmonde voor Fl.1500.-.
22-05-1867 10426 163 Nieuwkoop Cornelis Ouden Leendert den Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 830,- onderpand: Huis, schuur en erf bij het Barendrechtsche Veer, kadaster Sectie C. No. 344 te Oost en West Barendrecht
23-05-1867 10426 164 Jagt Pieter Cornelisz van der Nugteren Aart Woutersz. Obligatie met hypotheek en borgtocht Fl. 1500,- onderpand: Vlassersstelling bestaande in Huis, schuur, tuin, boomgaard en watering in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 470 t/m 473, onder Oost en West Barendrecht
13-06-1867 10426/10427 168 Kuijl Otto Wagener Johan Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: EenHuis en erf, langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. 1247 en Een Huis en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 975 en 976, onder Oost en West Barendrecht
27-06-1867 10428 175 Ruiter Dirk de Willemsteijn Mattheus Verkoop van Een Huis, boomgaard, tuin en erf langs de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 574, 1352 t/m 1354,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1055,-
27-06-1867 10428 175 Ruiter Dirk de Springler Teunis Verkoop van Een Huis, tuin en erf, aan de Ziedewijdijk, kadaster Sectie D. No. 1253 en 1254, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1030,-
27-06-1867 10428 175 Ruiter Dirk de Vries Cornelis de Verkoop van Een Huis, loods, boomgaard, tuin en erf, aan de Ziedewijdijk kadaster Sectie D. No. 358 t/m 361, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 530,-
29-06-1867 10429 177 Sliedrecht Pieter Mees Bernard Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Woonhuis met schuur met de timmermansaffaires, tuin en erf, kadaster sectie C. No. 704. Een woonhuis, kadaster Sectie C. No. 703, beide in de polder Smeetsland aan de Smeetlandschedijk,onder IJsselmonde
03-07-1867 10430/10431 181 Uijterlinde Arij voor kopers zie akte 188 Veiling van een Bouwmanswoning en verder getimmerten een Arbeidershuis en 12 Bunders 98 roeden 97 ellen Wei en Bouwland, boomgaard, tuin en erf onder Ridderkerk
03-07-1867 10431 182 Loon Wed.Christina Anna .v. Leer Pieter van der Verkoop v/e huis en erf, langs de Dorpsstraat, kadaster sectie B. No. 299 t/m 301, te IJsselmonde voor Fl.1700.-.
08-07-1867 10433 187 Poel Adrianus van der Leenheer Cornelis Verkoop v.d onverdeelde helft in een huis en erf en dijkerf met daarop een loodsje, kadaster Sectie A. No. 556, 557, 625 t/m 627, 680 t/m 682, op het dorp te Heerjansdam voor Fl. 900,-
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Koning Leendert de Verkoop van afslag van de onroerende goederen genoemd in akte 181
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Koning Leendert de Verkoop van Een Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Waaldijk langs de Grooteweg No. 7, kadaster Sectie D No. 527, 692, 693 en 711 en een Arbeidershuis met drie woonvertrekken, kadaster Sectie D. No. 520 t/m 522, en Een Bunder 93 roeden .. Ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 540 en 541, onder Ridderkerk voor Fl. 6682,03
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Huijser Frans Willemsz. Verkoop van Drie Bunders 59 roeden 20 ellen Bouw en Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 444 t/m 446, onder Ridderkerk voor Fl. 3268,72
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Waal Aart van der Verkoop van Twee Bunders 87 roeden 41 ellen Bouwland en Twee Bunders 6 roeden 90 ellen Weiland in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 124 en 125 en 126 onder Ridderkerk voor Fl. 4902,69
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Poest Clement Antonie.v.der Verkoop van Een Bunder 5 roeden 10 ellen Bouwland, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 104 onder Ridderkerk voor Fl. 861,82
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij Huijser Frans Cornelisz. Verkoop van Een Bunder 3 roeden 40 ellen Bouwland, in Veerenambacht, kadaster sectie D. No. 65 onder Ridderkerk voor Fl. 1044, 34
10-07-1867 10433/10434 188 Uijterlinde Arij geen koper Verkoop van 17 Roeden 84 ellen Boomgaard in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster sectie D. No. 750 en 751 onder Ridderkerk. Dit perceel is opgehouden.
27-07-1867 10440 201 Koppenol Jan Bruin Jan de Verkoop v/e huis en erf op het dorp, kadaster Sectie B. No. 538, te Hoogvliet voor Fl.800.-.
03-08-1867 10441 203 Huizer Jan Jong Adriaan Willemsz. de Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, griend en erf, kadaster sectie B. No. 1377, 1378, 1381, 1382 en 1445, onder IJsselmonde
05-08-1867 10441 204 Valat Frans Elzerman Teunis Obligatie met Hypotheek van Fl. 125,- onderpand: Huis, erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 1171 t/m 1175 onder Oost en West Barendrecht
08-08-1867 10444 207 Zeeuw Corstiaan Mattheusz. Leenheer Paulus Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Vlassersstelling, twee arbeidershuisjes, boomgaard en erf, kadaster Sectie C. No. 1938, 1939, 1436, 1865 t/m 1867, en 2 Bunders 16 roeden Wei en Bouwland, kadaster Sectie C. No. 1437, 1444, 1448 en 1449 en 1 Bunder 52 roeden 73 ellen Griendland,kadaster Sectie C. No. 1438 t/m 1443, 1445 t/m 1447, alles aan de Pruimendijk onder Ridderkerk
04-09-1867 10446t/m10448 213 Elzerman Teunis Schillemans Leendert.Lzn. Verkoop v/e huis met timmermanswinkel, erf en boomgaard, in de kom van het dorp te Heerjansdam, kadaster Sectie A. No. 1022 en 1023, voor Fl. 1550,-
07-09-1867 10448 216 Onsenoord Martinus Johan.v. Kemp Catharina Cornelia Verkoop v/e huis,tuin en erf, op het dorp aan de Benedenstraat, kadaster sectie B. No. 1359 en 1360 te IJsselmonde voor Fl.1600.-.
13-09-1867 10449 223 Vis Leendert Hoogendijk Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: 4 Bunders 82 roeden 10 ellen Wei en Bouwland en Wateringin de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 189 t/m 194, onder Oost en West Barendrecht en Een Bunder 65 roeden Weiland, kadaster sectie C. No. 409 en Vier Bunders 70 roeden 50 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 535 en 536 in de polder van en onder Charlois
25-09-1867 10451 230 Mijle Cornelis van der Raadt Arij de Verkoop van Een Vlasserstelling bestaande in een Huis,schuur, zwingelkeet,, droogput, boomgaard, tuin en erf, en een Arbeidershuis met twee vertrekken aan de Gebrokendijk, kadaster sectie D. No. 302 en 303 (thans 303, 1297 t/m 1299, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2580,-
03-10-1867 10452/10453 233 Hof Cornelis van 't Heijningen Jacob van Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand:1. Een Huis en erf, kadaster Sectie C. No. 602, te IJsselmonde. 2. Het recht van Erfpacht op 55 roeden 80 ellen Griendland en boomgaard, kadaster sectie C. No. 289 en 603, onder IJsselmonde; 3. Een schuur, boomgaard en erf, kadaster sectie   No 2..  onder Oost en West Barendrecht
04-10-1867 10453 234 Willemsteijn Matthijs Vries Cornelis de Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis, boomgaard, tuin en erf aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 574, 135, 1353 en 1354, onder Oost en West Barendrecht
04-10-1867 10453 235 Visser Arij Bastiaanszn Visser Hendrik Bastiaanszn Verkoop v/e Huis,brandloods, tuin en erf, aan de gebrokendijk, kadaster sectie D. No. 285 en 286, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
16-10-1867 10455 238 Schimmelpennick Gerrit J.C. kopers zie akte 240 Veiling van 50 Bunders 73 roeden 73 ellen Wei en Bouwland onder Nieuw Beijerland, Poortugaal en Oost en West Barendrecht
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Jochems Vrouwe Cornelia Verkoop van 9 Bunders 19 roeden 75 ellen Weiland en Watering in de Buitengorzen aan den Spuidijk onder Nieuw Beijerland Sectie A. No. 25 t/m 33 voor Fl. 16.555,50
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Capelle Arij van Verkoop van 3 Bunders 54 roeden 70 ellen Bouwland in de polder Albrandswaard Sectie C. No.72 en 73 onder Poortugaal voor Fl. 3458,32
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Cappelle Arij van Verkoop van 2 Bunders 6 roeden 40 ellen Bouwland, in de polder Albrandswaard aan de Zandelweg Kadaster Sectie C, 2, onder Poortugaal voor Fl. 1888,56
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Koning Jaapje de Verkoop van 2 Bunders 50 roeden 90 ellen Weiland in de polder Oudeland Kadaster Sectie A. No. 342 en 343 onder Poortugaal voor Fl. 2697,18
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Jagt Arij Pieterszn van der Verkoop van 3 Bunders 63 roeden 68 ellen Bouwland en Watering in de polder Buitenland Kadaster Sectie B. No. 179, 180 en 181 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4109,58
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Niemantsverdriet Cent Verkoop van 3 Bunders 59 roeden 80 ellen Bouwland en Boomgaard in de polder Binnenland Kadaster Sectie A. No.277 t/m 280 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3705,94
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Jonge Hendrik J.C. de Verkoop van 6 Bunders 37 roeden 20 ellen Wei en Bouwland en Watering, in de plder Binnenland Kadaster Sectie A. No. 281 t/m 287 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4842,72
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Leenheer Mels Verkoop van 95 roeden Bouwland in de polder Binnenland Kadaster Sectie D. No. 65 en een gedeelte van Sectie D. No. 67 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1025,-      
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Leenheer Klaas Verkoop van 8 Bunders 81 roeden 70 ellen Wei en Bouwland in de polder Binnenland Kadaster Sectie A. No. 520 t/m 524 en 530 t/m 533 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 9830,95
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Overwater Jacobus Verkoop van 86 roeden 40 ellen Bouwland, in de polder Binnenland Kadaster Sectie D. No. 66 en een gedeelte 67 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1020,-
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Overwater Jacobus Verkoop van 2 Bunders 89 roeden 50 ellen Bouwland, in de polder Binnenland Kadaster Sectie D. No. 98 en 99 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3039,75
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Labrijn Willem Pietersz. Verkoop van 3 Bunders 98 roeden Wei en Bouwland, in de polder Binnenland Kadaster Sectie D. No. 128 t/m 131 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4497,40
23-10-1867 10456/10457 240 Schimmelpenninck Jhr.G.J. Jonge Hendrik J.C. de Verkoop van 2 Bunders 26 roeden 10 ellen Weiland, in het Cornelis landeke van de polder Nieuw Reijerwaard, Kadaster Sectie D. No. 4 en 5, onder de gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 2419,27
31-10-1867 10457/10458 243 Lijster Dirkje de Lijster Josinus de Verkoop v/e huis met 2 vertrekken, loodsen en erf, aan de Hoogendijk,kadaster sectie B. No. 770, te IJsselmonde voor Fl. 700,-
31-10-1867 10458 244 Wiel Dirk van der Oudijn Willem Verkoop van een Huis,schuur en erf met rietgrond, kadaster Sectie B. 1369, te IJsselmonde voor Fl. 700,-
28-11-1867 10459 249 Elzerman Teunis Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand:Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 692 en 693, onder Oost en West Barendrecht
29-11-1867 10459 250 Nouwen Willem Driel Adriaantje van Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, schuur en erf, aan de gebrokendijk, kadaster sectie D. No. 1086, onder Oost en West Barendrecht
30-11-1867 10459 251 Overwater Jacobus Leenheer KLaas Verkoop v/e stukje bouwland in den Polder Binnenland, het oosterlijk gedeelte van het perceel bij het kadaster Sectie A. No. 519, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
05-12-1867 10459 252 Lans Geen Leenheer Paulus Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, brandloods en het recht van erfpacht op een stuk grond waar e.e.a. op staat en een boomgaard, in de zogenaamde Nieuwe Buurt, kadaster Sectie E. No. 35 en 35, onder Ridderkerk
31-12-1867 10460 256 Huijsken Gerrit en familie Overwater Jacobus verkoop v/e huis met recht van erfpacht op het stuk grond, aan de Voordijk, waaop dat huis is gebouwd, kadaster Sectie A. No. 786, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 575,-
15-01-1868 10465 8 Bie Wed.Trijntje van der Sijs Jan van der Verkoop v/e huis, woonkeet schuur en erf, in de kom van het dorp,kadaster Sectie A. No. 652, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 2000,-
10-02-1868 10468 22 Kooijman KLaas Barendregt Mr.Hendrik.M. Verkoop van 1 bunder 43 roeden en 80 ellen bouwland i/d polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 92, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
11-02-1868 10468/10469 23 Winter Huijg Otter Marinus den Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis, boomgaard, tuin en erf, in de Polder Oud reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 548 t/m 552, onder Ridderkerk
17-02-1868 10473 29 Jong Teunis Bastiaanszn. de Koning Leendert Hendriksz.d Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, gelegen langs de Straatweg in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 670, onder Ridderkerk voor Fl. 200,-
17-02-1868 10473 30 Zeeuw Arij Mattheusz. de Gilst Pieter Frans van Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: 96 roeden en 50 ellen Weiland, in de Polder Nieuw reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 369, onder Ridderkerk
26-02-1868 10474 33 Pols senior Pieter Recht Hendrik de Procesverbaal van veiling v/e Bouwmanswoning en erf, aan de Straatweg kadaster No. 486 geheel te Katendrecht en een erf met daarop een drooghuis,achter en tegen de Bouwmanswoning aan, kadaster Sectie P. No.545, onder Charlois voor Fl. 2000,-
27-02-1868 10475 36 Kuijl Otto Kranenburg Kleis Verkoop van 3 huizen onder Oost en West Barendrecht aan Bastiaan v.d. Berg en Arie Dekker voor Fl. 3685,-
27-02-1868 10475 36 Kuijl Otto Berg Bastiaan van der Verkoop van Een Huis met annex timmermanswinkel en erf, langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 1247, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2025,-
27-02-1868 10475 36 Kuijl Otto Dekker Arij Verkoop van Een Huis en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 975 en 976, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 820,-
27-02-1868 10475 36 Kuijl Otto Kranenburg Kleis Verkoop van Een Huis, boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 977 t/m 980, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 840,-
14-03-1868 10479 48 Jong Krijn de Jong Adriaan Willemsz. de Obligatie met hyportheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Vlassersstelling bestaande in Huis, schuur, verder getimmerten, tuin en erf, aan het Westeinde , kadaster Sectie C. No. 255 en 686 en Een Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie C. No. 549 t/m 555, 694 en 708. Twee Bunders Weiland en boomgaard, kadaster Sectie C. No. 674 en 675 en Twee Bunders Weiland, boomgaard, kadaster Sectie C. No. 241 en 242, alles in de Polder Smeetsland, onder IJsselmonde
01-04-1868 10483 53 Booij Cornelis Vaandrager Arij Gerritszn. Verkoop Vlassersstelling met bijbehoorende arbeiders woningen, boomgaard, tuin en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie B. No. 506 t/m 512, onder Charlois voor Fl. 3000,-
02-04-1868 10483 54 Pols Albert voor koper zie akte 60 Veiling Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, afzonderlijke woonkeet, wagenkeet, zwingelkeet, drooghuis, boomgaard, werf en erf, kadaster sectie B. No. 422 t/m 424, onder Charlois en een stukje grond, alles aan de Katendrechtsche Lagendijk, kadaster No. 182, onder Katendrecht.
08-04-1868 10484 56 Galen Erfgen.v.Jan van Barendregt Jan Jacobsz. Verkoop van Twee Bunders 15 roeden 60 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 387 en 388, in de polder van en onder Charlois voor Fl. 2335,67
08-04-1868 10484 56 Galen Erfgen.v.Jan van Barendregt Gerrit Jacobsz. Verkoop van Twee Bunders 15 ellen Bouwland, kadaster Sectie C. N. 386, in de polder van en onder Charlois voor Fl. 2335,67. Mede koper is zijn broer Wouter Barendregt Jacobsz.
08-04-1868 10484 56 Galen Erfgen.v.Jan van Prins Hugo Verkoop van Drie Bunders 82 roeden 5 ellen Bouw en Weiland, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 290 t/m 292, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3744,09
08-04-1868 10484 56 Galen Erfgen.v.Jan van Overwater Jacobus Verkoop van de onverdeelde helft in Twee Bunders 79 roeden 80 ellen Bouw en Weiland, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 212, 213, 219 t/m 222, 232 t/m 235, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4319,20
11-04-1868 10486 60 Pols Albert Timmers Gerrit Verkoop met afslag van de Bouwmanswoning genoemd in akte 54 voor Fl. 5500,-
22-04-1868 10512 124 Verduijn Willem Wagtendonk Johannes C. Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand Huis, schuur en erf en rietland, kadaster Sectie B. No. 1369, onder IJsselmonde
24-04-1868 10514 127 Varkevisser Pieter voor koper zie akte 141 Veiling van 2 Huizen met erven, aan het Katendrechtsche Veer, kadaster No. 567 en 566 onder Katendrecht
24-04-1868 10514 128 Klootwijk Jan Vorm Dirk van der Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat, zijnde het westelijke gedeelte van kadaster Sectie C. No. 660, onder IJsselmonde voor Fl. 150,-
25-04-1868 10515 130 Simons Dirk Gosewinus Simons Aart Verkoop v/e Huis, schuur, tuin en erf, weg als weiland en grindweg, aan de Ringdijk, kadaster Sectie B. No. 759 t/m t/m 761, 770 en 768, onder Heerjansdam voor Fl. 600,-
30-04-1868 10515 134 Pols Junior Pieter Barendregt Willem Jacobus Verkoop Bouwmanswoning, bestaande in een Huis met annex schuur, afzonder staande schuren, twee hooibergen, verder getimmerte en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie   No. 486 geheel, en het noordwestelijkgedeelte van No. 487, te Katendrecht en een erf met daarop een drooghuis, kadaster Sectie D. No. 545, onder Charlois en een Huis, en erf, kadaster zonder Sectie No. 389 en 390 onder katendrecht, voor Fl 3800,-
05-05-1868   137 Simons Aart Reijniers Willem Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, tuin, erf, weg als weiland en grindweg aan de Ringdijk, kadaster Sectie B. No. 759 t/m 761, 770 en 768, onder Heerjansdam
15-05-1868 10518 141 Varkevisser Pieter Hartogensis Mr.Bernardus Verkoop v/e huis met twee woonvertrekken en erf, aan het Katendrechtsche Veer, kadaster No. 566, te Katendrecht voor Fl.1400.-.
20-05-1868 10518/10519 142 Hoedt Gerrit den Waal Neeltje van der Veiling en verkoop van een Vlassersstelling, bestaande in een Huis, twee schuren, zwingelkeet, drooghuis, drooghut, boomgaard en erf aan de Straatweg, kadaster Sectie D. No.744, onder Ridderkerk voor Fl. 1200,-
01-07-1868 10524 163 Leenheer Jan Leenheer Klaas Verkoop v/e bouwmanswoning en 7 bunders,54 roeden en 33 ellen Wei en Bouwland, boomgaard, tuin, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 534 t/m 546, 990 t/m 992, 988, 989 en 1001 en Een Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 997 en 998 en een Huis en erf, kadaster Sectie A. No. 999 en 1000, alles aan de Voordijk, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 10.000,-
04-08-1868 10537 183 Trigt Leendert van Essen Pieter van Verkoop v/e Erf 25 ellen groot aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1071 en een stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie A. No. 835 alles te Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
09-09-1868 10541 192 Waal Neeltje van der Wagener Johan Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Vlassersstelling bestaande in een Huis, 2 schuren, zwingelkeet, drooghuis, droogput, boomgaard en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 744 onder Ridderkerk
23-09-1868 10543 199 Griend Dionisius van der Gilst Willem Franszn.van Verkoop van een huis, schuur, tuin en erf in de Polder Buitenland en een perceel Weiland groot 1 Bunder 11 roeden 60 ellen, kadaster Sectie D. No. 1154 t/m 1156, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5600,-
10-10-1868 10544 205 Uijterlinde Jan Kooijman Thijs Pietersz. Verkoop v/e bouwmanswoning en gevolgen bestaande in Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf en enige percelen Weiland, in de Polder Oost Ijsselmonde, kadaster Sectie B. No. 1034 t/m 1038, 1357 en het noordoostelijk gedeelte van No. 1700, onder IJsselmonde voor Fl.9000.-.
15-10-1868 10545 208 Kranendonk Bastiaan Torre Arij van der Verkoop v/e bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis met annex schuur, twee afzonderlijk staande schuren en erf, genaamd het Huis "Rondom", langs de Grootenweg No. 7, kadaster Sectie B. NO. 915 en het noordelijke gedeelte van een perceel boomgaard ,kadaster sectie B. No. 1198, te Charlois voor Fl. 5000,-
21-10-1868 10545/10546 211 Hartogensis Mr.Bernardus Leenheer Cornelis Janszn. Verkoop van een Huis bevattende 4 woningen met 3 schuurtjes binnendijks, een schuurtje daar tegen over buitendijks en erven, genaamd "de Schalk", kadaster Sectie A. No. 320 t/m 322, te Heerjansdam voor FL. 1150,-
10-11-1868 10548 217 Fijnaart Filippus Leendert v.d. Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 604 t/m 608, onder IJsselmonde
18-11-1868 10551 221 Berg Jan van den Klaare Nelletje Verkoop van Huis, schuurtje en erf,langs de Dorpsstraat, kadaster sectie B. No. 257 en 258, onder IJsselmonde voor Fl. 2320,-
20-11-1868 10553 226 Lagendijk Pleun Jansz. Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: De Stenen Wind Korenmolen, genaamd den Zandweg, met alle vaste en losse gereedschappen en wat er enigszins bijbehoord, zoals Twee afzonderlijk staande Huizen met schuren, stalling, tuin, kade en erf, kadaster Sectie B. No. 317 t/m 321 en Een perceel Weiland nabij de Molen, kadaster Sectie N. No. 344 en nog een perceel Weiland, kadaster Sectie B. No.348, alles in de polder van en onder Charlois
11-01-1869 10561 2 Valat Frans Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 75,- onderpand: Huis, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 1171 t/m 1175,onder Oost en West Barendrecht
15-02-1869 10566/10567 14 Barendregt Mr.Hendrik Marinus Overwater Jacobus Verkoop van 1 Bunder 35 roeden en 10 ellen weiland en watering in de polder Binneland, kadaster Sectie D. No. 68 en 69, 96 en 97, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2000,-
20-02-1869 10567/10568 19 Labrijn Willem Pieterszn. Zuiderend Geertrui Verkoop v/e stuk grond, (boomgaard) zonder bekende maat onder, in de Polder Ziedewij, kadaster Sectie D. No. 1278, Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
22-02-1869 10568 21 Uijterlinde Jan Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 4 Bunders 73 roedem 50 ellen Bouw en Weiland, in de Polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 243 en 244, onder IJsselmonde
01-03-1869 10569 24 Dorsman Krijn Barendregt Nicolaas Rocus Verkoop Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, erf en tuin kadaster Sectie D. No. 1017 t/m 1019 en een Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 1020 en 1021 op het dorp van Oost en West Barendrecht voor Fl. 4500,-
06-03-1869 10570 28 Labrijn Willem Pieterszn. Labrijn Pieter Willemsz. Verkoop Bouwmanswoning met erf en boomgaard, kadaster Sectie A. No. 933 en 211 en 2 bunders 90 roeden 20 ellen Weiland, genaamd: "de Doornweide", kadaster Sectie A. No. 219 en 220, in de polder van en onder Heerjansdam voor Fl. 9.000,-
17-03-1869 10571/10572 33 Groenenboom Maarten voor kopers zie akte 36 Veiling van een stuk Tuinland met daarop een Huis en enige percelen Weiland, Bouwland en Watering onder Charlois en Barendrecht
24-03-1869 10572/10573 36 Groenenboom Wed.v.Huibrecht Raadt Gerrit Adrianus de Procesverbaal van afslag en toewijzing van Een Bunder 73 roeden 99 ellen Tuinland en erf met daarop een Huis, in de Polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 94, 585 t/m 587, onder Charlois , dit is opgehouden. 5 bunders 41 roeden 20 ellen Bouw en Weiland en Watering, in de Polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 41 en 42, 40, 44 en 45, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7102,05 ½
24-03-1869 10573 37 Lagendijk Neeltje/Fam v. Gelder voor kopers zie akte 43 Veiling van een Bouwmanswoning, een arbeidershuis en enige percelen Bouw, Wei, Boezemland, kade, boomgaard en erven onder Charlois
01-04-1869 10575/10576 42 Dorsman Krijn Vijfvinkel Cornelis Verkoop van een Huis en erf (dat sinds 1844 als Kerk werd gebruikt)kadaster Sectie D. No. 1097 met 2 schuurtjes en erven, kadaster Sectie D. No. 1079 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1400,- mede koper Pieter van Essen.
02-04-1869 10576 43 Lagendijk Neeltje/Fam v.Gelder Gelder Arij van Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet, boomgaard en erf, langs de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 1048 en 882 onder Charlois voor Fl. 4050,-
02-04-1869 10576 43 Lagendijk Neeltje/Fam v.Gelder Lems Gijsbert Verkoop Huis, bestaande in: 4 arbeiderswoningen met erven. Boomgaard en tuin aan de Krommen Zandweg, kadaster Sectie C. No. 929, 939 t/m 943 onder Charlois voor Fl. 1640,-
02-04-1869 10576 43 Lagendijk Neeltje/Fam v.Gelder Gelder Arij van Verkoop van 4 Bunders 7 roeden 70 ellen Bouwland, kade, watering en Boezemland in de polder Karnemelksland, Kadaster Sectie D. No. 390, 391, 392, 559 en 560 onder Charlois voor Fl. 4386,-
02-04-1869 10576 43 Lagendijk Neeltje/Fam v.Gelder Overwater Jacob Verkoop van 1 Bunder 47 roeden 80 ellen Weiland, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 744 en 745 onder Charlois voor Fl. 2501,20
02-04-1869 10576 43 Lagendijk Neeltje/Fam v.Gelder Gelder Arij van Verkoop van 1 Bunder 71 roeden 40 ellen Bouwland aan den Krommen Zandweg, kadaster Sectie. C. No. 589 in de polder Charlois onder Charlois voor Fl. 2676,-
14-05-1869 10619 155 Lagendijk Pleun Janszn. Geleedts Cornelis Verkoop Een Stenen Windkorenmolen 2 afzonderlijk staande huizen met schuur, stalling, tuin, kade en erf aan de Zandweg, kadaster Sectie B. No. 317 t/m 321 en 2 percelen Weiland,kadaster sectie B. No. 344 en 348, te Charlois voor Fl. 12.000,-
14-05-1869 10619 156 Speelman Maartje Leenheer Adrianus Verkoop van een Huis en boomgaard, kadaster Sectie C. NO. 961 en 962 te Charlois voor Fl.1200.-.
19-06-1869 10621 166 Gent Stijntje van Jonckheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 8.000,- onderpand: Een Bunder 99 roeden 20 ellen Weiland, kadaster Sectie D. 278 en 279, Een Bunder 59 roeden 60 ellen Weiland, kadaster Sectie D.301 en Twee Bunders 76 roeden 90 ellen Bouwland, kadaster Sectie D. NO. 98 en Een Bunder 73 roeden 99 ellen Tuinland en erf, en het daarop staande Huis, kadaster Sectie D. No. 585 t/m 587 en Een Bunder 77 roeden en 80 ellen Bouwland, kadaster sectie D. No. 627, 629 en 631 alles in de Polder de Hille, onder Charlois
21-06-1869 10621 169 Quaadsteniet Joris de Wagtendonk Johannes C. Obligatie met hypotheek van Fl. 833,- onderpand: Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie B. No. 332 onder IJsselmonde
23-06-1869 10622 170 Nugteren Johannis Dijk Barend van Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 585 t/m 587, onder Oost en West Barendrecht
24-06-1869 10622 172 Sijs Leendert van der Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 4.000,- onderpand: Huis, ingericht als Smederij, schuur, boomgaard, erf en watering, kadaster Sectie A. No. 719, 805 en 806 onder Oost en West Barendrecht met tot de smederij behorende losse en vaste gereedschappen met borgtocht tot Fl. 1.000,-
29-06-1869 10623 177 Kuijl Otto Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: 2 Huizen een afzonderlij staande schuur en verder getimmerte en tuin en erf, langs de Singel, kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027, onder Oost en West Barendrecht
08-07-1869 10625 181 Geleedts Cornelis Hoogendijk Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 8.000,- onderpand: Een Stenen Windkorenmolen 2 afzonderlijk staande huizen met schuur, stalling, tuin, kade en erf aan de Zandweg, kadaster Sectie B. No. 317 t/m 321en 2 percelen Weiland, kadaster sectie B. No. 344 en 348, te Charlois
04-08-1869 10633/10634 197 Groenendijk Fam. Leeuwenburg Pieter Janszn. Verkoop Huis,boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 742 en 743 en het oostelijk gedeelte van Sectie A No.1035 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 650,-
04-08-1869 10633/10634 197 Groenendijk Fam. Ouden Leendert den Verkoop van 1 Bunder 87 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No.79 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2726,-
04-08-1869 10633/10634 197 Groenendijk Fam. Groenenboom Jan Arijsz. Verkoop van 2 Bunders 13 roeden 90 ellen Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No.235, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3969,70
06-08-1869 10636/10637 199 Thesingh Douairiere van G. voor kopers zie 201 Veiling van de onroerende goederen genoemd in akte 201 d.d. 13-08-1869.
