Archieven catalogus

In deze catalogus vindt u de inhoudsopgaven behorende bij een register of de desbetreffende uitgewerkte akte(n) van een deel van onze archieven. Momenteel kunt u een deel van het Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht inzien. Aan andere archieven wordt hard gewerkt.

Tips voor het gebruik: kies eerst het gewenste Archief. Beperk vervolgens het resultaat door te kiezen voor een bepaald Onderwerp of door een zoekterm (bijv. een naam) in te voeren. Klik vervolgens op een inventarisnummer om de gescande pagina's te zien. Klik tot slot op een afbeelding om de hele pagina te kunnen lezen.

Klik hier om de resultaten te filteren

Filter

Zoekresultaten

6418 resultaten gevonden

Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
26-02-1698
Omschrijving
Reekening
Namen
Pieter Hendricxe van der Giesse zaliger; Antonij Outraet; Pieter Hendricx van der Giesse; Dirck van der Wael; Outraet schout; Geeme van der Vliet; Cornelsi Aende Wch
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
25-02-1700
Omschrijving
Reekening
Namen
Willem Geertse de Graeff; Joris Cornelisse In 't Velt; Hendrick Pieter Kooijman; Lijntie Geerit de Graeff; Geeme v an der Vlieth; Arij Jacobs Lagerwerff; Cornelis de Groot; Jop Reijerse; Cornelis de Groote; Willem de Graeff; Gerrit Kooijman; Outraet weduwe; Klaes Pieterse van Rosse; Frans Baertman; Arij van den Noort; Pieter Kooijman; Andewegh; Joris int Veld; Geeme vande Vliet; Lijsbeth; Bastiaen lagerwerff; Matthijs Bras; Cornelis Ariens vander Houck; Arij Aertse Vijfwinckel; Hendrick Pieters Kooijman; Lijntie de Graeff zaliger; Willem de Graaff; Gemme vander Vliet; Joris Cornelis int Velt
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
09-03-1702
Omschrijving
Reekening
Namen
Jacob Ariense van Dijck; Aert Janse; Jan Aarde; Teuntie Aarde; Jannitie Aarde; Aert Aerts; Marighie Crijne; Jacob Ariens van Dijck; Aert Jans; Jan Aerde; Pieter Ariens Boot; Lijsbeth Jans; Jannetie Aerden; Jaepie Geeme; Jannitie Aerde; Ligt van der; Aelbert Sluijter; Jan Aerden; Arij Hoppel; Jacob C. van de Dijck; Jannetie Aerde; Hendrick Jacobse Altena; Rochus Leenheer; Outraet schout; Arij Willems van Kruijs; Krijn Machielse; Geeme van der Vliet; Maritie Krijne; Arij W. van der Kruijs; A. Outraet; Arij Jacobse Lagerwerff
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
11-11-1702
Omschrijving
Reekening
Namen
Hendrick Pieterse Kooijman kinderen; Antonij Outraet; Willem gerritse de Graeff; Joris Cornelis int Velt; Geeme v an der Vlieth; Cornelis Cornelissz Aendewegh; Arij Jacobse Lagerwerff; Lijntie Gerrits de Graeff zaliger; Willem de Graef; Cornelis de Groote; Jop Reijerse; Geeme van Vliet; Willem de Graeff; Joris int Velt; Kreeck van den schout; Kooijman; Van der Vlieth; Joris inr Velt; Gerrit Kooijman; Hendrick Pieterse Kooijman weeskinderen; Lijntie de Graeff; Arij Jacobs Lagerwerff; Geeme van der Vliet; Cornelis Andewech
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
27-01-1706
Omschrijving
Reekening
Namen
