Contactblad

contactbladen logo

Het Contactblad van de vereniging verschijnt viermaal per jaar.

Onderstaand een overzicht van de artikelen gepubliceerd in het Contactblad nummers 1 (1978) t/m 120 (2009).

Beginnend met de oudste exemplaren worden de Contactbladen gedigitaliseerd en kunnen hier online worden ingezien. In het overzicht zijn deze herkenbaar aan het PDF icon symbool. Klik hier op om het Contactblad te openen (Acrobat Reader vereist)

Een kopie van een artikel kunt U per email aanvragen en wordt U tegen geringe vergoeding per post toegezonden.

Klik hier om de resultaten te filteren

filter

resultaten

120 resultaten gevonden

jaar nummer inhoud PDF
1984 21

G.M.H. Eijkenaar-van der Haak

Feestdagen in vroeger tijden 4

A.M. Overwater

In memoriam Mej. H.B.C. van Loo 7

A.M. Overwater

Uw bezit aan stoffelijke herinneringen 8

G.M.H. Eijkenaar-van der Haak

Lezing van de heer Stam voor de Werkgroep Bodemonderzoek 9

A.M. Overwater

Bezoek van de ambachtsheer 12

H. Kraaijeveld

Over de mattenbies 13

G. van der Schoor

De grafzerken in de Nederlands Hervormde Dorpskerk 15

PDF icon
1985 22

H. van Herwerden

Ruim honderd jaar spoor in en om Barendrecht (1) 16

A.G.W Wesdorp

Over schot en lot betalen 20

PDF icon
1985 23

A.G.W Wesdorp

Het dagelijks leven in het klooster Eemsteyn 4

H. van Herwerden

Ruim honderd jaar spoor in en om Barendrecht (II) 8

H. van Herwerden

Naar aanleiding van&&. de fototentoonstelling in Smitshoek,

april 1985 13

J.E.J. Blinde

Tentoonstelling 1940 - 1945 18

G. van der Schoor

Werkgroep Barendrecht van vroeger op ansicht en foto 20

J.W.E. Kouw

Uit oude Schakels 22

PDF icon
1985 24

Redactie

1763 Groot malheur te Barendrecht 4

J.W.E. Kouw

Naar aanleiding van&&. een gedenkboekje (Groene Kruis) 8

H. van Herwerden

Ruim honderd jaar spoor in en om Barendrecht (III) 14

A.G.W. Wesdorp

Van meet af aan. (Over artikel "schot en lot") 19

PDF icon
1985 25

H. van Herwerden

Jan Vermaas (16-6-1916 - 16-9-1985) 2

A.M. Overwater

In memoriam Mr. K.H. Gaarlandt 5

H. van Herwerden

Ruim honderd jaar spoor in en om Barendrecht. (slot) 7

H. Oldenhof

Over dienstplicht, lotelingen en remplaçanten 15

A.G.W. Wesdorp

Werkgroep Historisch Boerderij Onderzoek 19

D. van Leyden

Over de aanstelling van een onderwijzer in 1730 21

A.M. Overwater

Boekbespreking Een familieboek Legerstee 23

PDF icon