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 4 Bunders 74 roeden 30 ellen Bouw en Weiland in de polder Oudeland kadaster Sectie A. No. 189 t/m 192 onder Poortugaal voor Fl. 5842,50
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Barendregt Jacob Jacobsz. Verkoop van 1 Bunder 38 roeden Bouwland in de polder Oudeland kadaster Sectie A. No.235 onder Poortugaal voor Fl. 1545,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 2 Bunders 23 roeden 20 ellen Weiland in de polder Oudeland kadaster Sectie A. No. 118 onder Poortugaal voor Fl. 2307,20
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Poest Clement Antonie.v.der Verkoop van 1 Bunder 82 roeden 20 ellen Weiland in de polder het Oudeland kadaster Sectie A. No. 270 onder Poortugaal voor Fl. 2141,10
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 1 Bunder 78 roeden 90 ellen Bouwland in de polder Het Oudeland kadaster Sectie A. No. 272 onder Poortugaal voor Fl. 1646,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 3 Bunders 21 roeden 20 ellen Weiland in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C.No. 439, 442 t/m 445 onder IJsselmonde voor Fl. 2704,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Vaandrager Hendrik Cornelis Verkoop van 3 Bunder 40 roeden 20 ellen Weiland, Boschhakhout in de Polder Smeetsland kadaster Sectie C. No. 449 t/m 451 onder IJsselmonde voor Fl. 2864,40
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Rossem Lambertus .V.van Verkoop van 2 Bunders 48 roeden 68 ellen Weiland en Boschhakhout in de polder Smeetsland Kadaster Sectie C. No. 452, 453, 496 t/m 501 onder IJsselmonde voor Fl. 1992,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Zwaal Jacob Verkoop van 3 Bunders 62 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Smeetsland in LombardijenKadaster Sectie C. No. 461, 462 en 476 onder IJsselmonde voor        Fl. 3956,70
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 4 Bunders 93 roeden 50 ellen Weiland in de polder Smeetsland in Lombardijen kadaster Sectie C. No. 486, 486 bis, 487 en 489 onder IJsselmonde voor Fl. 7113,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Vorm Jan Klaasz. van der Verkoop van 1 Bunder 45 roeden 20 ellen Bouwland in de polder Varkensoord, Sectie A. No. 354 onder IJsselmonde voor Fl. 2642,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Heijningen Jacoba Machtilda v Verkoop van 2 Bunders 65 roeden 50 ellen Weiland, in de polder Varkensoord, kadaster Sectie A. 358 en 359 onder IJsselmonde voor Fl. 4389,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Heijningen Jacoba Machtilda v Verkoop van 2 Bunders 10 roeden 30 ellen Bouwland in de polder Varkensoord, kadaster Sectie A. No. 364 onder IJsselmonde voor Fl. 3587,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Kooijman Pieter Verkoop van 1 Bunder 56 roeden Bouwland in de polder Varkensoord kadaster Sectie A. No. 379 onder IJsselmonde voor Fl. 3135,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Meulendijk Jan Verkoop van 1 Bunder 26 roeden 10 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard, aan den Krommenweg, kadaster Sectie D. No.123 onder Ridderkerk voor Fl. 1358,90
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 2 Bunder 10 roeden 60 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard kadaster Sectie D. No. 127 en 128 onder Ridderkerk voor Fl. 2236,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 4 Bunders 34 roeden 20 ellen Bouw en Weiland in de poler Nieuw Reijerwaard, aan de Voorweg, kadaster Sectie D. No. 140 t/m 143 onder Ridderkerk voor Fl. 4176,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Kranendonk Gerrit Verkoop van 2 Bunders 45 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard kadaster Sectie D. No. 201 t/m 203 onder Ridderkerk voor Fl. 2706,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 5 Bunders 3 roeden 20 ellen Bouw en Weiland in het Cornelisland van de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. 1 t/m 3, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5392,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Leenheer Mels Verkoop van 4 Bunders 68 roeden 46 ellen Wei en Bouwland in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 72, 73,74,78, 78bis, 79 en 80 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7563,30
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Leenheer Mels Verkoop van 3 Bunders 94 roeden Bouwland in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 81 en 82 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7367,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Jagt Arij van der Verkoop van 2 Bunders 55 roeden 50 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 163, 164 en 165 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3520,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Overwater Jacobus Verkoop van 1 Bunder 57 roeden 90 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 206, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2054,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Barendregt Joost Verkoop van 2 Bunders 10 roeden 90 ellen Weiland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 244 en 245 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3713,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Groenenboom Jan Arijsz. Verkoop 2 Bunders 83 roeden Bouwland in de Zuidpolder kadaster Sectie C. No. 199 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4811,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Boer Pieter Adrianus den Verkoop van 2 Bunders 45 roeden 70 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. No. 823 en 824 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4428,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Boer Pieter Adrianus den Verkoop van 7 Bunders 42 roeden 60 ellen Bouwland, in de Zuidpolder, kadaster Sectie D. 825 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4009,50
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 7 Bunders 13 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, weg en watering in de polder Hendrik Ido Ambacht, kadaster Sectie B. No. 536 t/m 541, 550 en 551 voor Fl. 12.209,40
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Tol Adrianus Arij van Verkoop van 85 roeden 20 ellen Tuinland in de Ambachtschepolder onder Zwijndrecht, kadaster Sectie A. No. 585bis, voor Fl. 2450,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Twist Junior Willem van Verkoop van 3 Bunders 93 roeden 40 ellen Bouwland,in de polder Wieldrecht onder Dubbeldam kadaster Sectie B. No. 6 en 1161 voor Fl. 4018,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Blussé van Oude Alblas Pieter Verkoop van 7 Bunders 47 roeden 60 ellen Bouwland in de polder Wieldrecht, onder Dubbeldam kadaster Sectie B. 7,8 en 9 voor Fl. 7330,40
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Twist Senior Willem van Verkoop 2 Bunders 34 roeden 80 ellen Weiland in de polder Wieldrecht onder Dubbeldam, kadaster Sectie B. No. 10 voor Fl. 2890,50
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Blussé van Oud Alblas Pieter Verkoop van 7 Bunders 12 roeden 30 ellen Bouwland, waaronder een klein perceeltje tuinland in de polder Wieldrecht onder Dubbeldam kadaster Sectie H. No. 92, 93 en 213 voor Fl. 8199,50
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Schippers Arie Verkoop van 12 Bunders 8 roeden 10 ellen Bouwland in de polder Wieldrecht, onder Dubbeldam kadaster Sectie H. 105, 106, 106bis,107, 108 en 18bis voor     Fl. 7254,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Linden Jan Driksz. van der Verkoop van 11 Bunders 9 roeden 90 ellen Wei en Bouwland in de polder Wieldrecht, in de afdeling "de Honderd Morgen", zijnde kavel 8 van het eerste pand onder Dubbeldam kadaster Sectie E. No. 544 t/m 546 rn 546bis voor Fl. 16.539.-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Smits Joost Verkoop van 6 Bunders 18 roeden Bouwland en Griend in de Aloise-of Bovenpolder onder Dubbeldam, kadster Sectie B. No. 832, 847 en 848 voor Fl. 8652,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Schipper Willem Verkoop van 6 Bunders 97 roeden 40 ellen Bouwland in de Zuidpolder onder Dubbeldam, kadaster Sectie B. No. 216 t/m 220 voor Fl. 10.260,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Blussé van Oude Alblas Pieter Verkoop van 6 Bunders 94 roeden 40 ellen Bouw en Weiland, in de Zuidpolder onder Dubbeldam kadaster Sectie B. No. 221 t/m 225 voor Fl. 10.772,50
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G.XX Groeneveld Arie Verkoop van 3 Bunders 34 roeden 50 ellen Weiland, in de polder Oud Dubbeldam onder Dubbeldam kadaster Sectie A. No. 671 t/m 674 voor Fl. 7035,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Blussé van Oude Alblas Pieter Verkoop van 8 Bunders 57 roeden Bouwland in de Zuidpolder onder Dubbeldam kadaster Sectie B. No. 230 t/m 233 voor Fl. 13.712,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Groeneveld Arie Verkoop van 2 Bunders 73 roeden 20 ellen Weiland in de polder Oud Dubbeldam onde Dubbeldam kadaster Sectie A. No. 688 t/m 690 voor Fl. 5808,80
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Onderwater v. BrandwijkJ.P.B. Verkoop van 2 Bunders 83 roeden 50 ellen Weiland in de polder OudDubbeldam onder Dubbeldam kadaster Sectie A. No. 696 en 1355 voor Fl. 6361,60
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Groeneveld Arie Verkoop van Een Huis en erf aan de Zandweg in de polder Oud Dubbeldam, onder Dubbeldam,getekend No. 143 kadaster Sectie A. No. 1356 voor Fl. 900,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Groeneveld Arie Verkoop van 16 Roeden 20 ellen Boomgaard en erf in de polder Oud Dubbeldam onder Dubbeldam kadaster Sectie A. 669 en 670 voor Fl. 150,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Pelt Arie Ariesz. Van Verkoop van 10 Roeden 80 ellen Erf in de polder Oud Dubbeldam onder Dubbeldam kadaster Sectie A. No. 671 bis voor Fl. 90,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Groeneveld Arie Verkoop van 18 Roeden 80 ellen Boomgaard en Erf, in de polder Oud Dubbeldam onder Dubbeldam kadaster Sectie A. No. 691 t/m 693 voor Fl. 160,-
13-08-1869 10637 t/m10639 201 Thesingh Douairiere van G. Elshout Klazina Verkoop van 7 Roeden 40 ellen Tuin en Erf in de polder Oud Dubbeldam onder Dubbeldam kaater Sectie A. No. 697 en 698 voor Fl. 55,-
18-08-1869 10640 205 Bie Trijntje van der Hartog Abraham den Verkoop v/e stuk erf als tuinland, kadaster Sectie A. No. 680 en 681 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 100,-
18-08-1869 10640 206 Vorm Jan Klaaszn.van der Keijser Jan Adrianus de Verkoop v/e Vlassersstelling bestaande in een Huis, schuur, zwingelkeet, drooghut benevens boomgaard, tuin en erf, aan de Kerkedijk, kadaster sectie B. No. 386 t/m 389, onder IJsselmonde voor Fl. 870,-
04-09-1869 10640/10641 208 Gelder Arij van Jonckheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl 7.000,- onderpand: Een Vlassersstelling, betaande in een Huis, schuur, zwingelkeet, boomgaard en erf,aan de Straatweg, kadaster sectie C. No. 882 en 1048 en Een Vlassersstelling, bestaande in een Huis en erf, aan de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 1047 en Een huis en boomgaard, aan de Lagendijk kadaster Sectie C. No. 708 en 709 en Vier Bunders 7 roeden 70 ellen Bouwland, boezemland, kade en watering in de Polder Karnemelksland, kadaster sectie Sectie D. No. 390 t/m 392, 559 en 560 en Een Bunder 71 roeden 40 ellen Bouwland, aan de Krommen Zandweg in de polder Charlois, kadaster sectie C. No. 589, alles onder Charlois
16-09-1869 10641/10642 211 Hoevens Gobel Zanger Jacob de Verkoop Huis,schuur en het erfpacht op een tuin en erf, waarop huis en schuur staan, aan de Kerkendijk, kadaster Sectie B. No. 1648 en 1649, onder IJsselmonde voor Fl. 1020,-
16-09-1869 10641/10642 211 Hoevens Gobel Hoeve Willemina van Verkoop van 1 Bunder 3 roeden 50 ellen Bouwland in de polder de Acht en Zestig Morgen kadaster Sectie C. No. 93 onder IJsselmonde voor Fl. 1710,80
01-10-1869 10643 215 Rotterdam Naamloze Vennoots Huijser Hendrik Willemszn Verkoop Bouwmanswoning met annex schuur, tuin en erf, woon en wagenkeet en twee Arbeiderswoningen onder een dak, grond en boomgaard in de Ziedewijdschepolder, aan weersijden van den Noldijk, kadaster Sectie D. No. 589, 591, 592, 1264 t/m 1266, 1269 en 1300, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5150,-
05-10-1869 10643 216 Uijterlinde Jan Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl.800,- onderpand: Huis, erf en boomgaard en 1 perceel Weiland, kadaster Sectie B. No. 1039, 1738 en 1739. En 4 Bunders 73 roeden 50 ellen Bouw en Weiland, kadaster sectie A. No. 243 en 244, onder IJsslmonde
08-10-1869 10644 217 Tol Adrianus Arie van Jonckheere Jacobus C.J. de Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 85 Roeden 20 ellen Tuinland in de Ambachtschenpolder, kadaster Sectie A. No. 585 bis, onder Zwijndrecht.
06-11-1869 10645/10646 222 Ouden L. den/Zwaal Jacob Stoop Dirk Willem Obligatie met hypotheek van Fl. 4.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning betaande in een Huis, schuren en erven, tuin ingericht tot vijf Arbeiderswoningen in de polder Binnenland, kadaster Sectie A.336 t/m 339, 946 t/m 953 en 1 Bunder 87 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 79 onder Oost en West Barendrecht. 2 Bunder 39 roeden 46 ellen Weiland, watering en weg in de polder Kijfhoek , kadaster Sectie C. No. 40 t/m 43, 61, 321 en 322,onder Groote Lindt en van 3 Bunder 62 roeden 41 ellen Bouwland in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 461, 462 en 476, onder IJsselmonde
17-11-1869 10647 226 Petri Cornelis Petri Philippus Verkoop van een stuk grond zonder bekende maat, kadaster Sectie D. No. 1217, 1307, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 200,-
22-12-1869 10650 230 Leeuwenburg Pieter Jansz. Leenheer Klaas Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, boomgaard en erf, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 742 en 743 en 1035, onder Oost en West Barendrecht
29-12-1869 10650 231 Onsenoord Martinus.J.van Jong Pieter de Verkoop van een Huis erf, in de polder Oost IJsselmonde, kadaster sectie B. No. 1696 t/m 1698, te IJsselmonde voor Fl.1350.-.
03-01-1870 10651 1 Kuipers Fam. Huijser Cornelis Verkoop Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster sectie B. No. 1582 en 1583, te IJsselmonde voor Fl.2500.-.
03-01-1870 10651 2 Kuipers Fam. Andeweg Adrianus Verkoop Schilderswinkel met erf aan de Dorpsstraat, kadastet sectie B. 304, te IJsselmonde voor Fl. 800,-
10-01-1870 10652 4 Andeweg Leendert Reijnders Willem Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie C. No. 709, onder IJsselmonde
16-01-1870 10652 5 Nouwen Willem Reijnders Willem Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 220,- onderpand: Huis en erf, aan de Gebrokendijk, kadaster sectie D. No. 1400, onder Oost en West Barendrecht
31-01-1870 10654 9 Molendijk Maaike van der Lagendijk Jacob Dirkszn. Verkoop van een Huis, ingericht tot drie Arbeiderswoningen met erf, tuin en straat, kadaster sectie A. No. 398 en 399, 924 t/m 927, te Heerjansdam voor Fl. 1100,-
21-02-1870 10657 17 Moerkerken Aafje Essen Pieter van Verkoop Huisje benevens daarachter staande keet en erf, kadaster sectie A. No. 1023, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 550,-
07-03-1870 10658 21 Meulendijk Jan VeldJan Arij in 't Verkoop Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, wagenkeet, hooiberg, zwingelkeet, varkenskeet, drooghuis, vuurput, werf en erf, aan de Hordijk, kadaster sectie C. No. 293 t/m 296, onder IJsselmonde voor Fl. 4000,-
31-03-1870 10662 31 Graaf Adriana van der voor kopers zie akte 34 Veiling van een Bouwmanswoning, een arbeiders-woonhuis en 14 hectaren 67 aren 74 centiaren Bouw en Weiland, boomgaard, tuin en erven en het erfpachtrecht van 3 aren dijk als erf onder IJsselmonde
07-04-1870 10665 34 Graaf Adriana van der Hoogendijk Leonardus 1 Verkoop v/e bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, wagenschuur, hooiberg, boomgaard, tuin, wef en erf in West IJsselmonde kadaster Sectie B. No. 989 t/m 991, 993, 998 en 1456 en arbeiders huis en het erfpachtsrecht van 3 Aren Dijk als Erf, kadaster Sectie B. No. 1291,onder IJsselmonde. Mede koper Teunis Schravesande Fl.24211.-
07-04-1870 10665 34 Graaf Adriana van der Hoogendijk Adrianus2 Verkoop van een Arbeiderswoonhuis, bevattende twee vertrekken, Bakkeet en Loots, boomgaard en erf, in West Ijsselmonde kadaster Sectie B. No. 987, 1367 en 1420, onder IJsselmonde voor Fl. 860,-
07-04-1870 10665 34 Graaf Adriana van der Hoogendijk Leonardus Verkoop van Twee Ha. 53 aren 50 Ca.Weiland, kadaster Sectie B. No.1062 t/m 1064 en Een Ha. 86 A. 80 Ca. Weiland, kadaster Sectie B. No. 1059 t/m 1061, alles in de Polder Oost IJsselmonde, onder IJsselmonde voor Fl. 9992,50
07-04-1870 10665 34 Graaf Adriana van der Hoogendijk Adrianus Verkoop van Twee Ha. 32 A. 70 Ca. Weiland, in de Polder Oost IJsselmonde kadaster sectie B. No. 988 en 1065 en Twee Ha. 4 A. 50 Ca. Weiland,kadaster Sectie B. 1066 en Een Ha. 15 A. 50 Ca. Weiland, kadaster Sectie B. No. 1067, onder IJsselmonde voor Fl. 8903,70
07-04-1870 10665 34 Graaf Adriana van der Schravensande Teunis Verkoop van Drie Ha. 77 A. Bouwland, in de Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 353 t/m 355, onder IJsselmonde voor Fl. 5315,70
26-04-1870 10707 138 Fijnaart Philippus L.van de Ouden Hendrik den Verkoop v/e Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, in de Polder Smeetsland. Kadaster sectie C. No. 604 t/m 608, te IJsselmonde voor Fl. 1150,-
01-06-1870 10711 148 Leenheer Mels Barendrecht Gemeente van Verkoop van 71 aren land i/d Polder Binnenland te Oost en West Barendrecht voor Fl. 2840,-
18-06-1870 10712 154 Vermaas Cornelis Vermaas Krijn Corneliszn. Verkoop van een Overdekte Staatsiepoon genaamd "de Vrouw Geertje" met al deszelfs staand en lopend want en scheeps inventaris, liggende in de haven van Heerjansdam voor Fl. 400,-
06-07-1870 10715/10716 167 Petri Philippus en Broers Visser Pieter Jansz. Veiling en verkoping van een Huis, ingericht tot 2 woningen met boomgaard, tuin en erf aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1218,1333 t/m 1335,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1190,-
07-07-1870 10716 168 Onderdelinden Arij Kuipers Aart Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, met boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 597 en 598, onder Heerjansdam
14-07-1870 10718/10719 173 Roobol Jan Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl.2.000,- onderpand: 1 Ha 72 A 90 Ca Weiland, kadaster sectie A. No. 157 en 158en 3 Ha 43 A 60 Ca Wei, Bouw en Griendland,kadaster sectie A. No. 104, 105 en 113, alles in de Polder de Plompert, onder Charlois
22-08-1870 10727 191 Mol Leendert Reijnders Willem Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en 2 Ha 72 A en 30 Ca Bouw en Weiland, Boomgaard, tuin, werf in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 171 t/m 179; Een Huis en erf aan de Bakkersdijk, nabij het Schaapje, kadaster sectie B. No. 468 en 469; 8 A 33 Ca Boschhakhout in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 340, alles onder Oost en West Barendrecht.
25-08-1870 10727 193 Buijten Maria van Groenenboom Pieter Verkoop v/e Huis,boomgaard en erf, aan de Buitendijk, kadaster sectie C. No. 365 t/m 367 te Barendrecht a/d Buitendijk voor Fl. 1600,-
09-09-1870 10729 199 Valat Frans Samson Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 100,- onderpand: Huis, tuin en erf, kadaster sectie D. No. 1171 t/m 1175, onder Oost en West Barendrecht
26-09-1870 10732 207 Kranendonk Bastiaan Oosthoek Arie Verkoop v/e Huis, schuur, stalling, boomgaard en erve de"Vergulde Postwagen" , aan de Veerdam, kadaster No. 534 t/m 536, te Katendrecht voor Fl. 11.500,-
19-10-1870 10732 210 Westerman Jan Pieter Bie Trijntje van der Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Huis, schuur, koepel, tuin en erf met boomgaard en enige percelen Weiland, boschhakhout en watering, kadaster sectie D. No. 710, 711, 733 t/m 736, 789 t/m 794, 901, 1379 t/m 1381, onder Oost en West Barendrecht
05-12-1870 10737 219 Bekker Frans Leenheer Adrianus Verkoop van 1 Ha. 35 A. 90 ca weiland, in de lagenhoek van de Polder Charlois, kadaster Sectie C. No. 277, onder Charlois voor Fl. 1900,-
21-12-1870 10738 221 Gelder Familie van Dicke Willem Hendrik Jan Verkoop van 3 Ha. 8 A. 80 Ca. Weiland, bouwland en boomgaard, in de Polder Smmetsland, kadaster Sectie C. No. 768 t/m 771, onder Charlois voor Fl. 6717,40
03-01-1871 10739 1 Vries Cornelis de Kooiman Aart Verkoop van 1. Huis, schuur, boomgaard, tuin, erf, boezemland, rietland aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 670 t/m 674, 677, 1235 en 1234 en 19 are,30 ca Boomgaard aan de dijk van de polder het Buitenland, kadaster Sectie D. No. 909 en De helft in 1 Ha. 41 A. 90 cCa. Rietland en Boschhakhout zijnde Waal-gronden gelegen langs de Noldijk,kadaster Sectie D. 644 en 645, alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
03-02-1871 10740 7 Huizer Adrianus Jonckheere Nicolaas.A.de Verkoop van Drie Ha. 36 A. 48 Ca. Weiland, watering, wegen, kadaster Sectie E No. 131 t/m 135 en Een Ha. 53A. Weiland, kadaster sectie E. No. 136 en 137 en Een Ha. 71 A. 80 Ca. Weiland en weg i/d Polder Rijsoord en Strevelshoek, kadaster Sectie E. No. 140 t/m 142, onder de gemeente Ridderkerk voor Fl. 9250,-
09-03-1871 10743 25 Mol Jan Barendregt Arij Pietersz. Verkoop van 1 are 5ca erf en boomgaard i/d Polder Binnenland van Oost en West Barendrecht, het zuidelijke gedeelte van Sectie A. No. 1100 , voor Fl. 100,-
09-03-1871 10743 26 Mol Jan Ekelenburg Adrianus Verkoop van Drie are,15 ca Boomgaard i/d Polder Binnenland, aan de Voordijk, van Oost en West Barendrecht zijnde het noordelijke gedeelte van Sectie A. No.1100, voor Fl. 100,-
09-03-1871 10744 27 Mol Jan Linden Albert van der Verkoop van Twee are, 95 ca boomgaard i/d Polder Binnenland van Oost en West Barendrecht, zijnde het middelste gedeelte van Sectie A. No. 1100 voor Fl. 100,-
28-04-1871 10767 88 Vurm Hendrik van der Krijnsz. Blankensteijn Philippus.B. Verkoop van de Onverdeelde helft van een Vlassersstelling bestaande in een huis, schuur en erf met arbeiderswoning en Boomgaard, kadaster sectie B. No. 1346 en 1347 en tuin en erf met daarop schuren, drooghuis en droogput,kadaster sectie B. No. 462 t/m 464 onder IJsselmonde voor Fl. 1530,-
08-05-1871 10767 89 Kuijl Otto Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 2 Huizen, schuur en verder getimmerte en tuin en erf, langs de Singel , kadaster Sectie A. No.691, 1026 en 1027, op het dorp van Oost en West Barendrecht
24-05-1871 10768 94 Hof Fam.v. 't Jagt Fam.van der Veiling en Verkoping v/e huis,schuur en erfpacht op een perceel dijkgrond, aan de zuidzijde van de Voordijk van de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 942 t/m 945, onder de Oost en West Barendrecht voor Fl. 1610,-
24-05-1871 10768 95 Vermaas Cornelis en Familie Jagt Leendert Arijsz. Van der Veiling en verkoping van een Huis, tuin en erf aan de Nieuwe Koedood, kadaster Sectie C. No. 26, 27 en 440, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1160,-
30-05-1871 10770 99 Speg Willem Es Cornelis van Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur, erf en boomgard, aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 583 en 584, onder Oost en West Barendrecht
31-05-1871 10771 101 Kuijl Otto Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: 2 Huizen, schuur en verder getimmerte en tuin en erf , langs de Singel op het dorp, kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027, onder Oost en West Barendrecht
17-06-1871 10772 106 Hille Bestuur Polder de geen koper Voorlopige verkoping van de Watermolen met grond en schuur van de polder "de Hille", kadaster Sectie D. No. 569 onder Charlois
17-06-1871 10772 107 Katendrecht Bestuur Polder geen koper Voorlopige verkoping van een Watermolen voor afbraak in de polder Katendrecht onder Katendrecht voor Fl. 290,-
20-07-1871 10785/10786 132 Leenheer Klaas Jonckheere Sr.Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en enige percelen Bouw en Tuinland, in de Polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 520 t/m 524, 530 t/m 540, 542 t/m 546, 988 t/m 992 en 1107, onder Oost en West Barendrecht
22-07-1871 10788 137 Kranenburg Kleis Jonckheere Sr.Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een perceel Bouwland in de polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 204, onder Charlois
22-07-1871 10788/10789 139 Katendrecht Bestuur Polder Noordzij Jacob Veiling en Verkoop van de watermolen v.d Polder Katendrecht met grond en schuurtje, kadaster 52 onder Katendrecht voor Fl. 610.-.
26-07-1871 10790/10791 143 Elzerman Teunis Wagtendonk Johannes C. Veiling en verkoping van het recht van erfpacht op een perceel grond waarop het huis is gebouwd, kadaster Sectie B. NO. 1636, onder IJsselmonde voor Fl. 1175,-
18-08-1871 10791 148 Swart Leendert Meulen Frans van der Verkoop van 14 are, 80 ca boomgaard i/d Polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 362 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
16-09-1871 10793 155 Jagt Bastiaan van der Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Huis en het regt van erfpacht, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 897 en 898 en een perceel Bouwland,in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 163 t/m 165, onder Oost en West Barendrecht
18-09-1871 10793 156 Jagt Arij Jansz. Van der Duijfjes Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis en erf, kadaster sectie A. No. 1073, onder Oost en West Barendrecht
09-10-1871 10795 163 Rijsdijk Arij Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en het recht van erfpacht op een perceel dijkgrond waarop het huis is gebouw, aan de Zuidzijde van de dijk van de Polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 1396, onder Oost en West Barendrecht
20-10-1871 10795 164 Gameren Jillis van Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek en Borgtocht van Fl. 500,- onderpand: Huis en erf, aan de Charloischendijk of Grindweg, kadaster sectie C. No. 1064onder Charlois
30-10-1871 10796 170 Gent Stijntje van Groenenboom Maarten Verkoop v/e Bouwmans woning en gevolgen bestaande in een Huis, schuur, wagenkeet, zwingelkeet en 97 vierkante roede 30 vierkante ellen Weiland, boomgaard, boschhakhout, tuin en erf , kadaster sectie C. No. 623 t/m 625, 667, 906 en 956 en Een Bunder 77 roeden 80 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 627, 629 en 631,alles in de polder van en onder de gemeente Charlois voor Fl. 9178,-
01-11-1871 10796 173 Visser Hendrik Bastiaansz. Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 1414, onder Oost en West Barendrecht
24-11-1871 10800 182 Rijsdijk Arie Cornelis Hoogland Albertus.G. Verkoop Huis en erf onder Ridderkerk sectie C. No.2401 voor Fl. 2000,-
29-11-1871 10800/10801 183 Limburg v.Stirum Hendrik voor kopers zie akte 184 Veiling van 2 Bunder 43 roeden 70 ellen Weiland, kadaster sectie B. No. 247 in de Polder Het Oudeland van Poortugaal, onder Hoogvliet. Elf Bunders 63 roeden 50 ellen Bouw en Weiland, kadaster Sectie C. No. 588, Sectie D. No. 335 en 336, 241 en 242, 314 en 317, onder Charlois en 9 Bunders 62 roeden 82 ellen Bouwland,griendland en watering, kadaster Sectie D. No. 334 en 335, 134 en 135, 245 en 246,in de Polder Nieuw Reijerwaard, onder Ridderkerk
06-12-1871 10801 184 Limburg v.Stirum Hendrik Vaandrager Hendrik Cornelis Procesverbaal van Afslag van 2 Bunders 74 roeden 40 ellen Bouwland kadaster Sectie C. No. 588,onder Charlois voor Fl. 4207,50
06-12-1871 10801 184 Limburg v.Stirum Hendrik Overwater Jacobus Procesverbaal van Afslag van 2 Bunder 43 roeden 60 ellen Wei en bouwland in de polder de Hille kadaster Sectie D. No. 241 en 242 onder Charlois voor Fl. 4074,80
06-12-1871 10801 184 Limburg v.Stirum Hendrik Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Procesverbaal van Afslag van 2 Bunders 63 roeden 60 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 134 en 135onder Ridderkerk voor Fl. 3643,20
06-12-1871 10801 184 Limburg v.Stirum Hendrik Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Procesverbaal van Afslag van 2 Bunders 12 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Nieuw Reijerwaard kadaster Sectie D. No. 245 en 246 onder Ridderkerk voor Fl. 2982,-
06-12-1871 10801 184 Limburg v.Stirum Hendrik Schultz v.Haegen Jan Hendrik Procesverbaal van Afslag van 3 Bunders 8 roeden 62 ellen Bouwland, Griendland en watering, in de polder Nieuw Reijerwaard kadaster Sectie C No. 1153 t/m 1161,van de Oudelandschenweg tot aan de Buitendijk onder Ridderkerk voor Fl. 4696,80
28-12-1871 10804 193 Hoogland Albertus Gerardus Smit Geertje Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 2300,- onderpand: Huis en erf , an de buitenkant van de Molendijk, kadaster sectie C. No. 2401,onder Ridderkerk. Borgtocht de Heer Arie Cornelis Rijsdijk voor Fl. 1000,-
15-01-1872 10807 5 Gelder Stijntje van Grandia Johannes Verkoop Huis, schuur, tuin, boomgaard en erf aan de Noldijk Sectie D. No. 1146, 1147, 1348, 1349, 1350 en 1351 te Oost en West Barendrecht voor Fl.5500.-
23-01-1872 10807 8 Visser Hendrik Bastiaanszn. Gelder Stijntje van Verkoop Huis, tuin en erf aan de Gebrokendijk Kadaster sectie D.No.1414 te Oost en West Barendrecht voor Fl.1200.- .  
27-01-1872 10808 12 Zuiderend Geertrui Otter Jasper den Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, tuin en erf, adaster sectie D. No. 906 en 907, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1200.- .  
30-01-1872 10809 13 Kuijl Otto Huijzer Jan Verkoop 2 Huizen, schuur en erf langs den Singel, kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027, te Oost en West Barendrecht voor Fl.4000.- .  
08-02-1872 10810 19 Jong Teunis Bastiaanszn de Prooijen Leendert van Verkoop v/e stuk grond of gedeelte boomgaard onder Ridderkerk i/d Polder Nieuw Reijerwaard langs den straatweg gedeelte van sectie D.816 voor Fl..200,-
08-02-1872 10810 20 Vorm Otto Hendriksz. Van der Vorm Paulus Johannisz..v.d. Verkoop 1.Bouwmanswoning,2. Een huis, loods, boomgaard en erf. 3. Een arbeidershuis, zwingelkeet, droogkeet, loods en erf. 4. Twee Bunders 70 roeden 6 ellen Weiland. 5. Drie Bunders 2 roeden 70 ellen Weiland, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 821 t/m 823, 830, 831, 835 t/m 845, 849, 1547 en 1842, alles onder Ridderkerk voor Fl. 16000,-
29-02-1872 10816 29 Willemsteijn Joost Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, erf, tuin en boomgaard, in de polder groote en Kleine Lindt, kadaster Sectie B. 421, 425, 471, 472, 847 en 848, onder Heerjansdam
05-03-1872 10818 32 Dijkgraaff Elisabeth Overwater Jacobus Verkoop van 2 Bunders 9 roeden en 30 ellen bouwland in de Polder Charlois, kadaster Sectie C. N. 522 onder Gemeente Charlois voor Fl.3200.- .  
14-03-1872 10819 36 Kooijman Jan Pietersz Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: 1. Bouwmanswoning en gevolgen, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 569 t/m 571, onder IJsselmonde. 2. Een huis, erf, tuin, boomgaard en watering, in de polder Binnenland kadaster Sectie A. No. 597, 598, 604, 605 en 824, onder Oost en West Barendrecht,. 3. Een huis met het recht van erfpacht op een stuk grond, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 680 en 682, onder IJsselmonde.
15-03-1872 10819 37 Waal Cornelis Woutersz. v.d. Bakker Bastiaan Verkoop 93 roeden 50 ellen Weiland, kadaster Sectie B. No. 261, onder Ridderkerk voor Fl.1800._
27-03-1872 10845 104 Roobol Pieter Poest Clement Antonie v.d. Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Bouwmanswoning, schuur, wagenhuis, koepel, tuin en erf,aan het sluisje in de polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 878, 871, 1077, 1078.Een perceel weiland,kadaster Sectie A. No. 873 en een perceel Bouwland, kadaster sectie A. No. 162 en 1164 en een perceel Bouwland aan de Plompertsche Zeedijk in de polder de Plompert, kadaster Sectie A. No. 155, alles onder Charlois
06-06-1872 10849 121 Zelfde Arij Dammes van 't Groenendijk Dingena Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis en erf, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 1126, onder Oost en West Barendrecht
22-06-1872 10851 128 Galen Jan Marinusz. van Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Huis, schuur, zwingelkeet, erf, in de polder Karnemelksland,met een daarbij behorende Boomgaard in de polder Smeetsland, kadaster Sectie D. No. 481 en 482 en Sectie C. No. 776 en 1051 en tuin enTwee Bunders 95 roeden 50 ellen wei en bouwland, in de polder Karnemelksland, kadaster Sectie D. No. 444, 449 en 450, alles onder Charlois
29-06-1872 10852 132 Bakker Bastiaan Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: 93 roeden 50 ellen Weiland, , kadaster Sectie B. No. 261, onder Ridderkerk
24-07-1872 10863 152 Mol Familie Leeuwenburg Marinus Verkoop van Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, woon en wagenkeet, hooiberg en een boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijk, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 173 t/m 179 Sectie A. No. 167 t/m 170, 180, 182 en 183 en 2 bunder 70 roeden 30 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie A. No. 171 en 172, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7896,75
24-07-1872 10863 152 Mol Familie Gameren Jannigje Verkoop van Huis, met recht van erfpacht op de grond waarop het huis is gebouwd ,aan de Middeldijk nabij Smidshoek, kadaster Sectie B. No. B. No. 468 en 469, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1125,-
24-07-1872 10863 152 Mol Familie Leeuwenburg Arij Willemsz. Verkoop van 8 roeden 33 ellen Boschhakhout, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 340 onder Oost en West barendrecht voor Fl. 180,-
31-08-1872 10865 157 Andeweg Adrianus Gast Maarten Verkoop v/e Schilderswinkel met erf aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie B. No. 304, te IJsselmonde voor Fl. 900,-
05-09-1872 10865 158 Leenheer Paulus Salie Pieter Verkoop van 69 roeden Weiland, in de polder de "Achtenzestig Morgen", kadaster sectie C. No. 97, onder IJsselmonde voor Fl. 2106,50
05-09-1872 10865 158 Leenheer Paulus Vorm Jan Klaasz. van der Verkoop van 1 Bunder 45 roeden 80 ellen Bouwland, in de polder de "Achtenzestig Morgen", kadaster Sectie C. No. 98 en 99, onder Ijsselmondde voor Fl. 2788,60
26-09-1872 10867 166 Bruin Joost de Bruijn Cornelis Joostz. de Verkoop Huis, schuur, erf en tuin op de Nieuwe Koedood, kadaster Sectie C. No. 31 t/m 33, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
03-10-1872 10869 170 Leeuwenburg Pieter Janszn Christelijke Geref.Gemeente Verkoop Huis, boomgaard en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 742 en 1127, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.850.-
04-10-1872 10869 172 Elzerman Albert Bie Trijntje van der Verkoop Huis,schuur,erf en tuin op het dorp, kadaster Sectie A. NO. 716, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1000.-  
04-10-1872 10869/10870 173 Sijs Leonardus van der Elzerman Albert Verkoop van een perceeltje erf, zijnde uitpad en een gedeelte watering er langs op het dorp, kadaster sectie A. No. 778, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.30.-
07-10-1872 10870 174 Zelfde Martha van 't Visser Hendrik Bastiaanszn. Verkoop v/e perceel Boomgaard aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 608 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.230.-
10-10-1872 10870 177 Boer Jaapje den Gem. Oost en West B'drecht Verkoop v/e stuk grond a/d Bakkerschendijk, in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 440 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.637.50
23-10-1872 10871 181 Molenaar Bastiaan Zoeteman Jan Verkoop v/e stuk grond van 72 ellen, aan de Bakkersdijk in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 444, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 120,-
23-10-1872 10871 182 Zoeteman Jan Molenaar Bastiaan Verkoop v/e stuk boomgaard van 5 roeden 30 ellen in de polder Buitenland, a/d Bakkersdijk, kadaster Sectie B. No. 441, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.100.-.
01-11-1872 10874 187 Hartog Benjamin Simonsz. Den Aken Adrianus Theodorus van Verkoop van 3 bunders 84 roeden 10 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 123 t/m 125, 1095 en 1096, in de Polder van en onder Heerjansdam voor Fl. 7682,- Acceptant Cornelis van Aken te H.I.Ambacht.
15-11-1872 10876 194 Es Cornelis van D.O.C.V. te Dordrecht Crediet hypotheek van een beloop van Fl. 1000,- onderpand: Huis en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1219, onder Oost en West Barendrecht. D.O.C.V. is de Dordrechtsche Onderling Crediet Vereniging.
22-11-1872 10877 199 Schravesande Teunis Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: 3 Bunders 77 roeden Bouwland, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 353 t/m 355, onder IJsselmonde
29-11-1872 10878 203 Kleinjan Leijgje Mol Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 88 t/m 92, onder Oost en West Barendrecht
18-12-1872 10882 218 Valster Leendert Barendregt Joost Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand Huis, met recht van erfpacht op een perceel dijkgrond, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 515, onder Oost en West Barendrecht
18-12-1872 10882 219 Raadt Arij de Leeuwenburg Marius Verkoop v/e stuk Boomgaard van 4 roeden 54 ellen aan de Gebrokendijk in de polder Binnenland, kadaster sectie D. No. 1391, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.426,10.
21-12-1872 10886 225 Huijgen Adrianus Uijterlinde Bartholomeus Verkoop v/e stuk Boomgaard van 5 roeden 60 ellen, aan de Gebrokendijk in de polder Binnenland, kadaster sectie D. No. 1345, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.525.-.
28-01-1873 10889 13 Vries Cornelis de Kooijman Aart Verkoop Huis, woonkeet, schuur, tuin, erf en boschhakhout aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 683 t/m 689 en 1234, onder Barendrecht voor Fl. 400,-
29-01-1873 10890 15 Limburg v.Stirum Hendrik Zeeuw Leendert de Verkoop van 2 Bunders 64 roeden 40 ellen Weiland, in de polder Het Oudeland van Poortugaal, kadaster sectie B. No. 186 en 187, onder Hoogvliet voor Fl. 637,50
29-01-1873 10890 15 Limburg v.Stirum Hendrik Schepman Mattheus Marinus Verkoop van 3 Bunders 62 roeden 82 ellen Weiland, in de polder Boudewijn Hartsland, kadaster sectie C. No. 216 en 217, onder Pernis voor Fl. 6152,85
31-01-1873 10890 16 Jong Jan de Kanters Adam Verkoop van een Huis met schuur, tuin en erf , aan den Veerschendijk buitendijks, kadaster Sectie B. No. 1907 t/m 1910 en Een Tuin en een perceel boschhakhout , aan de Veerschendijk binnendijks, kadaster sectie B. No. 221 en het noordelijke gedeelte van Sectie B. No. 1652, onder H.I.Ambacht voor Fl.1000
04-02-1873 10891 19 Huijgen Adrianus Raadt Hendrik de Verkoop v/e stuk Boomgaard, 2 roeden 88 ellen a/d Gebroken dijk in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 1345, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.260.-.
10-03-1873 10898 42 Sijs Fam.van der Wagtendonk Johannes C. Verkoop v/e Huis, erf en boomgaard, in Lombardijen, kadaster Sectie C. No. 735, onder IJsselmonde voor Fl.500.-.
13-03-1873 10898 44 Linden Klaartje van der Otter Hendrik den Verkoop v/e Huis, schuur, verdere getimmerten, drooghuis, vuurput, boomgaard en erf aan de Middeldijk, kadaster sectie B. No. 403 en 501, voor fl.1200.-.