Willem Geertse de Graeff; Joris Cornelisse In 't Velt; Hendrick Pieters Kooijman; Lijntie Gerrits de Graeff zaliger; Antonij Outraet; Geeme van der Vliet; Cornelis Cornelisse Andewegh; Cornelsi de Groote; Cornelis Leenheer; Jop Reijerse; Cornelis Cornelisse Leenheer; Gerrit Jooris Brouwer; Willem de Graeff; Geeme van der Vlieth; Nugteren; Cornelis Andewech; Arij jacobse Lagerworf; Hendrick Pieters Kooijman den oude; Van der Jacht; Van Zijde; Jan de Cleijse; Cornelis Ariense van der Houck; Joris int Velt; Gerrit Kooijman; Joris Cornelis int Velt; Arij Jacob Lagerworff
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
14-02-1709
Omschrijving
Reekening
Namen
Joris Cornelisse in't Velt; Pieter Kooijman; Gerrit Kooijman; Hendrick Kooijman; Geeme van der Vlieth; Cornelis Cornelise Andewegh; Frans Cornelisse Vaandrager; Hendrick Pieterse Kooijman; Lijntie Gerrits de Graaf zaliger; Geeme Teunisse van der Vliet; Jop Reijerse; Adraien Outraet; Cornelis Arijensz van den Houck; Teunis Lauwen; Boon sr; Joris int Velt; Cornelis Andewegh; Pieter Henderisse Koijman; Joris Coornelis int Velt; Geeme van der Vliet; Cornelis Aendewegh; Frans Cornelijsen Vaandrager
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
08-01-1710
Omschrijving
Reekening
Namen
Maritie Hendricx van Giessen; Arij Pieterse; Igie Pieterse; Hendrick Pieterse; Jannigie Pieterse van der Giessen; Gerrit Koene van der Wilt; Geeme Cornelisse van der Vliet; Frans Cornelisse Vaandrager; Marietie Hendricx van der Giesen; Marieitie van Giessen zaliger; Pouwels Isacqs Grootendorst; Gerit Koene van Wilt; Hendrick Pieters van Giessen; Maritie Hendricx van Giessen zaliger; Pieter Hendricx van Giesen; Arij Pieters van Giesen; Igie Pieters van Giesen; Janigie Pieters van Giesen; Gerrit Koene van Wilt; Geeme van der Vliet; Frans Cornelis Vaandrager; Marigtie Hendrick van Giesen; Jannigie Pieters van Giesn
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
27-02-1712
Omschrijving
Reekening
Namen
Gerrit Kooijman; Antonij Outraet; Joris Cornelis int Velt; Pieter Kooijman; Geeme van der Vliet; Frans Cornelisse Vaendrager; Hendrick Pieterse Kooijman; Lijntie Gerrits de Graeff zaliger; Gerrit Hendricxs Kooijman; Kapteijn Boon; Teunis Louwe; Lieshout schout; Gerrit Joosten Brouwer; Outraet weduwe; Joris int Velt; Geeme van Vliet; Cornelis Andewech; Pieter hendricxse Kooijman; Willem de Graeff; Cornelis Steenhouck; Hendrick van Driel; Maerte Janse van Sluijs; Maeijcke Steenhouck; Frans Cornelisse Vaandrager
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
06-10-1714
Omschrijving
Voogd
Namen
Marigie Pieters Bravenboer; Pouwels Jacobse; Maijcke Pouwels; Antonij Outraet; Gerrit van Vliet; Frans Cornelisse Vaendrager
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
09-01-1715
Omschrijving
Reekening
Namen
Joris Cornelisse in't Velt; Gerrit Hendricx Kooijman; Antonij Outraet; Geeme van der Vlieth; Frans Cornelis Vaendrager; Hendrick Pieterse Kooijman; Lijntie Gerrits de Graaf zaliger; Gerrit Hendricxe Kooijman; Jop Reijersz; Jop Reijerse; Gerrit Joosten Brouwer; Pieter Kooijman; Outraet schout; Gerrit Kooijman; Joris int Velt; Gerrit Hendricxs Kooijman; Gerrit Hendrijckse Koijman; Geeme van der Vliet; Frans Cornelissen Vaendrager