Nieuwsarchief

2013

Zes eeuwen Lindtse Kerk

Zes eeuwen Lindtse kerk te Zwijndrecht

Recent is het boek “Zes eeuwen Lindtse kerk te Zwijndrecht’ uitgegeven. De aanleiding was het 100 jarig jubileum van de herbouw van De Lindtse Kerk.

Het boek met harde kaft bevat veel informatie over de geschiedenis van de kerk en omgeving. De 130 bladzijden met veel beeldmateriaal laten zich gemakkelijk lezen.

Lees meer...

Openingstijden in december

In verband met de voorbereidingen voor de Kerstmarkt op zaterdag 14 december is het museum gesloten van 23 november tot 14 december.

Op 14 december is het WinterFeest, met Kerstmarkt.

Zaterdag 21 en 28 december is het museum gesloten, op zaterdag 4 januari 2014 bent u weer van harte welkom in ons museum.

Lees meer...

Winterfeest 2013 in de oude dorpskern van Barendrecht

Winterfeest 2013 in de oude dorpskern van Barendrecht.

Zoals ieder jaar is ook dit keer het museum van de Historische Vereniging Barendrecht tijdens het Winterfeest geopend. Het Winterfeest zal plaatsvinden op 14 december.

Lees meer...

Tentoonstelling ‘200 jaar staat der Nederlanden’ geopend

Burgemeester Jan van Belzen heeft vrijdag 27 september in d’Ouwe School de tentoonstelling ‘200 jaar staat der Nederlanden’ geopend.

De Historische Vereniging Barendrecht werkt bij deze tentoonstelling samen met de collega-verenigingen in Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De Barendrechtse tentoonstelling legt de nadruk op de tijd van de koningen Willem I en Willem II. De andere verenigingen nemen een ander deel van het tijdperk voor hun rekening.

Lees meer...

Oudheidkamer Pernis - tentoonstelling "Vorst en Volk"

De Oudheidkamer is gevestigd in een historisch pand uit 1884 dat dienst heeft gedaan als kuiperij en klompenmakerij en een Museumwoning, de vroegere woning van de kuipenmaker.
Het thema van de tentoonstelling staat in het teken van 200 jaar koninkrijk met als titel : “Vorst en Volk”. De opening is op 7 september.

Lees meer...

200 jaar Koninkrijk

DVD 200 jaar Koningshuis

De Verenigingen in Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk besteden in een gezamenlijk project aandacht aan het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Iedere vereniging belicht hierbij elk een tijdvak van 50 jaar, zodat bezoekers een rondje kunnen maken langs de 4 tentoonstellingen. De vorsten die in dat tijdvak regeerden en de lokale geschiedenis worden hierbij belicht.

Lees meer...

Programma ZomerFeest

Schoolklas

Tijdens het Zomerfeest is de Historische Vereniging Barendrecht geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Doe mee met de fotopuzzeltocht of neem plaats in het schoolklasje met een ouderwetse juffrouw.

Lees meer...

Oorkonde voor Dick Mooyaart

Burgemeester van Belzen overhandigt Dick Mooyaart de oorkonde behorende bij de waarderngsspeld

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Barendrecht van dinsdag 14 mei 2013, heeft Dick Mooyaart afscheid genomen als voorzitter van de vereniging.

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap heeft de burgemeester namens het Gemeentebestuur van Barendrecht de waarderingsspeld uitgereikt aan Dick Mooyaart.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 14 mei a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering vindt plaatst in de D'Ouwe School en begint om 19.30 uur.
Aansluitend aan het officiële gedeelte wordt een presentatie gegeven van de Archieven Online.

Lees meer...

Historische Vereniging in bruidssferen

Historische Vereniging Barendrecht in bruidssferen

Vanaf zaterdag 20 april 2013 is het museum van de Historische Vereniging Barendrecht in bruidssferen. Er is een tentoonstelling samengesteld in D’Ouwe School die bestaat uit een unieke verzameling bruidsjurken en accessoires met modellen uit het heden en verleden.

Lees meer...

In memoriam Dhr. Frans van Heest

Frans van Heest

Tot onze grote ontsteltenis hebben we vernomen dat Dhr. Frans van Heest is overleden.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde medewerker die zich vele jaren heeft ingezet voor onze vereniging.
Vooral voor de werkgroep genealogie was hij een vast aanspreekpunt voor vele Barendrechters en zelfs van ver buiten Barendrecht werd hij benaderd als het ging over stamboomonderzoek.
De laatste jaren was hij vooral actief om zoveel mogelijk D.T.B. ( doop, trouw en begraaf) gegevens toegankelijk te maken via de website van de Historische Vereniging Barendrecht.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hun veel sterkte met de verwerking van het verlies.

Lees meer...

Historische Vereniging vertoont nieuwste films op 30 april

In het museum D’Ouwe School is er op Koninginnedag van 11:00 tot 13:30u een inloopfilmpresentatie in de grote zaal. U kunt dan kennis maken met de nieuwste films van de Historische Vereniging.
Tijdens de filmpresentatie blijft de vaste tentoonstelling toegankelijk.

Lees meer...

Toegang Oud Rechterlijk Archief Oost- en West-Barendrecht en Carnisse

In de afgelopen tientallen jaren hebben vrijwilligers van de Historische Vereniging Barendrecht zich toegelegd op het indexeren, registreren en transcriberen van de Oud Rechterlijke Archieven van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.

Lees meer...

Tentoonstelling Watersnood goed bezocht

Tentoonstelling Watersnood goed bezocht

De tentoonstelling over de Watersnood van 1953 van de Historische Vereniging Barendrecht is goed bezocht. Een exact bezoekerscijfer is er niet, maar volgens bestuursleden van de vereniging kwamen er de afgelopen vier zaterdagen mensen uit Barendrecht en de regio.

Lees meer...

TV Rijnmond bij de HVB

Op woensdagmiddag 6 februari om 5 uur besteedt TV Rijnmond in een extra lang nieuwsitem aandacht aan de documentaire "In de hoofdrol Hooimeijer. Kroniek van een beschuitfabriek".

 

Bekijk de reportage op TV-Rijnmond.

Lees meer...

Wethouder opent tentoonstelling over Watersnood

Wethouder opent tentoonstelling over Watersnood

Wethouder Cees Versendaal heeft vrijdag 18 januari  bij de Historische Vereniging Barendrecht de tentoonstelling over de Watersnood van 1953 geopend. Hier is onder meer een maquette te zien die laat zien hoe toen de Zuidpolder overstroomde, maar het dorp zelf droog bleef. 

Lees meer...

Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...

Watersnood 1953 ... Barendrecht ... 60 jaar na de ramp ...

In het museum van de Historische Vereniging Barendrecht is een tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het feit dat 60 jaar geleden een groot deel van de toenmalige Barendrechtse polders door de watersnood in 1953 werd getroffen.

De Zuidpolder en de Buitenpolders kwamen door een dijkdoorbraak volledig onder water te staan.

Lees meer...