19-03-1873 10899 47 Nugteren Fam. Stehouwer Arie Willemszn Verkoop 1 bunder 53 roeden 80 ellen Weiland i/d Polder Hendrik Ido Ambacht in de hoek van de Straatweg en de Ambachtscheweg, kadaster Sectie B. No. 1014 t/m 1017,voor Fl. 4096,40
04-04-1873 10903 63 Labrijn Jan Leenheer Cornelis Verkoop Huis met het recht van erfpacht op een perceel dijkgrond, waarop het huis is gebouwd, aan de zuidzijde van de Voordijk, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 1036 t/m 1038, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
04-04-1873 10903 64 Valat Frans Wagtendonk Johannes C. Verkoop v/e Huis, erf, tuin en bouwland, a/d Straatweg, kadaster Sectie D. No. 1171 t/m 1174 en 1430, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.650.-.
05-04-1873 10903 66 Boer Jaapje den Ouden Leendert den Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis, erf en boomgaard, aan de Bakkersdijk, kadaster sectie B. No. 518, onder Oost en West Barendrecht
07-04-1873 10904 68 Gent Stijntje van Gent Maarten van Verkoop van 2 Bunders 36 roeden 40 ellen Weiland in de Polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 137, 140 en 141, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.4258.-.
23-04-1873 10930/10931 136 Gelder Familie van Koster Klaas Verkoop van 1 Bunder 5 roeden 80 ellen Weiland in de polder Karnemelksland kadaster Sectie D. No. 451onder Charlois voor Fl. 2766,60
23-04-1873 10930/10931 136 Gelder Familie van Stumphius Jan Carel Verkoop van 1 Bunder 81 roeden 50 ellen Weiland in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 303 en 304 onder Charlois voor Fl. 4732,-
23-04-1873 10930/10931 136 Gelder Simon van Gilst Cornelia van Verkoop van 1 Bunder 79 roeden 30 ellen Weiland, in de polder de Hille kadaster Sectie D. No. 309, onder Charlois voor Fl. 4680,-,-
09-05-1873 10934 145 Jong Jan de Dijk Barend van Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- Onderpand; Huis, erf en boschhakhout en watering, kadaster Sectie B. No.133,134,1695,2294 en 2295 onder Hendrik Ido Ambacht
12-06-1873 10937 152 Gent Cornelia van Gent Maarten van Verkoop 30 roeden 70 ellen Weiland, in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 136, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.562.60.
25-06-1873 10938/10939 158 Oosthoek Fam. Vermaas Pieter/Rossum A.C. Verkoop Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Grootenweg no.7, kadaster sectie B. No. 1239 te Charlois en 2 bunders,19 roeden,50 ellen Weiland en weg, in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 88, 89, 634 t/m 637 onder Charlois voor Fl. 13.470,-
25-06-1873 10938/10939 158 Oosthoek Fam. Grootenboom v.Os Hendrik v. Verkoop van 1 Bunder 54 roeden 30 ellen Weiland, aan de Grootenweg No. 7, in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 86 en 90, onder Charlois voor Fl. 6944,-
25-06-1873 10938/10939 158 Oosthoek Fam. Kool Bastiaan Verkoop van 1 Bunder 28 roeden 30 ellen Weiland, aan de Grootenweg No. 7, kadaster Sectie D. No. 286 en 287, te Charlois voor Fl. 4553,70
25-06-1873 10938/10939 158 Oosthoek Fam Gelder Hendrik Dirksz. Van Verkoop Huis, en erf, genaamd "Het Veerhuis", aan de Veerdam, kadaster No.247, onder Katendrecht voor Fl. 2050,-
01-07-1873 10941 161 Meijere Jan Dirk de Overwater Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 7000,- onderpand: Huis, koetshuis, schuur, tuinen, weiland en erf,in de Polder Oud Reijerwaard aan de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 1760, 1761, 2327 en 2355 en Twee Bunders 14 roeden 90 ellen weiland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 473 en 474
en 78 roeden 40 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 352, alles onder Ridderkerk
08-07-1873 10942 170 Vat Jan Jong Jan de Obligatie met hypotheek van Fl. 1050,- onderpand: Huis, schuur, schaapskooi, tuin en erf, aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 1399, onder Oost en West Barendrecht
08-07-1873 10943 171 Molendijk Aart Crena de Jong Samuel Obligatie met hypotheek van Fl. 5.000,- onderpand: Drie Bunders 29 roeden 60 ellen Bouwland en watering kadaster sectie B. No. 291 t/m 293 en Een Bunder 54 roeden 30 ellen Bouwland, kadaster sectie B. No. 92, alles in de polder Buitenland, onder Oost en West Barendrecht
17-07-1873 10949 182 Oosthoek Arie Barendregt Hendrik.M. Verkoop v/e strook grond 5 Roeden 50 Ellen, is een deel van het kadastrale Perceel Sectie No. 536 te Katendrecht voor Fl.5200.-.
25-07-1873 10953/10954 192 Gent Maarten van N.V.Dordrechtse Crediet Ver. Crediet hypotheek van een beloop van Fl. 15.500,- onderpand:1. Een Bouwmanswoning, schuur, wagenschuur en arbeidershuis verdeeld in 3 woningen, tuin, erf, boomgaard en weiland aan de Charloisschen Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 477, 478, 481, 541 t/m 543, 1067 t/m 1071. 2. Een Bouwmanswoning, wagenschuur en keet met erf en grond, aan de Charloisschen Lagendijk, kadaster sectie B. No. 913. 3. Een Arbeidershuis, verdeeld in twee woningen en boomgaard, aan de Charloisschen Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 1023 t/m 1025. 4. Een Arbeidershuis en erf, kadaster sectie C. No. 490. 5. Een Arbeidershuis en erf, verdeeld in twee woningen, kadaster sectie C. No. 1103 en 1104. 6. Een Arbeidershuis verdeeld in twee woningen en erf, , kadaster sectie C. No. 1105 en 1106. 7. Een Arbeidershuis en erf, boomgaard aan de Lagendijk op de hoek van de Katendrechtschenweg, kadaster sectie C. No. 284 en 285.Dit alles onder Charlois
25-07-1873 10953/10954 192 Gent Maarten van N.V.Dordrechtse Crediet Ver. Dit is een vervolg van akte 192. 8. Een Huis, schuur, erf en boomgaard aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 112 t/m 114. 9. Twee Bunders 36 roeden 40 ellen Weiland, in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 137, 140 en 141. 10. 79 Roeden 70 ellen Weiland, in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 133. 11. 31 Roeden 70 ellen Weiland,, kadaster Sectie A. No. 136, in de polder Binnenland, onder Oost en West Barendrecht
01-08-1873 10954 193 Krouwel Hendrik Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: 1. 91 Roeden 80 ellen Bouwland,kadaster Sectie A. No. 1685. 2. Twee Bunders 4 roeden 80 ellen Weiland, , kadaster sectie A. 1086 en 1097. 3. Twee Bunders 1 roe20 ellen Bouwland, kadaster sectie A. No. 1098, alles in de Polder Nieuw Reijerwaard. 4. Een Bunder 57 roeden 70 ellen Weiland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 275, alles onder Ridderkerk
11-08-1873 10954 194 Jagt Adrianus Cornelisz. v.d. Ouden Leendert den Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf aan den Voordijk, kadaster sectie A. No. 98 t/m 100 en 1120, onder Oost en West Barendrecht
13-08-1873 10955 196 Kanters Adam Leenheer Paulus Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis, erf,aan de Veerdijk, buitendijks, kadaster sectie B. No. 2293 en tuin en boschhakhout, aan de Veerdijk binnendijks, kadaster sectie B. No. 221 en 2296, onder Hendrik Ido Ambacht
08-09-1873 10957 200 Barendregt Wouter Jacobszn Valat Frans Verkoop v/e perceel tuin a/d Voordijk, kadaster sectie A. No. 115, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.70.-.
10-09-1873 10957/10958 201 Hof Fam. van 't Prooijen Abraham van Verkoop Huis, erf en tuin en boomgaard, aan de Koedood, kadaster sectie B. No. 722 en 220, onder Rhoon voor de somma van Fl.1430.-.
10-09-1873 10958 202 Linden Fam. van der Linden Jasper van der Verkoop Huis met annex schuur en boomgaard aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 748 en 749, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.800.-.
01-11-1873 10965 217 Prooijen Abraham Nugteren Floris Obligatie met hypotheek en borgtocht van: 1400,- onderpand Huis, erf, tuin en boomgaard, aan de Koedood, kadaster Sectie B. No. 722 en 220, onder Rhoon.Borgtocht van Pieter Visser Willemsz.
05-11-1873 10965/10966 218 Simons Aart Val Johannes Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Huis, schuur, tuin, erf, weg als weiland en grindweg, aan de Ringdijk, kadaster sectie B. No. 759 t/m 761, 770 en 768, onder Heerjansdam
05-11-1873 10966 219 Molenaar Fam. Waterbeek Hendrikus Lambert Verkoop Huis,erf en tuin aan de oostzijde van de Dorpsstraat, kadaster Sectie B. No. 264 en 265, te IJsselmonde voor Fl.4200.-.
17-12-1873 10969 226 Meijere Jan Dirk de Munting Dirk Karel Verkoop Huis, koetshuis, schuur, tuin en weiland en erf aan de Straatweg in de polder Oud Reijerwaard, kadaster sectie C. No. 1760, 1761, 2327 en 2355, onder Ridderkerk voor Fl.5000.-.
29-12-1873 10973 235 Zelfde Arie Dammis van 't Groenendijk Dingena Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: Huis en erf aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 1126, onder Oost en West Barendrecht
03-01-1874 10974 1 Meijere Jan Dirk de Stehouwer Leendert Verkoop van 2 bunder 14 roeden en 90 ellen weiland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster sectie C. No. 473 en 474, onder Ridderkerk voor Fl. 3450,-
14-01-1874 10974 3 Willemsteijn Hendrik Labrijn Pieter Verkoop v/e 25 roeden 30 ellen weiland i/d Polder Heerjansdam, ter wederzijde van de Staatsspoorweg, kadaster Sectie A. No. 1064 en 1065, onder Heerjansdam voor Fl.300.-  
22-01-1874 10974 5 Stumphius Jan Karel Barendregt Wouter Jacobszn Verkoop v/e 1 bunder 10 roeden 70 ellen weiland Polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 835 onder Charlois voor Fl.3000.-.  
22-01-1874 10974 6 Barendregt Wouter Jacobszn Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 1. Een Bunder 52 roeden 30 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 146. 2. Een Bunder 50 roeden 8 ellen Weiland en watering, kadaster Sectie A. No. 150 t/m 152, alles in de polder Binnenland, onder Oost en West Barendrecht
02-02-1874 10976/10977 11 Jagt Fam.van der Jagt Roelof van der Verkoop v/e 7/8 gedeelte in een huis aan de Ziedewijdijk en het recht op erfpacht op een perceel dijkgrond, kadaster Sectie D. No. 1211, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.787,50.
02-02-1874 10977 12 Elzerman Albert Kuijl Otto Verkoop v/e huis erf en tuin, op het Dorp, kadaster sectie A. No. 654 t/m 656, onder Oost en West Barendrechtvoor Fl.3000.-.
04-02-1874 10977 13 Lijster Josinus de Meulendijk Gerrit Verkoop v/e huis en erf, kadaster sectie C. No. 718, onder IJsselmonde voor Fl.700.-.
25-02-1874 10980 25 Uijterlinde Bartholomeus Groenenboom Jan Arijszn Verkoop van 3 bunders 95 roeden 50 ellen bouwland i/d Zuidpolder, kadaster sectie C. No. 187, onder Oost en west Barendrecht voor Fl.6000.-.
07-03-1874 10981 28 Uijterlinde Arij Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning bestaande uit een huis, schuur, woonkeet, boomgaard, tuin, erf en weiland, kadaster Sectie D. No. 77, 79, 745 en 746, onder Ridderkerk
09-03-1874 10981 29 Uijterlinde Bartholomeus Blijdorp Wed.v.Pieter Verkoop v/e huis en erf a/d Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1592, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.2500.-.
09-03-1874 10981 30 Blijdorp Wed.v.Pieter Raadt Leonardus.A.de Verkoop v/e huis,erf.watering langs de Middeldijk in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 488 geheel en No. 498 gedeeltelijk, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1400.-.
21-03-1874 10983 35 Kleinjan Joost Leeden Hendrik van der Verkoop van een Huis, schuur, stalling, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie C. No. 493, 567, 620, 491, 756, aan den Straatweg onder IJsselmonde voor Fl. 1720,- en
21-03-1874 10983 35 Kleinjan Joost Molendijk Aart Verkoop van Een Arbeiderswoonhuis, kadaster Sectie C. No. 737, aan de Straatweg, onder IJsselmonde voor Fl. 700,-
05-05-1874 11021 123 Bruin Jan de Bruin Hendrik Lambertsz. de Verkoop v/e Huis en erf, kadaster Sectie B. 538, op het dorp van onder Hoogvliet Fl. 800.-.
20-05-1874 11022 125 Otter Arij Jacobsz.den Vlegaard KLaas Obligatie met hypotheek van Fl. 1150,- onderpand: Een Huis, erf en schuur en het recht op erfpacht op een perceel dijkgrond aan de Zuidzijde van den Voordijk, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 1039, onder Oost en West Barendrecht.
04-06-1874 11022 127 Gent Maarten van Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 12.000,- onderpand:1. Een Bunder 43 roeden Weiland , kadaster Sectie C. No. 533. 2. Twee Bunders 6 roeden 40 ellen Bouwland,kadaster sectie C. No. 540. 3. Vier Bunders 83 roeden 20 ellen Bouw- en Weiland, kadaster Sectie C. No. 534, 538 en 539, alles aan de Lagendijk in de polder Charlois, onder Charlois
18-06-1874 11022 128 Huijser Jan Huijser Joris Verkoop van 2 huizen,1 schuur en verder getimmerten tuin en erf langs de Singel, kadaster sectie A. No. 691, 1026 en 1027, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.3000.-.
20-06-1874 11023 130 Meulendijk Gerrit Meulendijk Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster sectie C. No. 718, onder IJsselmonde
03-07-1874 11025 137 Raadt Leonardus A. de Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: 8 Bunders 33 roeden 80 ellen Wei en Bouwland in de polder Binnenland, kadaster Sectie C. No. 340 t/m 345, onder Oost en West Barendrecht
07-07-1874 11025 138 Huijser Cornelis Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: 4 Bunders 64 roeden 90 ellen Bouwland in de polder de Hille, kadaster Sectie D. No. 318 en 319, onder Charlois
18-07-1874 11033 150 Es Cornelis van Dordrechtse Onderlinge C.V. Crediet hypotheek van 1800,- onderpand: Een Huis,schuur en het recht van erfpacht op een perceel dijkgrond aan den Voordijk, kadaster sectie A. No. 1133 en Een Huis en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1219, beide onder Oost en West Barendrecht
29-07-1874 11035 155 Blijdorp Fleuris Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 14.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen kadaster Sectie A. No. 333, 337, 338, 818 t/m 820, 908, 1107 t/m 1109, en enige percelen Wei- Bouw en Boomgaardland, kadaster Sectie A. No. 190 t/m 196, 428, 466 en 467, onder Heerjansdam
29-07-1874 11035/11036 156 Buis Jan Hartog Izak den Verkoop van een Huis, erf en bleekveld, aan de Dorpsstraat op het dorp, kadaster Sectie A. No. 650 Oost en West Barendrcht voor Fl. 2270,-
01-08-1874 11036 157 Kuijk Jacob van Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Huis, schuur, boomgaard en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 648 en 801, op het dorp onder Oost en West Barendrecht
07-08-1874 11036 158 Molendijk Aart Crena de Jong Samuel Obligatie met hypotheek van Fl. 9.000,- onderpand: Vijf Bunder 22 roeden 73 ellen Bouwland en watering, kadaster sectie C. No.122 t/m 125 en Twee Bunders 33 roeden 10 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 78, alles in de Zuidpolder, onder Oost en West Barendrecht
07-08-1874 11036 159 Kuijl Otto Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis, erf en tuin op het dorp onder Oost en West Barendrecht
12-08-1874 11037 163 Leeden Hendrik van der Andel Johannes van Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis, schuur, stalling, boomgaard, tuin en erf , aan de Straatweg, kadaster Sectie C. No. 493 en 756, onder IJsselmonde
24-08-1874 11038 165 Prins Hugo Barendregt Jan Gerritszn Verkoop van 2 bunders portien of aandelen i/d Ambachts Heerlijkheid, Gorzen en Aanwassen van Cromstrijen gelegen onder Numansdorp,Klaaswaal en Strijen voor Fl.4400.- Wilt u hiervan de kadaster Nummers van weten dan moet u contact met ons opnemen. Het zijn er n.l. honderden. .  
26-08-1874 11038 166 Bichon Heer Albert.F.L. Vaandrager Gerrit Ariezn Verkoop van Een bouwmanswoning genaamd "De Kapel" met boomgaard, tuin en erf in de polder Charlois en Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 520, 837, 877 en 878, onder Charlois vcoor Fl.5500.-.
29-08-1874 11040 170 Meulendijk Pieter Meulendijk Gerrit Verkoop v/e stuk grond zonder bekende maat onder IJsselmonde Kad.sectie C.No.717. gedeeltelijk, voor Fl. 40.-.
22-09-1874 11044/11045 185 Zwaneveld Jacob Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 1250,- onderpand: 1. Een Huis, schuur, erf en Boomgaard op het dorp, kadaster sectie B. No. 520 t/m 522, 236. 2. Een perceel boomgaard, aan de Noordzijdschedijk, kadaster Sectie B. 427. 3. Een Huis, erf en boomgaard, kadaster Sectie B. No. 485 t/m 487. 4. Een perceel Boomgaard op het dorp, kadaster Sectie B. No. 288, alles onder Hoogvliet
19-10-1874 11052 191 Jagt Willem Arijsz. Van der Crena de Jongh Samuel Obligatie met hypotheek van Fl. 15.000,- onderpand: 1. Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, koetshuis,zwingelkeet en bleekveld, boomgaard, tuin en erf, kadaster sectie A. No. 378, 400, 403, 936 t/m 941. 2. Twee Bunders 24 roeden 20 ellen Weiland. Sectie A. No. 397. 3. Zes Bunders 60 roeden 18 ellen Wei en Bouwland en watering, Sectie A. No. 379 t/m 384, alles in de polder Binnenland. 4. Een Bunder 63 roeden Weiland en watering, Sectie B. No. 96 en 437. 5. Twee Bunder 98 roeden 30 ellen Bouwland, Weiland en Watering Sectie B. No. 172, 175, 176 en 509, in de polder Buitenland onder Oost en West Barendrecht
26-10-1874 11052 193 Jagt Leendert Arijsz. van der Jagt Willem en Pieter.v.d. Verkoop v/e huis, tuin en erf, aan de Koedood, kadaster sectie C. No. 26, 27, 440, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1600.-.  
07-11-1874 11053 197 Nouwen Willem Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Huis, erf en tuin aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. NO. 1400 en 292, te Oost en West Barendrecht
13-03-1875 11068/11069 23 Bekker Fam. Leenheer Adrianus Verkoop van 1 bunder 14 roeden 70 ellen weiland in Nieuw Pendrecht, kadaster sectie B. No. 275, onder Rhoon voor Fl.3000.-.  
02-04-1875 11070 29 Es Cornelis van Vis Wed.v.Leendert Verkoop v/e huis en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1219, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1700,-
07-04-1875 11071 33 Sparreboom Maarten Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis en het recht van erfpacht op een perceel dijkgrond, op een gedeelte waarop het huis is gebouwd aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1150, onder Oost en West Barendrecht
07-04-1875 11072 34 Niemantsverdriet Cent Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een perceel Bouwland in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 277 t/m 280, onder Oost en West Barendrecht
01-05-1875 11103 111 Vries Cornelis de Kooijman Aart Verkoop van een Huis, loods, boomgaard, tuin en erf aan de Ziedewijdijk, kadaster Sectie D. No. 358 t/m 361, onder Oost en West barendrecht voor Fl. 550,-
19-05-1875 11104 117 Ouden Leendert den Gouw Samuel Verkoop van Huis, erf en boomgaaard aan den Bakkersdijk, kadaster sectie B. No. 528 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,-
05-07-1875 11107 123 Nugteren Aart Leendertsz. Nugteren Willem Obligatie met hypotheek van Fl. 3100,- onderpand: Twee Vlassersstelingen, verder getimmerte, arbeidershuizen, schuren, tuinen, boschhakhout en erven in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 661, 686 t/m 690, 697 t/m 702, 719, 721 en 722, 732, 1648, 1649 en 2463, onder Ridderkerk
10-07-1875 11109 126 Visser Jilles Lems Bastiaan Arieszn Verkoop v/e stuk grond of boomgaard aan de Noldijk , kadaster sectie D. No. 579, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.200.-.
13-07-1875 11109 129 Visser Jilles Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Verkoop van 6 Bunders 6 roeden en 25 ellen Bouwland en van 99 roeden 80 ellen Bouwland in de polder Ziedewij onder Oost en West Barendrecht voor Fl.10943,77.
13-07-1875 11109 130 Visser Jilles Visser Leendert Verkoop van een Bouwmanswoning, erf, tuijn, boomgaard,dijk, waalgrond, griend, riet en boezemland aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 472, 560 t/m 565, 648 t/m 655, 1257 t/m 1259, voor Fl. 6000,-
14-07-1875 11109 131 Elzerman Teunis Kolkman Joannes Frederik Verkoop van een Huis ingericht tot Smederij, schuur, boomgaard, tuin en erf aan de Dorpsstraat, kadaster sectie A. No. 719, 805 en 806 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5050,-
23-07-1875 11118 145 Leenheer Adrianus Gameren Jilles van Verkoop.v/e stuk grond of tuin, groot 1 roede 50 ellen, kadaster Sectie C. No. 5, in de polder van en onder Charlois voor Fl. 100,-
03-08-1875 11121 153 Haan Arie de Duijfjes Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 550,- onderpand: Een Huis, erf en boomgaard aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1305 en 1306, onder Oost en West Barendrecht
16-08-1875 11124 155 Driel Jacob van Duijfjes Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 650,- onderpand: Huis, erf, tuin en boomgaard aan den Ziedewijdijk, kadaster sectie D. No. 1276, 1277 en 1281, onder Oost en West Barendrecht
18-08-1875 11125 157 Hagendijk Familie Huijser Jan Verkoop van Huis, erf en boomgaard aan den Hordijk, kadaster sectie D. NO. 1091 en 1092, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 460,-
24-08-1875 11125 158 Visser Leendert Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, erf, tuin, boomgaard, dijk, griend, wei en bouwland aan de Noldijk, 472, 560 t/m 565, 648 t/m 655, 1257 t/m 1259, onder Oost en West Barendrecht
27-08-1875 11126 163 Hoogendijk Maarten Simons Adrianus Koenraad Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Huis ingericht tot broodbakkerij en kruidenieraffaire, met schuur, erf, tuin, boomgaard, zowel binnen als buitendijks, kadaster Sectie D. No. 737 t/m 739, 1382 en 1383, onder Oost en West Barendrecht
28-08-1875 11127 164 Leenheer Adrianus Barendregt Arij Janszn Verkoop Huis, erf en tuin aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 1066 geheel en een gedeelte van No. 5, onder Charlois voor Fl. 3000,-
02-09-1875 11128 169 Barendregt Arij Jansz. Wel Arij Gijsbertsz. van der Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Huis, schuur, erf, tuin en boomgaard, kadaster Sectie C. NO. 1066 geheel en No. 5 gedeeltelijk, onder Charlois en Drie Bunders 63 roeden 68 ellen Bouwland en watering in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 179 t/m 181, onder Oost en West Barendrecht
04-09-1875 11128/11129 170 Zaaijer Gerrebrand Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Twee percelen Bouw en Weiland, griendland en watering in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 874 en 875 en 987 t/m 997, onder Ridderkerk
06-10-1875 11133 187 Koning Jacob de Bandt Johannes Carel den Obligatie met hypotheek van Fl. 10.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, een huis, enige percelen Bouw en Weiland en Boschhakhout , kadaster sectie C. No. 337, 339 t/m 345, 515, 502, 193 t/m 196, Sectie B No. 528, 529 en 684 en 55 , te Rhoon
12-10-1875 11134 191 Hoogenboom Johanna P. Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 8000,- onderpand: 3 Huizen en erven aan de oostzijde van de Schiekade, kadaster Sectie B. No. 350, 352, 353 en 3048 te Rotterdam
14-10-1875 11134/11135 192 Jong Familie de koper zie akte 197 Veiling van een Huis, erf en tuin op het dorp van Ridderkerk. Een Huis, schuur, tuin en boomgaard op het dorp van Ridderkerk en enige percelen Griendland in het Roode Zand onder Ridderkerk
16-10-1875 11136 195 Wildeman Joost Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster sectie B. No. 1643, 1644, 2045 t/m 2048, 2160 en 2161 en 220 en 1653 onder Hendrik Ido Ambacht en Een Huis en tuin, kadaster sectie C. NO. 2022 en 2023, onder Ridderkerk
21-10-1875 11136/11137 197 Jong Familie de Jong Arij de Verkoop van een Huis, erf en tuin op het dorp, kadaster sectie C. No. 2342 Ridderkerk voor Fl. 9600,-
21-10-1875 11136/11137 197 Jong Familie de Kreber Albertus Pieter Verkoop van een Huis, ingericht als Koffiehuis, Logement, stalling,schuur, erf en boomgaard op het dorp aan de buitenkant van de Molendijk, kadaster Sectie C. No. 2031 en Sectie B.551 te Ridderkerk voor Fl. 10250,-
21-10-1875 11136/11137 197 Jong Familie de Poest Clement Antonie.v.der Verkoop met afslag van 44 roeden 40 ellen Griendland in het Roode Zand, kadaster sectie B. NO. 321 en 322, onder Ridderkerk voor Fl. 830,-
26-10-1875 11139 203 Koning Fam.de Koning Klaas Cornelis de Verkoop van 4/5 gedeelte in een huis en erf, kadaster sectie A. No. 970, 715, 713, 712, 970, op het Dorp onder Rhoon voor Fl.1200.-.
26-10-1875 11139 204 Koning Fam. de Koning Lijntje de Verkoop van 4/5 gedeelte in een huis en erf genaamd "De Kooijstee" , in de Zegenpolder, kadaster sectie C. No. 124, onder Rhoon voor Fl.520.-.
03-11-1875 11141 207 Molendijk Aart Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheekvan Fl. 2400,- onderpand: Twee Bunder 27 roeden 90 ellen Weiland in de polder Oost Ijsselmonde, kadaster Sectie B. NO. 1139 en 1140, onder IJsselmonde
09-12-1875 11142 211 Leeuwenburg Marius Leeuwenburb Arij Pieterszn Verkoop van een Huis, erf en tuin aan de Gebroken Meeldijk, kadaster sectie D. No. 1589, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1800.-.
11-12-1875 11142 213 Hordijk Pieter Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een perceel Bouwland in het tweede Overschot aan de Noordzijdschendijk, kadaster Sectie B. NO. 163, onder Hoogvliet
22-12-1875 11144 218 Nouwen Willem Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 400,- onderpand: Een Huis, erf en tuin aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 1400, 292, onder Oost en West Barendrecht
22-12-1875 11144/11145 219 Leenheer Paulus en Familie koper zie akte 197 Veiling van een Bouwmanswoning en gevolgen met tuin en erf, een arbeiderswoning en erf en 25 Bunders 7 roeden 90 ellen Wei en Bouwland onder Ridderkerk
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Hoek Jan van den Procesverbaal van Afslag van een Bouwmanswoning en gevolgen met tuin en erf, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 827 onder Ridderkerk voor Fl. 5600,-
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Ree Adrianus van Procesverbaal met afslag 4 Bunders 73 roeden 70 ellen Wei en Bouwland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 313 t/m 317, onder Ridderkerk voor Fl. 12.845,40
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Erfrenten Jacobus N.J. jansz.v. Procesverbaal met afslag 5 Bunders 59 roeden 80 ellen Wei en Bouwland, in de polder Nieuw reijerwaard, kadaster sectie D. No. 330 t/m 333, onder Ridderkerk voor Fl. 13.300,-
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Molenaar Cornelis Arie Procesverbaal met afslag 3 Bunders 24 roeden 90 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 317 t/m 319, onder Ridderkerk voor Fl. 9831,25
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Brandeler Jacob van der Procesverbaal met afslag van 2 Bunders 5 roeden 70 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 1089 onder Ridderkerk voor Fl. 5098,50
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Kleinjan Otto Jansz. Procesverbaal met afslag van 2 Bunders 67 roeden 90 ellen Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. NO. 1088 en 1089, onder Ridderkerk voor Fl. 6968,-
30-12-1875 11145/11146 221 Leenheer Paulus en Familie Brandeler Jacob van der Procesverbaal met afslag van 3 Bunders 73 roeden 10 ellen Weiland, aan de Hoogenweg, kadaster Sectie A. No. 1154 t/m 1156, 1158 en 1672 onder Ridderkerk voor Fl. 8732,90
31-12-1875 11146 222 Kerkeraad Herv.Gem.B'drecht Kleinjan Adrianus Verkoop v/e huis, tuin en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 751, 752 en 974, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1650.-
12-01-1876 11147 1 Jagt Familie van der Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand:1.Twee Huizen, schuur, boomgaard en erf, kadaster sectie A.. No. 954 t/m 956, 1083 en 1084; 2. Een Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. No. 760 t/m 763; 3. Een Huis,erf en tuin, kadaster Sectie A. No. 30 en 31; 4. Een Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie A. 1054 t/m 1057 en een Zwingelkeet, drooghuis, vuurput en erf, kadaster sectie B. No. 475; 5. Een Huis en het erfpachtrecht, kadaster SectieA. No. 72 t/m 75,alles aan de Voordijk onder Oost en West Barendrecht
17-01-1876 11147 3 Zelfde Arij Dammis van 't Berg Jacobus van den Obligatie met hypotheek van Fl. 199,50 onderpand: Huis, schuur en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1126 onder Oost en West Barendrecht
02-02-1876 11149 12 Gent Cornelia van Herwijnen Pieternella Obligatie met hypotheek van Fl. 2600,- onderpand: 1. 1 Bunder 5 roeden 30 ellen Bouwland , in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 135,onder Barendrecht; 2. Twee Bunders 3 roeden 60 ellen Weiland, in de polder Varkensoord, kadaster sectiw A. No. 255 t/m 257,onder IJsselmonde
22-02-1876 11151 17 Ree Adrianus van Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheek van Fl. 7500,- onderpand: Vier Bunders 73 roeden 70 ellen Wei en Bouwland, in de Polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 313 t/m 317, onder Ridderkerk
25-03-1876 11156 34 Schepman Mattheus Marinus Schepman Anthonie Marius.H. Verkoop van een stukje grond 7 roeden 10 ellen groot kadaster sectie A No.768, onder Rhoon voor Fl. 494,-
29-03-1876 11156/11157 37 Simons Adrianus Koenraad Lagendijk Jacob Verkoop van een huis en erf, kadaster Sectie A. No. 715, 1116 t/m 1118 onder Heerjansdam voor Fl.600.-.
22-04-1876 11166 78 Schee Gerrit Leendertsz. v.d Poest Clement Andries J.J.C. Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Huis en erf met gevolgen, kadaster Sectie A. No. 35 t/m 41, onder Rhoon
27-04-1876 11168 83 Speg Willem van der Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Huis met erf en boomgaard in de Waalgrond, kadaster Sectie D. No. 583 en 584, te Oost en West Barendrecht
02-05-1876 11169 87 Meulendijk Gerrit Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en erf,aan de Hordijk, getekend B.No.17, kadaster Sectie C. No. 718 met een stuk grond er naast, kadaster Sectie C. No.717,onder IJsselmonde
05-05-1876 11170 89 Elshout Joost Poirot Maurits Johannes Verkoop Huis met erf en tuin met annex houten woning, in de polder Oud Reijerwaard, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 1637 en 2206, onder Ridderkerk voor Fl.3000.-.
09-05-1876 11172 94 Israelitische Gem. Ridderkerk Smit Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Huis met tuin en erf, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 167 t/m 170, te Ridderkerk
13-05-1876 11172/11173 100 Leenheer Arij en A.A.Leenheer valen Frans en Cornelis van Verkoop van een Huis, erf, tuin en boomgaard aan de Lagendijk, No. 154, kadaster Sectie C. No. 984 t/m 986, onder Charlois voor Fl. 865,-
22-05-1876 11174 108 Bijl Elisabeth Vermeijen Hendrik Verkoop van een Huis, schuur en erf, op de HeiNo.21 en 22, kadaster Sectie C. No. 280, te Pernis voor Fl.1000.-.
31-05-1876 11175 115 Kouwenhoven Jacob Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: Een erf met daarop gebouwd huis, aan de Oostdijk, kadaster Sectie C. No. 2293 te Oud Beijerland
14-06-1876 11176 120 Hulst Pleun van Stolk Dirk Verkoop van een Huis,schuur en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 678 en 679, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 500,-
17-06-1876 11176 121 Hollander Cornelis Fortuijn den Hollander Arij den Verkoop van een Bouwmanswoning, tuin, erf, boomgaard met 22 bunders 79 roeden Wei en Bouwland in de Polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 437 t/m 439 en 442, 443 t/m 464, onder Rhoon voor Fl.44000.-.
10-07-1876 11179 132 Raadt Hendrik de Huijser Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Huis en erf, aan de Gebroken Meeldijk, kadaster sectie D. No. 1591, te Oost en West Barendrecht
20-07-1876 11184 143 Koning Klaas Cornelis de Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 4300,- onderpand: 1. Een Bouwmanswoning, tuin, boomgaard, bouw en weiland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 69 t/m 75, 94, 95, 97, 694 rn 695; 2. Enige percelen Wei en Bouwland, Watering en Rietland, in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 512, 519, 520, 513, 517, 517bis, 521 t/m 526; 3. Drie percelen Weiland, in de Molenpolder, kadaster Sectie C. No. 197 t/m 199, alles onder Rhoon
21-07-1876 11185 146 Kropmans Theodora Koopmans Gerrit Verkoop van 34/64 gedeelte in een huis en erf, kadaster sectie C. No. 229, 499 en 500 te Rhoon voor Fl. 204,51
21-07-1876 11186 147 Koolen Jan Cornelisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 300,- onderpand: Huis met erf, tuin en boomgaard, aan de Kleidijk, kadaster Sectie A. No. 556 t/m 558 te Rhoon
29-07-1876 11187 151 Plaisier Fleuris Gerritsz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis en erf, aan den Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 2364 te Ridderkerk
29-07-1876 11187 152 Verheij Fop Jacobsz. Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 1600,- onderpand: 1. Een Vlasserstelling met schuur, zwingelkeet, aan de Noordzijde, kadaster sectie B. No. 462 t/m 465, 460; 2. Een perceel Bouw en weiland, in de polder Nieuw Engeland,, kadaster Sectie A. No. 78 en 79, alles onder Hoogvliet
05-08-1876 11188 154 Koster Maarten Leendertsz. Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 2 Huizen met erf en tuin, aan de Heij, kadaster Sectie C. No. 49, 59, 60 en een perceel Bouwland bij het dorp, kadaster Sectie C. No. 550 onder Pernis en 2 Huizen met erf, kadaster Sectie A. No. 795, 1069 onder Charlois
21-08-1876 11191 162 Koomans Johannes Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwmanswoning met schuur en tuin en erf, en een arbeiderswoning met schuur en erf,,en een perceel Griendland, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 613, 629, 739, 766 en 767, onder Ridderkerk
09-09-1876 11193 168 Berg Jan van den Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Enige percelen Weiland, kadaster Sectie B. No. 244, 254, 253, 245, 252, onder Hoogvliet
09-09-1876 11193 169 Buiser Jacob Kleinjan Jan Janszn Verkoop v/e perceel bouwland, in de polder het Oudeland, kadaster Sectie A. No. 622, onder Poortugaal voor Fl.1800.-.
