Archieven catalogus

In deze catalogus vindt u de inhoudsopgaven behorende bij een register of de desbetreffende uitgewerkte akte(n) van een deel van onze archieven. Momenteel kunt u een deel van het Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht inzien. Aan andere archieven wordt hard gewerkt.

Tips voor het gebruik: kies eerst het gewenste Archief. Beperk vervolgens het resultaat door te kiezen voor een bepaald Onderwerp of door een zoekterm (bijv. een naam) in te voeren. Klik vervolgens op een inventarisnummer om de gescande pagina's te zien. Klik tot slot op een afbeelding om de hele pagina te kunnen lezen.

Klik hier om de resultaten te filteren

Filter

Zoekresultaten

6418 resultaten gevonden

Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
27-11-1655
Omschrijving
Erfgenamen
Namen
Dirck Fransz; Pieter Fransz zaliger; Heijndrick Fransz; Bastiaen Adriaens Outraet; Jacob Gerrits Uuterheul; Aert Oietersz Sandelingh; Jan Pieter van der Grient; Antonis Jansz van de Grient; Leendert Giellesz Vinck; Cornelis Fransz; Ariens Pieters van Dallum
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
17-02-1656
Omschrijving
Reeckening
Namen
Adriaen Jacobs Vinck; Lijsbeth Willems zaliger; Dirck Damisz; Arien de Ruijter; Geert; Huijgh Pietersz; Willem Claesse; Vinck; Jacob Vinck; Huijgh Crijnen; Geerit Claessen
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
21-05-1656
Omschrijving
Reeckening
Namen
Pieter Matheijtz Velthoen; Cornelis Pietersz zaliger; Gooris Abrahamsz; Pieter Pietersz Siedeweijdijck; Jacob Gerritsz Utterheul; Neltien Cornelisdr; Pieter Mattheuytsz Velthoen; Pleun mr; Pieter Teuytsz; Pieter Theuytsz Velthoen; Pieter Mattheusz Velthoen; Jacob Woutersz
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
10-06-1656
Omschrijving
Erfgenamen
Namen
Adriaen Jacobs opt Sluijs; Cornelis Daniels van Driel zaliger; Pietertie Jacobsdr; Bastiaen Adriaensz Outraat; Jacob Gheeritsz Utterhuel; Aert Pieterse Sandelingh; Fop Danielsz van Driel; Willem Jacobs opt Sluijs; Crijn Jacobs Poors; Krijn Jansz Poors; Jooris Pieters weduwe; Willem Jacobsz Opt Sluijs; Arien Jacobsz Opt Sluijs
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
11-09-1658
Omschrijving
Reekening
Namen
Adriaen Jacobse opt Sluijs; Cornelis Danielse van Driel zaliger; Pietertie Jacobsedr; Aeltien Cornelisdr; Pieter Pieterse; Japi Daniel; Maria Cornelisdr; Bastiaen Outraet; Jacob Gheerits Uuterhuel; Aert Pieters; Pieter Dircx van de Wech
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
03-03-1659
Omschrijving
Reeckening
Namen
Pouwelis Pietersz; Lijsbertien Willems; Gijsbertien Willems zaliger; Pieter Damisz; Dirck Damisz; Huych Pieters; Pluen Pietersz; Aeriaen Jacobsdr Vinck; Pouwels Pietersz
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
01-01-1661
Omschrijving
Reeckening
Namen
Willem Jacobs Opt Sluijs; Neltien Willemsdr Opt Sluijs; Neltien Dirckxsdt zaliger; Cornelis Fransz; Cornelis Roocken; Arie Jacobsz; Willem Jacobsz; Leendertien Dircx; Reyseken Sijmons; Cornelis Leendertsz; Jorissien Pieters
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
06-04-1662
Omschrijving
Reeckening
Namen
Adriaen Geerits van der Vliet; Heijndrick Geeritsz Vliet; Willem Geeritsz van der Vliet; Bastiaen Antonisz Groenenboom; Antonis van der Vliet; Coornelis Antonisz Strevelshoeck; Herber Pieters Risdijck; Berber Claes weduwe; Bastiaen Outraet; Adriaen Heijndricxsz; Willem Geerith; Pieter Ingensz; Van der Graeff; Arij Ariens Robben; Leendert Sijmonsz Intvelt; Heijndrick Cornelis Binnendijckx; Pieter Jansz; Pieter Aertsz; Maerte Joorisz
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
03-07-1662
Omschrijving
Reekening
Namen
Adrijaen Jacobs opt Sluijs; Daniel Cornelis van Driel; Cornelis Danen; Pieterge Jacobs; Bastiaen Outraet; Jacob Gheeritsz Utterhuel; Pieter Dirksen van de Wegh; Cornelis Foppen van Driel; Daniel Foppen van Driel weduwe; Arij Foppen; Pieter Pieterse; Daniel van Driel; Pieter Dircse van de Wech; Danniel Cornelisz van Driel; Arij Jacobsz Opt Sluijs; Danniel Cornelis van Driel; Arien Jacobsz Opt Sluijs
Inventarisnummer
Archief
Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht
Onderwerp
ORAOB01 - Boedel-Voogdijrekeningen/Weeskamer 1600-1699
Datum
03-07-1662
Omschrijving
Reekening
Namen
Adriaen Jacobs Opt Sluys; Marija Cornelisdr; Cornelis Daenen zaliger; Pietertie Jacobs; Bastiaen Outraet; Jacob Gheerits Utterhuel; Pieter Dircks van den Wegh; Cornelis Foppen van Driel; Daniel Foppen van Driel weduwe; Willem Jacobs Opt Sluijs; Arij Foppen van Driel; Jacob Gherits Uijterhuel; Pieter Dierks vande Wech; Arijen Jacobsz Opt Sluijs; Marija Cornelis van Driel; Arien Jacobsz