Contactblad

contactbladen logo

Het Contactblad van de vereniging verschijnt viermaal per jaar.

Onderstaand een overzicht van de artikelen gepubliceerd in het Contactblad nummers 1 (1978) t/m 120 (2009).

Beginnend met de oudste exemplaren worden de Contactbladen gedigitaliseerd en kunnen hier online worden ingezien. In het overzicht zijn deze herkenbaar aan het PDF icon symbool. Klik hier op om het Contactblad te openen (Acrobat Reader vereist)

Een kopie van een artikel kunt U per email aanvragen en wordt U tegen geringe vergoeding per post toegezonden.

Klik hier om de resultaten te filteren

filter

resultaten

120 resultaten gevonden

jaar nummer inhoud PDF
1981 6

J.E.J. Blinde

Ontbrekende tekst artikel bezoek Ned. Herv. Kerk in nummer 5 7

H. van Herwerden

Niet al te bescheiden? Verslag van een bezoek aan de Werkgroep Bodemonderzoek 9

A.C. den Otter Dzn

Oudere en nieuwere veld- en waterloopnamen in Barendrecht en naaste omgeving 14

PDF icon
1981 7

Dit nummer. was geheel gewijd aan de jaarvergadering 1981.

PDF icon
1981 8

G. van der Schoor

In memoriam: ons lid nr. 004: G. van Hofwegen 3

M.A. Bakker

Geschiedenis over Barendrecht,

lezing van de heer M.A. Bakker, op 18 mei 1981 6

J. Vermaas

Sanniën 11

H. van Herwerden

Oudere en nieuwere veld- en waterloopnamen in Barendrecht en naaste omgeving (II) 13

C. Kooiman

Het vlas en zijn bewerking (1900-1925) 17

PDF icon
1981 9

H. van Herwerden

Zo is het begonnen De dorpskerk 12

Over mensen en kaarten 13

Over kaarten en mensen 16

PDF icon
1982 10

Uit Utrechts Nieuwsblad

Gemeente Utrecht eert amateur-archeoloog 13

PDF icon