14-09-1876 11195/11196 175 Molendijk Aart kopers zie akte 176 Veiling van een Vlasserstelling en gevolgen, arbeiders-woonhuizen en een partij Wei en Bouwland onder Oost en West Barendrecht en IJsselmonde
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Leeuwenburg Arij Procesverbaal van afslag v/e vlassersstelling met een woonhuis afzonderlijk staande keuken en werkplaats, schuur, vlasdrogerij, Braakloods, zwingelkeet, tuin, boomgaard en erf en het recht van erfpacht op een tegenoverliggend dijkerfje aan de Hordijk en de GrootewegNo. 7, onder Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie D. No. 51, 1058, 1059 en 1060, groot 28 roeden 36 ellen voor Fl. 4775,- Niet gegund.
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Huijser Jan Procesverbaal van afslag van een arbeiderswoning met tuin en erf, aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 1434 onder Oost en West Barendrecht, groot 3 roeden 45 ellen voor Fl. 430,- Niet gegund
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Huijser Jan Procesverbaal van afslag van een Arbeiderswoonhuis met tuin en erf, bevattende 2 woonvertrekken aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 1435 en 1436 onder Oost en West Barendrecht vooe Fl. 1050,- Niet gegund
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Huijser Jan Procesverbaal van afslag van een Huis, tuin en erf, bevattende 2 woonvertrekken, aan de grootenweg No.7, kadaster Sectie D. No. 1614 en 1615 samen groot 4 roeden onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1100,-
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Huijser Jan Procesverbaal van afslag van een Westelijk gedeelte van een Arbeiderswoonhuis met tuin en erf, aan den Grootenweg No. 7 Kadaster Sectie D. No. 1208 t/m 1210 onder Oost en West Barendrecht, de koper heeft het recht te bakken in de bakkeet staande op perceel kadaster Sectie D .No. 1205 t/m 1207 voor Fl. 700,-
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Huijser Jan Procesverbaal van afslag van het Oostelijk gedeelte van een Arbeiderswoonhuis, bevattende 2 woonvertrekken met tuin en erf en daarop staande bakkeet, aan de Grootenweg No. 7, kadaster Sectie D. 1205 en 1206, groot 4 roeden 20 ellen onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 675,-
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Raadt Pieter Marius Procesverbaal van afslag van het recht van erfpacht op een perceel tuin aan de Grootenweg No. 7 kadaster Sectie D. No. 1432, groot 3 roeden 30 ellen onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5,- Niet gegund
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Raadt Leonardus.A.de Procesverbaal van afslag van een Arbeiderswoonhuis met tuin en erf, aan de Hordijk kadaster Sectie C. No. 737, groot 1 roede 25 ellen onder IJsselmonde voor Fl. 620,-
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Jong Neeltje de Procesverbaal van afslag van 3 Bunders 29 roeden 60 ellen Bouwland en Watering, in de polder Buitenland, aan de Voordijk, kadaster Sectie B. No.291 t/m 293 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 10725,-
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag van 1 Bunder 54 roeden 30 ellen Bouwland in de polder Buitenland, aan de Middeldijk kadaster Sectie B. No.92 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3448,75
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Uijterlinde Arij Willemsz. Procesverbaal van afslag van 5 Bunders 22 roeden 73 ellen Bouwland en Watering, in de Zuidpolder kadaster Sectie C. No. 122 t/m 125, 2 Bunders 30 roeden 10 ellen Bouwland, in de Zuidpolder kadaster Sectie C. No. 78 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 20693,70
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Jong Adriaan de Willemsz. Procesverbaal van afslag van 1 Bunder 66 roeden 80 ellen Bouwland, genoemd de Goudmijn, in de polder Oost IJsselmonde kadaster Sectie B. No. 949, onder IJsselmonde voor Fl. 475190
21-09-1876 11196/11197 176 Molendijk Aart Kooijman Jan Pieterszoon Procesverbaal van afslag van 2 Bunders 27 roeden 90 ellen Weiland, in de polder Oost IJsselmonde kadaster Sectie B. No. 1139 en 1140 onder IJsselmonde voor Fl. 7182,50
25-09-1876 11199 181 Barendregt Willem Jacobus Bik Anthonie Verkoop v/e perceel bouwgrond, te Charlois voor Fl.2000.-.
27-09-1876 11199 182 Leenheer Fam. kopers zie akte 189 Veiling van een Bouwmanswoning met gevolgen en arbeidershuizen en enige percelen Wei en Bouwland onder Oost en West Barendrecht en Een Vlassersstelling met gevolgen en enige percelen Wei en Bouwland onder Rhoon
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Leenheer Cornelis Procesverbaal van toewijzing van Een Bouwmans-woning en gevolgen, bestaande in een Woonhuis, annex schuur, keet,, Koetshuis, Boomgaard, Tuin en Erf en 7 Bunders 39 roeden 10 ellen Wei en Bouwland, Watering, in de polder Binnenland, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 530,534, 542 t/m 546, 988 tm 992. 5 Bunders 53 roeden 40 ellen Bouwland in de polder Binnenland, kadaste Sectie A. No. 531 t/m 533 nog 3 Bunders 21 roeden 80 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie A. No. 520 t/m 524 en 1107, 3 Arbeiderswoningen aan de Voordijk, kadaster Sectie A. 99 t/m 1001, 99 en 998 en 969 t/m 973, alles onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 43.497,50
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Lengkeek Bernardus Adrianus Procesverbaal van toewijzing van een Vlassersstelling en gevolgen, bestaande in een Woonhuis, annex schuur, drooghuis,, zwingelkeet, tuin en erf in de kom van het dorp Rhoon, kadaster Sectie A. No. 967 en 2 Bunders 82 roeden 20 ellen Weiland, kadaster Sectie A. No. 955 en 1 Bunder 75 roeden 60 ellen Weiland kadaster Sectie A No. 56 alles onder Rhoon voor Fl. 23.524,-
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag van 3 Bunders 70 roeden Bouwland en Watering in de polder Buitenland kadaster Sectie B. No. 487 en 488 onder Rhoon voor Fl. 7400,-
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag en toewijzing van 2 Bunders 26 roeden 30 ellen Bouwland in de polder Buitenland, kadasrer Sectie B. No. 509, onder Rhoon voor Fl. 4653,50
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag en toewijzing van 1 Bunder 87 roeden 70 ellen Bouwland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 510 onder Rhoon voor Fl. 3995,-
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Leeuwenburg Arij Willemsz. Procesverbaal van afslag en toewijzing van 4 Bunders 51 roeden 90 ellen Wei en Griendland in de polder Buitenland aan de Esschendijk, Sectie V. No. 100,101, 107 en 108 voor Fl. 12.317,-
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag en toewijzing van 2 Bunders 99 roeden 20 ellen Bouwland in de Molenpolder, kadaster Sectie C. No. 206 onder Rhoon voor Fl. 7350,-
04-10-1876 11200/11201 189 Leenheer Fam. Kleinjan Adrianus Procesverbaal van afslag en toewijzing van 5 Bunders 36 roeden Bouwland in de Molenploder, kadaster Sectie C. No. 202 onder Rhoon voor Fl. 11.524,-
09-10-1876 11202 196 Oosterman Dirk Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis en erf met schuur, getekend No.100, kadaster Sectie A. No. 622 onder Heerjansdam
26-10-1876 11205 203 Vlasblom Abraham Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis en erf met boomgaard, kadaster Sectie B. No. 382 t/m 385 te Pernis
26-10-1876 11205 204 Buuren Nicolaas Anthonie.v. Steenbergen Wouter van Verkoop v/e stuk boomgaard, kadaster sectie B. No. 167 en 168, onder Charlois voor Fl.237.-.
27-10-1877 11205 205 Buuren Nicolaas Anthonie.v. Heijkoop Cornelis Verkoop van een Westelijk gedeelte v/e perceel boomgaard, kadaster Sectie B. No. 168, onder Charlois voor Fl. 196,-
02-11-1876 11207 210 Kuijk Jacob van Kleinjan Adrianus Verkoop v/e perceel tuingrond, kadaster Sectie A. No. 801, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1600,-
03-11-1876 11207 212 Booij Familie Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis, schuur en erfpacht op een perceel dijkgrond aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 1440 en 1441, en erf te Oost en West Barendrecht
09-11-1876 11208 215 Hordijk Jan Leendertsz. Zeeuw Huibrecht de Procesverbaal van veiling en toewijzing van een Bunder 56 roeden 80 ellen Bouwland, aan de Achterweg, kadaster Sectie A. No. 86, onder Hoogvliet voor Fl. 4113,40
29-11-1876 11209 220 Barmond Adriana Jong Gerrit de Verkoop van van een Bunsloepschip, genaamd de Goede Verwachting met mast rondhout, ankers, kabels,zeil, treil en de verdere inventaris voor Fl. 2025,-
29-12-1876 11213 234 Koopmans Gerrit Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Een Huis met tuin, kadaster Sectie C. No. 229, 499 en 500, onder Rhoon
04-01-1877 11214 1 Dekker Jacob 1 Dekker Bastiaan Verkoop van Een Bouwmanswoning met gevolgen, bestaande uit een woonhuis, annex schuur en Koetshuis, Boomgaard, tuin en erf in de polder Buitenland aan den Essendijk kadaster Sectie B. No. 588, 589, 591 en 708 onder Rhoon
04-01-1877 11214 1 Dekker Jacob 2 Kleinjan Otto Jansz. Verkoop van 3 Bunders 62 roeden 20 ellen Weiland en Kade met een daarop staande schuur in de Zegenpolder kadaster Sectie C. No. 96 en 97 geheel en gedeeltelijk No. 95 , onder Rhoon
04-01-1877 11214 1 Dekker Jacob 3 Dekker Pieter Teunis Verkoop van 7 Bunder 24 roeden 10 ellen Bouw en Weiland en Kade, in de Zegenpolder, kadaster Sectie C. No.98 t/m 101 geheel en 95 gedeeltelijk onder Rhoon
04-01-1877 11214 1 Dekker Jacob 4 Dekker Bastiaan Verkoop van Een Arbeiderswoning, bevattende Twee wwonvertekken met tuin en erf, in de polder Buitenland, aan de Essendijk tegenover de Omloopschenweg kadaster Sectie B. No. 596 t/m 599, onder Rhoon
04-01-1877 11214 2 Kleinjan Otto Kleinjan Arij Pietersz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning met boomgaard, erf en gevolgen aan de Kleijdijk in het Ghijseland van de polder het Binnenland onder Rhoon, kadaster Sectie A. No. 311, 791
05-01-1877 11214 3 Ruiseveld Jan Cornelis Nijs Verkoop van een Bunsloepschip, genaamd "Anna Maria Jacoba" met de hele inventaris, thuis behorende te Pernis voor Fl. 3064,50
11-01-1877 11215 6 Dekker Jacob Vermaat Dirk Procesverbaal met afslag van Een Bouwmanswoning met gevolgen, een woonhuis annex schuur, koetshuis, boomgaard, tuin en erf,arbeiderswoning, in de polder Buitenland aan de Essendijk, kadaster Sectie B. No. 588, 589, 591 en 708 en een partij Wei en Bouwland, onder Rhoon voor Fl. 37086,50
22-01-1877 11218 10 Molendijk Willem Hollander Arij den Obligatie met hypotheek van Fl. 925,- onderpand: Een Huis met tuin, aan de Molendijk, kadaster sectie C. No. 2020 en 2021, onder Ridderkerk
24-01-1877 11218 12 Huijser Jan Leenheer Pieter Verkoop v/e huis, waarin 2 woningen met erf aan de oostzijde van de Voordijk, kadaster sectie A. No. 848, 849 en gedeeltelijk 850 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
31-01-1877 11219/11220 16 Koning Bastiaan de kopers zie akte 35 Veiling van Een Bouwmanswoning en gevolgen een arbeiderswoning met 9 Bunder 7 roeden 67 ellen Weien Bouwland, boomgaard, tuin en erf onder Rhoon Verkoop en omschrijving op akte 35 d.d. 27 februari 1877
31-01-1877 11220 17 Dekker Pieter Teunis   Veiling van een partij Wei en Bouwland onder Rhoon
07-02-1877 11221 21 Vries Huibertus de Koning Jacob de Verkoop v/e huis en erf genaamd "De Kooistee", in de Zegenpolder, kadaster SectieC. No. 124,onder Rhoon voor Fl. 750,-
17-02-1877 11223 27 Sliedrecht Pieter Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand:      1. Een Woonhuis met annex schuur, waarin de timmermans affaire wordt uitgeoefend, en erf en tuin, kadaster Sectie C. No. 841 en 842; 2. Een Woonhuis en erf, kadaster sectie 811 en 812, alles in de polder Smeetsland,aan de Smeetlandschedijk, kadaster Sectie C. No. 841 en 842, onder IJsselmonde
onder IJsselmonde
17-02-1877 11223 28 Kleinjan Adrianus Kleinjan Pieter Hendrik Verkoop van een Huis en erf genaamd "Het Uilenborch", kadaster Sectie A. No. 229 t/m 231 te Poortugaal voor Fl. 500
21-02-1877 11223 29 Molendijk Aart Elzerman Teunis Veiling vanVlassersstelling,kadaster Sectie D. No. 51, 1058 t/m 1060 en 1432; Twee arbeidershuizen en gevolgen, kadaster Sectiem D. No. 1434 t/m 1436, alles aan de Hordijk, onder Oost en West Barendrecht
21-02-1877 11224 31 Verschuur David koper zie akte 108 Veiling van 1 Huis, waarin een broodbakkerij een gedeelte schuur, bleekveld en erf, aan de Dorpsstraat kadaster Sectie A. No. 1220 en het noord oostelijk gedeelte van No. 1219. onder Oost en West Barendrecht. Verkoop op d.d. 2 mei 1877.
21-02-1877 11224 31 Verschuur David koper zie akte 108 Veiling van een Woonhuis met erf en een gedeelte Schuur, aan de Dorpsstraat kadaster Sectie A. No. 1219, het zuidwestelijk gedeelte. Verkoop op d.d. 2 mei 1877
22-02-1877 11224 32 Dekker Pieter Teunis Dekker Jacob Verkoop van een gedeelte van een perceel Weiland, zijnde het zuid oostelijke gedeelte van kadaster Sectie A. No. 1031,onder Rhoon voor Fl.450.-.
27-02-1877 11225 35 Koning Bastiaan Arijzn de Vermaat Dirk Verkoop Een Bouwmanswoning en gevolgen, aan de Oudenweg, een arbeiderswoning, aan de Esschendijk, met 9 Bunder 7 roeden 67 ellen Weien Bouwland, boomgaard, tuin en erf , kadaster Sectie B. No. 560 t/m 567, 558 en 559, , 623, 515 en 709, 578, 580 en 711, alles in de polder Buitenlandonder Rhoon voor Fl. 24000,-
12-03-1877 11226 43 Huijser Jan Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Twee huizen en erven en tuin, aan de Grootenweg No.7., kadaster Sectie D. No. 1614, 1615, 1205 t/m 1210, onder Oost en West Barendrecht
16-03-1877 11226 44 Huijser Hendrik Willemszn Leeuwenburg Arij Pieterszn Verkoop v/e gedeelte dijkerf aan de Ziedewijdschedijk,kadaster Sectie D. No.1235 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.153,75
29-03-1877 11227 48 DekkerPieter Teunis Dekker Jacob Verkoop v/e stuk grond, in de poldeer Binnenland, valt gedeeltelijk onder Kadaster Sectie A. No. 171, 173, , 172, onder Rhoon voor Fl.450.-.
09-04-1877 11229 53 Speg Willem van der Hoogvliet Cornelis Verkoop Huis met erf en boomgaard in de Waalgrond, Kadaster Sectie D. No.1634 en 1635, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
12-04-1877 11230 63 Vries Cornelis de Ruiter Hendrik de Verkoop van een Huis en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1439, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 920,-
25-04-1877 11241 103 Hartogensis Simon koper zie akte 107 Veiling van een Vlassersstelling en enige percelen Weiland en griendland onder Heerjansdam
02-05-1877 11242 107 Hartogensis Simon Visser Hendrik Wiekertszn Verkoop van 1. vlassersstelling en gevolgen, bestaande in een woonhuis, schuur met arbeiders woonhuizen, zwingelkeet, drooghuis, tuin en erf, afzonderlijk staande schuur, boomgaard, kadaster Sectie A. No. 260 t/m 262, 892, 896, 897 1001 en 1126 met 6 bunders 36 roeden 35 ellen Weiland en griendland, kadaster Sectie A. No. 65, 67 t/m 69, 95, 96 en 1081, 99 en 1082, alles in de kom van Heerjansdam Fl.18406,54
02-05-1877 11242 108 Verschuur David Klootwijk Arij Arijszn Verkoop met hypotheek van 2 huizen met schuur en erf te Oost en West Barendrecht voor Fl. 3500,- Omschrijving en kadaster nummers zie akte 31 d.d. 21-2-1877.
09-05-1877 11243 110 Huijser Jan Willemszn Lijster Dirk de Verkoop Huis en het recht van erfpacht op een stuk grond aan de Oostpoldersendijk, kadaster Sectie B. No. 1993 en 1994, onder IJsselmonde voor Fl.1000.-.
24-05-1877 11243 114 Huijser Willem.Hendriksz. Sijs Adrianus van der Verkoop Huis,tuin en erf, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 351gedeeltelijk en 352 geheel, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
09-06-1877 11243 116 Daalen Leendert van Waal Aart van der Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf, kadaster Sectie B No. 875 en 876, onder Hendrik Ido Ambacht
11-06-1877 11243 117 HuukslootJan van Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Huis en erf, aan de Westhoekschendijk, kadaster Sectie A. No. 841 te Poortugaal en een Huis met schuur en erf en vier annex Arbeiderswoningen, nabij de Oostendamsche haven, kadaster Sectie C. No. 1835 t/m 1838, 2212, te Ridderkerk
21-06-1877 11244 119 Stumphius Jan Carel koper zie akte 121 Veiling van enige percelen Bouwland onder Charlois, zie akte 121 d.d. 20-06-1877
28-06-1877 11244 121 Stumphius Jan Karel Hoboken Johanna van Procesverbaal met afslag en toewijzing, verkoop van 1. Een Bunder 12 roeden 10 ellen Bouwland, genaamd "de Vette Morgen", in de polder karnemelksland, kadaster Sectie D. No. 421; 2. Een Bunder 81 roeden 50 ellen Bouwland, inde polder Hille, kadaster Sectie D. No. 303 en 304; 3. Drie Bunders 45 roeden 50 ellen Bouwland, kade en boschhakhout in de polder Plompert, kadaster Sectie A. No. 249 en 254, alles onder Charlois voor Fl. 16.316,- (zie ook akte 119 d.d.21-06-1877
30-06-1877 11245 122 Kranendonk Bastiaantje Leeuwenburg Arij Willemsz. Verkoop Huis met schuur en erf aan den Bakkersdijk, kadaster Dsectie B. No. 528 onder Barendrecht voor Fl. 850,-
01-08-1877 11254 144 Vermaat Dirk Vries Huibertus de Verkoop Bouwmanswoning bestaande in een Woonhuuis,, annex schuur en koetshuis met boomgaard, tuin en erf, in de polder Buitenland, aan de Esschendijk, kadaster Sectie B. No. 588, 589, 591 en 708, onder Rhoon voor Fl. 3000,-
01-08-1877 11254 145 Barendregt Gebroeders Sparreboom Hendrik Verkoop Huis,erf boomgaard en tuin, kadaster Sectie C. No. 466 t/m 469, onder IJsselmonde voor Fl. 2100,-
15-08-1877 11255 149 Dekker Jacob Dekker Pieter Teunis Verkoop v/e gedeelte v/e perceel weiland zijnde het zuid oostelijke gedeelte van Sectie A. No. 1031, onder Rhoon voor Fl. 450,-
23-08-1877 11256 152 Wagener Johannes.Hendrik Schippers Hendrik Verkoop van 3 Huizen met erven, straat en weg als weiland, kadaster Sectie A. No. 1592 t/m 1595, 1879 t/m 1881, gelegen te Grote Lindt voor Fl.1500.-
04-09-1877 11256 153 Ruiter Cornelis de Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: 3 Ha. 1 are 90 ca. Weiland, in de polder Plompert, kadaster Sectie A. No. 173 t/m 176 onder Charlois
14-09-1877 11257 158 Leeuwenburg Marius Barendregt Arie Jansz. Verkoop van een Bouwmanswoning of Vlasserstelling bestaande in een Huis, schuur,zwingelkeet, afzondelijk staand huis, aan den Charloischendijk of grindweg, kadaster Sectie C. No. 1042,onder Charlois voor Fl. 2500,-
24-09-1877 11257 160 Hollander Arie den Gelderblom Stoffel Verkoop met hypotheek van een huis met erf, kadaster Sectie B. No. 2408, te Hendrik Ido Ambacht voor Fl.1000.-.
29-09-1877 11259 166 Ree Adrianus van Zwart Bastiaan Verkoop van 4 bunders 73 roeden en 70 ellen wei en bouwland, in de polder Oud Reijerwaard, aan de Oudelandseweg, achter het zogenaamde Klooster, kadaster Sectie C. No. 313 t/m 317, onder Ridderkerk voor Fl.12.850,-
16-10-1877 11260 168 Stel Arie van der Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl.750,- onderpand: Een Arbeiderswoning met 2 verrtekken en erf, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 2555 en 2556 onder Ridderkerk
11-11-1877 11262 179 Raadt L.A.Fortuijnsz.Marius de Zwaal Frank Verkoop van Arbeiderswoonhuis, tuin en erf aan de Hordijk, kadaster Sectie C. No. 137, onder IJsselmondevoor Fl. 500,-
10-11-1877 11262 180 Visser Hendrik Wiekertsz. Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 1900,- onderpand: Een Vlassersstelling en gevolgen, ten zuiden van de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 260 t/m 262, 892, 896, 897, 1001 en 1026, te Heerjansdam en 2 Bunders 33 roeden 15 ellen Weiland, watering, weg en boschhakhout, kadaster Sectie E. No. 184 t/m 188, onder Ridderkerk
17-11-1877 11262 181 Leenheer Paulus Kranendonk Gerrit Verkoop van 3 bunders 2 roeden en 80 ellen bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 299 t/m 301,onder Ridderkerk voor Fl. 6250,-
04-12-1877 akte ontbreekt 194 Koopmans Gerrit Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 350,- onderpand: Huis met tuin onder Rhoon
08-01-1878 11268 1 Elzerman Albert Kleinjan Adrianus Verkoop v/e perceel tuingrond, aan de Singel, kadaster Sectie A. No. 1136 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
12-01-1878 11269 3 Kooten Jan van Waal Huijg Cornelisz.van der Obligatie met hypotheek van Fl. 5700,- onderpand: 1.Een Huis, schuur, arbeidershuis, Boomgaard, tuin en erf, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 1383,1389 t/m 1393, 2082 t/m 2085; 2. Twee Arbeidershuizen met schuur en erven, aan de Pruimendijk,kadaster Sectie C. No. 1905 en 1906; 3. Een Vlassersstelling bestaande in woonhuis, schuur, arbeiderswoning, zwingelkeet, tuin en erf, in Oostendam kadaster Sectie C. No. 2264, 2265 en 2587 en het recht van erfpacht op een stuk grond, kadaster Sectie C. No. 1925; 4. Een Huis en het recht van erfpacht op een stuk grond waarop dat huis staat,aan den Oudendijk, kadaster Sectie C. No. 2392, 2551 en 2552, alles onder Ridderkerk
15-01-1878 11269 4 Hoedt Jan den Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis met erf en boomgaard, aan de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 546 en 547, onder Ridderkerk
04-02-1878 11271 12 Blijdorp Cornelis Barendregt Jacob Janszn. Verkoop v/e bouwmanswoning en gevolgen met Boomgaard, tuin, erf, boezemland, boschhakhout en kade, in de polder van en onder Charlois, kadaster Sectie C. No. 122 t/m 125, 127, 128, 175 t/m 177 en 1014, voor Fl. 6000,-
07-02-1878 11273 14 Barth Gerrit Cornelis de Obligatie met hypotheek van Fl. 225,- onderpand Een Huis en erfpachtrecht op een stuk grond waarop het huis is gebouwd, kadaster sectie B. No. 908, onder Heerjansdam
08-02-1878 11273 16 Ruijter Hendrik de Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis met erf, aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1439, onder Oost en West Barendrecht
26-02-1878 11277 26 Weerd Aart de Spaarbank Overmaassche etc. Obligatie met hypotheek van Fl. 1050,- onderpand: Huis, schuur en erf, kadaster Sectie D. No. 1602 en 1603, onder Oost en West Barendrecht
09-03-1878 11278 29 Gent Stijntje van Meesters Jan Verkoop v/e perceel boomgaard tegen den Grootenweg No.7, kadaster Sectie C. No. 1112, onder Charlois voor Fl. 440,-
20-03-1878 11279 32 Struijk Jan en Familie Struijk Gebr. W; J en E. Verkoop van 1.Een Bouwmanswoning en gevolgen,bestaande in een woonhuis, schuur en erf, aan den hartsdijk, kadaster sectie C. No. 324; 2. een arbeiderswoonhuis en erf,nabij het vorige perceel, kadaster Sectie C. No. 360; 3. Een perceel dijk vanEen Bunder 4 roeden 20 ellen,, zijnde het zuidoostelijke gedeelte van de Hartsdijk, kadaster Sectie C. No. 359, onder Pernis voor Fl. 3295,-
28-03-1878 11282 39 Jong Teunis Bastiaansz. de Prooijen Leendert van Verkoop v/e stuk grond of boomgaard langs den Rijksstraatweg, in de polder Nieuw Reijerwaard,kadaster Sectie D. No. 822,onder Ridderkerk voor Fl.300.-.  
16-04-1878 11290 82 Uijterlinde Leendert Groenenboom Jan Arijszn Verkoop van:1. De helft van een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, verder getimmerte, boomgaard, erf en tuin, in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No.189 en 190; 2. Negen en dertig Roeden 50 ellen Weiland,kadaster Sectie C. No.186; 3. De helft in Een Bunder 44 roeden 60 ellen kade, kadaster Sectie C. No.146 en 185; 4. Een Bunder 3 roeden 80 ellen Weiland en watering, kadaster Sectie C. No. 191 en 192; 5.Een Huis, schuur, boomgaard en erf, aan den Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 360 t/m 372, alles in de Zuidpolder onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7000,-
17-04-1878 11290 83 Labrijn Pieter Aartsz. Spaarbank Overmaassche etc. Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard en erf, aan den Ringdijk, kadaster Sectie B. No. 2208, 2343 en 2344, onder Hendrik Ido Ambacht
27-04-1878 11292 88 Elzerman Teunis Elzerman Teunis Verkoop van een Huis,schuur, tuin en erf aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 292 en 1400, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1845,-
01-05-1878 11295 92 Linden Maarten van der Sijs Adrianus van der Verkoop van een Huis en erf in Smitshoek kadaster sectie A. No. 1130, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1050,-
17-05-1878 11296 101 Koster Bastiaan Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1850,- onderpand: Een Huis, erf en tuin met het recht van erfpacht op de grond, kadaster Sectie A. No. 799 en 800, onder Barendrecht
18-05-1878 11296 103 Pijl Jan van der Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en erf onder Pernis in 's Gravenambacht kadaster Sectie C. No. 50 groot 4 roeden 10 ellen.
18-05-1878 11297 104 Vliet Pieter van Dekker Jacob Veiling van een Huis met Wagenmakerswinkel, houtloods, tuin en erf aan de Dorpsstraat onder Rhoon kadaster Sectie A. No. 845 en 642 voor Fl. 2500,-
02-07-1878 11303 134 Warendorp Damis van Linden Jasper van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2700,- onderpand: Huis, schuur, tuin en erf en een afzonderlijk staande schuur, Kadaster Sectie A. No. 837, 869 en 870 onder Oost en West Barendrecht
02-07-1878 11303/11304 135 Quispel Abraham Berkouwer Corneis Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis, en erf kadaster Sectie A. No. 1188 en 1189 onder Oost en West Barendrecht.
02-07-1878 11304 136 Jagt Arij Jansz. Van der Berkouwer Corneis Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Een Huis en erf kadaster Sectie A No. 1073 onder Oost en West Barendrecht
13-07-1878 11306 146 Buiten Hendrik Pieter van Kleinjan Otto Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1600,- onderpand: Een Huis en het erfpachtrecht op een perceel grond waar het huis op staat aan de Tijsjesdijk, kadaster Sectie A. No. 1093 gedeeltelijk onder Rhoon
13-07-1878 11307 148 Dekker Pieter Teunis Christelijke Geref.Gem.Rhoon Verkoop v/e perceel grond 8 roeden,10 ellen onder Rhoon,het westelijke gedeelte sectie A No.1099 voor Fl.200.-.
01-08-1878 11312 162 Qualm Philippus Koolen Pieter Cornelisz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: den Plattendroogendijk, kadaster Sectie B. No. 713 en een perceel Weiland in de polder Engeland kadaster Sectie A. No. 9, alles onder Hoogvliet
07-08-1878 11313 166 Christelijke Geref.Gem.Rhoon geen kopers Veiling van een huis, tuin en erf aan de Dorpsstraat onder Rhoon kadaster Sectie A. No. 1034, groot 20 roeden 20 ellen.
14-08-1878 11320 175 Christelijke Geref.Gem.Rhoon geen kopers Procesverbaal met afslag en ophouding, van een Huis, tuin en erf aan de Dorpstraat kadaster Sectie A No. 1034, groot 10 roeden 80 ellen. Is op gehouden
29-08-1878 11322 182 Berkhouwer Cornelis Tazelaar Marinus Schuldbekentenis met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis met schuur en het recht van erfpacht op de grond waarop het huis is gebouwd kadaster sectie C. No. 345 onder Oost en West Barendrecht
02-09-1878 11323 185 Koole Pieter Qualm Philippus Schuldbekentenis met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Een perceel Weiland in de Oudelandsche-polder kadaster sectie A. No. 15, 18 t/m 21, 21bis, 27 t/m 30. Een perceel Bouwland, als boven kadaster Sectie A. No. 62, Een perceel Bouwland, kadaster Sectie A. No. 76 onder Poortugaal. Een perceel bouwland, kadaster Sectie C. No. 235 en 236, onder Pernis
01-10-1878 11327 194 Chr.Geref.Gemeente te Rhoon Bestebroer Leendert Verkoop Huis, schuur, tuin en erf aan de Dorpsstraat te Rhoon kadaster Sectie A. No.1084, ter grootte van 6 roeden 20 ellen voor Fl.3000.-.
20-10-1878 11327/11328 195 Berg Cand.notr.W.K.B.van de Groenenboom Maarten Verkoop van 99 roeden bouwland te Charlois i/d Polder Charlois genaamd de "Ossenweide" kadaster Sectie B .N. 515 voor Fl.2700.-.
16-10-1878 11329 202 Raadt Pieter de Bruin Jan de Verkoop van Een Huis met erf aan de Grindweg kadaster Sectie B. No. 1141 onder Pernis voor Fl. 3225,-
02-11-1878 11330/11331 212 Visser Pieter Nicolaas koper zie akte 217 Veiling van 1. Een Vlasserstelling en gevolgen, bestaande in een woonhuis, schuur, zwingelkeet, wagenkeet, droogkeet, arbeiderswoning, tuin , boomgaard en erf, kadaster sectie D. No. 712, 1226 en 1227; 2. Een Woonhuis met schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 722 en 723; 3. Een Arbeiderswoning met schuur, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 720 en 721; 4. Een perceel Dijkerf, kadaster Sectie D. No. 719; 5.Een Bunder 83 roeden 20 ellen Weiland, Boschhakhout en Watering, kadaster Sectie D. No. 419 t/m 421 en1087, alles aan de Noldijk onder Oost en West barendrecht.
09-11-1878 11332 216 Lijster Jan Adrianus Speelman Maarten Hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Twee Bunder 58 roeden 50 ellen Bouwland, in de polder Langebakkersoord, kadaster sectie A. No. 207, onder Pernis
09-11-1878 11332 217 Visser Pieter Nicolaas Vlasblom Adriaan Afslag v/d onroerende goederen vermeld op acte 212. voor de somma van Fl. 6684,80
26-11-1878 11334 223 Dekker Pieter Teunis Dekker Jacob Verkoop van Twee Bunders 4 roeden 44 ellen Bouwland, in de Molenpolder, kadaster Sectie C. No. 156 t/m 159, onder Rhoon voor Fl.3600.-.
02-12-1878 11334 227 Leeuwenburg Wed.v.Jacob Linden IJsbrand van der Verkoop v/e Bouwmanswoning bestaande in een Huis, schuur, tuin en erf met 2 bunders 72 roeden 20 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 525 t/ 528 en Twee Bunders 24 roeden 40 ellen Weiland,in de polder Buitenland,kadaster Sectie B. No. 81 onder Rhoon voor Fl. 8200,-
04-12-1878 11334/11335 228 Ielen Fam.van Meulen Maria van der Verkoop v/e Huis,schuur en het recht van erfpacht , aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 817onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1350,-
05-12-1878 11335 229 Elzerman Teunis Vermaat Jan Verkoop van een Huis en erf, aan de Welhoekschendijk, kadaster Sectie A. No. 841,te Poortugaal voor Fl. 585.-.
25-12-1878 11336 233 Jongejan Bastiaan Cornelis Jongejan Willem Verkoop van 3 huizen,schuur en erfkadaster Sectie B. No. 914, 917 en 1225, 303, 898, 1116, 910 t/m 912, alles aan de Dorpsdijk te Pernis voor Fl. 5650.-.
11-01-1879 11338 2 Vlasblom Adrianus Vlasblom Marinus Verkoop van Een Bunder 83 roeden 20 ellen Weiland, boschhakhout en watering in de polder Ziedewij kadaster Sectie D No. 419 t/m 421 en 1087, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2600.-.
11-01-1879 11338 3 Vlasblom Adrianus Hulst Pleun van Verkoop v/e huis met schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 722 en 723, onder Oost en West barendrecht voor Fl. 1050,-
16-01-1879 11338 4 Lolkus Jan   Veiling van een Bouwmanswoning, erf en tuin en boomgaard, aan de Nolhoekschedijk, kadaster Sectie A. No. 906, 642 725 onder Poortugaal. Hoogste bod gedaan door Jan de Recht voor fl. 2100,-
16-01-1879 11338 4 Lolkus Jan   Veiling van een Arbeiderswoning met erf en tuin, aan de Nolhoekschedijk, kadaster Sectie A. No. 641 en 907, onder Poortugaal. Hoogste bod gedaan door Jan de Recht voor Fl. 600,-
20-01-1879 11339 5 Weerdt Aart de Lems Bastiaan Verkoop van ee Huis ingericht tot Twee woningen met erf en tuin, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1260 t/m 1263, on der Oost en West Barendrecht voor Fl. 800,-
25-01-1879 11340 10 Wagener Familie Elzerman Teunis Verkoop van: 1. Een Huis, bestaande in twee woningen met schuur, boomgaard, tuin en erf en nog twee percelen Boomgaard, kadaster Sectie A. No. 106, 107 en 105, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2460,-
29-01-1879 11340 12 Linden IJsbrand van der Qualm Philippus Hypotheek van Fl. 10.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en enige percelen Bouw en weiland, 2 Huizen met erf, kadaster Sectie C. No. 525 t/m 528, Sectie B. No. 81, 626, 723 t/m 725, alles onder Rhoon
12-02-1879 11341/11342 15 Le Rutte Jean Louis koper zie akte 22 Veiling van een Huis, waarin de Schildersaffaire wordt uitgeoefend met Tuintje, op het dorp, kadaster Sectie C. No. 1878 te Ridderkerk.
