Contactblad

contactbladen logo

Het Contactblad van de vereniging verschijnt viermaal per jaar.

Onderstaand een overzicht van de artikelen gepubliceerd in het Contactblad nummers 1 (1978) t/m 120 (2009).

Beginnend met de oudste exemplaren worden de Contactbladen gedigitaliseerd en kunnen hier online worden ingezien. In het overzicht zijn deze herkenbaar aan het PDF icon symbool. Klik hier op om het Contactblad te openen (Acrobat Reader vereist)

Een kopie van een artikel kunt U per email aanvragen en wordt U tegen geringe vergoeding per post toegezonden.

Klik hier om de resultaten te filteren

filter

resultaten

120 resultaten gevonden

jaar nummer inhoud PDF
1978 1

P. Ratsma

Overstroming van de Zuidpolder in 1775 5

P.A. van der Gaag

Barendrechtse donk 7

PDF icon
1979 2

Werkgroep Archeologie

Opgraving bij de Driesprong 7

PDF icon
1979 3

H. van Herwerden

Bezoek van de Historische Vereniging Barendrecht

aan het Gemeente Archief te Rotterdam 5

H. van Herwerden

In gesprek met de heer Nootenboom 6

"Een Slikmus"

Journaal van belevenissen tijdens de opgraving op "De Slikmus" 9

PDF icon
1980 4

J.E.J. Blinde

Verslag van het bezoek aan de Ned. Herv. Kerk te Barendrecht 3

H. van Herwerden

Verslag van de rondleiding door het Waterschapshuis te Barendrecht 7

H. van Herwerden

In gesprek met de heer Nootenboom (vervolg) 10

"Een Slikmus"

Journaal van opgravingsbelevenissen op landgoed "De Slikmus" 12

PDF icon
1980 5

H. van Herwerden

13-8-'80 (opening Verenigingsgebouw) 7

J.E.J. Blinde

Correcties en aanvullingen op het verslag van het bezoek aan de Ned. Herv. Kerk te Barendrecht, d.d. 17 september 1979 9

H. van Herwerden

In gesprek met de heer Nootenboom (slot) 12

J. Vermaas

Het ijsballen 14

PDF icon