Contactblad

contactbladen logo

Het Contactblad van de vereniging verschijnt viermaal per jaar.

Onderstaand een overzicht van de artikelen gepubliceerd in het Contactblad nummers 1 (1978) t/m 120 (2009).

Beginnend met de oudste exemplaren worden de Contactbladen gedigitaliseerd en kunnen hier online worden ingezien. In het overzicht zijn deze herkenbaar aan het PDF icon symbool. Klik hier op om het Contactblad te openen (Acrobat Reader vereist)

Een kopie van een artikel kunt U per email aanvragen en wordt U tegen geringe vergoeding per post toegezonden.

Klik hier om de resultaten te filteren

filter

resultaten

120 resultaten gevonden

jaar nummer inhoud PDF
2008 116

Frans van Heest

In memoriam Nico den Otter 2

H. Vonk

Herinneringen aan de watersnood van 1953 3

P. Groenenboom

Van vruchtbare tuingrond tot vruchtbaarheidskliniek

Landhuis Bijdorp aan de Voordijk 276 te Barendrecht 5

Dr J. Karbaat

‘Het is altijd feest op de dijk’ — Het landhuis Bijdorp te Barendrecht 10

C.D. Blinde

Van fanfare- naar harmonievereniging in Barendrecht 18

Nel den Otter

‘Uit D'Ouwe School geklapt’ 22

Verenigingsnieuws 26

2009 117

Inhoudsopgave 1

Website van de Historische Vereniging Barendrecht 2

P. Groenenboom

Belevenissen van Bram van Prooijen rond de watersnoodramp van januari/februari 1953 op de boerderij aan de Essendijk te Rhoon 3

Stephan de Vos

nHeeremoester praot (I)

Rubriek over het dialect van Barendrecht 8

P. Groenenboom

Dorpsstraat-Oost te Barendrecht 13

Drs J. van Veelen

De heerlijkheden van Barendrecht (I) 20

W. van Helden

Gebr. Blinde/Blinde en Zn Geschiedenis van Barendrechtse bedrijven (VIII) 23

Dick Schumacher

Klompenpraat 28

Kees Brinkman

De wanhoopsvlucht van Klaas Rietdijk 29

Verenigingsnieuws 33

2009 118

Inhoudsopgave 1

Website van de Historische Vereniging Barendrecht 2

Roelof J. Roomer

Koninginnedag in Barendrecht 3

J.C. Lagendijk

De oudere naam van de familie Lagendijk uit Carnisse/West-Barendrecht/ Charlois/Smitshoek met enige nazaten uit de eerste generaties 6

P. Groenenboom

Rusthuis Weltevreden 26

Robert Blinde en Sjoerd van der Pol

Elektrotechnisch Installatiebedrijf H. van der Pol & Zn BV Geschiedenis van Barendrechtse bedrijven (IX) 28

Nel den Otter

Uit d’ Ouwe School geklapt 30

Verenigingsnieuws 35

2009 119

P. Groenenboom

Boerderij Zuid Hoeve – Carnisseweg 54 te Barendrecht 2

Wim van Helden

“Een kind kan den wasch doen” Geschiedenis van Barendrechtse bedrijven (X) 14

Leendert van der Jagt

>Mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 20

Hans Blokland

Vijftig jaar Barendrecht 27

P.H. Vermeer

Padvinderskamp 1946 (I) 29

2009 120

Dick Schumacher

“Klompenpraat” 2

Wim de Regt

Barendrecht eert koster-organist C.D. van der Hoek met straatnaam 3

P. Groenenboom

Het kerkelijk leven in en om Smitshoek 6

J. van Veelen

Werpen naar een koe – Of gokken in Barendrecht tweehonderd jaar geleden 13

Wim de Regt

Naambord houdt historie van kerkepad levend 15

P.H. Vermeer

Padvinderskamp 1946 (II) 19

Kees van Hussen

Kerkuilen in Reesteyn 22

Dick Schumacher en Wim van Helden

“Met niets begonnen” Geschiedenis van Barendrechtse bedrijven (XI) 23

Bas Visser

Herinneringen aan het Barendrecht van vijfenzeventig jaar geleden 27

Verenigingsnieuws 29

Nel den Otter

Uit d’ Ouwe School geklapt 30