12-02-1879 11341/11342 15 Le Rutte Jean Louis koper zie akte 22 Veiling van Twee Arbeiderswoningen met erf, kadaster Sectie C. No. 1877, op het dorp Ridderkerk
19-02-1879 11343 22 Hooijmeijer Johannes Roos Johannes Rooszn. Verkoop v/e huis, tuin, erf en Twee arbeiderswoning, kadaster Sectie C. No. 1877 en 1878, te Ridderkerk voor Fl. 3600,-
01-03-1879 11345/11346 27 Maaskant Huig kopers zie akte 32 Veiling van 2 Huizen met schuur, tuin en erf, pnder Oostendam, kadaster Sectie C. No. 1035, 1836 t/m 1838, onder Ridderkerk
05-03-1879 11346 30 Minnen Willem van Warnaar Willem Verkoop v/de helft in een huis,schuur en erf, aan de Dorpsstraat kadaster Sectie B. No. 676 t/m 678 onder Hoogvliet voor Fl. 450,-
08-03-1879 akte ontbreekt 32 Maaskant Huig Bijl Leendert Procesverbaal van afslag met toewijzing van 2 Huizen met schuur, erf en tuin, onder Oostendam, kadaster Sectie C. No. 1035, 1836 t/m 1838, onder Ridderkerk voor Fl. 3495,-
10-03-1879 11347 34 Raadt Hendrik de Huijser Jan Verkoop v/e huis en erf, aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1591 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
01-04-1879 11349 50 Aardoom KLaas Barendregt Pieter Verkoop v/e Een Bunder 44 roeden 30 ellen Bouw en Weiland, in de polder Buitenland, kadaster SectieB. No. 264 en 265, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3600,-
02-04-1879 11349 t/m 11351 51 Rutte Gebr. Le koper zie akte 54 Veiling van een Vlassersstelling en gevolgen bestaande in Woonhuis, schuur, wagenhuis, drooghuis, zwingelkeet, twee Arbeiderswoningen, tuin en erf, aan de Waaldijk kadaster Sectie D. No. 399, 400, 808 t/m 810 geheel en het zuidewestelijk gedeelte van No.811 onder Ridderkerk.
02-04-1879 11349 t/m 11351 51 Rutte Gebr. Le koper zie akte 54 Veiling van een Huis, bevattende 2 Arbeiderswoningen met erf en een daar tegenover gelegen eerf aan de Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 372 en 812 geheel en het noordoostelijk deel van No. 811, onder Ridderkerk
02-04-1879 11349 t/m 11351 51 Rutte Gebr. Le koper zie akte 54 Veiling van Een Huis, bevattende 2 Arbeiderswoningen en het recht van erfpacht op een stuk grond waarop het huis is gebouwd en een perceel Tuingrond aan de Waaldijk kadaster Sectie D. No. 370, 835 en 836 onder Ridderkerk.
09-04-1879 11352 54 Smeltzer Johannes H.C. Maaskant Rijmetje Procesverbaal van afslag met toewijzing van de onroerende goederen: zie akte 51 d.d. 2-4-1879 voor Fl. 4395,-
01-05-1879 11356 72 Rijsdijk Arie Cornelisz. Welderen S.G. Baron Rengers Verkoop van een Huis, erf en tuin nabij de kerk aan den Cingel getekend C. No. 142, kadaster Sectie C. No. 2315 onder Ridderkerk voor Fl. 8000,-
08-05-1879 11357 76 Madelrieu Antoine Linden Pieter van der Verkoop v/e huis,erf, te Rijsoort, kadaster Sectie C. No. 286,onder de gemeente Ridderkerk voor Fl.150.-.
23-05-1879 11358 79 Smeltzer Johannes H.C. koper zie akte 83 Veiling van een perceel Weiland, kadaster Sectie A. No. 291 en 292, onder Ridderkerk
29-05-1879 11360 82 Sparreboom Alida Kraaijeveld Huibert Procesverbaal van afslag en toewijzing van een Huis, erf, tuin en boomgaard, aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 28 tm 30 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 610,-
30-05-1879 11360 83 Smeltzer Johannes H.C. Waal Huijg Cornelisz.van der Procesverbaal van afslag met toewijzing van een perceel Weiland, kadaster Sectie A. No. 291 en 292, onder Ridderkerk voor Fl. 5400,-
04-06-1879 11362 87 Polder Bestuur Zegen/Molenp. Hanebroek Pieter Verkoop van een Watermolen met grond en schuur in de Zegenpolder/ Molenpolder kadaster Sectie C. No. 108, onder Rhoon voor Fl. 625,-
06-08-1879 11373 116 Visser Hendrik Meeuwissz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 7 Bunders 73 roeden Bouw en Weiland, in de polder Ziedewij tegen de Gebroken Meeldijk,kadaster Sectie D. No. 431 t/m 433, 514, 526, 527 en 1527,onder Oost en West Barendrecht
09-08-1879 11373 117 Blijdorp Willem Blijdorp Leendert Verkoop van 1/4 gedeelte in 2 bunder,87 roeden,30 ellen Bouwland onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1400,-
18-08-1879 11373/11374 118 Groenenboom Maarten Hoogstraten Jr. Hendrik Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 7000,- onderpand: 5 Bunders 96 roeden 90 ellen Wei en Bouwland, kadaster Sectie C. No. 527, 629 en 631, Genaamd de Ossenweide, Sectie B. No. 515 en 516, 392 en 393, onder Charlois
02-09-1879 11374 120 Tieleman Pieter Blijdorp Willem Verkoop van een Woonhuis, waarin een Smederij,tuin en erf, kadaster Sectie B. No. 2032 te Nieuwerkerk a/d IJssel voor Fl. 3500,-
25-09-1879 11377/11378 130 Roon Maria van Berkhout Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 950,- onderpand: 5 Huizen, erven en watering, kadaster Sectie B. No. 1431, 2032, 2220 t/m 2224, onder Hendrik Ido Ambacht
14-10-1879 11380 139 Boender Bastiaan Hollander Arij den Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis met schuur, tuin en erf en boomgaard, boezemland en boschhakhout, in den polder Oud Reijerwaart aan de pruimendijk, kadaster sectie C. No. 810 t/m 820, 825 en 1839, onder Ridderkerk
16-10-1879 11381 140 Meulendijk Pieter e.a. kopers zie akte 143 Veiling van een Bouwmanswoning en gevolgen, kadaster Sectie C. No. 307 en 745, Een arbeiders-woonhuis en erf,kadaster sectie C. No. 683 en 2 Bunders 40 roeden 10 ellen Bouwland,kadaster sectie D. No. 31 en een perceel tuingrond, kadaster sectie D. No. 1073 en een huis met schuur, onder IJsselmonde, Ridderkerk en Oost en West Barendrecht
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 1 Lems Pleun Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in: Woonhuis, woonkeet, schuur, boomgaard, tuin en erf aan de Hordijk kadaster Sectie C. No. No. 307 en 745 onder IJsselmonde voor           Fl. 2800,-
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 2 Lems Gerrit Verkoop van Een Arbeiderswoonhuis en erf en het recht op erfpacht op de grond waarop het huis is gebouwd en een perceel erf aan de Hordijk, kadaster Sectie C. No. 683 onderIJsselmonde voor Fl. 600,-
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 3 Smit Jr. Pieter Verkoop van Een Bunder 26 roeden 10 ellen Bouwland, in de polder Nieuw Reijerwaard, aan de Krommeweg, in de Laagjes, kadaster Sectie D. No. 123 onder Ridderkerk voor Fl. 705,10
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 4 Smit Jr. Pieter Verkoop van Een Bunder 14 roeden Bouwland, aan de Krommenweg in de Laagjes kadaster Sectie D No. 31 onder Ridderkerk voor Fl. 1881,-
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 5 Lems Gerrit Verkoop Een perceel Tuingrond in de hoek van de Hordijk en de onder Pieterseliedijk, kadaster Sectie D. No. 1073, onder Oost en West Barendrecht voor        Fl. 42,-
23-10-1879 11381 143 Meulendijk Pieter e.a. 6 Andeweg Leendert Verkoop van Een Huis met schuur, waarin de Herbergier affaire wordt uitgeoefend, aan de Gebroken Meeldijk nabij het station van de Staatsspoorweg, kadaster Sectie D. No. 1598 onder Oost en West barendrecht voor Fl. 2035,-
30-10-1879 11382 145 Barmond Adriana Balde Daniel Verkoop van een Huis en erf, binnen de kom van Pernis aan de Riedijk kadaster Sectie B No. 177 voor       Fl. 825,-
10-11-1879 11383/11384 150 Klootwijk Pieter Suringa Anna S.G. Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwmanswoning met schuren, keeten, boomgaard, tuin en erf en arbeiderswoning met tuin en erf aan de Groenendijk in de polder de 68morgen kadaster Sectie C. No. 524, 701,702, 738 en 73 . Een perceel Weiland,gelegen als voren kadaster Sectie C.o.123 en 124. Nog een perceel Weiland als voren kadaster Sectie C. No. 756 en 757 alles te IJsselmonde
13-11-1879 11384 151 Pors Jacob Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 480,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster sectie B. No. 1029, onder Pernis
28-11-1879 11386 161 Visser Anthonie Pietersz. Spaarbank Overmaassche etc. Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: 2 Huizen met tuin, dijk en erf, kadaster sectie B. No. 1873, 2082 en 2083, onder Hendrik Ido Ambacht
01-12-1879 11387 163 Bravenboer Hendrik Huijser Jan Verkoop v/e huis,tuin,boomgaard en erf, aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1587 en 1663 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1200,-
10-12-1879 11388/11389 169 Molendijk Aart koper zie akte Veiling van een Vlassersstelling en gevolgen en een dijkerfje, kadaster sectie D. No. 51, 1058 t/m 1060 en 1432 en twee arbeiderswoonhuizen met tuin en erf, , kadaster Sectie D. No.1434, 1435 en 1436, alles aan de Hordijk en de Grotenweg No.7, te Oost en West Barendrecht
17-12-1879 11389 171 Molendijk Aart geen kopers Procesverbaal van afslag en ophouding van Vlassersstelling enz. zie akte 169.
20-12-1879 11389 174 Vogelaar Arie Booij Leendert Corneliszn Verkoop Huis en erfpacht, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 797, te Oost en Wes tBarendrecht voor Fl. 2100,-
31-12-1879 11390 178 Booij Familie Ban Gerrit van den Verkoop van een Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 1440 en 1441, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1500,-
22-01-1880 11392 4 Groenenboom Leendert Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en een arbeiderswoning met boomgaard, weiland, tuin en erf, in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 22, 225 t/m 233, 445, onder Oost en West Barendrecht
28-01-1880 11393 6 Roos Johannis Roosz. koper zie akte 10 Veiling van 6 Woningen, schuren, zwingelkeet, tuin en erf, staande aan de haven, kadaster Sectie B. No. 400 gedeeltelijk en 402 t/m 406 geheel,onder Ridderkerk
28-01-1880 11393 6 Roos Johannis Roosz. koper akte 10 Veiling van Schuur, tuin en erf aan de haven, kadaster Sectie B. No. 400 gedeeltelijk en 401 en 407 geheel, onder Ridderkerk
31-01-1880 11393 8 Gent Cornelia van Kleinjan Pieter Hendrik Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: 3 Bunders 91 roeden 70 ellen Bouwland, kadaster sectie C. No. 583, 584 en 586, onder Charlois
04-02-1880 11394 10 Roos Johannis Roosz. Ouwerkerk Jacobus Adr. Van Afslag en verkoop van de onroerende goederen vermeld onder akte 6 d.d. 28-01-1880, voor Fl. 7300,-
12-02-1880 11394 14 Nugteren Adrianus Visser Meeuwis Pietersz. Verkoop van een Vlassersstelling en gevolgen en een perceel Bouwgrond met daarachter gelegen Griend en Rietland en een Arbeiderswoning, aan de Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 697, 701 en 702 geheel, en 698 en 2623 gedeeltelijk, 6,98 en 2623, gedeeltelijk en 686, t/m 690, onder Ridderkerk voor Fl. 3000,-
16-02-1880 11395 18 Molendijk Aart Molendijk Dirk Verkoop v/e Vlassersstelling en gevolgen met erfpacht op een perceel tuin en dijkerf en Arbeiderswoningen met tuin en erf,aan de Hordijk, kadaster Sectie D. No. 51, 1058 t/m 1060, 1432, te Oost en West Barendrecht voor Fl.3700.-.
16-02-1880 11395 19 Molendijk Aart Huijgen Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, aan de Gebrokendijk, kadaster Sectie D. No. 296 t/ 299, 1590, 1602 en 1605, onder Oost en West Barendrecht
03-03-1880 11397 23 Smit Pieter Junior kopers zie akte 27 Veiling van een Vlassersstelling en 3 Huizen onder Ridderkerk, zie akte 27 d.d. 10-3-1880 voor verkoop
04-03-1880 11398 24 Waal Cornelis van der Plaisier Bastiaan Janszn Verkoop van 4 perceelen weiland en 1 perceel Watering, kadaster Sectie C. No. 1342, 1345 t/m 1348, onder Ridderkerk voor Fl.7950.-.
10-03-1880 11399 27 Smit Pieter Junior Wilschut Willem Verkoop van Een Vlassersstelling bestaande in Woonhuis met schuur, woonkeet, zwingelkeet, Weiland, boomgaard, griendland en erf, aan den Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 389 t/m 396 geheel en 831,388 en 661 gedeeltelijk onder Ridderkerk voor Fl. 1765,-
10-03-1880 11399 27 Smit Pieter Junior Wilschut Willem Willemsz. Verkoop van Een Arbeiderswoonhuis, bevattende 2 woonvertrekken met schuurtje, drooghuis, droogkeet, boomgaard, tuin en erf, aan den Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 832 en 833 geheel en 831, 388 en 661 gedeeltelijk onder Ridderkerk voor Fl. 1700,-
10-03-1880 11399 27 Smit Pieter Junior Plaisier Pieter verkoop van Een Huis, bevattende Twee Arbeiders-woningen met daarachter gelegen Weiland, tuin, rietland en watering, aan den Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 401 t/m 405 en 408 en 409 geheel en 407 en 807 gedeeltelijk onder Ridderkerk voor Fl. 1240,-
10-03-1880 11399 27 Smit Pieter Junior Legerstee Willem Verkoop van Een Huis bestaande uit Twee woningen met schuur en het daarachter gelegen Weiland, tuin en rietland, aan den Waaldijk, kadaster Sectie D. No.406 en 410 geheel en 407 en 807 gedeeltelijk onder Ridderkerk voor Fl. 810,.-
18-03-1880 11400 t/m11402 35 Smeltzer Johannes H.C. Verhulst Pleun Verkoop van een Huis en erf, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1220 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 700,-
20-03-1880 11402 36 Jong Hendrik de koper zie akte 41 Veiling van een Huis en erf , kadaster Sectie C. No. 2342 onder Ridderkerk
27-03-1880 11404 41 Jong Hendrik de geen koper Afslag en ophouding van een Huis en erf , kadaster Sectie C. No. 2342, aan de Dorpsstraat onder Ridderkerk vvor Fl. 5160,-. Is opgehouden.
13-04-1880 11407 55 Groenenboom Leendert Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en een Arbeiderswoning met boomgaard, Weiland, tuin en erf, Kadaster Sectie B.No. 223, 225 t/m 233 en 445onder Oost en West Barendrecht
26-04-1880 11411 66 Booij Leendert Cornelis Berkman Marienus Obligatie met hypotheek van Fl. 2100,- onderpand: Een huis met erfpacht op de grond, Kadaster Sectie A. No. 797, onder Oost en West Barendrecht
28-04-1880 11411 67 Nootenboom Arie en Pieter Sluijs Jan Bastiaansz.van der Verkoop van perceel Weiland, Sectie B. No. 246, onder Hoogvliet voor Fl. 1950,-
01-05-1880 11411 69 Barendregt Nicolaas Rocus Boer Pieter Adriaan den Verkoop v/e Vlassersstelling, huis,schuur,tuin en erf, kadaster sectie D.No 1017 t/m 1021 en 1362, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.5000
05-05-1880 11412 72 Rijswijk Pieter van Groenendijk Martijntje Verkoop Huis met erfpacht op de grond, kadaster sectie A.No.1180, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.800.-.
10-05-1880 11412 76 Jong Arie de Mak Elisabeth Verkoop Huis, tuin en erf, Sectie C.No.2342 onder Ridderkerk voor Fl.5300.-.
10-05-1880 11412 77 Waal Cornelis van der Hees Lijsje van Obligatie met hypotheek van Fl. 3200,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in boomgaard, tuin en boschhakhout aan den Pruimendijk, kadaster Sectie C. No. 1403, 1405 t/m 1410 en 2601 t/m 2604 en 1332, onder Ridderkerk
10-05-1880 11412 78 Visser Hendrik Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouw en Weiland, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 431 t/m 433, 514, 526, 527 en 1527 onder Oost en West Barendrecht
15-05-1880 11412/11413 80 Koole Pieter Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Bouw en Weiland, kadaster Sectie A. No. 15, 18 t/m 21, 21bis, 27 t/m 30, 62 en 76 onder Poortugaal en Kadaster Sectie C. No. 235 en 236 onder Pernis
15-05-1880 11413 81 Sparreboom Maarten Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl.500,- onderpand: Een Huis, en het erfpacht, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1150, onder Oost en West Barendrecht
20-05-1880 11413 84 Oosthoek Aalbert Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: Een Koetshuis, stal en werf, kadaster Sectie E. No. 274 te Katendrecht, onder de Gemeente Charlois
21-05-1880 11413 85 Waal Cornelis van der Hollander Arij den Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Percelen Weiland, in de polder Oud Reijerwaard, kadaster Sectie C. No. 1339 t/m 1341, onder Ridderkerk
08-06-1880 11414 92 Veld Arie in 't Jongh Anna Geertrui de Obligatie met hypotheek van Fl. 3800,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, kadaster Sectie C. No. 834, onder IJsselmonde
22-06-1880 11417 104 Wilschut Willem Willemsz. Graaf Adriana van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Een Vlassersstelling en gevolgen kadaster Sectie D. No. 389 t/m 396 helemaal en de No. 831, 382 en 661 gedeeltelijk alles onder Ridderkerk
28-07-1880 11418 107 Vijfvinkel Heimetje Vijfvinkel Pieter Verkoop van 2/3 gedeelte in een Huis en erf, kadaster sectie A.No.671 en 821, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 2200,-.
28-06-1880 11418 108 Vijfvinkel Pieter Vijfvinkel Heimetje Verkoop 2/3 gedeelte in huis en erf, kadaster sectie D.No.1608 t/m 1613, te Oost en West Barendrecht voor Fl.675.  
02-06-1880 11418 109 Vijfvinkel Adriana Vijfvinkel Pieter en Heimetje Verkoop 1/3 gedeelte in 20 aren 53 centiaren dijkweiland en hakhout, kadaster Sectie D. No.1216 en 1341, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 40,-  
05-07-1880 11418 112 Huijser Joost Graaf Adriana van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis, schuur en erf kadaster, Sectie D. No. 344, onder Oost en West Barendrecht
10-07-1880 11419 113 Ruijter Hendrik de Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 1439, onder Oost en West Barendrecht
23-07-1880 11424 123 Barendregt Gerrit Ban Gerrit van den Verkoop van een gewezen Watermolen en erf, kadaster Sectie B.No. 389 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1000,-
29-07-1880 11426 128 Leenheer Fam. Labrijn Pieter zie akte 131 Veiling van 1 bouwmanswoning en gevolgen met bestaande in Woonhuis, schuur, zwingelkeet, drroghuis, drooghut en erf met op het erf staand Arbeiderswoning,in de kom van het dorp en wagenkeet en erf en boomgaard,kadaster Sectie A.No. 549 t/m 552, 631, 695 en 696 onder Heerjansdam.
29-07-1880 11426 128 Leenheer Fam. Ceelen Andries zie akte 131 Veiling van Een Ha. 68 Are Bouw/weiland ten noorden van Staatsspoorweg bij de Waal, kadaster Sectie A No.4 en 1105,onder Heerjansdam
29-07-1880 11426 128 Leenheer Fam. Visser Leendert Pietersz. veiling van 48 Aren 90 Ca. Boomgaard en Boschhakhout in de Kleine Lindt tegen de Ringdijk van de Polder Grote en Kleine Lindt, Kadaster Sectie B.No. 488, 489, 608, 609.onder Heerjansdam . Zie akte 131
29-07-1880 11426 128 Leenheer Fam. Visser Leendert Pietersz. Veiling van 8 Aren 45 Ca. Tuinland en Boschhakhout, kadaster Sectie B 484 en 614,in de Kleine Lindt, onder Heerjansdam. Zie akte 131
04-08-1880 11427 130 Raadt Fam.de Kleinjan Otto zie akte 131 Veiling van 2 woonhuizen met schuren, boomgaard en weiland te Rhoon,Sectie B.No. 319 t/m 322 en Sectie A No. 201 en 202.
04-08-1880 11427 130 Raadt Fam.de koper zie akte 136 Veiling van Twee percelen Boomgaard en Tuin, aan de Rijsdijk kadaster Sectie B. 320 en 322 gedeeltelijk onder Rhoon voor Fl. 275,-
05-08-1880 11427 131 Leenheer Fam. Labrijn Pieter Afslag van de percelen kadaster Sectie A. No. 549 t/m 552, 631, 695 en 696 onder Heerjansdam voor Fl. 5280
05-08-1880 11427 131 Leenheer Fam. Ceelen Andries Afslag van de percelen kadaster Sectie A No. 4 en 1105 te Heerjansdam voor Fl. 3192,-
05-08-1880 11427 131 Leenheer Fam. Visser Leendert Pietersz. Afslag van de percelen kadaster Sectie B. No. 488, 489, 608, 609, 484 en 614 te Heerjansdam voor         Fl. 985,-
07-08-1880 11427 132 Leenheer Pleun Geerlings Jacobus Casparus Verkoop Huis en erf te Goidschalxoord gemeente Heinenoord, kadaster Sectie E. No. 310 voor Fl.1200.-.
11-08-1880 11428 136 Raadt Fam.de Kleinjan Otto Afslag van de percelen kadaster Sectie A.No. 201 en 202 te Rhoon voor Fl. 5244,80 zie ook akte 130 d.d.          4-8-1880
11-08-1880 11428 136 Raadt Fam.de Raadt Jacob de Verkoop van Een woonhuis, bevattende twee woonvertrekken en keuken, koornzolder, wagenkeet, boomgaard, tuin en erf aan den Rijsdijk kadaster Sectie B. No. 319 geheel, 320 en 321 gedeeltelijk en Woonhuis, bevattende een woonvertrek en ruime werkplaats en een schuur, waarin stalling voor 8 koeien en vier paarden, twee gebindten en dorsvloer, wagenkeet, pomp op het erf, varkenshok, boomgaard, tuin en erf, aan de Rijsdijk Kadaster Sectie B. No. 320 t/m 322 gedeeltelijk en Twee percelen Boomgaard en Tuin, aan de Rijsdijk kadaster Sectie B. 320 en 322 gedeeltelijk, alles onder Rhoon voor Fl. 4670,- (zie akte 130 d.d. 4-8-1880)
17-08-1880 11428 137 Berg Jacob Hermanus van den BakkerJohannes Leendertszn Verkoop Huis met werkplaats en erf, kadaster Sectie D. No. 1247 te Oost en West Barendrecht voor Fl.2500.-.
26-08-1880 11428 138 Mak Elisabeth Smit Jr. Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Huis en erf kadaster Sectie C. No. 2342 te Ridderkerk
10-09-1880 11429 145 Koning Elisabeth Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 14.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, een huis, en diverse percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie A. No. 279 t/m 286, 789, 790, 328 t/m 330, 333 t/m 337, 203 t/m 205 en Sectie B No. 539, 540, 568 en 569 onder Rhoon
21-09-1880 11430 150 Hoogendijk Maarten Ban Gerrit van den Obligatie met hypotheek van Fl. 3300,- onderpand: Een Huis, ingericht als bakkerij en 2 arbeidswoningen kadaster Sectie D. No. 1705, 737, 1666, 1382 en 1383 te Oost en West Barendrecht
07-10-1880 11433 155 Dekker Pieter Teunis Aken Cornelis van Obligatie met hypotheek van Fl. 12.000,- onderpand: Enige percelen Wei en Bouwland, kadasdter Sectie C. No. 102 t/m 107 onder Rhoon
14-10-1880 11434 159 Munter Neeltje de Bijl Arij Arentsz. Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erfpacht, kadaster Sectie C. No.275,309 en 310, op de Heij onder Pernis voor Fl.1900.-.
23-10-1880 11436 163 Meulen Maria van der Gem.Oost en West B'drecht Verkoop 2 huizen en erven, boomgaard, tuin, watering aan de Ziedewijdsedijk, kadaster SectieD. No. 374,373,1250,1249.1112 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1400.
01-11-1880 11440 172 Ginsheumer Engbertus Eersel Johannes van Verkoop Huis en erf aan de Singel kadaster Sectie A.No.1073 te Oost en West Barendrechtvoor Fl.1800.-
04-11-1880 11440 174 Andeweg Leendert Kooijman Klaas Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis en erfpacht van grond kadaster sectie D. No. 1598 onder Oost en West Barendrecht
13-11-1880 11440 178 Nootenboom Arie en Pieter Baars Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 1846,82 onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen kadaster Sectie A. No. 214, 216, 217, 218, 1104 en 1105, onder Oost en West Barendrecht
15-11-1880 11440/11441 179 Barendregt Maaike Aken Cornelis van Obligatie met hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie B. No. 1110 t/m 1112, onder IJsselmonde
22-11-1880 11441 183 Koning Jacob de Kruijthoff Johannes Obligatie met Hypotheek van Fl. 3500,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen, opstalhuis en diverse percelen Bouw en Weiland kadaster Sectie C. No. 337, 339 t/m 345 en 515, 502, 193 t/m 196 en Sectie B. No. 528, 529, 684 en 538 te Rhoon
22-11-1880 11441 185 Tazelaar Marius Graaf Adriana van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis en erfpachtregt op de grond kadaster Sectie C No. 343 onder Oost en West Barendrecht
30-11-1880 11443 189 Barendregt Arij Jansz. Berkhout Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 4300,- onderpand: De percelen Bouwland kadaster Secti B. No. 179 t/m 181 onder Oost en West Barendrecht. De Bouwmans-woning en Vlassersstelling en gevolgen kadaster Sectie C. No. 1152, 1187, 1042 en 1043 en 1/8 in de percelen Bouw en Weiland kadaster Sectie B. No. 532, 533, 553 en 554 beide onder Charlois
02-12-1880 11493 190 Oosthoek Willem Joncheere Nicolaas A. de Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: de Percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie D. No. 309 onder Charlois en Sectie A. No. 135 onder Oost en West Barendrecht en Sectie A. No. 255, 256 en 257 onder IJsselmonde
11-12-1880 11444 199 ElzermanTeunis Wijnoldts Daniel Verkoop van een stuk grond een gedeelte van kadaster Sectie A.No.105 onder de gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 300,-
05-01-1881 11451 2 Raadt Jacob de Kleinjan Otto Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Bouwmanswoning en gevolgen kadaster Sectie B No. 319 geheel en No. 320 en 321 gedeeltelijk te Rhoon
05-01-1881 11451 3 Raadt Simon de Kleinjan Otto Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand:Bouwmanswoning en gevolgen kadaster Sectie B. No. 320 t/m 322 allen gedeeltelijk te Rhoon
15-01-1881 11452 10 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Percelen Bouw en Weiland kadaster Sectie D. No. 431 t/m 433, 514, 526, 527 en 1527 onder Oost en West Barendrecht
15-01-1881 11452 11 Jagt Bastiaan van der Aken Cornelis van Obligatie met hypotheek van Fl. 4400,- onderpand: Percelen Bouwland kadaster Sectie B. No. 163 t/m 165 en het erfpacht recht op de grond Sectie A. No. 897 en 898 onder Oost en West Barendrecht en het Huis, erf, tuin en boomgaard kadaster Sectie A. No. 461 t/m 463 onder Rhoon
22-01-1881 11453 13 Vrijhof Herman Groenendijk Martijntje Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Huis ne erfpacht recht op de grond kadaster Sectie A. No. 1239 onder Oost en West Barendrecht
07-02-1881 11454 16 Warendorp Damis van Linden Arie van der Verkoop Huis, schuur, tuin en erfmet afzonderlijke schuur en boomgaard kadaster Sectie A. No. 869, 870, 837 en 773 onder Oost en West Barendrecht te Oost en West Barendrecht voor Fl. 2700,-
07-02-1881 11454 17 Linden Arie van der Linden Jasper van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Huis, schuur, tuin, erf en boomgaard kadaster Sectie A. No. 837, 869, 870, 572 en 773 onder Oost en West Barendrecht; meerder verband door Pieter v.d. Linden te Rijsoord wonende te Ridderkerk: Een Huis, schuur en erf kadaster Sectie C. No. 583 en 584 en 2 huizen en erpachtrecht kadaster Sectie C. No. 2395 en 2396 onder Oost en West Barendrecht.
23-02-1881 11457 22 Aardoom Aart en Familie   Veiling van percelen Weiland in de polder Ziedewij kadaster Sectie D. No. 422, 1088, 435, 436 en 437 onder Oost en West Barendrecht uit de nalatenschap van wijlen Cornelis de Vries en diens voor overlden vrouw Lena van Zijl, beiden overleden te Oost en West Barendrecht
01-03-1881 11459 25 Vugt Pieter van Huijser Jan Koopcontract met hypotheek van Fl. 400,- Een Huis en erf en boomgaard aan den Hordijk kadaster Sectie D. No. 1091 en 1092 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 600,- waarvan fl. 200, - contant.
02-03-1881 11459 26 Aardoom Aart e.a. en Fam. Huijser Hendrik Willemszn Afslag en toewijzing van Twee percelen Weiland bij akte 22. omschreven voor Fl. 8909,- onder Oost en West Barendrecht
25-03-1881 11462/11463 36 Raadt Pieter de Lijster Jan Adrianus de Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen en diverse percelen Wei en Bouwland te Pernis,kadaster Sectie A.347,348,351,352,355,356,359,360,361,377, 527, 528, 109, 110, 118, 141, 142, 175, 184, 185, 186 en 220, 436, 437 en 438 onder Pernis en de percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie A. No. 5 en Sectie B. No. 75, 152,153, 711, 621 en 685, alles voor Fl.102.000.-
25-03-1881 11463 38 Nugteren Pieter Zuiderend Geertrui Verkoop met hypotheek 1500,- van 2 huizen en erven met tuin, griendland, Rietland en water a/d Noldijk, kadaster Sectie D. No. 690 t/m 696, 706 t/m 709 en 1233 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2000,- waarvan Fl. 500,- contant
30-03-1881 11463 41 Barth Gerrit Nolen Gerrit Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis en erfpachtrecht kadaster Sectie B. No. 908 onder Heerjansdam
31-03-1881 11463/11464 42 Leeuwenburg Marius en Fam. koper zie akte 46 Veiling van 5 Ha. 67 Are 70 Ca Weiland in de polder Nieuw Reijerwaard kadaster Sectie A. No. 1133 t/m 1135 onder Ridderkerk
05-04-1881 11464 44 Willemsteijn Matthijs Graaf Adriana van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis, erf en boomgaard aan den Noldijk kadaster Sectie D. No. 574, 1352, 1353 en 1354 onder Oost en West Barendrecht
07-04-1881 11465 46 Leeuwenburg Marius en Fam. geen koper Afslag en ophouding van het perceel Weiland, zie akte 42 d.d. 31-3-1881
23-04-1881 11471 63 Raadt Neeltje de en kinderen koper zie akte 73 Veiling van een perceel Bouwland in de polder Binnenland kadaster Sectie A. No. 277 t/m 280 onder Oost en West Barendrecht
30-04-1881 11473 73 Raadt Neeltje de en kinderen Jagt Cornelis Arijsz.van der Afslag en toewijzing van een perceel Bouwland voor Fl. 7950,-(zie akte 63 d.d. 23-4-1881
06-05-1881 11473 75 Kleinjan Adrianus Hollander Arie den Verkoop van 3 Ha en 70 are bouwland en watering i/d polder Buitenland ,kadaster Sectie B. No. 487 en 488, onder Rhoon
06-05-1881 1147311474 76 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Percelen Bouw en Weiland kadaster Sectie D. No. 431 t/m 433, 514, 526, 527 en 1527 onder Oost en West Barendrecht
10-05-1881 11474 77 Meulen Frans van der Lijster Jan Adrianus de Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: Een Huis met schuur, tuin, erf en boomgaard kadaster Sectie A. No. 696, 697 en Sectie B. No. 362 onder Oost en West Barendrecht
20-05-1881 11476 84 Raadt Pieter de Henrij Paul Verkoop gedeelte weiland in de Nieuw Pernissche Polder een gedeelte van kadaster Sectie B. No. 1299 onder Pernis, met behoud van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van de verkopers voor Fl. 120,-
20-05-1881 11476 85 Raadt Pieter de Raadt Rocus de Verkoop van een perceel bouwland in de Deijffelbroekse polder kadaster Sectie B. No. 622 onder Pernis voor Fl. 943,-
20-05-1881 11476 88 Raadt Pieter de Speelman Jacoba Verkoop van percelen weiland en dijk i/d Polder Vrijland kadaster Sectie A.No. 410, 405, 406 en 407 onder Pernis. voor Fl.1470.-.onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik t.b.v. de verkopers
20-05-1881 11476 89 Raadt Pieter de Lijster Jan Adrianus de Verkoop van een perceel weiland kadaster Sectie Sectie B.127 en 128 onder Hoogvliet voor Fl.4390.-.N.B. testament.v.Pieter de Raadt, Pernis acte 90.
30-05-1881 11480 95 Huijser Joris Elzerman Teunis Obligatie met hypotheek en borgtocht van Fl. 2000,- onderpand: Twee Huizen met schuren en verder getimmerte met tuin en erf aan de Singel kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027 onder Oost en West Barendrecht. Onder Borgtocht van Jan Huiser te Oost en West Barendrecht.
02-06-1881 11480 96 Wijnoldts Daniel Vrijhof Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Huis en erf onder Smitshoek kadaster Sectie A. No. 105 onder Oost en West Barendrecht
08-06-1881 11480t/m11482 98 Zijl Dirk van Leenheer Cornelis Cornelisz Verkoop Woon en Winkelhuis, waarin jaren lang broodbakking is uitgeoefend met schuur en erf, kadaster Sectie D. No. 746 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 685.-.
