Nieuwsbericht

HVB zoekt zondagsschoolspulletjes.

Op zaterdag 30 juni is het weer ZomerFeest in Barendrecht. De Historische Vereniging Barendrecht is deze dag geopend, er is dan een expositie over de Zondagsschool. Voor deze tentoonstelling zijn we nog op zoek naar spulletjes van de zondagsschool die men hiervoor in bruikleen aan de HVB wil geven.

We denken hierbij aan foto’s, bekers, boekjes, jaarboekjes en eventueel filmmateriaal als aanvulling op onze collectie. Mocht u nog in het bezit hiervan zijn, en bent u bereid deze in bruikleen af te staan voor deze expositie, dan kunt u ze afgeven op dinsdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij D’Ouwe School  aan de Dorpsstraat 150 of telefonisch contact opnemen met Mevr. J. Verboom, telefoon 0180-615728.

Ga terug