20-06-1881 11482 103 Fonkert Maria Hoogendijk Cornelis Dirksz. Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: Een Bouwmanswoning met gevolgen en 3 Ha 34 are 40 ca. Bouwland en erf, kadaster Sectie A. No. 315 in de Polder Binnenland onder Rhoon
25-06-1881 11484 109 Raadt Pieter de Koole Arij Bastiaanszn Verkoop v/e stuk weiland kadaster Sectie B. No. 1299 gedeeltelijk sectie B.No. 1300 geheel,onder Pernis voor Fl.1065.-. Onder behoud levenslang van vruchtgebruik t.b.v. verkoper  
04-07-1881 11486 113 Leer Jacob van der Kleinjan Otto Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand:Een Huis, erf en Weiland kadaster Sectie C. No. 808, 840 en 97 onder IJsselmonde
21-07-1881 11489 121 Vermaat Klaas Lijster Jan Adrianus de Obligatie met hypotheek van Fl. 4500,- onderpand: Een perceel Weiland kadaster Sectie A. No. 556 onder Poortugaal
28-07-1881 11494/11495 132 Graaf Leendert van der kopers zie akte 134 Veiling van een Bouwmanswoning en gevolgen en diverse percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie C. No. 354, 1178, 358, 359, 353, 352, 360, 220, 221, 219, 224 t/m 226, 237 en 239 onder Charlois
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 1 Jungerius Bastiaan Afslag met toewijzing van Een Bouwmanswoning met gevolgen, bestaande in woonhuis, karnhuis, afzonderlijke schuur, hooiberg, wagenschuur, houtschuur, boomgaard, tuin en erf in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 354 en 1178, onder Charlois voor Fl. 3350,-
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 2 Kruidenier Hendrik Hendriksz. Afslag met toewijzing van Een Ha. 73 Aren 70 Ca. Weiland in de polder Charlois kadaster Sectie C. No.358 onder Charlois voor Fl. 3350,-
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 3 Kruidenier Hendrik Hendriksz. Afslag met toewijzing van Een Ha. 76 Are 50 Ca. Bouwland in de polder Charlois, kadaster Sectie C. No. 359 onder Charlois voor Fl. 4410,-
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 4 Heijningen Jacoba M. van Afslag met toewijzing van Een Ha. 43 Are 80 Ca. Weiland in de polder Charlois, aan den Katendrechtscheweg, kadaster Sectie C. No. 353, onder Charlois voor Fl. 4168,80
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 5 Barendregt Jacob Woutersz. Afslag met toewijzing van Twee Ha. 75 Are Wei en Bouwland in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 352 en 360 onder Charlois voor Fl. 2510,-
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 6 Jungerius Bastiaan Afslag met toewijzing van 1 Ha. 47 Aren 50 Ca. Weiland en 4 aren 70 Ca. Tuinland, aan de Katen-drechtscheweg in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 220 en 221 onder Charlois voor Fl. 4459,95
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 7 Barendregt Hendrik.M. Afslag met toewijzing van Drie Ha. 27 Aren 50 Ca. Weiland, bij den Achterweg in de poldr Charlois, kadaster Sectie C. No. 219 onder Charlois voor         Fl. 7547,80
11-08-1881 11495/11496 134 Graaf Leendert van der 8 Graaf Leendert van der Afslag met toewijzing van Drie Ha 50 Are Wei en Bouwland, aan den Katendrechtschenweg, in de polder Charlois, kadaster Sectie C. No. 224 t/m 226 en 237 en 239 onder Charlois voor Fl. 8155,-
13-08-1881 11496 137 Rank Adrianus Jacobus Kulk Wouter van der Verkoop woonhuis en het recht van erfpacht aan de Reijerwaardschendijk, kadaster Sectie C. No. 2144 en 2367 te Ridderkerk voor Fl. 1400,-
18-08-1881 11496 138 Linden Maarten van der Graaf Adriana van der Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis en erf kadaster Sectie A. No. 1248 onder Smitshoek, gemeente Oost en West Barendrecht
25-08-1881 11497 143 Kulk Wouter van der Spaarbank Overmaassche etc. Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand:Huis en erfpachtrecht op de grond kadaster Sectie C. No. 2144 en 2367 onder Ridderkerk
22-09-1881 11498 146 Barendregt Cornelis Ariesz. Jagt Meeuwis van der Verkoop van 5/8 in vollen eigendom en 1/8 in vruchtgebruik van een Huis en erfpachtrecht, aan den Voordijk, kadaster Sectie A. No. 908, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 343.75.-., waarvan Fl. 133,50 contant en Fl. 210,25 hypotheekschuld bij Bastiaan Blijdorp ten Oost en West Barendrecht
26-09-1881 11498 147 Elzerman Albert Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Een Woon en Winkelhuis en erf aan Noordzijde van de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 1185 onder Oost en West Barendrecht
29-09-1881 11498 148 Uijterlinde Arij Wzn. Linden Jasper van der Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen, erf en boomgaard aan de Buiten of Zeedijk en 5Ha.68 Are18 HA Weiland in de Zuidpolder kadaster Sectie C. No. 259, 546, 547, 172 t/m 178 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 15.000,-
01-10-1881 11498 149 Groot Leendert de Rijsdijk Jan Verkoop Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf a/d Straatweg, kadaster Sectie D.819 onder Ridderkerk voor Fl.1500.-.
18-10-1881 11500 154 Kluit Johannes Maaskant Arie Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand:Een Huis met schilderwerkplaats, tuin en erf kadaster Sectie A. No. 1226 onder Oost en West Barendrecht
01-11-1881 11502/11503 164 Leeuw Gerrit Huig de Hollander Arij den Obligatie met hypotheek van Fl. 4000,- onderpand: Een Vlassersstelling en gevolgen, bestaande in een woonhuis, schuur, zwingelkeet en erf, in de Rijsoordschestraat, kadaster Sectie C. No. 663, 1639, 2533 t/m 2535, te Ridderkerk
18-11-1881 11503 166 Swart Leendert Uijterlinde Arij Willemszn. Verkoop Huis,schuur en erf aan de DorpsSingel, kadaster Sectie A. No. 1216, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.2000.-
23-11-1881 11503 168 Gameren Hendrik van Polder Binnenland Gem.Rhoon Verkoop van een stuk grond in de polder in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 429 gedeeltelijk, onder Rhoon voor Fl. 375,-
28-11-1881 11504 169 Dekker Arij Dekker Dionysius Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen benevens 8 HA 24 A 55 CA Wei en Bouwland, aan de Voordijkin de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 416, 427 t/m 430, 876, 1074 t/m 1076 en een huis en erf, kadaster Sectie A. No. 975 en 976, oner Oost en West Barendrechtvoor Fl.17.000.-.
30-11-1881 11504 170 Huijgen Adrianus Pol Jan van der Verkoop van een Vlassersstelling en gevolgen,bestaande in: Woonhuis, schuur, daarin Dorsvloer, oeienstal, Wagenschuur, drie arbeiderswoningen, Boomgaard, Tuin en erf aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 297, 298, 296, 299, 1590, 1605 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1510,-
30-11-1881 11504 170 Huijgen Adrianus   Verkoop van Een perceel Tuingrond aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 296, 1590 onder Oost en West Barendrecht Niet verkocht
30-11-1881 11504 170 Huijgen Adrianus Mol Simon Verkoop Een Perceel Boomgaard aan de Gebroken Meeldijk kadaster Sectie D. No. 299 en 1605 en Een Arbeidrswoonhuis en erf, aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1604 en 1605. onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 770,- Mede koper is geworden Jan Pieter Huijser.
30-11-1881 11504 171 DekkerArij Dekker jr.Arij Verkoop van 4 arbeiders woningen,schuur en weiland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 148, 149, 424, 479 t/m 482, 499, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 8000,-
05-12-1881 11505 175 Willemsteijn Joost Oosterlee Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Een Huis, erf, tuin en boomgaard, in de polder Groote en Kleine Lindt, kadaster Sectie B. No. 421, 42, 471, 472, 847 en 848, onder Heerjansdam
19-12-1881 11505 176 Vorm Willem Jacobsz.van der Jagt Bastiaan van der Verkoop van huis, schuur, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis, vuurput brandloods, boomgaard en erf, aan de Kerkedijk in de polder Oost IJsselmonde in het oudeland onder IJsselmonde, kadaster Sectie B. No. 1021 t/m 1023, 1353 t/m 1355, voor Fl.2500.-.
19-12-1881 11505 177 Driel Pieter Corneliszn.van Kleinjan Adrianus Verkoop Huis, erf en tuin a/d Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1245, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1600.-. Waarvan Fl. 600,- contant en Fl. 1000,- terug te geven
27-01-1882 11508 6 Vrijhof Arij Lecq Bernardus van der Verkoop Huis, schuur en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. gedeelte van No. 1092, onder Oost en West Barendrecht voor voor Fl.4000.-. Waarvan Fl. 1000,- contant en Fl. 3000,- terug te geven.
08-02-1882 11508/11509 9 Schepman Matheus Marinus geen koper Procesverbaal van Veiling met ophouding van een Huis, schuur, tuin, dijk en erf,nabij het Roonsche Veer kadaster Sectie C. No. 59 t/m 61,onder Poortugaal
09-03-1882 11511 20 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Twee Percelen Bouw en Weiland, in de poldr Ziedewij, kadaster sectie D No. 431 t/m 433 en 514, 526 en 527 en 1527, onder Oost en West Barendrecht
13-03-1882 11512 22 Hoek Johannes Aartsz.van der Timmers Verhoeven Adriana M Obligatie met hypotheek van Fl. 12.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en enige percelen Bouw en Weiland en Watering, aan de Lagendijk, in de Polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie A. No. 1027, 1027bis,1030, 1316, 1490, 1650, 1025 en 1026, 1020, 1021, 1034, 1009, 1013,1016, 1090 en 247, onder Ridderkerk
15-03-1882 11513 24 Otter Arij Jacobszn den Vlegaard KLaas Verkoop Huis, schuur en erfpacht recht op de grond, aan de zuidzijde van de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 118, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 450,-
12-04-1882 11517 37 Koole Pieter Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, boomgaard en erf, aan de Grindweg in de Boerenhoek, kadaster Sectie B. No. 525, 529 en1376, onder Pernis en enige percelen Wei land, in de Oudelandschenpolder in de kleine gadering, kadaster Sectie A. No. 158, 161, 19 21,27,,28, 29 en enige percelen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 76, 62, gelegen als voren en een perceel Bouwland in de Boudewijn Hartslandpolder, kadaster Sectie C. No. 235, 236, onder Poortugaal
20-04-1882 11518 40 Kleinjan Adrianus Jong Hendrik de Verkoop v/e huis, erf en tuin,aan de Westzijde van het Dorpsplein, kadaster Sectie A., onder Oost en West Barendrecht voor Fl.6000.-.
28-04-1882 11519 48 Barendregt Maaike Aken Cornelis van Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, woon-en kaarnkeet, wagenschuur, boomgaard en erf, i, kadaster Sectie B. No. 970 en 971 en enige percelen Weiland, kadaster SectieB. No. 974 en Weiland en Tuin, kadaster Sectie ZB. No. 1116 t/m 1119 en 1120,, 1121, 1122, 1112 en Bouwland, kadaster Sectie B. No. 1110 en 1111, alles aan de Hordijk, in de polder Oost IJsselmonde onder de gemeente IJsselmonde
01-05-1882 11520 49 Schepman Anthonij.M.H. Baardwijk Adrianus Verkoop Huis, schuur, tuin. dijk en erf,nabij het Roonsche Veer, kadaster Sectie C. No. 59 t/m 61, onder Poortugaal voor Fl.1000.-.
05-05-1882 11520 51 Dekker Junior Arie Linden Dirk van der Obligatie met hypotheek van Fl. 13.000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, arbeiderswoningen en erven en enige percelen Weiland, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 148, 149, 434, 479 t/m 482, 499 en 500, onder Oost en West Barendrecht. Onder Borgtocht van Arie Dekker Jr. en Arij Barendregt Pietersz.
15-05-1882 11521 55 Sluijs Leonard Willem v.der Nolen Gerrit Adrianus Verkoop Huis, schuur, erf en tuin en arbeiders-woningen en een perceel Weiland, langs de Dorpsstraat in de lage Nesse, kadaster Sectie A. No. 431, 759, 761, 763,762,1032, 1033 en 1036 en gedeeltelijk No. 1038, onder Heerjansdam voor Fl.10000.-. Met voorbehoud van Vruchtgebruik
03-06-1882 11522 62 Groenenboon Leendert Huijser Hendrik Fransz. Obligatie met hypotheek van Fl. 9922,98 onderpand: Enige percelen Wei en Bouwland en Watering, kadaster Sectie B. 221, 22, 234, 235, 237 en 408; Sectie D. No. 995, 1119 en 1120, onder Oost en West Barendrecht
06-06-1882 11522 63 Haan Arie de Lagendijk Jacob Obligatie met hypotheek van Fl. 350,- onderpand: Huis, erf en boomgaard,aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1305 en 1306 onder Oost en West Barendrecht
09-06-1882 11523 64 Hartog Abraham den Hartog Sara den Verkoop Huis, tuin en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1125, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1000.-.
09-06-1882 11523 65 Jongejan Bastiaan Lijster Jan Adrianus de Obligatie met hypotheek van Fl. 1100,- onderpand: 1.Huis,schuurboomgaard en erf, kadaster Sectie B. No. 848, 941 en 1185; 2. Enige percelen Wei en Bouwland, Boschhakhout, Dijk en Watering, in de polders Madroel, Lange Bakkersoord en Hartsland, kadaster Sectie A. No. 103 en 143, Sectie B. No. 2 t/m 5 Sectie C. No. 215 onder Pernis;3. Enige percelen Weiland en Bouwland in de Oudenlandschenpolder, kadaster Sectie B. No. 46, 47 en 117, onder Hoogvliet; 4.Enige Percelen Wei en Bouwland in de in de Oudenlandschenpolder, kadaster Sectie A. No. 48, 49, 161, 162, 152 en 153, onder Poortugaal
09-06-1882 11523 66 Hoeven Willem Hendrik.F.v.d Kleinjan Niesje Verkoop Huis, schuur, koetshuis en verdere getimmerten, tuin en erf, aan de Dorpsweg, kadaster sectie A. No. 1032 onder Rhoon voor Fl.5000.-.
12-06-1882 11523 67 Visser Hendik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: enige percelen Bouw en Weiland, in de polder Binneland, kadaster Sectie D. No. 277 t/m 282, onder Oost en West Barendrecht
29-07-1882 11536/11537 104 Dekker Pieter Teunis Gemeente Rhoon Verkoop v/e stuk weiland, in de Jan Cornelispolder, kadaster Sectie A. No. 1113, te Rhoon voor Fl.4607,50
26-08-1882 11537 107 Groeneweg Joost en Familie Kooijman Pieter Openbare Verkoping van Twee Huizen en erven, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No. 707 en 708, onder IJsselmonde voor Fl. 2200,-
27-09-1882 11541 119 Visser Jilles voor koper zie akte 122 Verkoop Vlassersstelling en gevolgen en enige percelen Bouwland, kadaster Sectie C. No. 492 t/m 496, 535, 536 en 409, onder Charlois en enige percelen Weiland,in de polder Binnenland, Kadaster Sectie A. No. 189 t/m 194, 1285Oost en West Barendrecht.
27-09-1882 11542 120 Visser Jilles voor koper zie akte 123 Veiling van een Huis en erf, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1219, onder Oost en West Barendrecht
29-09-1882 11542 121 Huijgen Adrianus Huijgen Jan Diederik Obligatie met hypotheek van Fl. 550,- onderpand: Huis en erf , aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1733,onder Oost en West Barendrecht
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Vis Jacob Verkoop Vlassersstelling en gevolgen, bestaande in woonkeet met schuur, zwingelkeet, boomgaard, tuin en erf, aan de Lagendijk, kadaster Sectie C. No.492 t/m 496 onder de gemeenten Charlois voor Fl. 1370,-
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Vaandrager Hendrik Cornelis Verkoop van 2 Ha. 41 Aren 70 Ca. Weiland en Watering, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 189, 190 en 1284, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4549,60
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Vaandrager Bastiaan Gerritsz. Verkoop van 2 Ha. 45 Aren 10 Ca. Bouwland in de polder Binneland, kadaster Sectie A. No. 1285 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3567,-
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Barendregt Wouter Jacobszn Verkoop van 2 Ha. 36 Aren 50 Ca. Bouwland, zijnde tiend vrij, aan de Achterweg in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 536 onder Charlois voor Fl. 4858,50
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Lucardie Jan Antonie Verkoop van 2 Ha. 34 Aren Bouwland, zijnde tiend vrij, aan de Achterweg in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 535 onder Charlois voor Fl. 4680,-
04-10-1882 11542 122 VisserJilles en Fam.Vis Baelde Robert Verkoop van 1 Ha. 65 Aren Weiland, genaamd " de Bram", in de polder Charlois kadaster Sectie C. No. 409 onder Charlois voor Fl. 5362,50
04-10-1882 11543 123 Visser Jilles Westerman Hendrik Afslag Huis en erf, aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1219, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1420.-. Zie ook akte 120 d.d.27-9-1882
21-10-1882 11544 128 Haan Johannes de Raadt Bastiaan de Verkoop Huis en erf en boomgaard a/d Rijsdijk, kadaster Sectie A. No. 856, 857 en 991, onder Rhoon voor Fl. 1366,-
16-11-1882 11549 135 Lijster Adrianus Lijster Jan Adrianus de Obligatie met hypotheek van Fl. 10.000,- onderpand: 1.Een Bouwmanswoning en gevolgen,kadaster sectie B. No. 1418, 1419, 829, 859 en 825; 2. twee huizen en erven, kadaster Sectie 1922 em 1923; 3. Enige percelen Wei en Bouwland kadaster sectie B. No. 831 t/m 839, 42 t/m 44,en 324 in het Nieuwe land van Oost-IJsselmonde, onder IJsselmonde
27-11-1882 11549 137 Moret Wed.Trijntje Pleijsier Pieter Verkoop Huis en het erfpachtrecht op de grond, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1134,onder Oost en West Barendrecht voor FL.400.-
18-12-1882 11551 143 Slavenburg Arij Kleinjan Jan Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1.000,- onderpand:1. Een bouwmanswoning, bestaande in een Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster sectie B. No. 15, 16, 416 en 417; 2. Een huis en erf, kadaster Sectie B. No. 560, alles in de Korte buurt op de Oude Koedoot,onder Oost en West Barendrecht
19-12-1882 11551 144 Blijdorp Fleuris Leenheer Jan Melszn Verkoop van 1. Een Boumanswoning en gevolgen bestaande in een Huis, schuur, woonkeet, wagenkeet, Karnkeet, achterhuis, houtschuur,boomgaard en erven, en een Arbeidershuis, verdeeld in twee woningen aan de Dorpsstraat kadaster Sectie A. No. 333, 337, 818, 1107, 1108 en 1155; 2.een perceel Weiland, kadaster Sectie A. No. 190 t/m 192,alles onder Heerjansdam
27-02-1883 11552 5 Moekestorm Jan Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 150,- onderpand: Een Huis en erf, aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 1421, te Oost en West Barendrecht
05-03-1883 11552 8 Elzerman Albert Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Een Woon en Winkelhuis en erf, aan de Noordzijde van de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 1185, onder Oost en West Barendrecht
20-03-1883 11553 9 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,-ondrpand:1. Enige percelen Wei en Bouwland en Watering, in de polder Ziedewij, kadaster Sectie D. No. 431 t/m 433; 2.Enige percelen Bouw en Weiland ten noorden van de Staatsspoorweg langs de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 514, 526, 527 en 1527; 3. Enige percelen Bouw en Weiland in de polder Binnenland, kadaster sectie D. No. 277 t/m 282, onder Oost en West Barendrecht
16-04-1883 11553 14 Dits Hendricus Koning Klaas Corn. Arijsz. de Verkoop Huis, tuin en erf, aan de Dorpsdijk, kadaster Sectie A. 842 t/m 1844, onder Rhoon voor Fl.4000.-.
23-04-1883 11553/11554 15 Gelderen van Familie Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 250,- onderpand: Een Huis en erf, aan de Rijksstraatweg, kadaster Sectie D. No. 713 en 714, te Ridderkerk
28-04-1883 11554 16 Spaarbank Overmaassche Dorpen Vlasblom Adrianus Verkoop Huis, schuur, boomgaard en erf, kadaster Sectie D. No. 1305 en 1306, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 920,-
04-05-1883 11554/11555 18 Olijhoek Cornelis Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis, erf en boomgaard,kadaster Sectie B. No. 1328, te Pernis
08-05-1883 11555 19 Leenheer Fam. Huijser Jan Verkoop v/e Huis, erf, boomgaard en watering, aan de Ziedewijdijk, kadaster Sectie D. No. 1276, 1277 en 1281, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 760,-
23-05-1883 11557 22 Raadt Pieter Marius de kopers zie akte 23 Veiling van enige percelen Wei en Bouwland onder Oost en West barendrecht en Hoogvliet
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de Kleinjan Adrianus Verkoop van Twee Ha. 66 Aren 20 Ca. Bouwland, genaamd "de Inkhoert" in de polder Buitenland, tegen de Voordijk, kadaster Sectie B.No.83 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5113,05
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de Meulen Maria van der Verkoop van Twee Ha. 29 Aren 50 Ca. Bouwland, genaamd "de Lange Meet" in de polder Buitenland strekkende van de Voordijk tot den Middeldijk, kadaster Sectie B. No. 202 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4462,-
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de geen koper Verkoop van Drie Ha. 52 Aren Bouwland, Weiland en Watering in de polder Buitenland, tegen de Middeldijk kadaster Sectie D. No. 915, 916, 971 en 1007 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5456,- Niet gegund
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de Kleinjan Adrianus Verkoop van Twe Ha. 22 Aren 60 Ca. Bouwland, in de Zuidpolder tegen de Duiker en langs den Oostweg, kadaster Sectie C. No. 166 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5129,-
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de Barendregt Pieter Verkoop van Een Ha. 71 Aren 40 Ca. Bouwland, in de Zuidpolder, langs de Oostweg, tegen de Buitendijk, kadaster Sectie D. No. 801, 802 en 1074 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3440,-
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de Barendregt Pieter Verkoop van Twee ha. 39 Aren Bouwland in de Zuidpolder, van de Buitendijk tot aan de Koedoot, kadaster Sectie C. No. 72, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 5281,90
  11557 23 Raadt Pieter Marius de Visser Pieternella Verkoop van Een Ha. 2 Aren Bouwland in de polder Ziedewij, tegen de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 471, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 1749,30
31-05-1883 11557 23 Raadt Pieter Marius de geen koper Verkoop van Een Ha. 25 Aren 40 Ca. Bouwland in het Oudeland van Poortugaal, kadaster Sectie B. No. 149, onder Hoogvliet voor Fl. 1877,40 Niet gegund
08-06-1883 11558 24 Polder Binnenland te Rhoon Plaat Adriaan van der Verkoop v/d Romp v.d Watermolen van de polder Binnenland en het schuurtje en de gaande werken, alles voor afbraak en het molenerf onder, Rhoon voor Fl. 705,-
14-06-1883 11558 26 Jagt Pieter en Ingetje van der Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, boomgaard, tuin, erf en watering en 14 Ha 44 A. 18 Ca. Bouw, Weiland en Watering en 8 Arbeiderswoningen met schuren, boomgaard, tuin en erven, in de Polder Binnenland en Buitenland, kadaster Sectie A. No. 31,72 t/m 75, 378 t/m 384, 397, 400, 403, 763,936, 942 t/m 945, 954 t/m 956, 1054 t/m 1057, 1083, 1084, 1199, 1200, 1204 en 1211 Sectie B. No. 96,172, 175,176,437,475,en 509 en in de Zuidpolder Sectie C. No. 26,27 en 440, onder Oost en West Barendrecht. Borg: Arij Visser Willemsz. Te Oost en West Barendrecht
05-07-1883 11559 31 Vrijhof Willem Vrijhof Arij Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadster Sectie B. No. 396 en 397, onder Hoogvliet
14-07-1883 11561 35 Gulpen Theodora Marlina van Stuffken Maria Willemina Obligatie met hypotheek van Fl. 17.000,- onderpand: 1. Een Huis met erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 485; 2. Een Huis met erf en tuin, kadaster Sectie D. No. 486; 3. Een Huis met tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 489, alles aan de Heesperzijde, onder Nieuwer Amstel.
08-08-1883 11567 52 Ouden Leendert den Hollander Arie den Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een perceel Weiland, watering, weg, boschhakhout en grindweg in de polder Kijfhoek, kadaster Sectie C. No. 40 t/m 43, 61, 321 en 322, onder Groote Lindt
05-10-1883 11572 63 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, schuren, erf en twee Arbeiderswoningen en erf, en enige percelen Bouw en Weiland, Watering, Rietland en Dijk, in de Zuidpolder kadaster Sectie D. No.601 t/m 607, 627 t/m 632, 1722,in de Polder Ziedewij,tegen de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 432,433, 1746 en 1747 en ten noorden van de Staatsspoorweg langs de Noldijk, kadaster sectie D. 514, 526,527 en 1527, in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 277 t/m282, onder Oost en West Barendrecht
09-11-1883 11575 73 Willemstein Joost Oosterlee Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 200,- onderpand: Een Huis, tuin, erf en boomgaard, in de Polder Groote en Kleine Lindt, kadaster Sectie B. No. 421, 425, 471,472,847 en 848, onder Heerjansdam
15-11-1883 11576 79 Raadt Pieter Marius de Boer Japhet den Verkoop van een Perceel Bouwland in het Oudeland van Poortugaal, kadaster sectie B. No. 149, onder Hoogvliet voor Fl.1300.-.
04-01-1884 11579 1 Huijser Frans Willemszn Barendregt Cornelis N.Rocusz. Verkoop Bouwmanswoning of Vlassersstelling, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis, drooghut, boomgaard, tuin en erf met daar achter gelegen boezemland of aveling, aan den Noldijk, kadaster Sectie D. No. 675, 707 t/m 709 onder Ridderkerk voor Fl.3000.-.
09-02-1884 11579 3 Huijser Joris Huijser Jan Joriszn Verkoop van 2 huizen, een afzonderlijk staande schuur en getimmerten benevens tuin en erf, langs den Singel, kadaster Sectie A. No. 691, 1026 en 1027, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.2500.-.
25-01-1884 11580 7 Ouden Hendrik den Hollander Jan Arie den Verkoop van een Perceel Weiland, weg en bosch hakhout en water, in de polder Kijfhoek, kadaster Sectie C. No. 40 t/m 43, 61,321 en 322, onder de gemeente Groote Lindt voor Fl.3000.-.
31-01-1884 11580 10 Faudui Chabot Jean J.M. koper zie akte 13 Veiling van Woning met schuren genaamd de Punt voor afbraak en van een perceel boomgaard, tuin en erf, in Lombardijen, kadaster Sectie C. No. 415, 416, 665, 820 en 905, onder IJsselmonde
02-02-1884 11582 12 Gelderen Temerius en N. van Moerkerken Izaak Verkoop v/e Huis, schuur, tuinen en erf, aan de Grooteweg, in de buurt "de Swaan", kadaster Sectie D. No. 713 en 714, te Ridderkerk voor Fl.810.-.
07-02-1884 11582 13 Chabot Mr.Jean Joseph.M.T. Es Gerardus L.van Afslag van de woning genaamd "De Punt" met schuren, boomgaard, tuin en erf onder de gemeente IJsselmonde voor Fl.2070.-. Zie akte 10.
19-02-1884 11582 14 Raadt Adriaantje en P. de Trigt Jan van Verkoop Huis en erf, waarin de herbergiersaffaire wordt, bij de Waal, uitgeoefend, kadaster Sectie A. No. 502 en 1060, te Heerjansdam voor Fl.2000.-.
19-03-1884 11584 20 Moret Arie Cornelis koper zie Veiling van 1. een vlassersstelling en gevolgen, bestaande in een woonhuis met schuur,erf en watering Kadaster Sectie D. No. 1359 en 1072; 2.Een Boomgaard,Sectie D. No. 1359 en 1072; 3. Een Boomgaard, Sectie D. No. 1359, 1072 , 1236 en 1070; 4.Een arbeiderswoning, schuur en erf, SectieD. No. 1236, 1070, 1237,1238; 5.Een Tuin, Sectie D. No. 1335; 6. Een arbeiderswoning en erf, Sectie D. No. 1334, 1070; 7. Een Arbeiderswoning met tuin en erf Sectie D. No. 31 bis en 32; 8. Een Arbeiderswoning, schuur en erf, sectie D. No. 33; 9. Een Perceel Tuin sectie D. No. 34,aan de Hordijk, onder Oost en West Barendrecht
01-04-1884 11585 26 Linden Hendrik van der Bie Anthonie van der Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster sectie A. No. 1024 en 1025, onder Oost en West Barendrecht
07-05-1884 22589 37 Hoogerdijk Maarten Ban Gerrit van den Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: Een Huis, ingericht tot broodbakkerij en kruidenierswinkel en Twee Huizen met schuur, erf, tuin en boomgaard, kadaster Sectie D. No. 737, 1382, 1383, 1666 en 1705, onder Oost en West Barendrecht
23-06-1884 11590 43 Visser Hendrik Meeuwisz. Kleinjan Adrianus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, schuren, erf en Twee Arbeiders-woningen en een perceel Weiland, kadaster Sectie D. No. 601 t/m 607, 627 t/m 632 en 1722, Nog enige percelen Bouw en Weiland in de polder Ziedewij, kadaster Sectie D.No. 432,433,1746 en 1747, 514, 526, 527 en 1527 en in de polder Binnenland Sectie D. No. 277 t/m 282, onder Oost en West Barendrecht
05-07-1884 11591 46 Molendijk Dirk Hollander Arie den Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Vlassersstelling en gevolgen, kadaster sectieD. No. 51, 1058 t/m 1060 en 1432 en twee arbeiderswoningen, Sectie D. No.1434 en 1435 en 1436, alles aan de Hordijk, onder Oost en West Barendrecht
22-08-1884 11597 61 Tazelaar Marinus Barendregt Jan Gerritszn Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis met schuur, aan de Buitendijk van den Zuidpolder nabij het Barendrechtseveer, kadaster Sectie C. No. 343, onder Oost en West Barendrecht
01-11-1884 11602 73 Stolk Gerrit Willemszn Kleinjan Adrianus Verkoop Huis, schuur, zwingelkeet, tuin en erf, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 483, 484, 491 en 1222, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3200,-
19-11-1884 11603 76 Munter Sara de Schepman Mattheus Marinus Verkoop v.e Perceel boschhakhout i/d Polder Hartsland, kadaster Sectie C. No. 257, onder Pernis voor Fl. 45,-
21-11-1884 11603 77 Moekestorm Jan Mijle Cornelis van der Obligatie met hypotheek van Fl. 150,- onderpand: Een Huis en erf en het recht van erfpacht op de grond, aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 1421, onder Oost en West Barendrecht
06-01-1885 11604 1 Barendregt Cornelis.N.Rocusz Plaisier Jacob Adrianusz. Verkoop v/e Bouwmanswoning, woonkeet, zwingelkeet, drooghuis, droogkeet, boomgaard, tuin en erf met daarachter gelegen Boezemland of aveling, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 675,707 t/m 709, onder Ridderkerk voor Fl. 1800,-
18-02-1885 11605 6 Boer Jan Japhetsz.den Poest Clement Antonie.v.der Obligatie met hypotheek van Fl. 735,70 onderpand: Een Huis en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 470, te Poortugaal
07-04-1885 11607 11 Plaisier Aart Plaisier Jacob Adrianusz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Een Bouwmanswoning of Vlassersstelling en gevolgen, boomgaar, tuin en erf met daarachter gelegen Boezemland of Aveling, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 675, 707 t/m 709, onder Ridderkerk
04-07-1885 11613 28 Zwaal Jacob Barendregt Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Bouwmanswoning, arbeiderswoningen, enige percelen Bouwland, Boomgaard, tuin en erf in de polder Binnenland en Buitenland, kadaster Sectie A. No. 336 t/m 339, 1114 t/m 1119, Sectie B. 79, onder Oost en West Barendrecht en een Bouwmanswoning met boomgaard, weg en erf en een perceel Bouwland, in de polder Smeetsland, kadaster Sectie C. No. 470, 471 en 867, 461, 462 en 476 onder IJsselmonde
16-09-1885 11620 47 Koole Pieter Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, aan de Grintweg in de Boerenhoek, kadaster Sectie B. No. 525, 529 en 1376 en Sectie A. No. 11; en een perceel Weiland, genaamd de Griendbloklan, Kadaster Sectie A. No. 15,18, t/m 21, 21bis, 27 t/m 30; Enige percelen Bouwland, kadaster Sectie A. No. 62, 76, alles onder Poortugaal; Een perceel Bouwland in de polder Boudewijn Hartsland, kadaster SectieC. No. 235 en 236, onder Pernis
12-10-1885 11623 57 Barendregt Gerrit Dijk Pieter van Verkoop Huis, schuur, tuin en erf aan de Voordijk, kadast er Sectie A. No. 83 t/m 86, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
23-12-1885 11626 66 Bestuur Zuidpolder.v.O.Wbarendr. Provincie Zuidholland Verkoop van enige percelen Weiland, rietland, kade en watering in en voor de Vredepolder, benodigd voor de bouw van de brug over de Oude Maas, kadaster Sectie C.. No. 490, 307, 374, 289, 287, 286, 288, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.23419,60.
23-12-1885 11628 67 Tazelaar Marinus Provincie Zuidholland Verkoop Huis met schuur en getimmerten aan het Barendrechtse Veer, kadaster Sectie C. No. 343, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.3100.-.
04-01-1886 11628 1 Stolk Arie Barendregt Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Vlassersstelling en gevolgen, aan de Voordijk kadaster Sectie A. No. 1293 en 1294 en een perceel tuin met zwingelkeet en droogput, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 475 en een huis en erf, en het recht van erfpacht op de grond, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 885, onder Oost en West Barendrecht
01-02-1886 11630 6 Molendijk Aart Kerkenraad Chr.Geref.Gem. Verkoop Pastorie met erf, aan de Voordijk van de polder Binnenland, naast de kerk van de Christelijke Gereformeerde Gemeente, kadaster sectie D. No. 1767,onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 400,-
10-03-1886 11631 12 Nolles martinus Buuren Jan van Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis en erf aan de Lage Kade, kadaster Sectie B. No. 1725 em 1726, te Charlois
12-06-1886 11637 43 Hart Pieter Klaasse 't Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Enige percelen Weiland, Boomgaard en Dijk in de polder Lombardijen, kadaster Sectie A. No. 417, 419, 460 t/m 462, onder Pernis
03-08-1886 11644 60 Sparreboom Maarten Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis met schuur, tuin en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 31, 1199 en 1200, onder Oost en West Barendrecht
17-09-1886 11646 65 Linden Hendrik van der Bie Anthonie van der Verkoop Huis en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1024 en 1025, te Barendrecht voor Fl. 800,-
13-11-1886 11648 74 Lecq Bernardus van der Barendregt Pieter Verkoop Huis,schuur en erf aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 1272, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.3000.-.
08-12-1886 11650 81 Berg Jacobus van der Cohen Marius Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis met schuur, boomgaard, tuin en erf op het dorp, kadaster Sectie A. No. 711 t/m 713 , 793 en 1215, onder Oost en West Barendrecht
29-01-1887 11651 3 Uijterlinde Bartholomeus Smit jr. Pieter Verkoop van een Perceel Wei en Bouwland in de Polder "Nieuw Reijerwaard", kadaster sectie D. No. 24 t/m 26, onder Ridderkerk voor Fl.8101,12.
29-01-1887 11651 4 Uijterlinde Bartholomeus Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop van 1 Ha 30 A 50 Ca bouwland in de Zuidpolder, aan de Middeldijk, en 3 Ha 33 A 40 Ca Bouwland, in de Zuiidpolder langs den oostweg, kadaster Sectie D. No. 807,onder Oost en West Barendrecht voor Fl.6494.64.
29-01-1887 11651 5 Uijterlinde Bartholomeus Barendregt Nicolaas Rocus Verkoop van 1. 3 Ha 73 A 65 Ca Wei en Bouwland, genaamd Harmond in de polder Binnenland, kadaster Sectie D. No. 114 t/m 116; 2. 3 Ha 94 A 20 Ca Bouwland, in de Zuidpolder aan de Buitendijk, kadaster Sectie C. No. 193 t/m 195, allebei onder Oost en West Barendrecht; 3. 1 Ha 39 A 60 Ca Weiland in de polder Smeetsland,kadaster Sectie C. No. 420 en 421,Weiland, onder IJsselmonde; 4. 2 Ha 60 A Weiland, in de polder Smeetsland kadaster Sectie C. No. 815 onder Charlois voor Fl.18074.28.
03-02-1887 11652 7 Hoed Jan den Molendijk Aart Verkoop Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf a/d Straatweg, kadaster Sectie D No. 546 en 547, onder Ridderkerk voor Fl.685.-.
15-02-1887 11652 10 Molendijk Aart Stip PLeun Verkoop Huis, schuur, boomgaard, tuin en erf a/d Straatweg, kadaster Sectie D. No. 546 en 547, onder Ridderkerk voor Fl.685.-.
23-02-1887 11663 13 Visser Hendrik Meeuwisz. koper zie akte 36 en 42 Veiling van 1. Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een woonhuis, bakkeet, wagenschuren, boomgaard, tuin en erf, aan den Noldijk, kadaster Sectie D. No.603, 604 en 606 gedeeltelijk 605 en 607 helemaal; en 17 Ha. 78 Are 90 Ca. Wei en Bouwland, in de polder Ziedewij en Binnenland, kadaster Sectie D. No. 627 t/m 632 en 1722, 526 en 527, 514 en 1527, , 432, 433, 1746 en 1747, 277 t/m 282, onder Oost en West barendrecht
05-03-1887 11654 15 Vrijhof Familie Vrijhof Arij Verkoop van de gemene en overdeelde helft in een huis, schuur, tuin en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 726, 1020 en 1021, onder Ooost en West Barendrecht voor Fl.260.-
22-03-1887 11656 23 Stip Pleun Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 800,- onderpand: Een Huis met schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster Sectie D. No. 546 en 547, aan de Straatweg onder Ridderkerk
29-03-1887 11657 28 Huijser Jan Joriszn Huijser Marinus Verkoop Huis, schuur, boomgaard ,tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 1022 en 1374, op het Dorp te Oost en West Barendrecht voor Fl. 4500.-.
29-03-1887 11657 29 Huijser Jan Joriszn Huijser Hendrik Janszn Verkoop Huis, schuur, tuin en erf op het dorp, kadaster Sectie A. No. 1270, Oost en West Barendrecht voor Fl. 3500.-.
31-03-1887 11657 33 Leeuwenburg Willem Leeuwenburg Frans Adrianus Verkoop van een 1 Ha 87 A 30 Ca Bouwland en Watering in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 162 en 556, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2800.-.
04-04-1887 11657 34 Leeuwenburg Marius Barendregt Petrus Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen genaamd Heuvelstein, bestaande in woonhuis, schuur, afzonderlijk staande wagenkeet, houtschuur, hooiberg, erf, tuin en boomgaard in de polder Buitenland, aan de Lagendijk, kadaster Sectie B. No. 472 t/m 475, te Rhoon FL.1800.-
14-04-1887 11658 36 Visser Hendrik Meeuwiwszn Tholen Pieter van der Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een: woonhuis, met annex schuur, afzonderlijke woonkeet, 2 afzonderlijke wagenschuren, bakkeet, boomgaard ,tuin en erf aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 607, 1808 en 1809, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.2200.-.
20-04-1887 11659 38 Broekhuijzen Jan Broekhuijzen Adrianus Verkoop Gemene en onverdeelde helft in een Huis, tuin, boomgaard, straat en erf aan de dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 270 t/m 273, te Heerjansdam voor FL.150.-
27-04-1887 11659 40 Visser Willem Leendertsz. Essen Hendrik van Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen en boomgaard, dijkerf, tuin en erf aan de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 548, 550 t/m 552 en 796, aan westzijde van de Straatweg, onder Ridderkerk. Borg: Arij Visser Willemsz. Te Oost en West Barendrecht
03-05-1887 11660 42 Visser Hendrik Meeuwiszn Haegen Wed.v.J.H.Schultz.v. Verkoop van Wei en Bouwland i/d polders Binnenland en Ziedewij, kadaster Sectie D. No. 627 t/m 632 en 1722, 526 en 527, 514, 1527, 432,433, 1746 en 1747, 277 t/m 282, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.25300.-.
03-05-1887 11660 43 Tholen Pieter van der Haegen Wed.v.J.H.Schultz.v. Obligatie met Hypotheek van Fl. 2200,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, boomgaard, tuin en erf, aan de Noldijk, kadaster SectieD. No. 607, 1808 en 1809, onder Oost en West Barendrecht
11-05-1887 11660 46 Kalis Cornelis Pietersz. koper zie akte 49 Veiling van Een perceel Weiland en Watering in de polder Buitenland, aan de Tijsjesdijk, kadaster Sectie B. No. 667 en 668, 656, onder Rhoon
17-05-1887 11660/11661 48 Berg Hermanus van der Cohen Marius Obligatie met hypotheek van Fl. 4500,- ondrpand: Een Huis met schuur, stalling, boomgaard en erf, in de kom van het dorp, kadaster Sectie A. No. 667 en 1262, Oost en West Barendrecht
18-05-1887 11661 49 Kalis Cornelis Pietersz. Barendregt Jacob Woutersz. Procesverbaal van afslag van een Perceel Weiland en Watering in de polder Buitenland, aan de Tijsjesdijk, kadaster Sectie B. No. 667, 668 en 656, onder Rhoon voor Fl. 4770,40
20-05-1887 11661 52 Elzerman Albert Barendregt Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Woon en Winkelhuis en erf, aan de Noordzijde van de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 1185, van Oost en West Barendrecht
23-05-1887 11661 54 Broekhuijzen Adrianus Leenheer Jr. Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 225,- onderpand: Een Huis, tuin, boomgaard, straat en erf aan de Dorpsstraat , kadaster Sectie A. No. 270 t/m 273, te Heerjansdam
30-07-1887 11669 73 Zon Leendert van der Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van 200,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster Sectie B. No. 688 en 689, onder Hoogvliet
15-08-1887 11670/11671 76 Jagt Arie Cornelisz. Barendregt Gerrit Obligatie met hypotheek van Fl. 3200,- onderpand: Twaalf Arbeiderswoningen met schuren en erven aan den Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1307 t/m 1310, 1311 t/m 1313, 1321 t/m 1324, 1314, onder Oost ern West Barendrecht
25-08-1887 11671 77 Koning Leendert de Blijdorp Fleuris Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Twee Arbeiderswoonhuizen, bevattende drie woonvertrekken en erf, in de polder Nieuw Reijerwaard, aan de Straatweg,kadaster Sectie D. No. 911 t/m 916, onder Ridderkerk
27-08-1887 11671 78 Barendregt Petrus Leeuwenburg Marius Verkoop van een Bouwmanswoning en gevolgen genaamd Heuvelstein bestaande in woonhuis, schuur, afzonderlijk staande wagenkeet, houtschuur, hooiberg, erf, tuin en boomgaard in de polder Buitenland, aan de Lagendijk, kadaster Sectie B. No. 472 t/m 475, te Rhoon FL.1800.-
15-09-1887 11672 83 Linden Arie Pietersz. Van der Kleinjan Adrianus Verkoop van een schuur, boomgaard, tuin en erf op het Dorp aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 837, 869 en 1362, te Oost en West Barendrecht voor Fl.2650.-.
21-09-1887 11673 86 Zeeuw Sr Willem de Kuiper Jan Verkoop van een Schuur, vroeger ingericht voor Stoom Vlasbrakerij en loods en erf aan de Waaldijk,kadaster Sectie D. No. 921, onder Ridderkerk voor Fl.1250.-
21-09-1887 11673 87 Huijgen Adrianus Bezemer Neeltje Obligatie met hypotheek van Fl. 150,- onderpand: Een huis en erf aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1733, onder Oost en West Barendrecht
03-10-1887 11674 89 Kuiper Jan Leenheer Cornelis Senior Obligatie met hypotheek van Fl. 1400,- onderpand : Een Schuur, loods en erf aan den Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 921, onder Ridderkerk
26-10-1887 11675 92 Zeeuw Sr Willem de koper zie akte 95 Veiling van een Vlassersstelling en gevolgen en drie huizen, bevattende 9 Arbeiderswoningen en tuin en erf aan de Straatweg en de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 752, gedeeltelijk en 753 t/m 756 geheel en 854 gedeeltelijk, 752 en 804 gedeeltelijk,852 en 853 geheel, 802 en 803 geheel, 804 gedeeltelijk, onder Ridderkerk
02-11-1887 11675/11676 94 Sijs Adrianus van der Knoop Junior Pieter van der Verkoop van een Woonhuis en erf, aan de Voordijk onder Smitshoek, kadaster Sectie A. No. 1248, gemeente Oost en West Barendrecht voor Fl. 730,-
03-11-1887 11677 95 Zeeuw Sr Willem de Visser Hendrik Meeuwisz. Verkoop van onroerende goederen onder akte 92 vermeld te zamen voor Fl. 4325,-
11-02-1888 11680 10 Huijsken Jan Pol Jan van der Verkoop Huis en erf aan de Ziedewijdijk,kadaster Sectie D. No. 1342, onder Oosten West Barendrecht voor Fl.400.-.
30-04-1888 11685 26 Kleinjan Adrianus Gereformeerde School Ver. Verkoop van Een Schuur, boomgaard, tuin en erf op het Dorp aan de Voordijk in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 837, 869 en 1362, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2650,-. Aangekocht door de Vereniging van Schoolonderwijs op Gereformeerden Grondslag gevestigd te Oost en West Barendrecht.
30-04-1888 11685 27 Kleinjan Adrianus Gereformeerde Schoolver. Schenking van de opstal van een Schoolgebouw met onderwijzerswoning met daarin het schoolmeubilair. Deze opstal is gesticht op een perceel Boomgaard in de polder Binnenland onder Oost en West Barendrecht. Kadaster Sectie A.No. 1362.
15-05-1888 11686 30 Uijterlinde Arij Willemszn Pot Leendert Verkoop Huis, schuur en erf a/d Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1216, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 1750,-
14-06-1888 11687 33 Pot Leendert Groenenboom Jan Arijszn Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Huis, schuur en erf aan de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 1216, te Oost en West Barendrecht
27-06-1888 11687 35 Bezemer Neeltje Huijgen Hendrik Jacob Verkoop van een Huis, Schuur en erven, ter wederzijde van de Dorpsstraat, kadaster sectie A. No. 903 en 1070, te Rhoon voor Fl. 2000,-
30-06-1888 11688 37 Zelfde Cornelia van 't Linden Arie van der Pietersz. Verkoop v/h altijd durende recht van erfpacht op een perceel dijkgrond aan de Voordijk in de polder Binnenland, kadaster sectie A. No. 1356, onder Oost en West Barendrecht voor FL. 25.-
06-07-1888 11688 40 Heuvel Cornelis van der Baan Johannes Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand:1. Een Bouwmanswoning en gevolgen, aan en langs de Dorpsdijk, kadaster Sectie B. No. 338 en 339; 2.Een perceel Boomgaard , kadaster sectie B. No. 274, en 3. Een Weiland, kadaster sectie B. No. 248, in de polder Oudeland, onder Hoogvliet
09-07-1888 11688 41 Gereformeerde Schoolver. Kleinjan Adrianus Aanneming vaan een Schenking van de opstal van een Schoolgebouw met onderwijzerswoning met daarin het schoolmeubilair. Deze opstal is gesticht op een perceel Boomgaard in de polder Binnenland onder Oost en West Barendrecht. Kadaster Sectie A. No.1362.
06-09-1888 11695/11696 56 Velden Maaike van der Schenk Arie Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Een Huis, schuur en erf langs de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 344 te Oost en West Barendrecht
10-09-1888 11696 57 Leeuwenburg Jan Vermaat Dirk Verkoop van 2 Ha,51 A,80 ca. Bouwland in de Polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 626, onder Rhoon voor Fl.2900.-.
12-09-1888 11696 60 Linden Hendrik van der Leeuwenburg Jan Obligatie met hypotheek van Fl. 5000,- onderpand: 1.Een Bouwmanswoning en gevolgen, arbeiders-woningen, kadaster sectie C. No. 525 t/m 528 en 2. Twee Ha. 72 are 20 Ca. Bouwland, , Sectie B. No. 724 en 725, aan de Essendijk in de Molenpolder onder Rhoon
10-10-1888 11698 63 Huijser Jan Joriszn Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop v/e stuk Tuingrond aan de Dorpssingel te Oost en West Barendrecht, zijnde het noordwestelijk gedeelte groot 4 Aren Kadaster Sectie A. No.1373 voor FL.1000.-.
13-10-1888 11698 65 Vijfvinkel Pieter Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop van een stuk Tuingrond langs De Dorpsstraat, het noordwestelijk gedeelte groot 3 Aren.38 ca. te Oost en West Barendrecht, kadaster Sectie A No.1266 voor Fl.1000.-.
18-10-1888 11699 67 Wingerden Cornelis van Ban Gerrit van den Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis, ingericht als broodbakkerij en winkel en nog twee woningen onder een dak, schuur en erve, kadaster Sectie A. No. 565, 879, 882, 928, 1164, 1216 en 1217, onder Heerjansdam
31-10-1888 11700 70 Huijser Willem Joostsz. Bie Anthonie van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en het erfpachrecht van de grond waarop het huis is gebouwd, aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 1113, onder Oost en West Barendrecht
22-11-1888 11699 71 Mol Jan Kool Wouter Verk.v/ 1 HA 51 Are Weiland in de Polder Katendrecht, aan de Lagendijk, kadaster sectie E. No. 92 onder Charlois voor Fl. 5300,-
24-12-1888 11702 78 Ban Gerrit van den Kluit Arie Verkoop 1.Stenen Windkorenmolen met huis, tuin en erf op het Dorp, kadaster sectie D. No. 340 t/m 343 2. De romp van de gewezen watermolen van de polder Buitenland met erf, aan de Oostweg, kadaster sectie B. No. 589, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 22000,-
31-12-1888 11702 82 Trigt Leendert van Vrijhof Arij Verkoop Huis, schuuringericht tot Timmermanswinkel, tuin en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 702, 703 en 1110, te Oost en west Barendrecht voor Fl.5500.-.
04-01-1889 11703 1 Kluit Johannes Vijfvinkel Aart Verkoopvan een Erf aan de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 1395 te Oost en West Barendrecht voor Fl.450.-.
07-02-1889 11704 9 Hart Pieter Klaasse 't Qualm Philippus Verkoop van Twee percelen Weiland in de polder Het Oude Land, kadaster Sectie A. No. 593 en 594, onder Poortugaal voor FL.5496,10.
02-04-1889 11708 23 Vijfvinkel Aart Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Een Huis en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A. No. 1395, te Oost en West Barendrecht
15-05-1889 11711 33 Koning Teuntje Jacoba kopers akte 34 Veiling van enige Percelen Wei en Bouwland onder Rhoon en Poortugaal (zie akte 34 verkoping)
22-05-1889 11711/11712 34 Koning Teuntje Jacoba de Buuren Nicolaas Antonie van Verkoop van 1 Ha 52 aren 20 Ca Weiland,in de kadaster Sectie C. No. 162 en 167 en Vier Ha.3 aren 70 ca. Bouwland, kadaster Sectie C.No. 165 en 166 en Vier Ha. 90 Ca. Bouwland, kadaster Sectie C. No.163 en 164 en Twee Ha. 2 aren 44 Ca. Bouwland en Boschhakhout, kadaster Sectie C. No. 156 t/m 159, alles inde Molenpolder onder Rhoon voor Fl. 15080,-
22-05-1889 11711/11712 34 Koning Teuntje Jacoba de Qualm Philippus Verkoop van Twee Ha. 14 aren 10 Ca. Weiland in de polder het Oudeland, aan de Hilleweg, kadaster Sectie A. No. 120 t/m 122 onder Poortugaal voor Fl. 4773,-
19-06-1889 11712/11713 41 Mijle Cornelis van der koper zie akte 42 Veiling van een Huis met annex koetshuis, schuur, stal, tuin en erf, in de kom van het dorp aan het Dorpsplein onder Oost en West Barendrecht
26-06-1889 11713 42 Mijle Cornelis van der Essen Hendrik van Procesverbaal van afslag en toewijzing van van een Huis met annex koetshuis, schuur, stal, tuin en erf, in de kom van het dorp aan het Dorpsplein, kadaster sectie A. No. 659 en 660, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4220,-
08-07-1889 11713 43 Vrijhof Arij Koster Jan Verkoop Huis, schuur, tuin en erf aan de Dorpssingel, kadaster Sectie A.No. 1397 en 1398, onder Oost en West Barendrecht voor FL.5500.- Bestemd voor de Vereniging De kerkelijke Kas.
10-07-1889 11714 45 Mijle Cornelis van der Huijser Jan Joriszn Verkoop van een Huis en erf en het recht van erfpacht op de grond waarop het huis is gebouwd aan de Voordijk, kadaster sectie D. No. 1421, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 640,-
02-08-1889 11720 56 Ven Leendert van der Essen Metta van Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Huis, en erf en het erfpacht recht van de grond waarop het huis staat, aan de Dorpsstraat, kadaster sectie D. No. 1315, te Oost en West Barendrecht
02-08-1889 11720 57 Ven Leendert van der Essen Aletta van Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis, bevattende 3 woonvertrekken en erf en het recht van erfpacht op de grond, aan de Voordijk, kadaster sectie D. No. 1692 t/m 1694, onder Oost en West Barendrecht.
07-08-1889 11720 58 Huijser Jan Joriszn. Ven Leendert van der Verkoop van 2 huizen met een schuur en verder gertimmerte, tuin en erf langs de Singel, kadaster sectie A. No. 1274 t/m 1276, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 4100,-.
08-08-1889 11720 60 Labrijn Pieter Gijsbertsz. Hollander Arie den Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis met schuur, tuin en erf, Boezemland en boschhakhout in de polder Oud Reijerwaard aan de Pruimendijk, kadaster sectie C. No. 810 t/m 820, 825 en 1839, onder Ridderkerk
14-08-1889 11721 61 Ven Leendert van der Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Twee Huizen, een afzonderlijk staande Schuur, tuin en erf, langs de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 1274 t/m 1276, te Oost en West Barendrecht
23-09-1889 11727 69 Linden Klaas van der Linden Jasper van der Obligatie met hypotheek van Fl. 7500,- onderpand: Een Bouwmanswoning en gevolgen, arbeiderswoonhuis, boomgaard, tuin, erf en watering, kadaster sectie B. No. 214, 484 t/m 487 en 550 en een perceel Weiland, kadaster sectie B. 451, alles in de polder Buitenland onder Oost en West Barendrecht
26-09-1889 11728 73 Struijk Bastiaan en Familie Speelman Maarten Verkoop Huis met erf, tuin en boomgaard aan de Ring, kadaster Sectie B. No. 456 en 1375, onder Pernis voor Fl. 2620,-
02-10-1889 11729 74 Struijk Bastiaan Cappellen Dirk Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 19.000,- onderpand: 1. Twee Ha. 71 A. 30 Ca. Weiland, genaamd Jan Koolenweide in de Oudenlandschenpolder, kadaster Sectie B. No. 7 geheel, 611 geheel en van No.3 een gedeelte,onder Hoogvliet ; 2. Drie Ha. 89 A. 20 Ca. Weiland, in Lombardijen,kadaster sectie 455 en 456, onder Pernis;3. Drie Ha. 65 A. 20 Ca. WWeiland in de Oudenlandschenpolder, kadaster sectie B. No. 69 geheel 612 geheel, No. 3 gedeeltelijk, onder Hoogvliet;4.Twee Ha. 6 A. 80 Ca. Bouwland, in Lombardijen, kadaster sectie A. No. 439, onder Pernis; 5. Drie Ha. 12 A. 50 Ca. Bouwland, in de polder Kiesheid, kadaster sectie C. No. 105 en 117, onder Pernis; 6. Vier Ha. 44 A. Wei en Bouwland, Rierland en Kade, in de polder de Kiesheid, kadaster Sectie C. No. 152 t/m 157, onder Pernis.
07-12-1889 11734/11735 95 Groenenboom Jacob Sijs Jan van der Verkoop Huis en erf aan de Ziedewijdijk, kadaster sectie D. No. 1401, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 940,-
11-12-1889 11735 96 Lijster Adrianus de Lijster Dirk de Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen met boomgaard, tuin en erf, , kadaster Sectie B. No. 829, 831, 859, 1418 en 1419, voor Fl. 3000,- en 10 Ha. 30Are en 40 Ca.Wei en Bouwland, kadaster Sectie B. No. 832 t/m 839, alles in de polder Oost IJsselmonde het Nieuweland aan den Oost polderschendijk, onder IJsselmonde voor Fl. 15.000,-. Mede koper is jan Koojman Pietersz.
13-12-1889 11735 99 Leenheer Adrianus Hilten Arie van Verkoop van een Perceel Weiland i/d polder Charlois, kadaster sectie B. No. 2181 en 2182, onder Charlois voor Fl.3700,-
21-12-1889 11736 101 Kluit Arie Kluit Cornelis Verkoop van 1. Een Stenenwindkorenmolen met huis en erf op het dorp, kadaster sectie D. No. 340 t/m 343, 2. De romp van de gewezen watermolen van den polder Buitenland aan de Oostweg, kadaster sectie B. No. 389, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 20.000.-
16-01-1890 11737 2 Sijs Jacob van der Dronkert Jilles Verkoop van een huis en erf te GoidschalxoordKadaster sectie E No. 262, gemeente Heinenoord voor Fl.1500.-.
13-02-1890 11738 10 Leenheer Pieternella en Fam. Sundermeijer Johannes H. Verkoop van 1. Een Huis en erf aan de Reedijk, kadaster Sectie B. No. 756, onder Rhoon; 2. Een Schuurtje en een perceel Tuin,aan den Hoogendijk, kadaster Sectie C. No, 1186, onder Charlois en kadaster sectie B. No. 736, onder Rhoon;3. Een Schuur en erf aan de Hoogendijk, kadaster Sectie C. No. 1186, onder Charlois; 4. Een Arbeiderswoonhuis, met tuin en erf, aan de Hoogendijk, kadaster sectie C. No. 1150,onder Charlois voor Fl. 3170,- Mede koper is Gerardus Cornelis Sundermeijer.
19-02-1890 11739/11740 13 Elzerman Johan Hendrik Elzerman Albert Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis met erf aan de Waaldijk, kadaster Sectie D. No. 818 onder Ridderkerk
20-02-1890 11740 14 Dekker Familie Koning Huibrecht de Verkoop van de Gemene en overdeelde helft in 1 HA 3 Are Griendland, in de polder Binnenland, kadaster Sectie A. No. 290 onder Rhoon voor Fl. 463,50
20-02-1890 11740 15 Dekker Cornelis Arie koper zie akte 19 Veiling Huis, schuur, tuin en erf gelegen aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie a. No. 642 en 845, te Rhoon
20-02-1890 11740 16 Dekker Familie koper zie akte 19 Veiling van 1. Een Woonhuis met koetshuis, stalling, tuin en erf, aan de Rijsdijk, kadaster Sectie A. No. 1110; 2. Vier Ha 89 A 60 Ca. Bouwland in de polder Buitenland aan de Tijsjesdijk, kadaster sectie B. No. 658; 3. Twee Ha 94 A 10 Ca Bouwland en Kade, in de zegenpolder aan de Essendijk, kadaster sectie C, No. 111 en 112; 4. Het recht van erfdienstbaarheid van weg, kadaster Sectie C. No. 109; 5. Zeven en veertig Aren Weiland in de zegenpolder, kadaster Sectie C. No. 109, alles onder Rhoon; 6. Drie Ha 95 A 60 Ca Weiland in de polder Oudeland aan de Korten Varleweg, kadaster sectie A. No. 240 en 243, onder Poortugaal
26-02-1890 11741 18 Voorbergen Jaantje Qualm Philippus Verkoop Huis en erf in kom van het dorp langs de Dorpsstraat, kadaster sectie B. No. 1126, te Pernis voor Fl.1800.-.
27-02-1890 11741 19 Dekker Familie Hollander Jan Arie den Procesverbaal van afslag en toewijzing van een woonhuis met koetshuis,stal, tuin en erf en enige percelen Wei en Bouwland en Kade. onder Rhoon en Poortugaal voor Fl. 28961,70
27-02-1890 11741 19 Dekker Familie Dekker Cornelis Arie Verkoop van Een Woonhuis met koetshuis, stalling, tuin en erf, aan de Rijsdijk, kadaster Sectie A. No. 1110, onder Rhoon voor Fl. 3250,-
27-02-1890 11741 19 Dekker Familie Alderlieste Jacob Verkoop van Vier Ha 89 A 60 Ca. Bouwland in de polder Buitenland aan de Tijsjesdijk, kadaster sectie B. No. 658, onder Rhoon voor Fl. 6860,-
27-02-1890 11741 19 Dekker Familie Roeland Jan Pieter Verkoop van 1. Twee Ha 94 A 10 Ca Bouwland en Kade, in de zegenpolder aan de Essendijk, kadaster sectie C, No. 111 en 112; 2. Het recht van erfdienstbaarheid van weg, kadaster Sectie C. No. 109; 3. Zeven en veertig Aren Weiland in de zegenpolder, kadaster Sectie C. No. 109, alles onder Rhoon voor Fl. 10.852,50
27-02-1890 11741 19 Dekker Familie Hollander Jan Arie den Verkoop van Drie Ha 95 A 60 Ca Weiland in de polder Oudeland aan de Korten Varleweg, kadaster sectie A. No. 240 en 243, onder Poortugaal voor Fl. 7999,20
26-03-1890 11743 28 Elzerman Albert Cornelis Gijp Barendregt Eliza van der Obligatie met hypotheek van Fl. 4800,- onderpand: 1.Twee Huizen met tuin en erf aan de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 693, 1560 en 1361; 2. Een Huis met Boomgaard, tuin en erf in Smitshoek, kadaster Sectie A. No. 106, 107 en 1253, alles te Oost en West Barendrecht
04-04-1890 11744 32 Wildenman Arie Nugteren Pieter Verkoop van 76 A 70 Ca Griendland,in de Waalgronden onder Oost en West barendrecht kadaster Sectie D. No. 1054, 1537 voor Fl. 700,- en vestiging van erfdienstbaarheid van weg t.b.v. gemelde percelen over kadaster Sectie D No. 1534 toebehorende aan Mattheus de .aan te Heerjansdam voor Fl. 40,-
05-04-1890 11745 34 Essen Gerrit van Essen Jan Gerritszn van Verkoop Huis, woonkeet, schuur, tuin en erf, kadaster sectie A. No. 613, 614,614bis, 615 en 1616, te Heerjansdam voor Fl. 1800,-
03-05-1890 11749 45 Leeuwenburg Marius Koning Adrianus de Verkoop Bouwmanswoning en gevolgen genaamd Heuvelstein, bestaande in een Woonhuis, schuur,, afzonderlijk staande wagenkeet, houtschuur, hooiberg, erf, tuin en boomgaard, in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 475, 761 en 762, onder Rhoon voor Fl. 1800,-
06-05-1890 11749 46 Verschoor Adrianus Adrianusz Zwanenburg Cornelis B. Verkoop Huis en een erf aan de Oostzijde der haven, kadaster sectie B. No. 1350, te Pernis voor Fl. 2000,-
08-05-1890 11749 47 Nugteren Pieter Cohen Marius Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis, bevattende 5 woningen, erven en tuingrond aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1363 t/m 1368, onder Oost en West Barendrecht
03-06-1890 11749 48 Raadt Adriaantje de Linden Jasper van der Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: 2 Ha. 10 Are 90 Ca. Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. 245, onder Oost en West Barendrecht
04-06-1890 11750 49 Driel Martijntje van Cohen Marius Obligatie met hypotheek van Fl. 6000,- onderpand: 6 Ha. 21 Are 55 Ca. Wei en Bouwland, dijk en twaalf roeden in de polder Oost Ijsselmonde, het Nieuweland, kadaster Sectie B. No. 1073 en 1074 en aan het Kerkedijkje, kadaster Sectie B. No. 663 t/m 665, 74 en 696, onder IJsselmonde
10-07-1890 11753 59 Spuij Paulus van der Buuren Nicolaas Antonie van Obligatie met hypotheek van Fl. 415,- onderpand: Een Huis en erf aan de Katendrechtsche Lagendijk in de polder Charlois, kadaster sectie B. No. 2479 onder Charlois
05-08-1890 11761 77 Jagt Bastiaan van der Linden Dirk van der Obligatie met hypotheek van Fl. 3300,- onderpand:1. 2Twee Ha. 55 Are 50 Ca. Land en watering in de polder Buitenland, kadaster sectie B. No. 13 t/m 165, onder Oost en West Barendrecht; 2. 1 Ha. 32 Are 40 Ca. Bouwland en Watering in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster sectie D. No. 170 en 171, onder Ridderkerk
27-08-1890 11763 82 Elzerman Anthony en Neeltje Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis, en erf en het recht van erfpacht op de grond van het huis aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 1343, onder Oost en West Barendrecht
09-09-1890 11763 84 Ven Leendert van der Sijs Adrianus van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Twee Huizen, afzonderlijk staande schuren en verder getimmerte, tuin en erf langs de Singel, kadaster sectie A. No. 1274 t/m 1276, onder Oost en West Barendrecht
16-10-1890 11767 90 Deurzen Hendrika van koper zie akte 93 Veiling van 1. Twee Ha 91 A 90 Ca Bouwland, in de polder Rhoonsche Kiesheid, tegen de Harsdijk, kadaster Sectie A. No. 199; 2. Drie Ha 42 A 30 Ca Bouwland,in de polder de Kiesheid, kadaster sectie A. No. 200; 3. Drie Ha 54 A 60 Ca Bouwland, in de polder Nieuw Pendrecht tegen de reedijk, kadaster sectie B. No. 271, alles onder Rhoon
23-10-1890 11768 93 Deurzen Hendrika van Barendregt Jacob Woutersz. Procesverbaal van afslag met toewijzing en verkoping van 1. Twee Ha 91 A 90 Ca Bouwland, in de polder Rhoonsche Kiesheid, tegen de Harsdijk, kadaster Sectie A. No. 199; 2. Drie Ha 42 A 30 Ca Bouwland,in de polder de Kiesheid, kadaster sectie A. No. 200,onder Rhoon voor Fl. 9140,10
23-10-1890 11768 93 Deurzen Hendrika van Vogelsang Hendrik Procesverbaal van afslag, toewijzing en verkoping van Drie Ha 54 A 60 Ca Bouwland, in de polder Nieuw Pendrecht tegen de reedijk, kadaster sectie B. No. 271, alles onder Rhoon voor Fl. 2433,50
05-11-1890 11769 96 Visser Willem Pietersz. koper zie akte 99 Procesverbaal van voorlopige verkoping van : Twee aan elkander staande Gebouwen, erven, opengrond en water aan de Voordijk, kadaster sectie D. No. 1839, 1768, onder oost en West Barendrecht. Hoogste bod is Fl. 3015,-.
06-11-1890 11769 97 Wingerden Cornelis van Ban Gerrit van den Obligatie met hypotheek van Fl. 1300,- onderpand: Een Huis, ingericht tot btoodbakkerij en winkel en Twee woningen onder een dak, schuur en erve. Aan de binnenkant van de dijk, kadaster sectie A. No. 565, 879, 928, 1164, 1216, 1217 en 1268, onder Heerjansdam
11-11-1890 11771 99 Visser Willem Pietersz. Barendregt Johannes Adrianus Gunning en definitieve toewijzing van : Twee aan elkander staande Gebouwen, erven, opengrond en water aan de Voordijk, kadaster sectie D. No. 1839 en 1768, onder oost en West Barendrecht voor Fl. 3015,-
12-12-1890 11772 111 Raadt Jacob de Hollander Arie den Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en erf, aan den Rijsdijk, kadaster sectie B. No. 739, onder Rhoon
17-12-1890 11772 114 Barendregt Johannes A. Gijp Barendregt Eliza van der Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Twee Huizen, erven, opengrond en water aan de Voordijk, kadaster sectie D. No. 1768 en 1839, onder Oost en West Barendrecht
31-12-1890 11774 119 Uijterlinde Johannes Gijp Barendregt Eliza van der Veiling van enige percelen wei/bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 208, 209, 821 en 822, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 11137,90
08-01-1891 11775 1 Jagt Bastiaan van der Barendregt Jan Maartenszn Verkoop van 1 HA 32 Are en 40 Ca Bouwland en watering in de polder Nieuw Reijerwaard, kadaster Sectie D. No. 170 en 171, onder Ridderkerk voor Fl.1530.-.
03-02-1891 11775 8 Nouwen Hendrik Huijser Jan Jorisz Verkoop Huis en erf met erfpacht van de grond aan den Middeldijk, kadaster sectie B. No. 514, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.500.-.
26-02-1891 11777 16 Molendijk Aart koper zie akte 21 Veiling Huis en erf en het recht van erfpacht aan de Gebroken Meeldijk, kadaster sectie D. No. 1744, te Oost en West Barendrecht. Hoogste bod gedaan door Jan Pieter Huijser te Oost en West Barendrecht
02-03-1891 11778 17 Labrijn Jan Roos Willemina Verkoop van 6 Aren, 40Ca Weiland, boomgaard en watering in de Ziedewijdse polder tegen de Ziedewijdsedijk, kadaster Sectiw D. No. 381 geheel 379 gedeeltelijk, onder Oost en West Barendrecht voor FL.400.-.
04-03-1891 11778/11779 19 Barendregt Gerrit Goudt Leendert Verkoop Huis en erf, binnen de kom der Gemeente Oost en West Barendrecht aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie A. No. 1185 voor Fl.1680.-.
05-03-1891 11779 21 Molendijk Aart Huijser Jan Pieter Procesverbaal van afslag van Huis en erf en het recht van erfpacht aan de Gebroken Meeldijk, kadaster sectie D. No. 1744, te Oost en West Barendrecht voor Fl. 3000,-
10-03-1891 11779 22 Barendregt Pieter Vrijlandt Jan Ariezn Verkoop v/e Bouwmanswoning, bestaande in een Huis met annex schuur, woonkeet, wagenkeet, koetshuis met afzonderlijk staande schuur, boomgaard en erf, in het Westeinde aan de Lagendijk, kadaster sectie C. No. 837 en een arbeidershuis met boomgaard en erf, kadaster sectie C./ No. 723 en 724,onder IJsselmonde voor Fl. 3000,-
16-03-1891 11779 23 Overwater Schilleman Overwater Arie Anthonie Verkoop van 12 HA 44 Are Bouw en Weiland in de polder Charlois, kadaster sectie C. No. 456 t/m 459, 163, 433 t/m 435, 522, onder Charlois voor Fl. 20.200,-
21-03-1891 11780 25 Haan Mattheus de Nugteren Pieter Verkoop 1. Een huis met erf en tuin aan de Noldijk, kadaster sectie D. No. 1670 en een gedeelte valt onder de Zwijndrechtschewaard kadaster No. 1534; 2. Huis, schuur en erf, aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1533, 1650 en 1651, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4500,-
28-04-1891 11784 39 Goudt Leendert Huijser Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 1200,- onderpand: Een Huis en erf binnen de kom, aan de Dorpsstraat , kadaster sectie A. No. 1185, onder Oost en West Barendrecht
29-04-1891 11784 41 Sederel Machiel Leenheer Junior Cornelis Obligatie met hypotheek van Fl. 600- onderpand: Een Huis en erf met tuin aan de Noldijk, kadaster Sectie D. No. 1272, 1273 en 1302, onder Oost en West Barendrecht
30-04-1891 11784 42 Rijsdijk Jan Huijser Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 2400,- onderpand: 2 Are 90 Ca. Tuingrond aan de dijk van de polder Ziedewij, waarop door de schuldenaar een Gebouw wordt gebouwd, kadaster sectie D. No. 1877, te Oost en West Barendrecht
30-04-1891 11785 43 Ven Leendert van der Elzerman ALbert Cornelis Verkoop van 55 Ca. Erf zijnde het Noord Westelijke gedeelte van dat perceel kadaster Sectie A. No.1274 te Oost en West Barendrecht
04-05-1891 11785 45 Molendijk Aart Huijser Jan Pieter Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand:1. Een Huis en erf en het recht van erfpacht op de grond waarop het huis is gebouwd aan de Gebroken Meeldijk, kadaster Sectie D. No. 1744;2. Een Huis en erf op het dorp, kadaster sectie D No. 1738;3. Vijf Huizen, schuren en erf aan de Voordijk, kadaster Sectie D. No. 1847 t/m 1850, alles onder Oost en West Barendrecht
16-05-1891 11786 48 Waard Adrianus Dirksz.de Lijster Asrianus de Obligatie met hypotheek van Fl. 2000,- onderpand: Een Huis en erf aan de Oostdijk kadaster Sectie B. No. 2402, onder IJsselmonde
09-07-1891 11787 53 Stempels Pieter Roelofszn Leenheer Jacob Corneliszn Verkoop v/e Huis verdeelt in Arbeiderswoningen met schuur, straat, weg, erf en water, kadaster Sectie A. No. 1185, 1269 en 1271 onder Heerjansdam voor Fl. 2100,-
13-08-1891 11793/11794 66 Jagt Bastiaan van der Linden Dirk van der Hypothecaire obligatie van Fl. 500,- onderpand: Een Huis met schuur en erf en het recht van erfpacht op de grond waarop e.e.a. is gebouwd kadaster Sectie A. No. 1325 en 1326 onder Oost en West Barendrecht
18-08-1891 11794 67 Roos Willemina Huijgen Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis met schuur en erf in de Ziedewijdsepolder tegen de Ziedewijdsedijk, kadaster Sectie D. No. 1878 onder Oost en West Barendrecht
06-10-1891 11798 78 Leenheer Leendert Gijp Barendregt Eliza van der Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- ondrpand: 4 Ha. 28 Are 20 Ca. Wei en Bouwland kadaster Sectie A. No. 455, 456, 459 en 460 onder Charlois en 3 Ha. 14 Are 41 Ca. Weiland en Watering kadaster Sectie B. No. 275 t/m 277 onder Rhoon
25-11-1891 11802 85 Barendregt Pieter Vrijhof Arij Verkoop van Een Woonhuis, schuur, bergplaatsen, bleekveld en erf binnen de kom der gemeente Oost West Barendrecht aan de Voordijk, kadaster sectie A. No. 1272 voor Fl.2000.-.
12-01-1892 11803 1 Huijser Hendrik Janszn Heijkoop Unico Allert van Verkoop van Een Woonhuis, waarin de broodbakkerij wordt uitgeoefend met schuurtje, tuin en erf, kadaster Sectie A.1270 te Oost en West Barendrecht voor FL.3500.-.
13-01-1892 11803 2 Dekker Arie Jansz. kopers zie akte 5 Veiling van 1. Een Bouwmanswoning en gevolgen, bestaande in een Huis met annex schuur, boomgaard, tuin en erf, laan en gedeelte watering aan de Straatweg in de polder Heer Oudelands Ambacht, kadaster Sectie B. No. 377, 376, 49 bis,geheel en 376, 379, 377; 2. Een Arbeiderswoning met erf en gedeelte water, aan de Straatweg, kadaster Sectie B. No. 389 gedeelte No. 49 bis; 3. Twee Ha. 82 A 40 Ca.Weiland, kadaster Sectie B. 388 edeelte 379; 4. Vier Ha. 39 A. 58 Ca. Bouwland en Watering, tegen de Spoorweg kadaster Sectie B. No. 20 ,205, 212 en 428; 5. Zes en Tachtig A. 37 Ca. Bouwland en Watering,tegen de Spoorweg, kadaster Sectie B. No. 214 en 427; 6. Twee Ha. 53 A. 40 Ca. Weiland, kadaster Sectie B. 15; 7. Vijf Ha. 86 A. 6 Ca. Weiland en Watering kadaster sectie B. No. 13, 1  en 30, alles onder Gemeente Groote Lindt; 8. Vijf Ha. 56 A. 95 Ca. Weiland, Boschhakhout, weg en watering, in de polder Kijfhoek langs de spoorweg, kadaster Sectie C. No. 288, 393, 395, 399, 400 en 486, alles gelegen onder Zwijndrecht.
16-01-1892 11803 3 Groenenboom Leendert Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop van 6 HA. 41 Are 90ca Weiland in de polder Buitenland sectie B. No. 221, 222, 235, 237 en 408 En 1 Ha. 10 Are 50 Ca. Weiland en Watering kadaster Sectie D. No. 995, 1119 en 1120 onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 11000,-
20-01-1892 11803/11804 5 Dekker Arij Jansz. Beelaerts Marinus Pieter Procesverbaal van Afslag zie akte 2 d.d.13-1-1892, voor de prijs van Fl. 34174,70
26-01-1892 11804 7 Huijser Marinus Huijser Hendrik en Arie Jansz. Verkoop v/e huis waarin de broodbakkerij wordt uitgeoefend, schuur, boomgaard, tuin en erf, kadaster sectie A. No. 1022 en 1374 te Oost en West Barendrecht,op het dorp voor Fl. 5000,-
06-02-1892 11804/11805 9 Berg Hermanus van den koper zie akte 10 Veiling van 1. Een Logement en Koffiehuis, genaamd "Het Raadhuis" met schuren, erf, tuin, bleekveld op het Dorp aan het Dorpsplein kadaster Sectie A. No. A. 1262, 1264; 2. Een perceel Boomgaard aan de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 667, onder Oost en West Barendrecht
11-02-1892 11805 10 Berg Hermanus van den Both Hendrik Verkoop van 1. Een Logement en Koffiehuis, genaamd "Het Raadhuis" met schuren, erf, tuin, bleekveld op het Dorp aan het Dorpsplein kadaster Sectie A. No. A. 1262, 1264; 2. Een perceel Boomgaard aan de Dorpssingel, kadaster sectie A. No. 667, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 7525.
12-02-1892 11805 11 Dekker Jan Arieszn koper zie akte 14 Veiling van een Bouwmanswoning en gevolgen en diverse percelen Wei en Bouwland, kadaster Sectie A. No. 234, 446 t/m 449, 224 en 225, 441, 220, 442, 25 en 26, 24, onder Westmaas.
18-02-1892 11806 13 Heijkoop Unico Allert van Huijser Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 3000,- onderpand: Een Huis met schuurtje, tuin en erf op het dorp, kadaster Sectie A. No. 1270, onder Oost en West Barendrecht
19-02-1892 11807 14 Dekker Jan Arieszn Leeuwenburgh Adrianus Verkoop van div.percelen land, kadaster Sectie A. No. 224 en 225, 441, 220, 442, 25 en 26, 24, onder de Gemeente Westmaas voor Fl.12704.30.-. De Bouwmanswoning en gevolgen zie akte 11 d.d. 12-2-1892 wordt niet verkocht.
04-03-1892 11808 19 Elzerman Anthonij en Neeltje Bie Antonie van der Verkoop v/e Huis en erf en erfpacht op de grond, kadaster Sectie A. No. 1343 voor FL.750.-onder Oost en West Barendrecht
30-03-1892 11809 28 Kleinjan Kleijs Groenenboom Huibrecht Verkoop Huis, erf en tuin onder Rhoon kadaster Sectie C.No. 229,449 en 500 voor Fl. 625,-
11-04-1892 11810 33 Visser Pieter Pietersz. Walsem Arnoldus Klaasz. Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: 1 Ha. 85 Are 80 Ca. Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 168 onder Oost en West Barendrecht
16-04-1892 11813 39 Hilt Jan Albertsz. van der Jong Hendrik de Verkoop van 1 Ha. 8 Are en 30 Ca. Bouwland, kadaster Sectie A. No. 138 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1800.-
30-04-1892 11813 41 Timmers Wed. Teuntje A. Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop Boumanswoning en gevolgen, groot 1 Ha. 52 Are en 36 Ca., kadaster Sectie B 238, 239, 409, 535 en 536 voor Fl.4800.-.
30-04-1892 11813 42 Timmers Wed. Teuntje A. Haegen T.M.Schultz van Verkoop van 1 Ha. 25 AreBouwland, kadaster Sectie B.185 en 1 Ha,en 18 Are.10 Ca. Bouwland kadaster Sectie B.192 onder Oost en West Barendrecht voor Fl.3850.-
18-05-1892 11813 45 Elzerman Johan Hendrik Elzerman Albert Cornelis Verkoop v/e Huis met erf, opengrond en schuur, onder Ridderkerk kadaster Sectie D.No. 818 voor Fl.1800.-.
03-06-1892 11814 47 Groenenboom Huibrecht Huijser Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 625,- onderpand: Een Huis, erf en tuin kadaster Sectie C. No. 229, 499 en 500, onder Rhoon
10-06-1892 11814 48 Elzerman Albert Cornelis Cohen Marius Obligatie met hypotheek van Fl. 1600,- onderpand: Een Huis met erf, kadaster Sectie D. No. 818, onder Ridderkerk
25-06-1892 11814/11815 52 Zwaal Gerrit Bie Anthonie van der Obligatie met hypotheek van Fl. 450,- onderpand: Een Huis met schuur en erf, kadaster Sectie C. No. 803, 804 en 878, onder Ijsselmonde
12-10-1892 11823/11824 77 Huijser Willem Willemsz. Mol Simon Veiling van een Vlassersstelling bestaande in Woonhuis met annex zwingelkeet, tuin en erf in het oostelijk gedeelte van de kom aan de Voordjik, kadaster Sectie D. No. 1769 en 1770 en het recht van erfpacht op de grond onder Oost en West Barendrecht
12-10-1892 11823/11824 77 Huijser Willem Willemsz. Mol Simon Veiling van Een Schuur met afzonderlijk staande Braakloods en erf en het recht van erfpacht op de grond aan de zuidzijde van den Voordijk, kadaster Sectie D. No. 1420, onder Oost en West Barendrecht
12-10-1892 11823/11824 77 Huijser Willem Willemsz. Huijser Jan Pieter Veiling van Een Arbeiderswoonhuis, bevattende vier woonvertrekken, met loodsen en erf, aan de Dorpsstraat, kadaster Sectie D. No. 346 en 347, onder Oost en West Barendrecht
26-11-1892 11827 87 Schepman Mattheus Marinus Lodder Jan Verkoop van een Huis met schuurtje, kadaster Sectie C. No. 28 en het recht van opstal op een gedeelte groot 35 Ca. van het perceel kadaster Sectie C. No. 29 onder Rhoon voor Fl. 580,-
07-12-1892 11827 88 Jagt Bastiaan van der Mak Gozinus Verkoop Huis met tuin en erf onder Rhoon, kadaster Sectie A.461 t/m 463, samen groot 9 Aren 14 Ca. voor Fl. 1075,-
14-12-1892 11827/11828 89 Huijser Willem Willemsz. Mol Simon Verkoop van Een Vlassersstelling en gevolgen en het recht van erfpacht op de grond, kadaster Sectie D. No. 1769 en 1770 en Een Huis cum annexis en het recht van erfpacht; kadaster Sectie D. No. 1420 en Een Arbeiderswoonhuis kadaster Sectie D. 346 en 347, alles onder Oost en West Barendrecht voor 1885,-
04-01-1893 11829 1 Nes Arie Ariesz. van Niemantsverdriet Arie Verkoop Huis en het erfpacht op een stuk dijkgrond, waarop het huis is gebouwd, kadaster Sectie A. No.1315, groot 1 Are, 65 Ca. voor Fl. 400.- onder Oost en West Barendrecht
05-01-1893 11829 3 Lodder Jan Schepman Mattheus Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 685,- onderpand: een Huis met schuurtje, kadaster Sectie C. No. 28 en het recht van opstal op een gedeelte groot 35 Ca. van het perceel kadaster Sectie C. No. 29, onder Rhoon
13-01-1893 11830 9 Prooijen Leendert van Overwater Jan Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis en schuur kadaster Sectie D. No. 909 en 17 Are 84 Ca. Boomgaard kadaster Sectie D. No. 750 en 751 en 49 Are 40 Ca. Weiland, kadaster Sectie D. No. 553, alles onder Ridderkerk
16-02-1893   14 Dronkert Jilles Molendijk Aart Obligatie met hypotheek van Fl. 1500,- onderpand: Een Woonhuis, koetshuis, stalling, tuin en erf,aan de Rijsdijk, kadaster Sectie A. No. 1110, onder Rhoon
16-02-1893 11832 15 Zevenbergen Jilles Huijsken Cornelis Verkoop Huis en schuurtje met erfpacht op de grond aan de Voordijk Sectie A.1328.groot 1 Are 44 Ca., onder Oost en West Barendrecht voor FL. 400.-
06-03-1893 11833 21 Huijsken Cornelis Vlegaard KLaas Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis met schuurtje en het erfpachtrecht op de grond, aan de Voordijk, kadaster Sectie A. No. 1328, onder Oost en West Barendrecht
08-03-1893 11834 22 Burg Pieter van der kopers zie akte 24 Veiling van een Huis en schuur en vijf percelen Wei en Bouwland Kadaster Sectie C. No. 61 t/m 63, 224 t/m 226, 237, 239 en Sectie A. No. 451 t/m 454, alles onder Charlois.
15-03-1893 11835 24 Burg Pieter van der Mak Gozinus Verkoop van Huis, schuur, afzonderlijk staande wagenkeet, tuin, boomgaard en erf aan den Charloischen Hoogendijk, kadaster Sectie C. No. 61 t/m 63 en 72 Aren 90 Ca. Weiland tegen de Hoogendijk in de polder Robbenoord, Kadaster Sectie A. No. 452 en 453 en 1 Ha. 2 Are 30 Ca. Weiland, in de polder Robbenoord, kadaster Sectie A. No. 451 en 2 Ha. 12 Are Bouwland in de polder Robbenoord kadaster Sectie A. No. 454, alles onder Charlois voor Fl. 9620,- Mede koper is Leendert Jan van der Burg
15-03-1893 11835 24 Burg Pieter van der Jungerius Fas Aartsz. Verkoop van 1 Ha. 58 Are 80 Ca. Bouwland aan de Katendrechtscheweg, kadaster Sectie C. No. 225, onder Charloisvoor Fl. 2925,60
15-03-1893 11835 24 Burg Pieter van der Wel Adrianus van der Verkoop van 1 Ha. 91 Are 20 Ca. Weiland aan de Katendfrechtscheweg, kadaster Sectie C. No. 224,226,237 en 239, onder Charlois voor Fl. 3072,-
21-03-1893 11837 28 Huijser Hendrik Janszn Huijser Arie Jansz. Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Huis met schuur en erf, kadaster Sectie A. No. 1022 en 1374, onder Oost en West Barendrecht
23-03-1893 11838 30 Huijser Jacob koper zie akte 32 Veiling van een Woonhuis met annex veestalling, afzonderlijke korenschuur en erf, kadaster Sectie D. No. 344, onder Oost en West Barendrecht
29-03-1893 11838 32 Huijser Jacob Roos Teunis Verkoop v/e woonhuis annex veestalling Met korenschuur en erf, aan de Dorpsstraat.te Oost en West Barendrecht Sectie D.344 voor Fl.1210.-.
06-04-1893 11839/11840 35 Huijser Henderina Cornelia Huijser Marinus Obligatie met hypoteek van Fl. 1050,- onderpand: Een Huis met erfpachtrecht op de grond, kadaster Sectie A. No. 942 t/m 945l, onder Oost en West Barendrecht
03-05-1893 11844 44 Leeuwenburg Jan Arijszn Leeuwenburg IJsbrand.H. Verkoop v/e bouwmanswoning en gevolgen en 4 percelen Wei en Bouwland; kadaster Sectie B.69 t/m 75, 694, 695, 94, 95 en 97, onder de Gemeente Rhoon voor FL.15000.-..
04-05-1893 11844 45 Kleinjan Pieter Ekelenburg Adrianus van Verkoop v/e Huis met erf en tuin c.a. kadaster Sectie B.No.121,676,715 en 716, onder Rhoon voor Fl.485.-.
04-05-1893 11844/11845 46 Roos Teunis koper zie akte 48 Veiling van een Schuur met erf uitmakende een gedeelte ter grootte van 3 Aren 35 Ca. van het perceel kadaster Sectie D. No. 344 onder, Oost en West Barendrecht
10-05-1893 11845 48 Roos Teunis Kraak Jan Verkoop v/e schuur met erf 3 Are 35 Ca van het perceel Sectie D.No. 344, onder Oost en West Barendrechtvoor Fl. 660,-
03-06-1893 11846 53 Roos Teunis Bie Anthonie van der Obligatie met hypotheek van Fl. 900,- onderpand: Een Huis en erf, kadaster Sectie D. No. 1891, onder Oost en West Barendrecht
20-06-1893 11846 55 Hoogendijk Maarten Ban Gerrit van den Verkoop v/e Huis ingericht als broodbakkerij en kruidenierswinkel met 2 huizen, schuren enz. kadaster Sectie D.No. 737,1666,1705, 1794, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3000
24-06-1893 11847 57 Jagt Bastiaan van der Linden Dirk van der Obligatie met hypotheek van Fl. 700,- onderpand: 2 Ha. 55 Are 50 Ca. Weiland en watering kadater Sectie B. No. 163 t/m 165 en Een Huis enz. het recht van erfpacht op de grond kadaster Sectie A. No. 1325 en 1326, alles onder Oost en West Barendrecht
31-07-1893 11858 77 Jagt Jan Cornelisz. van der Overwater Jan Jacobus Obligatie met hypotheek van Fl. 1000,- onderpand: Een Huis met tuin en 3 percelen Bouw en Weiland en watering kadaster Sectie B. No. 208, 209, 211, 212, 574 en 575, onder Oost en West Barendrecht
09-08-1893 11858 82 Vijfvinkel Adriana Jagt Pieter Meeuwisz. van der Verkoop met hypotheek van Een Huis met herberg, schuur, erf, tuin enz. kadaster Sectie B. No.6, 8, 531, 532, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 4000,-
10-11-1893 11868/11869 97 Kleinjan Leendert Oosthoek Japhet Dirk Obligatie met hypotheek van Fl. 20.000,- onderpand: 1. Een Bouwmanswoning en gevolgen,kadaster Sectie A. No. 72 t/m 78; 2. Een Ha 50 A 90 Ca Bouwland in de polder Oud Rhoon No. 500; 3. Een Ha 40 A 40 Ca Weiland, Sectie A No. 498 en 864; 4. Drie ha 96A 20 C Weiland in de huijters, Sectie A. No. 57, 70 en 71; 5. Twee Ha 66 A 90 Ca Weiland Sectie A. No. 58, 61; 6. Vier Ha 54 A 20 Ca Weiland, Sectie A. No. 63 t/m 66, 1157 en 1158; 7. 7 A 80 Ca Weiland,(voormalig molenerf) Sectie A. No.1212; 8. Twee ha 61 A 60 Ca Bouwland, Sectie A. No. 69, alles onder Rhoon 9. Een Huis en erf met gevolgen onder Poortugaal, kadaster sectie B. 42 en 43 en een perceel Tuingrond aan de Rhoonsche dijk, kadaster Sectie A. No. 502 onder Rhoon; 10. Twee Ha 36 A 60 Ca Weiland, kadaster Sectie B. No. 39; 11. Een ha 8 A 30 Ca Dijk, Sectie B. No. 40; 12. Twee ha 47 A 60 Ca Bouwland,Sectie B. No. 12; 13. Twee Ha 42 A 50 Ca Bouwland, Sectie B. No. 22, nummer 10 t/m 13 aan de Zwaardijk te Poortugaal.
06-12-1893 11870 102 Hart Bastiaan 't Qualm Philippus Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: 1 Ha. 81 Are 60 Ca. Tuinland en weg kadaster Sectie A. No. 417, 419, 460, 461, 462, onder Pernis
21-12-1893 11872 109 Essen Pieter van Drunen Adrianus Pieter van Verkoop Huis met keet en erf kadaster Sectie A. No.1123,1122 gedeeltelijk voor Fl. 700.- en Een Winkelhuis met erf, schuur enz. kadaster Sectie A. No. 1121 en 1122 gedeeltelijk te Oost en West Barendrecht voor Fl.1100.-
03-01-1894 11873 1 Roos Gerrit en Margaretha Dekker Arie Janszn Verkoop Huis met schuurtje en loods etc.en het recht van erfpacht, aan de Voordijk, kadaster Sectie A.No. 1183 voor Fl.1650.-.Te Oost en West Barendrecht.
04-01-1894 11873 2 Koning Leendert de koper zie akte 5 Veiling Bouwmanswoning of Vlasserstelling en gevolgen en Arbeiderswoningen en erven en ee perceel Weiland kadaster Sectie D. No. 527, 692, 693, 711,520 t/m 522, 914 t/m 916, 911 t/m 913, 540 en 541, onder Ridderkerk voor Fl.8936,80
11-01-1894 11873 5 Koning Leendert de Overwater Arie Anthonie Verkoop van Een Ha. 93 Aren 10 Ca. Weiland, in de polder Nieuw Reijerwaard, tegen de Straatweg kadaster Sectie D. No. 540 en 541, onder Ridderkerk voor        Fl. 3336,80
11-01-1894 11873 5 Koning Leendert de Molendijk Aart Verkoop van Een Bouwmanswoning of vlassersstelling en gevolgen, bestaande in een Huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis met droogpijpen, boomgaard, tuin en erf aan de Waaldijk langs de Straatweg, kadaster Sectie D.No. 527, 627, 693, 711, 520 t/m 522 onder Ridderkerk en Een Huis, bevattende drie woonvertrekken met erf, kadaster Sectie D. No. 520 t/m 522 en 711 gedeeltelijk, aan de Waaldijk langs de Straatweg, onder Ridderkerk voor Fl. 2960,-
11-01-1894 11873 5 Koning Leendert de Molendijk Aart Verkoop van een Arbeidershuis, bevattende drie vertrekken en bakkeet en erf, an de Waaldijk langs de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 914, 915, 916 en het westelijkgedeelte van No. 913, onder Riddderkerk voor Fl. 1400,-
11-01-1894 11873 5 Koning Leendert de Molendijk Aart Verkoop van van Een Arbeidershuis, bevattende drie woonvertrekken en erf, aan de Waaldijk langs de Straatweg, kadaster Sectie D. No. 911, 913, onder Ridderkerk voo Fl. 1240,-
11-01-1894 11873/11874 6 Koning Jacob de koper akte 8 Veiling v/e Huis met schuur met 2 Ha 55 Are 50 Ca Weiland en Watering kadaster Sectie A. No.1325,1326 en sectie B.163.164 en 165, onder Oost en West Barendrecht
18-01-1894 11876 8 Koning Jacob de Uijterlinde Leendert Verkoop Huis met schuur met 2 Ha 55 Are 50 Ca Weiland en Watering kadaster Sectie A. No.1325,1326 en sectie B.163.164 en 165, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 6240,20
08-02-1894 11877 13 Visser Wijlen Arie Willemsz. kopers zie akte 18 Veiling Huis met schuur, erf en tuin en 6 Ha 17 Are 20 Ca Bouwlandte kadaster Sectie A. No. 889, 890, 45, 909, 911, Sectie B.No. 135 en136 Sectie D. No. 817 en 818, onder Oost en West Barendrecht
16-02-1894 11879 18 Visser Wijlen Arie Willemsz. Barendregt Gerrit Cornelisz. Verkoop van Een Huis, bevattende Twee voorkamers, kamertje, achterhuis en kleders, bovenkamertjes en annex keuken en werkplaats, schuur, erf, wagenkeet, aan de Voordijk kadaster Sectie A. No. 889, 890 en 45, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 2200,-
16-02-1894 11879 18 Visser Wijlen Arie Willemsz. Barendregt Gerrit Cornelisz. Verkoop van Twee Ha. 61 Are Bouwland, kadaster Sectie B. No. 135 en Een Ha. 7 Aren 40 Ca. Bouwland, kadaster Sectie B. No. 136,in de polder Buitenland tegen de Middeldijk, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.
16-02-1894 11879 18 Visser Wijlen Arie Willemsz. Boer Pieter Adrianus den Verkoop van Twee Ha. 48 Aren 80 Ca. Bouwland, in de Zuidpolder tegen de Ziedewijschekade, kadaster Sectie D. No. 817 en 818, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3759,90
16-02-1894 11879/11880 19 Plantenga Tjalling kopers zie akte 22 Veiling van Bouwmanswoning en gevolgen en 3 Arbeiderswoningen en 3 Ha 40 Are 30 Ca. Wei en Bouwland kadaster Sectie B.No. 214, 487, 550, 484 t/m 486, 451 en Sectie C.No. 245 onder Oost en West Barendrecht
22-02-1894 11880 22 Plantenga Tjalling Otter Arij Adriaantjesz. Verkoop van Een Bouwmanswoning en gevolgen bestaande in Woonhuis, schuur, tuin, boomgaard, erf en watering in de polder Buitenland kadaster Sectie B. 214, 487 en 550, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3185,-
22-02-1894 11880 22 Plantenga Tjalling Nieuwkoop Cornelis Verkoop van Een Arbeidershuis, bevattende 3 woonvertrekken en tuin en erf, in de polder Buitenland kadaster Sectie B. No. 484 t/m 486, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 770,-
22-02-1894 11880 22 Plantenga Tjalling Gijp Barendregt Eliza van der Verkoop van Een Ha. 29 Aren Weiland in de polder Buitenland, kadaster Sectie B. No. 451, onder Oost en West barendrecht voor Fl. 2821,-
22-02-1894 11880 22 Plantenga Tjalling Barendregt Gerrit Cornelisz. Verkoop van Twee Ha. 10 aren 90 Ca. Bouwland in de Zuidpolder, kadaster Sectie C. No. 245, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 3861,30
10-03-1894 11881 25 Huijser Hendrik Janszn Huijser Marinus Obligatie met hypotheek van Fl. 500,- onderpand: Een Huis met schuur, etc. kadaster Sectie A. No. 1022 en 1374, onder Oost en West Barendrecht
30-03-1894 11882 34 Poel Adrianus van der Jong Hendrik de Verkoop van 95 Are 80 Ca. Weiland, kadaster Sectie A.No. 502, onder Oost en West Barendrecht voor      Fl. 2000,-
05-04-1894 11883 36 Drunen Adrianus Pieter van Essen Hendrik van Obligatie met hypotheek van Fl. 1800,- onderpand: Twee Huizen met schuur en erf kadaster Sectie A. No. 1121 t/m 1123, onder Oost en West Barendrecht
11-04-1894 11883 39 Poel Adrianus van der Kleinjan Adrianus Verkoop van 3 Ha en 66 Are 60 Ca. Weiland, kadaster Sectie B.No. 276 t/m 279, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.7332.-.
23-05-1894 11886 48 Molendijk Aart kopers zie akte 51 en 53 Veiling van Een Vlassersstelling en gevolgen en arbeiderswoningen, tuin, boomgaard en erven kadaster Sectie D. No. 739, 613, 632, 623 t/m 625, 766, 767 en 629 onder Ridderkerk
30-05-1894 11886/11887 51 Molendijk Aart Legerstee Willem Verkoop van Een Vlassersstelling en gevolgen, kadaster Sectie D. No. 239 en 613, onder Ridderkerk voor Fl. 1430,- Mede koper is Leendert Velthuijzen
30-05-1894 11886/11887 51 Molendijk Aart Huijser Arie Jansz. Verkoop van Een Huis etc.kadaster Sectie D. No. 766, 767 en 629, onder Ridderkerk voor Fl. 470,-
01-06-1894 11887 53 Molendijk Aart Broekhuisen Cornelis L. Verkoop Huis met schuur, tuin etc.kadaster Sectie D. No. 622 t/m 624 en 625 gedeeltelijk, onder Ridderkerk Bod Fl. 595,-
01-06-1894 11887 53 Molendijk Aart Broekhuisen Cornelis L. Verkoop van Een perceel Tuin kadaster Sectie D. No. 625 gedeeltelijk, onder Ridderkerk. Bod. Fl. 130,-
22-06-1894 11888 61 Dronkert Jillis koper zie akte 63 Veiling van Een Woonhuis, Koetshuis, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 1110, onder Rhoon en een Zitplaats in de kerk der Hervormde Gemeente Rhoon
29-06-1894 11888 63 Dronkert Jillis Fontijn Wouter Verkoop van Een Woonhuis, Koetshuis, tuin en erf, kadaster Sectie A. No. 1110, onder Rhoon voor Fl. 3500,-
17-07-1894 11893 73 Vugt Pieter van Cameron Johannes Verkoop van Een Huis en erf, aan de Hordijkkadaster Sectie C. No. 638, onder IJsselmonde voor Fl. 45,-
17-07-1894 11893/11894 74 Rijken Elisabeth Cameron Johannes Verkoop van een Huis met tuin, aan de Hordijk kadaster Sectie C. No. 513 en 514, onder IJsselmonde voor Fl. 200,-
15-09-1894 11897 83 Plantenga Tjalling Huijser Jan Pieter Verkoop van een Huis en erf met het recht van erfpacht op de grond kadaster Sectie D. No. 1396 voor Fl. 520,-
12-10-1894 11900 90 Raadt L.A.Marius.Fzn de Hent Carel Verkoop v/e huis met erf en watering Sectie B.No. 488 en 545 voor Fl.1800.-.
17-10-1894 11899 91 Jagt Cornelis Meeuwisz. v.d. koper zie akte 93 Veiling van Een Huis en erf en het recht van erfpacht en twee percelen Wei en Bouwland kadaster Sectie A. No. 908, 503 t/m 505, onder Oost en West Barendrecht
24-10-1894 11900 93 Jagt Cornelis Meeuwisz. v.d. Schuurman Willem Hendrik Procesverbaal van afslag van een Huis enerf met twee percelen Wei en Bouwland Sectie A. No.908, 503 t/m 505 505, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.5968,30
26-10-1894 11900 94 Visser Jan Essen Hendrik van Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: Een Huis en twee percelen land kadaster Sectie B. No. 598, 599, 596 en 593, onder Oost en West Barendrecht
26-10-1894 11901 95 Visser Cornelis Adrianus Essen Hendrik van Obligatie met hypotheek van Fl. 2500,- onderpand: Een Huis en schuur etc. en twee percelen land kadaster Sectie B.No. 597, 595 en 594, onder Oost en West Barendrecht
05-12-1894 11903 100 Lijster Albertus Pieter de Lijster Dirk de Verkoop van 2 Ha 37 Are en 50 Ca.Bouwland met dijk en 12 roeden kadaster Sectie B. No. 903, 918, 938 en 2049, onder IJsselmonde voor Fl.2375.-
05-12-1894 11904 101 Plantenga Tjalling Buiten Hendrik Pieter van Verkoop van een Huis met schuur en erf etc. kadaster Sectie A. No.101 t/m 104 te Oost en West Barendrecht voor Fl. 510,-
12-12-1894 11904 102 Monster Leendert Berkman Jacobus Verkoop van een Huis c.a. kadaster Sectie A. No. 79 t/m 82 voor Fl.290 en een perceel Tuin kadaster Sectie A. No.78 voor FL.180.-. Alles onder Oost en West Barendrecht
27-12-1894 11905 105 Moret Cornelis e.a. Leenheer Cornelis Junior Obligatie met hypotheek van Fl. 600,- onderpand: Een Huis met schuur en erf kadaster Sectie D No. 1706, onder Oost en West Barendrecht
18-01-1895 11906 3 Vink Albertus Bruin Maarten de Verkoop Huis en erf met recht van erfpacht op de grond , kadaster Sectie A.908, te Oost en West Barendrecht voor Fl.588,40.
06-02-1895 11911 6 Vrijhof Wed.van Arij Noordzij Arij Verkoop van een Huis c.a.te O en WB. Sectie A.No. 1302 t/m 1304 voor Fl. 800,-
28-03-1895 11913 14 Plantenga Tjalling Essen Hendrik van Verkoop van 3 Ha 29 Are 20 Ca. Weiland en watering kadaster Sectie D. No. 438 t/m 441 te Oost en West Barendrecht voor FL.5596,40
10-04-1895 11913/11914 18 Berkman Jacobus Baris Arie Verkoop van 17 Are 18 Ca.grond te Oost en West Barendrecht.kadaster Sectie A. No. 78 t/m 82, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.450.-.
23-09-1895 11926 44 Vliet ea. Antonie van koper zie akte 47 Veiling van een Huis aan de Noordzijde van de Hilledijk No. 72, bevattende twee woningen, Kadaster Sectie P. No. 582, te Rotterdam.
28-09-1895 11926 46 Salij Arie Vlijmen Martinus van Verkoop van een Huis en schuurtje en het recht van erfpacht op de grond kadaster Sectie A. No. 1113, onder Oost en West Barendrecht voor Fl. 820,-
02-10-1895 11927 47 Vliet ea. Antonie van Vliet Antonie van Verkoop van een Huis aan de Noordzijde van de Hilledijk No. 72, bevattende twee woningen, Kadaster Sectie P. No. 582, te Rotterdam voor Fl. 1950,-
23-10-1895 11927 48 Zwanenburg Maarten Dedert Pieter Verkoop van een Huis te Pernis, kadaster Sectie B. No. 1034 voor Fl.3000.-.
30-10-1895 11927/11928 51 Vliet Antonie van Leenheer Arie Obligatie met hypotheek van Fl. 4500,- onderpand: Een Huis etc. met erfpachtrecht kadaster Sectie P. No. 582 aan de Hilledijk te Rotterdam
11-11-1895 11928 55 Blijdorp Pieter Blijdorp Leendert Verkoop van 1/4 gedeelte in 2 Ha 87 Are en 30 Ca.Bouwland, kadaster Sectie C. No. 226, onder Oost en West Barendrecht voor Fl.1150.-.
15-11-1895 11928/11929 56 Vlijmen Martinus van Kop Willem Leendert Obligatie met hypotheek van Fl 900,- onderpand: Een Huis etc. en het erfpachtrecht op de grond kadaster Sectie A. No. 1113, onder Oost en West Barendrecht
25-11-1895 11929 58 Kooijman Jan Pietersz Jong Hendrik de Verkoop van 1 Ha, 5 Are 50 Ca. Weiland onder IJsselmonde, kadaster Sectie B. No.1067 voor Fl.2275,92.
04-12-1895 11929 60 Labrijn Pieter Spruit Karel Verkoop van 2 Ha 4 Are 25 Ca. Wei en Bouwland en watering onder Oost en West Barendrecht kadaster Sectie D. No.960, 961 en 1010 voor Fl.4000.